Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2013-12-27
Uchwała Nr XLII/338/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2014
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/337/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2014 – 2025
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/336/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/335/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2014 rokw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2014 rok
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/334/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2014 rok
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/333/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/332/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ciołkowie oraz Kuczynie
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/331/2013 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/330/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-12-27
Uchwała Nr XLII/329/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 – 2025
2013-11-28
Uchwała Nr XLI/328/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-11-28
Uchwała Nr XLI/327/2013 sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF
2013-11-28
Uchwała Nr XLI/326/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego
2013-11-28
Uchwała Nr XLI/325/2013w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosz
2013-11-28
Uchwała Nr XLI/324/2013 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013-10-28
Uchwała Nr XL/323/2013 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2013-10-28
Uchwała Nr XL/322/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-10-28
Uchwała Nr XL/321/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 – 2025
2013-10-28
Uchwała Nr XL/320/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/264/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-10-28
Uchwała Nr XL/319/2013 w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
2013-10-28
Uchwała Nr XL/318/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013-10-28
Uchwała Nr XL/317/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013-10-28
Uchwała Nr XL/316/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/314/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
2013-10-28
Uchwała Nr XL/315/2013 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele p.
2013-10-28
Uchwała Nr XL/314/2013 w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą ˝Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego˝
2013-10-28
Uchwała Nr XL/313/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2013-10-01
Uchwała Nr XXXIX/312/2013 w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg
2013-10-01
Uchwała Nr XXXIX/311/2013 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2013-10-01
Uchwała Nr XXXIX/310/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/309/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/308/2013 w sprawie pomocy dla Powiatu Gostyńskiego
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/307/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Posadowie
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/306/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/305/2013 w sprawie przekazania skargi Pani Renaty Bocheńskiej według właściwości
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/304/2013 w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Renaty Bocheńskiej
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2013-09-25
Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/301/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/300/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/299/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/298/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/292/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/297/2013 w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/296/2013 w sprawie przystąpienia do partnerstwa działania 5.2.1.
2013-08-29
Uchwała Nr XXXVII/295/2013 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/294/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/293/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 – 2025
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/292/2013 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/291/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/290/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/416/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiąz
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/289/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/288/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Wymysłowie
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/287/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/286/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VI
2013-06-26
Uchwała Nr XXXVI/285/2013 w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/284/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Pudliszkach
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/283/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi za rok 2012
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/282/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2012
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/281/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/280/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2013 – 2025
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/279/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/278/2013w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/416/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/277/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/276/2013 w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą ˝Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego˝
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/275/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VII
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/274/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/273/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej nieczynnej linii kolejowej
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/272/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Krobia ora
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/271/2013 w sprawie zgłoszenia sołectw: Domachowo, Kuczyna, Wymysłowo do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020˝
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/270/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Krobia ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/269/2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2012 rok
2013-05-28
Uchwała Nr XXXV/268/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2012 rok
2013-04-03
Uchwała Nr XXXIV/267/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krobia
2013-03-25
Uchwała Nr XXXIII/266/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-03-25
Uchwała Nr XXXIII/265/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finans
2013-03-25
Uchwała Nr XXXIII/264/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-03-25
Uchwała Nr XXXIII/263/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/262/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/261/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/260/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VII
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/259/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2013 roku
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/258/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Posadowie
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/257/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/256/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Krobi
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/255/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/254/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu o numerze POKL.09.04.00-30-008/12 pod tytułem ˝E-belfer
2013-03-06
Uchwała Nr XXXII/253/2013 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2013-01-17
Uchwała Nr XXXI/252/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013
2013-01-17
Uchwała Nr XXXI/251/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krobia
2013-01-17
Uchwała Nr XXXI/250/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krobi
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA