Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Karty Usług wydziałów Urzędu Miasta w Obrzycku

 

Informacja o możliwości składania  drogą elektroniczną wniosów o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych wraz z załącznikami.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały.
Zameldowanie na pobyt czasowy.
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Zameldowanie cudzoziemca.
Udostępnienie danych.
Wydanie dowodu osobistego.
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
Dopisanie do spisu wyborców.
Wpisanie do rejesteru wyborców.
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
Wpisanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.
Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny.
Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
Zgłoszenie urodzenia dziecka.
Uznanie ojcostwa.
Sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Zgłoszenie zgonu.
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej.
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wydanie duplikatu decyzji lub zaświadczenia z ewidencji działalności.
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zezwolenia

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych.
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe).
Zasiłek pielęgnacyjny.
Specjalny zasiłek opiekuńczy.
Świadczenie pielęgnacyjne.
Świadczenie rodzicielskie.
Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Fundusz alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie jednorazowe

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu ,które powstały w prenatarnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+"

Świadczenie wychowawcze

Planowanie przetrzenne

Uzyskanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości.
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu.
Uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego.
Ustalenie numerów porządkowych.
Procedura do uzyskania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podatki lokalne

Podatek leśny.
Podatek rolny.
Podatek od nieruchomości.
Podatek od środków transportowych.

Gospodarka komunalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Data wytworzenia: 2012-01-03
Data udostępnienia: 2012-01-03
Ilość wyświetleń: 4624
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Rafał Chodzyński
Zatwierdzone przez: Maciej Bieniek
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA