Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Kijach
28-404 Kije, Kije 16
tel. (041) 356 80 09, 356 81 91, fax (041) 356 80 09 w. 11
e-mail: urzad@kije.pl, http: www.kije.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kije o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Borczyn, Górki, Kokot, Kije.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Kije o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Borczyn, Górki, Kokot, Kije, Lipnik.pdf

 Ogłoszenie Wójta Gminy Kije o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Program Rewitalizacji  dla Gminy Kije na lata 2016-2023" - Aktualizacja.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Kije o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Program Rewitalizacji  dla Gminy Kije na lata 2016-2023”.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Kije o odstąpieniu przez RDOŚ oraz PPIS od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  zmiany nr 7 części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.pdf

"Ogłoszenie Wójta Gminy Kije o przystąpieniu do sporządzenia zmiany jednostkowej miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowych zmian planu".pdf

Roczny Program współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.pdf

Formularz konsultacji.pdf

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ew.
37, położonej w miejscowości Górki.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – nr ew. 37 Górki.pdf

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – nr ew. 37 Górki.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – nr ew. 451 Borczyn

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Borczyn – nr ew. 451

Zakup Książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń".pdf

„Roczny Program współpracy gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kokot.pdf

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w miejscowości Stawiany, Gminie Kije o nieuregulowanym stanie prawnym.pdf

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W KIJACH -1/8 etatu.pdf


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - 1/8 etatu.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun świetlicy - 1/2 etatu.pdf

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wola Żydowska i Włoszczowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wola Żydowska i Włoszczowice.pdf

Informacja o wyznaczeniu na terenie Gminy Kije miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Gminę.pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije w granicach administracyjnych sołectwa Kije oraz sołectwa Górki.pdf

Sprawozdanie z realizacji " Programu i zasad współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok".pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Hajdaszek i Włoszczowice

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kijach - opiekun dzieci.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kijach - opiekun dzieci.

Sprawozdanie z realizacji " Programu i zasad współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".pdf

Ogłoszenie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Górki.pdf

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ Osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.

 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kijach.

Wójt Gminy Kije ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Czechów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kijach.

Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.

Wójt Gminy Kije ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Kije informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy Kije na okres 21 dni, tj. od 19.07.2012 r. do 10.08.2012 r. wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

 
Data wytworzenia: 2012-05-11
Data udostępnienia: 2012-05-11
Ilość wyświetleń: 54088
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Krzysztof Hynek
Zatwierdzone przez: Krzysztof Hynek
Opublikowane przez: Łukasz Czajor

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA