Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
22 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy w Kołbieli
05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1
tel. (025) 757-39-92 do 96 , fax (025) 757-39-97
e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl , wojt@kolbiel.pl, http: www.kolbiel.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
232086 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
8584 - Rozstrzygnięcia przetargów, str. 1
7885 - Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, str. 1
6864 - Obwieszczenia, str. 1
5098 - Budżet Gminy Kołbiel 2010 r., str. 1
5080 - Miejscowy Plan Zagospodarowania dla gminy Kołbiel, str. 1
4197 - Obwodnica Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50, str. 1
3938 - Wyniki konkursu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, str. 1
3633 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
3602 - Wybory samorządowe 16.11.2014 r., str. 1
3478 - Dane adresowe, str. 1
3258 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel Kadencja 2010-2014, str. 1
3041 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel Kadencja 2014-2018, str. 1
2984 - Archiwum Zamówień Publicznych, str. 1
2912 - Wpis do rejestru działalności regulowanej, str. 1
2855 - Gminne jednostki organizacyjne, str. 1
2739 - Miejscowy Plan Zagospodarowania wsi Kołbiel, str. 1
2588 - Jednostki Pomocnicze, str. 1
2500 - Urząd Gminy, str. 1
2314 - Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014, str. 1
2228 - Jednostki Budżetowe, str. 1
2217 - Dostęp do Informacji Publicznej, str. 1
2073 - Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel kadencja 2010-2014, str. 1
2032 - Regulamin Organizacyjny, str. 1
1917 - Statut Gminy Kołbiel, str. 1
1888 - Dni i godziny otwarcia, str. 1
1850 - Mienie komunalne, str. 1
1786 - Projektowanie aktów normatywnych, str. 1
1777 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, str. 1
1757 - Programy i regulminy, str. 1
1592 - Obwodowe komisje - wybory parlamentarne 2011, str. 1
1559 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel Kadencja 2006-2010, str. 1
1528 - Gospodarka komunalna, str. 1
1500 - Rejestr Uchwał, str. 1
1465 - Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel kadencja 2006-2010, str. 1
1444 - Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, str. 1
1401 - Rejestr Uchwał, str. 1
1397 - Organizacja działania samorządu, str. 1
1337 - Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, str. 1
1317 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel Kadencja 2002 - 2006, str. 1
1251 - Wiadomości, str. 1
1245 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznegi Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbiel i na Dyrekrora Gminnego Przedszkola w Kołbieli, str. 1
1215 - Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Kadencja 2002-2006, str. 1
1191 - Posiadające osobowość prawną, str. 1
1107 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbiel dla części terenów wsi : Człekówka , Skorupy , Władzin , Rudno i Rudzienko, str. 1
1098 - Budżet Gminy Kołbiel na 2013 rok, str. 1
1080 - Projektowanie aktów normatywnych, str. 2
1067 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, str. 1
1056 - Struktura mienia komunalnego, str. 1
1051 - Budżet Gminy Kołbiel 2009 r., str. 1
996 - Budżet Gminy Kołbiel na 2012 rok, str. 1
971 - Budżet Gminy Kołbiel 2008 r., str. 1
970 - Budżet Gminy Kołbiel 2007 r., str. 1
951 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014, str. 1
908 - Informacja o mieniu komunalnym Gminy Kołbiel, str. 1
885 - Wybory uzupełniające 19.01.2014 r., str. 1
876 - Budżet Gminy Kołbiel na 2006 r., str. 1
848 - Rejestr Zarządzeń, str. 1
843 - Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy, str. 1
829 - Projekt Budżetu Gminy Kołbiel na 2008 rok, str. 1
805 - Oświadczenia majatkowe kadencja 2006-2010, str. 1
800 - Przetarg pisemny na sprzedaż Samochodu Pożarniczego INTERNATIONAL, str. 1
794 - Budżet Gminy Kołbiel na 2005 r., str. 1
793 - Projekt Budżetu Gminy Kołbiel na 2009 rok, str. 1
765 - Narodowy Spis Powszechny 2011r., str. 1
752 - Kalendarz wyborczy, str. 1
734 - Podstawy prawne działania samorządu, str. 1
715 - Rejestr Uchwał RG Kołbiel, str. 1
714 - Oświadczenia majątkowe kadencja 2002-2006, str. 1
694 - Oświadczenia majątkowe kadencja 2014- 2018, str. 1
633 - Zadania Gminy, str. 1
547 - Budżet Gminy Kołbiel na 2015 rok, str. 1
395 - Budżet Gminy Kolbiel na 2016 rok, str. 1
367 - Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel kadencja 2014-2018, str. 1
194 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminie Kołbiel, str. 1
194 - Program współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, str. 1
102 - Petycje, str. 1
97 - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, str. 1
86 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach ul. Królewska 58, str. 1
55 - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kołbiel, str. 1
53 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy, str. 1
43 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, str. 1
32 - Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej, str. 1
32 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy, str. 1
24 - Zamówienia Publiczne, str. 1
19 - Zminana Studium uwarunkowań i kierunków zagospoodarwania przestzrzennego Gminy Kołbiel, str. 1
10 - Decyzje środowiskowe, str. 1
10 - Miejscowy Plan Zgospodarowania Przestrzennegoczęści wsi Rudnow rejonie drogi gminnej Rudno - Oleksin, str. 1
4 - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 9 październik 2011r., str. 1
3 - Sprzedaż nieruchomości, str. 1
3 - Rejestr działalności regulowanej, str. 1
2 - Kierownictwo Urzędu, str. 1
1 - Ochrona Środowiska, str. 1
1 - Radni Gminy, str. 1
1 - Kierownictwo Urzędu, str. 1
1 - Radni Gminy, str. 1
1 - Dowody osobiste, str. 1
1 - Kierownictwo Urzędu, str. 1
1 - Informacje, str. 1
1 - Ogłoszenia, str. 1
1 - Samodzielne Stanowiska, str. 1
1 - Wybory, str. 1
1 - Otwarty konkurs ofert, str. 1
0 - Ogłoszenia i informacje 2009 r, str. 1
0 - Działalność gospodarcza, str. 1
0 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel, str. 1
0 - WYBORY PPERZYDENTA RP 10.05.2015 R., str. 1
0 - Małżeństwa, narodziny, zgony, str. 1
0 - Obwieszczenia i informacje, str. 1
0 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel, str. 1
0 - Ogłoszenia przetargów, str. 1
0 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku, str. 1
0 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006, str. 1
0 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku, str. 1
0 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel, str. 1
0 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010, str. 1
0 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku, str. 1
0 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014, str. 1
0 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku, str. 1
0 - Radni Gminy, str. 1
0 - Podatki i opłaty lokalne, str. 1
0 - Inne, str. 1
0 - Koncesje alkoholowe, str. 1
0 - Świadczenia rodzinne, str. 1
0 - Opłata skarbowa - nowe, str. 1
0 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r., str. 1
0 - Kierownictwo Urzędu, str. 1
0 - Organy Gminy, str. 1
0 - Meldunki, str. 1
0 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel, str. 1

aktualności
3207 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetar na ˝Budowę Przedszkola w Kołbieli˝
2797 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na Budowę Sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kotłownią gazową i instalacją gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, punktu redukcyjno-pom
1790 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach˝
1328 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego w m. Kołbiel : budowa bieżni i boiska do piłki nożnej , trybun , rzutni , rozbieżni do skoków w dal i wzwyż oraz drenażu i oświatlenia , budowa boiska,
1164 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Wójt Gminy Kołbiel ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Systemu zarządzania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Kołbieli
1155 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
1105 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Prztarg nieograniczony na Budowę kanalizacji w miejscowości Rudzienko.
1075 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek od nieruchomości
1074 - Kierownictwo Urzędu: Wójt
1001 - Podatki i opłaty lokalne: Do pobrania - formularze , wzory podań
997 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Wójt Gminy Kołbiel ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Kołbieli , ul. Szkolna 1
893 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków ,Rudno˝
806 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Wójt Gminy Kołbiel ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki nieruchomościami i gruntami w Urzędzie Gminy w Kołbieli
772 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na˝Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel, we wsiach; Rudzienka, Sufczyn, Kołbiel ul.Strażacka, Kołbiel ul.Przemysłowa, Kąty ul. Słoneczna, Kąty ul.Strażacka, Kąty ul.Spacerowa˝
759 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego w m. Kołbiel : budowa bieżni i boiska do piłki nożnej , trybun , rzutni , rozbieżni do skoków w dal i wzwyż oraz drenażu i oświatlenia , budowa boiska,
749 - Podatki i opłaty lokalne: Uchwały Rady Gminy - stawki podatku
744 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg ˝Przebudowę ulic w m. Kołbiel: ul. Jana Kilińskiego, ul. Józefa Zamoyskiego gm.Kołbiel powiat otwocki, województwo mazowieckie˝
707 - Opłata skarbowa - nowe: Opłata skarbowa
682 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Remont drogi gminnej w miejscowości Władzin˝
665 - Kierownictwo Urzędu: Z-ca Wójta
660 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek rolny
656 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Remont ulic: ul. 30-Lipca w km 0+000 -:- 0+622,5, ul.Leśna w km 0+020 -:- 0+226, ul.Graniczna w km 0+000 -:- 0+072, ul.Górna w km 0+030 -:- 0+080, w Kołbieli gm.Kołbiel pow.Otwocki
653 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie, nr ew.dz. 1108 ul. 3-go Maja w km 0+000 -:- 0+170˝
647 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudzienko
626 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Przebudowę drogi wewnętrznej ulica Piaskowa w m.Gadka w km 0+000 -:- 0+860 gm.Kołbiel pow.Otwock
621 - Kierownictwo Urzędu: Adam Budyta - Wójt Gminy Kołbiel
618 - Ochrona Środowiska: Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.
606 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
605 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Budowę studni w SUW w miejscowości Bocian˝.
600 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: UNIEWAŻNIONY Przetarg na ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Borków, Kołbiel, Rudno˝
592 - Świadczenia rodzinne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli
590 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę ul.Starowiejskiej w  m.Kołbiel˝
580 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝˝Remont targowiska w Kołbieli˝
580 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Przebudowę ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie, nr ew.dz. 989 i 1046 ul.Polna, nr ew. dz. 1017 ul.Myśliwska
576 - Sprzedaż nieruchomości: Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów
576 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę drogi gminnej 270412W Sępochów - Siwianka – gr. gm.Wiązowna w gm.Kołbiel pow.Otwock km 0+000 -:- 0+528 dz nr ew. 1712; 472˝.
550 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel˝
545 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kołbiel˝.
540 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąp[ienia Gminy Kołbiel do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
528 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik
519 - Kierownictwo Urzędu: Ewa Mazek - Zastępca Wójta Gminy Kołbiel
519 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Gruntami
512 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę drogi - ul. Słoneczna w miejscowości Kąty˝
507 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę ul.Starowiejskiej w  m.Kołbiel˝
503 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli - ul.Żwirowa˝
503 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności
497 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Wójt Gminy Kołbiel ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze : Konserwatora oczszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
494 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Architektury i Ochrony Środowiska
480 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę drogi, droga krajowa Nr 17 – Nowa Wieś ˝ , działki nr; nr ewid.2323, 197, w km 0+020 -:- 0+740.
475 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel: Uchwała Nr X/70/2015 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
458 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Wójt Gminy Kołbiel ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Kołbieli
444 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej
438 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów scalonych w miejscowości Kołbiel Gmina Kołbiel z przejściem pod drogą krajową Nr 50
432 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Radachówka i Stara Wieś Druga - Skorupy gm. Kołbiel
421 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowiska ds. Ksiegowości Budżetowej
421 - Podatki i opłaty lokalne: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
420 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieogranicznony na Organizację Placu Zabaw przy Urzędzie Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1 oraz Organizację Placu Zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Kołbieli, ul. Szkolna 8
413 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel w 2012 i 2013 r.
410 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
408 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o przekazaniu skargi na Uchwałę Rady Gminy Kolbiel Nr X/70/2015 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
405 - Kierownictwo Urzędu: Hanna Michalska - Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel
396 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2012
394 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Administracji i Kadr
389 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Remont drogi we Władzinie˝ w km 0+200 -:- 0+612,19.
387 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok;
386 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek leśny
384 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę ul. Targowej w Kołbieli˝
377 - Sprzedaż nieruchomości: Miejscowy Plan Zagospodarowania dla wsi Kolbiel
375 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 wraz z zapewnieniem opieki˝.
375 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2012
373 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na remont gminnego targowiska w Kołbieli
373 - Koncesje alkoholowe: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
370 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel w 2014 i 2015 r.
360 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/59/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku;
354 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubice II˝
353 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Remont dróg wewnętrznych w Kołbieli - ul.Krótka i  ul.Dąbrowskiego˝
353 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Gmina Kołbiel ogłasza przetarg nieograniczony na przedsięwzięcie polegające na ˝Przebudowie ulicy Piaskowej w Kołbieli˝
352 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Remont drogi gminnej w miejscowości Władzin˝
350 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek od środków transportowych
349 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli.
346 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 2377/2 o pow. 61 m2
345 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
345 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: UNIEWAŻNIONY Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli ogłasza przetarg na ˝Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli. ˝
344 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/57/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
342 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Gmina Kołbiel ogłasza II przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia ``Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli``
342 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/53/2011z dnia 30 września w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
340 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: UNIEWAŻNIONY - Gmina Kołbiel ogłasza przetarg nieograniczony na relaizację przedsięwzięcia ˝Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli˝
339 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Wymiaru Podatku i Opłat
338 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Obsługa Jednostek OSP
334 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Funduszy i Dotacji
331 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
331 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Danuty Kociszewskiej
329 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im, Marii Konopnickiej w  Otwocku ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2014/2015 wraz z zapewnieniem opieki
329 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Przygotowanie i realizacja specjalistycznego szkolenia blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego˝ w ramach projektu e-dukacj@ w Szkole Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku gm.Kołbiel
328 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel.
328 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych
326 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego , Obrony Cywilnej i BHP
325 - Podatki i opłaty lokalne: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. którym w zakresie podatków udzielono ulg , odroczeń lub umorzeń lub rozłożono na raty
323 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Orzechowej w Kołbieli
322 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy 3.Nr X/55/2011z dnia 30 września 2011 , w sprawie: powołania dla sołectwa Antoninek inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
322 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skorupy
321 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wywóz odpadów stałych, obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbiel˝
321 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie : przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2011.
318 - Podatki i opłaty lokalne: Opłata od posiadania psów
317 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
316 - Dowody osobiste: Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat
316 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;
316 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
313 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/63/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania ˝Przebudowa drogi gminnej w  Sępochowie nr 270412W˝ realizowanego w ramach ˝Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap
312 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012- 2017
312 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.
312 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
310 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/54/2011 z dnia 30 września , w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017
309 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r.
308 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
307 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 wraz z zapewnieniem opieki
306 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/29/201l Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r.
306 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbielz dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Kołbiel na lata 2011-2017;
304 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie
304 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na zimowe utrzymanie dróg - realizacja trzech zadań w sezonie zimowym 2014- 2015r
304 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
302 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sępochów o łącznej pow. 2.3800 ha.
302 - Sprzedaż nieruchomości: Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
302 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu
301 - Sprzedaż nieruchomości: Druk wniosku o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
301 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Głupianka˝
301 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Ogłoszenie przetargu na realizacje przedsięwzięcia ˝Przebudowa ulic - dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie, nr ew.dz. 1127 ul.Spółdzielcza, nr ew. dz. 1006 i 1046 ul.Sienkiewicza˝
298 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r.
298 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi
296 - Decyzje środowiskowe: Przebudowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2737W Sępochów - Borków - Rudno w km 2+722 w m. Sępochów, gm. Kołbiel, pow. otwocki
296 - Podatki i opłaty lokalne: Zwrot podatku akcyzowego
296 - Meldunki: Zameldowanie na pobyt stały
295 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel˝
295 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
295 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Kołbieli
295 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminu na rok 2011
294 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na dostawę środków czystości do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Kołbiel
292 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbiel.
291 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie : zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Kołbiel
290 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Kołbiel
290 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieogranicznony na Remont drogi w m. Karpiska - ul. Słoneczna
289 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i obsługi kasy
288 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r.
287 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wymianę pokrycia dachowego budynku Świetlicy wiejskiej w Sufczynie˝
285 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
285 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Michalczyk Agata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli
285 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubice II˝,
284 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Archiwum
284 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/60/2011z dnia 30 września 2011 r. , w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola
282 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XIV/2012 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 lutego 2012 r.
282 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010 roku dotyczącej Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017
281 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowiska ds. Ksiegowości Podatkowej i Egzekucji
281 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 77 o pow. 16.800 m2
280 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat
279 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
279 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
278 - Ogłoszenia: Infomacja dla kandydatów na ławników 2011
277 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieżyz Gminy Kołbiel w 2012r.
277 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbieli ogłasza przetarg na ˝Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli. ˝
277 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na dobudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.
277 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
275 - Podatki i opłaty lokalne: Łączne zobowiązanie pieniężne
275 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 82 o pow. 2800 m2
274 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel: Obieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
274 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kołbiel
274 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXI/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.05.2010
273 - Podatki i opłaty lokalne: Opłata targowa
273 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝ Remont drogi gminnej w miejscowości Radachówka ˝
272 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli projektu konkursowego ˝Biblioteka to jest to !˝
272 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze
271 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr X/2011 z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2011 r.
271 - Samodzielne Stanowiska: Administrator Bezpieczeństwa Danych Osobowych
270 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów na cele socjalne i produkcyjne w miejscowości Głupianka działka 85/2 i 86
270 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010.
269 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2014
269 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych
268 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Antoninek.
268 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 406/20 o pow. 803 m2
268 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel w 2011 roku
268 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011;
265 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony - ˝Dostawa środków czystości do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Kołbiel˝
265 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 2377/2
263 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr X/58/2011z dnia 30 września 2011, w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kątach
263 - Kierownictwo urzędu: Adam Budyta - Wójt Gminy
262 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego ˝ Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kołbiel , Borków, Rudno, Rudzienko , Teresin w gminie Kołbiel ˝
262 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Ogłoszenie o przetargu na wywóz odpadów stałych , obsługa selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbiel - UNIEWAŻNIONY
261 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Kołbiel- UNIEWAŻNIONY
261 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Gmina Kołbiel ogłasza przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej Sufczyn - granica gminy Pilawa w km od 0+000 do 1+140, w gminie Kołbiel pow.Otwocki
261 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Kołbiel
261 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
259 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę ulicy Akacjowej w Kołbieli˝
259 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kołbiel
258 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmiany Planów Odnowy Miejscowości Skorupy i Teresin.
258 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego
258 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Płac i podatku VAT
258 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec˝
258 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
256 - Koncesje alkoholowe: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
256 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gózd o przyznanie środków z funduszu sołeckiego , wyodrębnionego w budżecie Gminy Kołbiel na 2012 r.
255 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem opieki.
254 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Gmina Kołbiel ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pięciu zadań w ramach projektu ˝Szybkie czytanie oraz e-learning ˝Kwantowy skok˝ w rozwoju umiejętności kluczowych ucznia˝
254 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzzieży z terenu Gminy Kołbiel w 2012 r.
254 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017
253 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel w 2009 i 2010 r.
252 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę skrzyżowania ulicy Kawały i 1-go Maja w  Kołbieli˝.
251 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony- Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Kołbiel
250 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu piekarniczego o budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym zlokalizowanego na działkach o nr ew. 301/2, 302/2
250 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/61/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela
248 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kubajek Karol - Inspektor d/s/ wymiaru podatków i opłat
247 - Radni Gminy: Dąbrowski Dominik
247 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na 2012 rok
245 - Samodzielne Stanowiska: Kierownik Biblioteki Publicznej
242 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Odpowiedź do zapytania nr 2 do przetargu nieograniczonego na relaizację przedsięwzięcia ˝Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli˝
242 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
242 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/137/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
242 - Przetargi nieograniczone na sprzedaż i najem nieruchomości: Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku OSP w Rudzienku przy ul. 3-go Maja 30
242 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule ˝Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kołbiel˝, w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kołbiel˝ :
241 - Radni Gminy: Żelazo Michał
241 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/136/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca;
241 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ˝Szansa na lepsze jutro˝
240 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Odpowiedź do zapytania nr 1 do przetargu nieograniczonego na relaizację przedsięwzięcia ˝Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli˝
239 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr V/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 2.02.2007
239 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr III/2006 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006
238 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , dotyczącego ``Nadbudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli``
238 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Rady Gminy Nr X/62/2011 z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: udziału Gminy Kołbiel w realizacji projektu ˝Indywidualizacja nauczania uczniów klas I- III w gminie Kołbiel˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX R
237 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władzin Etap II
236 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wykonanie badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli˝
236 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego
236 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieżyz Gminy Kołbiel w 2011r.
236 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im, Marii Konopnickiej w  Otwocku ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2013/2014 wraz z zapewnieniem opieki
235 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczonyna Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 w roku szkolnym 2016/2017 wraz z zapew. opieki
235 - Radni Gminy: Mazek Agata
234 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXVIII/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 10.11.2010
234 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Odpowiedź do zapytania nr 2 do II przetargu nieograniczonego na relaizację przedsięwzięcia ``Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli``
234 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2013
234 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
233 - Sprzedaż nieruchomości: Prawo pierwokupu
232 - Radni Gminy: Sokół Dariusz
232 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku: Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel
231 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Budowa warsztatu samochodowego z częścią biurową w miejscowości Kołbiel i Człekówka - działka 2022 w Kołbieli i 378/8 w Człekówce
231 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania : zajęcia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel w 2009 r.
230 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr X/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007
230 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXIII/2009 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.05.2009
229 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na budowę sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kotłownią gazową i instalacją gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz przyłącza elektroenergetycznego...
229 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/135/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
229 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXVI/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2010
228 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Sporządzenie aktu zgonu
228 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXIV/2009 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009
228 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Odbiór , transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołbiel˝
227 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2011 roku: Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniego Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011- 2017
227 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowiskods.obsługi - Konserwator sieci wodociągowej
226 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XIII/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008
226 - Samodzielne Stanowiska: Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
226 - Sprzedaż nieruchomości: Użyczenie nieruchomości
226 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na dostawę artykułów piśmiennych i biurowych do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Kołbiel
226 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/78/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel
225 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXX/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010
225 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2737 W relacji Sępochów - Borków- Rudno na odcinku od km 2+752 do 4+872
224 - Meldunki: Zameldowanie na pobyt czasowy
224 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Sporządzenie aktu urodzenia
224 - Sprzedaż nieruchomości: Nadawanie numeracji porządkowej
222 - Ogłoszenia: Informacja o realizowanej inwestycji przy udziale środków z funduszu EFRR
221 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXVII/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010
221 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/133/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
221 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XVI/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2008
221 - Działalność gospodarcza: Zakładanie i prowadzenie działaności gospodarczej
221 - Meldunki: Wymeldowanie z pobytu stałego
221 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
220 - Ochrona Środowiska: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
220 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIII/141/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.05.2009r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
219 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXV/2009 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.08.2009
217 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XII/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007
216 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej
216 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia
216 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 270402 w Sufczyn - granica gminy Pilawa w km 0+000 1+140 zlokalizowanej na działcce nr ew. 1016/1 w miejscowości Sufczyn ,
216 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXIV/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 20.08.2010
215 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Kołbiel w  2014 i 2015r
215 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XI/2011 z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2011 r.
214 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr VII/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007
214 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr II/2006 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006
214 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/138/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
214 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr VIII/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007
213 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zbieranie i przetwarzanie odpadów polegające na odzysku tworzyw sztucznych , działka nr 2118/7 w Kołbieli , ul. Parkowa 9A
213 - Działalność gospodarcza: Wniosek CEIDG-1
213 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2010r. w sprawie: Uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2011
213 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXVIII/2009 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009
212 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
212 - Meldunki: Informacj o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
212 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Ogłoszenie o konkursie na na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel w 2013r.
212 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel w 2015r. ze specjalnością piłka nożna.
211 - Inne: Dodatki mieszkaniowe
211 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝ Montaż mikroturbiny na istniejącym jazie na rzece Kanał Puznowski i działce Pana Jerzego Paszkowskiego w Radachówce
211 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu w Świetlicy w miejscowości Sufczyn˝
211 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kołbiel i Gadka gmina Kołbiel- ROZSTRZYGNIĘTY
210 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr IV/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.01.2007
210 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą
210 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XIV/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008
210 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kołbiel
209 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Remont świetlicy wiejskiej w Sępochowie Gmina Kołbiel – wymiana pokrycia dachowego ˝
209 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/134/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani
209 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego ˝ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w miejscowości Kołbiel w Gminie Kołbiel ˝
208 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Odpowiedź do zapytania nr 1 do II przetargu nieograniczonego na relaizację przedsięwzięcia ``Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli``
208 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
208 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Budowę obiektów małej architektury – place zabaw na terenie Gminy Kołbiel˝
207 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XV/2012 z Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2012 roku
207 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XI Sesja Rady Gminy Kołbiel NrXI dnia 27 października 2011 r. godz. 16.00
206 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach
206 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr I/2006 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.11.2006
206 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XIX/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008
205 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr VI/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.03.2007
205 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr I/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 2.12.2010
205 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXIX/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010
205 - Sprzedaż nieruchomości: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
204 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXV/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.09.2010
204 - Radni Gminy: Lorens Aleksander
203 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Dziedzic Agnieszka - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli
203 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr VI/2011 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011
202 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Odpowiedź do zapytania nr 4 do II przetargu nieograniczonego na relaizację przedsięwzięcia ``Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli``
202 - Przetargi nieograniczone na sprzedaż i najem nieruchomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem stan na 10.12.2014
202 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Lęgas Elżbieta - Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
201 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr VII/2011 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011
201 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XVII/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2008
201 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na stanowisko koordynatora lokalnego
199 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XVIII/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 19.11.2008
199 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XIII Sesja Rady Gminy Kołbiel
199 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Wycinkę, karczowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie działki pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel˝
199 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/42/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kołbiel
199 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr IX/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007
199 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr IV/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2010
199 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na konserwację oświtlenia ulicznego i drogowego na terenie administracyjnym Gminy Kołbiel
197 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na odbieranie , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynk
197 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wolne stanowisko pracy - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych
197 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z  II sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia10 grudnia 2014 r.
197 - Meldunki: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela UE i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE
197 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli
197 - Radni Gminy: Pacek Piotr
196 - Ogłoszenia: Informacja o dopłatach do materiału siewnego
196 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władzin
195 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Odpowiedź do zapytania nr 3 do II przetargu nieograniczonego na relaizację przedsięwzięcia ``Nadbudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli``
195 - Meldunki: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
195 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli
194 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XVI/2012 z Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 roku
194 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr VIII/2011 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011
193 - Wybory ławników do sądów powszechnych: Wybory ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
193 - Inne: Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
193 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: X Sesja Rady Gminy Kołbiel 30 września 2011 r. o godz. 16.00
193 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr III/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010
193 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
193 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowę ulicy Piaskowej w Kołbieli
192 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XIV Sesja Rady Gminy Kołbiel
192 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół XXI z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 lutego 2013 r.
192 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXIII/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.07.2010
191 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert dot.dot. ?zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w zakresie ratownictwa wodnego na rzece Wiśle w granicach powiatu
190 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXXII/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010
190 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XI/2007 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007
190 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel: Sprawozdanie z wykoania Budżetu Gminy Kolbiel za 2011 r.
190 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Szostak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce
190 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kołbiel miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polski
190 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XX Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 28 grudnia 2012 r. o godz. 16.00
190 - Radni Gminy: Szostak Adam
189 - Ogłoszenia: Informacja nt. zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego
189 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXI/2009 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009
189 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝ Zimowe utrzymanie dróg i targowiska w sezonie zimowym 2013/2014˝
188 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: podziału Gminy Kołbiel na okręgi wyborcze
188 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XV Sesja Rady Gminy Kołbiel
188 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XX/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008
186 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XIII/2011 z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r.
186 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
186 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
186 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska- Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku
186 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: zmian w uchwale Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby r
185 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule ˝Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja˝
185 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr II/2010 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 2.12.2010
184 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XVI Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 20.04.2012 r.
184 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XV/2008 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.05.2008
184 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel z dnia 1 września 2011 roku o o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o mo
184 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXVIII/2006 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 9.02.2006
184 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kątach ul.Słoneczna˝
184 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: otwarty konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel w 2015r. w zakresie lekkoatletyki, siatkówki, koszykówki, gimnastyki sportowej.
184 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok;
184 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XVII/2004 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.10.2004
184 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Stefanowska Izabela - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kolbieli
184 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XII/2011 z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 2011 r.
183 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/143/2013 z 28 marca 2013 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
183 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/157/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia projektu ˝Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja˝
183 - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: Plan postępowań o udzielenei zamówienia publicznego w 2017 r.
182 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/139/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
182 - Informacje: Informacje dla wyborców niepełnosprawnych wynikające z kalendarza wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
182 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XVI/2004 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004
182 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XX/2012 z Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia2012 roku
181 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół XXII z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 marca2013 r.
181 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/191/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
181 - Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Wójt Gminy Kołbiel ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Kołbieli
180 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/144/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
180 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
180 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 27.02.2013 r.
180 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr V/2011 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011
180 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011
179 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
179 - Działalność gospodarcza: Zasady wpisu do CEIDG
179 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XIX/2004 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004
179 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/179/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbiel na 2010 r.
178 - Przetargi pisemne ofertowe na sprzedaż samochodu: Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu używanego Volkswagen transporter
178 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Bieżące utrzymanie dróg gminnych i targowiska na terenie Gminy Kołbiel w 2016 i 2017 r.˝
178 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli do 31.08.2012
178 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXIII SESJA RADY GMINY Kołbiel 27 czerwca 2013 r. o godz. 16 00
178 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Zapytanie ofertowe- zaproszenie do składania oferty cenowej na ˝ Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowiska na terenie Gminy Kołbiel w sezonie zimowym 2016/2017˝
177 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kurek Beata - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołbieli w 2010 roku
176 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010: Protokół Nr XXII/2009 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009
176 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/141/2013z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
176 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji punktu skupu oraz przeładunku złomu zlokalizowanego na powierzchni 300 m2 utwardzonego placu stanowiącego część działki nr 717/2
176 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XV/2004 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2004
176 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 17 marca 2010r . w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2009 r.
176 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XVII Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 27 czerwca 2012 r. godz. 16.00
175 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 14.06.2013 r.
175 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXIII/2005 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005
175 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XVII/2012 z Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 roku
175 - Działalność gospodarcza: Instrukcja Wpełniania wniosku CEIDG-1
175 - Radni Gminy: Tkacz Anatol
175 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVI/203/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołbiel
175 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej
174 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXIX/2006 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006
174 - Organy Gminy: Rada gminy
174 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kołbiel
174 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XVIII/2004 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004
173 - Inne: Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
173 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany Uxchwały nr IX/44/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21 wrzesnia 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania pt. ``modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie``
173 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 10.05.2013 r.
173 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kołbiel oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
172 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 20.12.2012 r.
172 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gadka
171 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr IX/2011 z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r.
171 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXX obrad sesji Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r.
171 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Uznanie dziecka
170 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie powołania dla sołectwa Głupianka inkasenta podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso
169 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/140/2013 z 28 marca 2013 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018;
169 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XII Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 18.11.2011 r.
169 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/173/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ˝ Szansa na lepsze jutro jutro ˝ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
169 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę ulic - dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w m.Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie, nr ew.dz. 1058 ul.Górna, nr ew. dz. 1127 ul.Graniczna?, to jest ul.Górna w km 0 + 0,80 - : - 0 + 198,5, ul. Graniczna w 
169 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wywóz odpadów stałych , obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbiel
169 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2016 roku
168 - Informacje: Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych .
168 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie zbycia w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 308 o pow. 10.500 m2 położonej w miejscowości Borków, stanowiącej własność Gminy Kołbiel
167 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr na stan 06.06.2012
167 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXX/2006 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006
167 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10.11.2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli.
167 - Podatki i opłaty lokalne: Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
166 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XIV/2004 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2004
166 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/180/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzienku
165 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VI/24/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.03.2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
165 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznej
165 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XIX/2012 z Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012 roku
164 - Radni Gminy: Olszewski Janusz
164 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel w 2014r. w zakresie lekkoatletyki, siatkówki, koszykówki, gimnastyki sportowej.
164 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 08.11.2012 r.
164 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2007 roku
163 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/184/2013, w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2014;
163 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/145/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2012
163 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 27.07.2012 r.
163 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/186/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na części placu targowego zajętą pod obiekty budowlane nie związane trwale z gruntem
163 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/184/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu na realizację zadania pt. ˝ Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie˝.
162 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowa studni S4na działce o nr ew. 59/2 w m. Bocian
162 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 26 lipca 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
162 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013;
162 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel i Gadka Gmina Kołbiel - III
161 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniające niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych.
161 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej.
161 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obli
160 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie powołania dla sołectwa Sufczyn inkasenta podatku rolnego , leśnego , od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso
160 - Radni Gminy: Kloch Waldemar - Przewodniczący Rady Gminy
160 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/171/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie wyodrębnionych w budżecie Gminy Kołbiel na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki
160 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rzbudowie zakładów piekarskich OSKROBA o hale magazynowo- mroźniczą wraz z rozbudową zbiornika retencyjnego
159 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018;
159 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XV/85/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
159 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/I195/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
159 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ˝ Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza˝
159 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXIV/2005 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.06.2005
159 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie budowy kurnika o obsadzie 15 tys. kur reprodukcyjnych na działce ew. 335 położonej w miejscowości Władzin
158 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXVIII obrad sesji Rady Gminy z dnia 06 marca 2014 r.
158 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli ogłasza przetarg na wykonanie badań diagnostycznych dla SP ZOZ w Kołbieli
157 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/147/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012
157 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXV/200/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.09.2010r. w sprawie odwołania od Postanowienia Nr 36/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
157 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zezwoleń w podatku od nieruchomości na 2007 rok
157 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kamont Monika - Starszy referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
157 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego
156 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wyminionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatr
156 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 1w Kołbieli;
156 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uruchomienia zakladu usług galwanotechnicznych wraz z piaskowaniem metali na nieruchmości o nr ew. 482/2 w m. Karpiska gm. Kołbiel
156 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2006
156 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXII/2005 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2005
154 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/172/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Człekówka, Gadka, Kąty, Kołbiel, Lubice, Oleksin, Sępochów, Sufczyn, Rudzienko
154 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/170/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
154 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
154 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XX/2005 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.01.2005
154 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kołbiel.
154 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia w formie przetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 921/2 o pow. 1.5707 ha , nr 1014/4 o pow. 0,0903 ha położonej w miejscowo
154 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IV/18/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.01.2007r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych sołectw na terenie Gminy Kołbiel
154 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wywóz odpadów stałych, obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbiel
154 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Dostawę samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
153 - Radni Gminy: Mazurek Michał
153 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku
153 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół Nr XVIII/2012 z Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012 roku
153 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/154/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołbiel;
153 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/153/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. ˝Remont drogi powiatowej nr 2741W (Kołbiel – Sufczyn) – remont chodnika w ul.
153 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz
153 - Radni Gminy: Dróżdż Małgorzata
153 - Radni Gminy: Domański Stanisław
153 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego i podatku leśnego w 2007 roku
153 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXVII obrad sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.
152 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2006
152 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/I196/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na okręgi wyborcze.
151 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udziału Gminy Kołbiel w realizacji projektu ˝e-dukacj@ w SZkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego ˝ w 
151 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel
151 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na Remont z odtworzeniem dróg gminnych w miejscowości Oleksin i Podgórzno
151 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
151 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Ciszkowska Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli za rok 2006
151 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXIV/198/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20.08.2010r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na okręgi wyborcze.
151 - Działalność gospodarcza: Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej
151 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościoraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
150 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 25.09.2012 r.
150 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/140/2013 z dnia 28 marca 2013 w sprawie: zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r.
150 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 31.12.2012 r.
149 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej nr ew. 130/1 o pow.900 m2 położonej w miejscowości Antoninek.
149 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXV SESJA RADY GMINY Kołbiel 11 października 2013 r. o godz. 16 00
149 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel.
149 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno-wschodniej części miejscowości Kołbiel
149 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny na działanie Wójta Gminy Kołbiel w sprawie niewypełnienia obowiązków z zakresu gospodarki odpadami
149 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/155/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
149 - Inne: Udzielanie informacji publicznej na wniosek
149 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 16.07.2012 r.
149 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/178/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009.
148 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/71/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji rady Gminy
148 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VII/29/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2007
148 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: : zmian w Uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 20
148 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVI/202/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
148 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/216/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Skorupy, Teresin
148 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2002-2006: Protokół Nr XXI/2005 z obrad Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005
148 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.03.2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy
147 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/36/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
147 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VII/28/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006
147 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu
147 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołbiel
147 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Przebudowę ulicy Traugutta w Kołbieli˝
147 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Szostak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce za rok 2009
147 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Remont świetlicy wiejskiej w Rudzienku – wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy˝
147 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
146 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Dziedzic Agnieszka - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2007
146 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/62/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego
146 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXI Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 12 lutego 2013 r. o godz. 16.00
146 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXII Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 28 marca 2013 r. o godz. 15.00
146 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. 1-go Maja w prawo własności tej
146 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2.02.2007r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Kołbiel
146 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wymiane okien w Szkole Podstawowej w Rudzienku
146 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na remont dachu w Szkole Podstawowej w Rudzienku
145 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Kołbieli , gm. Kołbiel
145 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Legas Elżbieta - Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2008
145 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy za rok 2012
145 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Człekówce wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych na działce nr 422/1 w Człekówce Gmina Kołbiel - UNIEWAŻNIONY
145 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/228/2014, w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
145 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania
145 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XIX Sesja Rady Gminy Kołbiel dnia 16 listopada 2012 r. o godz. 16.00
145 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2008
145 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie: określenia trybu, kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.
144 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/146/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012
144 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/182/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
144 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 13 września 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
144 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/70/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na 2008 rok
144 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołbiel
144 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
143 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VII/31/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007r. w sprawie dzierżawy części działki gruntu o powierzchni 3000m 2 zapisane w rejestrze gruntów pod nr 2477 w miejscowości Rudzienko
143 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007 - 2013
143 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
143 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/212/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie przystąpinia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołbiel
143 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z IV Sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2015 r.
143 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XX/142/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.01.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel.
142 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zdjęcia punktu z porządku obrad VIII-mej Sesji Rady Gminy Kołbiel
142 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na na konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie administracyjnym Gminy Kołbiel
142 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXIX obrad sesji Rady Gminy z dnia 04 kwietnia 2014 r.
142 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2006
142 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/60/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok
141 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
141 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/190/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbiel
141 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXV/201/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.09.2010r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w ramach programu wieloletniego ˝Pomoc Państwa w zakresie dożywiania˝ w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności
141 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2007
141 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kołbiel
140 - Działalność gospodarcza: Wykreślenie działaności gospodarczej
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXI/189/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla ˝in blanco˝
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/150/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2011 r. dla Gminy Kołbiel
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok bud
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXII/142/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel;
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.01.2007r. w sprawie przyjęcia planów stałych Komisji Rady Gminy na rok 2007
140 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel w 2014r. ze specjalnością piłka nożna.
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
140 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 06.07.2012 r.
140 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołbieli
140 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Budowa konalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków grawitacyjnych i rurociągu tłocznego PE 160 w miejscowości Kołbiel i miejscowości Gadka gm. Kołbiel
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2007 r.
140 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Modernizacja drogi w Siwiance
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIV/160/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
140 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007
140 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części placu targowego zajętą pod obiekty budowlane nie związane trwale z gruntem
139 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2002
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2008.
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania pt. ˝modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie˝
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/183/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu na realizację zadania pt. ˝modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie˝
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
139 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2008
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/85/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
139 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Kołbiel
139 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 marca 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
139 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 2 /2012 z dnia 9 stycznia 2012 w sprzwie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
139 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2012 roku
138 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na budowę wodociągu w miejscowościach Chrosna - Chrząszczówka
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIV/162/2013 w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011 r., w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenie wys. wynagrodz.
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/156/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Borków
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/149/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w budżecie na rok 2013;
138 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o ustaleniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 492/1 , 492/1 , 493 , 494 w Rudnie
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.01.2007r. w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gniny Kołbiel wobec Wójta Gminy Kołbiel
138 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXI/132/2013 w sprawie: zmian w uchwale Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji
137 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 12.12.2012 r.
137 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej Orange Poska SA ˝15481-18131 Rudno Nowe˝ na terenie działki nr ewid. 498/5
137 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej wyborów sołtysa we wsi Radachówka
137 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach za rok 2008
137 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołbiel
137 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/59/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
137 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na ˝ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel w 2009 i 2010 roku˝
137 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/34/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/215/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie zmiany Planów Odnowy Miejscowości Człekówka, Gadka, Kąty, Kołbiel, Lubice, Oleksin, Sępochów, Sufczyn, Rudzienko.
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel na 2013 rok;
136 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXVI obrad sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r.
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok bu
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.03.2007r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/48/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej włsność Gminy Kołbiel
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/220/2014, w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
136 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie: zmian w budżecie Gmina na 2007 r.
136 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2005
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/181/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy.
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/187/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieuchomości nr 435 o pow. 0,29 ha , położonej w miejscowości Wola Sufczyńska
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku Sołectwa Władzin o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Kołbiel na 2011 rok.
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno - wschodniej części miejscowości Kołbiel
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kołbieli oraz punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne f
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/189/2013, uchylająca uchwały: Uchwałę Rady Gminy Kołbiel Nr XXVI/176/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r.
135 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2006
135 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołbieli
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/176/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej nr ew. 126 o pow. 600 m kw. położonej w miejscowości Oleksin
135 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 listopada 2012 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
134 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIV/161/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działek nr 23/2 i 23/11 położonych we wsi Bocian, stanowiących własność Gminy Kołbiel
134 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2007r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Kołbiel i ustalenia jej składu osobowego
134 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na 1.˝Odbiór, transport i utylizacja odpadów z targowiska w Kołbieli przy ul. Stefczyka oraz budynku Urzędu Gminy w Kołbieli ul. Szkolna 1˝
134 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
134 - Ochrona Środowiska: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminie Kołbiel
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel.
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006r. w sprawie podjęcia zobowiązania dotyczącego wywozu odpadów stałych , obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbiel
133 - Organy Gminy: Wójt Gminy
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XII/74/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.12.2007r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr X/54/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
133 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kubajek Karol - Inspektor d/s/ wymiaru podatków i opłat za rok 2009
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/I197/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze
133 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2007
133 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXIV SESJA RADY GMINY Kołbiel 06 września 2013 r. o godz. 16 00
133 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/151/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawiezaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę przedszkola w Kołbieli
132 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/122/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie Gminy na 2005 r.
132 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VII/30/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.04.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2007
132 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXIX/177/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5.03.2010r. w sprawie dzierżawy nieuchomości gruntowej nr ew. 2038/20 o pow. 3151 m kw. położonej w miejscowości Kołbiel
132 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXVII obrad sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.
132 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXXII obrad sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r.
132 - Kierownictwo urzędu: Ewa Mazek - Zastępca Wójta
132 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2008r. w sprawie określenia wysokości diety dla sołtysów
132 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli
132 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2006
131 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Oleksin i Podgórzno - ROZSTRZYGNIĘTY
131 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/65/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
131 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
131 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na la
130 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia2012 r. w sprawie zmian w Uchwale NrXIII/76/2011 Rady Gminy Kolbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata
130 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXXIIV Sesji Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r.
130 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2008
130 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 17/2010 Wójta Gminy Kołbiel Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. stanu na dzień 30 października 2010r.
130 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2008r. w sprawie określenia wysokości diety dla Radnego Gminy Kołbiel
130 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
130 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na modernizację drogi gminnej Katy- Lubice
130 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.03.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
130 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/210/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
130 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Kolbiel w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych nr 761/8 i 761/9 położonych w miejscowości Kołbiel
130 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/148/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kołbiel na lata 2013-2016
129 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Gminy Kołbiel w realizacji projektu ˝Radosny świat przedszkolaka w gminie Kołbiel ˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2
129 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na opracowanie projektu budowlanego modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach w Gminie Kołbiel
129 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2009
129 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kołbiel oraz przyjęcia regulaminu w sprawie gospodarowania tymi środkami
129 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z I sesji Rady Gminy Kolbiel  z dnia 27 listopada 2014 r.
129 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2004
128 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2008
128 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: przeprowadzania inwentaryzacji, powołania komisji inwentaryzacyjnej
128 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 22 listopada 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
128 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na modernizację drogi gminnej w Siwiance
128 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/185/2013, w sprawie: uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel na 2014 rok
128 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z X Sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2015 r.
127 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na ˝ Remont dróg gminnych w miejscowościach Radachówka i Stara Wieś Druga-Skorupy gm.Kołbiel˝
127 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIII/152/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Celestynów na realizację zadania pn. ˝Remont drogi gminnej Ostrowik –Siwianka˝;
127 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 4 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji do opiniowania spraw z zakresu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
127 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 26/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010r.
127 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kołbiel
127 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012;
127 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXVI SESJA RADY GMINY Kołbiel 29 listopada 2013 r. o godz. 16.00
127 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2009
127 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Legas Elżbieta - Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2009
127 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VI/53/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2003r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
127 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na bieżace utrzymanie dróg gminnych w 2008 r.
126 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.01.2007r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi
126 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr VI/23/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.03.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
126 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXVII SESJA RADY GMINY Kołbiel 30 grudnia 2013 r. o godz. 16.00
126 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/167/2013, w sprawie: zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rudzienko gm. Kołbiel;
126 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXX/185/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych
126 - Kierownictwo urzędu: Hanna Michalska - Skarbnik Gminy
126 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2006
126 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXIV/199/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20.08.2010r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania
126 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 18 czerwca 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
125 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2010r. w sprawie zmian w bużecie Gminy Kołbiel
125 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2007
125 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na Konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze Gminy Kołbiel
125 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Dobrzyniec , Władzin
125 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
125 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 14.03.2013 r.
125 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011
124 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 593 , położonej w miejscowości Skorupy stanowiącej własność Gminy Kołbiel
124 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok
124 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Ciszkowska Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli za rok 2007
124 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel za 2012 rok
124 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Unieważnienie przetargu na remont dachu w Szkole Podstawowej w Rudzienku
124 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach za rok 2007
124 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/234/2014, w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kołbieli.
124 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/192/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 2316/36 o pow. 245 m2 położonej w miejscowości Kołbiel, stanowiącej własność Gminy Kołbiel.
123 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Gózd i Skorupy
123 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2009
123 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2007
123 - Radni Gminy: Sokół Dariusz-Oświadczenie na koniec kadencji.
123 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Walczak Anida - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli za rok 2009
123 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof
123 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/110/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
123 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osuchowska Anna - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2002
122 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kamont Monika - Starszy referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2009
122 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/118/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmian wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół
122 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2009
122 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2002
122 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2006
122 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
122 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/201/2014, w sprawie: przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w części wsi Kołbiel
121 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędący
121 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
121 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/181/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i  wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel.
121 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVI/86/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
121 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/77/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbiel.
121 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 28.02.2014
121 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2007
121 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel na dzień 19 września 2014 r. o godz. 16.00
121 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kubajek Karol - Inspektor d/s/ wymiaru podatków i opłat za rok 2007
121 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na ?Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi dla m.: Borków, Rudzienko, Rudno gm.Kołbiel, z włączeniem w kanalizację istniejącą w m.Kołbiel
121 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika przy ulicy 1-go Maja 93 w Kołbieli oraz z 3 zbiorników przy ulicy Starowiejskiej w Kołbieli stanowiących własność gminy Kołbiel -ROZSTRZYGNIĘTY
120 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/76/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
120 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 8 /2012 z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie okularów korygujących
120 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
119 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 24 sierpnia 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
119 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/187/2013, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 109,96 m2 położonego w budynku Urzędu Gminy w Kołbieli przy ul. Szkolnej, stanowiącego wła
119 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osuchowska Anna - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2006
119 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013- 2018
119 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykoania budżetu Gminy za 2011 r.
119 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Podgórzno;
119 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Gminie Kołbiel w miejscowościach Oleksin, Lubice, Sępochów
119 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kubajek Karol - Inspektor d/s/ wymiaru podatków i opłat za rok 2008
119 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach za rok 2006
119 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kubajek Karol - Referent d/s/ wymiaru podatków i opłat za rok 2006
118 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/190/2014 w sprawie: zmian składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel
118 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Kamont Monika - Starszy referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2008
118 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydatktyczno - naukowe
118 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 19.11.2008r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania ˝ Przebudowa drogi powiatowej nr 2742W Stara Wieś – Gózd od DK nr 17 do Gozdu ˝
118 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXIX/202/2014, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
118 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu - Remont ulic: ul. 30-Lipca w km 0+000 -:- 0+622,5, ul.Leśna w km 0+020 -:- 0+226, ul.Graniczna w km 0+000 -:- 0+072, ul.Górna w km 0+030 -:- 0+080, w Kołbieli gm.Kołbiel pow.Otwocki
118 - Radni Gminy: Świderska Ewa-Oświadczenie na koniec kadencji.
118 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Bykowicz Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce za rok 2003
117 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 05 maja 2010r. w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy
117 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr X/53/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie i Sądu Rejonowego w Otwocku na kadencję 2008 - 2011 r.
117 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na dobudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel - ROZSTRZYGNIĘTY
117 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2004 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 3 lutego 2004 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Kołbiel
117 - WYBORY PARLAMENTARNE 25.10.2015: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 30/2015 z dnia 5 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarzadzonych na dzień 25 paździenika 2015 r.
117 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVII/98/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.
117 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2009
117 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2008
117 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/112/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kołbiel do Stowarzyszenia LGD ˝Natura i Kultura˝
117 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2005
117 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXIV obrad sesji Rady Gminy z dnia 06 września 2013 r.
117 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2008r. w sprawie określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel
116 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2007
116 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Człekowka gm.Kołbiel - ROZTRZYGNIĘCIE
116 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z  XXXI obrad Sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2014 r.
116 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/43/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc na terenie gminy Kołbiel sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
116 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na dzień 15.06.2015 r.
116 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXXI SESJĘ RADY GMINY Kołbiel 09 czerwca 2014 r. o godz. 16 00
116 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego
115 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2009
115 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 26 maja 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
115 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku
115 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/212/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen
115 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/229/2014, w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel w 2015 r
115 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na 2009 r.
115 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel
115 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku
115 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osuchowska Anna - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2003
115 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
114 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji sald przeterminowanych zobowiązań podatkowych
114 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na dostawę samochodu strażackiego średniego , używanego dla OSP Kołbiel na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
114 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 22/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
114 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 25/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXII/194/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.06.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu na realizację zadania pt. ˝remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chrosna˝
113 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 9 października 2015 r.
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/121/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie przyjęcia planów stałych Komisji Rady Gminy na 2009 r.
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
113 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XI Sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2015 roku
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/132/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIV/101/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/125/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2004
113 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 15 października 2012 roku w sprawie : likwidacji formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Kołbiel
113 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
112 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych
112 - Radni Gminy: Kloch Waldemar-Oświadczenie na koniec kadencji.
112 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2009
112 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/119/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
112 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/82/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie: zasad korzystania ze  stołówek szkolnych w  szkołach prowadzonych przez Gminę Kołbiel oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystani
112 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2002
112 - Radni Gminy: Żelazo Michał za rok 2009
112 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012-2017;
112 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
112 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach
112 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2005
111 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
111 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na wyposażenie placów rekreacyjno sportowych w Gminie Kołbiel - ROZSTRZYGNIĘTY
111 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2013
111 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
111 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2008
111 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbiel
111 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012-2017;
111 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2012 roku: Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 733/732 , położonej w miejscowości Kołbiel przy ul. 1-go Maja , stanowiącej własność Gminy Kołbiel
111 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel.
110 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie
110 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/174/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
110 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 27 grudnia 2013 r. o godz. 16.00
110 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2008
110 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 5 /2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
110 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokośc dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku matywacyjnego , funkcyjnego, oraz niektóre inneskładniki wynagrodzenia
110 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006r. w sprawie określenia trybu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
110 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009
110 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wyposażenie placów rekreacyjno - sportowych w Gminie Kołbiel˝
110 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIV/158/2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
110 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 19 lutego 2010r w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2009
110 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2006
109 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XII/86/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 r.
109 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Dobrzyniec
109 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
109 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/172/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018;
109 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejw miejscowości Kołbiel i Gadka gm. Kolbiel
109 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach za rok 2004
109 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXVIII SESJĘ RADY GMINY Kołbiel 04 kwietnia 2014 r. o godz. 16 00
109 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XV/92/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.05.2008r. w sprawie powołania dla sołectwa Dobrzyniec inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
109 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIV/102/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIV/99/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok
108 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2003
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXIX/205/2014, w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel –tereny usług dla części terenów wsi Człekówka, Skorupy, Rudno, Rudzienko i Władzin
108 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Człekówce wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych na działce nr 422/1 w Człekówce Gmina Kołbiel
108 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku: Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2008 r.
108 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku: Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie okularów korygujących
108 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2008
108 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008
108 - Radni Gminy: Żelazo Michał za rok 2008
108 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu , Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołiel
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2008r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel.
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XV/107/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.11.2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXIV/159/2013, w sprawie: zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/111/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego
108 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
108 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. o zmianie uchwały Nr XXIII/177/2001 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 września 2001 r w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kołbiel.
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XV/91/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
107 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 1 /2012z dnia 03. stycznia 2012 w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Kołbieli
107 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z III sesji Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2014 r.
107 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 14.08.2014
107 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r.
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/120/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Rudno
107 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2007
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel do wykonywania czynności z zakresu przepisów prawa pracy wobec Wójta Gminy Kołbiel.
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała 2.Nr XXIX/203/2014, w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 grudnia 2013 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kołbieli.
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/200/2014, w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki;
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/214/2014, w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013.;
107 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/131/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2005 rok
107 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
107 - Rejestr działalności regulowanej: Rejestr działalności regulowanej stan na 14.02.2013 r.
107 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze srodk6w na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Kołbiel
107 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
106 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/227/2014, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2019
106 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Bykowicz Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce za rok 2006
106 - WYBORY PPERZYDENTA RP 10.05.2015 R.: Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
106 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu dofinansowywania i dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
106 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.11.2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel
106 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XV/106/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbiel
106 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2008r. w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości gruntowej
106 - Radni Gminy: Litwinski Adam-Oświadczenie na koniec kadencji.
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.05.2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jedn
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/124/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/136/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu sołectwa Wola Sufczyńska
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/44/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
105 - Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06.09.2015: Obwieszczenie informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
105 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracow3ników samorządowych
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIV/170/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołbiel
105 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach za rok 2003
105 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołbiel
105 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienko ubiegającej się o awans na s
105 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2008
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/230/2014, w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego w 2015 r;
105 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/92/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kołbiel
104 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Ciszkowska Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli za rok 2003
104 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/168/2013, w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel;
104 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010r.oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Samodzielnego Publ
104 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 11/2005 z dnia 15.04.2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
104 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach , których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel
104 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/89/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu na realizację zadania pt. ˝remont drogi powiatowej w Sępochowie˝
104 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXIX/204/2014, zmieniająca uchwałę Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołbiel na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
104 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 30 grudnia 2013 r. o godz. 15.00
104 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2002
104 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2005
104 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/165/2013, w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Kołbiel;
104 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2002
104 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/84/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007.
104 - Radni Gminy: Sokół Dariusz za rok 2007
103 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 20/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
103 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2006
103 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2009
103 - Radni Gminy: Dąbrowski Dominik za rok 2009
103 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
103 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Szostak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce (początek pełnienia funkcji) za rok 2008
103 - Radni Gminy: Wilczyński Paweł za rok 2004
103 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z XXV obrad sesji Rady Gminy z dnia 11 października 2013 r.
103 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2003
103 - Radni Gminy: Konca Leokadia-Oświadczenie na koniec kadencji.
103 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/117/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.10.2004r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
102 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejcowości Człekówka
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwały Nr XXX/210/2014, wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczo
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2009.
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/218/2014, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018;
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/97/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie podjęcia zobowiązania na budowę sieci wodociągowej z przyłączami
102 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2006
102 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2006
102 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2007
102 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z IX Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2015 r.
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10.11.2010r. w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych
102 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wilczek Bożena - Dyrektor GZEAS w Kołbieli za rok 2003 (od lipca)
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10.11.2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010
102 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXX/209/2014, w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 grudnia 2013 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018;
101 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/180/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia potatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
101 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/121/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie obnizenia ceny skupu zyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
101 - Radni Gminy: Bocian Jerzy za rok 2006
101 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2002
101 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Rosłoniec Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach za rok 2005
100 - Inne: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
100 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/193/2014 w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produk
100 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/232/2014, w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
100 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/130/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie podjęcia zobowiązania na finansowanie wywozu odpadów stałych i obsługę selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Kołbiel
100 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/166/2013, w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołbiel oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
100 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
100 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2007
100 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/61/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie powołania do składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy, Radną Elżbietę Majewską
99 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli
99 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2008
99 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/188/2013, w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kołbiel dotyczącego dokumentacji projektowej pn. ˝Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk na odc
99 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Dziedzic Agnieszka - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2009
99 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 09 listopada 2011 r. o godz. 16.00
99 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIII/225/2014, w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnośc
99 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2007
99 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2003
99 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2010 - koniec kadencji
99 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/216/2014, w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Kołbiel;
98 - Radni Gminy: Prasuła Andrzej za rok 2009
98 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kołbieli
98 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2004
98 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVII/97/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2008r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008 r.
98 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/93/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie powołania dla sołectwa Gadka inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wynagrodzenia za inkaso
98 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
98 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXX/211/2014, w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic , nadania numerów okręgom wyborczym i okr
98 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIII/221/2014, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014;
98 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel na dzień 27 marca 2014 r. o godz. 16.00
98 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2007 roku: Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21.09.2007r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karpiska
97 - Radni Gminy: Świderska Ewa za rok 2008
97 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok
97 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
97 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolbiel: Obwieszczenie Wójta Gminy Kolbiel o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel
97 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 6 z dnia 5.05.2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych
97 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osuchowska Anna - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2005
97 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/199/2014, zmieniająca uchwałę Nr XXXII/191/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowe z Wojewó
97 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: powołania skladów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel.
97 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/192/2014, w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ˝pomoc gminy w zakresie dożywiania˝ na lata 2014 – 2020;
97 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2006
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/183/2013, w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018;
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIII/223/2014, w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/95/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
96 - Radni Gminy: Bocian Jerzy za rok 2008
96 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXX SESJA RADY GMINY Kołbiel 22 maja 2014 r. o godz. 16 00
96 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie administracyjnym Gminy Kołbiel.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
96 - Radni Gminy: Litwiński Adam za rok 2009
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.10.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między gminami powiatu otwockiego na realizację projektu pn. Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego.
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/233/2014, w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnośc w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
96 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołbieli
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/4/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel.
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie dzierżawy części działki gruntu o powierzchni 8 950 m2 zapisanej w rejestrze gruntów pod nr 2477 w miejscowości RUDZIENKO
96 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/138/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 rok
96 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2007
95 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/137/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy za 2005 r.
95 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
95 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel
95 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 6 /2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli i Gminnego Przedszkola w Kołbieli
95 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.12.2006r. w sprawie zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Kołbieli
95 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIII/79/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.02.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
95 - Radni Gminy: Sokół Dariusz za rok 2008
95 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel zNr 28/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie konsultacji projektu ˝ Program współ[pracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2011 r.
95 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu budnku remizy strażackiej w Sufczynie
95 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/170/2013, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej Gminie Wiązowna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki
95 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam-Oświadczenie na koniec kadencji
95 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIV/100/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.04.2004r. w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.
94 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XII/89/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej na terenie Gminy Kołbiel
94 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/114/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.10.2004r. w sprawie zmian w budzeciena rok 2004
94 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2007
94 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/88/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008r. w sprawie powołania dla sołectwa Dobrzyniec inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
94 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2002
94 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/115/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.10.2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołbiel
94 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
94 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2005
94 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXIX/206/2014, w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1045 położonej w Kołbieli przy ul. Leśnej, stanowiącej własność Gminy Kołbiel.
94 - Inne: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL W ZAKRESIE PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
94 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz-Oświadczenie na koniec kadencji.
94 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/129/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. zmieniająca uchwałę NR XV/107/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra
94 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2007
93 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/3/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
93 - Radni Gminy: Bocian Jerzy za rok 2007
93 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z VI Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 r.
93 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/35/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
93 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXXIV SESJA RADY GMINY Kołbiel 07 listopada 2014 r.
93 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/148/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
93 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z VII Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2015 r.
93 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie budowy wodociągu w miejscowościach Chrosna Chrzączszówka
93 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 28/2002 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
93 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VI/51/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbiel
92 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Ciszkowska Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli za rok 2004
92 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2.12.2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kołbiel.
92 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIII/142/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.05.2009r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
92 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2005
92 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXII/221/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.10.2006r. w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania pt. ``modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie``
92 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2003
92 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/194/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej Gminie Wiązowna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu i opie
92 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr III/16/2014, w sprawie: zmian w budżecie na rok 2014;
91 - Inne: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
91 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/36/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. W sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
91 - Radni Gminy: Prasuła Andrzej-Oświadczenie na koniec kadencji.
91 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Wieczorek Janina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2003
91 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kołbiel
91 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Ogłoszenie o wspólny posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 24 października 2011
91 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel.
91 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 18 września 2014 r. o godz. 16.00
91 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/87/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2008r. w sprawie: zmiany uchwały Nr.XIII/82/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołbiel oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie
91 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/128/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
90 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków
90 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
90 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. - rozpatrzenie wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
90 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/47/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie powołania do składu osobowego stałych komisji Rady Gminy, Radnego Pawła Wilczyńskiego
90 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2003
90 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2008
90 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/182/2013, w sprawie: zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018
90 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXVIII/203/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9.02.2006r. w sprawie zmian w budżeciena rok 2006
90 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/98/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
90 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2002
90 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2008
89 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2009
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/150/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu sołectwa Lublice 2
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.11.2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
89 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 8 października 2012 roku w sprawie : powołania komisji do opiniowania spraw z zakresu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięc
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 22/2002 w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej , powołania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
89 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Bykowicz Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce za rok 2005
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/63/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku
89 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 11 z dnia 04.07.2003 r. w sprawie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kątach
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Rady Gminy Kołbiel.
89 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli ogłasza przetarg naWykonanie badań diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli -obejmującym wykonanie badań rentgenowskich
89 - Radni Gminy: Czajka Krzyszof-Oświadczenie na koniec kadencji.
89 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2008
89 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
89 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/46/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
88 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/132/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008.
88 - WYBORY PPERZYDENTA RP 10.05.2015 R.: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel z dnia 2 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców
88 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku: Zarządzenie nr 6/2009 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
88 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 32/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
88 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXI/213/2014 w sprawie : zmiany skladu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel
88 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
88 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na 2010 r.
88 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
88 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel
88 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/162/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.11.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława K. Nogala na działanie Wójta Gminy Kołbiel
88 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 1/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel
88 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 2.12.2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel
88 - Radni Gminy: Świderska Ewa za rok 2007
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr III/21/2014, w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkom
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/160/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/161/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
87 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kołbiel 29.11.2015: Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 wrzesnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupelniających do Rady Gminy Kołbiel
87 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kołbiel 29.11.2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel w sprawie numeru i granicy okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2010r. w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu ˝Szybkie czytanie oraz e-learning Kwantowy skok w rozwoju ucznia˝
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/133/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XX/117/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2008r. w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla procowników nie bę
87 - Radni Gminy: Dominik Dąbrowski Radny Gminy
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/112/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyzej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/123/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego i podatku leśnego
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/134/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołbiel na lata 2009-2013
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/226/2014, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
87 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 17 z dnia 16.09.2003 r. w sprawie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli
87 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku: Zarządzenie nr 2/2009 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kołbiel
87 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 31 października 2014 r. o godz. 16.00
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/45/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie podjęcia zobowiązania dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
87 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
87 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIII/224/2014, w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Natorskiej na działalność Wójta Gminy w zakresie remontów i utrzymania dróg w miejscowości Siwianka oraz na działalności or
87 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2009
87 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2006
87 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2007
87 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gmina na rok 2007
87 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2009
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 4 /2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kult
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
86 - Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06.09.2015: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 25/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
86 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą ˝ Gmina Kołbiel w czterech porach roku˝
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku: Zarządzenie nr 3/2009 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej dp przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. systemu zarządzania odpadami komunalnymi
86 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2003
86 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/102/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 19.11.2008r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania ˝ Remont drogi gminnej w Starej Wsi Drugiej nr 270415W ˝ realizowanego w ramach ˝Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokaln
86 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2010.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
86 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel na dzień 08 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00
86 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Ciszkowska Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli za rok 2005
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
86 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/197/2014, zmieniająca uchwałę Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych;
86 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 29 z dnia 14.12.2004 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2004
85 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury , SP ZOZ
85 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2003
85 - Radni Gminy: Litwiński Adam za rok 2008
85 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2004
85 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/31/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
85 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/33/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie powołania inkasentów podatku leśnego , rolnego i od nieruchomości i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
85 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
85 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 28 z dnia 7.12.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na opień nauczyciela mianowanego
85 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie zarządzenia wyborów organu samorządu sołectwa Gadka
85 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kołbiel 29.11.2015: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej e Kołbieli z dnia 6 listopada o nieporzeprowadzaniu głosowania i obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel zarządzonych na dzień 29.11.2015
85 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/82/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie odwołania Pana Adama Trojanek z funkcji inkasenta pobierającego opłatę targową
85 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/91/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 r.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 7 /2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
84 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta-Oświadczenie na koniec kadencji.
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/120/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zezwoleń w podatku od nieruchomości na 2005 r.
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXII/224/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 406/25 położonej w miejscowości Kołbiel
84 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 07.03.2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
84 - Radni Gminy: Dąbrowski Dominik za rok 2006
84 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2005
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/216/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Kołbiel
84 - Radni Gminy: Karol Krupa - Radny Gminy
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/10/2014, w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel;
84 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2004
84 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Agata Michalczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołbieli
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/79/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie powołania dla sołectwa Lubice 2 inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
84 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Wójta Gminy Kołbiel Nr 3 /2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/94/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie oddaniaytkowanie wieczyste działki Nr 1148/2 o pow. 0,5371onej w Kołbieli
84 - Radni Gminy: Litwiński Adam za rok 2007
84 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/150/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
84 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2006
84 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 15 maja 2014 r. o godz. 16.00
84 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2013
83 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/48/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kąty
83 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
83 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2013-2018
83 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 26 czerwca 2014 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
83 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/125/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej , powołania inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
83 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli ubiegającej się o awans na stopień na
83 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.11.2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kołbiel
83 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009r. w sprawie: zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Władzin gm. Kołbiel.
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/126/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr III/19/2014, w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2015 r.;
82 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2003
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXI/220/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.09.2006r. w sprawie zmianw budżecie na 2006 r.
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VII/57/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2003r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 6/2002 w sprawie określenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XII/90/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2003r. w sprawie powierzenia Powiatowi Mińskiemu realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczącego doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli z terenu Gminy Kołbiel
82 - Radni Gminy: Dąbrowski Dominik-Oświadczenie na koniec kadencji.
82 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 02 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.11.2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu ˝ Klub Malucha w Rudzienku˝ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XII/87/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2004 r.
82 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z  Gminy Kołbiel w 2016r.
82 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/108/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2004
82 - Radni Gminy: Agata Milewska - Radna Gminy
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XX/141/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.01.2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3 grudnia 2004 r.
81 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg na ˝Wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Gminie Kołbiel˝ 2009
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/152/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.08.2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/139/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie sprostowania par.1 pkt. 8 lit. a uchwały XVIII/124/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
81 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 16 grudnia 2011 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/135/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Kołbiel w zakresie zadań własnych
81 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
81 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/110/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
81 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z V Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2015 r.
81 - Inne: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL W ZAKRESIE PROWADZENIA GRZEBOWISK
81 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzanie nr 13/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kątach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
81 - Radni Gminy: Lorens Aleksander-Oświadczenie na koniec kadencji.
81 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011 – 2017
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 15/2002 w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości
81 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu ˝ Wyposażenie placów rekreacyjno sportowych w Gminie Kołbiel˝
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/80/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
81 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/84/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
80 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jaworski Andrzej - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli za rok 2004
80 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Bożena Wilczek - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVIII/126/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3.12.2004r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2004
80 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienko ubiegającej się o awans na s
80 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel
80 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 24 października 2014 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2010
80 - Radni Gminy: Litwiński Adam za rok 2006
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXX/208/2014, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014;
80 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014: Protokół z  XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2014 r.
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/139/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
80 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/198/2014, zmieniająca uchwałę Nr XVI/88/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych;
80 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2005
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 10/2002 w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kołbiel
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie podjęcia zobowiązania dotyczącego opracowania projektów technicznych na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Gminie Kołbiel
80 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 8 października 2012 roku w sprawie : powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
80 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 4/2002 w sprawie określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
80 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie : projektów uchwał Gminy Kołbiel w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2018 oraz budżetowej na rok 2013
80 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego INTERNATIONAL stanowiącego własność Gminy Kołbiel
80 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołbiel 3 października 2011r.
80 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2004
79 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
79 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2006
79 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/149/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obli
79 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.11.2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
79 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2003
79 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
79 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr III/18/2014, w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019;
79 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 28/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 listopada 2008 r.w sprawie zaniechania odsetek za zwłokę
79 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2006
79 - Radni Gminy: Sokół Dariusz za rok 2009
79 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2005
79 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel 26 września 2014 r. o godz. 16.00
79 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 października 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
79 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2004
79 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osuchowska Anna - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli za rok 2004
79 - Radni Gminy: Robert Mazek - Radny Gminy
78 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 26/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołbieli
78 - Radni Gminy: Świderska Ewa za rok 2009
78 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie badań diagnostycznych dla SP ZOZ w Kołbieli
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/186/2013, w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2014
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zbigniew Parol - Kierownik Gospodarki Komunalnej
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/127/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołbiel do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/196/2014, w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 grudnia2013 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/123/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwow
78 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2009
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXVIII/202/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9.02.2006r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Osińska-Kostyra Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku za rok 2005
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr X/70/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Zduńczyk Jolanta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli za rok 2004
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/158/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Bykowicz Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce za rok 2004
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIV/167/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2005r. w sprawie powołania do składu osobowego stałych komisji Rady Gminy, Radnego Pana Andrzeja, Witolda Prasuła
78 - WYBORY PPERZYDENTA RP 10.05.2015 R.: Informacja o udostepnienie do wglądu spisu wyborców
78 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2003
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIII/96/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.03.2004r. w sprawie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 27/2002 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 20/2002 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2002 r.
78 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIV/169/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2005r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/163/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 kwietnia 2005r. uchwalającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na
78 - Radni Gminy: Prasuła Andrzej za rok 2005
78 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2005
78 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Bykowicz Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce za rok 2002
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr IX/68/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11.10.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXI/219/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.09.2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbiel oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i SPZOZ za I półrocze
77 - Radni Gminy: Żelazo Michał-Oświadczenie na koniec kadencji.
77 - Radni Gminy: Waldemar Kloch - Przewodniczący Rady Gminy Kołbiel
77 - WYBORY PARLAMENTARNE 25.10.2015: Kalendarz Wyborczy do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu października 2015 r.
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/67/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie odmówienia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Aleksandrem Kurdejem
77 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2004
77 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2007
77 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołbiel
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu na realizację zadania pt. ˝remont drogi powiatowej w Sępochowie˝
77 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel
77 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i przeciwdziałaniu innym uzależnieniom
77 - Radni Gminy: Prasuła Andrzej za rok 2008
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/147/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/136/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/123/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 marca 2009 r.
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/138/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/131/2009 z dnia 6 marca 2009 r.
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/155/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.10.2009r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
77 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Frydrysiak Elżbieta - Kierownik SP ZOZ w Kołbieli za rok 2004
77 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel dnia 12 grudnia 2011 r. o godz. 16.00
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.10.2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kołbiel - działka nr 406/25
77 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 12 z dnia 04.07.2003 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XV/103/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2004r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2004
77 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/166/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Przedszkola w Kołbieli
76 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu , Planowania , Finansów i Rozwoju Gminy w dniu 03 listopada 2011 r. godz. 16.00
76 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 02 września 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu na lokale mieszkalne
76 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalania Regulaminu dofinansowania i dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/9/2014, w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia działalności w zakresie ochrony
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/173/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek od środkow transportowych na 2014 rok
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VI/54/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
76 - WYBORY PPERZYDENTA RP 10.05.2015 R.: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kołbiel miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/8/2014, w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/228/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od
76 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 22 z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/129/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie powałania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli Przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego
76 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu ˝Wywóz odpadów stałych, obsługa selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbiel˝
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 21/2002 W sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządów sołectw na terenie Gminy Kołbiel
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIV/168/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
76 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2008
76 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXIX/207/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
76 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2004
75 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/83/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie podjęcia zobowiązania dotyczącego zadania pod nazwą ``Wykonanie projektu technicznego dla oświetlenia drogowego na terenie gminy Kołbiel``
75 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 13 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
75 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel 06 listopada 2014 r. o godz. 16.00
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIII/222/2014, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2018;
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVII/181/2013, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XX/143/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.01.2005r. w sprawie: zmian w budzecie na rok 2005.
75 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 16 listopada 2011 r. godz. 16.00
75 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2007
75 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2009
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXX/207/2014, w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołbiel;
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 19/2002 w sprawie wysokości opłaty administracyjnej
75 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 16/2005 z dnia 24.06.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/218/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Głupianka.
75 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2005
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 14/2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 r.
75 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/128/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kołbiel
74 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Parol Zbigniew - Kierownik Gospodarki Komunalnej za rok 2005
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/32/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie zastąpienia w Uchwale III/14/2002 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2003 r. wyrazu ``sołtysów`` wyrazem ``inkasentów``
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2006
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/134/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Kołbiel w odniesieniu do dozywiania dzieci i młodziezy oraz osob dorosłych
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr IX/69/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11.10.2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Doliny Świdra
74 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 30/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kołbieli
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym
74 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2002
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXII/222/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 3 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie organizacji BIP w Gminie Kołbiel
74 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 30 listopada 2011 r. o godz. 15.00
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/144/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXII/154/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel
74 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 30/2002 w sprawie sprostowania niektórych zapisów w uchwale III/11/2002,Uchwale III/13/2002, Uchwale III/14/2002 podjętych w dniu 10 grudnia 2002 roku
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/176/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok.
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/65/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Lublice
73 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/214/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Kołbieli
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr X/71/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11.10.2003r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy - Apelu do Starosty Powiatu Otwockiego
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/116/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 22.10.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbiel na lata 2004 -2011
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIII/225/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.10.2006r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/191/2014, w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie doż
73 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXIX/209/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
73 - Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego
73 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2004
73 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbiel oraz przebudowa linii napowietrznej 15 KV na linię kablową w miejscowości Kołbiel
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/217/2014, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014;
73 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2005
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/219/2014, w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kołbieli i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Kołbiel;
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 8/2002 w sprawie podjęcia zobowiązania na zakup wyposażenia do nowo wybudowanych obiektów oświatowych
73 - Radni Gminy: Majewska Elżbieta za rok 2004
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/156/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołbiel
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXX/212/2014, w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. ˝Remont drogi powiatowej nr.2741W (Kołbiel – Sufczyn) – remont chodnikaw ul. Rynek w Kołbieli.
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/6/2014, w sprawie: zmian w budżecie na rok 2014
73 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwala Nr III/20/2014, w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2015;
73 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 39/2005 z dnia 01.12.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXV/172/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.09.2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.05.2009r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kołbiel
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/185/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego na okres 10 lat w budynku przy ulicy Rynek 18 w Kołbieli (Apteka)
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/131/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/106/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2008r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego i podatku leśnego w 2009 roku.
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXXII/223/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.10.2006r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w miejscowości Kołbiel
72 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2009
72 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na 2013 - 2018
72 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXVIII/201/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9.02.2006r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/169/2013, zmieniająca uchwałę Nr X/57/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel;
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
72 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 23 października 2014 r. o godz. 16.00
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/73/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kołbiel
72 - Radni Gminy: Żelazo Michał za rok 2006
72 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 25 z dnia 20.10.2004 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 12/2002 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego przyjmowane na terenie gminy Kołbiel
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2010 roku: Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17.12.2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na rok 2011.
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 29/2002 w sprawie uchylenia uchwały o wysokości opłaty administracyjnej
72 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 4 z dnia 18.03.2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/40/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołbieli i dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach
72 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.11.2009r. w sprawie powołania dla sołectwa Głupianka inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
72 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2006 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli
72 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Karol Kubajek - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
72 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 24/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
71 - Archiwum- Ogłoszenia przetargów: Przetarg
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 23/2002 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2003 rok
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/177/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego i  podatku leśnego w 2006 roku.
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXIX/210/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania , określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego
71 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2009
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 23 z dnia 26.11.2003 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku i dokumentów od Kier. ZGK
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/130/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja Integra
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XII/88/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej na terenie Gminy Kołbiel
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 16/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbiel za I półrocze 2007 r.
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXVIII/195/2014, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 17/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 01 września 2008r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
71 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 27 października 2014 r. o godz. 14.00
71 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2003
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 4 z dnia 20.03.2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2002 rok
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXI/124/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6.03.2009r. w sprawie powołania dla sołectwa Rudno inkasenta podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 26 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 08 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007
71 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel 27 grudnia 2013 r. o godz. 15.00
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/11/2014, w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i  Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel;
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXII/156/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 14 z dnia 23.06.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
71 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2004
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIII/144/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.05.2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 3/2002 w sprawie powołania składów osobowych stałych i doraźnej komisji Rady Gminy Kołbiel
71 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel
71 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław-Oświadczenie na koniec kadencji.
71 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2006
71 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 24/2002 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2003 rok
71 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarzadzenie nr 3/2006 z 28.03.2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 5/2002 w sprawie określenie wysokości diety dla sołtysów
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/157/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok
70 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie przetargu na Wyposażenie placów rekreacyjno- sportowych w Gminie Kołbiel
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/184/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2005.
70 - Kierownictwo Urzędu: Skarbnik Urzędu Gminy Kołbiel - Michalska-Staros Hanna za rok 2003
70 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2003
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/135/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Kołbiel na lata 2009-2013
70 - WYBORY PARLAMENTARNE 25.10.2015: Informacja Wójta Gminy Kołbiel w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wybprczych
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/90/2015, w sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykor
70 - Radni Gminy: Bocian Jerzy za rok 2009
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXIV/231/2014, w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2016;
70 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 7 z dnia 21.05.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/211/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Kołbiel
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VI/50/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2003r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
70 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 24 z dnia 12.12.2003 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2004
70 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
70 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2004
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24.04.2009r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Kołbiel.
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 16/2002 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 rok
70 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/195/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2006 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 2 z dnia 3.02.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
70 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XV/105/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność : P. Barbara i Mieczysław Kozak zam. Kołbiel ul. Spółdzielcza 16
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzanie nr 12/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXII/155/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
69 - WYBORY PARLAMENTARNE 25.10.2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych o lokalach obwodowych komisji wyborczych
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/159/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie podjęcia zobowiązania dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w Gminie Kołbiel
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzanie nr 15/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, powołania komisji inwentaryzacyjnej
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VII/60/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2003r. w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Zakładu Gospodarki komunalnej
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XV/104/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2004r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność : P.Barbara Irena i Roman Kępka zam Lubice 11 gm. Kołbiel
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienko ubiegającej się o awans na s
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/164/2013, w sprawie: zmian w Uchwale Nr XX/124/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2013-2018;
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/146/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/72/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 r.
69 - Radni Gminy: Prasuła Andrzej za rok 2007
69 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2004
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXII/152/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kołbiel
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/194/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Kołbiel
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIII/140/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.05.2009r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania spraw z zakresu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/182/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą ``Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli``
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXV/175/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.09.2005r. w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/41/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 20 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
69 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 16 kwietnia 2012 r.
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/149/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.06.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym.
69 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie określenia trybu , kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniawego i wiejskiego dla nauczycieli
69 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Unieważnienie przetargu na modernizację drogi w Siwiance
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 7/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kołbieli
69 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 2/2006 z dnia 31.01.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r.
68 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2005
68 - Radni Gminy: Prasuła Andrzej za rok 2006
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 7/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr XXXII/215/2014, w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013;
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXV/163/2013, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013;
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/151/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
68 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołbieli
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/199/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie : zmiany uchwały Nr. XXVI/180/2005 r. Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawe opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel.
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/175/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/185/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii za
68 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2002
68 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2008
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/179/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku
68 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/200/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie : zmiany w uchwale Nr. XXVI/181/2005 r Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypis wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
68 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 października 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
68 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VIII/64/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26.09.2003r. w sprawie przystąpienia do utworzenia Związku Gmin Doliny Świdra
68 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 4/2005 z dnia 07.02.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kołbiel
68 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 7 z dnia 21.05.2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnym zarządzonym na dzień 7-8.06.2003 r.
67 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2008
67 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 4/2006 z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kołbieli
67 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 28 kwietnia 2015 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
67 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2007
67 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/198/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
67 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/15/2014, w sprawie: powołania składu osobowego doraźnej Komisji do opracowania projektów statutu gmin i statutów sołectw.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 8 z dnia 22.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
67 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy
67 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 9a/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012- 2017
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/38/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołbieli
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/74/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2004 roku
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/7/2014, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2019;
66 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/109/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.09.2004r. w sprawie podjęcia zobowiązania na opracowanie projektów technicznych na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Kołbieli
66 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2003
66 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Elżbieta Frydrysiak - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXII/153/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
66 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2002
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXV/174/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.09.2005r. w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług oraz pod tereny zabudowy usługowej
66 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2009
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VI/52/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.04.2003r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
66 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 20.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej w Rudzienku ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
66 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Jolanta Zduńczyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
66 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzanie nr 14/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008r.
66 - Radni Gminy: Dąbrowski Dominik za rok 2007
66 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2005
66 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006
66 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku: Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2012 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy na rok 2012
66 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VII/56/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2003r. w sprawie podziału miejscowości Lubice na dwa sołectwa
65 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/82/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie odwołania Pana Adama Trojanek z funkcji inkasenta pobierającego opłatę targową
65 - Radni Gminy: Aleksandra Ostrowska - Żurawińska- Radna Gminy
65 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 12/2006 z dnia 21.08.2006 roku
65 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr I/3/2014, w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołbiel;
65 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2006
65 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/13/2014, w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel;
65 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/215/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia
65 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 28 września 2011 r.
65 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/192/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
65 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 1/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie komisji wydzielającej dokumentację nie archiwalną w Urzędzie Gminy w Kołbieli
65 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 9 z dnia 04.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
65 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VII/59/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2003r. w sprawie podjęcia zobowiązania dotyczącego zadania pod nazwą ``Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian``
65 - Radni Gminy: Rosłaniec Adam za rok 2002
65 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 22 z dnia 15.09.2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie danych osobowych
65 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2004
65 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy a rok 2008
64 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Unieważnienie przetargu na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Człekówce wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych na działce nr 422/1 w Człekówce Gmina Kołbiel
64 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27.06.2003r. w sprawie ustalenie tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli - pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy
64 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 2/2002 w sprawie wyboru Wice przewodniczących Rady Gminy Kołbiel
64 - Radni Gminy: Dąbrowski Dominik za rok 2008
64 - Radni Gminy: Żelazo Michał za rok 2007
64 - Radni Gminy: Świderska Ewa za rok 2006
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 10 z dnia 9.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 26.01.2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 4/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
64 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXIX/205/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 9/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 8 z dnia 21.05.2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13.06.2004 r.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku: Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
64 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2005r. w sprawie przyjmowania do Gminnego Przedszkola na terenie Gminy Kołbiel dzieci spoza terenu Gminy Kołbiel oraz ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za ich pobyt w przedszkolu
64 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/186/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali związanych ze stosunkiem pracy.
64 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kołbiel 29.11.2015: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kołbiel przeprowadzonych w dniu 29 listopada 2015 r.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 24 z dnia 24.10.2004 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2004
64 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr III/21/2014, w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkom
64 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 2 z dnia 11.02.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30 tys. EURO w placówkach oświatowych
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 16 z dnia 08.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
63 - Radni Gminy: Jałocha Zdzisław za rok 2006
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 5/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawipowołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołbieli , Szkoły Podstawowej w Kątach i Publicznego Gimnazjum w Kołbieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela miano
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 5 z dnia 5.05.2004 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego
63 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 25/2002 w sprawie wyboru członków Komisji dyscyplinarnej I instancji
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 09 października 2008r. w sprawie zmiany załącznika nr.2 pn. ˝Wykaz jednostek organizacyjnych˝ do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzaniem Wójta Gminy Kołbiel nr 26/2005r. z dnia 02 września 20
63 - Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj˝
63 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 27 listopada 2013 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
63 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/12/2014, w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Rady Gminy Kołbiel;
63 - Radni Gminy: Czajka Krzysztof za rok 2002
63 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/165/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług oraz pod tereny zabudowy usługowe
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 5 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
63 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/164/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
63 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 23 z dnia 29.09.2004 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
63 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXIX/208/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
62 - Radni Gminy: Krzysztof Czajka - radny gminy
62 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
62 - Przetargi pisemne ofertowe na sprzedaż samochodu: Przetarg pisemny na sprzedaż Samochodu Pożarniczego INTERNATIONAL
62 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 01.02.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
62 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 27 czerwca 2012 r.
62 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie zespołu opiniującego ławników kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2012-2015
62 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2008
62 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 01 października 2008 w sprawie powołania komisji do opiniowania spraw z zakresu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
62 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 26/2002 w sprawie wyboru członków Komisji dyscyplinarnej II instancji
62 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XXXII SESJĘ RADY GMINY Kołbiel 27 czerwca 2014 r. o godz. 16 00
62 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
62 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 18/2002 w sprawie określenia wysokości diety radnego
62 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: V SESJA RADY GMINY Kołbiel 30 marca 2015 r. o godz. 16 00
62 - Radni Gminy: Możdżonek Jerzy za rok 2002
62 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/189/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.
62 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 11/2002 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2003 roku
62 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 4.12.2003r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego przyjmowane na terenie gminy Kołbiel
62 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 14/2005 z dnia 30.05.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 11 z dnia 14.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
61 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy w dniu 17 listopada 2015 r,
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr XII/85/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/217/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kołbiel
61 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 26/2006 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/171/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013;
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr III/17/2014, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2014-2019;
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XX/140/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25.01.2005r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/118/2004 Rady Gminy Kołbiel z dnia 3 grudnia 2004
61 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 15/2005 z dnia 24.06.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/74/2015, w sprawie: sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
61 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: VI SESJA RADY GMINY Kołbiel na dzień 29 kwietnia 2015 r. o godz. 16 00
61 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 23 września 2014 r. o godz. 14.00
61 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 28/2006 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie powołania składu Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
61 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 13/2002 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
60 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 20 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
60 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/42/2015, w sprawie: ustalenia miesięcznej wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kołbiel;
60 - WYBORY PARLAMENTARNE 25.10.2015: Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
60 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 12 z dnia 22.06.2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
60 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 08 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Katach
60 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 1 z dnia 31.01.2003 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
60 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 3 z dnia 26.02.2003 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
60 - Radni Gminy: Sokół Dariusz za rok 2006
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 23.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zmain w budżecie Gminy na rok 2006
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 r.: Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 1 z dnia 26.01.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro powyżej 30 tys. euro
59 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/148/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
59 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXVIII/204/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 9.02.2006r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 15 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 14.11.2006 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007
59 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 21 z dnia 7.09.2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
59 - Kierownictwo Urzędu: Wójt Gminy Kołbiel - Budyta Adam za rok 2002
58 - Radni Gminy: Urbaniak Kazimierz za rok 2003
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 11/2006 z dnia 21.08.2006 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
58 - Radni Gminy: Konca Leokadia za rok 2003
58 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Renata Rosłoniec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach
58 - Decyzje środowiskowe: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali podukcyjnej o pow. 16000 mkw. oraz hali produkcyjnej o pow. 800 m kw. w Rudnie
58 - Archiwum - Rozstrzygnięcia przetargów: Rozstrzygnięcie prztargu na modernizację sieci wodociagowej w miejscowościach Gózd i Skorupy gm.Kołbiel
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 38/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
58 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 17/2002 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowej rozp
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 27/2005 z dnia 16.09.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005r.
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 03.01.2005 r. w sprawie szkolenia BHP
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzanie nr 11/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 23/2005 z dnia 10.08.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 18 z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzienku
58 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku: Zarządzenie nr 1/2009 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
57 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 22/2005 z dnia 08.08.2005 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005r.
57 - WYBORY PPERZYDENTA RP 10.05.2015 R.: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
57 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 18/2006 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
57 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/162/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchylenia uchwał związanych z powołaniem Związku Gmin Dolin Świdra
57 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 19 z dnia 22.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
57 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/188/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006
57 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVII/191/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.12.2005r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki o 
56 - Radni Gminy: Daniel Mazek - Radny Gminy
56 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 10 lutgo 2017 roku
56 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/89/2015, w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości zabudowanych dom
56 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr I/1/2014, w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołbiel
56 - WYBORY PARLAMENTARNE 25.10.2015: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzanie nr 16/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 22/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 października 2008r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
56 - Radni Gminy: Kloch Waldemar za rok 2002
56 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Radachówka
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2008
56 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2004
56 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2005
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 14 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003r.
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 8/2005 z dnia 16.03.2005 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005
56 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2002 roku: Uchwała Nr 9/2002 w sprawie wygaśnięcia radnego Pani Ewy Mazek z okręgu wyborczego Nr 1 w Kołbiel
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 9 z dnia 31.05.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wolnego dnia od prac
56 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/37/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Wójta Gminy Kołbiel
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 34/2005 z dnia 13.10.2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
56 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 41/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2005
55 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 19/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
55 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 17 grudnia 2013 r. o godz. 14.00
55 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/145/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie powołania dla Sołectwa Wola Sufczyńska inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
55 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 35/2005 z dnia 21.10.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy za rok 2005
55 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 21a z dnia 31.10.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
55 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 19/2006 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia
55 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 08.08.2006 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
54 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel na dzień 04 czerwca 2012 r. o godz. 14.00
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 10 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 6 z dnia 15.05.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 19 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy oraz Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kołbieli
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 18/2005 z dnia 24.06.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
54 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/177/2013 w sprawie: zmieniającej uchwałę Nr XVII/88/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych;
54 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2003 roku: Uchwała Nr V/34/2003 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2003r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 29/2005 z dnia 27.09.2005 w sprawie powołania komisji do opiniowania spraw z zakresu przyznania nagród
54 - Kierownictwo Urzędu: Zastępca Wójta Gminy Kołbiel - Mazek-Biskup Ewa za rok 2007
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 16/2006 z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 7.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 18 z dnia 19.09.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 8/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmainw budżecie Gminy na rok 2006
54 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 27 z dnia 22.11.2004 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2004
54 - Radni Gminy: Lorens Aleksander za rok 2008
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 21/2005 z dnia 15.07.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 13/2005 z dnia 06.05.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 13 z dnia 17.07.2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2003
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 21 z dnia 10.10.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 19/2005 z dnia 29.06.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
53 - Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 15 z dnia 30.07.2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004
53 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 27/2006 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006
53 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 28 listopada 2013 r. o godz. 14.00 Sala nr 30
53 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXI/147/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.02.2005r. w sprawie określenia trybu, kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2003 roku: Zarządzenie nr 25 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
52 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: UchwałaNr I/4/2014, w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel;
52 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 26 listopada 2015 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 3/2005 z dnia 04.02.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy
52 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Teresin
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 2/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 06 marca 2008r. w spawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 15.03.2005 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2004
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 16 z dnia 5.08.2004 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004
52 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Agnieszka Dziedzic - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołbieli
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 28/2005 z dnia 22.09.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
52 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 17 z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człekówce
52 - Radni Gminy: Alicja Rybak - Radna Gminy
51 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 37/2005 z dnia 14.11.2005 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006
51 - Konkurs ofertna realizację zadania: zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel: Konkurs ofert na realizację zadania: zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z  Gminy Kołbiel w 2017 r.
51 - Rejestr umów: Rejestr umów stan na 19.09.2016
51 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2006 roku: Uchwała Nr XXX/211/2006 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.06.2006r. w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Kołbiel
51 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXV/173/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 23.09.2005r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
51 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 20/2006 z dnia 3.11.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetagu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
51 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 13/2006 z dnia 21.08.2006 roku w sprawie zmain w budżecie Gminy na rok 2006
50 - Radni Gminy: Jan Gniadek - Radny Gminy
50 - Radni Gminy: Zbigniew Kozera - Radny Gminy
50 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Elżbieta Lęgas - straszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli
50 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolbiel: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesztrennego części wsi Kołbiel
50 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 40/2005 z dnia 01.12.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
50 - Radni Gminy: Teresa Więsik - Wilczek- Radna Gminy
50 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr II/14/2014, w sprawie: powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji do opracowania projektów statutu gminy i statutów sołectw;
50 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2004 roku: Zarządzenie nr 26 z dnia 10.11.2004 r. w sprawie projektu uchwały budzetowej na rok 2005
50 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2005 roku: Uchwała Nr XXVI/178/2005 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.11.2005r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy w 2006 roku
49 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2013 roku: Uchwała Nr XXVI/176/2013 z 29 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych;
49 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 42/2005 z dnia 29.12.2005 w sprawie okularów korygujących
48 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 14/2006 z dnia 14.09.2006 roku w sprawie zmainw budżecie Gminy na rok 2006
48 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 5/2005 z dnia 09.02.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kołbieli
48 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 31/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Kołbieli
48 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 10/2005 z dnia 14.04.2005 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej
48 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/33/2015, w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
48 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Monika Kamont - starszy referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli
48 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/46/2015, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn.˝Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie˝.
47 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 17/2005 z dnia 24.06.2005 w sprawie powołania Komuisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rudzienku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
47 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 20/2005 z dnia 29.06.2005 w sprawie ustalenia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Kołbiel
47 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 12.08.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości
47 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji ds. opracowania projektu statutu gminy oraz opracowania projektu statutów sołectw 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
46 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Małgorzata Szkostak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człekówce
46 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/44/2015, w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Kołbiel oraz zasad jej przyznawania i wypłacania;
46 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 9/2005 z dnia 05.04.2005 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
46 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/91/2015, w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchom
45 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku: Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009
45 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 12/2005 z dnia 15.04.2005 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
45 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 36/2005 z dnia 31.10.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy za rok 2005
44 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIII/93/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016
43 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2006 roku: Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach OSP w Gminie Kołbiel
43 - Radni Gminy: Kazimierz Urbaniak - Radny Gminy
43 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Izabela Stefanowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kołbieli
42 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/55/2015, w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Kołbieli, gmina Kołbiel oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2316/35, stanowiącej własność Gminy Kołbiel;
42 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Rudno
42 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2005 roku: Zarządzenie nr 33/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005
42 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/43/2015, w sprawie: ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy Kołbiel oraz zasad jej przyznawania i wypłacania;
42 - Radni Gminy: Anatol Tkacz- Radny Gminy
42 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy 28 grudnia 2015 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
41 - Radni Gminy: Rafał Kowalczyk - Radny Gminy
41 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/86/2015, w sprawie: Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbiel;
41 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Kąty
40 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/105/2016, w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel;
40 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/88/2015, w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych l
40 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 20 marca 2013 r. o godz. 16.00
39 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Borków
38 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/39/2015, w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbiel;
38 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Chrosna
38 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Ogłoszenie o posiedzeniu Kołbiel Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 08 marca 2013 r. o godz. 9.00 Sala nr 30
38 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Siwianka
37 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: IV SESJA RADY GMINY Kołbiel 27 lutego 2015 r. o godz. 16 00
37 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VIII/59/2015, zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2015, w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbiel;
37 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Anna Osińska - Kostyra - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzienku
37 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą ˝Natura i kultura w Gminie Kołbiel˝
37 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/78/2015, w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel.
37 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Wola Sufczyńska
37 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Skorupy
36 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 03 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania spraw z zakresu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia d
36 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr I/5/2014, w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel.
36 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 11a/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 09 maja 2014 r. w sprawie okularów korygujących
36 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Sufczyn
36 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno: Obwieszczenia Wójta Gminy Kolbiel o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno
36 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Informacja nt. Natura 2000 w Gminie Kołbiel
35 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
35 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/40/2015, w sprawie: zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
35 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2014 roku: Uchwała Nr I/2/2014, w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołbiel;
35 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Oleksin
35 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
35 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Gadka
35 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/22/2015, w sprawie: zmian w budżecie na rok 2015;
35 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/76/2015, zmieniająca Uchwałę Nr XII/70/2011 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
34 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IX/69/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019.
34 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kołbiel
34 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/73/2015, zmieniająca Uchwałę Nr VI/46/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn.˝Modernizacja drog
34 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/53/2015, w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 209/1 i 246/1 położonej we wsi Kąty gmina Kołbiel;
34 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
33 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/130/2016, w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim.
33 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 12czerwca 2013 r. o godz. 16.00
33 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 23 maja 2013 r. o godz. 15.30
33 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/107/2016, w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel;
33 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno
33 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: ZESTAWIENIE OPINII, WNIOSKÓW I UWAG MIESZKAŃCÓW SOŁECTW
33 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Nabory na wolne stanowiska pracy w Lokalnej Grupie Działania Natura i Kultura z siedzibą w Wiązownie
32 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Lubice
32 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2014/2015 dla których or
32 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel na dzień 21 marca 2013 r. o godz. 16.00
32 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania i dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
32 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 05 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa w Kątach
32 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 03 października 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołbieli w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
32 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 22 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00
32 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXIII/174/2017, w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
32 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Władzin
32 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel
32 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Bocian
32 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w północno-wchodniej części miejscowości Koł
32 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/106/2016, w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel;
31 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku
31 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/36/2015, w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/112/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołbiel do Stowarzyszenia LGD ˝Natura i Kultura;
31 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
31 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy
31 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 10 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00
31 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VIII/61/2015, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu powierzchni 78,20 m2 położonego w budynku przy ul. Rynek 18, stanowiącego własność Gminy Kołbiel;
31 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Głupianka
30 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/92/2015, w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Rudzienku gmina Kołbiel oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1770, stanowiącej własność Gminy Kołbiel.
30 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
30 - Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy Kołbiel: Janina Wieczorek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli
30 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 17 i 50: Uchwała Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolbiel w rejonie skrzyżowania dróg krajowych Nr 17 i 50
30 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
30 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/80/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
30 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/25/2015, w sprawie: przyjęcia ˝ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołbiel na lata 2014-2032˝;
30 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Obwieszczenie o wyłożeniu planu
29 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej od węzła ˝ Lubelska ˝ w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego z wyłaczeniem fragmentu drogi obejmującego...
29 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr V/32/2015, w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel środków stanowiących fundusz sołecki.
29 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel 06 czerwca 2013 r. o godz. 8.00
29 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbiel 26 czerwca 2013 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
29 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/168/2016, w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2017;
29 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/41/2015, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno;
29 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
29 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Podgórzno
28 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Kołbiel
28 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/75/2015, w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych;
28 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 07 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ˝ Program współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dział
28 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/84/2015, w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel n
28 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Kołbie l03 września 2013 r. w Sali nr 13 o godz. 16.00
28 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Oćhrony Środowiska w Warszawie o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o opinię w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji
28 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VIII/63/2015, w sprawie: powołania dla Sołectwa Gadka inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
27 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kołbiel i jednostkach organizacyjnych Gminy Kołbiel oraz zasad jej koordy
27 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel 04 lipca 2013 r. o godz. 16.00
27 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014
27 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel 22 listopada 2013 r. o godz. 16.00
27 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IX/65/2015, w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołbiel;
27 - Ogłoszenia i informacje 2009 r: Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych , osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo- kartograficznego opracowanego dla obrębu Kołbiel , Gmina Kołbiel , powiat otwocki
27 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/26/2015, w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Sołectw Gminy Kołbiel;
27 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kołbiel 18 października 2013 r. o godz. 16.00
27 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Nowa Wieś
26 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Chrząszczówka
26 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Rudzienko
26 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/77/2015, zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
26 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VIII/62/2015, w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika;
26 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
25 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/56/2015, w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Gadka.
25 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel
25 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IX/66/2015, w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborze ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie;
25 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zmian członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbiel
25 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Dobrzyniec
25 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 29 października 2013 r. o godz. 16.00
25 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/79/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
25 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2016 roku
25 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/82/2015, w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2016;
25 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/87/2015, w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel;
25 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IX/64/2015, w sprawie: powołania dla Sołectwa Podgórzno inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia
25 - Konkursy na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych: Konkurs na stanowisko Dytektora Gminnego Przedszkola w Kołbieli , ul. Szkolna 8
25 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel na dzień 01 października 2013 r. o godz. 16.00 Sala nr 30
25 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
25 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/29/2015, w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli.
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VIII/60/2015, w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Sołectwa Podgórzno i Sołectwa Karpiska;
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/100/2016, w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/38/2015, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej Gminie Wiązowna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w 
24 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Karpiska
24 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach społecznych i ich wyniku oraz stanowisku doraźnej komisji do spraw opracowania projektów statutu gminy i statutów sołectw do zgłoszonych uwag i opinii
24 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 02 października 2014 r. w sprawie okularów korygujących
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IX/68/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/24/2015, w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przed
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/71/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/124/2016, w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudno;
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/35/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
24 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2016 roku
24 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/85/2015, w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
24 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych statutów sołectw Gminy Kołbiel
23 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VIII/57/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
23 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
23 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Gminy Kołbiel 14 listopada 2013 r. o godz. 16.00 Sala nr 13
23 - Ogłoszenia przetargów: Przetarg nieograniczony na ˝Dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul.Majowa 17/19 w roku szkolnym 2017/ 2018 wa
23 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowi, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 24września 2013 r. o godz. 15.30
23 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/37/2015, w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Człekówce;
23 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIII/95/2015, w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kołbi
23 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016 roku
23 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za rok 2013
22 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/196/2017, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel;
22 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XV Sesji Rady Gminy z dnia 08 kwietnia 2016 roku
22 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/137/2016, w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele r
22 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/138/2016, w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kołbiel nr XXI/137/2013 z dnia 12 lutego 2013r.. w sprawie terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalny
22 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Antoninek
22 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytuc
22 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.
22 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Lubice 2
22 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/51/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
22 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/34/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
21 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2016 roku
21 - Rejestr umów: Rejestr umów stan na 31.12.2016
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr V/31/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
21 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
21 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gmin w Kołbieli
21 - Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kołbiel: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za rok 2010
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/23/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
21 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektów uchwał Gminy Kołbiel w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 oraz uchwały budżetowej na rok 2015
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/50/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/48/2015, w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2014;
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/156/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 10 m2 , położonego w budynku Urzędu Gminy w Kołbieli przy ul. Szkolnej 1, sta
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IX/67/2015, w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie;
21 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/28/2015, w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Kołbieli, gmina Kołbiel oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 712/2, stanowiącej własność Gminy Kołbi
21 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 09 grudnia 2016 roku
20 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
20 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru Wójta Gminy Kołbiel na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz urchomienie realizacji zadań obronnych
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/83/2015, w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel na 2016 r. ;
20 - Organizacje pozarządowe: Realizacja zadań publicznych
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/52/2015, w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 573 i 658 położonej we wsi Podgórzno gmina Kołbiel;
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VI/45/2015, w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Kołbiel;
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/108/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Kołbieli gmina Kołbiel oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 717/2,stanowiącej własność G
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIII/97/2015 w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołbiel;
20 - Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel 14 listopada 2013 r. o godz. 16.00 Sala nr 13
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: UchwałaNr VIII/58/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
20 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XV/111/2016, w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr X/70/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Studi
19 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
19 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Gózd
19 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 02 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
19 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XII/81/2015, w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
19 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr V/30/2015, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015;
19 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową U 
19 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIII/94/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020
19 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Człekówka
19 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Pani Izabeli Stefanowskiej ze stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli
19 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXIII/175/2017, w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedsz
19 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/157/2016, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej Gminie Wiązowna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki
19 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/47/2015, w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014;
19 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 17 i 50: Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o przystąieniu do zmiany planu
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/126/2016, zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/136/2016, w sprawie: terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy;
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/197/2017, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn. ˝Wykonanie chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Chrosna, Kąty, S
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/49/2015, w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psych
18 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Stara Wieś Druga
18 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XX Sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 roku
18 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr XI/72/2015, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2015-2019;
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr IV/27/2015, w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2016 rok środków stanowiących fundusz Sołecki;
18 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/154/2016, w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości;
17 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kołbiel miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
17 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/128/2016, w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XII/90/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015 r;
17 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/119/2016, w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015;
17 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/120/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
17 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIX/148/2016, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 17 i 50;
16 - Konsultacje społeczne statutów spłectw: Projekt Statutu Sołectwa Sępochów
16 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIII/98/2015, w sprawie: powołania do składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel Radnej Pani Beaty Ćwiek;
16 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 r.: Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach , których organem prowadzącym jest G
16 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
15 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XIII SESJA RADY GMINY Kołbiel 24 lutego 2016 r. o godz. 16 00
15 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/153/2016, w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie: miejscowego
15 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVI/116/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
15 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XII SESJA RADY GMINY Kołbiel 29 grudnia 2015 r. o godz. 16 00
14 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/163/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rudzienku przy ul. Szkolnej 2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2477, stanowiącej własność
14 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2015 roku: Uchwała Nr VII/54/2015, w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
14 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
14 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVI/115/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołbiel, oznaczonej jako działka nr 2377/1 położonej w Kołbieli, w trybie przetargu ustnego nieog
14 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołbieli
14 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/139/2016, w sprawie: odmowy zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołbiel, oznaczonej jako działka nr 399 położonej we wsi Borków gmina Kołbiel;
14 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/195/2017, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel;
13 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/133/2016, zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. \w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
13 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XV/109/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
12 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: Ogłoszenie o IX Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2015 r,
12 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/161/2016, w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół w Kołbieli;
12 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIX/147/2016, zmieniająca uchwałę Nr VI/44/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Kołbiel oraz zasad jej przyznawania i wypłacania;
12 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku: Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w 2011 roku
12 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/167/2016, w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2017-2020;
12 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/102/2016, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn.˝Modernizacja drogi powiatowej w  Człekówce˝;
12 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/166/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
12 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 01 września 2016 r. w  sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
12 - Protokoły z Sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018: Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2016 roku
11 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/152/2016, zmieniająca uchwałę Nr XIV/102/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu
11 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/127/2016, zmieniająca uchwałę nr II/9/2014 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegają
11 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznego Gimnazjum im Oskara Kolberga w Kołbieli
11 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/101/2016, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pn.˝Modernizacja drogi powiatowej w Sępochowie˝;
10 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: XI SESJA RADY GMINY Kołbiel w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 16 00
10 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XV/112/2016, w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr X/70/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Studium
10 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/118/2016, w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowegoi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015;
10 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/185/2017, w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Dobrzyniec;
10 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIV/104/2016, w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Anotninek.
10 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli
9 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIX/149/2016, w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XVIII/138/2016 z dnia 30 września 2016r.
9 - Ogłoszenia o Sesjach Rady Gminy: Ogłoszenie o VIII Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r,
9 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
8 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/129/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie międzygminnego;
8 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
8 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/121/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
8 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/179/2017, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2017-2020;
8 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Katach
8 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz poli
7 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży samochodu używanego Volkswagen Transporter stanowiącego własność Gminy Kołbiel
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/123/2016, w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w  formie dotacji celowej Gminie Wiązowna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu i opie
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XV/113/2016, w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Gminy Kołbiel przed sądami administracyjnymi, z Naczelnym Sądem Administracyjnym włączni
7 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach , których organem prowadzącym jest
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/186/2017, w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Rudno;
7 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2016
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/181/2017, w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/151/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/178/2017, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2017;
7 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/150/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
6 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/187/2017, w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Bocian.
6 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/188/2017, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2017;
6 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiech Rudzienku
6 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/141/2016, w sprawie: odmowy nabycia części nieruchomości gruntowych położonych we wsi Karpiska gmina Kołbiel na poszerzenie ul. Szkolnej;
6 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXIV/176/2017, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2017;
6 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/135/2016, w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminyw zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli oraz Gminnego Przedszkola w Kołbieli;
6 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/184/2017, w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 226, położonej we wsi Teresin, gmina Kołbiel;
5 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/171/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Rudno gmina Kołbiel;
5 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XV/114/2016, w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Gminy Kołbiel przed sądami administracyjnymi, z Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie,
5 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVI/117/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020.
5 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/122/2016, w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Kołbiel;
5 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała XVIII/131/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
5 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/134/2016, zmieniająca Uchwałę Nr VI/39/2015 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbiel;
5 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej Gminy Kołbiel do opiniowania projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzenny
4 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIX/144/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/132/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/180/2017, w sprawie: wydawania czasopisma lokalnego przez Gminę Kołbiel;
4 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli , od
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/183/2017, w sprawie: kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
4 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIX/145/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
4 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/190/2017, w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/194/2017, w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2017 roku;
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVII/125/2016, w sprawie: powołania dla Sołectwa Antoninek inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/162/2016, w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXIV/177/2017, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2017-2020.
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XX/155/2016, w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kołbiel;
4 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała 1.Nr XV/110/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;
4 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/182/2017, w sprawie: kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr Nr XXVI/189/2017, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2017-2020;
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/172/2016, w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół w Kołbieli;
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/140/2016, w sprawie: odmowy nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 479/4, 479/21 i 479/22 położonych we wsi Karpiska gmina Kołbiel;
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/142/2016, w sprawie: odmowy zbycia części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 246/1 położonej we wsi Kąty gmina Kołbiel;
3 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/165/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
3 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XIX/146/2016, w sprawie: powołania dla Sołectwa Wola Sufczyńska inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
3 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
3 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XVIII/143/2016, w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Wola Sufczyńska.
2 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/169/2016, w sprawie: uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kołbiel na 2017 rok;
2 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXV/191/2017, w sprawie: powołania dla Sołectwa Bocian inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
2 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/193/2017, w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kołbiel na lata 2017-2019;
2 - Zarządzenia Wójta Gminy z 2016 r.: Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2015
1 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/164/2016, w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Strefczyka – targowisko gminne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 718 i 
1 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/160/2016, w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel;
1 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/170/2016, w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok;
1 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2017 roku: Uchwała Nr XXVI/192/2017, w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Kołbiel;
1 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/158/2016, w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016;
1 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXII/173/2016, w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 5 w przedszk
0 - Uchwały Rady Gminy Kołbiel z 2016 roku: Uchwała Nr XXI/159/2016, w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2016-2020;

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA