Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2013-12-19
UMOWA 59/WIGP/13 ˝WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH˝
2013-12-19
UMOWA 58/WIGP/13 ˝WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH˝
2013-12-17
57/WIGP/13 - ˝WYWÓZ KAŻDEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH˝
2013-12-16
UMOWA 56/WIGP/13 - ˝WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE KAŻDEJ ILOŚCI ZWIERZĄT PADŁYCH Z TERENU GMINY KROBIA˝
2013-12-16
UMOWA 55/WIGP/13 ˝PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W KROBI – ETAP I˝ roboty dodatkowa
2013-12-10
UMOWA NR 54/WIGP/13 - ˝ZAKUP WIAT NA GMINNE BOISKO SPORTOWE W KROBI˝.
2013-12-05
UMOWA 53 /WIGP/13 - ˝SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝
2013-11-13
UMOWA 52/WIGP/13 - ˝MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PRZYBOROWO I ŻYCHLEWO˝ w ramach zadania: ˝ZAKUP SYREN ALARMOWYCH˝.
2013-11-13
UMOWA 51/WIGP/13 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU ALARMOWANIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PRZYBOROWO I ŻYCHLEWO˝ w ramach zadania: ˝ZAKUP SYREN ALARMOWYCH˝.
2013-10-18
UMOWA NR 50/WIGP/13 - ˝OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PUDLISZKACH W RAMACH ZADANIA BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW W G. KROBIA˝
2013-10-15
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 49/WIGP/13 - ˝ ROZEBRANIE I BUDOWA NOWEGO OGRDZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ˝ w ramach zadania ˝BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ SOŁECTWO CHWAŁKOWO˝
2013-10-10
UMOWA NR 48/WIGP/13 - ˝ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA NA POTRZEBY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG˝.
2013-10-10
UMOWA NR 47/WIGP/13 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ˝
2013-09-27
UMOWA NR 46/WIGP/13 - ˝DOSTAWA FONTANN˝
2013-09-26
UMOWA NR 45/WIGP/13 - ˝BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA- ŚWIETLICE W GOGOLEWIE I POTARZYCY˝ (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)
2013-09-24
UMOWA NR 44/WIGP/13 - ˝BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SOCJALNYCH PRZY ULICY MIEJSKO GÓRECKIEJ W KROBI˝ (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI)
2013-09-12
UMOWA NR 42/WIGP/13 - ˝WYWÓZ KAŻDEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH˝
2013-09-10
UMOWA NR 41/WIGP/13 - ˝RENOWACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W GMINIE KROBIA - ŻYCHLEWO˝.
2013-09-02
UMOWA NR 40/WIGP/13 - ˝BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIEMLINIE W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO ZIEMLIN˝.
2013-08-22
UMOWA NR 39/WIGP/13 O WYKONANIE USŁUGI - ˝RENOWACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W GMINIE KROBIA - ŻYCHLEWO˝
2013-08-21
UMOWA 38/WIGP/13 - ˝DOWOŻENIE DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014˝.
2013-08-21
UMOWA 37/WIGP/13 - ˝DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z GMINY KROBIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU WRAZ Z OPIEKĄ DLA DZIECI DOWOŻONYCH I ODWOŻONYCH˝
2013-08-20
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 36/WIGP/13 - ˝ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO˝
2013-08-12
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 35/WIGP/13 - ˝ADAPTACJA I REMONT POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚWIETLICY˝ - REMONT DACHU W RAMACH ZADANIA: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO KARZEC˝
2013-08-05
Umowa nr 34/WIGP/13 - ˝ZAKUP OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2013-07-26
Umowa nr 33/WIGP/13 - ˝BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIEMLINIE W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO ZIEMLIN˝ – DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2013-07-19
Umowa Nr 32/WIGP/13 - ˝ZAKUP WĘGLA ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA – SEZON GRZEWCZY 2013/2014˝
2013-07-17
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 31/WIGP/13 - ˝ADAPTACJA I REMONT POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH DO ŚWIETLICY˝ - REMONT DACHU W RAMACH ZADANIA: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO KARZEC˝
2013-07-10
UMOWA NR 30/WIGP/13 - ˝ROCZNA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW˝
2013-06-28
UMOWA NR 29/WIGP/13 - ˝RENOWACJA OGRODZENIA BOISKA PRZY UL. SPOKOJNEJ W KROBI W RAMACH ZADANIA BUDOWA I  WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE˝
2013-06-26
UMOWA NR 28/WIGP/13 - ˝MODERNIZACJA NIEUTWARDZONYCH DRÓG GMINNYCH – UL. M. KONOPNICKIEJ W KROBI˝
2013-06-19
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 26/WIGP/13 - ˝WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W WYBRANYCH LOKALACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA˝
2013-06-19
UMOWA 27/ WIGP / 13 - obowiązki inspektora nadzoru budowlanego przy zadaniu inwestycyjnym pn. : ˝PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NOWEJ W KROBI – ETAP I˝.
2013-06-12
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 25/WIGP/13 - ˝RENOWACJA PODŁOGI Z DESZCZUŁEK PARKIETOWYCH W SALI LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI PUDLISZKI˝: w ramach zadania: ˝BUDOWA I MODERNI
2013-05-29
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 24/WIGP/13 - ˝REMONT DACHU˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ –SOŁECTWO WYMYSŁOWO˝.
2013-05-29
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 23/WIGP/13 - ˝MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROBI, UL. OGRÓD LUDOWY 2, 63-840 KROBIA˝.
2013-05-09
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 22/WIGP/13 - ˝MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ETAP II˝ w ramach zadania: ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ –SOŁECTWO ROGOWO˝.
2013-05-09
UMOWA 19/WIGP/13 - UBEZPIECZENIE GMINY KROBIA˝
2013-05-08
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 20/WIGP/13 - ˝MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW ORAZ DOPOSAŻENIE˝ - REMONT STOŁÓW
2013-05-08
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 21/WIGP/ 13 - ˝MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY KROBIA˝ -około 1400 m².
2013-04-10
UMOWA NR 18WIGP/13 - ˝WYKONANIA PODKŁADÓW MAPOWYCH (MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:1000) NIEZBĘDNYCH DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KROBIA MIASTO VII˝
2013-04-10
UMOWA NR 17/WIGP/13 - ˝PRZEPROWADZENIA PROCEDURY PLANISTYCZNEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KROBIA MIASTO VII˝
2013-04-10
UMOWA NR 16/WIGP/13 - ˝DOSTAWA TONERÓW I ATRAMENTÓW DO DRUKAREK ZAINSTALOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROBI NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW˝
2013-04-04
UMOWA NR 15/WIGP/13 - ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE – SOŁECTWO WYMYSŁOWO˝
2013-03-28
UMOWA NR 14/WIGP/13 - ˝BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W GMINIE – SOŁECTWO KUCZYNA˝
2013-02-27
UMOWA Nr 13/WIGP/13 - ˝CZYSZCZENIE ORAZ ROCZNĄ KONTROLĘ PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH) W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY KROBIA˝.
2013-02-21
UMOWA NR 12/WIGP/13 - ˝DOSTAWA I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU SBR DLA 18-23 OSÓB PRZY BUDYNKU GMINNYM W MIEJSCOWOŚCI NIEPART NR 50˝ w ramach zadania ˝BUDOWA PRZYD. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE KR
2013-02-21
Umowa nr 11/WIGP/13 - ˝DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2013-02-13
UMOWA NR 9/WIGP/13 - ˝DRUK W 2013 ROKU BIULETYNU INFORMACYJNEGO GMINY KROBIA˝
2013-02-13
UMOWA 10/WIGP/13 - ˝MONITORING POEKSPLOATACYJNY˝
2013-01-30
UMOWA NR 7/WIGP/13 - ˝WYKONANIA REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STAREJ KROBI˝ w ramach zadania ˝MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ –SOŁECTWO STARA KROBIA˝
2013-01-30
UMOWA NR 6/WIGP/13 - ˝DOSTAWA I MONTAŻ PIŁKO CHWYTÓW NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM W PUDLISZKACH˝
2013-01-30
UMOWA NR 5/WIGP/13 - ˝SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ KROBIA˝
2013-01-02
UMOWA NR 4/WIGP/13 - ˝TRANSPORT DO UNIESZKODLIWIENIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW˝
2013-01-02
UMOWA NR 3/WIGP/13 - ˝WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ZWIERZĄT PADŁYCH NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2013-01-02
Umowa nr 1/WIGP/13 - ˝USŁUGI INFODOTACJE˝
2013-01-02
UMOWA 2/WIGP/13 - ˝WYWOŻENIA ODPADÓW Z UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KROBIA˝
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA