Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-12-16
Zarządzenie Nr 133/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi

 

Zarządzenie Nr 133/2009

Burmistrza Krobi

z dnia 16 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi

 

 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/2008 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 23 skreśla się pkt 15;

 

2) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W ramach Wydziału Spraw Społecznych funkcjonują Biuro Spraw Obywatelskich
oraz Biuro Rozwoju Lokalnego.”

 

3) w § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Biuro Rozwoju Lokalnego prowadzi sprawy z zakresu:

1) rozwoju obszarów wiejskich;

2) współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (NGO);

3) promocji Gminy;

4) podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;

5) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego;

6) przygotowywania propozycji i nadzoru nad realizacją Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

7) wydawania zezwoleń na trzymanie ras uznawanych za agresywne;

8) Łowiectwa;

9) prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, nasiennictwa i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;

10) współdziałania z grupami producenckimi, jednostkami nadzorującymi rolnictwo, służbami weterynaryjnymi;

11) współpracy z sołectwami;

12) pomocy merytorycznej w zakresie udzielania informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych dla rolnictwa oraz organizacji pozarządowych;

13) obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – prowadzenia gminnej ewidencji zabytków;

15) współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki;

16) wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

17) naliczania opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

18) prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych (OSP) na terenie Gminy,

19) prowadzenie kontroli okresowych statutowej działalności jednostek OSP,

20) współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

4) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 69/2008 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi otrzymuje brzmienie:

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 3. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krobi zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik nr 1 - tekst jednolity regulaminu

Załącznik nr 2 - struktura organizacyjna

 
Data wytworzenia: 2009-12-16
Data udostępnienia: 2009-12-16
Ilość wyświetleń: 519
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA