Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 23 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy Jaśliska
38-485 Jaśliska, Jaśliska 171
tel. 134310581, fax 134310593
e-mail: ug@jasliska.info, http: jasliska.info
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Wpisanie wyborcy na wniosek do rejestru wyborców

Opis:

Wpisanie wyborcy na wniosek do rejestru wyborców -SO

1. Od czego zacząć

Złożyć wniosek  o wpisanie do stałego rejestru wyborców  prowadzonego przez Gminę Jaśliska.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Wniosek ani decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Specjalista ds. społecznych i obywatelskich Piotr Urban, pokój nr 4.

 

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Po dokonaniu sprawdzenia danych zawartych we wniosku zostanie wydana decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie gminy lub o odmowie wpisania do rejestru. O wpisaniu wyborcy do rejestru niezwłocznie zawiadomiony zostanie urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców tej gminie.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • dowód osobisty

 

8. Wniosek:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, który powinien zawierać następujące dane:

  1. nazwisko i imiona,
  2. imię ojca,
  3. datę urodzenia,
  4. numer ewidencyjny PESEL,
  5. adres zamieszkania.

9. Dodatkowe informacje, o których warto wiedzieć.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału  w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Wyborcy będący obywatelami polskimi zameldowani na pobyt stały w Jaśliskach wpisywani są  do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Jaśliska bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy. Wyborcy stale zamieszkali  w Gminie Jaśliska pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały w Krośnie, mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego stałego zamieszkania również wyłącznie na swój wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. 

Wymagane załączniki:

Termin realizacji:

W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku, zapewniając niezwłoczne doręczenie decyzji administracyjnej wnioskodawcy.

Opłaty:

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo  wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w  Krośnie  za pośrednictwem Wójta Gminy Jaśliska w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

  • art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r.  Nr 190, poz. 1360 z późn. zm)

 
Data wytworzenia: 2012-10-22
Data udostępnienia: 2012-10-22
Ilość wyświetleń: 1478
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Majdosz
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA