Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2014-12-18
Umowa nr 71/WIGP/14 ˝Usługi Infodotacje ˝
2014-12-18
UMOWA 70 /WIGP/14 ˝SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝
2014-12-16
UMOWA NR 67/WIGP/14 ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ –SOŁECTWO CIOŁKOWO˝
2014-12-16
UMOWA 69/WIGP/14 ˝WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH˝
2014-12-16
UMOWA 67/WIGP/14 ˝WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH˝
2014-12-10
UMOWA NR 66/WIGP/14 - ˝UNIESZKODLIWIENIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO˝
2014-11-25
UMOWA NR 63/WIGP/14 - ˝ DOSTAWA MATERIAŁU NA BUDOWĘ ALTANY DREWNIANEJ˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I  BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO KUCZYNKA˝
2014-11-19
UMOWA NR 62/WIGP/14 ˝PRZEPROWADZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY OGRODOWEJ W KROBI˝
2014-11-13
UMOWA NR 61/WIGP/14 - ˝WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ- UL.ODRODZENIA W KROBI˝.
2014-11-13
UMOWA NR 60/WIGP/14 - ˝MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWANIA W MIEJSCOWOŚCIACH KUCZYNA I STARA KROBIA˝ w ramach zadania: ˝ZAKUP SYREN ALARMOWYCH˝.
2014-11-13
UMOWA NR 59/WIGP/14 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU ALARMOWANIA W MIEJSCOWOŚCIACH KUCZYNA I STARA KROBIA˝ w ramach zadania: ˝ZAKUP SYREN ALARMOWYCH˝.
2014-10-24
UMOWA NR 58/WIGP/14 - ˝ BUDOWA OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHWAŁKOWIE – WYKONANIE I MONTAŻ PANELI OGRODZENIOWYCH˝ w ramach zadania: ˝BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO CHWAŁK
2014-10-21
UMOWA NR 57/WIGP/14 ˝ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH PRZY UL. TARGOWEJ W KROBI – STRZELNICA ETAP III˝ – DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2014-10-21
UMOWA NR 56/WIGP/14 ˝WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU NA WYSPIE KASZTELAŃSKIEJ – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ˝
2014-10-07
UMOWA NR 55/WIGP/14 - ˝ZAGOSPODAROWANIA I MODERNIZACJI TERENU PARKU W PUDLISZKACH˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I  BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO PUDLISZKI˝- dostawa materiału instalacyjnego
2014-09-30
UMOWA NR 54/WIGP/14 ˝ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNICY W BUDYNKU RATUSZA NA CELE ARCHIWUM˝
2014-09-23
UMOWA NR 53/WIGP/14 ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ –SOŁECTWO CIOŁKOWO˝
2014-09-09
UMOWA NR 52/WIGP/14 ˝PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. XXX- LECIA W KROBI – KANALIZACJA DESZCZOWA˝
2014-09-03
UMOWA NR 51/WIGP/14 ˝BUDOWA I  MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE – DROGA CIOŁKOWO˝
2014-08-26
UMOWA NR 48/WIGP/14 - ˝MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO BUKOWNICA˝.
2014-08-26
UMOWA NR 47/WIGP/14 - ˝ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY KROBIA W ILOŚCI 4 SZT˝.
2014-08-26
UMOWA 50/WIGP/14 - ˝DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z GMINY KROBIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU WRAZ Z OPIEKĄ DLA DZIECI DOWOŻONYCH I ODWOŻONYCH˝
2014-08-26
UMOWA 49/WIGP/14 - ˝DOWOŻENIE DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015˝.
2014-07-31
UMOWA NR 46/WIGP/14 - ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO ZIEMLIN (MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ)˝.
2014-07-31
UMOWA NR 45/WIGP/14 - ˝ REMONT DACHU TOALET PUBLICZNYCH (UL. RYNEK 1, KROBIA)˝
2014-07-29
UMOWA NR 44/WIGP/14 - ˝MONTAŻ NOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W  BUDYNKU POŁOŻONYM W CHUMIĘTKACH 2˝
2014-07-29
UMOWA NR 43/WIGP/14 - ˝WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO – PUDLISZKI, UL. PONIECKA 4 (BUDYNEK MIESZKALNY)˝.
2014-07-28
Umowa Nr 42/WIGP/14 - ˝ZAKUP WĘGLA ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW Z ZASOBU GMINY KROBIA – SEZON GRZEWCZY 2014/2015˝.
2014-07-11
UMOWA NR 40/WIGP/14 ˝ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTU PRZEZNACZONEGO NA BOISKO SPORTOWE W KROBI PRZY UL. OGRÓD LUDOWY 100M x 6M˝ w ramach zadania w budżecie Zagospodarowanie terenu przy Kompleksie Sportowym ORLIK w Krobi
2014-07-09
UMOWA NR 39/WIGP/14 - ˝ BUDOWA OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHWAŁKOWIE – ETAP II˝ w ramach zadania: ˝BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO CHWAŁKOWO˝.
2014-07-01
UMOWA NR 38/WIGP/14 ˝PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROBI I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2014/2015˝
2014-06-26
UMOWA NR 37/WIGP/14 ˝WYKONANIE PRAC INSTALACYJNYCH W RAMACH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KROBI˝
2014-06-26
UMOWA NR 36/WIGP/14 ˝ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM ORLIK W  KROBI˝
2014-06-26
UMOWA NR 35/WIGP/14 - ˝ KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA˝
2014-06-17
UMOWA NR 34/WIGP/14 ˝BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH SZEROKOŚCI MIN 4 M - DROGA KROBIA – POSADOWO˝
2014-06-06
UMOWA NR 33/WIGP/14 ˝Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2014 r.˝
2014-05-28
UMOWA NR 32/WIGP/14 ˝Roczna kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
2014-05-23
UMOWA NR 31/WIGP/14 ˝BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ KROBIA – PONIEC W MIEJSCOWOŚCI PUDLISZKI W RAMACH ZADANIA BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE – ETAP I˝
2014-05-21
UMOWA NR 30/WIGP/14 ˝BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE – DROGA STARA KROBIA˝
2014-05-20
UMOWA NR 29/WIGP/14 ˝ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH PRZY UL. TARGOWEJ W KROBI – STRZELNICA ETAP III˝
2014-05-07
UMOWA NR 26/WIGP/14 ˝WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W WYBRANYCH BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA˝
2014-05-07
UMOWA NR 25/WIGP/14 - ˝ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA TERENU PARKU W PUDLISZKACH – BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO˝ w ramach ˝MODERNIZACJI I BUDOWY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO PUDLISZKI˝.
2014-05-07
UMOWA 28/WIGP/14 - ˝PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZAKUP ENERGI NA OKRES 01.01 02015 R. DO 31.12.2016 R. ˝
2014-05-07
UMOWA 27/WIGP/14 - ˝WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO - PUDLISZKI UL. PONIECKA 4 (BUDYNEK GOSPODARCZY)
2014-04-14
UMOWA NR 23/WIGP/14 ˝Wykonanie oceny aktualności studium zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego˝
2014-04-07
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 22/WIGP/ 14 - ˝MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY KROBIA˝ -około 1400 m².
2014-04-07
UMOWA NR 21/WIGP/14 - ˝REMONT ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO STARA KROBIA˝.
2014-03-20
UMOWA 24/WIGP/14 - ˝UBEZPIECZENIE GMINY KROBIA˝
2014-03-14
UMOWA NR 20/WIGP/14 - ˝REWALORYZACJA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH BOISK SPORTOWYCH˝
2014-03-07
UMOWA NR 19/WIGP/14 - ˝MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ DOPOSAŻENIEM-ETAP IV ˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO STARA KROBIA˝.
2014-03-04
Umowa nr 18/WIGP/14 - ˝DOSTAWA TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK ZAINSTALOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROBI NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW˝
2014-03-04
UMOWA NR 15/WIGP/14 - ˝Wymiana rynien i rur spustowych w budynku położonym w Krobi przy ul. Kobylińskiej 68˝.
2014-03-04
Umowa nr 14/WIGP/14 - ˝DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2014-02-27
UMOWA NR 17/WIGP/14 ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE˝
2014-02-26
UMOWA NR 16/WIGP/14 ˝BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIEMLINIE W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I  BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO ZIEMLIN ETAP II˝
2014-02-25
UMOWA NR 12/WIGP/14 ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE˝
2014-02-25
UMOWA 13/WIGP/14 ˝MONITORINGU POEKSPLOATACYJNEGO˝
2014-02-24
UMOWA NR 11/WIGP/14 ˝ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE W BUDYNKU W GOGOLEWIE NR 5˝
2014-02-17
UMOWA NR 10/WIGP/14 - ˝MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ DOPOSAŻENIEM-ETAP III˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO STARA KROBIA˝
2014-02-06
UMOWA NR 9/WIGP/14 - ˝WYKONANIE POSADZKI Z PŁYTEK PODŁOGOWYCH˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ROGOWO˝.
2014-02-05
UMOWA Nr 8/WIGP/14 - ˝CZYSZCZENIE ORAZ ROCZNA KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH) W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY KROBIA˝.
2014-01-30
Umowa nr 7/WIGP/14 dot.: ˝DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY W 2014R.˝
2014-01-29
UMOWA NR 6/WIGP/14 - ˝SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ KROBIA˝.
2014-01-24
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 5/WIGP/ 14 - ˝ WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CZĘŚĆ II˝ W RAMACH ZADANIA: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO POSADOWO
2014-01-24
UMOWA NR 4/WIGP/14 - ˝ZAKUP MATERIAŁU PODŁOGOWEGO DOT. WYMIANY PODŁOGI˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ŻYCHLEWO˝.
2014-01-21
UMOWA NR 3/WIGP/14 - ˝DRUK W 2014 ROKU BIULETYNU INFORMACYJNEGO GMINY KROBIA˝.
2014-01-10
Umowa nr 2/WIGP/14 - ˝USŁUGI INFODOTACJE˝
2014-01-10
UMOWA NR 1/WIGP/14 - ˝WYKONANIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO DRÓG GMINNYCH ORAZ OPRACOWANIE STAŁYCH PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU˝.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA