Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2008-11-18
Uchwała Nr XVI/111/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi i poszczególnych stałych Komisji Rady na 2008 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/343/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006r.w sprawie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...
2008-11-18
Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokość stawek opłaty od posiadania psów...
2008-11-18
Uchwała Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.
2008-11-18
Uchwała Nr XV/104/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie organizowania indywidualnego nauczania.
2008-11-18
Uchwała Nr XV/102/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Krobia.
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/101/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krobia...
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/099/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego...
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/098/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego.
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/097/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Krobia...
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/096/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży...
2008-11-18
Uchwała Nr XIV/095/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej drogę gminną w obrębie geodezyjnym Ziemlin.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/93/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/89/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Ziemlin.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/85/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Pudliszki na etykietach swoich produktów przez Firmę „Marko” Sp. Jawna D. Sz. Kowalscy 63-842 Pudliszki...
2008-11-18
Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
2008-11-18
Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2008-11-18
Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr XII/81/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Krobi uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych urządzeń...
2008-11-18
Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
2008-11-18
Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
2008-11-18
Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29.12.2006r. Nr IV/16/2006 w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 wysokość...
2008-11-18
Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.
2008-11-18
Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
2008-11-18
Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
2008-11-18
Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
2008-11-18
Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
2008-11-18
Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów...
2008-11-18
Uchwała Nr XI/68/20007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.
2008-11-18
Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w jednostkach samorządu terytorialnego.
2008-11-18
Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr X/63/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Bukownicy.
2008-11-18
Uchwała Nr X/62/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie gruntu.
2008-11-18
Uchwała Nr X/61/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
2008-11-18
Uchwała Nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2008-11-18
Uchwała Nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : powołania Skarbnika Gminy Krobia.
2008-11-18
Uchwała Nr X/58/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : odwołania Skarbnika Gminy Krobia.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/30/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/204/2001 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pudliszkach.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/205/2001 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/42/99 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pudliszkach.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Krobi dnia 27 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/240/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/220/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Dz. Morawskiego...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: nazwy Szkoły Filialnej w Sułkowicach.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/43/99 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Starej Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/137/2000 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Starej Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/226/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Nieparcie...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/227/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Filialnej w Chwałkowie...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/136/2000 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego...
2008-11-18
Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/45/99 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej w Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/41/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
2008-11-18
Uchwała Nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/326/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2006 r w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Krobia.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie gruntów w Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie gruntów w Krobi.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/35/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy rozjeździe zachodniej obwodnicy miasta Krobia i ulicy Poznańskiej.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/34/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENEA S.A. w Kościanie umową darowizny oświetlenia ulicznego w m. Niepart, działka nr 121.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/33/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady.
2008-11-18
Uchwała Nr VIII/32/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krobi z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2006 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr VII/29/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 marca 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/302/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
2008-11-18
Uchwała Nr VII/28/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/301/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
2008-11-18
Uchwała Nr VII/26/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Krobia na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości dróg oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”.
2008-11-18
Uchwała Nr VI/24/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie: określenia wysokości czynszu dla nieruchomości gruntowych wydzierżawianych na okres dłuższy niż 3 lata.
2008-11-18
Uchwała Nr VI/23/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2008-11-18
Uchwała Nr V/22/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 lutego 2007 r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
2008-11-18
Uchwała Nr V/20/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA