Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Grodziczno
13-324 Grodziczno,
tel. 564729710, fax 564729725
e-mail: ug@grodziczno.pl, http: www.grodziczno.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/227/2017 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/226/2017 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/225/2017 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/224/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/9, położonej w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/223/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/8, położonej w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/222/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/6 oraz działka 70/5, położonej w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/221/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/4 oraz działka 70/5 położone w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/220/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/10, położonej w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/219/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/7, położonej w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/218/2017 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/11, położonej w obrębie Montowo
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/217/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-08-09 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXV/216/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
2017-06-22 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIV/215/2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2017-06-22 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIV/214/2017 w sprawie przyjęcia ˝Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Grodziczno˝
2017-06-22 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIV/213/2017 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie
2017-06-22 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIV/212/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
2017-06-22 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIV/211/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-06-22 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIII/210/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
2017-06-02 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIII/209/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Boleszyn
2017-06-02 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIII/208/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kowaliki
2017-06-02 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIII/207/2017 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
2017-06-02 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXIII/206/2017 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/204/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/203/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/202/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/201/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/200/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016
2017-05-25 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXII/199/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Grodziczno za 2016 r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016
2017-04-21 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXI/198/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno
2017-04-21 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXI/197/2017 w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu, i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno
2017-04-21 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXI/196/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych gminy Grodziczno
2017-04-21 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXI/195/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-04-21 / 2017-12-31
Uchwała Nr XXXI/194/2017 w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/193/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grodziczno i Nowe Grodziczno
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/192/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/08 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodziczno do Stowarzyszenia LGD na Rzecz Rozwoju
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/30, położonej w obrębie ...
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia ˝Programu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na lata 2010 – 2032 dla Gminy
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/187/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017 – 2023
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/186/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jes
2017-03-30 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXX/185/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dn
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gm
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodziczno
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-02-17 / 2017-12-31
UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
 
Archiwalne

2016-12-28 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVII/174/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2016-12-28 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVII/173/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodziczno na lata 2017-2019
2016-12-28 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie nadania statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
2016-12-28 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2016-12-28 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016-12-28 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/168/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi ...
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w Gminie Grodziczno
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2017
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2017
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016-12-15 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
2016-11-17 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXV/160/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Grodziczno
2016-11-17 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXV/159/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziczno
2016-11-17 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2016-11-17 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej wł
2016-11-17 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016-11-17 / 2016-12-31
UCHWAŁA Nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 46 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA