Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 Świadczenia opiekuńcze:

 

a)    Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania koniecznej stałej lub długotrwałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje matce lub ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

 

·         osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

·         osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim,

- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym , i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

·         osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

·         osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,

·         na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

 

Wymagane dokumenty:

 

·         wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

·         oświadczenie o przekazywaniu przyznanych świadczeń na konto,

·         uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia,

·         orzeczenie o niepełnosprawności,

·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu z ewidencji PUP.

 

b)    Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobie, która ukończyła 75 lat. Przysługuje również osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała ona przed 21 rokiem życia. Zasiłek w wysokości 153 zł przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Wymagane dokumenty:

 

·         wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

·         oświadczenie o przekazywaniu przyznanych świadczeń na konto,

·         uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia,

·         orzeczenie o niepełnosprawności,  orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (niepełnosprawność musi powstać przed 21 rokiem życia), albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

 
Data wytworzenia: 2010-08-19
Data udostępnienia: 2010-08-19
Ilość wyświetleń: 7364
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Smektała

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z 7 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA