Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Kluki
97-415 Kluki, Kluki 88
tel. +48.446315002, fax +48.446315025
e-mail: sekretariat@kluki.pl, http: kluki.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-07-14 / 2017-07-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej ...
 
Archiwalne

2017-07-04 / 2017-07-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wszczęciu postępowania .... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 E na odcinku Kluki-Grobla˝
2017-06-26 / 2017-07-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej .....
2017-03-03 / 2017-03-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ˝Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluki˝
2017-02-28 / 2017-03-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu postanow. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięw. poleg. na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki dz. 683...
2016-11-21 / 2016-12-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanej decyzji nr 26/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenerg. linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ewid. 825/1.. w m. Osina
2016-11-21 / 2016-12-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanej decyzji nr 25/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenerg. linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ewid. 825/5.. w m. Osina
2016-11-21 / 2016-12-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanej decyzji nr 24/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej: linia SN, nN, stacja transf. w m. Cisza
2016-07-19 / 2016-08-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanej w dniu 19.07.2016 r decyzji dla przedsięwzięcia ˝modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki dz. 683, 687/2, 684, 652,475/6,1221/2,1222,474,472˝
2016-07-01 / 2016-07-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Klukach
2016-07-01 / 2016-08-23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs
2016-06-13 / 2016-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanym w dniu 09.06.2016 r postanowieniu dla przedsięwzięcia ˝modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki dz. 683, 687/2, 684, 652,475/6,1221/2,1222,474,472˝
2016-06-13 / 2016-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o opiniach dla przedsięw. poleg. na ˝modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejsc. Kluki dz. 683, 687/2, 684, 652, 475/6, 1221/2, 1222, 474, 472˝ wydanych przez PPIS i RDOŚ
2016-04-29 / 2016-05-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania adm. i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia polegającego na ˝modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków, Kluki ...
2016-04-29 / 2016-05-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o ponownym przeprowadzeniu postępowania w sprawie ˝budowa Stacji demontażu pojazdów wraz z punktem skupu złomu oraz zakładu demontażu zużytego sprzętu elektr. i elektroniczn., Nowy Janów..
2015-12-16 / 2015-12-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża Kaszewice
2015-11-18 / 2015-12-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Przebudowie mostu o numerze JNI 31000041 w ciągu drogi powiatowej nr 1902 E w km 10+272˝.
2015-11-13 / 2015-11-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: ˝Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032˝.
2015-11-05 / 2015-11-12
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert: Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki
2015-07-28 / 2015-08-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, obręb 13 Trząs...
2015-07-20 / 2015-08-03
Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ., polegającej na budowie elektroenerg. linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV Wierzchy P....
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z 6 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA