Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy Jaśliska
38-485 Jaśliska, Jaśliska 171
tel. 134310581, fax 134310593
e-mail: ug@jasliska.info, http: jasliska.info
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Uzyskanie dla przedsiębiorców zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Opis:

1. Od czego zacząć

Należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt   sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym),
 3. decyzję  państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),
 4. w przypadku spółek cywilnych do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej umowy spółki, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym.        

Po zgromadzeniu powyższych dokumentów złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Jaśliskach, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /za cały rok/:

 1. 525,- zł na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 2. 525,- zł na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100,- zł na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest  na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość przekroczyła:

 1. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 2. 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 3. 77.000,- dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości takiej jak przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, za które opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Specjalista ds. społecznych i obywatelskich Piotr Urban, pokój nr 4.

4. Termin:

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem działalności, tj. sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

 1. Zwrócenie się o opinię do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśliskach w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałą Rady Gminy Jaśliska.
 2. Po pozytywnej opinii GKRPA naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia i dokonanie przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Po pozytywnej opinii GKRPA, uiszczeniu opłaty, pozytywnej weryfikacji liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz kompletności załączników nastąpi wydanie zezwolenia przez Wójta Gminy Jaśliska sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Do wniosku o zezwolenie stałe należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt   sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku (jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym),
 3. decyzję  państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225),
 4. w przypadku spółek cywilnych do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej umowy spółki, zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym.        

Do wniosku o zezwolenie jednorazowe załączniki nie są wymagane.

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Osobiście w Urzędzie Gminy w Jaśliskach, pokój nr 4 lub pocztą.

Wymagane załączniki:

 

Termin realizacji:

Opłaty:

Tryb odwoławczy:

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi / Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./,
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami/,
 3. uchwała Nr VIII/32/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 4. uchwała Nr VIII/31/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Jaśliska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

 
Data wytworzenia: 2012-10-22
Data udostępnienia: 2012-10-22
Ilość wyświetleń: 1597
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Majdosz
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA