Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Kijach
28-404 Kije, Kije 16
tel. (041) 356 80 09, 356 81 91, fax (041) 356 80 09 w. 11
e-mail: urzad@kije.pl, http: www.kije.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Miejscowość: Kije
Adres: 16 
Poczta: 28-404 Kije
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski

Telefon: (041) 356 80 09, 356 81 91
Fax: (041) 356 80 09 w. 11
E-Mail:
ugkije@fortes.com.pl kije@bipjst.pl
WWW:
http://www.kije.pl

Czas pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

Zakres działania: Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Są to:
1. zadania własne określone ustawą i ustawami odrębnymi, obejmujące sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
2. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawami odrębnymi,
3. zadania powierzone z zakresu administracji rządowej określone w porozumieniu.

Ustawa o samorządzie gminnym w formacie Word - wielkość 150 kB
Akt utworzenia gminy w formacie jpg - wielkość 200 kB

 
Data wytworzenia: 2005-02-23
Data udostępnienia: 2005-02-23
Ilość wyświetleń: 4531
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Agnieszka Sobczyk

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA