Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2015-12-29
Uchwała Nr XV/116/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy
2015-12-29
Uchwała Nr XV/118/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 635/5 położonej w Krobi
2015-12-29
Uchwała Nr XV/120/2015 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2015-12-29
Uchwała Nr XV/119/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Domachowie
2015-12-29
Uchwała Nr XV/117/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy
2015-12-29
Uchwała Nr XV/115/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
2015-12-29
Uchwała Nr XV/114/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2016 rok
2015-12-29
Uchwała Nr XV/113/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2016 rok
2015-12-29
Uchwała Nr XV/112/2015 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2015-12-29
Uchwała Nr XV/111/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-12-29
Uchwała Nr XV/121/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 – 2025
2015-12-29
Uchwała Nr XV/110/2015 w sprawie Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-12-29
Uchwała Nr XV/122/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016
2015-12-08
Uchwała Nr XIV/108/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-12-08
Uchwała Nr XIV/109/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/107/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/106/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/105/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/104/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/103/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/102/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/101/2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/100/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/99/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Śrem w sprawie powierzenia Gminie Śrem zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krobia mie
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/98/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/97/2015 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne
2015-11-26
Uchwała Nr XIII/96/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia
2015-11-26
Oświadczenie Rady Miejskiej w Krobi w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeciwko objęcia ochroną złóż znajdujących się na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski.
2015-10-28
Uchwała Nr XII/94/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-10-28
Uchwała Nr XII/93/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-10-28
Uchwała Nr XII/95/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałko
2015-10-28
Uchwała Nr XII/92/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/415/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-10-28
Uchwała Nr XII/91/2015 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele p.w. Św. Mikołaja w Krobi
2015-10-28
Uchwała Nr XII/90/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2015-10-28
Uchwała Nr XII/89/2015 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu
2015-10-28
Uchwała Nr XII/88/2015 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2015-09-30
Uchwała Nr XI/87/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-09-30
Uchwała Nr XI/86/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-09-30
Uchwała Nr XI/85/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-09-30
Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-09-30
Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Żychlewie
2015-09-30
Uchwała Nr XI/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej nieczynnej linii kolejowej
2015-09-30
Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Chumiętkach
2015-09-30
Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/297/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Krobia
2015-09-30
Uchwała Nr XI/79/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek
2015-09-30
Uchwała Nr XI/78/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/314/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teren
2015-08-21
Uchwała Nr X/77/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-08-21
Uchwała Nr X/76/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
2015-08-21
Uchwała Nr X/75/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-08-21
Uchwała Nr X/74/2015 w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich w 
2015-08-21
Uchwała Nr X/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezabudowanych od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej
2015-08-21
Uchwała Nr X/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
2015-08-21
Uchwała Nr X/71/2015 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
2015-08-21
Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych
2015-08-21
Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie stypendia II przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2015-08-21
Uchwała Nr X/69/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krobia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
2015-06-24
Uchwała Nr IX/66/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-06-24
Uchwała Nr IX/65/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
2015-06-24
Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krobia na lata 2015-2018
2015-06-24
Uchwała Nr IX/61/2015 w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie K
2015-06-24
Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krobia w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015-06-24
Uchwała Nr IX/64/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-06-24
Uchwała Nr IX/63/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-06-24
Uchwała Nr IX/62/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-06-24
Uchwała Nr IX/60/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadcze
2015-06-24
Uchwała Nr IX/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Starej Krobi
2015-06-24
Uchwała Nr IX/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezabudowanych położonych w Chwałkowie
2015-06-24
Uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
2015-06-24
Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2014 rok
2015-06-24
Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2014 rok
2015-06-24
Uchwała Nr IX/52/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi za rok 2014
2015-06-24
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2014
2015-05-13
Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-05-13
Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
2015-04-28
Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-04-28
Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-04-28
Uchwała Nr VII/46/2015 w sprawie objęcia udziału przez Gminę Krobia w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
2015-04-28
Uchwała Nr VII/45/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Chumiętki, Potarzyca, Wymysłowo i Żychlewo
2015-04-28
Uchwała Nr VII/44/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi
2015-04-28
Uchwała Nr VII/43/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2015-04-28
Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Krobia
2015-04-10
Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-04-10
Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-03-18
Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-03-18
Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-03-18
Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-03-18
Uchwała Nr V/36/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-03-18
Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu Na
2015-03-18
Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2015-03-18
Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za ink
2015-03-18
Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2015 roku
2015-03-18
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ciołkowie
2015-03-18
Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krobia na stałe obwody głosowania
2015-03-18
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krobia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-03-18
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2015-01-28
Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2015-01-28
Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2015-01-28
Uchwała Nr IV/25/2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2015-01-28
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadz
2015-01-28
Uchwała Nr IV/23/2015 sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Krobia do zgromadzenia Związku Międzygminnego ˝Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart˝
2015-01-28
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Krobia do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
2015-01-28
Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Krobia do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego ˝Wielkopolska Gościnna˝
2015-01-28
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2015 rok
2015-01-28
Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2015 rok
2015-01-28
Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA