Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2008-11-19
Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie na 2006 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Krobiz dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi i poszczególnych stałych Komisji Rady na 2007 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: regulaminu określającego na rok 2007 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego...
2008-11-19
Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Krobia.
2008-11-19
Uchwała Nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2006 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2008-11-19
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Krobia do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
2008-11-19
Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2008-11-19
Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2008-11-19
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Krobia.
2008-11-19
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie na 2006 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej.
2008-11-19
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
2008-11-19
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady.
2008-11-19
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie : stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie : stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr L/346/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIX/140/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze...
2008-11-19
Uchwała Nr L/345/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów.
2008-11-19
Uchwała Nr L/344/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2008-11-19
Uchwała Nr L/343/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2008-11-19
Uchwała Nr L/342/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania Marka Hałasa do usunięcia naruszenia jego prawa Uchwałą...
2008-11-19
Uchwała Nr L/341/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów na poszerzenie ulicy.
2008-11-19
Uchwała Nr L/340/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Krobia na 2007 r. z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie...
2008-11-19
Uchwała Nr XLIX/338/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIX/337/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/83/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie udziałów...
2008-11-19
Uchwała Nr XLIX/336/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 195/2 przy ulicy Zachodniej w Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIX/335/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.
2008-11-19
Uchwała Nr XLVIII/332/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12 września 2006 r. sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2008-11-19
Uchwała Nr XLVII/329/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin...
2008-11-19
Uchwała Nr XLVII/326/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIV/305/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIV/304/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX/145/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Krobia na lata 2004-2006.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/303/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: dotacji dla Miasta Leszna.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/302/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/301/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/300/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno...
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/299/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/298/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/297/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: sprawienia pogrzebu przez Gminę Krobia.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/296/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Krobi.
2008-11-19
Uchwała Nr XLIII/295/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krobi z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2005 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2006.
2008-11-19
Uchwała Nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie: zmian budżetu na rok 2006.
2008-11-19
Uchwała Nr XLI/292/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: wyboru do kontroli inwestycji i remontów w ramach udzielonych zamówień publicznych w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz wyboru biegłych...
2008-11-19
Uchwała Nr XLI/291/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr XLI/290/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na używanie przez H.J. Heinz Polska S.A., Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia nazwy miejscowości Pudliszki w znakach towarowych...
2008-11-19
Uchwała Nr XL/288/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2006 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr XL/287/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/255/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2005 r w sprawie: emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2008-11-19
Uchwała Nr XL/285/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2008-11-19
Uchwała Nr XL/284/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi za 2005 rok.
2008-11-19
Uchwała Nr XL/283/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli wybranych inwestycji i remontów zrealizowanych przez Gminę Krobia w ramach udzielonych zamówień publicznych w okresie...
2008-11-19
Uchwała Nr XXXIX/282/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
2008-11-19
Uchwała Nr XXXIX/281/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2006.
2008-11-19
Uchwała Nr XXXIX/280/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA