Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2009-12-21
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 90/WIGP/09 - wykonanie ˝OŚWIETLENIA DROGOWEGO MIEJSCOWOŚCI FlORYNKI˝
2009-12-21
UMOWA NR 89/WIGP/09 - ˝WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH˝
2009-12-21
UMOWA NR 88/WIGP/09 - ˝WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH˝
2009-12-16
UMOWA NR 87/WIGP/09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ˝ ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻYCHLEWIE˝
2009-12-16
UMOWA NR 85/WIGP/09 - ˝PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝
2009-12-16
UMOWA NR 86/WIGP/09 - ˝DOWÓZ DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU˝.
2009-12-10
UMOWA NR 84/WIGP/09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ˝WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO –GOGOLEWO 5˝
2009-12-08
UMOWA NR 83/WIGP/09 - ˝Monitoring kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Krobi˝
2009-12-03
UMOWA NR 82/WIGP/09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ˝REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO W KROBI PRZY UL. KOBYLIŃSKIEJ 68˝
2009-12-01
UMOWA NR 80/WIGP/2009 - ˝ZAKUP ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY˝
2009-11-30
UMOWA NR 78/WIGP/09 - ˝WYCINKA DRZEW I POZYSKANIE DREWNA WRAZ Z ZRYWKĄ Z TERENU STAREJ STRZELNICY W KROBI˝
2009-11-27
UMOWA NR 79/WIGP/09 - ˝WYKONANIE ROBÓT ADAPTACYJNYCH W POMIESZCZENIACH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2009-11-26
UMOWA NR 77/WIGP/09 - ˝ZAKUP KONTENERÓW I SPRZĘTU W RAMACH SYSTEMU ZBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROBIA˝
2009-11-26
Umowa nr 76/WIGP/09 - ˝ZAKUP WĘGLA ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO Z DOSTAWĄ DO BUDYNKU POŁOŻONEGO W STAREJ KROBI 49˝
2009-11-26
UMOWA NR 75/WIGP/09 - ˝BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY HARCERSKIEJ W KROBI˝
2009-11-25
UMOWA NR 71 /WIGP/09 - ˝WYCINKA 11 DRZEW TOPOLI W ZIEMLINIE ORAZ 15 DRZEW TOPOLI W CHWAŁKOWIE˝
2009-11-18
UMOWA NR 74/WIGP/09 - ˝ OPRACOWANIE ANALIZY EKONOMICZNO -FINANSOWEJ NOWEGO PODMIOTU GOSPODARCZEGO SPÓŁKI Z O.O.˝
2009-11-18
UMOWA NR 73/WIGP/09 - ˝NIWELACJIA I CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDOWANEGO BOISKA ORLIK˝
2009-11-17
Umowa nr 72/WIGP/09 - ZAKUP PŁYTEK CERAMICZNYCH ˝CERAMIKA NOWA GALA˝
2009-11-10
UMOWA NR 70/WIGP/09 - ˝ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2009-11-04
UMOWA NR 68/WIGP/2009 - ˝USUWANIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z POSESJI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KROBIA – LIKWIDACJA SKUTKÓW NAWAŁNICY Z DNIA 23.07.2009R˝
2009-11-04
UMOWA 69/WIGP/09 - ˝ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PARKU W KROBI – LIKWIDACJA SKUTKÓW NAWAŁNICY Z DNIA 23.07.2009R˝
2009-11-03
UMOWA NR 67/WIGP/09 - ˝ WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI – KROBIA, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 126˝
2009-10-29
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 66/WIGP/09 - ˝WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ DO POMIESZCZENIA GARAŻOWEGO OSP W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH˝
2009-10-29
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 65/WIGP/09 - ˝REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOGOLEWO GMINA KROBIA˝
2009-10-21
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 63/WIGP/09 - ˝WYKONANIE PRZYKANALIKA KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNKU PRZY UL. POWST. WLKP 126 W KROBI˝
2009-10-21
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 62/WIGP/09 - ˝BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ CO ORAZ CWU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHWAŁKOWIE˝
2009-10-21
UMOWA NR 64/WIGP/09 - ˝ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE˝
2009-09-25
UMOWA Nr 61 / WIGP / 2009 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn. : ˝Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej w Krobi˝
2009-09-22
UMOWA NR 60/WIGP/09 - ˝ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ˝
2009-09-15
UMOWA Nr 59/WIGP/09 - ˝Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni z terenu działek należących do Gminy Krobia z terenu
2009-09-07
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 55/WIGP/09 - ˝Remont łazienki w lokalu mieszkalnym w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 126˝
2009-09-07
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 54/WIGP/09 - ˝DRENAŻ ODWADNIAJĄCEGO BUDYNKU ‑ Krobia, ul. Powst. Wlkp. 126˝.
2009-09-07
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 53/WIGP/09 - ˝WYMIANA KRAWĘŻNIKA WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM PŁYTY BOISKA NA STADIONIE W PUDLISZKACH˝
2009-09-07
UMOWA NR 58/WIGP/2009 - ˝DOSTARCZENIA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W PUDLISZKACH UL. FABRYCZNA˝
2009-09-07
Umowa nr 56/WIGP/09 - ˝ZAKUP WOZU ASENIZACYJNEGO˝
2009-09-07
UMOWA Nr 57/WIGP/09 - ˝ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ZSPiG W KROBI NA POMIESZCZENIA SIŁOWNI˝
2009-09-04
UMOWA 52/WIGP/09 - ˝ DOWÓZ DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU˝
2009-08-27
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 50/WIGP/09 - ˝BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO PRZY FOSIE W KROBI˝
2009-08-27
Umowa nr 51/WIGP/09 - ˝DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA PRZEBUDOWĘ –BOISKO SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI PUDLISZKI I WYKONANIE PŁYTY KORTU TENISOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUCZYNKA˝
2009-08-24
UMOWA 49/WIGP/09 - ˝DOWOŻENIE DZIECI Z GMINY KROBIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI W CZASIE DOWOZU˝
2009-08-18
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 47/WIGP/09 - ˝PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTŁOWNI W DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH˝
2009-08-18
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 46/WIGP/09 - ˝REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOBYLIŃSKIEJ, KROBIA (INSTALACJA WOD-KAN)˝
2009-08-18
UMOWA NR 48/WIGP/09 - ˝DOSTAWA BRAMEK (8 szt.) I SIATEK (5 kpl.) DO PIŁKI NOŻNEJ˝
2009-08-07
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 45/WIGP/09 - ˝WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PUDLISZKACH˝
2009-07-27
UMOWA NR 44/WIGP/09 - wykonanie: ˝KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY KOŚCIELE P. W. ŚW. MIKOŁAJ W KROBI˝
2009-07-14
UMOWA Nr 43 / WIGP / 2009 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót Elektrycznych przy wykonaniu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje boisko- Orlik 2012˝
2009-07-14
UMOWA Nr 42 / WIGP / 2009 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych przy wykonaniu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje boisko- Orlik 2012˝
2009-07-10
Umowa nr 41/WIGP/09 - ˝DOSTAWA WĘGLA Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW CZYNSZOWYCH I ŚWIETLIC˝
2009-07-10
Umowa nr 38/WIGP/09 - ˝DOSTAWA CEMENTU NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH - KROBIA UL SZKOLNA, PL. KOŚCIUSZKI, WYMYSŁOWO, ŻYCHLEWO, PIJANOWICE, SUŁKOWICE˝
2009-07-10
Umowa nr 37/WIGP/09 - DOSTAWA KRUSZYWA BUDOWLANEGO NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH KROBIA UL. SZKOLNA, PL. KOŚCIUSZKI, WYMYSŁOWO, ŻYCHLEWO, PIJANOWICE I NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM D
2009-07-10
Umowa nr 40/WIGP/2009 - ˝PRZEPROWADZANIE PROCEDURY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO˝
2009-07-10
UMOWA NR 39/WIGP/09 - ˝DOSTAWA SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI W GMINIE KROBIA˝
2009-07-01
UMOWA NR 34/WIGP/09 - ˝ZAKUP PRZECINARKI STOŁOWEJ DO BETONU I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PRZENOŚNEGO˝
2009-07-01
UMOWA 35/WIGP/2009 - ˝WYWÓZ ODPADÓW Z UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2009-06-29
UMOWA O WYKONANIE USŁUGI NR 33/WIGP/09 - wykonanie˝ROCZNEJ KONTROLI BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU, BUDOWLI I INSTALACJI NARAŻONYCH NA SZKODLIWE WPŁYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZĄCE
2009-06-23
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 30/WIGP/09 - ˝WYKONANIE OŚWIETLENIA ALEI PARKOWEJ PRZY FOSIE W KROBI˝.
2009-06-23
UMOWA 32/WIGP/09 - ˝ OPRACOWANIEDOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ NOWYCH CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH – STARA KROBIA, KUCZYNKA, KUCZYNA˝
2009-06-23
UMOWA 31/WIGP/09 - ˝OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO ‑ KOSZTORYSOWEJ NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA W BUDYNKU W NIEPARCIE NR 50˝
2009-06-15
UMOWA Nr 28/ WIGP / 2009 - ˝ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM UL.ŚWIERCZEWSKIEGO, UL.SŁOWACKIEGO, UL.PARKOWA ORAZ ŁĄCZNIK OD ULICY POWSTAŃCÓW WLKP. DO UL.MICKIEWICZA W KROBI ˝
2009-06-15
UMOWA 29/WIGP/09 - wykonanie ˝UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW˝.
2009-06-09
UMOWA 27/WIGP/09 - wykonanie: ˝AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KROBIA˝
2009-06-08
UMOWA 36/WIGP/09 - ˝OPRACOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA ZADANIA INWESTYCYJNE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, SYSTEM ZBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH˝
2009-06-08
2009-06-02
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 26/WIGP/09 - ˝WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ (TYNKOWANIE) ‑ BUDYNEK GOGOLEWO 49˝
2009-05-20
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 25/WIGP/09 - ˝WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ DO HYDRANTÓW W BUDYNKU RATUSZA W KROBI˝
2009-05-18
UMOWA 24/WIGP/09 - ˝ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU RATUSZA W KROBI – ETAP II˝
2009-05-04
UMOWA 23/WIGP/09 - wykonanie:˝KOMPLEKSOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ BOISKA SPORTOWEGO W PUDLISZKACH˝
2009-04-17
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 20/WIGP/09 - wykonanie: ˝OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE ZSZPiG w KROBI˝
2009-04-17
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 22/WIGP/09 - roboty dodatkowe do zadania pod nazwą: ˝DOBUDOWA 4 SAL LEKCYJNYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KROBI˝
2009-04-17
UMOWA NR 21/WIGP/09 - ˝ZAKUP MATERIAŁÓW DROGOWYCH NAWIERZCHNIOWYCH NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH NIEPART, ŻYCHLEWO, PIJANOWICE, KROBIA – PLAC KOŚCIUSZKI˝
2009-04-15
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 18/WIGP/09 - ˝ODBUDOWA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO, GMINA KROBIA˝
2009-04-15
UMOWA NR 17/WIGP/09 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2009-04-15
UMOWA Nr 19/ WIGP / 2009 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego przy : ˝ Budowie Sali Gimnastycznej w Starej Krobi-Etap III˝
2009-04-07
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 16/WIGP/09 - ˝UTWARDZENIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA MŁODZIEŻY I DZIECI W KROBI˝
2009-03-25
Umowa nr 15/WIGP/09 - ˝DOSTAWA KRUSZYWA BUDOWLANEGO NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH KROBIA, ROGOWO, NIEPART, WYMYSŁOWO I ŻYCHLEWO ORAZ UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH˝
2009-03-25
Umowa nr 14/WIGP/09 - ˝DOSTAWA CEMENTU NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH - KROBIA, ROGOWO, NIEPART, WYMYSŁOWO I ŻYCHLEWO˝
2009-03-10
UMOWA 12/WIGP/09 - ˝CZYSZCZENIE ORAZ ROCZNA KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH) BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY KROBIA˝.
2009-03-03
UMOWA 11/WIGP/09 - ˝OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W KROBI : ul. Zachodnia, Polna, Kobylińska˝
2009-02-27
UMOWA NR 10/WIGP/09 - ˝DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2009-02-25
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 09/WIGP/09 - ˝MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W KROBI˝
2009-02-13
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 08/WIGP/09 - ˝WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN WRAZ Z MONTAŻEM ARMATURY I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ISTNIEJĄCYM POMIESZCZENIU KUCHNI I NOWO WYDZIELONYM POMIESZCZENIU SANITARIATU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHUMI
2009-02-02
UMOWA 7/WIGP/2009 - ˝USŁUGI INFODOTACJE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA AKTUALNYCH I RZETELNYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH PRZEZNACZONYCH DLA SAMORZĄDÓW˝
2009-02-02
UMOWA 6/WIGP/09 - ˝SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ KROBIA˝
2009-02-02
UMOWA 13/WIGP/2009 - ˝PRZYJĘCIE DO TRANSPORTU I ODZYSKU ZG. Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI POSEGREGOWANYCH ODAPDÓW˝
2009-01-28
UMOWA NR 5/WIGP/09 - ˝DOSTAWA WĘGLA Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW CZYNSZOWYCH I ŚWIETLIC˝
2009-01-05
UMOWA 4/WIGP/09 - ˝ TRANSPORT DO UNIESZKODLIWIENIA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW˝
2009-01-05
UMOWA 3/WIGP/09 - ˝PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝
2009-01-05
UMOWA 2/WIGP/09 - ˝WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH˝
2009-01-05
UMOWA 1/WIGP/09 - ˝WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH˝
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA