Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2011-12-30
UMOWA 98/WIGP/11 - ˝WYWOŻENIE ODPADÓW Z UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2011-12-28
UMOWA 97/WIGP/11 - ˝WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH˝.
2011-12-27
UMOWA 96/WIGP/11 - ˝WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH˝.
2011-12-13
UMOWA NR 94/WIGP/11 - ˝Wywóz odpadów z tzw. ˝dzikich wysypisk śmieci˝ przy rowach, w lasach i drogach śródpolnych na terenie gminy Krobia˝
2011-12-08
UMOWA 93/WIGP/11 - ˝SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝
2011-12-05
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 92/WIGP/11 - wykonanie robót dodatkowych do zadania pod nazwą:˝REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W CHWAŁKOWIE 43˝.
2011-12-02
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 91/WIGP/11 - ˝WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GARAŻOWYM W KROBI PRZY UL. MIEJSKO- GÓRECKIEJ NR 25˝.
2011-12-01
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 88/WIGP/11 - ˝ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KOMPLEKSU SPORTOWEGO W KROBI˝.
2011-11-30
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 89/WIGP/11 - ˝REMONT OGRODZENIA BOISKA W KROBI PRZY UL. SPOKOJNEJ˝
2011-11-30
Umowa nr 90/WIGP/11 - ˝DOSTAWA I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWA PRZYSTANKU PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI W  KROBI˝
2011-11-28
UMOWA NR 87/WIGP/11 - ˝WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGI GMINNEJ- UL. POZNAŃSKIEJ˝w ramach zadania ˝REMONT I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GMINIE˝.
2011-11-28
UMOWA NR 79/WIGP/11 - ˝BUDOWA I REMONT BUDYNKÓW SOCJALNYCH PRZY UL. MIEJSKO – GÓRECKIEJ W KROBI˝.
2011-11-21
Umowa nr 84/WIGP/11 - ˝WYKONANIAE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI NIEPART I WYKONANIA NOWEJ NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MIEJSCOWOŚCI STARA KROBIA W RAMACH ZADANIA BUDOWY I REMONTÓW DRÓG I CHODNIKÓW W GMINIE˝
2011-11-17
UMOWA NR 85/WIGP/11 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ˝Przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej w lokalach należących do Gminy Krobia, znajdujących się w Krobi przy ul. Grunwaldzkiej 1 i 2, w zakresie zgodnym z zaleceniami wynikającymi z protokołu z 
2011-11-09
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 82/WIGP/11 - OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOT. PROJEKTU: ˝BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DOSTĘPU DO INTERNETU DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKL
2011-11-09
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 81/WIGP/11 - ˝REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W CHWAŁKOWIE 43˝.
2011-11-09
UMOWA NR 83/WIGP/11 - ˝ UZUPEŁNIENIE ZIELENIĄ TERENU RYNKU W KROBI.˝
2011-11-09
82/WIGP/11 - OPRACOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOT. PROJEKTU: ˝BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DOSTĘPU DO INTERNETU DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE K
2011-10-26
UMOWA NR 80/WIGP/11 - dokumentacja dodatkowej dla zadania: ˝ROZBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE˝
2011-10-26
UMOWA NR 78/WIGP/11 - ˝ROBOTY KONSERWACYJNE NA CIEKU ROWU KROBSKIEGO˝
2011-10-17
UMOWA NR 77/WIGP/11 - ˝ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIĄ - PUDLISZKI, UL. PONIECKA˝
2011-10-12
Umowa nr 76/WIGP/11 - ˝ZAKUP WĘGLA ORAZ MIAŁU WĘGLOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKU POŁOŻONEGO W CHWAŁKOWIE 43 SEZON GRZEWCZY 2011/2012˝
2011-10-05
UMOWA NR 75/WIGP/11 - ˝ZAKUP 2 SZT. BRAMEK PIŁKARSKICH O WYMIARACH 5 X 2 M ALUMINIOWYCH PRZENOŚNYCH I KOMPLETU SIATEK BRAMKARSKICH GŁ. 80/150 I OCZKACH 3 MM˝
2011-10-03
UMOWA NR 74/WIGP/11 - ˝Wycinka drzew, frezowanie pni oraz zabiegi pielęgnacyjno – porządkowych na drzewostanie˝
2011-09-28
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 73/WIGP/11 - ˝REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU OPS W KROBI PRZY UL. POWST. WLKP NR 126 ˝
2011-09-21
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 70/WIGP/11 - ˝REMONT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ W KROBI˝ w ramach zadania w budżecie pod nazwą ˝REMONT I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GMINIE˝
2011-09-21
Umowa nr 72/WIGP/11 - ˝ZAKUP POZIOMYCH OZNAKOWAŃ DROGOWYCH DO OZNAKOWANIA UL. KOBYLIŃSKIEJ W KROBI˝
2011-09-21
UMOWA NR 71/WIGP/11 - ˝DOSTAWA POSYPYWARKI CIĄGNIKOWEJ - PIASKARKI˝
2011-09-21
UMOWA NR 69/WIGP/11 - ˝PROFILOWANIE NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE GMINY KROBIA˝.
2011-09-07
UMOWA 68/WIGP/11 - ˝DOWOŻENIE DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU˝
2011-09-01
Umowa nr 67/WIGP/11 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ˝
2011-08-31
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 66/WIGP/11 - ˝REMONT NAWIERZCHNI DROGI – ULICY POZNAŃSKIEJ PRZY TARGOWISKU W KROBI – 420 M2˝
2011-08-24
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 64/WIGP/11 - ˝ MALOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO NIEPART˝
2011-08-24
UMOWA NR 65/WIGP/11 - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA: ˝BUDOWA I REMONT BUDYNKÓW SOCJALNYCH PRZY UL. MIEJSKO – GÓRECKIEJ W KROBI˝
2011-08-17
UMOWA 63/WIGP/11 - ˝DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z GMINY KROBIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE DOWOZU I ODWOZU˝.
2011-08-09
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 62/WIGP/11 - ˝BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W KROBI UL. KOBYLIŃSKA – DROGA POWIATOWA˝
2011-08-09
UMOWA NR 61/WIGP/11 - ˝WYKONANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH: PRZEBUDOWA I REMONT DROGI GMINNEJ UL. NOWEJ W KROBI˝
2011-08-05
Umowa nr 60/WIGP/11 - ˝DOSTAWA I MONTAŻ TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWA PRZYSTANKU PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI W KROBI˝
2011-08-05
UMOWA NR 59/WIGP/11 - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: ˝ROZBUDOWA I REMONT ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE˝
2011-08-01
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 57/WIGP/11 - ˝WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO CIOŁKOWO I POTARZYCA˝
2011-08-01
UMOWA NR 58/WIGP/11 - ˝WYKONANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PUDLISZKI˝.
2011-07-26
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 56/WIGP/11 - ˝WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ- SOŁECTWO CIOŁKOWO I POTARZYCA˝.
2011-07-20
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 55/WIGP/11 - ˝REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ – SOŁECTWO POSADOWO˝
2011-07-18
Umowa nr 54/WIGP/11 - ˝ZAKUPU WĘGLA ORAZ MIAŁU Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW CZYNSZOWYCH I  ŚWIETLIC – SEZON GRZEWCZY 2011/2012˝
2011-07-14
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 53/WIGP/2011 - ˝REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH˝ w  ZSOIZ ul. Ogród Ludowy 2 63-840 Krobia
2011-07-12
UMOWA NR 52/WIGP/11 - ˝UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH BOISK PIŁKARSKICH W CHWAŁKOWIE, KROBI I PUDLISZKACH˝
2011-07-06
Umowa nr 51/WIGP/11 - ˝PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHWAŁKOWO I WYKONANIA NOWEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POSADOWO – DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH NAWIERZCHNIOWYCH˝
2011-07-01
UMOWA Nr 50/WIGP/11 - PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NAWZORU PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM PN. ˝REMONT ULICY GRUNWALDZKIEJ W KROBI˝
2011-06-28
UMOWA NR 49/WIGP/11 - ˝PRZEPROWADZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KROBIA MIASTO V ORAZ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROBIA˝
2011-06-27
UMOWA NR 47/WIGP/11 - ˝KRUSZENIE GRUZU BUDOWLANEGO I KAMIENIA POLNEGO ZMAGAZYNOWANEGO NA TERENIE SOŁECTW W OBRĘBIE GMINY KROBIA˝
2011-06-24
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 48/WIGP/ 11 - ˝REMONTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY JUTROSIŃSKIEJ W KROBI˝
2011-06-16
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 46/WIGP/11 - ˝ZABUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO W KROBI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CHODNIKA˝
2011-06-16
UMOWA NR 45/WIGP/11 - ˝ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY PRZYSTANKU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ UL. PONIECKA W KROBI.˝
2011-06-16
UMOWA NR 44/WIGP/11 - ˝WYKONANIE PODKŁADÓW MAPOWYCH (MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:1000) NIEZBĘDNYCH DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KROBIA MIASTO V˝.
2011-06-13
UMOWA NR 43/WIGP/11 - Przejęcie w celu transportu do odzysku zgodnie z obowiazującymi w tym zakresie przpisami posegregowanych odpadów typu PET i szkło, pozyskanych przez selektywną zbiórkę w pojemnikach ogólnodostępnych dla mieszkanców Gminy Krobia˝
2011-06-09
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 42/WIGP/11 - ˝BUDOWA OBIEKTU GOSPODARCZO – GARAŻOWEGO PRZY UL. MIEJSKO-GÓRECKIEJ W KROBI˝
2011-06-09
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 41/WIGP/1 - ˝GOGOLEWO 49 – ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO˝
2011-06-02
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 40/WIGP/11 - : ˝REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŁAZIENKĘ W LOKALU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W KROBI PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 41˝
2011-06-01
UMOWA NR 39/WIGP/11 O WYKONANIE USŁUGI - ˝WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH Z BLACHY˝
2011-05-30
UMOWA NR 38/WIGP/11 O WYKONANIE USŁUGI - ˝ROCZNA KONTROLA BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZASOBU GMINY KROBIA POLEGAJĄCEA NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU, BUDOWLI I INSTALACJI NARAŻONYCH NA SZKODLIWE WPŁYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZĄCE DZIAŁANIA C
2011-05-30
UMOWA 37WIGP/11 - Przygotowanie dokumentacji do przetargu dot. zadania inwestycyjnego pn. ˝Zakup i wyposażenie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła˝
2011-05-24
UMOWA NR 36/WIGP/11 - ˝MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2011-05-18
UMOWA Nr 35/WIGP/11 - Nadzór autorski przy zadaniu inwestycyjnym pn. : ˝ROZBUDOWA ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE- ETAP I ROBOTY BUDOWLANE˝.
2011-05-06
UMOWA NR 34/WIGP/11 - ˝DOSTAWA TONERÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2011-05-04
UMOWA NR 33/WIGP/11 - ˝UTWARDZENIE I PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH˝
2011-05-04
UMOWA NR 32/WIGP/11 - ˝WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW W TYNKU W BUDYNKU POŁOŻONYM W GOGOLEWIE 49˝
2011-04-29
UMOWA NR 31/WIGP/11 - ˝ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH NA RZECZ BEZPAŃSKICH PSÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PRZYTULISKU GMINY KROBIA˝
2011-04-27
UMOWA NR 30/WIGP/11 - Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru budowlanego przy zadaniu inwestycyjnym pn. : ˝ROZBUDOWA ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE- ETAP I ROBOTY BUDOWLANE˝
2011-04-27
UMOWA NR 29/WIGP/11 - ˝REMONT POKRYCIA DACHOWEGO – STARA KROBIA 49˝ roboty dodatkowe
2011-04-26
UMOWA NR 28/WIGP/11 - ˝MONTAŻ SYREN˝
2011-04-26
UMOWA NR 27/WIGP/11 - ˝DOSTAWA SYSTEMU ALARMOWANIA LUDNOŚCI W GMINIE KROBIA˝
2011-04-20
UMOWA NR 26/WIGP/11 - WYKONANIA INWENTARYZACJI OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOGOLEWIE I POTARZYCY WRAZ Z PODANIEM SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REMONTU w ramach zadania: ˝BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA˝
2011-04-20
UMOWA NR 25/WIGP/11 - MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ I STEROWANIEM W RAMACH ZADANIA BUDOWA PRZYSTANKU PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI W  KROBI
2011-04-18
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 24/WIGP/11 - ˝RENOWACJA STAWU W CHUMIĘTKACH˝
2011-04-14
Umowa nr 21/WIGP/2011 - ˝DOUBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY˝
2011-04-13
Umowa nr 23/WIGP/11 - ˝ZAKUP STOŁÓW W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH – WIOSKA DOMACHOWO˝
2011-04-13
Umowa nr 22/WIGP/11 - ˝ZAKUP STOŁÓ W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH – WIOSKA CHWAŁKOWO˝
2011-04-08
UMOWA NR 20/WIGP/11 - ˝REWALORYZACJA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH BOISK SPORTOWYCH˝
2011-04-06
UMOWA NR 19/WIGP/11 - ˝BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PUNKTU HOTSPOT ORAZ SIECI PRZESYŁU SYGNAŁU MONITORINGU WIZYJNEGO W KROBI˝,
2011-04-06
UMOWA NR 18/WIGP/11 O WYKONANIE ROBOTY BUDOWLANEJ
2011-04-06
Umowa nr 17/WIGP/11 - ˝ZAKUP KRZESEŁ I W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH – WIOSKA CHWAŁKOWO˝
2011-04-06
Umowa nr 16/WIGP/11 - ˝ZAKUP KRZESEŁ I W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH – WIOSKA GOGOLEWO˝
2011-04-06
Umowa nr 15/WIGP/11 - ˝ZAKUP STOŁÓW W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH – WIOSKA WYMYSŁOWO˝
2011-04-06
Umowa nr 14/WIGP/11 - ˝ZAKUPU KRZESEŁ I W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH – WIOSKA WYMYSŁOWO˝
2011-03-31
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 13/WIGP/11 - ˝REMONT POKRYCIA DACHOWEGO – STARA KROBIA 49˝
2011-03-31
UMOWA NR 12/WIGP/11 - ˝WYKONANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH˝
2011-03-07
UMOWA Nr 11/WIGP/11 - ˝CZYSZCZENIE ORAZ ROCZNĄ KONTROLĘ PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH) W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY KROBIA˝
2011-03-02
Umowa nr 10/WIGP/11 - ˝DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2011-02-09
UMOWA NR 9/WIGP/11 - WYCINKA 25 DRZEW ROSNĄCYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 4912P W MIEJSCOWOŚCI PRZYBOROWO W GMINIE KROBIA˝
2011-02-09
Umowa nr 8/WIGP/11 - ˝USŁUGI INFODOTACJE˝
2011-02-03
Umowa nr 7/WIGP/11 - ˝ZAKUP KRUSZYWA BUDOWLANEGO NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH I REMONTAMI NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG GMINNYCH ORAZ NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH˝
2011-01-26
UMOWA NR 6/WIGP/11 - ˝SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ KROBIA˝.
2011-01-20
Umowa nr 5/WIGP/11 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ˝
2011-01-05
UMOWA NR 4/WIGP/11 - ˝MONITORING POEKSPLOATACYJNY˝
2011-01-05
UMOWA NR 3/WIGP/11 - ˝WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ZWIERZĄT PADŁYCH Z TERENU GMINY KROBIA˝
2011-01-05
UMOWA NR 2/WIGP/11 - ˝WYWÓZ ODPADÓW Z UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2011-01-05
UMOWA NR 1/WIGP/11 - ˝TRANSPORT DO UNIESZKODLIWIENIA PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW˝
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA