Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
98-331 Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103
tel. (4834) 311 96 70, 311 96 77, 311 96 61, fax (4834) 346 11 20
e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl, http: www.nowabrzeznica.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Gospodarka odpadami komunalnymi
 
Od 1 lipca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z którymi to Gmina przejęła obowiązki odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych co wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nieruchomości niezamieszkałych zgodnie ze stosownie podjętą uchwałą przez Radę Gminy Nowa Brzeźnica Nr 53/VII/15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

W Gminie Nowa Brzeźnica opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą Rady Gminy zostały ustalone następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 • stawkę opłaty w wysokości 13 zł miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i  odbierane w sposób selektywny;
 • niższą stawkę opłaty w wysokości 7,50 zł miesięcznie, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie tymi odpadami stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty.
Rada Gminy ustaliła następujące stawki opłaty za pojemnik:
 • w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
  • pojemności 120 l w wysokości – 40 zł
  • pojemności 240 l w wysokości – 70 zł
  • pojemności 1100 l w wysokości – 160 zł
  • pojemności 7000l w wysokości – 1000 zł
 • w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny
  • pojemności 120 l w wysokości – 6,50 zł
  • pojemności 240 l w wysokości – 13,00 zł
  • pojemności 1100 l w wysokości – 60,00 zł
  • pojemności 7000 l w wysokości – 380,00 zł
 
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustalona została od 01.01.2017 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za rok w wysokości:
 • 71,50 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 440,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
Każdy właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłacać na rzecz gminy ryczałtową stawkę opłaty.
Wprowadzony przez ustawodawcę termin „ryczałtowa stawka opłaty” oznacza, że jest ona niezależna od ilości wytwarzanych odpadów na nieruchomości, a zatem nie ma znaczenia przez jaka część roku nieruchomość jest wykorzystywana lub czy w ogóle jest wykorzystywana, samo posiadanie nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno wypoczynkowe obowiązuje każdego właściciela nieruchomości do uiszczania w tej samej wysokości ryczałtowej stawki opłaty.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości ustala samodzielnie wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składa w Urzędzie Gminy.

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości było złożenie pierwszej deklaracji do dnia 30 maja 2013 r.
 
Obowiązek złożenia deklaracji następuje również w terminie:
 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nowa Brzeźnica w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych w terminach do:

1) 15 marca, za miesiące styczeń - luty;
2) 15 maja, za miesiące marzec - kwiecień;
3) 15 lipca, za miesiące maj - czerwiec;
4) 15 września, za miesiące lipiec- sierpień;
5) 15 listopada, za miesiące wrzesień - październik;
6) 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, za miesiące listopad - grudzień.
 
natomiast właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica, zobowiązani są wnosić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z góry za cały rok w terminach:

1) pierwsza opłata w terminie 30 dni od złożenia deklaracji;
2) kolejne opłaty w terminie do 30 września danego roku, którego dotyczy opłata.
 
Aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
Aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z możliwością komputerowego wypełnienia  - formularz należy zapisać komputerze i otworzyć za pomocą programu Adobe Reader - [pobierz]
 
Firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica jest:

EKO-REGION sp. z o.o.  
ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów,
tel. (044) 633 08 15,
fax (044) 633 08 19
    
Odpady komunalne zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania z terenu Gminy Nowa Brzeźnica przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która znajduje się w Dylowie A gmina Pajęczno, a właścicielem jest spółka EKO-REGION.
Rodzaj instalacji - Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców gminy razy w roku (jesienią) przez firmę EKO-REGION. O terminie odbioru mieszkańcy gminy będą poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zużyte baterie mieszkaniec gminy może oddać do punktów wyposażonych w pojemniki na tego typu odpady.
 
Wykaz punktów:
 • Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
 • Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy
 • Filia w Dubidzach Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
 • Filia w Prusicku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
 • Filia w Dworszowicach Kościelnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
Przeterminowane leki mieszkaniec gminy może oddać do punktów wyposażonych w pojemniki na tego typu odpady.
 
Wykaz punktów:
 • Apteka Prywatna, Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 26,
 • Punkt Apteczny - Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 59;
Terminy i częstotliwość odbioru odpadów w roku 2017 na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. [pobierz]

Jak prawidłowo segregować odpady. [pobierz]

Obowiązujące  akty prawa miejscowego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:
 
Data wytworzenia: 2014-06-20
Data udostępnienia: 2014-06-20
Ilość wyświetleń: 2516
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Pluta

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA