Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Lubiszyn
66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1
tel. +48 95 7277130, fax +48 95 7277136
e-mail: urzad@lubiszyn.pl , http: www.lubiszyn.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-08-16
Sesja Rady Gminy Lubiszyn
2017-07-28
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBISZYN o postępowaniu w sprawie inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej w Wysokiej.
2017-07-18
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn w obrębie Marwice
2017-07-14
Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu marki CACCIAMALI IVECO 100E TEMA 152 PAPENA IC TEMA, rok produkcji 2006
2017-06-19
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn
2017-06-13
Dofinansowanie zadania publicznego - III Lubiszyński Piknik Rodzinny Powitanie Lata w Lubiszynie
2017-06-12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
2017-05-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o zakończeniu postępowania w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w miejscowości w Lubiszyn
2017-05-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o zakończeniu postępowania w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w miejscowości w Baczyna
2017-05-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2017
2017-05-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 1/2017
2017-05-15
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa hali do impregnacji drewna...˝ w Lubiszynie
2017-05-12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w miejscowości w Lubiszyn
2017-05-12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia w miejscowości w Baczyna
2017-05-11
Wójt Gminy Lubiszyn informuje o złożonej w Urzędzie Gminy Lubiszyn ofercie realizacji zadania publicznego pn. ˝MOPSiK- sterylizacja i kastracja zwierząt na terenie gminy Lubiszyn˝.
2017-05-11
Sesja Rady Gminy Lubiszyn
2017-04-12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczciu postępowania w sprawie budowy hali do impregnacji drewna z autoklawem i zbiornikiem żelbetowym (na impregnat) oraz budowa budynku magazynowego do składowania drewna w Lubiszynie
2017-03-07
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.
2017-02-22
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wydanu decyzji środowiskowej na budowę hali do impregnacji drewna z autoklawem i zbiornikiem żelbetowym (na impregnat) oraz budowa budynku magazynowego do składowania drewna w Lubiszynie
2017-01-23
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017r.
2017-01-13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
2017-01-05
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
2016-12-05
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów w Urzędzie Gminy Lubiszyn
2016-11-25
Protokół z konsultacji przeprowadzonych na podstawie uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr IX/49/2011 z dnia 1 lipca 2011r.
2016-11-24
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 239)
2016-11-08
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy wiaty magazynowo-garażowej w obrębie miejscowości Mystki i 32/33 gm. Lubiszyn
2016-10-25
Dnia 18 października 2016r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich SZARLOTKA w BACZYNIE złożyło ofertę na realizację projektu pn. ˝Nie zostawaj w tyle- jak wykorzystać narzędzie teleinf
2016-10-21
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU ˝ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBISZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017˝
2016-10-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr 3/2016
2016-10-04
Oferta Klubu Sportowego Unia Lubiszyn Tarnów na realizację zadania publicznego.
2016-09-23
Dofinansowanie na zadanie pod nazwą: ˝Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – usuwanie wyrobów zawierających azbest˝
2016-09-14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wydanu decyzji inwestycji celu publiczego - budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV obręb Ściechów
2016-09-14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 130 obręb Lubiszyn oraz Tarnów
2016-08-30
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2016-08-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr 2/2016
2016-08-22
Wójt Gminy Lubiszyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 1/2016.
2016-08-18
Wnioski do Budżetu Gminy na 2017 rok
2016-07-18
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o zakończoniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 130 na ...
2016-07-12
Ofertę na realizację projektu pn. ˝ORGANIZACJA II TURNIEJU SIATKÓWKI O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBISZYN˝
2016-07-07
Nabór na stanowisko ds. księgowości oświaty i budżetu
2016-07-07
Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i sekretariatu
2016-06-08
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 239)
2016-06-02
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebudowy sieci wodociągowej w Lubiszynie
2016-05-31
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2016-05-31
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
2016-04-11
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2016-02-29
Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.
2016-02-25
ZAWIADOMONIE O WYBORZE OFERTY na dostawa materiałów burowych.
2016-02-23
INFORMACJA KOMISJI KONKURSOWEJ ds opiniowania i oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016-02-11
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawa materiałów burowych.
2016-02-08
ZAWIADOMONIE O WYBORZE OFERTY na opracowanie projektu budowlanego ˝Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubiszyn˝
2016-02-05
Wyjaśnienia do zapytania w postępowaniu o zamówienie publiczne do 30 tys. euro pn: ˝ Opracowanie projektu budowlanego ˝Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiszyn˝
2016-02-01
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu budowlanego ˝Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiszyn˝
2016-01-29
ZAKTUALIZOWANO [2016-02-29]
Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
2016-01-27
INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ dotycząca rekrutacji na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów
2016-01-18
INFORMACJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ dotycząca rekrutacji na stanowisko ds. promocji, kultury, turystyki i komunikacji społecznej
2016-01-14
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów w Urzędzie Gminy Lubiszyn
2016-01-11
Nabór kandydatów do komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.
2016-01-11
Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016r.
2016-01-11
Gminny program usuwanie wyrobów zawierających azbest
2016-01-08
ZAPYTANIE OFERTOWE - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego
2015-12-30
Nabór na stanowisku urzędniczym ds promocji w Urzędzie Gminy Lubiszyn
2015-12-30
Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów w Urzędzie Gminy Lubiszyn
2015-12-28
Ogłoszenie o zawarciu umowy utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
2015-12-23
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-12-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- na dostawę urządzenia wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych
2015-12-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- na dostawę 2 szt. monitorów, zasilacza UPS oraz oprogramowania firmy
2015-12-17
ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę urządzenia wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych
2015-12-17
ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę 2 szt. monitorów, zasilacza UPS oraz oprogramowania firmy Microsoft
2015-12-15
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wydanej decyzji dla inwestycji budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie
2015-12-10
OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2015-12-09
Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Lubiszyn.
2015-12-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - sprzedaż drzewa
2015-12-07
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-12-02
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na konserwację oświetlenia ulicznego
2015-12-02
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
2015-11-26
Obwieszczenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w sprawie zagospodarowania złoża gazowo-kondensatowego ˝Stanowice˝ w gminie Bogdaniec
2015-11-22
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-11-19
ZAPYTANIE OFERTOWE - sprzedaż drzewa
2015-11-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Opracowanie projektów remontów i przebudowy dróg gminnych.
2015-11-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przeglądy obiektów komunalnych
2015-11-10
Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2015-10-30
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeglądy obiektów komunalnych
2015-10-26
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU ˝ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBISZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016˝
2015-10-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - opracowanie projektów budowy remizy OSP w Stawie i przebudowy pomieszczeń ośrodka zdrowia w Baczynie
2015-10-19
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-10-14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn w obrębie Marwice
2015-10-09
Zapytanie ofertowe - opracowanie projektów budowy remizy OSP w Stawie i przebudowy pomieszczeń ośrodka zdrowia w Baczynie
2015-10-09
Zapytanie ofertowe - dostawa węgla
2015-10-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - dostawa laptopa wraz z pakietem MS Office
2015-10-07
ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektów remontów i przebudowy dróg gminnych
2015-09-28
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa laptopa wraz z pakietem MS Office
2015-09-25
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
2015-09-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - wiaty przystankowe
2015-09-11
Zapytanie cenowe - wiaty przystankowe
2015-09-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 2/2015
2015-08-27
Uchwała MG-6 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Lubiszyn
2015-08-11
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowy chodnika przy budynku Zespołu Szkół w Baczynie ul. Szkolna 1
2015-08-10
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Ściechowie o pomieszczenia sanitarne i szatnię oraz przebudowa pomieszczenia pokoju nauczycielskiego na cele oddziału przedsz
2015-08-10
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi w rejonie ul. Myśliborskiej w Baczynie
2015-07-30
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-07-23
INFORMACJA dla właścicieli lasów
2015-07-20
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej Tarnowie.
2015-06-29
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wydanej decyzji inwestycji celu publiczego
2015-06-29
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1420 F na odcinku Wysoka – Ściechów
2015-06-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - dostawa drukarki laserowej kolorowej
2015-06-17
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie remontu drogi na odcinku dł. 300 mb w miejscowości Chłopiny
2015-06-16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV
2015-06-16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV
2015-06-12
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie wymiany pokrycia dachu wiaty magazynowej przy oczyszczalni ścieków w Lubiszynie
2015-06-11
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa drukarki laserowej kolorowej
2015-06-08
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-05-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowa istniejącego pomieszczenia w SP Staw na cele przedszkolne z  wydzieleniem części sanitarnej i dodatkowego wyjścia na zewnątrz i schodów zewnętrznych oraz przebudowa pomi
2015-05-19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Termomodernizacja obiektów szkolnych w zakresie ocieplenia ścian i wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
2015-05-19
OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
2015-05-15
Publikacja oferty ˝Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu˝
2015-05-12
Wójt Gminy Lubiszyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
2015-05-11
Zapytanie cenowe na ˝Opracowanie projektów przebudowy oddziałów przedszkolnych w szkołach w Ściechowie i w Stawie˝.
2015-05-08
ZAPYTANIE OFERTOWE - ˝Opracowanie projektów termomodernizacji obiektów szkolnych w miejscowościach Lubno oraz Staw˝.
2015-05-05
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-05-05
Sprostowanie obwieszczenia Wójta Gminy Lubiszyn Nr RIT.6220.01-6.2015.MK
2015-04-23
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa kserokopiarki oraz usługa serwisowania.
2015-04-23
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o rozbudowie istniejącej fermy zwierząt futerkowych do docelowej ilości 350 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o  nr ewid. 88/2, 90/1 obręb Mystki gm. Lubiszyn
2015-04-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Lubiszyn
2015-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 1/2015
2015-03-31
ZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Lubiszyn
2015-03-31
Nabór na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Lubiszyn
2015-03-20
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
2015-03-20
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn
2015-03-03
Informacja dla organizacji pozarządowych
2015-03-02
ZAPYTANIE OFERTOWE na budowę windy zewnętrznej przyściennej do budynku przedszkola publicznego oraz sali wiejskiej i biblioteki w Baczynie
2015-02-26
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
2015-02-25
ZAWIADOMINIE O WYBORZE OFERTY na dostawę materiałów biurowych i tonerów.
2015-02-18
PRZEDŁUŻENIE TERMINU składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowywanej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Lubiszynie.
2015-02-16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubiszyn o wydanym postanowieniu nr RIT.6220.01-2.2015.MK z dnia 05 luty 2015r. w sprawie oceny oddziaływania na środwisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy norki
2015-02-13
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla rozbudowywanej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Lubiszynie
2015-02-12
ZAWIADOMINIE O WYBORZE OFERTY na dostawę komputera przenośnego.
2015-02-10
OTWARCIE OFERT na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
2015-02-09
ZAWIADOMINIE O WYBORZE OFERTY na wykonanie bieżącego utrzymania – napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, mieszankami mineralno asfaltowymi na terenie Gminy Lubiszyn w 2015 r.
2015-02-09
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2015-02-05
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych i tonerów.
2015-02-04
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę komputera przenośnego
2015-02-03
ZAWIADOMINIE O WYBORZE OFERTY na ˝Bieżące naprawy dróg gminnych˝
2015-02-03
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie audytu energetycznego obiektów szkolnych w Stawie i Lubnie w celu przeprowadzenia termomodernizacji obiektu i wymiany instalacji grzewczej
2015-01-29
ZAPYTANIE OFERTOWE - ˝Bieżące naprawy dróg gminnych˝.
2015-01-28
ZAPYTANIE OFERTOWE - ˝Wykonanie bieżącego utrzymania - napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dóg gminnych mieszankami mineralno asfaltowymi na terenie Gminy Lubiszyn w 2015r.˝.
2015-01-26
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w Ściechowie
2015-01-20
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH w 2015r. WYBORY SOŁTYSÓW
2015-01-14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę środków czystości do Urzędu Gminy Lubiszynie w roku 2015
2015-01-14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
2015-01-09
OFERTA PRACY na stanowisko asystent rodziny
2015-01-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 07 stycznia 2015 roku dla inwestycji: budowa masztu dla syreny alarmowej przy budynku OSP w Lubnie.
2014-12-31
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości do Urzędu Gminy Lubiszynie w roku 2015
2014-12-31
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
2014-12-30
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-12-29
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego dla Gminy Lubiszyn.
2014-12-17
ZAPYTANIE OFERTOWE na ˝Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: :˝ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa˝,
2014-12-11
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-11-27
Pierwsza sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018
2014-10-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2014
2014-10-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 1/2014.
2014-10-27
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBISZYN w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
2014-10-22
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-09-18
Przyjmowanie wniosków do projektu budżetu gminy.
2014-09-18
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
2014-07-28
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn, obejmującego tereny położone w obrębie Buszów
2014-07-15
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót remontowo budowlanych ˝Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie˝
2014-07-15
OFERTA PRACY na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Lubiszynie
2014-07-03
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-06-30
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Lubiszynie z filią w Baczynie
2014-06-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy 2 budynków inwentarskich do odchowu i chowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2014-06-16
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA ds. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
2014-06-10
Dotacji z budżetu Gminy Lubiszyn dla spółek wodnych działających na terenie Gminy
2014-06-06
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO na stanowisku urzędniczym: referent ds. księgowości i rozliczeń w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiszynie
2014-05-26
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-05-16
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-04-25
Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
2014-04-10
Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia o wartości 14 000 euro – usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Lubiszyn.
2014-04-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 2/2014
2014-03-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich do odchowu i chowu drobiu w Lubiszynie.
2014-03-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowośći Wysoka
2014-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 1/2014
2014-03-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Staw.
2014-03-04
Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2014
2014-03-03
Naboru na stanowisko ds. gospodarowania odpadami w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 z siedziba w Gorzowie Wlkp.
2014-01-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy wolnostojącej elektrowni wiatrowej w Stawie
2014-01-17
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2014-01-17
Wójt Gminy Lubiszyn ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
2014-01-09
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
2014-01-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającegona:budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w Chłopinach
2014-01-03
Wójt Gminy Lubiszyn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
2013-12-13
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn, obejmującego tereny położone w obrębie Buszów
2013-12-12
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2013-12-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2013-11-18
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2013-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 2/2013
2013-11-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy wolnostojącej elektrowni wiatrowej w Stawie
2013-11-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie budowy wolnostojącej elektrowni wiatrowej w Stawie
2013-11-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubiszyn w sprawie rozbudowania istniejącej fermy norek
2013-10-30
Komunikat Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
2013-10-18
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2013-09-15
Konsultacje Programu Współpracy z NGO na rok 2014
2013-09-11
OBWIESZCZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn - obręb Marwice
2013-09-11
OBWIESZCZENIE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn - obręb Marwice
2013-07-19
Zaproszenie do składania ofert - broker
2013-07-11
INFORMACJA
2013-07-09
Nabór na wolne stanowisko pracy - informatyk
2013-03-30
Sprawozdanie w rozliczenia dotacji
2013-03-26
Wyniki konkursu ofert
2013-03-25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
2013-03-13
Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Lubiszyn
2013-02-26
Wyniki konkursu ofert
2013-02-06
Uwaga! Wolne stanowisko pracy.
2013-01-22
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
2013-01-22
Sesja rady
2013-01-02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013.
2012-12-04
Informacja dla spółek wodnych
2012-11-22
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent ds. Księgowości i rozliczeń w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiszynie.
2012-11-08
Oferty pracy dla nauczycieli - zapytanie ofertowe
2012-10-01
Obwieszczenie wójta gminy Lubiszyn
2012-09-07
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
2012-09-05
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
2012-08-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dostępu społeczeństwa do informacji w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-06-21
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - ˝WYPRAWKA SZKOLNA˝ 2012/2013
 
Archiwalne

2013-06-21 / 2013-07-05
Ogłoszenie o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baczynie.
2013-06-21 / 2013-07-05
Ogłoszenie o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawie.
2013-06-18 / 2013-09-18
Ogłoszenie o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiszynie.
2013-05-06 / 2013-05-27
Wójt Gminy Lubiszyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baczynie
2013-05-06 / 2013-05-27
Wójt Gminy Lubiszyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawie
2013-05-06 / 2013-05-27
Wójt Gminy Lubiszyn ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiszynie
2013-04-29 / 2013-05-07
Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wieloosobowe stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami
2013-04-29 / 2013-05-07
Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych
2013-04-29 / 2013-05-07
Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi prawnej
2013-04-29 / 2013-05-07
Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Biura Związku Celowego Gmin MG-6
2013-04-19 / 2015-05-25
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2012-11-19 / 2012-12-06
Wyniki zapytania ofertowego - prowadzenie zajęć w ramach projektu ˝Indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Lubiszyn˝
2012-10-22 / 2012-11-05
Zaproszenie na Sesję RG
2012-10-09 / 2012-10-23
Przetarg nieograniczony - remont piętra budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie
2012-10-08 / 2012-10-22
Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne ˝Kompleksowe skanalizowanie miejscowości Tarnów w Gminie Lubiszyn.˝
2012-09-24 / 2012-10-09
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-08-20 / 2012-09-03
Obwieszczenie
2012-08-03 / 2012-08-20
Przetarg - odpady
2012-08-01 / 2012-08-15
Przetarg na nadzór inwestroski
2012-07-30 / 2012-08-13
Ogłoszenie o wyborze oferty
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 14 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA