Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2008-11-25
Uchwała Nr XXV/186/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2004.
2008-11-25
Uchwała Nr XXV/185/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz ENEA S.A. w Kościanie umową darowizny oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo, działka nr 164.
2008-11-25
Uchwała nr XXV/184/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata...
2008-11-25
Uchwała Nr XXV/183/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi i poszczególnych stałych Komisji na 2005 rok.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/182/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2004.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/180/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: przyznania nagrody Rady Miejskiej w Krobi.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/179/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: zaliczenia drogi – ul. Grunwaldzkiej w Krobi do kategorii dróg gminnych.
2008-11-25
Uchwała nr XXIV/177/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/176/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Krobia na 2005 r. z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów...
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/175/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/174/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/173/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/172/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/171/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: wysokości opłat za zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/170/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: podatku od posiadania psów i dodatkowych zwolnień.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/169/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/168/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/167/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok na terenie miasta i gminy Krobia.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIV/166/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: emisji obligacji gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2008-11-25
Uchwała nr XXIII/158/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/164/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXI/153/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej na zbycie...
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/163/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXI/152/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej...
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/162/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/154/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/161/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie gruntów pod drogi dojazdowe miasta Krobia.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/160/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie : wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/159/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie : dofinansowania „Zabudowy rowu w Kuczynce” Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
2008-11-25
Uchwała Nr XXIII/157/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 października 2004 r. w sprawie : Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krobia wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Krobia na lata 2004-2008.
2008-11-25
Uchwała Nr XXII/156/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12 października 2004 r. w sprawie : zgłoszenia kandydata do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do Zespołu Zamiejscowego w Lesznie.
2008-11-25
Uchwała Nr XXI/153/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w Chwałkowie.
2008-11-25
Uchwała Nr XXI/152/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w Krobi.
2008-11-25
Uchwała Nr XXI/150/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Krobi do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2008-11-25
Uchwała Nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.
2008-11-25
Uchwała Nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: opłat za przedszkola w gminie Krobia.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA