Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy w Kołbieli
05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1
tel. (025) 757-39-92 do 96 , fax (025) 757-39-97
e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl , wojt@kolbiel.pl, http: www.kolbiel.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska ( bez węzła ) Garwolin (początek obwodnicy)z podziałem na trzy części : część nr 3 na odcinku Kołbiel ( koniec obwodnicy ) - Garwolin ( początek obwodnicy) od k. 27+900 do ok. 40+915 długość ok 13,015 km 

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na relizację inwestycji drogowej  " budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska ( bez węzła ) Garwolin (początek obwodnicy)z podziałem na trzy części : część nr 3 na odcinku Kołbiel ( koniec obwodnicy ) - Garwolin ( początek obwodnicy) od k. 27+900 do ok. 40+915 długość ok 13,015 km 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu sprawy w zakresie wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska ( bez węzła ) Garwolin (początek obwodnicy)z podziałem na trzy części : część nr 3 na odcinku Kołbiel ( koniec obwodnicy ) - Garwolin ( początek obwodnicy) .

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o złożeniu odwołania od wydanej decyzji  o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk , na odcinku Otwock - Lublin ,, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050mdo km 55,600 "

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego  Województwa Mazowieckiego

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia nadjącego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorihusk , na odcinku Otwock - Lublin ,, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050mdo km 55,600 "

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorihusk , na odcinku Otwock - Lublin ,, odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050mdo km 55,600 "

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszcześcia postępowania administracyjnego w sprawei wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa     ( modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk , na odcinbku Otwock - Lublin , odcinek Otwock - Pilawa od 26,050  do km 55,600"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przekazania do Wojeódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na Uchwałę Nr X/70/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kołbiel

 

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym SA w Warszawaie pozwolenia wodnoprawnego na wykonaie urządzeń wodnych - przbudowa rowu PKP-1 na działce nr 1144 i działce nr 1106 w miejscowości Zabieżki


Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym SA w Warszawaie w ramach inwestycji pt. "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock Pilawa w km 26,050-55,600 " - przebudowa rowu

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa ( modernizacji ) linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk , na odcinku Otwock - Lublin , odcinek  Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150 "

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacyji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa ( modernizacji ) linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk , na odcinku Otwock - Lublin , odcinek  Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150 "

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.o wyłożeniu zarządzeń zmieniających zarządzenia regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczącece wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Budowa , przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin , odcinek )twock - Pilawa na km 31,427 do km 52,150"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 27  maja 2015 roku informujące o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy Celestynów zlokalizowanej w miejscowości Regut-

Inforacja o możliwości wglądu do skt sprawy

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 27  maja 2015 roku o wydaniu postanowienia uznającego jako strony właścicieli działek w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy Celestynów zlokalizowanej w miejscowości Regut-

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel

Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusza Garwolin (598)reambulacja "

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  o wyłożeniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Doliny Wkry i Mławki PLB140008, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Postanowienie w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych dla udokumentowania warunków hydrologicznych w związku projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne - budowa drogi ekspresowej S 17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku: węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin

Postanowienie w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich projektowanej budowy drogi ekspresowej S 17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku: węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologcznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa ( Zakrę)- Garwolin na na odcinku : węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu w warunkach korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły

Załącznik do Obwieszczenia - Formularz składania wniosków

zgłaszane wnioski

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000 : Krogulec PLH140008 , Ostoja Nadliwecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025 , a w porozumieniu z Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie - Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadburzańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwii PLB140014, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - Dolina Wkry i Mławki PLB140008

 

Obieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel

Wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel

 

Obwieszczenie Projekt POIS.05.03.00-00-285/10 ,,Projekty planow zadan ochronnych dla obszarow
Natura 2000 na terenie wojewodztw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel dla części terenów wsi : Człekówka , Skorupy , Władzin , Rudno , Rudzienko

 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 28 października 2011 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego naterenie Gminy Kołbiel

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego położonego w północno - wchodniej części miejscowości Kołbiel

 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego  o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel we wsiach : Dobrzyniec, Rudzienko, Kąty, Nowa Wieś, Bocian, Antoninek, Sufczyn, Kołbiel, Karpiska

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegajacego na rozbudowie drogi krajowej Nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła "Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego z wyłączeniem gragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina  
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2010-11-26 14:28:06)
 


Obwieszczenie o miejscu i czasie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 17 do paramentrów drogi ekpresowej na odcinku od węzła "Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina 
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2010-09-29 11:54:53)
 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie oddziaływania na obszar Natura 2000 projektowany z Dyrektywy Siedliskowej " Dolina Środkowego Świdra " PLH140025- przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego , jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne , zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 160 , 161 i 607/4 w obrębie Radachówka Gmina Kołbiel  
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2010-08-24 08:10:19)

Obwieszczenie Burmistrza Karczewa 
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2007-03-19 14:27:26)
 

Obwieszczenie Gminy Kołbiel w sprawie wszczęścia postępowania z wniosku Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2008-02-07 08:33:19)
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku Zakładu Przetwóstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST 
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2008-02-07 08:33:20)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2008-02-21 14:16:35)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel w sprawie wszczęcia postępowania z wniosku Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System SA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2008-03-19 14:08:57)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel zawiadomiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wtdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50 
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2008-10-23 12:20:38)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązkusporządzenia raportu oddziaływania przedsuięwzięcia na środowisko
  Udostępnił:  Iwona Rżysko (2008-04-24 11:26:30)
 

Udostępnił:  Iwona Rżysko (2010-05-24 12:27:47)
 
Data wytworzenia: 2012-06-15
Data udostępnienia: 2012-06-15
Ilość wyświetleń: 7310
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Iwona Rżysko

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA