Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2009-12-29
Uchwała Nr XXX/244/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
2008-12-29
Uchwała Nr XXX/247/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krobia
2008-12-29
Uchwała Nr XXX/246/2008 w sprawie budżetu Gminy Krobia na 2009 rok
2008-12-29
Uchwała Nr XXX/245/2008 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-12-29
Uchwała Nr XXX/250/2008 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków
2008-12-28
Uchwała Nr XXX/249/2008 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi i stałych Komisji Rady na 2009 rok
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/243/2008 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/242/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/241/2008 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/240/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia zadania pn: „Roboty rozbiórkowe obiektu młyna
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/239/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Krobi”
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/238/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pudliszkach
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/237/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej w Chwałkowie
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/236/2008 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krobia...
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/235/2008 w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie...
2008-12-01
Uchwała Nr XXIX/234/2008 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi...
2008-11-20
Uchwała Nr XXVIII/233/2008 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart”
2008-11-20
Uchwała Nr XXVIII/232/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/231/2008 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/230/2008 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania,
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/229/2008 w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/228/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/227/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/226/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/225/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/224/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/223/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanych
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/222/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/221/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/220/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/215/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/214/2008 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/213/2008 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/212/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Krobia”
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/216/2008 w sprawie wyrażenia opinii potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/219/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/218/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2008-10-30
Uchwała Nr XXVII/217/2008 nie podjęto
2008-10-10
Uchwała XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauŹratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/211/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/210/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/209/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/208/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie objęcia udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/207/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/205/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/204/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi.
2008-10-10
Uchwała Nr XXVI/203/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 października 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za szczególne osiągnięcia pozaszkolne.
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/202/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/201/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty niż jednostki
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krobia
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/158/2008 z dnia 21 maja 2008r...
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/197/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Krobia umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego..
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/196/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/195/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r.
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/194/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi przy ul. Polnej
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszk
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/191/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/169/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszk
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wsparcia finansowego dla Gminy Piaski na realizację projektu Renowacja Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu i rewaloryzacja otoczenia zespołu zabytkowego.
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/188/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/187/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/186/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krobia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska„ z siedzibą w Pępowie.
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/185/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2008-10-10
Uchwała Nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Chwałkowo, Domachowo, Krobia, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice
2008-10-10
Uchwała Nr XXIV/183/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie podwyższonego zobowiązania kredytowego udzielonego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie...
2008-10-10
Uchwała Nr XXIV/181/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 lipca 2008 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
2008-10-10
Uchwała Nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/301/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
2008-10-10
Uchwała Nr XXIV/179/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart” i przyjęcia jego statutu
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/178/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne,których organem prowadzącym jest Gmina Krobia
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/174/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie objęcia udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/172/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/252/2001 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/171/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia reprezentantów Gminy Krobia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/170/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/169/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż i na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/168/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/165/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/164/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia - Tereny Sportowe i Rekreacyjne
2008-10-10
Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia
2008-10-10
Uchwała Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie przy ul. Powstańców Wlkp. 43
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/160/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/159/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/158/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami r
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/155/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Krobia na lata 2007 – 2013
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/153/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krobia na lata 2007 – 2013
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie nadania odznaczenia Zasłużony dla Gminy Krobia
2008-10-10
Uchwała Nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2008-10-10
Uchwała Nr XX/150/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XX/149/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2008-10-10
Uchwała Nr XX/148/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie części wspólnych nieruchomości
2008-10-10
Uchwała Nr XX/147/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących drogę
2008-10-10
Uchwała Nr XX/146/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości...
2008-10-10
Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ścieżka Rowerowa Krobia - Pudliszki
2008-10-10
Uchwała Nr XX/144/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe
2008-10-10
Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krobi z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2007 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XIX/142/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w jednostkach samorządu terytorialnego
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/135/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 1
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/132/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczyna 1
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/131/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chwałkowo 1
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/130/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuczynka 1
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/129/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto III
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/128/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Północ
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/127/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/126/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozlic
2008-10-10
Uchwała Nr XVIII/125/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/124/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Burmistrza Krobi
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/123/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/121/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/120/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krobia.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/119/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/118/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r...
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przekazania w użytkowanie środków trwałych – sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w Gminie Krobia dla Międzygminnego Związku Wodociągów i K
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/116/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2008 – 2012.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pudliszkach.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/114/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/113/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
2008-10-10
Uchwała Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia
 
Archiwalne

2008-12-29 / 2009-01-12
Uchwała Nr XXX/248/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Krobia
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA