Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 maja 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2
tel. +48 166423142, fax +48 166426630
e-mail: sekretariat@kanczuga.pl, http: www.kanczuga.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
122008 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
8303 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
7205 - Organy władzy samorządowej, str. 1
7105 - Uchwały Rady Miejskiej (archiwum), str. 1
5821 - Jednostki organizacyjne, str. 1
5308 - Urząd Miasta i Gminy, str. 1
4952 - Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, str. 1
4446 - Jednostki organizacyjne, str. 1
3842 - Rada Miejska w Kańczudze 2010-2014, str. 1
3356 - Regulaminy/ Statuty/ Strategie, str. 1
2992 - Finanse, str. 1
2664 - Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kańczudze, str. 1
2640 - Informacje nieudostępnione w biuletynie, str. 1
2354 - Szkoła Podstawowa w Kańczudze, str. 1
2146 - Rada Miejska w Kańczudze 2006-2010, str. 1
1979 - Uchwały z 2010r., str. 1
1948 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2008-2015, str. 1
1939 - Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., str. 1
1806 - Uchwały z 2012r., str. 1
1789 - Uchwały z 2013 r., str. 1
1695 - Uchwały z 2015 r., str. 1
1631 - Uchwały z 2011r., str. 1
1537 - Uchwały z 2014 r., str. 1
1524 - Rada Miejska w Kańczudze 2014-2018, str. 1
1517 - Budżet, str. 1
1413 - Uchwały z 2009r., str. 1
1348 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze, str. 1
1339 - 2009-Finansowe, str. 1
1335 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Siedleczce, str. 1
1300 - Rada Miejska w Kańczudze 2002-2006, str. 1
1259 - Gimnazjum Nr 1 w Kańczudze, str. 1
1257 - Informacje o wykonaniu budżetu, str. 1
1257 - Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze, str. 1
1248 - Uchwały z 2007r., str. 1
1243 - Zmiana ustawy utrzymania czystości i porządku w gminie, str. 1
1222 - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w UMiG Kańczuga oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga., str. 1
1204 - 2012, str. 1
1200 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rączynie, str. 1
1198 - 2011, str. 1
1139 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łopuszce Wielkiej, str. 1
1137 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sieteszy, str. 1
1135 - 2010, str. 1
1114 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, str. 1
1103 - 2010-Finansowe, str. 1
1069 - Uchwały z 2008r., str. 1
1069 - Środowiskowy Dom Samopomocy, str. 1
1034 - Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga, str. 1
1033 - Rejestry, str. 1
1013 - Statut, str. 1
989 - Miejsko-Gminne Przedszkole, str. 1
973 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze, str. 1
952 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Pantalowicach, str. 1
916 - Petycje, str. 1
862 - Działalność Gospodarcza, str. 1
857 - Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Krzeczowicach, str. 1
849 - Uchwały z 2016 r., str. 1
830 - 2009, str. 1
815 - Uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, str. 1
812 - Budownictwo i rozwój gospodarczy, str. 1
787 - Gospodarka nieruchomościami, str. 1
785 - Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze, str. 1
782 - Inne, str. 1
775 - Uchwały z 2006r., str. 1
761 - Uchwały z 2003r., str. 1
748 - Świadczenia Rodzinne, str. 1
742 - Drogi, str. 1
724 - Uchwały z 2005r., str. 1
711 - Rolnictwo, str. 1
709 - Uchwały z 2004r., str. 1
686 - 2013, str. 1
676 - Ochrona środowiska, str. 1
641 - Referat Finansowo-Budżetowy, str. 1
544 - 2015, str. 1
286 - Statuty Sołectw i Osiedli, str. 1
282 - STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA 2014-2019, str. 1
233 - 2014, str. 1
231 - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016-2022, str. 1
223 - REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE MIASTA I GMINY KAŃCZUGA, str. 1
218 - Miejsko – Gminny Żłobek w Kańczudze, str. 1
216 - REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ MIASTO I GMINĘ KAŃCZUGA, str. 1
195 - EKOPORTAL, str. 1
101 - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA NA LATA 2016-2022, str. 1
98 - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA NA LATA 2016 – 2021, str. 1
83 - REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w punktach handlowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, str. 1
81 - ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA NA LATA 2015-2030, str. 1
73 - REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, str. 1
72 - AZBEST, str. 1
47 - Gospodarka odpadami komunalnymi, str. 1
0 - Wybory Ławników, str. 1

aktualności
1747 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. działalności gospodarczej, promocji miasta i gminy, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwiązywania problemów alkoholowych
1236 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy podinspektora ds. płac i kadr
1068 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna
1017 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. płac i kadr
959 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka
947 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wyniku naboru na stanowisko ASYSTENTA RODZINNEGO w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej
941 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Adaptacja - modernizacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
925 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. działalności gospodarczej, promocji miasta i gminy, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwiązywania problemów alkoholowych
907 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Adaptacja budynku na Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Bóbrka Kańczucka - I etap
881 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i mostów
841 - Wybory i Referenda: Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych
829 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze - etap I 
807 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik Socjalny w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze
799 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko ASYSTENTA RODZINNEGO
794 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach
792 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w OKMiG Kańczuga i Bibliotece Publicznej MiG Kańczuga.
786 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: II przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Malowanie ścian zewnętrznych/elewacji budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i sali gimnastycznej w Kańczudze
783 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice
752 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ASYSTENT RODZINNY
751 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze
743 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds.Inwestycji
742 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.
735 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENT RODZINNEGO
722 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 1560 w miejscowości Sietesz
721 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i mostów
712 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji
712 - M-G Ośrodek Pomocy Społecznej: Statut M-G Osrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze
695 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. Geodezji
674 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i rozwoju gospodarczego
673 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 835 LUBLIN - PRZEWORSK - GRABOWNICA STARZEŃSKA - BUDOWA CHODNIKA W M. NIŻATYCE KM 159 + 462 - KM 159+851.95 STR. L
648 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy instruktor terapii zajęciowej
622 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Lista kandydatów sełniających wymogi formalne na stanowisko Podinspektora ds. Świadczeń rodzinnych.
605 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. dróg i mostów
599 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Malowanie ścian zewnętrznych/elewacji budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i sali gimnastycznej w Kańczudze
596 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce
595 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze - etap II
589 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek biura sołtysa w Sieteszy
581 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Unieważnienie naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINNY
579 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i mostów
578 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze
573 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze
570 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi
566 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja rynku w miejscowości Kańczuga
563 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Sietesz
558 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. świadczeń rodzinnych
555 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna - II etap
554 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. dróg i mostów
547 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds geodezji.
545 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony.: Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej w Kańczudze
545 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko informatyka.
542 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w OKMiG Kańczuga i Bibliotece Publicznej MiG Kańczuga.
540 - Wybory Samorządowe 2010: Składy obwodowych komisji wyborczych
538 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę placów zabaw w m. Bóbrka Kańczucka, Łopuszka Mała i Kańczuga
531 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych w Urzedzie Miasta i Gminy w Kańczudze.
527 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze.
525 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. dróg i mostów
525 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (...) - budynek Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce
520 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pantalowice
510 - Rolnictwo i Leśnictwo: Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
510 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja miejskiego rynku w Kańczudze
505 - Drogi: Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
502 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Chodakówce
499 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi
494 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: ˝Roboty remontowe w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Rączynie. Docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji budynku˝
491 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i rozwoju gospodarczego
489 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze - etap I 
486 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja miejskiego rynku w Kańczudze
485 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Linia oświetlenia ulicznego w Kańczudze Stacja Kańczuga SKR i Stacja Kańczuga Węgierska
483 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Pracownik Socjalny w M-G Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze
479 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pantalowice
478 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINNEGO
468 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINNEGO
465 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Krzeczowicach II etap
463 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: ˝Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 2075 współfinansowanych z FOGR w m. Pantalowice˝
463 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Łopuszce Małej
463 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budowa łącznika) przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka - część I 
462 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Informacja o obwieszczeniu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
461 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze na Żłobek - Wyposażenie żłobka, plac zabaw
460 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: ˝Malowanie ścian zewnętrznych budynku Domu Kultury w Łopuszce Wielkiej
448 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice
447 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze.
447 - Wybory i Referenda: Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kańczudze
446 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: ˝Remont drogi Szajowej nr ewid. 719, 720 w m. Niżatyce uszkodzonej w wyniku powodzi w 2009 roku˝
443 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kursy zawodowe w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Kańczuga- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
441 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach
437 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej.
435 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
432 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Pantalowicach II etap
431 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Strażaka w Żuklinie
428 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
424 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony.: ˝Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga˝
418 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze
416 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i rozwoju gospodarczego
415 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej Nr 1 10704 R ul. Polna w Kańczudze
407 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.
404 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Sieteszy
401 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (...) - budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
398 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Roboty ziemne (kopanie rowów) na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
397 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kańczuga
395 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja: Wybór Wykonawcy na wykonanie zadania: Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne Miasta i Gminy Kańczuga - postępowanie do 14 000 euro
391 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła wykorzystanych możliwości dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (...) ETAP III
388 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
387 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja chodników na terenie miasta Kańczuga
387 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
386 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła wykorzystanych możliwości dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (...) ETAP II
385 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa ratowniczego sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP w Kańczudze
384 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Wykonanie chodnika w miejscowości Krzeczowice z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową oraz szlak pieszy Nordic Walking
377 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: II przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Kursy zawodowe w ramach projektu ˝Czas na aktywność w Gminie Kańczuga˝ – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego˝
377 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych w ramach projektu Szkoła wykorzystanych możliwości dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (...)
376 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sietesz i Siedleczka - zadanie dofinansowane z FOGR
374 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Łopuszce Wielkiej o naborze na wolne stanowisko pracy instruktor terapii zajęciowej
370 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy ZSG w m. Łopuszka Wielka
368 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony pn.: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kańczudze
366 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
365 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu Szkoła wykorzystanych możliwości dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
364 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony pn.: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr ewid. dz. 8 Krzeczowice – JAZZ w km. 0+104 w miejscowości Krzeczowice
364 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
363 - Ochrona Środowiska: Azbest - ogłoszenie
361 - Komunikaty Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
361 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Opracowanie koncepcji szczegółowej i projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Sietesz górna i Siedleczka górna
360 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kańczuga na ulicy Piłsudskiego
358 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w 2017 roku
354 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
351 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.1. Rozwój OZE - [II]
351 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Łopuszce Wielkiej
349 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja: Wybór Wykonawcy na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu ˝Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego dla jednostki OSP w Kańćzudze˝
348 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja: Wybór Wykonawcy zadnia - Dostawa piasku naturalnego kopanego na teren składowiska odpadów w Bóbrce Kańczuckiej - postępowanie do 14 000 euro
347 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacje i remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
347 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - budynek Domu Ludowego w Medyni Kańczuckiej
343 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia uliczno - parkowego, placu oraz ścieżek spacerowych przy zbiorniku wodnym w Łopuszce Małej
343 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Wykonanie projektu budowy drogi gminnej z Kańczugi - ul. Węgierska do Łopuszki Małej - I etap
343 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja: Wybór Wykonawcy na Wykonanie remontu chodnika w miejscowości Łopuszka Wielka k/Kościoła - postępowanie do 14 000 euro
342 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (...) - budynek Domu Kultury w Rączynie
339 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wysokości 1 700 000,00 PLN
337 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (...)
337 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - budynek komunalny Biblioteka Krzeczowice
336 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Wykonanie chodnika w miejscowości Rączyna z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową oraz szlak pieszy Nordic Walking
335 - Program Integracji Społecznej: Ogłoszenie o wynikach naboru ofert w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
334 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
332 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (...) - budynek Domu Ludowego w Siedleczce
329 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacje dróg na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
328 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ (...)
328 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
327 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa utwardzonego placu do ok. 30 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową, odwadniającą oraz dwóch zjazdów drogowych z drogi publicznej, gminnej w Kańczudze
327 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: OBWIESZCZENIE!!! - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga
325 - Ochrona Środowiska: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - NOWY!
322 - Podatki: PODATKI 2012
319 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Protokół z zebrania odbytego w dniu 6 stycznia 2010 r., dotyczącego dyskusji publicznej nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (...)
318 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
317 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łopuszka Mała
317 - Komunikaty Rady Miejskiej: V Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
316 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kańczuga
316 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (...) - budynek Domu Strażaka w Krzeczowicach
316 - Ochrona Środowiska: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
316 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
316 - Ochrona Środowiska: Uchwała Nr V/33/06 z dnia 14 września 2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
315 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony: Roboty malarskie i wykończeniowe w pomieszczeniach Domu Ludowego w m. Niżatyce
314 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budowa łącznika) przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w miejscowości Łopuszka Wielka - etap II
314 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony pn.: Remont drogi gminnej nr ewid. 1774 w miejscowości Pantalowice
313 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
312 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Adaptacja budynków komunalnych w miejscowości Siedleczka
310 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Analogia - Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku garażowego OSP w Rączynie
309 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Roboty brukarskie przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Sieteszy
306 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej (...) - budynek sali gimnastycznej SP im. Jana III Sobieskiego w m. Kańczuga
303 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Medynia Kańczucka
302 - Komunikaty Rady Miejskiej: XI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
301 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Umocnienie rowu przy drodze gminnej dz. nr ewid. 319 w m. Łopuszka Wielka, k/Kościoła
300 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
300 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla zadania: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (...)
298 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony pn.: ˝Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga˝
297 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkoleniowe w ramach projektu ˝Czas na aktywność w Gminie Kańczuga˝ - projekt wspołfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
297 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga
296 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych
295 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowe Komisje Wyborcze
295 - Rolnictwo i Leśnictwo: Wzór wniosku o wydanie zaświadczeń niezbędnych do opracowania planu zalesienia
295 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
292 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga - Dom Strażaka w Lipniku
292 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 1/2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
292 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu
291 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.1. Rozwój OZE
290 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Kańczudze
290 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze na Żłobek - roboty budowlane
288 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze - etap I 
287 - Ochrona Środowiska: Postanowienie
287 - Komunikaty Rady Miejskiej: V Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
287 - Ochrona Środowiska: Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
286 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
284 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia meblowego do budynków komunalnych pełniących funkcję społeczno - kulturalne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
283 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji
283 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont dróg gminnych: 1) droga nr G11079R, dz. nr ewid. 319 (...) w m. Łopuszka Wielka, 2) ciąg dróg w m. Krzeczowice (...)
283 - Świadczenia rodzinne: Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011
282 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej Nr 1 10704 R Kańczuga - Sietesz - Husów w km 1+140 - 4+300
280 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 688 w m. Łopuszka Wielka.
280 - Świadczenia rodzinne: Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2011/2012
279 - Program Integracji Społecznej: Ogłoszenie o wynikach naboru ofert w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofertogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich
278 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
277 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Szkolenie wyjazdowe - Trening integracji emocjonalnej w projekcie ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KL
276 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa używanej koparki kołowej dla Miasta i Gminy Kańczuga - II
276 - Podatki: PODATKI 2014
275 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 4/2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
275 - Ochrona Środowiska: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla MIASTA I GMINY KAŃCZUGA na lata 2004 – 2015
275 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 165 w km 0+880 - 1 + 230 w m. Sietesz
274 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Udzielenie długoterminowego kredytu w 2014 roku na okres 10 lat (...) w kwocie 1 080 000,00 zł
274 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej Nr 110748 R w km 0+000 - 1+ 150 w miejscowości Łopuszka Wielka dz. nr ewid. 179, 4145, 276
274 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie OŚ.6220.08.2012.KR z dnia 21.02.2013
273 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
272 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Kańczuga
271 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz
271 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łopuszka Wielka.
270 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Kańczuga (ul. Szkolna, Słowackiego, 11-go Listopada)
270 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.01.2011
269 - Komunikaty Rady Miejskiej: I Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
268 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika małej retencji w m. Pantalowice
268 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
268 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
268 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku komunalnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kańczuga
268 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczonym pn.: ˝Sporządzenie operatów geodezyjno- prawnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga˝
267 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 4/2012 dotyczący sprzedaży działki nr 592 położonej w Kańczudze.
266 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont budynku przystanku PKS przy ulicy św. Barbary w Kańczudze
266 - Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych 2011: Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
265 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej dla zadania: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (...)
265 - Świadczenia rodzinne: ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE od 1 stycznia 2013 r.
265 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
264 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1609 R w m. Siedleczka i Sietesz - etap I 
263 - Zapotrzebowanie i nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka.
263 - Podatki: PODATKI 2013
263 - Komunikaty Rady Miejskiej: XIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
263 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 roku
263 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Utwardzenie placu działki mienia komunalnego w m. Siedleczka
263 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Kursy zawodowe w ramach projektu ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
262 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 10/2010 dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
261 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
260 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi szkoleniowe w ramach projektu ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ (...)
260 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Postanowienie o wznowieniu z urzędu postępowania - RG 7331/03A/2010 z dnia 22.06.2011
260 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze - II półrocze
259 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
258 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
258 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu
258 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kursy zawodowe w ramach projektu ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ (...)
257 - Ochrona Środowiska: Ogłoszenie
256 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - rok 2013
256 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kańczudze z dnia 31 marca 2015 roku
254 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieteszy.
254 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego rozwiązaniami
253 - Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych 2011: KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLOWYCH
253 - Ochrona Środowiska: Ogłoszenie
253 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
253 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP
253 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.06A.2012.GM z dnia 02.08.2012 r
252 - Ochrona Środowiska: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
252 - Świadczenia rodzinne: Nowe wzory druków
252 - Świadczenia rodzinne: KOMUNIKAT
251 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Remont drogi w miejscowości Krzeczowice, dz. nr ewid. 357 w km 0+000 - 0+550
251 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 6733.08A.2011 z dnia 28.11.2011
251 - Ochrona Środowiska: Ogłoszenie
251 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
250 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.07A.2012.GM z dnia 15.11.2012 r.
250 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego CIK Krzeczowice
250 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
249 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.
249 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
249 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów kamiennych/kruszywa na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
248 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RG 771/010A/2009
248 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka
247 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
247 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 3
246 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
246 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązania
246 - Ochrona Środowiska: Informacja
245 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 15.12.2008 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
244 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
244 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - OŚ.6220.03.01.2013.KR z dnia 31.07.2013 r
244 - Podatki: PODATKI 2015
244 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kursy zawodowe w ramach projektu ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ (...) - etap II
243 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie remontu ciągu dróg gminnych - ulic Leona Grzebyka nr G 110723 R, 15-go Sierpnia nr G 110722 R, Adama Głowackiego nr G 110724 R w Kańczudze
243 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
243 - Świadczenia rodzinne: Informacja o rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
243 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG 6733.02A.2011 z dnia 20.04.2012
242 - Ochrona Środowiska: Postanowienie
242 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie nr OŚ.7624/II-07.06./09/2014.KR z dnia 05.12.2014 r.
242 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu nr SKO 415.84.2011 z dnia 26.08.2011 roku
242 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa używanego samochodu - śmieciarki na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
242 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Zaproszenie do składania propozycji cenowych na realizację zadania: Remont pomieszczeń Świetlicy wiejskiej zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka
242 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
242 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 7331/03A/2010
241 - Program Integracji Społecznej: Ogłoszenie o wynikach naboru ofert w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
241 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.07.2011 - RG 6733.05A.2011
240 - Świadczenia rodzinne: Świadczenie pielęgnacyjne-informacja
240 - Współpraca z OPP: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK
240 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Sietesz
240 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG 6733.12A.2011 z dnia 17.01.2012
240 - Świadczenia rodzinne: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
240 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
240 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 5
240 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 6733.12A.2011 z dnia 31.01.2012
239 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
239 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w m. Sietesz
239 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
238 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 14.11.2008 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
238 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
238 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
238 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kanczuga w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
238 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 9
238 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieteszy
238 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Opracowanie koncepcji szczegółowej i projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Sietesz górna i Siedleczka górna
237 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 11
237 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu Ładowarki STALOWA WOLA Ł-34
237 - Ochrona Środowiska: Informacja
237 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 9
237 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 7331/02A/2010
237 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o przystąniu do przeprowadzenia stratgicznej oceny na śodowisko
234 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kańczudze.
234 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG-6733.04A.2011z dnia 05.08.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
234 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 5
234 - Świadczenia rodzinne: Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
234 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.07A.2012.GM z dnia 10.10.2012 r.
234 - Ochrona Środowiska: Zarządzenie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i tran
233 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kanczuga
233 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Usługi dla dzieci i młodzieży
232 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi szkoleniowe oraz kursy zawodowe przyuczające do określonego zawodu w ramach projektu ˝Czas na aktywność w gminie Kańczuga˝ (...)
232 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.08A.2012.GM z dnia 29.11.2012
232 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 11.12.2008 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
232 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze - I półrocze
232 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 3/2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
231 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr RG.6733.01A.2012.GM z dnia 13.02.2012
231 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez wykonanie remontu drogi gminnej nr 1 10743 R Bóbrka Kańczucka - Gaj w km 0+000 - 1+230
231 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej Nr 1 10747 R Łopuszka Mała - Łopuszka Wielka dz. Nr ewid. 424 w km 0+000-0+700 oraz dz. Nr ewid. 612 w km 0+000-0+130
230 - Podatki: PODATKI 2016
230 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Wsparcie szkoleniowe
230 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
230 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rączynie
230 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Roboty ziemne i melioracyjne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
230 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
230 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 1553/38 o powierzchni 0,09 ha położonej w Kańczudze
229 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz
229 - Ochrona Środowiska: Informacja z dnia 04.07.2011 r., OŚ.6220.02.2011 - Budowa instalacji magazynowania i przetłaczania wody złożonej z OZG Rączyna na OZG Pantalowice
229 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja nr RG 7331/03A/2010 z dnia 22.12.2011 roku - umarzająca postępowanie
229 - Ochrona Środowiska: Zestawienie firm i punktów zbierających zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny
228 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta i Gminy Kańczuga
228 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - OŚ.6220.02.2011
228 - Świadczenia rodzinne: Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r. zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
227 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2010 rok
227 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w m. Siedleczka - zadanie współfinansowane z FOGR
227 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa używanego lekkiego samochodu specjalnego/pożarniczego dla jednostki OSP w Pantalowicach
227 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
227 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
226 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: ˝Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga˝
226 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Adaptacja, remont i prace wykończeniowe oraz wyposażenie placówek wsparcia dziennego w Kańczudze i Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dzien. (...)
226 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Starosty Przeworskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
225 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.05A.2012.GM z dnia 25.07.2012
224 - Świadczenia rodzinne: Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r.
224 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Usługi dla osób starszych
224 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Usługi Łączone
224 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2011 rok
224 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 27.11.2008 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego
224 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont dachu budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce
224 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.02A.2012.GM z dnia 23.03.2012
224 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszcznie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG 6733.08A.2011 z dnia 14.11.2011
223 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 27.09.2011nr RG 6733.07A.2011
223 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
223 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im . Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze w 2013 roku
223 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
223 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.01A.2012.GM z dnia 05.03.2012
222 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09.02.2011
222 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego CIK Krzeczowice
222 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 6733.10A.2011.GM z dnia 10.02.2012
222 - Wybory Ławników: Wybory Ławników
221 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 29.10.2010
221 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2007 rok.
221 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
221 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 7
220 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
219 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: II przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka
219 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok
219 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 6733.05A.2011 z dnia 13.09.2011
219 - Wybory samorządowe 2014: Miejska Komisja Wyborcza w Kańczudze
218 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 - 2019
218 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w latach 2017-2018
218 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr RG.6733.02A.2012.GM z dnia 17.02.2012 r.
218 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
218 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Siedleczka
218 - Ochrona Środowiska: Informacja OŚ.6220.01.02.2011.BP-3 z dnia 07.06.2011
218 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.7331/03A/2010/2010/2012.GM z dnia 24.07.2012
218 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.03A.2012.GM z dnia 14.05.2012
217 - Komunikaty Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
217 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2016 roku.
217 - Świadczenia rodzinne: Do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
217 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji i remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kańczudze
217 - Podatki: Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu zyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
217 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka - I półrocze
217 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
216 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu Specjalnego Pożarniczego STAR P-244L 359
216 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Sietesz - II półrocze
216 - Świadczenia rodzinne: Nowy okres zasiłkowy 2012/2013
216 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych, ulic, chodników oraz zatok parkingowych na terenie miasta i Gminy Kańczuga - Część 1 - Modernizacje dróg i ulic
216 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa używanej koparki kołowej dla Miasta i Gminy Kańczuga
215 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz nieruchomości położonej w Sieteszy.
215 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
215 - Komunikaty Rady Miejskiej: IV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
215 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG 6733.04A.2011 z dnia 22.07.2011
215 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
214 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie Burmistrza MiG Kańczuga o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Usuwania Azbestu dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2011 - 2032
214 - Komunikaty Rady Miejskiej: VII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
214 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Usługi Łączone
213 - Wybory Prezydenta RP 2015: Obwodowe Komisje Wyborcze
213 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
213 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
213 - Świadczenia rodzinne: Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
213 - Ochrona Środowiska: Zarządzenie w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
213 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - nr RG 6733.09A.2011 z dnia 18.11.2011
212 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Łopuszka Mała
211 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji RG 7331/03A/2010/2012.GM z dnia 05.07.2012 r
211 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka
211 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.02A.2013.GM z dnia 29.03.2013
211 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o naborze partnera do projektu
210 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2009 rok
210 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie nr KRO/5140/42/2/12/MA z dnia 06.03.2012
210 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 2/2013 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu.
209 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Kańczuga - I półrocze
209 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez wykonanie remontu drogi gminnej 110712R ul. Zakościelna w Kańczudze w km 0+120-0+450
209 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
209 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG-6733.09A.2011 z dnia 05.12.2011 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
208 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
208 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Remont Pomieszczeń Domu Ludowego w m. Siedleczka związanych z działalnością społeczno - kulturalną mieszkańców
208 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
208 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Kańczuga - II półrocze
208 - Świadczenia rodzinne: Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
208 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.05A.2012.GM z dnia 18.06.2012 roku
208 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 rok
208 - Komunikaty Rady Miejskiej: XI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
208 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
207 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Udzielenie długoterminowego kredytu na okres 6 lat (...) w kwocie 700 000,00 zł
207 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
207 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016 - 2021
206 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
206 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
206 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 2
206 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka
206 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.07A.2012.GM z dnia 31.10.2012
206 - Wybory Samorządowe 2010: Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2010
206 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Doposażenie placówki wsparcia dziennego w Kańczudze i Lipniku w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku
206 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 6733.07A.2011 z dnia 02.11.2011
205 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
205 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
205 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Usługi Łączone
205 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 1/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
205 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Łopuszka Mała dz. nr ewid. 500 w km 0+365-0+450 oraz dz. nr ewid. 549 w km 0+000-0+200
205 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Medyni Kańczuckiej
205 - Program Integracji Społecznej: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej-Usługi dla rodzin
205 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.03A.2011.GM z dnia 28.05.2012
204 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.03A.2012.GM z dnia 13.06.2012
204 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
204 - Komunikaty Rady Miejskiej: VIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
204 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.01A.2012.GM z dnia 09.03.2012
203 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 2/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
203 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 28.10.2011 nr RG 6733.09A.2011
203 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sieteszy
203 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Postanowienie z dnia 14.07.2011 - RG 7331/03A/2010
203 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego
202 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszka Mała
202 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
202 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 617/1 w miejscowości Siedleczka.
202 - Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych 2011: Zarządzenie Nr 13 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gmi
202 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 17.01.2011
202 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 3/2016
202 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Siedleczka - etap II
202 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodakówce.
201 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie Burmistrza MiG Kańczuga o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018
201 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.06A.2012.GM z dnia 04.07.2012 r
201 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.04A.2012 z dnia 18.07.2012
200 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze.
200 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
200 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 3/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
199 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok
199 - Podatki: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek od środków transportowych na 2008 rok
199 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 2/2011 dotyczący nieruchomości położonej w Sieteszy, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
199 - Komunikaty Rady Miejskiej: II Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
198 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 8/2013
198 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.05A.2012.GM z dnia 11.07.2012 r.
198 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG 6733.06A.2011 z dnia 10.11.2011
198 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rączynie
198 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wersja nieedytowalna
198 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17.10.2011 r., RG 6733.08A.2011
198 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
198 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: ˝Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice˝ - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
197 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
197 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 10
197 - Świadczenia rodzinne: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
197 - Świadczenia rodzinne: Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
196 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
196 - Współpraca z OPP: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYM
196 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzeczowicach
196 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 9/2011 dotyczący działki nr 1553/83 położonej w Kańczudze przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
196 - Komunikaty Rady Miejskiej: VIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
196 - Świadczenia rodzinne: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
196 - Komunikaty Rady Miejskiej: XII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
196 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 14 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
196 - Świadczenia rodzinne: NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014
195 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieteszy
195 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr RG 6733.12A.2011 z dnia 27.12.2011 roku
195 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne Miasta i Gminy Kańczuga
195 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2011 roku
195 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG. 6733.02A.2013.GM z dnia 20.02.2013 r.
194 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
194 - Komunikaty Rady Miejskiej: III Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
194 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Siedleczka
194 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Siedleczka
194 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja ulicy Parkowej w m. Kańczuga
194 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Kańczuga - I półrocze
193 - Komunikaty Rady Miejskiej: XII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
193 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
193 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z dnia 11 sierpnia 2011 roku
193 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont ciągu dróg w miejscowości Krzeczowice położonych na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000-0+409, na dz. nr ewid. 1027 w km 0+000-0+460, na dz. nr ewid. 1157 w km 0+000-0+620 w m. Krzeczowice
193 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rączynie
192 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2013
192 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
192 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy zadania pn.: Wykonanie tablic promocyjnych w ramach promocji projektu ˝Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzeczowice˝ - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
192 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji -RG.6733.06A.2012 z dnia 25.07.2012 r.
192 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka - I półrocze
192 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Prace modernizacyjne w zakresie chodników i zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
192 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 15.12.2008 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
191 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych/kruszywa na drogi gminne Miasta i Gminy Kańczuga
191 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Miejscowe utwardzenie terenu dz. nr ewid. 2267/1 w m. Pantalowice
191 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 15 nieruchomości przeznaczonych dodzierżawy w drodze przetargu
191 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszka Mała
191 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP w Rączynie - stan surowy otwarty
191 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krzeczowice
190 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 605/2 w miejscowości Siedleczka
190 - Świadczenia rodzinne: NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015
190 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w budynku przy ulicy Piłsudskiego 18 w Kańczudze
190 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do OREW w Jarosławiu i ORW w Laszczynach w roku 2014
189 - Świadczenia rodzinne: Wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
189 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Siedleczka
189 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 7/2011 dotyczący działki nr 1010/3 położonej w Kańczudze przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
189 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 8
189 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG 7331/03A/2010/2010/2012.GM z dnia 31.05.2012
189 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
189 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 18.09.2013 roku, RG.6733.03A.2013.1.GM
189 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 8/2010 dotyczący działki nr 18/1 i 18/2 położonych w Sieteszy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
188 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych na działce nr ewid. 1354 w Krzeczowicach oraz działkach 373 w Łopuszce Małej w 1886 w Kańczudze.
188 - Referendum 6 września: Składy Komisji ds. referendum
188 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.15A.2014.GM z dnia 07.01.2015 r.
188 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
188 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sietesz
188 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.08A.2012.GM z dnia 08.11.2012
188 - Komunikaty Rady Miejskiej: VII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
187 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 6/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
187 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 8
187 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 22.10.2014r
187 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Zakup wyposażenia AGD do kuchni w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka
187 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz nieruchomości położonej w Krzeczowicach
187 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.04A.2012.GM z dnia 04.07.2012 r,
187 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy przetargu pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
187 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.06A.2013.GM z dnia 04.11.2013
187 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont budynku komunalnego (była szkoła) w m. Pantalowice
186 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi w miejscowości Krzeczowice dz. nr ewid. 299 w km 0+000 - 0+700
186 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: OSP SIETESZ - Przetarg nieograniczony: Zakup samochodu pożarniczego średniego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Sieteszy
186 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Siedleczka - etap II
186 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr RG 6733.10A.2011 z dnia 27.12.2011 r.
186 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 22.12.2011
186 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.03A.2013.GM z dnia 20.03.2013 r.
186 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 7
186 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Dostawa i montaż elementów siłowni plenerowej w miejscowości Kańczuga
185 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łopuszce Wielkiej
185 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.04A.2012.GM z dnia 13.06.2012
185 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Wielkiej
185 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG 6733.10A.2011 z dnia 17.01.2012
185 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania ˝Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w m. Siedleczka- zadanie współfinansowane z FOGR - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
185 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.03A.2013.GM z dn. 11.04.2013 r.
185 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
185 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 7.03.2014 r
184 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Sietesz - I półrocze
184 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
184 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 11
184 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RG.6733.03A.2011.GM z dnia 11.06.2012
184 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - rok 2014
184 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 26.07.2010
184 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Kańczuga do OREW w Jarosławiu i ORW w Laszczynach w roku 2015
184 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 12.04.2016r.
184 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Chodakówka
183 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Wielkiej
183 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu
182 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o otwartym Konkursie na realizację zadania - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 roku
182 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania ˝Wykonanie tablic promocyjnych w ramach promocji projektu ˝Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka˝ - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
182 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej (...)
182 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
181 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
181 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 6/2011 dotyczący działki nr 847/3 położonej w Rączynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
181 - Ochrona Środowiska: Obwieszczenie
181 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Medyni Kańczuckiej
181 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łopuszka Mała
181 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Łopuszce Małej
181 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
181 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 7/2010 dotyczący lokalu uzytkowego przeznaczonego do wynajęcia w drodze przetargu
180 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.04A.2013.GM z dnia 28.06.2013
180 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 12 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
180 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.01A.2013.GM z dn. 04.03.2013 r.
179 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga - rok 2013
179 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 23.05.2016r.
179 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łopuszce Wielkiej
179 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Wielkiej
179 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 5/2012 dotyczący sprzedaży działki nr 4445 położonej w Sieteszy
179 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
178 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
178 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.01A.2013.Gm z dnia 19.03.2013 roku
178 - Współpraca z OPP: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK
178 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2014.GM z dnia 21.03.2014
178 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
178 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Analogia - Sukcesywna dostawa materiałów kamiennych/kruszywa na drogi gminne Miasta i Gminy Kańczuga
178 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - oddział Siedleczka
178 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
176 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 9/2010 dotyczący działki nr 1521/1 położonej w Łopuszce Wielkiej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
176 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30.01.2012 r, nr OŚ.6220.05.05.2011
176 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej (...) - II etap
176 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części działki nr 1553/84 w Kańczudze
176 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.03A.2013.GM z dnia 02.05.2013 r.
176 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Kańczuga - II półrocze
175 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka - I półrocze
175 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2014.GM z dnia 16.12.2014 r
175 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka - II półrocze
175 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - RG.6733/07A.2013.GM
175 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.04A.2013.GM z dnia 07.06.2013 r
175 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 4/2011 dotyczący działki nr 2843 położonej w Łopuszce Wielkiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
175 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
174 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wykonanie tablic promocyjnych w ramach promocji projektu ˝Termomodernizacja budynków komunalnych użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
174 - Komunikaty Rady Miejskiej: VI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
174 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Łopuszce Wielkiej z przeznaczeniem na działalność handlową.
174 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.05A.2013.GM z dnia 24.04.2013 r
174 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.05A.2013.GM z dn. 16.05.2013 r.
173 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
173 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w m. Łopuszka Wielka
173 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2015 r.
173 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.08A.2012.GM z dnia 21.12.2012 r.
173 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
172 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Kańczudze
172 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 5/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
172 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 12 dotyczący lokalu uzytkowego nr 1 w Przychodni Rejonowej w Kańczudze wraz z częścią działki nr 1696.
172 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 4/2010 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
171 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
171 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu na realizację zadania - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2012 roku
171 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 07.03.2012r.
171 - Wybory samorządowe 2014: WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
171 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 7/2013
171 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.01A.2014.GM z dnia 12.02.2014
171 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 1/2011 dotyczący nieruchomości położonej w Sieteszy, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
170 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 6
170 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Plan postępowań o udzielenie zamówienia [art 13a ustawy Pzp]
170 - Komunikaty Rady Miejskiej: XIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
169 - Wybory Parlamentarne 2015: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
169 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Szkoła Podstawowa Kańczuga - Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej (...) w Kańczudze - I półrocze
169 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Kańczudze
169 - Komunikaty Rady Miejskiej: XV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
168 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RG.6733.08A.2014.GM z dnia 17.07.2014
168 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.415.48.2014 z dnia 17.07.2014
168 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (...)
168 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 8/2011 dotyczący lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4 i 5 zlokalizowanych w budynku Nr 488a w Łopuszce Wielkiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
168 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
168 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 8
168 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 9/2013
168 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kańczudze o wynikach wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych zarządzonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 12 kwietnia 2015 r.
168 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Lipniku z przeznaczeniem na działalność handlową.
167 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Rączyna - stan surowy otwarty
167 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.02A.2013.GM z dn. 15.03.2013 r.
167 - Komunikaty Rady Miejskiej: XV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
167 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka - I półrocze
167 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2014.GM z dnia 14.01.2015
167 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka - II półrocze
166 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Utwardzenie placu działki mienia komunalnego w m. Siedleczka
166 - Komunikaty Rady Miejskiej: I Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
166 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Dostawa używanego samochodu osobowego dla jednostki OSP w Rączynie
166 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Kańczuga
166 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Wymiana instalacji C.O. w budynku ZSG w Sieteszy
166 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr PP.6220.1.2013.2014 z dnia 25.09.2014
165 - Świadczenia rodzinne: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
165 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sietesz
165 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krzeczowice
165 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 5.02.2015r.
165 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka
165 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Kańczuga
165 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
165 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. 448 i 704 w miejscowości Pantalowice.
164 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Łopuszka Wielka - II półrocze
164 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: – Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla Miasta i Gminy Kańczuga (...)
164 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.11A.2014.GM z dnia 18.11.2014 r.
164 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania ˝Dostawa pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu Szkoła wykorzystanych możliwości (...) w ramach oszczędności po przetargowych˝ - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
164 - Współpraca z OPP: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
164 - Komunikaty Rady Miejskiej: IX Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
164 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Chodakówka
164 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
164 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nr OŚ.6220.03.2011 z dnia 09.12.2011
163 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 20.09.2011nr RG 6733.06A.2011
163 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2014.GM z dnia 06.10.2014 roku
163 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MGOPS - wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro - Remont pomieszczenia MGOPS
162 - Komunikaty Rady Miejskiej: XIV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
162 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (...)
162 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 13 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
162 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
162 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz harmonogramu ich dystrybucji.
162 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu ma działkę położoną w Krzeczowicach
162 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.01A.2013.GM z dnia 11.02.2013 r
162 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Kańczucka
161 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 14 dotyczący sprzedaży działki nr 71 położonej w Chodakówce
161 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu
161 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rączynie
161 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.06A.2014.GM z dnia 07.04.2014 r.
161 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 30.03.2015 roku
161 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.04A.2013.GM z dn. 21.06.2013 r.
161 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - oddział Kańczuga
161 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.06A.2013.GM z dnia. 24.10.2013
160 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.05A.2013.GM z dnia 31.05.2013
160 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.03A.2013.1.GM z dnia 13.08.2013 r.
160 - Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych 2011: O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
160 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka
160 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
160 - Wybory Parlamentarne 2011: Informacja w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
159 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Sietesz.
159 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2014.GM z dnia 27.03.2014
159 - Świadczenia rodzinne: Program Rodzina 500plus
159 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2015.GM z dnia 19.02.2015 r
159 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.02A.2014.GM z dnia 06.03.2014
159 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 17.03.2010
159 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (2)
158 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 4
158 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 2/2016
158 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
158 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 11 dotyczący działki nr 4013 położonej w Sieteszy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
158 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Łopuszce Małej
158 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.07A.2014.GM z dnia 20.06.02014 r
158 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
158 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze propozycji cen. w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pn.: Pełnieni funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach
157 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.03A.2013.1.GM z dn. 09.09.2013 r.
157 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.06A.2013.GM z dnia 10.10.2013
157 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.16A.2014.GM z dnia 05.01.2015 r.
157 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.03A.2014.GM z dnia 14.04.2014 roku
157 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 3/2012 dotyczący lokalu użytkowego Nr 1 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 3a w Łopuszce Małej, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
156 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 3527/2 w miejscowości Sietesz
156 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.16A.2014.GM z dnia 28.01.2015 r.
156 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu
156 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2015.GM z dnia 12.05.2015 r.
155 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 27.01.2016r.
155 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 3/2011 dotyczący działki nr 72 położonej w Łopuszce Wielkiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
155 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Łopuszce Małej
155 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 23.02.2015
155 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.11A.2014.GM z dnia 13.10.2014 r
155 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: SP Kańczuga: Przetarg nieograniczony - Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze - II półrocze
155 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
155 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 03.11.2011
155 - Wybory Samorządowe 2010: Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
155 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
154 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
154 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 1/2016
154 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek położonych w miejscowości Siedleczka
154 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 13 dotyczący sprzedaży działki nr 867 położonej w Krzeczowicach.
154 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid.682 (zabudowana) i 764 w miejscowości Pantalowice
154 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 02.04.2014
153 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o  przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodakówka
153 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 6
153 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Łopuszce Małej
153 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
153 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
152 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXX Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
152 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Łopuszka Mała
152 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzeczowice
152 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w Łopuszce Małej
152 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie i otwartym konkursie ofert na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2015 r.
152 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Sietesz - I półrocze
152 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
151 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 29.04.2010
151 - Podatki: Plan kontroli finansowo-podatkowej na 2013 rok
151 - Wybory samorządowe 2014: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA z dnia 15 października 2014 r.
151 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2014.GM z dnia 16.04.2014 r
151 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
151 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: OSP SIETESZ - Przetarg nieograniczony nr 2: Zakup samochodu pożarniczego średniego z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Sieteszy.
151 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 10.09.2015
151 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXIX Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
150 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2014.GM z dnia 26.11.2014 r.
150 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
150 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Remont drogi gminnej Nr G110744 R Pantalowice - Kopanina (...)
149 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 7/2016
149 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
149 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 07.12.2011
149 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa używanego samochodu załadowczego na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
149 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Sieteszy
149 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.09A.2014.GM
149 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Medyni Kańczuckiej.
149 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
148 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Siedleczka - stacja trafo - Siedleczka 2
148 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 2/2012 dotyczący lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 488a w Łopuszce Wielkiej, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
148 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2014.GM z dnia 21.03.2014 r.
148 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Sietesz - II półrocze
148 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 10
148 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 2
147 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.07A.2013.GM z dnia 27.01.2014
147 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
147 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
147 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.02.2011 z dnia 26.09.2011 r
147 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Krzeczowice.
147 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 04.07.2011 roku
147 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
146 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie nr OŚ.6220.03.03.2011 z dnia 21.11.2011 o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
146 - Świadczenia rodzinne: Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych
146 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania ˝Dostawa pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Łopuszce Wielkiej w ramach Programu Radosna Szkoła˝ - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
145 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji (...) do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
145 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.15A.2014.GM z dnia 10.12.2014 r.
144 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
144 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.02A.2015.GM z dnia 23.03.2015 roku
144 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych (...) część 2 - modernizacja chodników i zatok parkingowych
144 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 6/2013
144 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 5/2013
143 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.11A.2014.GM z dnia 04.11.2014 r.
143 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2015.GM z dnia 23.04.2015 r.
143 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 5/2011 dotyczący działki nr 352 położonej w Rączynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
143 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.14A.2014.GM z dnia 02.01.2015
143 - Komunikaty Rady Miejskiej: IX Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
143 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 23.05.2016r.
142 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.16A.2014.GM z dnia 18.02.2015
142 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 30.06.2015r.
142 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
141 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 8
141 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 6/2016
141 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 6
141 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Sietesz - II półrocze
141 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - oddział Sietesz
141 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 08.06.2010
140 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG 6733.02A.2014.GM z dnia 12.02.2015 roku
140 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (...)
139 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG 6733/01A/2011
139 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 08.08.2011r.
139 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 4
139 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
139 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w placówkach szkolnych położonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w ramach Programu Radosna Szkoła - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
138 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.12A.2014.GM z dnia 22.10.2014
138 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.08A.2014.GM z dnia 26.05.2014 r.
138 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Wielkiej
138 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Udzielenie długoterminowego kredytu na okres 5 lat z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 860 000,00 z 
137 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sietesz
137 - Komunikaty Rady Miejskiej: X Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
137 - Wybory samorządowe 2014: KOMUNIKAT o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów listom kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Miejskiej w Kańczudze
137 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Krzeczowice
137 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Siedleczka
137 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Pantalowicach.
137 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Udzielenie długoterminowego kredytu w 2013 roku na okres 10 lat z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 853000 zł
136 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na dzierżąwę lokalu użytkowego w Krzeczowicach.
136 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.14A.2014.GM z dnia 28.01.2015
136 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - Oddział Siedleczka - II półrocze
136 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 14.04.2015 r.
136 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.03A.2014.GM z dnia 30.04.02014 r
136 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
135 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
135 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.09A.2014.GM z dnia 25.06.2014
135 - Wybory Prezydenta RP 2015: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
135 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2015,GM z dnia 02.04.2015 roku
135 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.14A.2014.GM z dnia 08.12.2014 r.
135 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - RG.6733.06A.2014.GM z dnia 30.04.02014 r
134 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 1/2012 dotyczący lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym Nr 3a w Łopuszce Małej, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
134 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Informacja o wyborze Wykonawcy dla zadania ˝Dostawa pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Rączynie w ramach Programu Radosna Szkoła˝ - wartość zamówienia poniżej 14 000 euro
134 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 02.08.2012r.
134 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
134 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - oddział Łopuszka Wielka
134 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji (...)do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
134 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 3
134 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2015.GM z dnia 13.07.2015
133 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Dostawa używanego samochodu załadowczego na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
133 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 04.10.2011r.
133 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej (...) do obiektów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga
133 - Świadczenia rodzinne: Wyższe świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
132 - Komunikaty Rady Miejskiej: XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
132 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 10.03.2015 r.
132 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga nr RG.7331/03A/2010 z dnia 17 września 2010 r
131 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 1
131 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 27.08.2012r
130 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 21.05.2015r.
130 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2016 roku
130 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w miejscowości Łopuszka Mała
130 - Świadczenia rodzinne: OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016
130 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Łopuszka Wielka - I półrocze
130 - Komunikaty Rady Miejskiej: X Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
129 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zawieszeniu z urzędu postępowania - RG 6733.03A.2011
129 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Sietesz
129 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 29.04.2015r.
128 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2014.GM z dnia 27.10.2014 roku
128 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.09A.2014.GM z dnia 02.06.2014 r.
128 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji (...) do obiektów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga
128 - Wybory Samorządowe 2010: WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
128 - Decyzje środowiskowe: Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych - OŚ.6220.03.03.2011
127 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - OŚ.6220.03.2011
127 - Wybory Prezydenta RP 2010 i wybory uzupełniające do Senatu RP 2010: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z  dnia 12 maja 2010 r. o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
127 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.02A.2015.GM z dnia 08.04.2015
127 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pantalowice
127 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Remont drogi gminnej Nr G 110720 R - ul. Kochanowskiego w Kańczudze dz. nr ewid. 1633 w km 0+000 - 0+120
126 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.07A.2014.GM z dnia 15.05.2014
126 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzeczowice
126 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ponowienie przetargu nieograniczonego: Dostawa używanego samochodu załadowczego na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
126 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Remont ciągu dróg położonych w miejscowości Krzeczowice (...)
126 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016 - 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostkach organizacyjnych (...)
125 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2014.Gm z dnia 12.11.2014
125 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - RG.6733.05A.2014.GM z dnia 30.04.02014 r
125 - Decyzje środowiskowe: Informacja z dnia 26.09.2011 nr OŚ.6220.02.2011.BOOŚ
125 - Współpraca z OPP: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu MiG Kańczuga w 2015r.
124 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowości Łopuszka Mała
124 - Wybory samorządowe 2014: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
124 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6733.07A.2013.GM z dnia 10.12.2013
124 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Kańczuga - I półrocze
124 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid.792 w miejscowości Żuklin.
123 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.07A.2014.GM z dnia 05.06.2014
123 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
123 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Kańczuga - II półrocze
123 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
122 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6721.08.2015.GM z dnia 29.07.2015 r.
122 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.06A.2015.GM z dnia 24.08.2015 r.
122 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie z dnia 26.05.2011 nr RG-6733/02A/2011
122 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
121 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
121 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Utwardzenie terenu przy siłowni plenerowej w m. Kańczuga
121 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Siedleczka - I półrocze
121 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Remont drogi w miejscowości Łopuszka Mała położonej na działce nr ewid. 46 w km 0+000 - 0+650
120 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 12.08.2014r.
120 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sietesz, dz. nr ewid.. 1860
120 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodakówka
120 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczeni RG.6733.01A.2015.GM z dnia 23.03.2015 roku
120 - Świadczenia rodzinne: Informacja dla osoby, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r..
120 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/|Łopuszka Wielka - II półrocze
120 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 19.05.2016r.
120 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.04A.2015.GM z dnia 05.06.2015 r.
120 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na najem budynku komunalnego w Pantalowicach
120 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 10.06.2013r.
119 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG 6733/01A/2011
119 - Wybory samorządowe 2014: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA z dnia 3 września 2014 r.
119 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2015.GM z dnia 16.03.2015 roku
119 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (...)
119 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Modernizacja dróg gminnych (...) część 3 - Modernizacje dróg i ulic
118 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
118 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2015.GM z dnia 02.03.2015 roku
118 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 15.06.2011 - RG.6733.04A.2011
118 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 19.03.2014
118 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Siedleczka - II półrocze
117 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka o nr ewid. 522 w miejscowości Krzeczowice.
117 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - RG.6733.02A.2014.GM z dnia 24.04.02014 r
117 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2017 roku
116 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
116 - Wybory Parlamentarne 2015: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
116 - Świadczenia rodzinne: Świadczenie rodzicielskie
115 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
115 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji (...) do obiektów jednostek budżetowych Miasta i Gminy Kańczuga
115 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid.2343 w miejscowości Łopuszka Wielka.
114 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid.635 w miejscowości Łopuszka Mała.
114 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2015.GM z dnia 20.07.2015 r.
114 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - RG.6733.08A.2014.GM z dnia 24.06.2014
114 - Współpraca z OPP: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYM
113 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 7.04.2016r.
113 - Wybory samorządowe 2014: Komunikat o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów wyborczych
113 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów kamiennych/kruszywa na potrzeby Miasta i Gminy Kańczuga
113 - Świadczenia rodzinne: Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe
113 - Wybory Prezydenta RP 2010 i wybory uzupełniające do Senatu RP 2010: Głosowanie przez pełnomocnika
113 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXI Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
113 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 3 SUiKZP Gminy i Miasta Kańczuga
112 - Współpraca z OPP: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
112 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 25.09.2014r
112 - Drogi: Plan zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w sezonie zimowym 2016
112 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30.03.2015r.
112 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.
111 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 31.01.2014
111 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Udzielenie długoterminowego kredytu na okres 5 lat (...) w kwocie 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych)
111 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 5/2016
110 - Wybory samorządowe 2014: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kańczudze z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: losowania składów obwodowych komisji wyborczych
110 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 15.12.2015r.
109 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: - Analogia - Przetarg nieograniczony - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej (...)
109 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2014.GM z dnia 12.11.2014 r.
109 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 2.06.2015r.
109 - Współpraca z OPP: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2014 ROK
109 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej dla zadania: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) (...) - etap II
109 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 29.06.2015r.
108 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - O/Sietesz - I półrocze
108 - Wybory samorządowe 2014: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
108 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 10 dotyczący działki nr 334 i 335 położonej w Medyni Kańczuckiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
107 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 24.09.2012r
107 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
107 - Świadczenia rodzinne: Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają zaległe zasiłki
107 - Wybory Samorządowe 2010: Pełnomocnictwo w wyborach samorządowych
107 - Współpraca z OPP: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYM
106 - Wybory Samorządowe 2010: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 września 2010r.
106 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 8.09.2016r.
105 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej
105 - Wybory Samorządowe 2010: Zarządzenie nr 36/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
105 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP nr 1/2014 w Kańczudze
104 - Wybory Prezydenta RP 2015: Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
104 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 9.11.2015r.
104 - Wybory Ławników: WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019
103 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji RG 6733.02A.2011
103 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łopuszce Małej
102 - Wybory Parlamentarne 2011: Akty prawne dotyczące wyborów
102 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 7
102 - Decyzje środowiskowe: Informacja
101 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.04A.2015.GM z dnia 13.07.2015
101 - Współpraca z OPP: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
100 - Wybory samorządowe 2014: Wojewódzka Komisja Wyborcza w Rzeszowie
100 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 01.07.2014r.
100 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.04A.2015.GM z dnia 29.06.2015 r
99 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz Nr 15/2011 dotyczący lokali mieszkalnych Nr 1, 2, i 4 zlokalizowanych w budynku Nr 3a w Łopuszce Małej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
99 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze - I półrocze
99 - Wybory Prezydenta RP 2010 i wybory uzupełniające do Senatu RP 2010: WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.
98 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 4/2016
98 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
98 - Świadczenia rodzinne: INFORMACJA
98 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.13A.2014.GM z dnia 07.11.2014 r.
98 - Wybory Parlamentarne 2011: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I  GMINY KAŃCZUGA z dnia 5 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
97 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: MG Przedszkole - przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w MG Przedszkolu w Kańczudze - O/Sietesz - I półrocze
97 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG 6733.03A.2011
96 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 20.03.2013r.
95 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy w Kańczuga
95 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
95 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
94 - Wybory Samorządowe 2010: Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
94 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 3.12.2015r.
93 - Wybory Prezydenta RP 2010 i wybory uzupełniające do Senatu RP 2010: WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.
92 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.15A.2016.GM z dnia 27.10.2016 r
92 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.06A.2015.GM z dnia 06.07.2015
92 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 08.12.2015r.
92 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: Obwieszczenie
92 - Wybory Prezydenta RP 2010 i wybory uzupełniające do Senatu RP 2010: Składy OKW przy wyborach Prezydenta RP oraz wyborach uzupełniających do Senatu RP
91 - Decyzje środowiskowe: Informacja
90 - Wybory Parlamentarne 2015: Informacja o publicznym losowaniu do obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Kańczuga
90 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Zawiadomienie - spotkanie informacyjne i konsultacyjne
90 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
90 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.04A.2016.GM z dnia 26.04.2016 r.
90 - Wybory Samorządowe 2010: Obwieszczenie Starosty Przeworskiego z dnia 27 września 2010r.
90 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja SKO.415.154.2016 z dnia 27.04.2016 r
90 - Wybory Samorządowe 2010: Zarządzenie nr 34/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
89 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczeni nr RG.6733.02A.2016.GM z dnia 17.02.2016 r.
89 - Wybory Parlamentarne 2011: Informacja
89 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.02A.2014.GM z dnia 25.02.2016 r
88 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
88 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.10A.2015.GM
88 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6720.08.2015.GM z dnia 29.07.2015 r.
88 - Świadczenia rodzinne: Nowy okres zasiłkowy 2016/2017-Świadczenia rodzinne
87 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - O/Siedleczka - I półrocze
87 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chodakówka
86 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nr OŚ.6220.04.03.2011 z dnia 18.11.2011
86 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RG.6733.18A.2015.GM z dnia 16.02.2016 r
86 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych
85 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.15A.2015.GM z dnia 29.12.2015 r.
85 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.16A.2015.GM z dnia 25.01.2016 r
85 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.07A.2015.GM z dnia 18.09.2015 roku
84 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 3/2017
84 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej
84 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Postępowanie MGOPS w Kańczudze: - Przygotowanie, wydanie i dostarczenie posiłków dla osób dorosłych - podopiecznych MGOPS w Kańczudze (2)
82 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
82 - Wybory Prezydenta RP 2015: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
82 - Współpraca z OPP: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
82 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.16A.2016.GM z dnia 03.11.2016 roku
82 - Wybory Samorządowe 2010: Zarządzenie nr 35/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
82 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.15A.2014.GM z dnia 17.06.2015 r.
82 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.07A.2016.GM z dnia 09.06.2016
81 - Wybory Parlamentarne 2015: Wybory Parlamentarne 2015 - oficjalna strona
81 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 20.03.2013r.
81 - Wybory Samorządowe 2010: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2010r.
81 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXIII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
81 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - LŚ.6220.02.01.2012.MB z dnia 25.01.2012
80 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.04A.2016.GM z dnia 10.05.2016
80 - Wybory Prezydenta RP 2015: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA z dnia 7 kwietnia 2015 r.
80 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie nr OŚ.6220.04.2011 z dnia 06.12.2011 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
79 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.09A.2015.GM z dnia 08.12.2015
79 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.11A.2015.GM z dnia 18.11.2015 r.
79 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: Wybory do izb rolniczych – Podkarpacka Izba Rolnicza – informacje
78 - Świadczenia rodzinne: “Złotówka za złotówkę˝
78 - Wybory Parlamentarne 2011: Informacja
77 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 04.02.2016 r.
77 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.14A.2014.GM z dnia 20.11.2015 r
77 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2015.GM z dnia 17.12.2015
76 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG 6733.14A.2015.GM z dnia 03.10.2016 roku
76 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid.435 w miejscowości Chodakówka.
76 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji (...)do obiektów Miasta i Gminy Kańczuga
75 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie MiG Kańczuga w 2017r.
75 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - O/Łopuszka Wielka - I półrocze
75 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2016.GM z dnia 10.03.2016 r.
75 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2016.GM z dnia 12.04.2016 r
75 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.18A.2015.GM z dnia 07.03.2016
75 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
75 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.3733.03A.2016.GM z dnia 16.03.2016 r.
74 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga
74 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2016.GM z dnia 06.10.2016 roku
74 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2015.GM z dnia 23.06.2015 r.
74 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA
74 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 23.05.2016r.
74 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr RG.6733.15A.2015.GM z dnia 03.12.2015 r.
73 - Komunikaty Rady Miejskiej: XX Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
73 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie - Obwieszczenie
73 - Wybory samorządowe 2014: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
71 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja o terminie I posiedzenia komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego .
71 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2016.GM z dnia 07.04.2016 r.
71 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
71 - Współpraca z OPP: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
70 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie
70 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.18A.2015.GM z dnia 22.01.2016 r
69 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2016.GM z dnia 16.02.2016 r.
69 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2016.GM z dnia 24.03.2016 r.
69 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2016.GM z dnia 24.08.2016 r
69 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.07A.2015.GM z dnia 29.09.2015 r.
69 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.14A.2016.GM z dnia 19.10.2016 r.
68 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2016.GM z dnia 16.09.2016 r
68 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2015.GM z dnia 18.12.2015
67 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.17A.2015.GM, z dnia 07.03.2016
67 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2015.GM z dnia 06.11.2015 roku
67 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla zadania: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) (...) - etap II
67 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Przetarg nieograniczony - Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudze - O/Kańczuga - I półrocze
66 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.17A.2015.GM z dnia 16.02.2016 r
66 - Wybory Parlamentarne 2011: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
66 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid.631 zabudowana budynkiem mieskalnym i gospodarczym w miejscowości Krzeczowice.
66 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
66 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 1/2017
66 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obieszczenie RG.6733.11A.2015.GM
65 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2015.GM z dnia 12.11.2015 r
65 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 27.10.2016 roku
65 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2016.GM z dnia 26.04.2016 r
65 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.15A.2015.GM z dnia 20.01.2016 r.
65 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RG.6733.14A.2015.GM z dnia 17.11.2015 roku
64 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2015.GM z dnia 20.11.2015 roku
64 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Obwieszczenie
64 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.14A.2016.GM z dnia 10.11.2016
63 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania nr RG.6733.09A.2016.GM z dnia 27.06.2016
63 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2016.GM z dnia 15.03.2016 r.
62 - Współpraca z OPP: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi
62 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Postępowanie MGOPS w Kańczudze: - Przygotowanie, wydanie i dostarczenie posiłków dla osób dorosłych - podopiecznych MGOPS w Kańczudze
62 - Współpraca z OPP: Wyniki z otwarcia ofert
62 - Wybory samorządowe 2014: Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
62 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2015.GM z dnia 19.01.2016
62 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 12.09.2016r.
62 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową budynku szkoły (budową łącznika) (...) - etap II
62 - Wybory Parlamentarne 2015: Obwieszczenie o unieważnieniu listy kandydatów na posłów
62 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obieszczenie RG.6733.09A.2015.GM
61 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.11A.2016.GM z dnia 11.08.2016 r.
61 - Wybory Parlamentarne 2011: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
61 - Referendum 6 września: Informacja
61 - Komunikaty Rady Miejskiej: Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę kańczuga do nowego ustroju szkolnego
61 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.08A.2016.GM z dnia 23.06.2016
61 - Zamówienia publiczne - profil nabywcy: Wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
60 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
60 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 14.07.2016
60 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.11A.2016.GM z dnia 26.08.2016 r
59 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2016.Gm z dnia 24.04.2016
59 - Wybory samorządowe 2014: Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
59 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2015.GM z dnia03.12.2015
59 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.17A.2015.GM z dnia 18.01.2016 r
59 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej
58 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych...
58 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.05A.2016.GM z dnia 22.03.2016 roku
57 - Wybory samorządowe 2014: Uchwała w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kańczudze, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz harmonogramu
57 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXII Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
57 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
57 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.11A.2015.GM z dnia 04.11.2015 roku
57 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.07A.2016.GM z dnia 05.07.2016 r.
57 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2017.GM z dnia 06.03.2017
57 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.09A.2015.GM z dnia 16.11.2015 roku
57 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Wykaz nr 2/2017
56 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.08A.2016.GM z dnia 05.08.2016
56 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: KOMUNIKAT
56 - Gospodarowanie mieniem komunalnym: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1895/2 w Kańczudze
56 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie
55 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: OGŁOSZENIE
55 - Decyzje środowiskowe: Informacja
55 - Inne: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawodłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kańczuga
54 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.12A.2015.GM z dnia 12.11.2015 roku
54 - Wybory samorządowe 2014: Komunikat Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2014 r.
54 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Decyzja SKO 415.239.2016 z dnia 08.09.2016 roku
54 - Wybory Prezydenta RP 2015: KOMUNIKAT
54 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kańczudze o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa sołectwa Sietesz w wyborach uzupełniajacych zarządzonych na dzień 23 października 2016 r.
54 - Wybory Parlamentarne 2015: Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych.
53 - Wybory Prezydenta RP 2015: Playlista ze wszystkimi komunikatami PKW na You Tube
53 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.17A.2016.GM z dnia 19.12.2016
53 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2016.GM z dnia 18.07.2016 r.
53 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.09A.2016.GM z dnia 18.07.2016 r
52 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2016.GM z dnia 02.08.2016 r.
52 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
52 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
52 - Inne: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok
51 - Inne: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kańczuga na 2011 rok.
51 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.10A.2016.GM z dnia 27.06.2016
50 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
49 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
49 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: projekt
49 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr WOOŚ.442.4.2016.AW.2 z dnia 26.07.2016 roku
48 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
47 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
47 - Wybory Parlamentarne 2015: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA z dnia 17 września 2015 r. o obwodach głosowania oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
47 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
46 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2017.GM z dnia 24.03.2017 roku
46 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
46 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2014.GM z dnia 28.07.2016 r.
45 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 w Kańczudze
45 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
45 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.08A.2016.GM z dnia 18.07.2016 roku.
45 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.09A.2016.GM z dnia 02.08.2016 r.
45 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.07A.2016.GM z dnia 19.07.2016 r.
45 - Decyzje środowiskowe: Informacja
44 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
44 - Wybory Prezydenta RP 2015: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
44 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
44 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
44 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
44 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.20A.2016.GM z dnia 01.02.2017 r.
44 - Świadczenia rodzinne: INFORMACJA
43 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.18A.2016.GM z dnia 25.11.2016 r.
43 - Świadczenia rodzinne: Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach oraz do ZUS po zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej
43 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 14.02.2017r.
43 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: Zasady wyborów
43 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
43 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.11A.2016.GM z dnia 21.07.2016 roku
43 - Decyzje środowiskowe: Informacja
43 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
42 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2017.GM z dnia 27.02.2017 r.
42 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.19A.2016.GM z dnia 20.02.2017 r.
42 - Wybory Prezydenta RP 2015: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
42 - Wybory samorządowe 2014: Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
42 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: Terminarz
42 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
41 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
41 - Petycje: Petycja - prośba o włączenie miejscowości Manasterz w granice administracyjne Gminy Kańczuga
40 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa + wykaz podpisów na sołtysa + oświadczenie o wyrażeniu zgody na sołtysa
40 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
40 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 12.01.2017r.
39 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Wybory do Parlamentu Europejskiego - kalendarz (dla niesłyszących)
38 - Decyzje środowiskowe: Informacja
38 - Decyzje środowiskowe: Informacja
37 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.03A.2016.GM z dnia 05.05.2017
37 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
37 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.14A.2016.GM z dnia 01.12.2016 r
37 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.16A.2016.GM z dnia 22.11.2016
37 - Referendum 6 września: OBWIESZCZENIE
37 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
36 - Wybory Prezydenta RP 2015: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
36 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie RRG.6730.44.P.2016.2017
36 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.17A.2016.GM z dnia 24.11.2016 r
36 - Referendum 6 września: Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum.
36 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
36 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
35 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.18A.2016.GM z dnia 09.01.2017 r
35 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
35 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2016.GM z dnia 02.01.2016 roku
35 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
35 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.20A.2016.GM z dnia 11.01.2017 roku
35 - Świadczenia rodzinne: Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł
35 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2016.GM z dnia 20.01.2017
34 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.19A.2016.GM z dnia 01.02.2017 r
34 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
34 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
34 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
34 - Referendum 6 września: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
34 - Współpraca z OPP: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2015 ROK
34 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Kańczuga
34 - Wybory Prezydenta RP 2015: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
33 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
33 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.19A.2016.GM z dnia 10.01.2017
33 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
33 - Świadczenia rodzinne: Nowy okres świadczeniowy 2016/2017 – Fundusz Alimentacyjny
33 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
32 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG 6733.15A.2016.GM z dnia 12.12.2016 r.
32 - Wybory Parlamentarne 2015: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
32 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
32 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
32 - Decyzje środowiskowe: Informacja
32 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
32 - Petycje: Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - ˝danych otwartych˝
31 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
31 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kańczudze o wynikach wyborów uzupełniających na Sołtysa sołectwa Sietesz.
31 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
31 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.18A.2016.GM z dnia 16.12.2016 r.
31 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
31 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.20A.2016.GM z dnia 15.02.2017
31 - Wybory Sołtysa i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych: Wzór zgłoszenia na przewodniczącego zarządu osiedla+ wykaz podpisów + oświadczenie o wyrażeniu zgody na przewodniczącego
30 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
30 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających i ustalenia kalendarza wyborczego
30 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
30 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2017.GM z dnia 14.04.2017 r.
29 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kańczud
29 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.01A.2017.GM z dnia 01.02.2017
29 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
29 - Wybory Prezydenta RP 2015: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
28 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
28 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
28 - Wybory do Izb Rolniczych 2015: Uchwała w sprawie powołania komisji wojewódzkiej
28 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
28 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
28 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
28 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
27 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych
27 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
27 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
27 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Wzory dokumentów
26 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
26 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
26 - Wybory Parlamentarne 2015: Spoty — technika wyborów SEJM i SENAT
26 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
26 - Decyzje środowiskowe: Informacja
26 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA z dnia 12 września 2016 r. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA SOŁTYSA SOŁECTWA SIETESZ
26 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.02A.2017.GM z dnia 28.04.2017 r.
25 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
25 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
25 - Współpraca z OPP: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
25 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
25 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
24 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
23 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 13.03.2017r.
23 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
23 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.17A.2016.GM z dnia 08.12.2016 r
23 - Decyzje środowiskowe: Informacja
23 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
23 - Decyzje środowiskowe: Informacja
23 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie
22 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
22 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
22 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
22 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
22 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie OŚ.6220.7.9.2016.KR
22 - Wybory Parlamentarne 2015: Zarządzenie w sprawie wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach.
22 - Decyzje środowiskowe: Informacja
22 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
22 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie OŚ.6220.7.7.2016.KR
22 - Wybory Prezydenta RP 2015: Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Petycje: Petycja - utworzenie w serwisie gminy zakładki ˝Czyste powietrze˝
21 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.16A.2016.GM z dnia 08.12.2016 r
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Decyzje środowiskowe: Informacja
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
21 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
20 - Decyzje środowiskowe: Informacja
20 - Referendum 6 września: Głosowanie przez pełnomocnika
20 - Wybory Parlamentarne 2015: Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
20 - Decyzje środowiskowe: Informacja
20 - Decyzje środowiskowe: Informacja
20 - Współpraca z OPP: Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ˝Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kańczuga z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok˝
19 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 24.04.2017r.
19 - Decyzje środowiskowe: Informacja
19 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
19 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Obwieszczenie nr RG.6733.13A.2016.GM z dnia 08.12.2016 r
19 - Decyzje środowiskowe: Informacja
19 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
19 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
19 - Decyzje środowiskowe: Informacja
18 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
18 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: dane
18 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Zarządzenie 99/2016 z dnia 7 października 2016r.
18 - Decyzje środowiskowe: Informacja
18 - Wybory uzupełniające na Sołtysa sołectwa Sietesz: Zarządzenie 100/2016 z dnia 7 października 2016r.
18 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
18 - Decyzje środowiskowe: Informacja
18 - Decyzje środowiskowe: Informacja
18 - Decyzje środowiskowe: Informacja
18 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
18 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
17 - Komunikaty Rady Miejskiej: XXV Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze
17 - Decyzje środowiskowe: Informacja
17 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
17 - Decyzje środowiskowe: Informacja
17 - Referendum 6 września: Zarządzenie w sprwie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.
17 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
16 - Referendum 6 września: Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
16 - Decyzje środowiskowe: Informacja
16 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
16 - Petycje: Petycja - Biblioteczka Samorządowca
15 - Decyzje środowiskowe: Informacja
15 - Decyzje środowiskowe: Informacja
15 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
15 - Decyzje środowiskowe: Informacja
15 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
15 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
15 - Decyzje środowiskowe: Informacja
15 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
15 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
14 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
14 - Petycje: Petycja w sprawie powstania tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym
14 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
14 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
14 - Decyzje środowiskowe: Informacja
14 - Petycje: Petycja - zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP
14 - Referendum 6 września: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji ds. referendum
13 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
13 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
13 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
13 - Decyzje środowiskowe: Informacja
12 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
12 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
11 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
11 - Decyzje środowiskowe: Informacja
11 - Decyzje środowiskowe: Informacja
10 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 21.04.2017r.
10 - Petycje: Petycja - prośba o poparcie petycji skierowanej do PZDW w Rzeszowie
10 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
9 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
8 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
8 - Petycje: Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu ˝Podwórko Nivea˝ edycja 2016
8 - Petycje: Petycja - wkład do dyskusji w zakresie efektywności energetycznej
8 - Petycje: Petycja - system zarządzania bezpieczeństwem informacji
7 - Budownictwo i rozwój gospodarczy: Rozstrzygnięcie
7 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
7 - Decyzje środowiskowe: Informacja
7 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
6 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
6 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
6 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6 - Petycje: Petycja w sprawie analizy zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej
5 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
5 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
5 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
4 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
4 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
4 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie
4 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie
3 - Współpraca z OPP: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK
0 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 29.05.2017r.
0 - Rejestry:
0 - Komunikaty Rady Miejskiej: Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kańczudze w dniu 26.05.2017r.

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA