Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2012-12-27
Uchwała Nr XXX/249/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/248/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/247/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2013 rok
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/246/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2013 rok
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/245/2012 w sprawie podziału Gminy Krobia na stałe obwody głosowania
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/244/2012 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/243/2012 w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2013
2012-12-27
Uchwała Nr XXX/242/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia
2012-12-12
Uchwała Nr XXIX/241/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ˝Trasy Rowerowe EuroVelo˝
2012-12-11
Uchwała Nr XXIX/240/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-12-11
Uchwała Nr XXIX/239/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/238/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/237/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/236/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszko
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/235/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkó
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/234/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/233/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/232/2012 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/231/2012 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/230/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2012-11-29
Uchwała Nr XXVIII/229/2012 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/228/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/227/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/226/2012 w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/225/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/224/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/223/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/222/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/221/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/220/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/289/2002
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/219/2012 w sprawie ˝Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2013 – 2017˝
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/218/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/217/2012 w sprawie podziału gminy Krobia na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/216/2012 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2012-10-26
Uchwała Nr XXVII/215/2012 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/214/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/213/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/212/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2011
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/211/2012 w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Krobia w zakresie zimowego utrzymania tych dróg
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/210/2012 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji...
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/209/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/208/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/207/2012 w sprawie realizacji inwestycji pn. ˝Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi˝ ...
2012-09-25
Uchwała Nr XXVI/206/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2012
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/205/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/204/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/203/2012 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania,
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/202/2012 w sprawie ˝Przebudowa ul. Franciszka Rejka oraz ul. Kasztelańskiej w Krobi˝ wraz z zarządzaniem i utrzymaniem ww. infrastruktury poprzez zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/201/2012 w sprawie zobowiązania Burmistrza Krobi do podjęcia działań w kierunku realizacji zadania publicznego Gminy Krobia w trybie określonym w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/200/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/199/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/198/2012 w sprawie: - nie podjęto
2012-08-30
Uchwała Nr XXV/197/2012 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2012-07-26
Uchwała Nr XXIV/196/2012 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pt. ˝Zajęcia dodatkowe w ramach Indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia˝
2012-07-26
Uchwała Nr XXIV/195/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potarzyca
2012-07-26
Uchwała Nr XXIV/194/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gogolewo
2012-07-26
Uchwała Nr XXIV/193/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-07-26
Uchwała Nr XXIV/192/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/191/2012 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/190/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/189/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/188/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/187/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/186/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VI
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/185/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Krobia do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
2012-06-27
Uchwała Nr XXIII/184/2012 w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/183/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2011
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/182/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi za rok 2011
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/181/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/180/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/179/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/178/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Bukownicy
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/177/2012 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą ˝Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego˝
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/176/2012 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą ˝Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego˝
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/175/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/174/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/173/2012 w sprawie zmiany imienia Gimnazjum im. gen. Franciszka Dzierżykraja- Morawskiego w Pudliszkach
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/172/2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2011 rok
2012-06-06
Uchwała Nr XXII/171/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2011 rok
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/170/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/169/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia WPF
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/168/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/167/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/166/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/165/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Nieparcie
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/164/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Krobia oraz określenia granic
2012-05-14
Uchwała Nr XXI/163/2012 w sprawie wyrażeniazgody na używanie przez H.J. Heinz Polska S.A., Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia nazwy miejscowości Pudliszki
2012-03-29
Uchwała Nr XX/162/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-03-29
Uchwała Nr XX/161/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2012-03-29
Uchwała Nr XX/160/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w  Ciołkowie
2012-03-29
Uchwała Nr XX/159/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-03-29
Uchwała Nr XX/158/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-03-29
Uchwała Nr XX/157/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-03-29
Uchwała Nr XX/156/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Domachowie
2012-03-29
Uchwała Nr XX/155/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2012-03-29
Uchwała Nr XX/154/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2012-03-29
Uchwała Nr XX/153/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2012-03-29
Uchwała Nr XX/152/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych położonych w Ziemlinie
2012-03-29
Uchwała Nr XX/151/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Pijanowicach obręb Bukownica
2012-03-29
Uchwała Nr XX/150/2012 w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii dróg gminnych
2012-03-29
Uchwała Nr XX/149/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2012-03-29
Uchwała Nr XX/148/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potarzyca
2012-03-29
Uchwała Nr XX/147/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/314/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia
2012-03-29
Uchwała Nr XX/146/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu na uchwałę Rady Miejskiej w Krobi Nr XL/314/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r.
2012-03-29
Uchwała Nr XX/145/2012 w sprawie powierzenia Gminie Gostyń do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Krobia
2012-03-29
Uchwała Nr XX/144/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
2012-03-29
Uchwała Nr XX/143/2012 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Krobia na lata 2012-2015
2012-03-29
Uchwała Nr XX/142/2012 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2012-03-29
Uchwała Nr XX/141/2012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Chumiętki
2012-03-29
Oświadczenie Rady Miejskiej w Krobi w sprawie ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/140/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2012
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/139/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/138/2012 w sprawie określenia wzorów deklaracji
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/137/2012 w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/136/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/135/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Krobi
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/134/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Pudliszkach
2012-01-25
Uchwała Nr XIX/133/2012 w  sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2012-01-25
Apel w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA