Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
30 marca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Kijach
28-404 Kije, Kije 16
tel. (041) 356 80 09, 356 81 91, fax (041) 356 80 09 w. 11
e-mail: urzad@kije.pl, http: www.kije.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
41724 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
48562 - Ogłoszenia, str. 1
4500 - Jednostki organizacyjne, str. 1
4274 - Urząd Gminy, str. 1
2813 - Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach, str. 1
2666 - 2015, str. 1
2397 - Sołectwa, str. 1
2036 - Referat Gospodarki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, str. 1
1891 - Dług publiczny, str. 1
1860 - Składy komisji, str. 1
1845 - Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie, str. 1
1814 - Kontrole, str. 1
1718 - Informacje nieudostępnione, str. 1
1615 - Referat Finansowy, str. 1
1553 - Majątek podmiotu, str. 1
1550 - Prawo, str. 1
1518 - Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kije, str. 1
1511 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, str. 1
1497 - Archiwum, str. 1
1486 - Wójt Gminy, str. 1
1470 - Wybory ławników sądowych w 2011 roku, str. 1
1467 - Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011, str. 1
1458 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2011 r., str. 1
1393 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1375 - Komisje Rady Gminy, str. 1
1365 - Dochody i straty spółek, str. 1
1362 - Pomoc publiczna, str. 1
1340 - Ciężar publiczny, str. 1
1334 - Rada Gminy, str. 1
1319 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach, str. 1
1313 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 r., str. 1
1242 - Zastępca Wójta, str. 1
1221 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014, str. 1
1192 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
1135 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, str. 1
1127 - Dzienniki Ustaw, str. 1
1116 - Sekretarz Gminy, str. 1
1104 - Prawo Miejscowe, str. 1
1067 - Monitor Polski, str. 1
920 - Regulamin Organizacyjny, str. 1
800 - Składy komisji, str. 1
786 - Strategia Rozwoju, str. 1
774 - Podatki i opłaty lokalne, str. 1
734 - 2016, str. 1
685 - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kije, str. 1
622 - Obwieszczenia, str. 1
587 - Statut, str. 1
497 - Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP – 2015, str. 1
460 - Obwieszczenia, str. 1
400 - Zarządzenia Dyrektora, str. 1
395 - Informacje, str. 1
370 - Jakość wody z wodociągu gminnego, str. 1
349 - Wyniki Głosowania, str. 1
249 - Informacje, str. 1
249 - Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych, str. 1
232 - Składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum, str. 1
229 - Obwodowe Komisje Wyborcze, str. 1
223 - Informacje, str. 1
221 - Do pobrania, str. 1
137 - Ogłoszenia, str. 2
64 - Ponowne Wykorzystanie Informacji Sektora Publicznego, str. 1
8 - 2017, str. 1
3 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH, str. 1
3 - Obwieszczenia, str. 1
2 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne, str. 1
1 - Uchwały Rady, str. 1
0 - Zarządzenia Wójta, str. 1
0 - Referat Finansowy, str. 1
0 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych, str. 1
0 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
0 - Obwieszczenia, str. 1
0 - Wybory Samorządowe 2014, str. 1

aktualności
2482 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije
1212 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
1025 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Górki i Kije
975 - Przetargi: Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii
950 - Przetargi: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek
850 - Konkursy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENTA RODZINNY
839 - Przetargi: Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kije
813 - Zaproszenie do negocjacji: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE ogłasza ˝Zaproszenie do negocjacji w sprawie przystąpienia do spółki˝
805 - Przetargi: Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.:˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12
759 - 2011: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2011
759 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH: Informacja w sprawie zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Kije
712 - Przetargi: Dostawa komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije
685 - Przetargi: Utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije
680 - Przetargi: Gmina Kije OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA p.n.: ˝Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii˝
633 - Przetargi: Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii.
616 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
603 - Przetargi: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ˝Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelanii˝
603 - Przetargi: ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice - Etap II˝
577 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice˝
549 - Przetargi: ˝Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych˝
539 - Przetargi: Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝ realizowanego zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-26-055/12˝.
533 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek˝
507 - Przetargi: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Kije
493 - 2009: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2009
488 - Przetargi: Gmina Kije ogłasza przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia pn.: ˝Budowa Centrum edukacji ekologicznej – Zamku w Kijach˝
484 - Przetargi: Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice - Etap II˝
473 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
470 - 2012: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2012
469 - 2013: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2013
464 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
449 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Kije, Górki i Wola Żydowska - etap II
447 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH: Zarządzenie Wójta Gminy Kije
433 - Przetargi: DOSTAWA OPAŁU W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/11R. DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIJE
418 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
411 - 2012: Oświadczenia majątkowe radnych
410 - Konkursy: Wójt Gminy Kije ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA
399 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych – maszyn i urządzeń pozostałych po likwidacji Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Kijach
395 - 2011: Władze Gminy
394 - Przetargi: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kije na okres trzech lat
393 - Początek kadencji 2014-2018: Władze
387 - Przetargi: Gmina Kije OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA pn.: ˝Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice˝
384 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ˝Budowę wieży antenowej na terenie gminy Kije w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
382 - Początek kadencji 2010-2014: Oświadczenia majątkowe radnych
377 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Kije, Górki i Wola Żydowska – etap II
377 - Początek kadencji 2010-2014: Władze Gminy
367 - Początek kadencji 2014-2018: Radni Gminy
362 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
357 - Przetargi: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Kije
355 - Przetargi: ˝Dostawa komputerów w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
349 - 2012: Władze Gminy
348 - 2011: Kierownicy
347 - Przetargi: GMINA KIJE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA p.n. ˝˝Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kije oraz Włoszczowice˝
345 - Konkursy: Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun świetlicy - 1/2 etatu
343 - 2013: Władze Gminy
330 - Przetargi: ˝Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije˝
330 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kije o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa przedsiębiorstwa demontażu pojazdów
329 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00zł
328 - Przetargi: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Umianowice na dz. nr 979 w km 0+000÷0+150, dz. nr 1247 w km 0+000÷0+230, dz. nr 1135 w km 0+000÷0+100
328 - 2014: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2014
327 - 2014: Władze Gminy
327 - 2009: Władze Gminy
326 - Ogłoszenia projektu 8.3: NABÓR NA STANOWISKO - OPIEKUN ŚWIETLICY
325 - Przetargi: Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
322 - Konkursy: Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury KASZTELANIA
322 - Konkursy: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: INFORMATYK
320 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla dzieci w roku 2013 pn: ˝Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci 3 i 4 letnich w Kijach˝
318 - Przetargi: Informacja o unieważnieniu postępowania
316 - 2011: Oświadczenia majątkowe radnych
315 - Przetargi: Remont drogi gminnej na dz. nr 299 w miejscowości Kliszów w km 0+000 - 1+320
314 - Przetargi: ˝Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kije na dz. nr 334/5, 810/10, 810/29 w km 0+453 ÷ 0+887, oraz Rębów na dz. nr 206 w km 0+000 ÷ 0+300˝
314 - 2013: Oświadczenia majątkowe radnych
309 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowegow kwocie do 1 184 130,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
309 - Konkursy: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU
308 - 2010: Władze Gminy
304 - Konkursy: Zaproszenie dla nauczycieli do złożenia oferty udziału w  projekcie pn. ˝Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije˝
304 - Przetargi: Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek˝
303 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
301 - Przetargi: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCISTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KIJE
301 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włoszczowicach
301 - 2010: Zarządzenia Wójta Gminy Kije - 2010
300 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
299 - Przetargi: ˝Remont budynków z przeznaczeniem na integracyjne kluby w Kliszowie i Umianowicach˝
298 - Przetargi: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Kokot, Włoszczowice i Kliszów
297 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
291 - Konkursy: Nabór na wolne stanowiska pracy wychowawca grupy i opiekun świetlicy w ramach projektu ˝Trzylatek w Przedszkolu˝
290 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nw. środków trwałych- maszyn i urządzeń rolniczych
288 - Konkursy: Usługi integracji społecznej
288 - Przetargi: ˝UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO˝
286 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: ˝Budowa Centrum Edukacji ekologicznej- Zamku w Kijach˝
286 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XI/63/07
283 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
283 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówinia pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 95 w Górkach w km 0+000 ÷ 0+417˝
282 - Koniec kadencji 2006-2010: Władze Gminy
282 - 2012: Sesja Nr XXII z dnia 28 listopada 2012 roku
282 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012
282 - Ochrona Środowiska: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
281 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na ˝Dostawę energii elektrycznej˝
281 - Ochrona Środowiska: Informacja o przystąpieniu do opracowania ˝Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kije˝
281 - Przetargi: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 900 000,00zł
277 - Przetargi: Przebudowa drogi powiatowej NR 0144T Stawiany - Samostrzałów
277 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ˝Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kije˝
277 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/57/07
276 - 2011: Sesja Nr VI z dnia 31 maja 2011 roku.
275 - Konkursy: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2012 ROKU
275 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu strażackiego
273 - Konkursy: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.
273 - 2009: Oświadczenia majątkowe radnych
272 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek
269 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012
269 - Koniec kadencji 2006-2010: Oświadczenia majątkowe radnych
268 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek
268 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XI/62/07
268 - 2010: Kierownicy
266 - 2012: Kierownicy
266 - Przetargi: ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hajdaszek na dz. nr ewid. 289 od km 0+000 do km 0+770˝
266 - Konkursy: Rozstrzygnięcie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
265 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XI/61/07
263 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów na dz.nr ewid.111, 117, 131˝ oraz ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoszczowice na dz.nr ew.67
262 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nieograniczonym przetargu˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.:˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
261 - 2009: Kierownicy
260 - 2013: Sesja Nr XXVII z dnia 18 marca 2013 roku
260 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2013
260 - Konkursy: Rozstrzygnięcie konkursu ofert do udziału w projekcie pn. ˝Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije˝
258 - 2010: Sesja Nr LIII z dnia 2 czerwca 2010 roku.
257 - 2012: Sesja Nr XXIV z dnia 31 grudnia 2012 roku
257 - Uchwały Rady: Uchwała Nr X/59/07
256 - Konkursy: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU
255 - 2011: Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2011 roku.
255 - Konkursy: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU
254 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ˝Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kije˝- czynność powt
253 - 2013: Kierownicy
252 - 2006: Oświadczenia majątkowe radnych
251 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/07
251 - 2013: Sesja Nr XXV z dnia 6 lutego 2013 roku
251 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
251 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/43/07
250 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na sporządzenie scenariusza i kosztorysu filmu w technologii 5D o charakterze edukacyjnym promującego walory przyrodnicze Ponidzia.
248 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/45/07
248 - 2015: Sesja nr IV z dnia 18 marca 2015 roku
247 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VIII/51/07
247 - Przetargi: ˝Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Kije w sezonie zimowym 2015/2018˝
247 - Przetargi: INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KIJE
247 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kije na dz. nr 334/5, 810/10, 810/29 w km 0+453 ÷ 0+887, oraz Rębów na dz. nr 206 w km 0+000 ÷ 0+300˝
246 - Przetargi: Przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: ˝Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 - 1+200˝
246 - Przetargi: Informacja dla wykonawców przetargu nieograniczonego ˝Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije˝
245 - 2014: Sesja nr III z dnia 30 grudnia 2014 r.
245 - 2009: Sesja Nr XLI z dnia 23 września 2009 r.
245 - Konkursy: Wójt Gminy Kije ogłasza konkurs na sporządzenie scenariusza i kosztorysu filmu w technologii 5 D o charakterze edukacyjnym promującego walory przyrodnicze Ponidzia.
244 - Przetargi: Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji ogłoszenia o przetargu ustnym na sprzedaż nw. środków trwałych – maszyn i urządzeń pozostałych po likwidacji Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Kijach
244 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/55/07
244 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XI/60/07
244 - Konkursy: Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝
242 - Przetargi: Koszenie boisk wraz z  usunięciem lub zmieleniem trawy na terenie Gminy Kije w sezonie 2016
240 - Przetargi: ˝Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije˝
240 - 2011: Sesja Nr XI z dnia 9 listopada 2011 roku.
239 - Uchwały Rady: Uchwała Nr IX/53/07
239 - 2012: Sesja Nr XXIII z dnia 12 grudnia 2012 roku
239 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VIII/49/07
238 - 2012: Sesja Nr XIII z dnia 14 marca 2012 roku
236 - Przetargi: Sprzedaż autobusu AUTOSAN
234 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 1135 w miejscowości Umianowice w km 0+580 ÷ 1+230
234 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kije, Górki
233 - Przetargi: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 526/1, 526/2 w miejscowości Kije w km 0+000÷0+430˝
233 - Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym ˝Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kije˝
232 - 2012: Sesja Nr XIV z dnia 30 marca 2012 roku
232 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
231 - 2013: Sesja Nr XXXI z dnia 9 sierpnia 2013 roku
230 - Przetargi: Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym ˝Remont kładki dla pieszych nad linią kolejową LHS w Gminie Kije˝
229 - Konkursy: Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w Ekologicznym Przedszkolu w Gartatowicach
229 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/48/07
229 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na ˝Budowę wieży antenowej na terenie gminy Kije˝
227 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VIII/50/07
227 - Przetargi: Dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kije w roku szkolnym 2010/11
226 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla dzieci w roku 2013 pn: ˝Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci 3 i 4 letni
226 - Ogłoszenia projektu 8.3: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije
226 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/47/07
225 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych: Autobus Autosan, model H09 – 2141S, rok produkcji 2002
225 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr VII/46/07
225 - 2010: Sesja Nr III z dnia 30 grudnia 2010 roku.
224 - 2014: Kierownicy Jednostek
223 - 2011: Sesja Nr X z dnia 12 października 2011 roku.
223 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.˝Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 1 346 728,00zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego...
223 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na ˝Budowę sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
223 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/07
220 - 2015: Władze Gminy
219 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ˝Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kije˝
219 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/56/07
218 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/07
218 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr X/58/07
218 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kije
218 - Koniec Kadencji 2010-2014: Władze
217 - 2013: Sesja Nr XXXVI z dnia 11 grudnia 2013 roku
217 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/07
217 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa przedsiębiorstwa demontażu pojazdów˝
217 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
217 - 2012: Sesja Nr XV z dnia 25 kwietnia 2012 roku
217 - Przetargi: Przetarg na sprzedaż działki o nr ew. 451, w miejscowości Borczyn
216 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów˝
216 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 526/1, 526/2 w miejscowości Kije
215 - 2011: Sesja Nr IV z dnia 16 lutego 2011 roku.
215 - Przetargi: Zapytania do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
214 - 2008: Władze Gminy
214 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla nieograniczonego przetargu pn.: ˝Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije˝
214 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/07
213 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/07
213 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ˝Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 – 0+570˝
212 - Przetargi: ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy zakupu mebli i wyposażenia oddziału przedszkolnego w ramach projektu ˝Trzylatek w Przedszkolu˝
212 - Koniec Kadencji 2010-2014: Radni Gminy
211 - Uchwały Rady: Uchwała Nr IX/52/07
210 - Przetargi: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kije w 2016r.
210 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2012
210 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/07
210 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/07
209 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w nr ew. 302/1 i 302/5, polożonych w miejscowości Hajdaszek
209 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2013
209 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/07
209 - 2015: Sesja nr VI z dnia 23 czerwca 2015 r
208 - 2011: Sesja Nr V z dnia 30 marca 2011 roku.
208 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/07
208 - Przetargi: PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NW. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
208 - 2008: Sesja Nr XX z dnia 2008-05-28
207 - 2010: Oświadczenia majątkowe radnych
206 - Przetargi: Modyfikacja ogłoszenia o przetargu na sprzedaż koparki TEREX i autobusu SETRA.
206 - 2008:
204 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/07
204 - Przetargi: Infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ˝Budowa wieży antenowej na terenie gminy Kije˝
203 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/07
203 - Przetargi: Rokowania na sprzedaż działki o nr ew. 212/4, Kliszów
202 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/07
202 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Kije
202 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/07
201 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije
201 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparki TEREX i autobusu SETRA.
200 - 2012: Sesja Nr XVI z dnia 23 maja 2012 roku
198 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/44/07
197 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/07
197 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/07
196 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o udostępnieniu informacji w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝ Linia do produkcji betonu Z4/1-2250˝
196 - Konkursy: Protokól z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniejszych ofert na zadanie pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝ we Włoszczowicach
196 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Kliszów i Umianowice
196 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę energii elektrycznej˝
195 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/07
195 - 2013: Sesja Nr XXXIII z dnia 9 października 2013 roku
195 - 2012: Sesja Nr XXI z dnia 30 października 2012 roku
195 - Przetargi: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości o nr ew. 212/4, położonej w miejscowości Kliszów, Gminie Kije
195 - 2008: Oświadczenia majątkowe radnych
195 - Przetargi: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 212/4 w Kliszowie.pdf
194 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/07
194 - 2013: Sesja Nr XXXVII z dnia 30 grudnia 2013 roku
194 - 2009: Sesja Nr XLVI z dnia 30 grudnia 2009 roku.
194 - 2015: Sesja nr X z dnia 30 grudnia 2015 roku
192 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/07
191 - 2013: Sesja Nr XXVI z dnia 25 lutego 2013 roku
191 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowościach Kliszów i Gołuchów
190 - 2013: Sesja Nr XXIX z dnia 16 maja 2013 roku
190 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/07
187 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: IA.5132.5.2014
187 - 2008: Sesja Nr XXIII z dnia 2008-09-11
187 - 2014: Sesja nr XLVII z dnia 24 września 2014 r.
187 - 2013: Sesja Nr XXVIII z dnia 24 kwietnia 2013 roku
186 - Przetargi: Drugi przetarg na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości o nr ew. 137/5 i 137/6 – Włoszczowice
186 - Przetargi: Usługa polegająca na usunięciu drzew bez karczowania w Gminie Kije
185 - Przetargi: Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania p.n.: ˝Dostawa oleju napędowego dla Gminy Kije˝
184 - 2006: Władze Gminy
184 - Przetargi: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Kliszów
183 - Przetargi: Przetarg na zbycie nieruchomości nr 185, 137/5 i 137/6 w miejscowości Włoszczowice
183 - 2014: Sesja nr XLIX z dnia 5 listopada 2014 r.
183 - 2014: Sesja nr II z dnia 12 grudnia 2014 r.
182 - 2009: Sesja Nr XXXI z dnia 2009-02-18
181 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w km 0+080 do km 0+550
180 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hajdaszek na dz. nr ewid.289˝
179 - Przetargi: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów, Gminie Kije, wraz ze złożem kopaliny w granicach złoża wapieni Gołuchów, udokumentowanego
179 - Przetargi: ˝Przetarg nieograniczony – dz. o nr ew. 553, położona w miejscowości Gołuchów wraz ze złożem kopaliny w granicach złoża wapieni Gołuchów, udokumentowanego w kat. B + C1˝
179 - 2015: Kierownicy Jednostek
178 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
178 - 2014: Sesja Nr XXXIX z dnia 26 lutego 2014 roku
177 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości n nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów
176 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zadanie ˝Dostawa Oleju Napędowego Dla Gminy Kije˝
175 - Wybory SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH: Wykaz sołtysów z  terenu gminy Kije - Kadencja 2015-2019
175 - Konkursy: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KIJE NA 2015 ROK.
174 - 2007: Oświadczenia majątkowe radnych
174 - 2016: Sesja nr XI z dnia 13 stycznia 2016 roku
174 - 2014: Sesja Nr XXXVIII z dnia 22 stycznia 2014 roku
173 - 2008: Sesja Nr XXVII z dnia 2008-12-03
173 - 2011: Sesja Nr IX z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
173 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.9.2013
173 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Gołuchów – nr ew. 553
172 - 2009: Sesja Nr XLIII z dnia 25 listopada 2009 r.
172 - Konkursy: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU
171 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki 451 - Borczyn
171 - 2013: Sesja Nr XXX z dnia 26 czerwca 2013 roku
171 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. 349 w miejscowości Rębów
170 - 2014: Sesja nr XLVI z dnia 4 sierpnia 2014 roku
169 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek
169 - Przetargi: Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije
169 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Umianowice w km 0+080 do km 0+550
169 - Konkursy: Lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w  projekcie pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝
169 - Przetargi: Zapytania do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
168 - 2008: Sesja Nr XVIII z dnia 2008-03-26
168 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.17.2013
167 - Konkursy: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014
166 - Przetargi: Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym na zadanie pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 154 w miejscowości Górki w km 0+000 ÷ 0+320˝
166 - 2014: Radni Gminy
165 - 2012: Sesja Nr XX z dnia 26 września 2012 roku
165 - 2010: Sesja Nr LVII z dnia 10 listopada 2010 roku.
165 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Hajdaszek i Gołuchów
164 - 2011: Sesja Nr VIII z dnia 26 lipca 2011 roku.
164 - Przetargi: Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego ˝Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 - 1+200˝
163 - Przetargi: Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
163 - Przetargi: Przebudowa drogi powiatowej NR 0144T Stawiany - Samostrzałów
163 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.604.15.1.2014
163 - Przetargi: Informacja dla wykonawców dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów˝
162 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 154 w miejscowości Górki w km 0+000 ÷ 0+320˝
162 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.˝Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 1 346 728,00zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu...
162 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kokot
162 - 2012: Sesja Nr XIX z dnia 31 sierpnia 2012 roku
162 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.14.2012
161 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.5.6.2013
161 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 791/1 w miejscowości Kije oraz przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 349 w miejscowości Rębów˝.
161 - Obwieszczenia: ˝Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian jednostkowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian planu˝.
160 - 2016: Sesja nr XII z dnia 24 lutego 2016 roku
160 - Konkursy: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2014
159 - 2010: Sesja Nr II z dnia 2 grudnia2010 roku.
159 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Kliszowie i Gołuchowie, Gminie Kije, wraz ze złożem kopaliny w granicach złoża wapieni Gołuchów, udokumentowanego w kat. B +C1.
159 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.11.2013
159 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska pracy w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
159 - 2014: Sesja nr XLVIII z dnia 22 października 2014 r.
158 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.7.2012
158 - 2015: Sesja nr IX z dnia 25 listopada 2015 r.
158 - 2009: Sesja Nr XLV z dnia 16 grudnia 2009 r.
157 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. Nr 212/1 w miejscowości Kliszów
157 - 2015: Sesja nr VII z dnia 26 sierpnia 2015 r
157 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
156 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.8.2013
155 - Przetargi: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów
155 - 2015: Radni Gminy
154 - 2009: Sesja Nr XXXVII z dnia 2009-06-17
154 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.9.6.2013
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Kije z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
154 - 2014: Sesja Nr XLV z dnia 30 czerwca 2014 roku
154 - Przetargi: Modyfikacja treści specyfikacji do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.9.2012
153 - 2013: Sesja Nr XXXV z dnia 20 listopada 2013 roku
153 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ˝Rozbudowa małej Elektrowni (MEW) przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Nida we wsi Kliszów
152 - 2009: Sesja Nr XLIV z dnia 8 grudnia 2009 r.
152 - Przetargi: Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia pn.: ˝Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 275, 297/2 w miejscowości Kokot w km 0+000 ÷ 1+100˝
151 - 2011: Sesja Nr VII z dnia 1 lipca 2011 roku.
151 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.10.2012
151 - 2014: Sesja Nr XLII z dnia 14 maja 2014 roku
150 - 2009: Sesja Nr XXXIV z dnia 2009-04-22
150 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.13.2013
150 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Znak GIROŚ.6220.2.15.2014
150 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.17.2012/13
150 - Przetargi: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki 37 - Górki
149 - Przetargi: Informacja dla wykonawców przetargu nieograniczonego ˝Przebudowa drogi gminnej nr 001102T w km 0+000 – 1+200˝
149 - 2015: Sesja nr VIII z dnia 21 paździenika 2015 r
149 - Konkursy: Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko Wychowawca i Opiekun świetlicy w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
149 - 2013: Sesja Nr XXXIV z dnia 6 listopada 2013 roku
148 - 2009: Sesja Nr XXXII z dnia 2009-03-06
148 - 2008: Sesja Nr XVII z dnia 2008-02-18
147 - 2014: Sesja Nr XLI z dnia 23 kwietnia 2014 roku
147 - 2014: Sesja Nr XL z dnia 26 marca 2014 roku
145 - Obwieszczenia: Informacja o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Kije wykazu nieruchomości gruntowych
145 - Konsultacje: Przedmiot konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw z terenu Gminy Kije
145 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.7.2013
144 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.5.2013
144 - 2008: Sesja Nr XXVI z dnia 2008-11-19
144 - Przetargi: Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego z dniu 24 czerwca 2016r. w Urzędzie Gminy w Kijach w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Borczyn, Gmina Kije
142 - 2008: Sesja Nr XXIV z dnia 2008-10-08
142 - 2008: Sesja Nr XXI z dnia 2008-06-30
142 - 2012: Sesja Nr XVIII z dnia 4 lipca 2012 roku
141 - Przetargi: Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice
141 - Przetargi: ˝Dostawę oleju napędowego dla Gminy Kije˝
141 - 2010: Sesja Nr LVI z dnia 27 października 2010 roku.
141 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.3.1.2014
141 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.2.3.2012
141 - 2014: Sesja nr I z dnia 1 grudnia 2014 r.
140 - 2007: Władze Gminy
140 - 2010: Sesja Nr XLVII z dnia 27 stycznia 2010 roku.
140 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.2.2013
139 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.12.2.2013
139 - 2012: Sesja Nr XVII z dnia 20 czerwca 2012 roku
139 - 2009: Sesja Nr XXXV z dnia 2009-05-20
138 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.10.6.2013
137 - 2008: Sesja Nr XXX z dnia 2008-12-29
137 - 2010: Sesja Nr XLIX z dnia 30 marca 2010 roku.
136 - 2008: Sesja Nr XIX z dnia 2008-04-23
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.13.2013
135 - 2008: Sesja Nr XXIX z dnia 2008-12-22
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie SKO.OŚ.-60/209/10/2013
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.2.26.2013.2014.2015
135 - 2010: Sesja Nr XLVIII z dnia 17 lutego 2010 roku.
134 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ˝Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 – 0+570˝.pdf
134 - 2008: Sesja Nr XXVIII z dnia 2008-12-09
133 - 2007:
133 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Ministra Środowiska
133 - 2010: Sesja Nr LI z dnia 14 maja 2010 roku.
133 - 2009: Sesja Nr XXXIII z dnia 2009-03-23
130 - 2010: Sesja Nr I z dnia 29 listopada 2010 roku.
129 - Obwieszczenia: Informacja o wniosku o wydanie decyzji o środowoskowych uwarunkowaniach
129 - Obwieszczenia: ˝Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – zasób nieruchomości˝
128 - Konkursy: Zawiadomienie o zakończeniu zapytań ofertowych w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak: GIROŚ.6220.11.5.2013
126 - 2010: Sesja Nr L z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
126 - 2008: Sesja Nr XXII z dnia 2008-07-18
124 - 2010: Sesja Nr LV z dnia 15 września 2010 roku.
124 - 2009: Sesja Nr XXXVI z dnia 2009-06-03
124 - 2009: Sesja Nr XXXIX z dnia 26 sierpnia 2009 r.
123 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
121 - 2009: Sesja Nr XLII z dnia 21 pażdziernika 2009 r.
120 - 2010: Sesja Nr LIV z dnia 30 czerwca 2010 roku.
120 - Przetargi: Ogłoszenie o odwołaniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 553, położonej w miejscowości Gołuchów
119 - 2009: Sesja Nr XL z dnia 09 września 2009 r.
117 - 2016: Sesja nr XV z dnia z dnia 8 czerwca 2016 roku
117 - Konkursy: Protokół w sprawie wyboru najkorzystniejszych oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w Ekologicznym Przedszkolu w Gartatowicach
116 - Konkursy: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań sportowych
116 - Przetargi: Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia na ˝Przebudowę drogi gminnej na dz. nr 295, 297 w miejscowości Hajdaszek w km 0+310 – 0+570˝
116 - 2014: Sesja Nr XLIII z dnia 6 czerwca 2014 roku
115 - 2015: Sesja nr V z dnia 22 kwietnia 2015 roku
113 - 2014: Sesja Nr XLIV z dnia 18 czerwca 2014 roku
113 - Przetargi: Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Kije
112 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
112 - 2008: Sesja Nr XXV z dnia 2008-11-12
112 - 2016: Sesja nr XIII z dnia 13 kwietnia 2016 roku
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/23/07
111 - Przetargi: Informacja o wywieszeniu wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ew. 212/1, położonej w miejscowości Kliszów, jako przeznaczonej do sprzedaży
109 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kijach o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
109 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2016r.
108 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.7.5.2013
105 - Przetargi: Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na realizację zamówienia p.n.: ˝Dostawa Oleju Napędowego dla Gminy Kije˝
103 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/30/07
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/29/07
101 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/40/07
101 - Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. ˝Dostawa Oleju Napędowego dla Gminy Kije˝
101 - Przetargi: Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego pojazdu - Autobus SETRA-S215UL 16.0 t
100 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
99 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/24/07
99 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/34/07
99 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/38/07
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/07
98 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VI/36/07
98 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/22/07
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/07
97 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmian jednostkowych miejscowego planu zagospodar o wania przestrzennego Gminy Kije, uchwalonego Uchwalą Nr XIV/123/04 Rady Gminy w 
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr VII/41/07
96 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/31/07
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/07
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/07
95 - Obwieszczenia: Informacja Znak: GIROŚ.6220.8.6.2013
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/27/07
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/25/07
94 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/07
94 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VI/37/07
94 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/39/07
93 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/32/07
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/26/07
93 - Uchwały Rady: Uchwała Nr V/33/07
93 - Przetargi: Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
93 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr V/28/07
93 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/07
92 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...
92 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VII/42/07
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/07
91 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...
90 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/07
89 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/07
88 - Obwieszczenia: ˝Informacja o wywieszeniu wykazu – zasób nieruchomości˝
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/07
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/07
86 - Przetargi: Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice
85 - 2016: Sesja nr XVI z dnia z dnia 31 sierpnia 2016 roku
84 - 2016: Sesja nr XIV z dnia z dnia 25 maja 2016 roku
80 - 2016: Sesja nr XVIII z dnia z dnia 20 października 2016 roku
80 - Obwieszczenia: informacja giros.6220.2.29.2013.2014.2015
79 - Wyjaśnienia, informacje i pisma ogólne: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistr
78 - Obwieszczenia: informacja giros.6220.2.12.2015
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
77 - Obwieszczenia: informacja giros.6220.1.13.2015
76 - 2016: Sesja nr XIX z dnia 23 listopada 2016 roku
76 - 2016: Sesja nr XVII z dnia z dnia 3 października 2016 roku
75 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.1.4.2016
73 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2016
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
69 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 ˝Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kije˝, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/115/12 Rady Gminy w Kijach z 
68 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
63 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Małej Elektrowni Wodnej (MEW)
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.2.4.2016
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.1.2.2016
60 - Konkursy: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
56 - Obwieszczenia: Obwieszczenie znak GIROŚ.6220.2.1.2016
56 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniekszych ofert na prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu ˝Trzylatek w przedszkolu˝
53 - Informacje: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
53 - Informacje: Informacja Wójta Gminy Kije
52 - Informacje: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KIJE z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji w 
50 - 2016: Sesja nr XXI z dnia 29 grudnia 2016 roku
48 - Informacje: Zarządzenie Nr 30/2015 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Obwodych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
45 - Informacje: Informacje dla niepełnosprawnych
43 - Konkursy: Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn.˝Trzylatek w Przedszkolu˝ w miejscowości Włoszczowice, gmina Kije.
41 - Informacje: Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
41 - Obwieszczenia: ˝Obwieszczenie Wójta Gminy Kije o przystąpieniu do sporządzenia zmiany jednostkowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmioto
41 - Konkursy: Protokół z przeprowadzonych czynności postępowania dotyczący wyboru najkorzystniekszych ofert na zadanie pn. ˝Trzylatek w przedszkolu˝
40 - 2017: Sesja nr.XXIII z dnia 08.02.2017r
39 - 2017: Sesja nr.XXII z dnia 25.01.2017r
37 - 2016: Sesja nr XX z dnia 14 grudnia 2016 roku
16 - Konkursy: Zarządzenie Nr 2/2017 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2017.pdf
16 - Plan postępowań o udzielenie zamówień: 2017
16 - Przetargi: Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu : ˝Remont drogi na dz. nr 441, 1081 w km 0+000 - 0+848 w miejscowości Umianowice˝
15 - Obwieszczenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice - dr. woj. nr 766, dł. 2030 mb; km 0+000 - 2 + 030˝.
14 - Obwieszczenia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0016T Umianowice - dr. woj. nr 766, dł. 2030 mb; km 0+000 - 2 + 030 - decyzja umarzająca
14 - 2017: Sesja nr.XXIV z dnia 01.03.2017r.
11 - Konkursy: Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznyh z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Kije na rok 2017
2 - 2015: Zarządzenie Nr 1/2015 WÓJTA GMINY KIJE z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015.
2 - Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kije: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kije za I kwartał 2012 roku

Procedury
1055 - Referat Finansowy: Podatek od nieruchomości
470 - Referat Finansowy: Podatek rolny
457 - Referat Finansowy: Wniosek o odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatków
426 - Urząd Stanu Cywilnego: Zgłoszenie urodzenia dziecka
408 - Referat Finansowy: Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
394 - Urząd Stanu Cywilnego: Nadawanie Numeru Ewidencyjnego PESEL
388 - Urząd Stanu Cywilnego: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
383 - Urząd Stanu Cywilnego: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
367 - Urząd Stanu Cywilnego: Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści
346 - Urząd Stanu Cywilnego: Zameldowanie na pobyt stały
336 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
332 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie dowodów osobistych
331 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
326 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Ewidencja działalności gospodarczej
315 - Urząd Stanu Cywilnego: Zgłoszenie zgonu
309 - Urząd Stanu Cywilnego: Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej i wyznaniowej
297 - Urząd Stanu Cywilnego: Wymiana lub utrata dowodu osobistego
294 - Urząd Stanu Cywilnego: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
294 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu
287 - Urząd Stanu Cywilnego: Zameldowanie na pobyt czasowy
286 - Urząd Stanu Cywilnego: Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
273 - Urząd Stanu Cywilnego: Wpis do rejestru wyborców
267 - Urząd Stanu Cywilnego: Wpis do ksiąg krajowych akt sporządzanych za granicą
263 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
247 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
23 - Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: wydawanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz powierzchni tego gospodarstwa
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA