Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/241/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/353/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opie
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/242/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/240/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/239/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2017 – 2028
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/238/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2017 rok
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/237/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2017 rok
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/236/2016 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/235/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Krobi
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/234/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Sułkowicach
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/233/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1534/4 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 1561 położo
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/231/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/230/2016 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatk
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/229/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-12-28
Uchwała Nr XXVII/228/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/227/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/226/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/225/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. ˝Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP˝
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/224/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków sy
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/223/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 635/5 położonej w Krobi
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/222/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/221/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/220/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/219/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/218/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty niż jedno
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/217/2016 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2016-11-28
Uchwała Nr XXVI/216/2016 w sprawie zatwierdzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Krobia
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/212/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Ogrodową i Poniecką w Krobi
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/211/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/419/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014- 2020
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/210/2016 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/209/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/208/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/207/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/206/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/205/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/204/2016 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele p.w. Św.
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/203/2016 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/202/2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/201/2016 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/200/2016 w sprawie określenia zasad ustalania diet radnych Rady Miejskiej w Krobi oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady M
2016-10-27
Uchwała Nr XXIV/199/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/419/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014- 20
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/198/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/197/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/196/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/195/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Żychlewie
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/194/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/193/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Krobi
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/192/2016 w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/191/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016-09-28
Uchwała Nr XXIII/190/2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2014 i 2015 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/181/2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji ˝Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krobia˝
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/189/2016 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/188/2016 w sprawie w zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/187/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/186/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/185/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/184/2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem ˝dr˝ z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz gruntów prze
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/183/2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej w Krobi Nr XIII/101/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w 
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/182/2016 w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/180/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krobia
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/179/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/178/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXV/184/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/177/2016 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Krobia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/176/2016 w sprawie zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego założenie firmy Pudliszki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/175/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/174/2016 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/173/2016 w sprawie zatwierdzenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Krobia
2016-08-31
Uchwała Nr XXII/172/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
2016-07-13
Uchwała Nr XXI/171/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-07-13
Uchwała Nr XXI/170/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata
2016-07-13
Uchwała Nr XXI/169/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Chwałkowo, Potarzyca i Po
2016-06-16
Uchwała Nr XX/168/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-06-16
Uchwała Nr XX/167/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 201
2016-06-16
Uchwała Nr XX/166/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śrem
2016-06-16
Uchwała Nr XX/165/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2016-06-16
Uchwała Nr XX/164/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2016-06-16
Uchwała Nr XX/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Krobi
2016-06-16
Uchwała Nr XX/162/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
2016-06-16
Uchwała Nr XX/161/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2015 rok
2016-06-16
Uchwała Nr XX/160/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2015 rok
2016-06-16
Uchwała Nr XX/159/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi za rok 2015
2016-06-16
Uchwała Nr XX/158/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2015
2016-05-04
Uchwała Nr XIX/157/2016 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
2016-05-04
Uchwała Nr XIX/153/2016 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krobia na lata 2016-2018
2016-05-04
Uchwała Nr XIXI/154/2016 w sprawie objęcia udziału przez Gminę Krobia w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
2016-05-04
Uchwała Nr XIX/155/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
2016-05-04
Uchwała Nr XIX/156/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/152/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/151/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/150/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/148/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/343/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie maksymalnej wysokości
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/147/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Krobi
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/146/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/145/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2016 roku
2016-03-30
Uchwała Nr XVIII/144/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krobia
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/142/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/141/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/140/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/143/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krobia do partnerstwa, w celu przygotowania i realizacji projektu składanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/139/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/138/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/137/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych st
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/136/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/289/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kro
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonych w Pudliszkach przeznaczonych pod drogę
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonych w Chwałkowie przeznaczonych pod drogę
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/132/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/131/2016 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/130/2016 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2016-02-24
Uchwała Nr XVII/129/2016 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu
2016-01-26
Uchwała Nr XVI/128/2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia
2016-01-26
Uchwała Nr XVI/124/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy
2016-01-26
Uchwała Nr XVI/123/2016 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Potarzyca
2016-01-26
Uchwała Nr XVI/125/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi
2016-01-26
Uchwała Nr XVI/127/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2016-01-26
Uchwała Nr XVI/126/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA