Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Kijach
28-404 Kije, Kije 16
tel. (041) 356 80 09, 356 81 91, fax (041) 356 80 09 w. 11
e-mail: urzad@kije.pl, http: www.kije.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
42438 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
53054 - Ogłoszenia, str. 1
4682 - Jednostki organizacyjne, str. 1
4522 - Urząd Gminy, str. 1
2980 - 2015, str. 1
2955 - Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach, str. 1
2473 - Sołectwa, str. 1
2149 - Referat Gospodarki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, str. 1
1986 - Dług publiczny, str. 1
1960 - Składy komisji, str. 1
1918 - Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie, str. 1
1870 - Kontrole, str. 1
1797 - Informacje nieudostępnione, str. 1
1719 - Referat Finansowy, str. 1
1647 - Majątek podmiotu, str. 1
1621 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, str. 1
1620 - Prawo, str. 1
1601 - Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kije, str. 1
1581 - Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011, str. 1
1565 - Wójt Gminy, str. 1
1561 - Archiwum, str. 1
1543 - Wybory ławników sądowych w 2011 roku, str. 1
1531 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2011 r., str. 1
1477 - Komisje Rady Gminy, str. 1
1449 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1444 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach, str. 1
1438 - Dochody i straty spółek, str. 1
1407 - Rada Gminy, str. 1
1406 - Pomoc publiczna, str. 1
1395 - Ciężar publiczny, str. 1
1382 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 r., str. 1
1315 - Zastępca Wójta, str. 1
1287 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
1264 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014, str. 1
1186 - Sekretarz Gminy, str. 1
1181 - Dzienniki Ustaw, str. 1
1158 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, str. 1
1138 - Prawo Miejscowe, str. 1
1131 - Monitor Polski, str. 1
955 - Regulamin Organizacyjny, str. 1
880 - 2016, str. 1
854 - Składy komisji, str. 1
847 - Strategia Rozwoju, str. 1
814 - Podatki i opłaty lokalne, str. 1
703 - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kije, str. 1
642 - Obwieszczenia, str. 1
614 - Statut, str. 1
548 - Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP – 2015, str. 1
496 - Obwieszczenia, str. 1
465 - Jakość wody z wodociągu gminnego, str. 1
436 - Zarządzenia Dyrektora, str. 1
423 - Informacje, str. 1
386 - Wyniki Głosowania, str. 1
280 - Informacje, str. 1
268 - Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych, str. 1
256 - Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum, str. 1
255 - Obwodowe Komisje Wyborcze, str. 1
245 - Informacje, str. 1
239 - Do pobrania, str. 1
164 - Ogłoszenia, str. 2
118 - 2017, str. 1
112 - Ponowne Wykorzystanie Informacji Sektora Publicznego, str. 1
3 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH, str. 1
3 - Obwieszczenia, str. 1
2 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne, str. 1
1 - Uchwały Rady, str. 1
0 - Zarządzenia Wójta, str. 1
0 - Referat Finansowy, str. 1
0 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, str. 1
0 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
0 - Obwieszczenia, str. 1
0 - Wybory Samorządowe 2014, str. 1

aktualności
2616 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije
1286 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
1161 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Górki i Kije
996 - Przetargi: Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii
952 - Przetargi: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek
861 - Przetargi: Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kije
856 - Konkursy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENTA RODZINNY
834 - Zaproszenie do negocjacji: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE ogłasza ˝Zaproszenie do negocjacji w sprawie przystąpienia do spółki˝
806 - Przetargi: Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.:˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12
788 - 2011: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2011
775 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH: Informacja w sprawie zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Kije
727 - Przetargi: Dostawa komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije
705 - Przetargi: Utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije
683 - Przetargi: Gmina Kije OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA p.n.: ˝Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii˝
645 - Przetargi: Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii.
626 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
619 - Przetargi: ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice - Etap II˝
618 - Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ˝Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii˝
586 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice˝
565 - Przetargi: Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝ realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12˝.
554 - Przetargi: ˝Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych˝
545 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek˝
532 - Przetargi: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Kije
512 - 2009: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2009
498 - Przetargi: Gmina Kije ogłasza przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa Centrum edukacji ekologicznej – Zamku w Kijach˝
495 - 2013: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2013
493 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
491 - 2012: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2012
490 - Przetargi: Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice - Etap II˝
472 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
459 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH: Zarządzenie Wójta Gminy Kije
450 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Kije, Górki i Wola Żydowska - etap II
449 - 2012: Oświadczenia majątkowe radnych
435 - Przetargi: DOSTAWA OPAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/11R. DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIJE
433 - Początek kadencji 2014-2018: Władze
424 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych – maszyn i urządzeń pozostałych po likwidacji Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Kijach
419 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
415 - Przetargi: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kije na okres trzech lat
415 - 2011: Władze Gminy
411 - Konkursy: Wójt Gminy Kije ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA
409 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ˝Budowę wieży antenowej na terenie gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
396 - Przetargi: Gmina Kije OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA pn.: ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice˝
395 - Początek kadencji 2014-2018: Radni Gminy
389 - Początek kadencji 2010-2014: Władze Gminy
386 - Początek kadencji 2010-2014: Oświadczenia majątkowe radnych
382 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
379 - 2012: Władze Gminy
378 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Kije, Górki i Wola Żydowska – etap II
378 - Przetargi: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Kije
377 - Konkursy: Nabór na wolne stanowiska pracy wychowawca grupy i opiekun świetlicy w ramach projektu ˝Trzylatek w Przedszkolu˝
374 - 2013: Władze Gminy
371 - Przetargi: ˝Dostawa komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
368 - 2011: Kierownicy
363 - Przetargi: GMINA KIJE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA p.n. ˝˝Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kije oraz Włoszczowice˝
362 - Konkursy: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun świetlicy - 1/2 etatu
355 - 2014: Władze Gminy
347 - Ogłoszenia projektu 8.3: NABÓR NA STANOWISKO - OPIEKUN ŚWIETLICY
347 - 2013: Oświadczenia majątkowe radnych
346 - 2009: Władze Gminy
344 - Przetargi: ˝Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije˝
342 - 2010: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2010
340 - 2014: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2014
339 - Przetargi: Remont drogi gminnej na dz. nr 299 w miejscowości Kliszów w km 0+000 - 1+320
336 - Konkursy: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INFORMATYK
335 - Przetargi: ˝Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kije na dz. nr 334/5, 810/10, 810/29 w km 0+453 ÷ 0+887, oraz Rębów na dz. nr 206 w km 0+000 ÷ 0+300˝
335 - Konkursy: Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝
331 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00zł
330 - 2011: Oświadczenia majątkowe radnych
330 - Przetargi: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Umianowice na dz. nr 979 w km 0+000÷0+150, dz. nr 1247 w km 0+000÷0+230, dz. nr 1135 w km 0+000÷0+100
330 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kije o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa przedsiębiorstwa demontażu pojazdów
329 - Konkursy: Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA
326 - Przetargi: Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
326 - Przetargi: Informacja o unieważnieniu postępowania
323 - 2010: Władze Gminy
322 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla dzieci w roku 2013 pn: ˝Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci 3 i 4 letnich w Kijach˝
317 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowegow kwocie do 1 184 130,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
317 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska pracy w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
314 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XI/63/07
311 - Przetargi: Przebudowa drogi powiatowej NR 0144T Stawiany - Samostrzałów
311 - Przetargi: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Kokot, Włoszczowice i Kliszów
310 - Konkursy: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU
309 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
308 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
308 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówinia pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 95 w Górkach w km 0+000 ÷ 0+417˝
308 - Przetargi: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCISTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KIJE
308 - Przetargi: ˝Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach˝
307 - Konkursy: Zaproszenie dla nauczycieli do złożenia oferty udziału w  projekcie pn. ˝Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije˝
305 - Przetargi: Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek˝
303 - Przetargi: ˝UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO˝
302 - 2011: Sesja Nr VI z dnia 31 maja 2011 roku.
302 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włoszczowicach
299 - 2009: Oświadczenia majątkowe radnych
298 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
293 - Koniec kadencji 2006-2010: Oświadczenia majątkowe radnych
292 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nw. środków trwałych- maszyn i urządzeń rolniczych
292 - Ochrona Środowiska: Informacja o przystąpieniu do opracowania ˝Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kije˝
290 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/57/07
290 - Koniec kadencji 2006-2010: Władze Gminy
289 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek
288 - Konkursy: Usługi integracji społecznej
288 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: ˝Budowa Centrum Edukacji ekologicznej- Zamku w Kijach˝
288 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ˝Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kije˝
287 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na ˝Dostawę energii elektrycznej˝
285 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
284 - 2012: Sesja Nr XXII z dnia 28 listopada 2012 roku
284 - Konkursy: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.
283 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 900 000,00zł
283 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012
282 - Uchwały Rady: Uchwała Nr X/59/07
281 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XI/60/07
281 - 2013: Kierownicy
280 - 2012: Kierownicy
277 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu strażackiego
276 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XI/61/07
276 - Konkursy: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU
276 - 2013: Sesja Nr XXVII z dnia 18 marca 2013 roku
275 - 2010: Kierownicy
275 - 2012: Sesja Nr XXIV z dnia 31 grudnia 2012 roku
274 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XI/62/07
274 - 2015: Sesja nr IV z dnia 18 marca 2015 roku
273 - 2010: Sesja Nr LIII z dnia 2 czerwca 2010 roku.
273 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/45/07
273 - 2011: Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2011 roku.
270 - Konkursy: Rozstrzygnięcie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
270 - Przetargi: ˝Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije˝
270 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek
269 - Przetargi: ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hajdaszek na dz. nr ewid. 289 od km 0+000 do km 0+770˝
269 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012
269 - 2011: Sesja Nr XI z dnia 9 listopada 2011 roku.
268 - 2006: Oświadczenia majątkowe radnych
267 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/07
265 - Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy zakupu mebli i wyposażenia oddziału przedszkolnego w ramach projektu ˝Trzylatek w Przedszkolu˝
265 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów na dz.nr ewid.111, 117, 131˝ oraz ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoszczowice na dz.nr ew.67
265 - Konkursy: Wójt Gminy Kije ogłasza konkurs na sporządzenie scenariusza i kosztorysu filmu w technologii 5 D o charakterze edukacyjnym promującego walory przyrodnicze Ponidzia.
265 - Przetargi: Informacja dla wykonawców przetargu nieograniczonego ˝Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije˝
264 - 2013: Sesja Nr XXV z dnia 6 lutego 2013 roku
263 - Przetargi: Koszenie boisk wraz z  usunięciem lub zmieleniem trawy na terenie Gminy Kije w sezonie 2016
263 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.:˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
263 - 2009: Kierownicy
262 - 2014: Sesja nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.
261 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/07
261 - 2012: Sesja Nr XIII z dnia 14 marca 2012 roku
261 - Konkursy: Rozstrzygnięcie konkursu ofert do udziału w projekcie pn. ˝Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije˝
260 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/43/07
260 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2013
259 - Konkursy: Protokól z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszych ofert na zadanie pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝ we Włoszczowicach
258 - Przetargi: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KIJE
258 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
258 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kije na dz. nr 334/5, 810/10, 810/29 w km 0+453 ÷ 0+887, oraz Rębów na dz. nr 206 w km 0+000 ÷ 0+300˝
257 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ˝Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kije˝- czynność powt
256 - Konkursy: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU
256 - Konkursy: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU
256 - Przetargi: ˝Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Kije w sezonie zimowym 2015/2018˝
256 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VIII/51/07
255 - Przetargi: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji ogłoszenia o przetargu ustnym na sprzedaż nw. środków trwałych – maszyn i urządzeń pozostałych po likwidacji Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Kijach
254 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/55/07
253 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
253 - 2012: Sesja Nr XXIII z dnia 12 grudnia 2012 roku
253 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na ˝Budowę wieży antenowej na terenie gminy Kije˝
252 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/07
252 - 2015: Władze Gminy
251 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na sporządzenie scenariusza i kosztorysu filmu w technologii 5D o charakterze edukacyjnym promującego walory przyrodnicze Ponidzia.
251 - Uchwały Rady: Uchwała Nr IX/53/07
249 - 2012: Sesja Nr XIV z dnia 30 marca 2012 roku
248 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VIII/49/07
248 - Przetargi: Przetarg na sprzedaż działki o nr ew. 451, w miejscowości Borczyn
248 - 2009: Sesja Nr XLI z dnia 23 września 2009 r.
247 - Przetargi: Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: ˝Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 - 1+200˝
245 - 2014: Kierownicy Jednostek
244 - 2012: Sesja Nr XV z dnia 25 kwietnia 2012 roku
243 - Koniec Kadencji 2010-2014: Władze
242 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/48/07
242 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 1135 w miejscowości Umianowice w km 0+580 ÷ 1+230
241 - Ogłoszenia projektu 8.3: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije
241 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr VII/46/07
239 - Przetargi: Sprzedaż autobusu AUTOSAN
239 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparki TEREX i autobusu SETRA.
238 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/07
237 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/47/07
237 - 2008: Sesja Nr XX z dnia 2008-05-28
237 - Konkursy: Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w Ekologicznym Przedszkolu w Gartatowicach
237 - Konkursy: Lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w  projekcie pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝
236 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kije, Górki
236 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/07
236 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych: Autobus Autosan, model H09 – 2141S, rok produkcji 2002
236 - Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym ˝Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kije˝
236 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/07
234 - Przetargi: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 526/1, 526/2 w miejscowości Kije w km 0+000÷0+430˝
234 - 2010: Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2010 roku.
234 - 2013: Sesja Nr XXXI z dnia 9 sierpnia 2013 roku
234 - 2015: Sesja nr VI z dnia 23 czerwca 2015 r
234 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla dzieci w roku 2013 pn: ˝Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci 3 i 4 letni
233 - 2011: Sesja Nr X z dnia 12 października 2011 roku.
232 - Przetargi: Modyfikacja ogłoszenia o przetargu na sprzedaż koparki TEREX i autobusu SETRA.
232 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/07
232 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/07
231 - Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym ˝Remont kładki dla pieszych nad linią kolejową LHS w Gminie Kije˝
231 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VIII/50/07
230 - 2011: Sesja Nr V z dnia 30 marca 2011 roku.
230 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2013
229 - Przetargi: Dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kije w roku szkolnym 2010/11
227 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/56/07
227 - 2013: Sesja Nr XXXVI z dnia 11 grudnia 2013 roku
226 - 2008: Władze Gminy
226 - Przetargi: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kije w 2016r.
225 - Konkursy: Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko Wychowawca i Opiekun świetlicy w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
225 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/58/07
225 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/07
225 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na ˝Budowę sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
224 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.˝Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 1 346 728,00zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego...
224 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/07
223 - Przetargi: Zapytania do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
223 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2012
223 - 2011: Sesja Nr IV z dnia 16 lutego 2011 roku.
221 - 2008:
221 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/07
220 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ˝Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kije˝
220 - Przetargi: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości o nr ew. 212/4, położonej w miejscowości Kliszów, Gminie Kije
220 - Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NW. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
219 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/07
219 - Uchwały Rady: Uchwała Nr IX/52/07
219 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
218 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije
218 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kije
217 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów˝
217 - 2009: Sesja Nr XLVI z dnia 30 grudnia 2009 roku.
217 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 526/1, 526/2 w miejscowości Kije
217 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa przedsiębiorstwa demontażu pojazdów˝
216 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
216 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/07
215 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ˝Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 – 0+570˝
215 - 2015: Sesja nr X z dnia 30 grudnia 2015 roku
214 - Koniec Kadencji 2010-2014: Radni Gminy
214 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/07
214 - 2010: Oświadczenia majątkowe radnych
213 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/07
212 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH: Wykaz sołtysów z  terenu gminy Kije - Kadencja 2015-2019
211 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w km 0+080 do km 0+550
210 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w nr ew. 302/1 i 302/5, polożonych w miejscowości Hajdaszek
210 - 2008: Sesja Nr XXIII z dnia 2008-09-11
209 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/07
208 - 2012: Sesja Nr XXI z dnia 30 października 2012 roku
207 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/07
206 - 2015: Kierownicy Jednostek
206 - 2006: Władze Gminy
205 - Przetargi: Infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ˝Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije˝
205 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/07
205 - Przetargi: Rokowania na sprzedaż działki o nr ew. 212/4, Kliszów
205 - 2013: Sesja Nr XXIX z dnia 16 maja 2013 roku
204 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/07
204 - 2014: Sesja nr XLVII z dnia 24 września 2014 r.
204 - 2015: Radni Gminy
204 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Kije
204 - 2012: Sesja Nr XVI z dnia 23 maja 2012 roku
203 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/07
203 - 2009: Sesja Nr XXXI z dnia 2009-02-18
202 - 2013: Sesja Nr XXXVII z dnia 30 grudnia 2013 roku
201 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/44/07
200 - 2013: Sesja Nr XXXIII z dnia 9 października 2013 roku
199 - 2008: Oświadczenia majątkowe radnych
199 - 2016: Sesja nr XII z dnia 24 lutego 2016 roku
199 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę energii elektrycznej˝
198 - 2013: Sesja Nr XXVIII z dnia 24 kwietnia 2013 roku
198 - 2014: Sesja nr XLIX z dnia 5 listopada 2014 r.
198 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Kliszów i Umianowice
197 - Przetargi: Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania p.n.: ˝Dostawa oleju napędowego dla Gminy Kije˝
196 - Przetargi: Przebudowa drogi powiatowej NR 0144T Stawiany - Samostrzałów
196 - Przetargi: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 212/4 w Kliszowie.pdf
196 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o udostępnieniu informacji w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝ Linia do produkcji betonu Z4/1-2250˝
196 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije
194 - 2014: Sesja Nr XXXIX z dnia 26 lutego 2014 roku
193 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hajdaszek na dz. nr ewid.289˝
193 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowościach Kliszów i Gołuchów
192 - 2014: Sesja nr II z dnia 12 grudnia 2014 r.
192 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek
192 - Przetargi: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów, Gminie Kije, wraz ze złożem kopaliny w granicach złoża wapieni Gołuchów, udokumentowanego
192 - 2016: Sesja nr XI z dnia 13 stycznia 2016 roku
191 - 2009: Sesja Nr XLIII z dnia 25 listopada 2009 r.
191 - 2013: Sesja Nr XXVI z dnia 25 lutego 2013 roku
190 - Przetargi: Usługa polegająca na usunięciu drzew bez karczowania w Gminie Kije
189 - Konkursy: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KIJE NA 2015 ROK.
188 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zadanie ˝Dostawa Oleju Napędowego Dla Gminy Kije˝
187 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w km 0+080 do km 0+550
187 - Przetargi: Drugi przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości o nr ew. 137/5 i 137/6 – Włoszczowice
187 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki 451 - Borczyn
187 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: IA.5132.5.2014
186 - 2011: Sesja Nr IX z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
186 - Przetargi: ˝Przetarg nieograniczony – dz. o nr ew. 553, położona w miejscowości Gołuchów wraz ze złożem kopaliny w granicach złoża wapieni Gołuchów, udokumentowanego w kat. B + C1˝
185 - Przetargi: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Kliszów
184 - Przetargi: Przetarg na zbycie nieruchomości nr 185, 137/5 i 137/6 w miejscowości Włoszczowice
184 - Konkursy: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014
181 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
181 - 2015: Sesja nr VII z dnia 26 sierpnia 2015 r
181 - 2014: Sesja nr XLVIII z dnia 22 października 2014 r.
180 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Gołuchów – nr ew. 553
179 - 2009: Sesja Nr XXXII z dnia 2009-03-06
178 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości n nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów
178 - 2011: Sesja Nr VIII z dnia 26 lipca 2011 roku.
177 - 2008: Sesja Nr XVIII z dnia 2008-03-26
177 - 2008: Sesja Nr XXVII z dnia 2008-12-03
177 - 2014: Radni Gminy
176 - 2014: Sesja Nr XXXVIII z dnia 22 stycznia 2014 roku
176 - 2013: Sesja Nr XXX z dnia 26 czerwca 2013 roku
176 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.17.2013
176 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki 37 - Górki
176 - 2015: Sesja nr IX z dnia 25 listopada 2015 r.
175 - Konkursy: Zawiadomienie o zakończeniu zapytań ofertowych w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
175 - 2007: Oświadczenia majątkowe radnych
174 - 2012: Sesja Nr XX z dnia 26 września 2012 roku
174 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. 349 w miejscowości Rębów
174 - 2010: Sesja Nr LVII z dnia 10 listopada 2010 roku.
173 - 2014: Sesja nr XLVI z dnia 4 sierpnia 2014 roku
173 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.9.2013
173 - Przetargi: Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego z dniu 24 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy w Kijach w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borczyn, Gmina Kije
172 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.˝Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 1 346 728,00zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu...
172 - Konkursy: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU
172 - 2009: Sesja Nr XXXV z dnia 2009-05-20
171 - Przetargi: Zapytania do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
171 - 2014: Sesja Nr XL z dnia 26 marca 2014 roku
169 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze
169 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Kliszowie i Gołuchowie, Gminie Kije, wraz ze złożem kopaliny w granicach złoża wapieni Gołuchów, udokumentowanego w kat. B +C1.
169 - 2014: Sesja Nr XLII z dnia 14 maja 2014 roku
169 - 2008: Sesja Nr XXVI z dnia 2008-11-19
168 - 2009: Sesja Nr XLV z dnia 16 grudnia 2009 r.
168 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Hajdaszek i Gołuchów
168 - 2014: Sesja Nr XLV z dnia 30 czerwca 2014 roku
167 - 2009: Sesja Nr XXXIV z dnia 2009-04-22
167 - Przetargi: Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na zadanie pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 154 w miejscowości Górki w km 0+000 ÷ 0+320˝
167 - 2009: Sesja Nr XXXVII z dnia 2009-06-17
166 - 2015: Sesja nr VIII z dnia 21 paździenika 2015 r
166 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.9.6.2013
166 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego ˝Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 - 1+200˝
165 - Przetargi: Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
165 - 2012: Sesja Nr XIX z dnia 31 sierpnia 2012 roku
164 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kokot
164 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów˝
163 - Przetargi: Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice
163 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.604.15.1.2014
163 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 154 w miejscowości Górki w km 0+000 ÷ 0+320˝
163 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów˝.
162 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.14.2012
161 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.5.6.2013
161 - Obwieszczenia: ˝Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian jednostkowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian planu˝.
161 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014
160 - 2016: Sesja nr XV z dnia z dnia 8 czerwca 2016 roku
159 - 2010: Sesja Nr II z dnia 2 grudnia2010 roku.
159 - 2008: Sesja Nr XXI z dnia 2008-06-30
159 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.11.2013
158 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. Nr 212/1 w miejscowości Kliszów
158 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.5.2013
158 - 2011: Sesja Nr VII z dnia 1 lipca 2011 roku.
158 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.7.2012
157 - 2008: Sesja Nr XIX z dnia 2008-04-23
157 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.2.2013
157 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
157 - Przetargi: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów
157 - 2014: Sesja nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.
156 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.8.2013
156 - 2013: Sesja Nr XXXIV z dnia 6 listopada 2013 roku
156 - Przetargi: Modyfikacja treści specyfikacji do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
156 - 2008: Sesja Nr XVII z dnia 2008-02-18
155 - 2008: Sesja Nr XXVIII z dnia 2008-12-09
154 - 2014: Sesja Nr XLI z dnia 23 kwietnia 2014 roku
154 - 2013: Sesja Nr XXXV z dnia 20 listopada 2013 roku
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ˝Rozbudowa małej Elektrowni (MEW) przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Nida we wsi Kliszów
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.9.2012
153 - 2009: Sesja Nr XXXIII z dnia 2009-03-23
153 - Konsultacje: Przedmiot konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw z terenu Gminy Kije
153 - 2010: Sesja Nr XLVII z dnia 27 stycznia 2010 roku.
153 - Przetargi: Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
152 - 2016: Sesja nr XIII z dnia 13 kwietnia 2016 roku
152 - 2009: Sesja Nr XLIV z dnia 8 grudnia 2009 r.
152 - Obwieszczenia: ˝Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – zasób nieruchomości˝
152 - Przetargi: Informacja dla wykonawców przetargu nieograniczonego ˝Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 – 1+200˝
151 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.10.2012
150 - 2010: Sesja Nr LVI z dnia 27 października 2010 roku.
150 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Znak GIROŚ.6220.2.15.2014
150 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.13.2013
150 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.17.2012/13
149 - 2008: Sesja Nr XXIX z dnia 2008-12-22
146 - 2010: Sesja Nr XLIX z dnia 30 marca 2010 roku.
145 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.7.2013
145 - Obwieszczenia: Informacja o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Kije wykazu nieruchomości gruntowych
145 - 2012: Sesja Nr XVIII z dnia 4 lipca 2012 roku
145 - 2008: Sesja Nr XXX z dnia 2008-12-29
143 - 2010: Sesja Nr LI z dnia 14 maja 2010 roku.
142 - Przetargi: ˝Dostawę oleju napędowego dla Gminy Kije˝
142 - 2008: Sesja Nr XXIV z dnia 2008-10-08
141 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.3.2012
141 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.2.26.2013.2014.2015
141 - 2012: Sesja Nr XVII z dnia 20 czerwca 2012 roku
141 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.3.1.2014
140 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.2.2013
140 - 2007: Władze Gminy
139 - 2015: Sesja nr V z dnia 22 kwietnia 2015 roku
138 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.10.6.2013
137 - 2010: Sesja Nr XLVIII z dnia 17 lutego 2010 roku.
137 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu
136 - 2010: Sesja Nr LIV z dnia 30 czerwca 2010 roku.
136 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ˝Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 – 0+570˝.pdf
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.13.2013
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie SKO.OŚ.-60/209/10/2013
134 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kijach o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
133 - 2007:
133 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Ministra Środowiska
132 - Przetargi: Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
131 - Konkursy: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań sportowych
130 - 2010: Sesja Nr I z dnia 29 listopada 2010 roku.
129 - Obwieszczenia: Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowoskowych uwarunkowaniach
129 - Przetargi: Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Kije
128 - 2010: Sesja Nr L z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.5.2013
126 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2016r.
126 - 2009: Sesja Nr XXXVI z dnia 2009-06-03
126 - 2008: Sesja Nr XXII z dnia 2008-07-18
125 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
125 - Konkursy: Protokół w sprawie wyboru najkorzystniejszych oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w Ekologicznym Przedszkolu w Gartatowicach
124 - 2009: Sesja Nr XLII z dnia 21 pażdziernika 2009 r.
124 - 2014: Sesja Nr XLIV z dnia 18 czerwca 2014 roku
124 - 2010: Sesja Nr LV z dnia 15 września 2010 roku.
124 - 2009: Sesja Nr XXXIX z dnia 26 sierpnia 2009 r.
122 - 2009: Sesja Nr XL z dnia 09 września 2009 r.
121 - Przetargi: Ogłoszenie o odwołaniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów
120 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego pojazdu - Autobus SETRA-S215UL 16.0 t
119 - 2014: Sesja Nr XLIII z dnia 6 czerwca 2014 roku
117 - Przetargi: Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia na ˝Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 – 0+570˝
113 - Przetargi: Informacja o wywieszeniu wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 212/1, położonej w miejscowości Kliszów, jako przeznaczonej do sprzedaży
113 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
112 - 2008: Sesja Nr XXV z dnia 2008-11-12
112 - 2016: Sesja nr XVI z dnia z dnia 31 sierpnia 2016 roku
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr VII/41/07
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/23/07
109 - Przetargi: Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice
109 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
108 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.7.5.2013
108 - 2016: Sesja nr XIV z dnia z dnia 25 maja 2016 roku
106 - 2016: Sesja nr XVIII z dnia z dnia 20 października 2016 roku
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/26/07
105 - Przetargi: Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia p.n.: ˝Dostawa Oleju Napędowego dla Gminy Kije˝
104 - 2016: Sesja nr XVII z dnia z dnia 3 października 2016 roku
104 - Przetargi: Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije
103 - Obwieszczenia: ˝Informacja o wywieszeniu wykazu – zasób nieruchomości˝
103 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/30/07
102 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/40/07
102 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. ˝Dostawa Oleju Napędowego dla Gminy Kije˝
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/29/07
101 - 2016: Sesja nr XIX z dnia 23 listopada 2016 roku
101 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
99 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/34/07
99 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.1.4.2016
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/07
99 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/24/07
99 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/38/07
98 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/22/07
98 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
98 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VI/36/07
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/07
97 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmian jednostkowych miejscowego planu zagospodar o wania przestrzennego Gminy Kije, uchwalonego Uchwalą Nr XIV/123/04 Rady Gminy w 
96 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/31/07
95 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.8.6.2013
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/07
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/07
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/25/07
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/27/07
94 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VI/37/07
94 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/39/07
94 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/07
94 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
94 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/07
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/28/07
93 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/32/07
93 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/33/07
93 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...
92 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/42/07
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/07
92 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/07
90 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/07
89 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
88 - Obwieszczenia: informacja giros.6220.2.29.2013.2014.2015
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/07
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/07
86 - Obwieszczenia: informacja giros.6220.1.13.2015
86 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
85 - Obwieszczenia: informacja giros.6220.2.12.2015
81 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 ˝Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kije˝, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/115/12 Rady Gminy w Kijach z 
80 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu
80 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistr
79 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2016
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
76 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.1.2.2016
75 - 2016: Sesja nr XXI z dnia 29 grudnia 2016 roku
75 - 2017: Sesja nr.XXIII z dnia 08.02.2017r
74 - Przetargi: Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej (MEW)
72 - Przetargi: Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije
71 - Konkursy: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
70 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.2.4.2016
69 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.2.1.2016
68 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniekszych ofert na prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
68 - Przetargi: Trzeci przetarg ˝Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije˝
67 - 2017: Sesja nr.XXII z dnia 25.01.2017r
65 - Konkursy: Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn.˝Trzylatek w Przedszkolu˝ w miejscowości Włoszczowice, gmina Kije.
65 - Informacje: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
64 - Informacje: Informacja Wójta Gminy Kije
62 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniekszych ofert na zadanie pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝
56 - Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu : ˝Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice˝
55 - 2017: Sesja nr.XXIV z dnia 01.03.2017r.
53 - Informacje: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji w 
51 - Przetargi: Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice
49 - Informacje: Zarządzenie Nr 30/2015 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Obwodych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
48 - Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: ˝Udzielenie długoterminowego kredytu˝
48 - 2017: Sesja nr.XXV z dnia 22.03.2017r.
48 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego ˝Udzielenie długoterminowego kredytu˝
48 - Konkursy: Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego realizowanego w ramach trwałości projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝ we Włoszczowicach
47 - Obwieszczenia: ˝Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o przystąpieniu do sporządzenia zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmioto
46 - Informacje: Informacje dla niepełnosprawnych
46 - 2016: Sesja nr XX z dnia 14 grudnia 2016 roku
45 - Przetargi: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ˝Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije˝
44 - Plan postępowań o udzielenie zamówień: 2017
43 - Przetargi: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ˝Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije˝
43 - Przetargi: Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ˝Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije˝
42 - 2016: Władze
42 - Informacje: Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
39 - Konkursy: Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowiska: wychowawca grupy i opiekun świetlicy w ramach trwałości projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝ we Włoszczowicach
39 - Konkursy: Protokół z przprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy: wychowawca grupy i opiekun świetlicy w ramach trwałości projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝ we Włoszczowicach
39 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonej rekrutacji dzieci dooddziału przedszkolnego w ramach trwałości projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
34 - Obwieszczenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice - dr. woj. nr 766, dł. 2030 mb; km 0+000 - 2 + 030 - decyzja umarzająca
31 - Przetargi: Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije
30 - Konkursy: Nabór na wolne stanowiska pracy wychowawca grupy i opiekun świetlicy w ramach projektu ˝Trzylatek w Przedszkolu˝ Ogłoszenie
29 - 2016: Kierownicy Jednostek
27 - 2016: Radni
27 - Przetargi: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ˝Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije˝
25 - 2017: Sesja nr.XXVI z dnia 10.05.2017r.
23 - Obwieszczenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice - dr. woj. nr 766, dł. 2030 mb; km 0+000 - 2 + 030˝.
22 - Przetargi: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ˝Dostawa wodomierzy radiowych dla Gminy Kije˝
20 - Konkursy: Zarządzenie Nr 2/2017 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2017.pdf
18 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznyh z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2017
17 - Konkursy: Wójt Gminy Kije OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych - Centrum spotkań wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Wola Żydowska
15 - Konkursy: Wójt Gminy Kije OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych - Strażacka ostoja turystyczna
15 - Konkursy: Wójt Gminy Kije OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych - Centrum spotkań wypoczynku i integracji wsi w miejscowości Górki
13 - Obwieszczenia: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije-Chmielnik
13 - 2017: Sesja nr.XXVII z dnia 07.06.2017r.
12 - Konkursy: Wójt Gminy Kije OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy
8 - Przetargi: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Borczyn, Górki, Kokot, Kije
6 - Ochrona Środowiska: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
5 - 2017: Sesja nr.XXVIII z dnia 05.07.2017r.
4 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych programów o zasięgu co najmniej wojew
2 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wierzbica
2 - 2015: Zarządzenie Nr 1/2015 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015.
2 - Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kije: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kije za I kwartał 2012 roku
1 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Hajdaszek
0 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Umianowice
0 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Kliszów

Procedury
1093 - Referat Finansowy: Podatek od nieruchomości
482 - Referat Finansowy: Podatek rolny
477 - Referat Finansowy: Wniosek o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatków
451 - Referat Finansowy: Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
438 - Urząd Stanu Cywilnego: Zgłoszenie urodzenia dziecka
422 - Urząd Stanu Cywilnego: Nadawanie Numeru Ewidencyjnego PESEL
408 - Urząd Stanu Cywilnego: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
408 - Urząd Stanu Cywilnego: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
393 - Urząd Stanu Cywilnego: Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści
376 - Urząd Stanu Cywilnego: Zameldowanie na pobyt stały
362 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
353 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Ewidencja działalności gospodarczej
351 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
332 - Urząd Stanu Cywilnego: Zgłoszenie zgonu
330 - Urząd Stanu Cywilnego: Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej
319 - Urząd Stanu Cywilnego: Wymiana lub utrata dowodu osobistego
313 - Urząd Stanu Cywilnego: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
312 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
303 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu
299 - Urząd Stanu Cywilnego: Zameldowanie na pobyt czasowy
287 - Urząd Stanu Cywilnego: Wpis do rejestru wyborców
281 - Urząd Stanu Cywilnego: Wpis do ksiąg krajowych akt sporządzanych za granicą
268 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
252 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
28 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: wydawanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni tego gospodarstwa
6 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie dowodów osobistych
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA