Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy w Kołbieli
05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1
tel. (025) 757-39-92 do 96 , fax (025) 757-39-97
e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl , wojt@kolbiel.pl, http: www.kolbiel.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2012-01-26
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąp[ienia Gminy Kołbiel do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2012-01-26
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2012
2012-01-26
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołbiel na 2012 rok
2012-01-26
Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2014
2012-01-26
Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na rok 2012
2012-01-26
Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2012- 2017
2012-01-24
Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010 roku dotyczącej Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017
2012-01-24
Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011-12-02
Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel.
2011-12-02
Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok;
2011-12-02
Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;
2011-12-02
Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
2011-12-02
Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbielz dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Kołbiel na lata 2011-2017;
2011-12-02
Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011;
2011-11-07
Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie
2011-11-07
Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gózd o przyznanie środków z funduszu sołeckiego , wyodrębnionego w budżecie Gminy Kołbiel na 2012 r.
2011-11-07
Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminu na rok 2011
2011-11-07
Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniego Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011- 2017
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/63/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania ˝Przebudowa drogi gminnej w  Sępochowie nr 270412W˝ realizowanego w ramach ˝Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/62/2011 z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: udziału Gminy Kołbiel w realizacji projektu ˝Indywidualizacja nauczania uczniów klas I- III w gminie Kołbiel˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX R
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/61/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/60/2011z dnia 30 września 2011 r. , w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/59/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku;
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/57/2011z dnia 30 września 2011 r., w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Nr X/54/2011 z dnia 30 września , w sprawie: zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr X/58/2011z dnia 30 września 2011, w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kątach
2011-10-12
Uchwała Rady Gminy 3.Nr X/55/2011z dnia 30 września 2011 , w sprawie: powołania dla sołectwa Antoninek inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011-10-11
Uchwała Rady Gminy Nr X/53/2011z dnia 30 września w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011-06-30
Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmiany Planów Odnowy Miejscowości Skorupy i Teresin.
2011-06-30
Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze
2011-06-30
Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 2377/2 o pow. 61 m2
2011-06-30
Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Antoninek.
2011-06-30
Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
2011-06-30
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r.
2011-06-30
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2011-06-30
Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010.
2011-06-30
Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.06.2011r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/29/201l Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r.
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r.
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 406/20 o pow. 803 m2
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 77 o pow. 16.800 m2
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowej nr 82 o pow. 2800 m2
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2011-2017
2011-05-30
Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30.05.2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2011-04-12
Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011r. w sprawie wyrażenia zgody i zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ˝Szansa na lepsze jutro˝
2011-04-12
Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbiel.
2011-04-12
Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12.04.2011r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011-03-31
Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 2377/2
2011-03-31
Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kołbiel na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
2011-03-31
Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi otwockiemu
2011-03-31
Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.
2011-03-31
Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kołbiel z organizacjami pozarządowymi
2011-03-31
Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu długoterminowego z linii zagranicznych
2011-03-31
Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Nr IV/13/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r.
2011-03-31
Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2011-03-31
Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
2011-03-31
Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31.03.2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kołbiel
2011-01-28
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sępochów o łącznej pow. 2.3800 ha.
2011-01-28
Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli projektu konkursowego ˝Biblioteka to jest to !˝
2011-01-28
Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Danuty Kociszewskiej
2011-01-28
Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie : zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Kołbiel
2011-01-28
Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołbieli.
2011-01-28
Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28.01.2011r. w sprawie : przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2011.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA