Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-04-12
Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
2016-12-29
Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.
2016-07-12
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyjęciu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-10-13
Informuje że zamierza wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przeznaczone pod tereny rolne, położone na terenie Gminy Krobia.
2015-10-13
Informuje że zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Żychlewie
2015-10-13
Informuje że zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Krobi
2015-03-27
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2014-08-08
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości niezabudowenej położonej w Kuczynie
2013-10-10
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości Posadowie
2013-04-20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2013-03-19
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
2012-10-12
Ogłoszenie konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
2012-10-05
Oferta realizacji zadania publicznego
2012-04-19
Informacja o  zamiarze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w Starej Krobi.
2012-04-04
Informacja o zamiarze wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Potarzycy
2011-10-12
Informacja o że zamierze sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Krobi.
2011-10-12
Informacja o zamiarze sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w  Gogolewie.
2011-10-12
Informacja o zamiarze dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie Gminy Krobia jako działki przeznaczone pod tereny rolne.
2011-09-26
Informacja o zamiarze sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
2011-08-30
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na działkę przy ul. Ponieckiej
2011-08-25
Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektu ˝Prawie jak ryba˝ polegającego na nauce i doskonaleniu umiejętności pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krobia
2011-08-25
Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektu ˝Prawie jak ryba˝ polegającego na nauce i doskonaleniu umiejętności pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krobia
2011-07-22
Informacja o zamiarze wydzierżawienia działki rolnej w Wymysłowie
2011-07-15
Zawiadomienie w sprawie decyzji środowiskowej dot. budowy obory bezściółkowej na 60 DJP w Chumiętkach
2011-07-07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uwarunkowań środowiskowych inwestycji pn. ˝Budowa budynku ubojni z masarnią˝,
2011-07-07
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w Krobi przy ul. Ponieckiej
2011-03-01
Ogłoszenie o zamierze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Żychlewie
2011-03-01
Ogłoszenie o zamierze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kuczynie
2010-03-19
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
2010-03-12
OGŁOSZENIE o konkursie na realizację zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
2010-01-18
OGŁOSZENIE o konkursie na realizację zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
2010-01-05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie hali produkcyjno – magazynowej dań gotowych˝, na działkach nr 312/5 i 312/8 w 
2009-11-12
Informacja o zamiarze wynajęcia lokalu w Pudliszkach
2009-09-09
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2009-09-08
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
2009-06-29
Ogłoszenie - zamiarze dzierżawy działek rolnych przez Gmine Krobia
2009-06-26
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej ˝Skup złomu˝
2008-12-30
OGŁOSZENIE konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja zajęć świetlicowych, terapeutycznych oraz pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”
 
Archiwalne

2017-01-17 / 2017-01-31
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznej dotyczącej używania środka o nazwie Dimilin 480 SC
2015-02-19 / 2015-03-05
Informacja dotycząca terminu ważności niektórych decyzji z zakresu gospodarki odpadami
2012-05-25 / 2012-06-08
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
2012-01-26 / 2012-02-09
Ogłoszenie o nieruchomościach w Domachowie przeznaczonych do sprzedaży
2010-06-17 / 2010-07-01
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
2009-10-08 / 2009-10-22
Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
2008-10-31 / 2008-10-09
Obwieszczenie Burmistrza Krobi o obowiązkowej deratyzacji.
2008-10-31 / 2008-10-07
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa dot. Budowy kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Krobia.
2008-10-30 / 2008-09-18
ZAWIADOMIENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa.
2008-10-30 / 2008-07-31
Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej.
2008-10-31 / 2008-08-14
Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2008-10-31 / 2008-06-24
Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miejskiej.
2008-10-31 / 2008-06-12
Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej.
2008-10-30 / 2008-05-21
Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Krobi.
2008-10-31 / 2008-06-02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia-Pudliszki.
2008-10-31 / 2008-06-02
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe.
2008-10-30 / 2008-05-18
ZAWIADOMIENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa...
2008-10-31 / 2008-05-07
ZAWIADOMIENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa: Budowa sieci wodociągowej średnicy 110mm w Krobi dz. 781/1 łączącej ulicę Miejsko Górecką z Jutrosińską.
2008-10-30 / 2008-04-21
Zaproszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej w Krobi.
2008-10-31 / 2008-05-03
ZAWIADOMIENIE zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa Budowa sieci wodociągowej średnicy 110mm łączącej Posadowo i Sułkowice.
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | z 4 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA