Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-07-20
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej w Żychlewie
2017-07-17
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci energetycznej w Kuczynce
2017-07-13
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Karcu
2017-06-28
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Pudliszkach
2017-06-28
Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wydaniu decyzji o zezwaleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na: Rewitalizacji przestrzeniu miejskiej w Krobi
2017-06-27
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.˝ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie d
2017-06-20
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Karcu
2017-06-20
Burmistrz Krobi informuje że zamierza wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Pudliszkach, jako działkę przeznaczoną pod tereny rolne.
2017-06-16
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii 0,4kV
2017-06-16
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii 0,4kV
2017-06-13
Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi powiatowej nr 4803P
2017-06-08
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej modernizacji oświetlenia w Krobi
2017-06-02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie do 505,82 DJP zl
2017-06-02
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie d
2017-05-31
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia w latach 2015-2022
2017-05-31
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Rozbudowa instalacji dla chowu zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek p
2017-05-30
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia po publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2017-05-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝˝Regulacji Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2017-05-18
Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na: ˝Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi - budowie, rozbudowie i p
2017-05-16
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu sieci wodociągowej w Karcu
2017-05-16
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.˝ Regulacja Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2017-05-15
Obwieszczenia o przyjęciu dokumentu ˝Program Ochrony Środowiska Gminy Krobia na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku˝.
2017-05-09
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na usunięciu kolizji istniejącej linii elektrycznej
2017-05-09
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu oświetlenia ulicznego w Pudliszkach.
2017-04-27
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu sieci gazowej
2017-04-26
Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na: ˝Rozbudowie drogi powiatowej nr 4803P
2017-04-24
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie d
2017-04-19
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu oswietlenia ulicznego w Pudliszkach
2017-04-18
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie odwodnienia w Chumiętkach
2017-04-18
Obwieszczenie o zawiadomieniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.˝ Regulacja Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2017-04-13
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na usunięciu kolizji istniejącej linii elektrycznej
2017-04-10
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu oświetlenia ulicznego w Pudliszkach.
2017-04-06
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu oświetlenia ulicznego w Krobi
2017-04-06
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Rozbudowie drogi 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) re
2017-04-03
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu sieci gazowej w Kuczynie
2017-03-30
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Rozbudowa instalacji dla chowu zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek
2017-03-29
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – chlewnia w Sułkowicach
2017-03-28
Obwieszczenia w sprawie przyjęcia ˝Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu gminy Krobia˝.
2017-03-24
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu oświetlenia ulicznego w Pudliszkach.
2017-03-21
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu MPZP dla linii energetycznej 110kV przbiegającej przez Chwałkowo, Potarzyca i Posadowo
2017-03-15
Obwieszczenie w sprawie uchwalenia zmiany MPZP dla działki nr 635/5 w Krobi
2017-03-15
Obwieszczenie w sprawie uchwalenia MPZP przy ulicy Powst. Wielkopolskiej w Krobi
2017-03-15
Obwieszczenie w sprawie uchwalenia MPZP dla ulicy Ogrodowej w Krobi
2017-03-15
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Regulacja Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2017-03-09
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na usunięciu kolizji istniejącej lini 0,4 kV
2017-03-07
Obwieszczenie o przstąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP dla działek nr 1535/4 i 1561
2017-03-07
Obwieszczenie o przstąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP dla cz. ul. Ogrodowej i Poniecka
2017-03-06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia w Pudliszkach.
2017-03-06
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – chlewnia w Chwałkowie
2017-02-28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji Nr 10/2011/p z dnia 11 maja 2011 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie ˝Poniec - Krobia˝ i ˝Oczkowice˝, p
2017-02-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5
2017-02-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 470
2017-02-23
Obwieszczenie w sprawie projektu ˝Projekt Ochrony Środowiska Gminy Krobia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku
2017-02-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.˝ ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie do 505,82 DJP zl
2017-02-20
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej gazociągu DN1000 rrelacji Lwówek-Odolanów
2017-02-20
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Regulacji Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2017-02-20
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie
2017-02-20
Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach    na terenie działek  o numerach ew
2017-02-17
Obwieszczenie o w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przy blokach w Pudliszkach przy ulicy Krobskiej na terenie dzi
2017-02-13
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Rozbudowa instalacji dla chowu zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych
2017-01-30
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Rozbudowa instalacji dla chowu zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek
2017-01-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Rozbudowa instalacji dla chowu zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych j
2017-01-24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5 położonej w obrębie geodezy
2017-01-17
Obwieszczeniu o postanowieniu w sprawie przedsięwzięcia pn. ˝˝Regulacja Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2017-01-17
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZ przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV
2017-01-05
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rawitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022
2017-01-03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji zwiazanej z gazociągiem Lwówek-Krobia
2016-12-01
Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wydanej opinii dla przedsięwzięcia pn.: ˝Regulacji Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2016-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o warunkach zabudowy dla budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działkio numerze ewidencyjnym110/1położonej w obrębie geodezyjnym Ziemlin
2016-11-14
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni komorowej o obsadzie do 56 DJP (tuczarni) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – zamkniętym zbiornikiem na
2016-11-14
Obwieszczenie i informacja dotycząca uchylenia zaskarżonej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewni
2016-11-10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz osobowych przy Zakładzie Heinz w Pudliszkach, gmina Krobia realiz
2016-11-10
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz osobowych przy Zakład
2016-11-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Regulacja Rowu Krobskiego w km 0+000 – 3+000˝.
2016-11-03
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Gogolewie
2016-10-31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej.
2016-10-18
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz osobowych przy Zakładzie Heinz w Pudliszka
2016-10-05
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN na terenie działek o numerach ewidencyjnyc
2016-10-05
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie do 162,60 DJP zlokalizowanej w miejscowości S
2016-10-04
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa chlewni komorowej (tuczarni) wraz z niezbędną infrastrukturą
2016-10-04
Obwieszczenie o opinii sanitarnej dla przedsięwzięcia pn. ˝Budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie do 162,60 DJP zlokalizowanej w miejscowości Stara Krobia, gm. Krobia, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę n
2016-10-03
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy 2 budynków inwentarskich – tuczarni i odchowalni do 205,10 DJP na terenie działkio numerze ewidencyjnym425 położonych w obrębie geodezyjnym Żychlewo.
2016-09-31
Obwieszczenie o opinii sanitarnej dla przedsięwzięcia pn. ˝Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz osobowych przy Zakładzie Heinz w Pudliszkach, gmina Krobia realizowanego na działkach nr ewid.: 313/2, 313/3 w ob
2016-09-30
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej do 80 DJP na terenie działeko numerach ewidencyjnych3 i 4/4położonych w obrębie geodezyjnym Sułkowice.
2016-09-30
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zawiadomieniu o przekazaniu skargi o decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
2016-09-21
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – obory na terenie działkio numerze ewidencyjnym536położonej w obrębie geodezyjnym Stara Krobia.
2016-09-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych oraz osobowych przy Zakładzie Heinz w 
2016-09-12
Obwieszczenie o ponownym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ˝Budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie do 162,60 DJP zlokalizowanej w miejscowości Stara Kr
2016-09-09
Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów na odcinku od ulicy Koby
2016-09-09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów na odcinku od ul
2016-08-30
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej SN na terenie działek o numerach ewidency
2016-08-30
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 635/5 położonej w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowi
2016-08-30
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-08-25
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg w miejscowości Gogolewo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4
2016-08-23
Zawiadomienie o wydanej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlew
2016-08-23
Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 205,10 DJP zlokalizowanych w miejscow
2016-08-23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 205,10 DJP zlokalizowanych w 
2016-08-23
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-08-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budow
2016-08-17
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciąg
2016-08-16
Obwieszczenie o postanowieniu dot. sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię w Przyborowie
2016-08-09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Chwałkowo, Potarzyca i Posadowo
2016-08-09
OBWIESZCZENIE MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie inwestycjach obnośnie zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujscio.
2016-08-01
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg w miejscowości Gogolewo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4
2016-07-27
Obwieszczenie o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla przedsięwzięcia pn.: ˝Budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie do 162,60 DJP zlokalizowanej w miejscowości Stara Krob
2016-07-27
Obwieszczenie o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 205,10 DJP zlokalizo
2016-07-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – obory na opasy z paszarnią (do 97 DJP), na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 170 położonej w obrębie geodezyjny
2016-07-19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy chlewni tuczników o obsadzie 268,8 DJP, w tym: dwóch budynków tuczarni wraz z zbiornikami na gnojowicę, łącznika – pomieszczeń socjalno-magazynowych
2016-07-15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo na terenie działek o numerach ewi
2016-07-14
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie drogi 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) re
2016-07-14
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy WIGP.6730.28.2016.PP z dnia 23 maja 2016 r., dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni dla loch i odchowu prosiąt o obsadzie do 252 sztuk loch i ok. 1000
2016-07-14
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji decyzja o warunkach zabudowy dla rozbudowy chlewni oraz budowy silosu na zboże i pasze na terenie części działki onumerze ewidencyjnym 551 położonej w obrębie geodezyjnym Stara
2016-07-14
Obwieszczenie o wydanych opiniach i zawiadomieniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ˝Rozbudowie drogi 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-
2016-07-14
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 205,10 DJP zlokalizowanych w miejscowości Żychlewo, gm. Krobia, na terenie nier
2016-07-13
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni, budowy windy i schodów zewnętrznych oraz budowie zbiornika na płynne odchody zwierzęce – gnojowicę i zbiornika na ścieki
2016-07-06
Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.
2016-07-04
Obwieszczenie o postanowieniu dot. sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadz
2016-07-04
Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ˝Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 205,10
2016-07-01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie do 505,82 DJP zl
2016-06-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg w miejsc
2016-06-20
˝Budowie obory dla bydła opasowego o obsadzie do 162,60 DJP zlokalizowanej w miejscowości Stara Krobia, gm. Krobia, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 145/1 ark. mapy 1 obręb Stara Krobia˝.
2016-06-16
Burmistrz Krobi Informuje że zamierza wydzierżawić w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
2016-06-14
Zawiadomienie o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
2016-05-24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo na terenie działek o numerach ewi
2016-05-24
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni dla loch i odchowu prosiąt o obsadzie do 252 sztuk loch i ok. 1000 sztuk prosiąt w wieku do 2 miesięcy, budowa zbiornika n
2016-05-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gmi
2016-05-24
OBWIESZCZENIE MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie inwestycjach obnośnie zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujscio.
2016-05-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Gogolewie˝.
2016-05-19
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O  BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD PUDLISZEK DO KROBI WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 4803P- ETAP II
2016-05-19
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O  BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD PUDLISZEK DO KROBI WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 4803P- ETAP Ia
2016-05-16
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Przebud
2016-05-16
OBWIESZCZENIE MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie inwestycjach obnośnie zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujscio.
2016-05-04
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434
2016-05-02
Zawiadomienie o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
2016-05-02
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-04-26
Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowia ścieżki pieszo-rowerowej od Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803p- etap II
2016-04-26
Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowia ścieżki pieszo-rowerowej od Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803p- etap Ia
2016-04-26
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Gogolewie.
2016-04-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Rozbudowie drogi 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin
2016-04-19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji ˝Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe˝ dla Gminy Krobia.
2016-04-12
Zawiadomienie o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
2016-04-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą o obsadzie do 2
2016-03-30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niepart na terenie działek o numerach
2016-03-30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Pudliszki na terenie d
2016-03-22
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-03-22
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 635/5 położonej w Krobi
2016-03-16
Obwieszczenie w sprawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2016-03-15
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Przebud
2016-03-11
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustaleniu miejscowości Pudliszki na terenie działek o numerach ewidencyjnych 10/79, 394 i 320/2 położonych w obrębie geodezyjnym Pudliszki można zapoznać si
2016-03-09
Obwieszczenie ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie do 505,82 DJP zlokalizowanych w miejscowości Przyborowo, gm. Krobia, na terenie nieruchomości stanowiącej działki n
2016-03-07
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie do 505,82 DJP zlokalizowanych w miejscowości Przyborowo, gm.
2016-03-02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Ziemlinie na terenie działki o numerze
2016-02-23
Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy obory bezściółkowej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 115 w obrębie geodezyjnym Chumiętki.
2016-02-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o maksymalnej obsadzie 106 DJP wraz z obiekt
2016-02-16
Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Ziemlinie
2016-02-15
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wniesieniu odwołania do decyzji pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu
2016-02-15
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wniesieniu odwołania do decyzji pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu nr 2
2016-02-09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca
2016-01-28
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Pudliszki na terenie działek o numerach ewidenc
2016-01-28
Obwieszczenie w sprawie polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niepart na terenie działek o numerach ewidencyjnych 110 i 122 położonych w obrębie geodezyjnym Niepart.
2016-01-14
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Przebud
2016-01-05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Krobi w sprawie ˝Budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o maksymalnej obsadzie 106 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi (podziemnym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce, zbio
2015-12-28
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu nr 2
2015-12-28
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu
2015-12-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Zielinie
2015-12-22
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV
2015-12-21
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV
2015-12-16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
2015-12-16
Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.
2015-12-15
Zawiadmienie o wydaniu opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
2015-12-08
Burmistrz Krobi Informuje że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Chumiętkach.
2015-11-27
Odwołano przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Krobia
2015-11-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o 
2015-11-10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV
2015-11-09
OBWIESZCZENIE wniesienie odwołania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu w Świnoujściu
2015-11-09
OBWIESZCZENIE wniesienie odwołania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu w Świnoujściu
2015-11-05
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu
2015-11-05
OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu
2015-10-27
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2015-10-27
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi
2015-10-27
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Chumiętki, Potarzyca, Wymysłowo i Żychlewo
2015-10-20
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
2015-10-16
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
2015-10-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Montaż instalacji tryskaczowej wraz z wzmocnieniem konstrukcji istniejących obiektów dla zakładu HJ HE
2015-10-15
Obwieszczenie Starosty Gostyński o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2015-10-09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu ˝Założeń do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krobia na lata 2015-2022˝
2015-10-02
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej w Krobi z linią zasilającą 110 kV.
2015-09-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Montażu instalacji tryskaczowej wraz z wzmocnieniem konstrukcji istniejących obiektów dl
2015-08-25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2015-08-21
OBWIESZCZENIE Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Krobia
2015-08-17
OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2015-06-17
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV
2015-06-10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rozdzielni SN Krobia obejmującej budowę budynku rozdzielni 15 KV wraz z niezbędną i 
2015-06-01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania oświetlenia ciągu komunikacyjnego łączącego drogę g
2015-05-26
OBWIESZCZENIE w sprawie przebudowie rozdzielni SN Krobia obejmującej budowę budynku rozdzielni 15 KV wraz z niezbędną infrastrukturą, skablowanie istniejących napowietrznych linii 15 KV, przebudowę istniejących linii k
2015-05-06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2015-05-06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2015-04-27
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania oświetlenia ciągu komunikacyjnego łączącego drogę g
2015-04-13
Burmistrz Krobi Informuje że zamierza wydzierżawić w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone na terenie Gminy Krobia jako działki
2015-04-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2015-01-20
Obwieszczenie o wydanej opinii sanitarnej
2015-01-02
Obwieszczenie o wszczęciu postpowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa kotłowni parowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci cie
2014-12-29
OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi – chodnik wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4963P w Potarzycy
2014-12-23
Zawiadamia się, że dnia 23 grudnia 2014 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie d
2014-12-05
OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 121, 126 i 122/4 położony
2014-11-25
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi
2014-10-30
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi – chodnik wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4963P w Potarzycy
2014-10-27
OBWIESZCZENIE n/t decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 100 z rur PCW i PE w miejscowości Karzec
2014-10-27
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chwałkowo na terenie dział
2014-09-25
Zawiadomienie o przebudowie linii SN-15kV z napowietrznej na kablową na terenie Gogolewa.
2014-09-11
OBWIESZCZENIE postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dn 100 z rur w miejscowości Karzec
2014-09-09
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-07-16
Burmistrz Krobi informuje, że zamierza wynająć w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego lokal użytkowy, położony w Nieparcie 50, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej
2014-06-17
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Kuczyna
2014-06-13
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
2014-06-09
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
2014-06-06
Burmistrz Krobi informuje że zamierza wydzierżawić w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone na terenie Gminy Krobia jako działki przeznaczone pod tereny rolne.
2014-05-21
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji
2014-05-21
Obwieszczenie przed wydaną decyzją
2014-05-21
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu
2014-05-14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyji dla budowy sieci wodociągowej w Pudliszkach
2014-05-13
Przetarg na najem lokalu uzytkowego
2014-04-28
Zadiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy obory wolnostanowiskowej w Bukownicy
2014-04-25
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pudliszkach
2014-04-23
Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Grabianowie i Chwałkowie
2014-04-11
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie projektu gazociągu
2014-04-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa hali produkcyjnej majonezów i sosów.
2014-04-10
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lokalizacyjnej w Karcu
2014-04-07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 434 w miejscowości Kuczyna
2014-04-03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN-15kV napowietrznej lub kablowej na terenie Chwałkowa i Grabianowa
2014-04-01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-04-01
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN-15kV napowietrznej lub kablowej w Chwałkowie
2014-03-25
Obwieszczenie dot materiału zebranego w sprawie wydanie deczyji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Karcu
2014-03-21
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem zebranym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Kuczyna
2014-03-11
Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej
2014-03-06
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ˝Utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji˝
2014-03-05
Zawiadomienie o zamieszczeniu decyzji środowiskowej
2014-02-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dot.sieci energetycznej
2014-02-14
Obwieszczenie dot. wydania decyzji lokalizacyjnej w Żychlewie
2014-02-07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci NN w KArcu
2014-02-05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji dot. budowy chodnika
2013-12-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2013-12-13
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dot budowy ścieżki rowerowej w Pudlsizkach
2013-11-25
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej
2013-10-28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmian
2013-10-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Pudliszki
2013-10-07
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN 15kV w Wymysłowie
2013-09-30
Informacja Burmistrza Krobi o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Domachowie
2013-09-16
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV
2013-09-03
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV,
2013-08-26
Obwieszczenie dot. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV
2013-08-09
Obwieszczenie o postanowieniu nałożenia obowiązku sporządzenia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2013-07-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV
2013-07-25
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV
2013-07-15
Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez Park Wiatrowy 7 Sp. z o.o. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Krobia
2013-07-15
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Krobia
2013-07-10
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji trafo słupowej
2013-07-09
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Wymysłowie
2013-07-03
Zawiadomienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
2013-06-14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VII
2013-06-11
Obwieszczenie w sprawie wydanie uwarunkowań środowiskowych dot. budowy Farmy Wiatrowej Krobia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
2013-06-04
Obwieszczenie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni przydomowej...
2013-05-31
Obwieszczenie w/s wydania decyzji lokalizacyjnej
2013-05-31
Obwieszczenie w/s wydania decyzji lokalizacyjnej
2013-05-20
Obwieszczenie w sprawie budowy przydomowej przepompowni
2013-05-15
Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej w miejscowości Pudliszki
2013-05-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej
2013-04-12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni przydomowej,
2013-04-11
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV
2013-03-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV
2013-03-01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2013-02-27
Zawiadomienie w sprawie utworzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie istniejącego punktu skupu złomu w miejscowości Pudliszki
2013-02-27
Zawiadomienie w sprawie budowy stacji demontażu pojazdów wraz z punktem skupu – zbierania złomu metali żelaznych i kolorowych,
2013-02-27
Obwieszczenie w sprawie budowy warsztatu samochodowego w miejscowości Kuczyna na działce o numerze ewidencyjnym 210/1 obręb Kuczyna
2013-01-30
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Kuczyna na działce o nume
2013-01-30
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienie nr WIGP.6220.28.2012.OS, o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2013-01-02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Kuczyna˝.
2012-12-21
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2012-12-12
Informacja o zamiarze sprzedaży lokalu w Gogolewie
2012-12-06
Obwieszczenie o decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Potarzyca
2012-12-06
Obwieszczenie o decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na terenie Domachowa
2012-11-21
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-11-20
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-11-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Posadowo
2012-11-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krobia
2012-11-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Domachowo
2012-11-08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-11-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-11-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-10-30
Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-10-22
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Inwestycji
2012-10-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie chlewni komorowej z pomieszczeniem socjalnym...
2012-10-18
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-10-18
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie chlewni komorowej z pomieszczeniem socjalnym...
2012-10-15
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-10-09
Wykaz przetargowy - Krobia 463/5
2012-10-09
Wykaz bezprzetargowy - lokal Grunwaldzka
2012-10-08
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-09-27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ˝Wymiany istniejącego dystrybutora ON TIR oraz podłączenie do niego, na oddzielnym stanowisku satelity ON TIR wraz z niezbędnymi instalacjami˝
2012-09-27
Obwieszczenie o ˝Wymianie istniejącego dystrybutora ON TIR oraz podłączenie do niego, na oddzielnym stanowisku satelity ON TIR wraz z niezbędnymi instalacjami˝
2012-09-14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VI
2012-09-07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej 4909P w miejscowości Rogowo
2012-09-07
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kuczyna
2012-06-19
Obwieszczenie dot. utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku w Pudliszkach
2012-06-04
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu parku w celu utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku
2012-06-01
Obwieszczenie o wydanej decyzji lokaliacyjnej
2012-05-25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2012-05-16
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody
2012-04-24
OBWIESZCZENIE
2012-04-18
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu parku w celu utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku w Pudliszkach
2011-11-22
Informacja zamiarze sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Krobi.
2011-11-22
Informacja o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kościanie
2011-11-22
Informacja o zamiarze dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie Gminy Krobia jako działki przeznaczone pod tereny rolne.
2011-11-02
Obwieszczenie wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punkt
2011-10-03
OBWIESZCZENIE dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV typu 3xYHAKXS 1x120
2011-09-16
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV typu 3xYHAKXS 1x120
2011-09-05
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na dobudowie kotłowni i klatki schodowej do budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach
2011-08-17
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku ZSPIG w Pudliszkach
2011-08-12
Obwieszczenie w sprawie decyzji dot. budowy linii kablowej SN 15 kV typu 3xYHAKXS 1x120
2011-08-04
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie stacji paliw płynnych i LPG z infrastrukturą towarzyszacą˝
2011-06-24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2011-06-24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V
2011-06-14
Obwieszczenie Burmistrza Krobi w sprawie ˝Budowy stacji paliw i LPG z infrastrukturą towarzyszącą˝
2011-04-26
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie zezwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej 434
2011-04-15
Informacja o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kościanie
2011-02-09
Informacja o zamiarze wydzierżawienia lokalu w Posadowie
2011-02-03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy obory
2011-01-19
Burmistrz Krobi informuje o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości w Krobi - ul. Poniecka i Grunwaldzka
2011-01-14
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2
2010-12-23
Zawiadamienie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej dań gotowych
2010-12-09
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. ˝Budowie rozliczeniowego układu pomiarowego Krobia w zakresie gazociągu obejściowego omijającego Węzeł Krobia˝
2010-12-07
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn. ˝Farma Wiatrowa ˝Krobia Południe˝
2010-11-25
Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie rozdzielczego układu pomiarowego Krobia˝
2010-11-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2010-10-26
ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie budynku ubojni z masarnią˝,
2010-10-25
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej
2010-10-08
OBWIESZCZENIE - o przedłożeniu przez inwestora Meltemi Sp. z o.o. nowego dowodu w sprawie, w postaci uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa ˝Krobia Południe˝.
2010-09-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ˝Budowy rozdzielczego układu pomiarowego Krobia˝
2010-10-01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2010-09-22
Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej
2010-09-14
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KROBI w sprawie deratyzacji
2010-07-02
ZAWIADOMIENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
2010-06-08
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2010-06-01
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2010-05-24
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36
2010-05-24
OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010-05-20
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa ˝Krobia Południe˝
2010-04-29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej (Budowa Farmy Wiatrowej Krobia)
2010-04-22
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ˝Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36˝,
2010-04-16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa ˝Krobia Południe˝
2010-04-16
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2010-04-16
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej
2010-03-27
Obwieszczenie Burmistrza Krobi o wszczęciu postępowania, uprawnieniu wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania
2010-03-24
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ˝Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy Śremu do drogi krajowej nr 36
2010-02-05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto IV
2010-01-15
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto III
2010-01-05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie hali produkcyjno – magazynowej dań gotowych˝, na działkach nr 312/5 i 312/8 w 
2009-12-29
OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zbaw, kącika grilowego i altany w Karcu
2009-12-11
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw, kącika grillowego oraz altany w Karcu
2009-09-25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1
2009-09-25
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczynka 1
2009-09-25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1
2009-09-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika na terenie działki o numerze ewidencyjnym 37/4 położonej w Ciołkowie.
2009-09-22
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2009-09-22
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2009-09-15
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2009-08-25
OBWIESZCZENIE w sprawie budowy boiska sportowego oraz placu zabaw na terenie działki o numerze ewidencyjnym 271/2 położonej w  Kuczynie
2009-08-18
OBWIESZCZENIE w sprawie budowy boiska sportowego w Ciołkowie
2009-08-14
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe
2009-08-06
OBWIESZCZENIE w sprawie budowy boiska sportowego oraz placu zabaw w Kuczynie.
2009-07-31
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto IV
2009-07-22
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska w Ciołkowie
2009-05-29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1
2009-05-28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2009-05-24
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto III
2009-05-24
OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia – Tereny Sportowe i Rekreacyjne
2009-05-13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie rozdzielczego układu pomiarowego Krobia˝.
2009-04-28
Obwieszczenie Burmistrza Krobi w sprawie ustalenia granic głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009-04-28
Obwieszczenie Burmistrza Krobi w sprawie ustalenia granic głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009-02-10
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji - kanalizacji sanitarnej
 
Archiwalne

2017-06-07 / 2017-06-21
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przłączeniu do sieci elaktroenergetycznej
2017-06-02 / 2017-06-16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na chlewnię oraz budowa chlewni o obsadzie do 505,82 DJP zl
2017-05-17 / 2017-05-31
Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu oswietlenia ulicznego w Krobi
2017-03-23 / 2017-04-06
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie odwodnienia w Chumiętkach
2017-03-20 / 2017-04-03
Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowaniu sieci gazowej
2017-01-30 / 2017-02-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji Nr 10/2011/p z dnia 11 maja 2011 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie ˝Poniec - Krobia˝ i ˝Oczkowice˝, poł
2017-01-30 / 2017-02-13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji Nr 10/2011/p z dnia 11 maja 2011 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie ˝Poniec - Krobia˝ i ˝Oczkowice˝, poł
2016-12-15 / 2016-12-29
Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej polegające na rozbudowanie drogi nr 434
2016-06-30 / 2016-07-14
Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo na terenie działek o numerach ewidencyjny
2016-04-15 / 2016-04-29
Informacja w sprawie sprzedania w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Wymysłowie.
2016-03-11 / 2016-03-25
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niepart na terenie dz
2016-02-25 / 2016-03-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝˝Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Gogolewie˝.
2016-02-12 / 2016-02-26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV Posadowo – Potarzyca
2016-01-28 / 2016-02-11
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o maksymalnej obsadzie 106 DJP wraz
2016-01-28 / 2016-02-11
Obwieszczenie o Postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o maksymalnej
2016-01-28 / 2016-02-11
Obwieszczenie o wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowie budynku inwentarskiego – obory woln
2016-01-11 / 2016-01-25
Obwieszczenie w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV dla wyprowadzenia mocy z projektowanego GPZ Krobia tj. ustawienia pięciu słupów SN 15 kV, budowie linii kablowych SN-15 kV
2015-10-14 / 2015-10-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4803P na odcinku od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z 
2015-10-14 / 2015-10-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Prowadzeniu hodowli trzody chlewnej i bydła o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 687,50 DJP w mie
2015-09-22 / 2015-10-06
Zawiadmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deczji o ustaleniu lokalizacji zakresie terminala
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | z 4 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA