Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2015-12-31
UMOWA 54/WO/15 - ˝DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY W 2016 R.˝.
2015-12-31
UMOWA NR 53/WO/15 - ˝OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ KROBI - BUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ULIC POZNAŃSKIEJ, POLNEJ, TAR
2015-12-16
UMOWA NR 52/WO/15- DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NA ZADANIA: ˝BUDOWA I MODERNIZACJA WIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W SOŁECTWIE NIEPART˝ I ˝BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE˝.
2015-12-16
UMOWA NR 51/WO/15 - ˝DOSTAWA TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK ZAINSTALOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROBI NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW˝
2015-12-03
UMOWA NR 50/WO/15 - ˝KORYTOWANIE WRAZ Z WYWOZEM UROBKU ORAZ UZUPEŁNIENIE, WYRÓWNANIE I ZAGĘSZCZENIE TŁUCZNIEM KAMIENNYM (MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO) DROGI GMINNEJ NR DZIAŁKI 69/36˝ w ramach zadania: ˝BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYC
2015-11-19
UMOWA NR 49/WO/15 - ˝OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KROBIA˝
2015-11-04
UMOWA NR 48/WO/15 - ˝DOSTAWA, MONTAŻ, ZAPROGRAMOWANIE I URUCHOMIENIE NA MODUŁACH FUNDAMENTOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA KROBIA 4 SZT. PARKOMATÓW˝ W RAMACH ZADANIA ˝UTWORZENIE STREFY PŁATNEGO PARKO
2015-11-04
UMOWA NR 47/WO/15 - ˝ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY KROBIA W ILOŚCI 4 SZT.˝
2015-10-13
UMOWA NR 46/WO/15 - ˝BUDOWA OŚWIETLENIA OBIEKTU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKOWO˝.
2015-10-12
UMOWA NR 42/WO/15 - ˝WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ POMIESZCZEŃ Z BLACHY OCYNKOWANEJ˝.
2015-10-07
UMOWA NR 45/WO/15 - ˝MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOBYLIŃSKIEJ 68 W KROBI˝
2015-10-06
UMOWA NR 44/WO/15 - ˝ZAKUP WĘGLA ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW Z ZASOBU GMINY KROBIA – SEZON GRZEWCZY 2015/2016˝.
2015-10-01
UMOWA NR 43/WO/15 - ˝BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - ETAP I˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO PIJANOWICE˝.
2015-10-01
UMOWA NR 41/WO/15- ˝WYKONANIE OŚWIETLENIA TERENÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH˝.
2015-09-18
UMOWA NR 40/WO/15 - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ˝PRZEBUDOWA ULIC ŚW. DUCHA I POŁUDNIOWEJ W CIĄGU DRÓG GMINNYCH W KROBI˝ W RAMACH ZADANIA PRZYJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROBIA POD
2015-09-02
UMOWA NR 39/WO/15 - ˝BUDOWA I MODERNIZACJA WIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W SOŁECTWIE KUCZYNA˝.
2015-09-02
UMOWA NR 38/WO/15 - ˝MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOBYLIŃSKIEJ 68 W KROBI˝.
2015-08-24
UMOWA NR 37/WO/15 - ˝DOSTAWA, INSTALACJA I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW˝
2015-08-24
UMOWA NR 36/WO/15 - ˝ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU PLANOWANIA BUDŻETOWGO. OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE I REALIZACJĘ BUDŻETU˝.
2015-08-24
UMOWA NR 35/WO/15 - ˝DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z GMINY KROBIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU WRAZ Z OPIEKĄ DLA DZIECI DOWOŻONYCH I ODWOŻONYCH˝.
2015-08-24
UMOWA NR 34/WO/15 - ˝DOWOŻENIE DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016˝
2015-08-20
UMOWA NR 33/WO/15 - DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW W RAMACH ZADANIA ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE˝ ORAZ ˝PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ POD NAZWĄ DOMACHOWO – STOLICA BISKUPIZNY W TAŃCU WIROWANIE, TRA
2015-07-31
UMOWA NR 31/WIGP/15 - ˝MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POTARZYCY I ZIEMLINIE˝ w ramach zadania: ˝ZAKUP SYREN ALARMOWYCH˝.
2015-07-20
UMOWA NR 30/WIGP/15 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POTARZYCY I ZIEMLINIE˝ w ramach zadania: ˝ZAKUP SYREN ALARMOWYCH˝
2015-07-20
UMOWA NR 32/WIGP/15 - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ˝PRZEBUDOWA ULICY ODRODZENIA W RAMACH ZADANIA PRZYJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROBIA PRZEBUDOWA ULIC KONOPNICKIEJ, CICHEJ, STEFAN
2015-07-06
UMOWA NR 29/WIGP/15 - ˝MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KROBI- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA˝.
2015-07-06
UMOWA NR 28/WIGP/15 - ˝PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. XXX- LECIA W KROBI (od ul. Słonecznej do ul. Cichej)˝.
2015-06-26
UMOWA 27/WIGP/15 - ˝SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝.
2015-06-24
UMOWA NR 26/WIGP/15 O WYKONANIE USŁUGI - ˝REMONT ZEGARA W BUDYNKU RATUSZA W KROBI˝.
2015-06-23
UMOWA NR 25/WIGP/15 - ˝WYKONANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ OBIEKTU W MIEJSCOWOŚCI CHUMIĘTKI NR 2˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO CHUMIĘTKI ˝.
2015-06-23
UMOWA NR 24/WIGP/15 - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ˝PRZEBUDOWA ULIC KONOPNICKIEJ, CICHEJ, STEFANA ŻEROMSKIEGO I BOLESŁAWA PRUSA W CIĄGU DRÓG GMINNYCH W KROBI˝ W RAMA
2015-05-29
UMOWA NR 23/WIGP/15 - ˝BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO KUCZYNKA˝
2015-05-27
UMOWA NR 22/WIGP/15 - ˝OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KROBIA NA LATA 2015-2022˝
2015-05-05
UMOWA NR 21/WIGP/15 - ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE˝.
2015-05-05
UMOWA NR 20/WIGP/15 - ˝ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ -WYKONANIE POSADZKI W POMIESZCZENIU ŚWIETLICY ˝ w ramach zadania ˝MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO KARZEC˝.
2015-04-30
UMOWA NR 19/WIGP/15 - ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE˝.
2015-04-23
UMOWA NR 18/WIGP/15 - ˝ ZABIEGI ZAPOBIEGAJĄCE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT˝
2015-04-07
UMOWA NR 17 / WIGP/ 15 - ˝MALOWANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2015-04-03
UMOWA NR 16/WIGP/15 - ˝DOSTAWA TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK ZAINSTALOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROBI NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW˝
2015-04-02
UMOWA NR 15/WIGP/15 ˝BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH SZEROKOŚCI MIN 4 M- DROGA CHWAŁKOWO˝
2015-03-25
UMOWA Nr 13/ WIGP/15 - ˝PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PUDLISZKI-CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ŁĄCZĄCEGO DROGĘ POWIATOWĄ NR 4803P KROBIA-PONIEC Z DROGĄ GMINNĄ UL. FABRYCZNĄ˝
2015-03-25
UMOWA NR 14/WIGP/15 - ˝MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ –SOŁECTWO ROGOWO˝.
2015-03-24
UMOWA NR 12/WIGP/15 - ˝REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO POSADOWO˝.
2015-03-18
UMOWA NR 11/WIGP/15 - ˝PRZEPROWADZENIE PIĘCIOLETNIEJ I ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z ZASOBU GMINY KROBIA˝.
2015-03-16
UMOWA NR 8/WIGP/15 - ˝DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2015-03-04
UMOWA NR 4/WIGP/15 - ˝ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA TERENU PARKU W PUDLISZKACH – BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO˝ w ramach: ˝MODERNIZACJI I BUDOWY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO PUDLISZKI˝.
2015-03-03
UMOWA NR 9/WIGP/15 - ˝ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI I ODEBRANYMI W WYNIKU INTERWENCJI ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI Z TERENY GMINY KROBIA˝
2015-02-24
UMOWA NR 5/WIGP/15 - ˝CZYSZCZENIE ORAZ ROCZNA KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH) W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY KROBIA˝.
2015-01-23
UMOWA NR 3/WIGP/15 - ˝DRUK W 2015 ROKU BIULETYNU INFORMACYJNEGO GMINY KROBIA˝.
2015-01-23
UMOWA NR 2/WIGP/15 - ˝SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ KROBIA˝.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA