Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Krobia
63-840 Krobia, ul. Rynek 1
tel. +48 065 571 11 11, fax +48 065 571 11 11
e-mail: krobia@krobia.pl, http: www.krobia.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2011-12-29
Uchwała Nr IV/18/2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Krobia do zgromadzenia Związku Międzygminnego ˝Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart˝
2010-12-29
Uchwała Nr IV/17/2010 w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Krobia do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
2010-12-29
Uchwała Nr IV/16/2010 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego
2010-12-29
Uchwała Nr IV/14/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010-12-29
Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2011 rok
2010-12-29
Uchwała Nr IV/11/2010 w sprawie dobrowolnego wystąpienia Gminy Krobia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
2010-12-29
Uchwała Nr IV/12/2010 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
2010-12-15
Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie realizacji inwestycji pn: ˝Budowa i remonty dróg i chodników
2010-12-15
Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2010-12-15
Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi
2010-12-15
Uchwała Nr III/4/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
2010-12-15
Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie powołania stałych Komisji Rady
2010-12-15
Uchwała Nr III/3/2010 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2010-12-01
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
2010-12-01
Uchwała Nr I/1/2010 w  sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady
2010-11-10
Uchwała Nr LVII/473/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Chwałkowo, Domachowo, Krobia, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice
2010-11-10
Uchwała Nr LVII/471/2010 w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi
2010-11-10
Uchwała Nr LVII/470/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/450/2010 Rady Miejskiej w Krobi
2010-11-10
Uchwała Nr LVII/469/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010-11-10
Uchwała Nr LVII/468/2010 w sprawie uchwalenia ˝Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011˝
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/467/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/466/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/463/2010 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu o numerze KSI POKL.09.04.00-30-005/10 pod tytułem ˝E-belfer
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/460/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krobi
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/458/2010 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/456/2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/453/2010 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/465/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/464/2010 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krobia
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/461/2010 w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/455/2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/454/2010 w sprawie nadania nazwy ronda
2010-10-29
Uchwała Nr LVI/462/2010 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz obiektu sportowego ˝Orlik 2012˝, będących własnością Gminy Krobia
2010-10-15
Uchwała Nr LVI/457/2010 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015
2010-10-11
Uchwała Nr LV/452/2010 w sprawie przyjęcia ˝Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria
2010-10-11
Uchwała Nr LV/451/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pudliszkach
2010-10-11
Uchwała Nr LV/450/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2011 - 2013 w zakresie podjęcia inwestycji pn: ˝Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia˝
2010-10-11
Uchwała Nr LV/449/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/402/2010 Rady Miejskiej w Krobi
2010-10-11
Uchwała Nr LV/448/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-09-29
Uchwała Nr LIV/447/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bogatynia
2010-09-29
Uchwała Nr LIV/446/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jodłowa
2010-09-29
Uchwała Nr LIV/445/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gąbin
2010-09-29
Uchwała Nr LIV/444/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-09-29
Uchwała Nr LIV/442/2010 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2010-09-29
Uchwała Nr LIV/443/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/441/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/440/2010 w sprawie objęcia udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o.
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/439/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/436/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Kuczynie
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/435/2010 sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Karcu
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/434/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w  Chwałkowie
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/431/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/407/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/430/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/24/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości czynszu dla nieruchomości gruntowych wydzierżawianych na okres dłuższy niż 3 lata
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/429/2010 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2010-09-03
Uchwała LIII/437/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Pijanowicach
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/438/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kuczynie
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/433/2010 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krobia
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/432/2010 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Krobia
2010-09-03
Uchwała Nr LIII/428/2010 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi
2010-06-28
Uchwała Nr LII/426/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-06-28
Uchwała Nr LII/425/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia
2010-06-28
Uchwała Nr LII/424/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji pn: ˝Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Krobi na pomieszczenia siłowni i klubu fitness˝
2010-06-28
Uchwała Nr LII/422/010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2010-06-28
Uchwała Nr LII/421/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/331/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
2010-06-28
Uchwała Nr LII/418/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/252/2001 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi
2010-06-28
Uchwała Nr LII/423/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/406/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i gminnych instytucji kultury za I półrocze
2010-06-28
Uchwała Nr LII/419/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
2010-06-28
Uchwała Nr LII/420/2010 w sprawie zmiany w uchwale Nr XLI/338/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gogolewie
2010-06-08
Uchwała Nr LI/416/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego
2010-06-08
Uchwała Nr LI/417/2010 w sprawie określenia wysokości czynszu dla nieruchomości gruntowych wydzierżawianych na okres dłuższy niż 3 lata
2010-05-27
Uchwała Nr L/415/2010 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia
2010-05-27
Uchwała Nr L/415/2010 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia
2010-05-27
Uchwała Nr L/414/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości: Chwałkowo, Domachowo, Krobia, Pudliszki, Stara Krobia, Sułkowice
2010-05-27
Uchwała Nr L/412/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
2010-05-27
Uchwała Nr L/411/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/402/2010 Rady Miejskiej w Krobi
2010-05-27
Uchwała Nr L/409/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
2010-05-27
Uchwała Nr L/405/2010 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Karcu
2010-05-27
Uchwała Nr L/410/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
2010-05-27
Uchwała Nr L/404/2010 w sprawie nadania odznaczenia ˝Zasłużony dla Gminy Krobia˝
2010-05-27
Uchwała Nr L/408/2010 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia w ramach zasady de minimis
2010-05-27
Uchwała Nr L/407/2010 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2010-05-27
Uchwała Nr L/406/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i gminnych instytucji kultury za I półrocze
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/403/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/402/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/401/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/399/2010 w sprawie objęcia udziałów Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o. o.
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/397/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krobi
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/400/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/393/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2010-04-28
Uchwała Nr XLIX/398/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto IV
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/396/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/395/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krobia w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/394/2010 w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Krobia w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/391/2010 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krobia ....
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/393/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/392/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
2010-03-29
Uchwała Nr XLVIII/390/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2010-03-04
Uchwała Nr XLVII/389/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na 2010 rok
2010-03-04
Uchwała Nr XLVII/388/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/274/2009 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
2010-03-04
Uchwała Nr XLVII/386/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia
2010-03-04
Uchwała Nr XLVII/385/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo
2010-03-04
Uchwała Nr XLVII/384/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciołkowo
2010-03-04
Uchwała Nr XLVII/387/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pudliszki 2 – Strefa Aktywizacji Gospodarczej
2010-03-03
Uchwała Nr XLVII/383/2010 w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów
2010-01-22
UchwałaNr XLVI/382/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Krobi
2010-01-22
Uchwała Nr XLVI/380/2010 w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Burmistrza Krobi
2010-01-22
Uchwała Nr XLVI/379/2010 w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2010
2010-01-22
Uchwała Nr XLVI/381/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu stanowiska słupowego K-10,5/E10
2010-01-13
Uchwała Nr XLV/378/2010 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Pudliszki w gminie Krobia w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA