Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2014-12-29
Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2015
2014-12-29
Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 – 2025
2014-12-29
Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2014-12-29
Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-12-29
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/337/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 – 2025 Na
2014-12-10
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VII
2014-12-10
Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztó
2014-12-10
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2014-12-10
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi
2014-12-10
Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2014-12-10
Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-12-10
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy
2014-12-10
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy
2014-11-27
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie powołania komisji stałych
2014-11-27
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
2014-11-27
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w  Krobi
2014-11-27
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi
2014-11-05
Uchwała Nr LI/419/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014- 2020
2014-11-05
Uchwała Nr LI/418/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-11-05
Uchwała Nr LI/417/2014w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/337/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
2014-11-05
Uchwała Nr LI/416/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-11-05
Uchwała Nr LI/415/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-11-05
Uchwała Nr LI/414/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego
2014-11-05
Uchwała Nr LI/413/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krobia
2014-11-05
Uchwała Nr LI/412/2014w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2014-11-05
Uchwała Nr LI/411/2014 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
2014-11-05
Uchwała Nr LI/410/2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
2014-10-03
Uchwała Nr L/409/2014 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne
2014-10-03
Uchwała Nr L/408/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-10-03
Uchwała Nr L/407/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/337/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
2014-10-03
Uchwała Nr L/406/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014-10-03
Uchwała Nr L/405/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014-10-03
Uchwała Nr L/404/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi
2014-10-03
Uchwała Nr L/403/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kro
2014-10-03
Uchwała Nr L/402/2014 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele p.w. Św. Mikołaja w Krobi
2014-10-03
Uchwała Nr L/401/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krobia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i p
2014-10-03
Uchwała Nr L/400/2014 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/399/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/398/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/337/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/397/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piaski
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/396/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Krobi dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krobia na stałe obwody głosowania
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/395/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Krobia na jedno
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/394/2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/393/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Pudliszkach
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/392/2014 w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg
2014-08-21
Uchwała Nr XLIX/391/2014 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2014-08-12
Uchwała Nr XLIX/390/2014 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII-388-2014 zmiany budżetu 2014
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII-387-2014 zmiany WPF
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/389/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/355/2014 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/386/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Kuczynie
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/385/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w Gogolewie
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Sułkowicach
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/383/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Sułkowicach
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/382/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych...
2014-07-02
Uchwała Nr XLVIII/381/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII-380-2014 zmiany budżetu 2014
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII-379-2014 zmiany WPF
2014-07-02
Uchwała nr XLVII-378-2014 statut MGOPS
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII-373-2014 zatwierdzenia sprawozdania - GCKiR
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII-372-2014 zatwierdzenia sprawozdania - Biblioteki
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII/376/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w Żychlewie
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII/375/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kuczynie
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Chwałkowie
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII/371/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2013 rok
2014-07-02
Uchwała Nr XLVII/370/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2013 rok
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI-369-2014 zmiany budżetu
2014-05-17
Uchwała nr XLVI-368-2014 zmiany WPF
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/367/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/366/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/365/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/364/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/363/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/362/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Żychlewie
2014-05-17
Uchwała Nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia środków stanowiących fundusz sołecki
2014-05-17
Uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krobia w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25.05
2014-05-17
Uchwała Nr XLVI/361/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia w ramach zasady de minimis
2014-03-31
Oświadczenie Rady Miejskiej w Krobi w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu gostyńskiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/358/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/357/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/337/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 – 2025
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/356/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/355/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/354/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/353/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia oraz określenia wysokości opłat za
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/352/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Gminę Krobia działalności w zakresie telekomunikacji
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/351/2014 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2014-03-13
Uchwała Nr XLIV/350/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2014 roku
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/349/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/348/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/337/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 – 2025
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/347/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/346/2014 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu o numerze POKL.09.04.00-30-002/12 pod tytułem ˝Junior – ICT w nauczaniu wczesnoszkolnym w szkołach podstawowych w gminie Krobia˝
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/345/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/344/2014 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/342/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych programem wi
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/341/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem wieloletnim
2014-01-31
Uchwała Nr XLIII/340/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ˝Pomoc Gminy Krobia w zakresie dożywiania˝ na lata 2014-2020
 
Archiwalne

2014-04-02 / 2014-04-16
Uchwała Nr XLV/360/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia środków stanowiących fundusz sołecki
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA