Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2010-12-28
UMOWA 60/WIGP/10 - ˝SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU˝
2010-12-28
UMOWA 59/WIGP/10 - ˝WYKONANIA OPERATÓW SZACUNKOWYCH˝
2010-12-22
UMOWA NR 58/WIGP/10 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ˝Wykonanie i montaż wiaty garażowej ‑ ul. Grunwaldzka 2, Krobia˝
2010-12-22
UMOWA 57/WIGP/10 - ˝WYKONANIA USŁUG GEODEZYJNYCH˝.
2010-12-15
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 56/WIGP/10 - WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA DROGOWEGO - PARKOWEGO ULICY HARCERSKIEJ W KROBI
2010-12-08
UMOWA NR 55/WIGP/10 - ˝REMONT POMIESZCZEŃ PO BIBLIOTECE W PUDLISZKACH˝
2010-12-02
Umowa nr 54/WIGP/10 - ˝ZAKUP KRUSZYWA DROGOWEGO ŁAMANEGO˝
2010-12-02
UMOWA NR 53/WIGP/10 - ˝REMONT POMIESZCZEŃ PO BIBLIOTECE W PUDLISZKACH˝
2010-12-01
UMOWA NR 52/WIGP/10 - ˝OŚRODEK ZDROWIA W KROBI – INSTALACJA KANALIZACYJNA˝
2010-11-24
UMOWA NR 51/WIGP/10 - ˝Zakup odśnieżarki wirnikowej typu Partner SB 300˝
2010-11-24
Umowa nr 50/WIGP/10 - ˝WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW˝
2010-11-19
Umowa nr 49/WIGP/10 - ˝BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW˝
2010-11-17
UMOWA NR 48/WIGP/2010 - ˝Wywóz odpadów z tzw. ˝dzikich wysypisk śmieci˝ przy rowach, w lasach i drogach śródpolnych na terenie gminy Krobia˝
2010-11-12
UMOWA NR 47/WIGP/10 - ˝REMONT POMIESZCZEŃ PO BIBLIOTECE W PUDLISZKACH˝
2010-11-08
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 46/WIGP/10 - ˝REMONT I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W NIEPARCIE˝
2010-11-08
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 45/WIGP/10 - ˝UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH GMINNYCH KRUSZYWEM KAMIENNYM W OBRĘBIE GMINY KROBIA˝
2010-10-29
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 43/WIGP/2010 - ˝ADAPTACJA DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH W CELU UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW˝
2010-10-22
UMOWA NR 42/WIGP/10 - ˝REMONT I MODERNIZACJA MIESZKANIA W CHUMIĘTKACH 2˝
2010-10-21
Umowa nr 41/WIGP/10 - ˝ZAKUP I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ˝
2010-10-21
Umowa nr 40/WIGP/10 - ˝ZAKUP WIAT NA GMINNE BOISKO SPORTOWE W KROBI˝
2010-10-20
UMOWA NR 39/WIGP/10 ˝OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA RENOWACJĘ STAWU ZIEMNEGO ZLOKALIZOWANEGO W KROBI W REJONIE ULICY M.GÓRECKIEJ I ODRODZENIA˝
2010-10-20
UMOWA Nr 38/ WIGP/10 Inspektor nadzoru przy zadaniu inwestycyjnym: ˝ADAPTACJA DOMU STRAŻAKA W PUDLISZKACH W CELU UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW˝
2010-09-01
UMOWA 37/WIGP/10 roboty dodatkowe dot.: ˝BUDOWY, REMONTU, WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA˝
2010-08-18
UMOWA Nr 36/WIGP/10 - ˝MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KROBI˝ Pełnienie roli inspektora nadzoru
2010-08-18
UMOWA 35/WIGP/10 - ˝DOWOŻENIE DZIECI KLAS IV NA BASEN W GOSTYNIU˝
2010-08-18
UMOWA 34/WIGP/10 - ˝DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI Z GMINY KROBIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI W CZASIE DOWOZU I ODWOZU˝
2010-08-04
Umowa nr 33/WIGP/10 - ˝ZAKUP WĘGLA ORAZ MIAŁU Z PRZEZNACZENIEM DO BUDYNKÓW CZYNSZOWYCH I  ŚWIETLIC – SEZON GRZEWCZY 2010/2011˝
2010-08-04
UMOWA NR 32/WIGP/10 - ˝WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I  DRZWIOWEJ DREWNIANEJ NA PCV W ŚWIETLICACH WIEJSKICH GMINY KROBIA˝
2010-08-04
UMOWA NR 31/WIGP/10 - ˝UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM BUDOWLANYM I KAMIENNYM W OBRĘBIE GMINY KROBIA˝
2010-07-23
UMOWA Nr 30/ WIGP/10 - ˝BUDOWA, REMONT, WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA˝
2010-07-16
Umowa nr 28/WIGP/10 - ˝DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2010-07-14
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 27/WIGP/10 - ˝REMONT-MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2010-07-14
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 25/WIGP/10 - ˝ODBUDOWA ROWÓW I MULD PRZYDROŻNYCH W POBOCZACH PASA DROGI GMINNEJ NR 754 543P KROBIA - PUDLISZKI W KILOMETRZE 0+000- 0+950˝
2010-07-14
UMOWA NR 26/WIGP/10 -˝ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W GMINIE KROBIA˝
2010-06-24
Umowa nr 23/WIGP/10 - ˝DOSTAWA KRUSZYWA BUDOWLANEGO NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWYCH NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH: POTARZYCA, KUCZYNKA, KROBIA I NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH
2010-06-24
Umowa nr 22/WIGP/10 - ˝DOSTAWA CEMENTU˝
2010-06-17
UMOWA NR 21 /WIGP/10 - ˝DOSTAWA 4 szt ŁAWEK STADIONOWYCH˝
2010-06-01
UMOWA NR 20 /WIGP/10 - ˝DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ HOLLAND GR. 8 CM BEZ FAZY W  KOLORZE SZARYM˝
2010-05-27
UMOWA 19/WIGP/10 - ˝BADANIA FIZYKO – CHEMICZNE WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE ZREKULTYWOWANYCH SKŁADOWISK ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI KARZEC ORAZ CHUMIĘTKI˝
2010-05-12
UMOWA NR 18/WIGP/10 - Aktualizacjia dokumentacji projektowo kosztorysowej na: ˝ZABUDOWĘ ROWU MELIORACYJNEGO W KROBI˝
2010-05-05
UMOWA NR 17/WIGP/10 O WYKONANIE USŁUGI - ˝Roczna kontrola budynków należących do zasobu Gminy Krobia polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
2010-05-05
UMOWA NR 16/WIGP/10 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: ˝MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KROBI˝
2010-04-29
UMOWA NR 12/WIGP/10 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W GMINIE KROBIA
2010-04-20
UMOWA NR 15 /WIGP/10 - ˝KONSERWACJA BOISK SPORTOWYCH O NAWIERZCHNIACH Z TRAWY SYNTETYCZNEJ I POLIURETANU˝
2010-04-19
Umowa nr 14/WIGP/10 - ˝ZAKUP KRZESEŁ I STOŁÓW W CELU WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH˝
2010-04-14
Umowa nr 13/WIGP/2010 - PRZEPROWADZANIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ˝PUDLISZKI 2 – STREFA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ˝ ORAZ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2010-03-30
UMOWA Nr 11/ WIGP / 10 - Pelnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pod nazwą: ˝Przebudowa i remont ulicy Ponieckiej w ciągu drogi gminnej 754539P w miejscowości Pudliszki˝
2010-03-25
UMOWA Nr 10/WIGP/10 - ˝CZYSZCZENIE ORAZ ROCZNA KONTROLA PRZEWODÓW KOMINOWYCH (DYMOWYCH, SPALINOWYCH, WENTYLACYJNYCH) W BUDYNKACH BĘDĄCYCH W ZASOBIE GMINY KROBIA˝
2010-03-02
UMOWA NR 9/WIGP/10 - ˝OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO GMINY KROBIA˝ (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI OŚWIETLENIA PARKOWEGO W PARKU W KROBI, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA PRZEBUDOWĘ LINII ENERGETYCZNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ
2010-03-01
Umowa nr 8/WIGP/10 - ˝DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KROBI˝
2010-01-29
UMOWA nr 7/WIGP/2010 - ˝Infodotacje w zakresie dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych dla samorządów˝
2010-01-29
Umowa nr 6/WIGP/10 O WYKONANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KROBIA
2010-01-29
UMOWA NR 5/WIGP/10 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ˝REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZYNA I KONTYNUACJĘ BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIOŁKOWO˝
2010-01-29
UMOWA NR 4/WIGP/10 - ˝SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH NA ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ KROBIA˝
2010-01-04
UMOWA NR 3/WIGP/2010 - ˝WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ZWIERZĄT PADŁYCH Z TERENU GMINY kROBIA˝
2010-01-04
UMOWA NR 2/WIGP/2010 - ˝WYWÓZ ODPADÓW Z UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KROBIA˝
2010-01-04
UMOWA NR 1/WIGP/10 - ˝TRANSPORT DO UNIESZKODLIWIANIA PRZETERMINOWANYCH LAKARSTW˝
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA