Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2008-11-24
Uchwała Nr XXXVIII/279/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29.12.2005 w sprawie: budżetu Gminy Krobia na 2006 rok.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXVIII/278/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok
2008-11-24
Uchwała Nr XXXVIII/277/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi i poszczególnych stałych Komisji na 2006 rok.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXVII/271/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXVII/270/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2005 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2005 rok.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXII/239/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
2008-11-24
Uchwała Nr XXXII/238/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...
2008-11-24
Uchwała Nr XXXI/233/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki uzupełniającej.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXI/232/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
2008-11-24
Uchwała Nr XXXI/231/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2008-11-24
Uchwała Nr XXX/219/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2008-11-24
Uchwała Nr XXX/218/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
2008-11-24
Uchwała Nr XXX/216/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie gruntów.
2008-11-24
Uchwała Nr XXX/215/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów pod tereny rekreacyjne.
2008-11-24
Uchwała Nr XXX/214/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Krobi.
2008-11-24
Uchwała Nr XXX/213/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krobi z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2004 rok.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/211/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: regulaminu określającego na rok 2005 wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego...
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/210/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krobia.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/209/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Dz. Morawskiego w Pudliszkach.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/208/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: funkcjonowania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Krobi po 31 sierpnia 2005 r.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/207/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: funkcjonowania Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Starej Krobi po 31 sierpnia 2005 r.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/206/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie gruntów.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów pod drogi dojazdowe miasta Krobia.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/204/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów rolnych.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/203/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/202/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie : dofinansowania „Zabudowy rowu w Kuczynce” Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
2008-11-24
Uchwała Nr XXIX/201/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi za 2004 rok.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVIII/200/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Chwałkowie.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVIII/199/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nieparcie.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVIII/198/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciołkowie.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVIII/197/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola w Ciołkowie.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/196/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krobia.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/195/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/194/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: regulaminu określającego na rok 2005 wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego...
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych Gminy Krobia.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/191/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/190/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15.02.2005 r. w sprawie: budżetu Gminy Krobia na 2005 rok.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/189/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVII/188/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Krobia.
2008-11-24
Uchwała Nr XXVI/187/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Krobi do zaciągnięcia zobowiązań, wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA