Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2011-12-27
Uchwała Nr XVIII/132/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2012 rok
2011-12-27
Uchwała Nr XVIII/131/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2012 rok
2011-12-27
Uchwała Nr XVIII/128/2011 w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2012
2011-12-27
Uchwała Nr XVIII/127/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2012 – 2025
2011-12-27
Uchwała Nr XVIII/126/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-12-27
Uchwała Nr XVII/125/2011 w sprawie zmian uchwały V/19/2010 w sprawie uchwalenia WPF
2011-12-27
chwała Nr XVIII/130/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
2011-12-03
Uchwała Nr XVIII/129/2011 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/124/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/123/2011 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/122/2011 w sprawie zaopiniowania projektu likwidacji aglomeracji Gogolewo
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/121/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Nieparcie
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/120/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Nieparcie
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/119/2011 w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/118/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2011-11-29
Uchwała Nr XVII/117/2011 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/115/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Przyborowie
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/113/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/112/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/111/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/116/2011 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Krobia
2011-11-10
Uchwała Nr XVI/114/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2011-10-25
Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011
2011-10-25
Uchwała Nr XV/109/2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011
2011-10-25
Uchwała Nr XV/107/2011 w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym Kościele
2011-10-25
Uchwała Nr XV/106/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011-10-25
Uchwała Nr XV/106/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011-10-25
Uchwała Nr XV/105/2011 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2011-10-03
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2011-10-03
Uchwała Nr XIV/104/2011 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2011-10-03
Uchwała Nr XIV/103/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/99/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/102/2011 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/101/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/100/2011 w sprawie zmiany uchwały dot. Wieloletniego Plany Finansowego na lata 2011-2025
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/98/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w  nieruchomości zabudowanej położonej w Karcu
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/96/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2011-09-20
Uchwała Nr XIII/95/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2011-08-25
Uchwała Nr XV/108/2011 w sprawie zmiany WPF
2011-08-24
Uchwała Nr XII/94/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-08-24
Uchwała Nr XII/92/2011 w sprawie emisji obligacji Gminy Krobia oraz zasad ich zbywania,
2011-08-24
Uchwała Nr XII/91/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Gogolewie
2011-08-24
Uchwała Nr XII/90/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Gogolewie
2011-08-24
Uchwała Nr XII/89/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Nieparcie
2011-08-24
Uchwała Nr XII/88/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonych w  Ciołkowie
2011-08-24
Uchwała Nr XII/85/2011 sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2011-08-24
Uchwała Nr XII/83/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/458/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011-08-24
Uchwała Nr XII/82/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011-08-24
Uchwała Nr XII/81/2011 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2011-08-24
Uchwała Nr XII/87/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krobia oddanych w użytkowanie wieczyste
2011-08-24
Uchwała Nr XII/86/2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
2011-08-24
Uchwała Nr XII/84/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011-08-13
Uchwała Nr XII/93/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025
2011-07-07
Uchwała Nr XI/80/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2011-07-07
Uchwała Nr XI/79/2011w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-07-07
Uchwała Nr XI/78/2011w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025
2011-06-21
Uchwała Nr X/77/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2011-06-21
Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej
2011-06-21
Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2011-06-21
Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-06-21
Uchwała Nr X/73/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2011 – 2025
2011-06-21
Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
2011-06-21
Uchwała Nr X/70/2011 w sprawie objęcia udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o.
2011-06-21
Uchwała Nr X/69/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Przyborowie
2011-06-21
Uchwała Nr X/68/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi
2011-06-21
Uchwała Nr X/67/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
2011-06-21
Uchwała Nr X/66/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
2011-06-21
Uchwała Nr X/65/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania
2011-06-21
Uchwała Nr X/64/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
2011-06-21
Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2011-05-16
Uchwała Nr IX/63/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-05-16
Uchwała Nr IX/62/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/117/2004 Rady Miejskiej w Krobi
2011-05-16
Uchwała Nr IX/61/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2011-05-16
Uchwała Nr IX/60/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Ciołkowie
2011-05-16
Uchwała Nr IX/58/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2011-05-16
Uchwała Nr IX/57/2011 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z  placów zabaw, parków, boisk sportowych oraz obiektu sportowego ˝Orlik 2012˝ w Krobi
2011-05-16
Uchwała Nr IX/55/2011 w sprawie ustanowienia hejnału gminy Krobia
2011-05-16
Uchwała Nr IX/54/2011 w sprawie ustanowienia logo gminy Krobia
2011-05-16
Uchwała Nr IX/53/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Krobia
2011-05-16
Uchwała Nr IX/52/2011 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Starej Krobi
2011-05-16
Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krobia
2011-05-16
Uchwała Nr IX/49/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Chwałkowie przy Zespole Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi
2011-05-16
Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Krobia oraz określenia granic ich obwodów
2011-05-16
Uchwała Nr IX/59/2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto
2011-05-16
Uchwała Nr IX/56/2011 w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie gminy Krobia
2011-04-14
Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie zgłoszenia sołectw: Bukownica, Chwałkowo, Niepart, Pijanowice, Potarzyca do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi˝
2011-04-12
Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-03-28
Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2011
2011-03-28
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2011-03-28
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Pudliszkach
2011-03-28
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w Domachowie
2011-03-28
Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kościanie
2011-03-28
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2011-03-28
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej
2011-02-24
Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Krobi
2011-02-24
Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów
2011-02-24
Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/2008 Rady Miejskiej w Krobi
2011-02-24
Uchwała Nr VI/35/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
2011-02-24
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2011-02-24
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2011-02-24
Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Krobia do składu zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego ˝Wielkopolska Gościnna˝
2011-02-24
Uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2011-02-24
Uchwała Nr VI/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Chwałkowie przy Zespole Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego
2011-02-24
Uchwała Nr VI /30/2011 w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Północ i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie
2011-02-24
Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w Krobi
2011-02-24
Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2011-02-24
Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2011-02-24
Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2011-01-25
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie zwrotu skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
2011-01-25
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych
2011-01-25
Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
2011-01-25
Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krobi na 2011 rok
2011-01-25
Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2011
2011-01-25
Uchwała Nr V/19/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia
2011-01-25
Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
 
Archiwalne

2011-09-26 / 2011-10-10
Uchwała Nr XIII/97/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych położonych w Ziemlinie
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA