Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Kłodawa
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40
tel. (95) 7216660, fax (95) 7216690
e-mail: sekretariat@klodawa.pl, http: www.klodawa.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Urząd Gminy Kłodawa jest aparatem pomocniczym wójta i wykonuje zadania wynikają ze sprawowania przez Wójta Gminy Kłodawa funkcji organu wykonawczego gminy. Urząd działa na podstawie przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, zarządzeń wójta, a także na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów określających poszczególne zadania. Funkcjonowanie urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI W URZĘDZIE GMINY KŁODAWA:

(krótka charakterystyka)

  • Wójt Gminy Kłodawa kieruje pracą Urzędu przy pomocy zastępcy wójta, skarbnika, sekretarza oraz kierowników referatów, którzy wykonują swoje obowiązki i ponoszą odpowiedzialność, stosownie do ustaleń Regulaminu Organizacyjnego.
  • Zastępca Wójta odpowiada za powierzony przez wójta obszar spraw, pełni funkcję reprezentacyjną w imieniu wójta, zastępuje go w czasie nieobecności, koordynuje pracę referatów i samodzielnych stanowisk.
  • Skarbnik jest Główną Księgową Budżetu Gminy, dba o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, kieruje pracą podległego referatu.
  • Sekretarz - w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta - zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu oraz realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi oraz koordynuje obsługę organizacyjną Rady Gminy.
  • Kierownicy Referatów – kierują pracą danych referatów, przy załatwianiu spraw odpowiadają za przestrzeganie zasad: praworządności, terminowości i rzetelności, inicjują aktualizację niezbędnych aktów prawnych w sprawach należących do danego referatu, uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz przygotowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Kłodawa są referaty, biura, urząd stanu cywilnego oraz samodzielne stanowiska, wskazane odpowiednio w Regulaminie Organizacyjnym.

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 
Data wytworzenia: 2014-02-26
Data udostępnienia: 2014-02-26
Ilość wyświetleń: 1837
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Jacek Mazur
Zatwierdzone przez: Jacek Mazur
Opublikowane przez: Jacek Mazur

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA