Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/377/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji pn: ˝Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Targowej w Krobi - strzelnica˝
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/375/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi i stałych Komisji Rady na 2010 rok
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/374/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/330/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/369/2009 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/368/2009 w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto III
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/366/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/373/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wymysłowo
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/372/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niepart
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/371/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuczyna
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/370/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gogolewo
2009-12-29
Uchwala Nr XLIV/365/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1
2009-12-29
Uchwała Nr XLIV/367/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczynka 1
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/364/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/363/2009 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Krobia
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/362/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/361/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/360/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/359/2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2009-11-30
Uchwała Nr XLIII/358/2009 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/357/2009 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej w Domachowie dotacji na prace restauratorskie w zabytkowym Kościele w Domachowie
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/356/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Krobi do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie dowozu uczniów do szkół, na lata 2010, 2011 i 2012
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/355/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/274/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/354/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/353/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/295/2009 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/352/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/350/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/301/2009 w sprawie przyznania
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/345/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/341/2009 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/351/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/344/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia – Pudliszki
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/349/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kuczynie
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/347/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Domachowie
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/348/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Domachowie
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/346/2009 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/343/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1
2009-10-29
Uchwała Nr XLII/342/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/340/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/335/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sułkowicach
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/334/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sułkowicach
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/332/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji pn: ˝Przebudowa i remont ul. Ponieckiej
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/331/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/330/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/329/2009 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/337/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położnej w Pudliszkach
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/336/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kuczynie
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/333/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Starej Krobi
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/339/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w  Krobi
2009-09-29
Uchwała Nr XLI/338/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gogolewie
2009-08-26
Uchwała Nr XL/328/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-08-26
Uchwała Nr XL/327/2009 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krobia za rok 2008
2009-08-26
Uchwała Nr XL/326/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009-08-26
Uchwała Nr XL/325/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/294/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
2009-08-26
Uchwała Nr XL/320/2009 w sprawie przyjęcia ˝ Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krobia ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej˝
2009-08-26
Uchwała Nr XL/319/2009 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krobia
2009-08-26
Uchwała Nr XL/316/2009 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Nieparcie przy Zespole Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi
2009-08-26
Uchwała Nr XL/315/2009 w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina Krobia
2009-08-26
Uchwała Nr XL/314/2009 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia
2009-08-26
Uchwała Nr XL/313/2009 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Krobia
2009-08-26
Uchwała Nr XL/318/2009 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów na obszarze Gminy Krobia oraz określenia granic ich obwodów
2009-08-26
Uchwała Nr XL/317/2009 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Krobia oraz określenia granic ich obwodów
2009-08-26
Uchwała Nr XL/323/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Krobi
2009-08-26
Uchwała Nr XL/322/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Krobi
2009-08-26
Uchwała Nr XL/321/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Krobi
2009-08-07
Uchwała Nr XXXIX/312/2009 w sprawie określenia zasad udzielania pomocy finansowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest – likwidacja skutków nawałnicy z dnia 23.07.2009 r.
2009-08-07
Uchwała Nr XXXIX/311/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-07-23
Uchwała Nr XXXVIII/310/2009 w sprawie wzniesienia na cmentarzu parafialnym w Pudliszkach Pomnika Ofiar Katynia
2009-07-23
Uchwała Nr XXXVIII/309/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/308/2009 w sprawie objęcia udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o.
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/307/2009 w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne, których organem prowadzącym jest Gmina Krobia
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/306/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/303/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Krobia w roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/302/2009 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Międzygminnego ˝Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart˝
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/301/2009 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/305/2009 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2009-06-29
Uchwała Nr XXXVII/304/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2009-06-22
Uchwała Nr XXXVI/300/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-06-22
Uchwała Nr XXXVI/299/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żychlewo
2009-06-22
Uchwała Nr XXXVI/298/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Chwałkowo, Domachowo, Krobia, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice
2009-06-01
Uchwała XXXV/291/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/296/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/281/2009 Rady Miejskiej
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/295/2009 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobi oraz zasad ich zbywania,
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/294/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/293/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2009
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/290/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto IV
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/289/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/321/2006 Rady Miejskiej
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/287/2009 w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Krobi
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/286/2009 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krobia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/292/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2009-06-01
Uchwała Nr XXXV/288/2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom...
2009-04-29
Uchwała Nr XXXIV/285/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-04-29
Uchwała Nr XXXIV/284/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski
2009-04-29
Uchwała Nr XXXIV/283/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
2009-04-29
Uchwała Nr XXXIV/282/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krobi
2009-04-16
Uchwała Nr XXXIII/281/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2009-04-09
Uchwała Nr XXXII/270/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Chwałkowo, Domachowo, Krobia, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice
2009-03-25
Uchwała XXXII/275/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Pijanowicach obręb Bukownica
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/280/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/278/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji pn: ˝Moje boisko ORLIK 2012˝
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/274/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/273/2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza Krobi do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie ubezpieczenia Gminy Krobia, na lata 2010, 2011 i 2012
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/272/2009 w sprawie zmiany Uchwały XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/271/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żychlewo
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/268/2009 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego ˝Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart˝
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/267/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XVII/112/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie statutu Gminy Krobia
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/279/2009 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/277/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/276/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2009-03-25
Uchwała Nr XXXII/269/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/266/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII /42/99 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pudliszkach
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/265/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/264/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/206/98 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pudliszkach
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/263/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2009 rok
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/262/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/261/2009 w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/260/ 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2007 r. Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/259/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w jednostkach samorządu terytorialnego
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/258/2009 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości służących realizacji celów publicznych
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/257/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/256/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ˝ Szkolenie w zakresie alternatywnych form edukacji˝
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/255/2009 w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Krobi
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/254/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Nieparcie przy Zespole Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/253/2009 w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Krobi
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/252/2009 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/251/2009 w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Krobia w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
2009-02-18
Uchwała Nr XXXI/257/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA