Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Grodziczno
13-324 Grodziczno,
tel. 564729710, fax 564729725
e-mail: ug@grodziczno.pl, http: www.grodziczno.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
83137 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
8188 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
6336 - Władze, str. 1
6176 - Sesje Rady Gminy, str. 1
6108 - Jednostki Organizacyjne, str. 1
6022 - Prawo, str. 1
5955 - Rada Gminy, str. 1
4950 - Finanse, str. 1
4669 - Wójt, str. 1
4125 - Samorząd, str. 1
3428 - Sołectwa, str. 1
3083 - Sekretarz, str. 1
2957 - Skarbnik, str. 1
2740 - Sprawozdania, str. 1
2500 - Komisje Rady, str. 1
2005 - Dług publiczny, str. 1
1946 - Majątek podmiotu, str. 1
1906 - Biblioteka, str. 1
1869 - Pomoc publiczna, str. 1
1853 - Komórki organizacyjne, str. 1
1673 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno, str. 1
1593 - Ciężar publiczny, str. 1
1516 - Budżet 2009, str. 1
1481 - Dochody i straty spółek, str. 1
1471 - Zdrowie, str. 1
1460 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1413 - Statut, str. 1
1377 - 2012, str. 1
1376 - 2011, str. 1
1371 - Rejestry i ewidencje, str. 1
1345 - Regulaminy, str. 1
1308 - Budżet 2010, str. 1
1266 - Budżet 2012, str. 1
1262 - Budżet 2007, str. 1
1254 - 2010, str. 1
1231 - Budżet 2008, str. 1
1202 - 2006, str. 1
1143 - Budżet 2011, str. 1
1140 - 2013, str. 1
1140 - 2007, str. 1
1137 - Budżet 2004, str. 1
1130 - 2008, str. 1
1116 - 2009, str. 1
1113 - Budżet 2006, str. 1
1069 - Budżet 2005, str. 1
868 - Mienie Komunalne, str. 1
826 - 2015, str. 1
778 - 2014, str. 1
742 - Budżet 2013, str. 1
662 - Komórki organizacyjne, str. 10
653 - Komórki organizacyjne, str. 9
642 - Komórki organizacyjne, str. 2
631 - Komórki organizacyjne, str. 5
628 - Budżet 2015, str. 1
627 - Budżet 2014, str. 1
622 - 2016, str. 1
622 - Komórki organizacyjne, str. 11
574 - Komórki organizacyjne, str. 7
572 - Komórki organizacyjne, str. 6
569 - Komórki organizacyjne, str. 8
552 - Komórki organizacyjne, str. 12
527 - Komórki organizacyjne, str. 3
511 - Komórki organizacyjne, str. 16
483 - Komórki organizacyjne, str. 4
472 - Komórki organizacyjne, str. 14
425 - Komórki organizacyjne, str. 13
394 - Budżet 2016, str. 1
371 - Komórki organizacyjne, str. 15
255 - 2017, str. 1
202 - Budżet 2017, str. 1
10 - Inne, str. 1
3 - Udostępnianie danych, str. 1
2 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy, str. 1
1 - Podatki i opłaty lokalne, str. 1
1 - Przetargi, str. 1
0 - Meldunki, str. 1
0 - Zarządzenia Wójta, str. 1
0 - Uchwały Rady, str. 1
0 - Ogłoszenia, str. 1
0 - Wybory 2006, str. 1
0 - Działalność gospodarcza, str. 1
0 - Koncesje alkoholowe, str. 1
0 - Małżeństwa, narodziny, zgony, str. 1
0 - Dowody osobiste, str. 1
0 - Mieszkania, str. 1
0 - Nieruchomości, str. 1
0 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo, str. 1
0 - Obwieszczenia, str. 1
0 - Ochrona Środowiska, str. 1
0 - Rolnictwo, str. 1
0 - Gospodarka komunalna, str. 1

aktualności
420 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
420 - Protokoły z kontroli: Protokół z kontroli problemowej w zakresie wykorzystania dotacji i wykonania dochodów
408 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (6) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
374 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (5) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
333 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/11 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
313 - Praca: Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjer w Zakładzie Komunalnym Gminy Grodziczno
307 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/ 99/2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno
305 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług transportowych uczniów
297 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
292 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy – Głównego księgowego budżetu w Urzędzie Gminy Grodziczno
291 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie z dnia 29.11.2013r.
291 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informatyki i promocji gminy
279 - Praca: Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: kasjer
265 - Praca: ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM GRODZICZNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATOR PROJEKTU PN. ˝EDUKACYJNA PRZYGODA˝ WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
255 - Obwieszczenia: Obwieszczenie: składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
253 - Ogłoszenia: INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NA STANOWISKO SEKRETARKI W ZESPOLE SZKÓŁ W MROCZNIE
251 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/289/10 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
250 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/10 w sprawie udzielenia upoważnienia
248 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/10 w sprawie udzielenia upoważnienia
248 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Montowie
247 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko d.s. organizacji i kadr
243 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
243 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
241 - Praca: Informacja o wynikach naboru na animatora Moje Boisko – ORLIK 2012
235 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/10 w sprawie udzielenia upoważnienia
233 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/10 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
232 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Grodziczno
232 - Ogłoszenia: DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY GRODZICZNO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZAKŁADZIE KOMUNALNYM GMINY GRODZICZNO W WYMIARZE 1/1 ETATU
231 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/10 w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnej Komisji Konkursowej d/s oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ...
229 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym w Urzędzie Gminy Grodziczno
228 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy - Głównego księgowego budżetu w Urzędzie Gminy Grodziczno
228 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/10 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
226 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy pełen etat
226 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie
226 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Komunalnym Gminy Grodziczno
224 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
221 - Praca: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
220 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/10 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkowie
220 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane: Modernizacja i rozbudowa świetlico – remizy OSP Grodziczno
219 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
219 - Ogłoszenia: Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
218 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy n stopień nauczyciela mianowanego
218 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/10 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
217 - Wybory 2006: Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów.
215 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego budżetu w Urzędzie Gminy Grodziczno
214 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie
212 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem komunalnym gminy
211 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. organizacji i kadr
211 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy w Boleszynie
211 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 17/2004
210 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/10 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku
209 - Wybory 2006: Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
208 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓWNA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko inspektora ds. turystyki i współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi pełen etat
206 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – adaptacja szkoły na centrum turystyczne w Ostaszewie
205 - Praca: Ogłoszenie o naborze: Punkt Konsultacyjny w Grodzicznie. Specjalista - Psycholog
204 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zajączkowie
203 - Wybory 2006: Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy.
202 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/17/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Grodziczno
200 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Zakładu Komunalnego z dnia 10.06.2013r.
199 - Obwieszczenia: DECYZJA Nr BOŚ. 7331-1/2/04 o warunkach zabudowy
198 - Wybory 2006: Uchwała PKW z dnia 2 października w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.
197 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ds. współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Grodziczno
197 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Grodziczno
197 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
195 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. - przebudowy drogi gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno – Rynek na działkach nr 220, 306/1, 416/1, 445/2, 476/1, 513 obręb Nowe Grodziczno; nr 133/1 obręb Lorki; nr 61/1 obręb Rynek
195 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/19/2010 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno
194 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/225/2013 w sprawie przekształcenia Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
193 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych..
192 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacji i kadr.
192 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/143/2004
190 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/219/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Lubawa
189 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Budowie dwóch budynków inwentarskich do tuczu indyków na działce nr 17/3, obr. Montowo
188 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
188 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na przebudowę drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno -Rynek
187 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędniczne ds. organizacji i kadr
187 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa kabla światłowodowego w relacji Mroczno-Wlewsk
186 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – remont świetlicy wiejskiej wraz z budową wiaty z tarasem widokowym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lorki
185 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin
183 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
182 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza nabór na ˝Animatora – Moje Boisko – Orlik 2012˝
182 - Przetargi: Zmiana ogłoszenia - dot. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie
182 - Wybory 2007: UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2007 r.
182 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
181 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVI/292/10 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny Gminy Grodziczno
181 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno
181 - Wybory 2007: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM)
181 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowa trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną
180 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw organizacji i kadr
179 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
179 - Obwieszczenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
178 - Ogłoszenia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa-Lidzbark od km 0+000 do km 27+265 wraz ze zmianą trasy w Lubawie
178 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno
177 - Wybory 2007: ZARZĄDZENIE Nr 69/07 w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
177 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
177 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
175 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - świadczenie usług transportowych uczniów
174 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265
174 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W MROCZNIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SEKRETARKI
173 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza nabór na: ˝Animatora – Moje Boisko – Orlik 2012˝
172 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziczno o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
172 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw organizacji i kadr
171 - Przetargi: Ogłoszenie - udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
170 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
170 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
170 - Praca: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
170 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/10 w sprawie udzielenia upoważnienia
169 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/174/2012 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
169 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/12/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2011
168 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/9/2010 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno
168 - Praca: Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Zastępca Kierownika USC – stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego
168 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi – Kuligi Wólka
168 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mroczenko – Trzcin – Mroczno Etap II.
168 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn
167 - Wybory 2011: Obwieszczenie - składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
167 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 15/2004
166 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastukturą towarzyszącą
164 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) - przebudowa drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
164 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. remont świetlicy wiejskiej wraz z budową wiaty z tarasem widokowym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lorki
163 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo
163 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
163 - Praca: Informacja o wynikach naboru na animatora moje boisko – ORLIK 2012
162 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie z dnia 04.03.2013r.
162 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/260/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2013
162 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej oraz przyłącza kablowego nN w obr. geod. Zajączkowo
161 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 11/1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w obrębie Boleszyn
161 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/220/09 w sprawie zatwierdzenia projektu ˝Przedszkole wokół Nas...˝ współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ....
161 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 21/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu ...
161 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, na dz. nr 265 i 265/4 obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno
160 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną
160 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/220/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis
160 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. – dot. zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego) za złoża na działce nr 453/3 i 453/5, obręb geod. Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno.
160 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/18/2010 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno
159 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodziczno
159 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, na której zostały dokonane nakłady przez dotychczasowych dzierżawców w postaci domków letniskowych położonej w obrębie Rynek zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 24047
159 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark
158 - Wybory 2011: Obwieszczenie - dot. wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Grodziczno
157 - Obwieszczenia: Uchwała Nr 3/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i o bezpośrednim wyborze Wójta
157 - Obwieszczenia: WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
157 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro
157 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko - Mroczno
156 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu - przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastukturą towarzyszącą
156 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
156 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Mrocznie na działce 575/1 w obrębie geod. Mroczno, gmina Grodziczno
156 - Ogłoszenia: Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy
156 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - Wójt Gminy Grodziczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 15/5 i 15/7
156 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 1 o pow. 0,5600-ha
156 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/14/2010 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek w podatku od nieruchomości
155 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy
155 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. - przebudowy drogi gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno – Rynek na działkach nr 220, 306/1, 416/1, 445/2, 476/1, 513 obręb Nowe Grodziczno; nr 133/1 obręb Lorki; nr 12 obręb Rynek
155 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. - przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 537 w m. Lubawa (wraz z tym skrzyżowaniem), do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 544 w km27+565 (bez tego skrzyżowania)
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy budynku o pomieszczenie do terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, na dz. 253/2 obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno.
154 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i o bezpośrednim wyborze Wójta
154 - Wybory 2011: Obwieszczenie – dot. numerów i granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w celu przeprowadzenia wyborów do ...
154 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 105/10 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Grodziczno
154 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
154 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/11 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
153 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. przebudowy i rozbudowy lini kolejowej E-62
153 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. przebudowy drogi gminnej 183031N Ostaszewo – Gronowo
153 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy
153 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
153 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/56/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
152 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki: nr 58/14 o pow. 0,0634ha, nr 58/16 o pow. 0,1064ha, nr 58/17 o pow. 0,1085 ha zapisanych w księdze wieczystej KW nr 12480
152 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
152 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/194/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2008 rok
152 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. pozwolenia na przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV na szlaku Rybno-Montowo, na odcinku od km 174,156 do km 182,380 linii kolejowej E-65
152 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Mrocznie
152 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy przyłącza kablowego nN z istniejącego słupa 0,4 kV do budynku mieszkalnego, na dz. nr 72/1, 78, 40 obręb Zajączkowo gm. Grodziczno
152 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/227/2013 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodziczno
152 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/70/2011 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grodziczno
152 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia obszar LCS Iława od 186,614 do km 188,900 wraz z przebudową dwupoziomowych skrzyżowań ...
152 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo do osób posiadających umowy dzierżawy na niżej podane działki stanowiących własność Gminy Grodziczno
151 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Grodziczno
151 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - miejscem przeznaczonym na bezpłatne umieszczenie reklam i plakatów komitetów wyborczych są tablice informacyjne u sołtysów poszczególnych sołectw.
151 - Przetargi: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
151 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przebudowa drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
151 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
151 - Ogłoszenia: WYKAZ części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Zajączkowo zapisanej w księdze wieczystej KW EL1N/00032185/5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126 o pow. ok. 0,1000ha
151 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRODZICZNIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
151 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie z dnia 19.10.2011r.
150 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy
150 - Ogłoszenia: Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy
150 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
150 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/23/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r
150 - Wybory 2011: Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia i wyboru do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
150 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
150 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie
149 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVI/293/10 w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zakład Komunalny Gminy Grodziczno
149 - Praca: Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko:
149 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – o przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego
149 - Wybory 2011: WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU
149 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług transportowych uczniów
148 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
148 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie z dnia 09.09.2013r.
148 - Obwieszczenia: Obwieszczenie- dot. wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV na szlaku Rybno-Montowo
148 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno – roboty uzupełniające nie ujęte w umowie nr ZP-3412-05/2010 z dnia 17.06.2010 roku
148 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. adaptacja szkoły na centrum turystyczne w Ostaszewie
148 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rzeka Wel – odtworzenie - kształtowanie koryta rzeki na odcinku w km 15+000-23+500 gm. Grodziczno
148 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług transportowych uczniów
148 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę szlaku Rybno-Montowo, na odcinku od 173,833 do km 182,462 linii kolejowej E-65
147 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku 4-lokalowym z udziałem 13794/38431 w obrębie Mroczenko 12 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301 o pow. 0,14 ha
147 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. wydania dec. o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę szlaku od granicy LCS Iława do Rakowic, na odcinku od km 184,800 do km 194,850 linii kolejowej E-65 ...
147 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 € na wykonanie remontu dróg na terenie Gminy Grodziczno
147 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
147 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
147 - Ogłoszenia: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRODZICZNIE
147 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - świadczenie usług transportowych uczniów
147 - System gospodarki odpadami: INFORMACJA O TERMINACH ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
146 - Praca: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
146 - Przetargi: Wyjaśnienie 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
146 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/22/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
146 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. remontu dróg gminnych
146 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa strzelnicy sportowej, w miejscowości Lorki, działka ewidencyjna nr 125, gmina Grodziczno
145 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego obręb Zwiniarz
145 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zakup zestawów komputerowych, oprogramowania i akcesorii dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
145 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
145 - Przetargi: Zawiadomienie o wystąpieniu omyłek rachunkowych - dot. budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
145 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy
145 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa lini kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Iława, odcinek granica LCS - Rakowice od km 184.800 do km 188.900 na terenie gminy Grodziczno
144 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/27/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
144 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
144 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/28/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
144 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie
144 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. udzielenia i obsługi kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
144 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Zakładu Komunalnego w Nowym Grodzicznie z dnia 07.11.2012r.
144 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - podaje się do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
144 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od granic Mroczna do Mroczenka z przyłączami
144 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/91/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2016
144 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/11/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
144 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - dot. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie
143 - System gospodarki odpadami: WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY GRODZICZNO
143 - Przetargi: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
143 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Rzeka Wel - odtworzenie – kształtowanie koryta rzeki Wel na odcinku w km 15+000 – 23+500 gm. Grodziczno, woj. warmińsko – mazurskie
143 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Lokal mieszkalny nr 80/1
143 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/6/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno
143 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. Budowy trzech turbin wiatrowych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną
143 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego
143 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
143 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy
143 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
142 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ (nr 3) - dot. remontu dróg gminnych
142 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy
142 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Grodziczno
142 - Wybory 2011: Uchwała Nr XL/242/2010 Rady Gminy Grodziczno w sprawie podziału gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania
142 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno
142 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Lokal użytkowy nr 11/1
142 - Przetargi: WYKAZ - Lokalu użytkowego Nr 85B/9 położonego w budynku mieszkalnym wielo-lokalowym z udziałem 6164/74426 w obrębie Nowe Grodziczno na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 221/6 o pow. 0,4800ha KW nr 23311
142 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług transportowych uczniów
142 - Przetargi: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 € na administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno
142 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziczno
141 - Przetargi: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko – Mroczno
141 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/53/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
141 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 32/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
140 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
140 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grodziczno w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
140 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
140 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 9/2004
140 - Przetargi: Rozstrzygnięcie przetargu na budowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie.
140 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/229/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
139 - Przetargi: Wyjaśnienie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
139 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie zaplecza drogowego położonego w miejscowości Nowe Grodziczno 47
139 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o odstrzale sanitarnym dziko żyjących psów na terenie gminy Grodziczno
139 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy
139 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/252/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie ...
139 - Ogłoszenia: Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy
139 - Uchwały Rady: Uchwała NR XIV/126/2004
138 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/12/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2015
138 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie z dnia 07.12.2011r.
138 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/8/2010 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno
138 - Ogłoszenia: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 14/3 położonego w budynku mieszkalno-usługowym 10-lokalowym z udziałem wynoszącym 3969/48433 w obrębie Mroczno na nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 100/4 i 100/5 o łącznej pow. 0,0925ha KW EL1N/00
138 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/7/2010 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno
138 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
138 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/25/2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Grodziczno
138 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/8 o pow. 0,0098-ha
138 - Przetargi: Informacja z otwarcia ofert - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno
138 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/228/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2010
137 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy
137 - Ogłoszenia: UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
137 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w Boleszynie
137 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dot. ˝Budowa trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną˝
137 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 86/09 w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowiskach robotniczych – obsługi
137 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/200/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2012
137 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/9/2010 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno
137 - Ogłoszenia: Zarządzenie Nr 13/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko sekretarki w Zespole Szkół w Mrocznie
137 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zajączkowo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 40
137 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz lini napowietrznej oraz przyłącza kablowego nN, na dz. nr 19/2, 19/3, 20 obręb Zajączkowo gm. Grodziczno
137 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/20/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Grodziczno o nazwie ˝Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grodzicznie˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
136 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, na dz. nr 265 i 265/4 w obrębie geod. Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno
136 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. adaptacja szkoły na centrum turystyczne w Ostaszewie
136 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmian w zawiadomieniu - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
136 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Grodziczno w 2013 roku.
136 - Przetargi: Modyfikacja treści SIWZ - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
136 - Przetargi: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert - dot. przebudowy drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
136 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno
136 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świniarc oznaczonych w ewidencji jako działki nr 48/2
136 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - V
136 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
136 - Obwieszczenia: Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie
136 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. remontu dróg gminnych
136 - Obwieszczenia: ZARZĄDZENIE NR 11/2005
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
135 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania) ze zmianą ...
135 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
135 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dot. ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
135 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/55/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
135 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/4/2010 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno
135 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/14/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno
135 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę stacji uzdatniania wody
135 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do osób posiadających umowy dzierżawy położonych w obrębie Ostaszewo
135 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej nie związany z dowozem na zajęcia szkolne
135 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zakup artykułów biurowych dla Urzędu Gminy w Grodzicznie.
135 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/224/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
135 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
135 - Przetargi: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - dot. ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
134 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Ostaszewo
134 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy boiska sportowego oraz budowie placu zabaw dla potrzeb mieszkańców gminy Grodziczno
134 - Przetargi: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
134 - Obwieszczenia: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRODZICZNIE
134 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy
134 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVI/203/2005
134 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/186/09 w sprawie uchwalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych
134 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno
134 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
134 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Montowo-Grodziczno
133 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/2/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
133 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej
133 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – remont dróg gminnych
133 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - przebudowa drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
133 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania) ...
133 - Przetargi: Sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych Nr 15/5 i 15/7 o powierzchni ogólnej 0,1638-ha położonych w Ostaszewie
133 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od granic Mroczna do Mroczenka z przyłączami
133 - Ogłoszenia: Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy
133 - Ogłoszenia: Raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego – brojlerni indyków
133 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, na dz. nr 81, 83/2, 82/4 i 82/5 obręb Montowo, gm. Grodziczno
132 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/226/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno
132 - System gospodarki odpadami: UCHWAŁY ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN ˝DZIAŁDOWSZCZYZNA˝ W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY GRODZICZNO
132 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 80/1
132 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od granic Mroczna do Mroczenka z przyłączami
132 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - Przedmiotem zamówienia był remont drogi gminnej Montowo-Grodziczno
132 - Przetargi: Ogłoszenie o wyborze oferty na przebudowę świetlicy wiejskiej w Montowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
132 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: ustalenia ˝Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziczno na lata 2010-2015˝
132 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy i rozbudowy (modernizacja) linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia Etap I w Polsce, Obszar LCS Iława, odcinek B1 od km 188.900 do km 194.850 wraz z przebudową dwupoziomowych skrzyżowań ...
132 - Przetargi: Odpowiedź na zapytanie (2) - dot. przebudowy drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno -Rynek
132 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - na świadczenie usług transportowych uczniów z terenu Gminy Grodziczno
132 - Ogłoszenia: Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy
132 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno
132 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. realizacji inwestycji pn. Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa - Gdynia ...
132 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
131 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ (nr 2) - dot. remontu dróg gminnych
131 - Przetargi: Wyjaśnienie nr1 SIWZ – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
131 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego 11/1
131 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w obrębie Grodziczno
131 - Przetargi: Oferta na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie
131 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/5/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania Rady Gminy Grodziczno
131 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 409/2 obręb Trzcin, gm. Grodziczno
131 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/211/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno
131 - Wybory 2011: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
131 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/11 w sprawie wyboru sołtysa i rad sołeckich na terenie gminy Grodziczno
131 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/15/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno
131 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/49/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo
131 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi dojazdowej Świniarc - Prątnica
131 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/16/2010 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
131 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - na świadczenie usług transportowych uczniów
130 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/10/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
130 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie
130 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. remont świetlicy wiejskiej wraz z budową wiaty z tarasem widokowym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lorki
130 - Przetargi: Odpowiedź na zapytanie (3) - dot. przebudowy drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno -Rynek
130 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/107/2011 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
130 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/239/10 w sprawie przyjęcia ˝Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2013 dla Gminy Grodziczno˝
130 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
130 - Ogłoszenia: Udzielenie zamówienia na wykonanie czynności związanych z wyceną nieruchomości na terenie gminy Grodziczno
130 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/119/2011 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 59/91, 59/92, 59/94 i 59/95, własność Gminy Grodziczno
130 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
130 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/182/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2013
130 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno.
130 - Obwieszczenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
130 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
130 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
130 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wójt Gminy Grodziczno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 85B/9 w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 221/6 o pow. 0,4800ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23311
130 - Organizacje pozarządowe: Protokół z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art.3 ust3 ustawy
130 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - świadczenie usług transportowych uczniów
130 - Przetargi: Wyjaśnienie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
130 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – przebudowa drogi dojazdowej Świniarc - Prątnica
130 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną, na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 200, obręb Kuligi oraz na działkach ewidencyjnych oznaczonych nr 120 i 125, obręb Grodziczno
130 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 8/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
129 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/57/2011 w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, zespołach szkół gminy Grodziczno od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
129 - Przetargi: Budowa Ośrodka Zdrowia w Grodzicznie
129 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VIII Sesję Rady
129 - Przetargi: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 € na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Grodziczno.
129 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - świadczenie usług transportowych uczniów
129 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/230/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
129 - Przetargi: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert - dot. adaptacja szkoły na centrum turystyczne w Ostaszewie
129 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy stacji przekaźnikowej telefoni komórkowej z przyłączeniem energetycznym, na dz. nr 111/2 obręb Grodziczno, gm. Grodziczno
129 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 6 - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
129 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy
129 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, obszar LCS Działdowo, stacja Montowo od km 182,345 do km 184,800 wraz z przebudową skrzyżowania
129 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. przebudowy drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
128 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/44/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rynek
128 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu nad rzeką Wel
128 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/5/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania Rady Gminy Grodziczno
128 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - na świadczenie usług transportowych uczniów
128 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
128 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
128 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. remontu dróg gminnych
128 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
128 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świniarc oznaczonych w ewidencji jako działki nr 48/2
128 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/13/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
127 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 4 - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
127 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawa oleju napędowego
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. ˝Rzeka Wel - odtworzenie – kształtowanie koryta rzeki Wel na odcinku w km 15+000 – 23+500 gm. Grodziczno, woj. warmińsko – mazurskie˝
127 - Przetargi: Odpowiedź na zapytanie - dot. przebudowy drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno -Rynek
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego będącego w trakcie rozbudowy na budynek do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych na działce nr 43/5, obręb Grodziczno
127 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/290/10 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. ˝Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania)
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy przystanku autobusowego wraz z wiatą
127 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny ograniczony dla byłych i aktualnie pracujących nauczycieli posiadających status nauczyciela mianowanego i wyżej z terenu gminy Grodziczno na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16/2 ...
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy przystanku autobusu szkolnego, na dz. nr 420/17 obręb Montowo, gm. Grodziczno
127 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/24/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝, reprezentanta Gminy Grodziczno
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie – produkcji wody zdatnej do picia dla mieszkańców gminy Grodziczno, w miejscowości Mroczno, na działce o numerze ewidencyjnym 575/1
127 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przebudowy drogi gminnej Ostaszewo - Gronowo od km 0+010,00 do km 2+374,35
127 - Organizacje pozarządowe: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
127 - Obwieszczenia: OGŁOSZENIE o umieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku.
127 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
127 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
127 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - świadczenie usług transportowych uczniów
127 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2009r
127 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE - Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Lorki
127 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: na administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno
127 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej nie związany z dowozem na zajęcia szkolne
127 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/235/10 w sprawie partnerstwa na rzecz realizacji projektu ˝Wieś kobietami malowana˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
127 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
126 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – na udzielenie i obsługę dłuoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
126 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/2/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
126 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. udzielenia i obsługi kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
126 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy
126 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
126 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy boiska sportowego oraz budowie placu zabaw dla potrzeb mieszkańców gminy Grodziczno, na dz. nr 416/9 i 416/10 obreb Montowo, gm. Grodziczno
126 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/184/09 w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
126 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. - przebudowy drogi gminnej Nr 183006N Nowe Grodziczno – Rynek na działkach nr 220, 306/1, 416/1, 445/2, 476/1, 513 obręb Nowe Grodziczno; nr 133/1 obręb Lorki; nr 61/1 obręb Rynek
126 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Wójt Gminy podaje do Publicznej wiadomości składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
126 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3 - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
126 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/232/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
126 - Ogłoszenia: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku 4-lokalowym z udziałem 13794/38431 w obrębie Mroczenko 12 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301 o pow. 0,1400ha KW nr 24002 przeznaczonego do sprzedaży
126 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/11 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
126 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2014
126 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ
126 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - budowa drogi gminnej
125 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego
125 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przebudowy drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno -Rynek
125 - Obwieszczenia: Uchwała Nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
125 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zajączkowo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 40
125 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/1/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
125 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/8/2010 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno
125 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Nowym Mieście Lubawskim dotyczącego zaopiniowania
125 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Grodziczno
125 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 59/16 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
125 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w obrębie Ostaszewo
125 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki: nr 58/16 o pow. 0,1064ha, nr 58/17 o pow. 0,1085 ha
125 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów
125 - Ogłoszenia: Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/228/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo
124 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy
124 - Obwieszczenia: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
124 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu dróg na terenie Gminy Grodziczno
124 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (3) - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin
124 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
124 - Przetargi: Informacja z otwarcia ofert - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/111/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
124 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolnictwa przedszkolnego w projekcie pn.: ˝Przedszkole wokół Nas...˝
124 - Wybory 2014: Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grodziczno
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIII/120/2004
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/166/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
124 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – ˝Rzeka Wel - odtworzeniu – kształtowaniu koryta rzeki Wel na odcinku w km 15+000 – 23+500, w gminie Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie˝
124 - Przetargi: Unieważnienie przetargu z dnia 12 stycznia 2009 r. Nr RGN – 7224/14/08/09, z przyczyn społecznych kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Grodziczno, położonej w obrębie Świniarc
124 - Obwieszczenia: Obwieszczenie dot. - Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 ...
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/21/2010 w sprawie zmiany uchwały określającej wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
124 - Ogłoszenia: Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/59/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r
124 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr I/7/2010 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/6/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno
124 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - granice obwodów
124 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej 183031N Ostaszewo – Gronowo
124 - Protokoły z kontroli: Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie z dnia 22.03.2012r.
124 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/116/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/103/2016 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grodziczno oddziałów przedszkolnych w szkołach
124 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie
124 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
124 - Ogłoszenia: Szkolenie - Pisanie i zarządzanie projektem
124 - Przetargi: Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi.
124 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy kabla swiatłowodowego w relacji Mroczno – Wlewek
124 - Przetargi: ogłoszenie o sprzetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż koparko-spycharki
123 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kuligi oznaczonej w ewidencji jako działka nr 278 o pow. ogólnej 1,2353ha zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00020950/2
123 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie NR 91/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
123 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/310/2014 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany
123 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/4/2010 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno
123 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, na dz. nr 126/7 obręb Boleszyn, gm. Grodziczno
123 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/90/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2020
123 - Ogłoszenia: Ogłoszenie – o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
123 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. przebudowy i rozbudowy stacji Montowo, na odcinku od km 182,345 do km 184,800 linii kolejowej E-65 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i budową wiaduktu
123 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/26/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Grodziczno na lata 2011-2015
123 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Lorki, Gmina Grodziczno
123 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
123 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/287/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
123 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Grodziczno
123 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy strzelnicy sportowej na działce nr 125 w obrębie geod. Lorki, gmina Grodziczno
123 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/11 w sprawie organizacji służby ˝Stałego Dyżuru˝ w Urzędzie Gminy Grodziczno
123 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/47/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwiniarz
122 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przedmiotem zamówienia jest doposażenie jednostki OSP Grodziczno poprzez zakup i dostawę 1 szt. nowego lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego 4x2 o masie do 3,5 T.
122 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/87/2011 w sprawie uchwalenia ˝Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grodziczno˝
122 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przebudowy drogi gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno -Rynek
122 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany będących własnością Gminy Grodziczno zapisanych w księdze wieczystej KW nr EL1N/00027835/9 położonych w obrębie Świniarc
122 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/121/2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2012
122 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/266/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
122 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dnia 07.08.2009 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie biogazowni rolniczej na działce nr 240, obręb Boleszyn, gmina Grodziczno
122 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265...
122 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszyn na lata 2010-2016
122 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/54/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczno na lata 2010-2016
122 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki: nr 58/16 o pow. 0,1064ha, nr 58/17 o pow. 0,1085 ha
122 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/64/2011 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
122 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 15 w miejscowości Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania) ze zmianą trasy w Lubawie
122 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno
122 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego
122 - Przetargi: OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - zakup materiałów biurowych
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/140/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodziczno
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/65/2011 w sprawie ustalenia delegatów Gminy Grodziczno na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/284/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
121 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - III
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/43/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostaszewo
121 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zajączkowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/13 o pow. 0,4000ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24152
121 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE - Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Lorki, Gmina Grodziczno
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/230/09 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
121 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania) ze zmianą trasy ...
121 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - dot. remont świetlicy wiejskiej wraz z budową wiaty z tarasem widokowym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lorki
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XII/111/2004
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/275/10 w sprawie ustalenia ˝Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziczno na lata 2010-2015˝
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/180/09 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
121 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy
121 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 46/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/81/07 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Grodziczno na lata 2007 - 2013
121 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/63/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2011 rok
120 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
120 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
120 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/265/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
120 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE - Przebudowa mostu przez rz. Wel
120 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 15/5 i 15/7
120 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
120 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/52/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
120 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
120 - Przetargi: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej z przyległościami obręb Nowe Grodziczno.
120 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
120 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy drogi powiatowej nr 1337N Boleszyn – gr. woj.(Wielkie Leźno) na odcinku o dł. 2,439 km
120 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. udzielenia i obsługi kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
120 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 123/16 obręb Boleszyn, gm. Grodziczno
120 - Praca: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
120 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
120 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług transportowych uczniów
120 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 3/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
120 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy i rozbudowy szlaku od granicy LCS Iława do Rakowic na odcinku od km 184,800 do km 194,850 linii kolejowej E-65 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i budową wiaduktów...
120 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego na działkach nr 47/3, 47/5, 47/7, 47/11, 47/13, 47/14 obręb Grodziczno ...
120 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty - dot. budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Mrocznie
120 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/134/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
120 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - Wójt Gminy Grodziczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zajączkowo oznaczonej w ewidencji jako działka nr 40
120 - Organizacje pozarządowe: Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
120 - Przetargi: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
120 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
120 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 14/2004
119 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie
119 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/10 w sprawie składu i zasad powołania członków Rady Sportu w Gminie Grodziczno oraz nadania Radzie Sportu regulaminu działania
119 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Mroczenko na działce oznaczonej nr 301
119 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
119 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie zaplecza drogowego położonego w miejscowości Nowe Grodziczno 47
119 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: działka nr 138/7 o pow. 0,3008 ha, działka nr 138/8 o pow. 0,3039 ha, działka nr 138/9 o pow. 0,3154 ha, działka nr 138/10 o pow. 0,3995
119 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną˝ na działce nr 200 obręb Kuligi oraz. na działkach nr 120 i 125 obręb Grodziczno
119 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie – produkcja i przesył wody zdatnej do picia dla potrzeb mieszkańców gminy Grodziczno, na dz. 575/1 obręb Mroczno, gm. Grodziczno
119 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/196/09 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
119 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XII/109/2004
119 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy drogi powiatowej nr 1337N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o dł. 2,439 km
119 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/221/09 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
119 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
119 - Obwieszczenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
119 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na usługę równiarską samobieżną.
119 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/121/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mrocznie, nadania statutu i określenia granic obwodu
119 - Obwieszczenia: Komunikat - Gminna Komisja Wyborcza w Grodzicznie uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych i kandydatów na wójta
118 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/30/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
118 - Przetargi: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej w obrębie Nowego Grodziczna.
118 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (7) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
118 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XII/113/2004
118 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy
118 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
118 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, na dz. nr 47/3, 47/5 47/7, 47/11, 47/13, 47/14 obręb Grodziczno, gm. Grodziczno
118 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy boiska sportowego o nawierzchni trawiastej dla potrzeb mieszkańców gminy Grodziczno, na dz. nr 126/7 obręb Boleszyn, gm. Grodziczno
118 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/39/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzcin
118 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/1/2010 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
118 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 41/2004
118 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XI Sesję Rady
118 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/5 o pow. 0,0257 ha
118 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
118 - Przetargi: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Grodziczno.
117 - Ogłoszenia: Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko młodszego referenta ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji gminy
117 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną
117 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego na działkach nr 81; 83/2; 82/4; 82/5, w obrębie geod. Montowo, gmina Grodziczno
117 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lorki w ramach rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Grodziczno
117 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług transportowych uczniów
117 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno
117 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
117 - Ogłoszenia: Powiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie i dostawę kanapek do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Grodziczno
117 - Przetargi: Modyfikacja treści SIWZ (2) - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
117 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na zakup kruszca naturalnego o uziarnieniu ciągłym.
117 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu
117 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/100/2011 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.
117 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy
117 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/11 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
117 - Przetargi: Zawiadomienie o wynikach postępowania – dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
117 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dot. ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝
117 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy Autodromu Lorki na nieruchomości oznaczonej numerem 46/2, 47, obręb Lorki, gmina Grodziczno
117 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy drogi powiatowej nr 1337N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o dł. 2,439 km
117 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy
117 - Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Grodziczno.
116 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - Wójt Gminy Grodziczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/62
116 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
116 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy
116 - Ogłoszenia: Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ˝Ziemia Lubawska˝ ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektor Biura LGD
116 - System gospodarki odpadami: INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ UCHWAŁA EZG ˝DZIAŁDOWSZCZYZNA˝ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI
116 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 18/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
116 - Organizacje pozarządowe: OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
116 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. remontu dróg gminnych
116 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej z przyłączeniem energetycznym, na dz. nr 111/2 obręb Grodziczno, gm. Grodziczno
116 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/123/08 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno
116 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/179/09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
116 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza nabór na: ˝Animatora - Moje Boisko – Orlik 2012˝
116 - Praca: Zarządzenie Nr 46/17 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
116 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVI/291/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
116 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
116 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/238/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę
116 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
116 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy trzech turbin wiatrowych przeznaczonych do zamiany energii wiatru na energię elektryczną na działce nr 200 obręb Kuligi oraz. na działkach nr 120 i 125 obręb Grodziczno
116 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Grodzicznie
116 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zakup wyposażenia do nowobudowanego Gimnazjum w Mrocznie
116 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Grodziczno.
115 - Przetargi: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - dot. udzielenia i obsługi kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
115 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie zaplecza drogowego położonego w miejscowości Nowe Grodziczno 47
115 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 ...
115 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/187/09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno
115 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Grodziczno.
115 - Ogłoszenia: Od 2013r. ułatwienia w kwestiach meldunkowych.
115 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/178/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
115 - Organizacje pozarządowe: Program współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi
115 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Budowa budynku inwentarskiego hodowli drobiu – indycznika na działce nr 242, obr. Montowo, gmina Grodziczno
115 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha, działka nr 58/17 o pow. 0,1085 ha położone w obrębie Ostaszewo
115 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/2/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
115 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/237/2013 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
115 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/10 w sprawie projektu budżetu gminy na 2011r
115 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/10 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
115 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN i demontaż odcinka linii napowietrznej nN, na dz. 135, 129, 119, 118/3, 106/1 obręb Kuligi gm. Grodziczno
115 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej z pomieszczeniami gospodarczymi oraz budowie zbiornika na gnojowicę˝ na nieruchomości oznaczonej numerem 299, obręb Montowo, gmina Grodziczno
115 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/146/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 126/4 o pow. 0,2246 ha i 130/3 o pow. 0,1070 ha
115 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
115 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 5- dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
115 - Przetargi: Zakup węgla w sezonie grzewczym 2004/2005
115 - System gospodarki odpadami: PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
115 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy
115 - System gospodarki odpadami: INFORMACJA O ODBIERANIU ODPADÓW
115 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno
115 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/41/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczenko
115 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki geodezyjne nr 150 i 151 położone na gruntach wsi Mroczno
114 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/267/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2010 Rady Gminy Grodziczno w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno
114 - Uchwały Rady: Uchwała NR XXVI / 202 / 2005
114 - Ogłoszenia: Zaproszenie na X Sesję Rady
114 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
114 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/278/10 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
114 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie zaplecza drogowego położonego w miejscowości Nowe Grodziczno 47
114 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/218/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
114 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
114 - Ogłoszenia: Urząd Gminy w Grodzicznie niżej podaje numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłaty skarbowe za czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego przez Wnioskodawców przebywających za granicą:
114 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/42/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczno
114 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 15/5 i 15/7
114 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości
114 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - Wójt Gminy Grodziczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świniarc oznaczonej w ewidencji jako działka nr 48/2
114 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie i dowożenie do poszczególnych szkół kanapek.
114 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
114 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/11 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu ˝Edukacyjna Przygoda˝
114 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy Autodromu Lorki na nieruchomości oznaczonej numerem 46/2, 47, obręb Lorki, gmina Grodziczno
114 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/145/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno
114 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 20/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - prowadzenie pozaszkolnych .
114 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przedsięwzięcia - ˝Rzeka Wel - odtworzenie – kształtowanie koryta rzeki Wel na odcinku w km 15+000 – 23+500 - w gminie Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie˝
114 - Ogłoszenia: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
114 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/178/09 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy
113 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przebudowy drogi dojazdowej Świniarc - Prątnica
113 - Ogłoszenia: W Y K A Z nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zajączkowo oznaczonej w ewidencji jako działka nr 40
113 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990r
113 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Mroczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego będących własnością Gminy Grodziczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 643/2, 643/3, 643/4, 643/5, 643/6.
113 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 40/11 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w §1 Zarządzenia Nr 23/11 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30.03.2011r.
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/136/2012 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie – Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Boleszynie i Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Zwiniarzu
113 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę kanapek do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Grodziczno; woj. warmińsko – mazurskie
113 - Przetargi: Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (8) - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/147/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 125/6 o pow. 0,1567 ha
113 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku 4-lokalowym z udziałem 13794/38431 w obrębie Mroczenko 12 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301 o pow. 0,14
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/265/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
113 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej
113 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany położonych w obrębie Grodziczno
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/137/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę dla Gminy Grodziczno
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/136/08 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego
113 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy instalacji odwadniania i przetwarzania pozostałości fermentacyjnej z biogazowi rolniczej w Boleszynie
113 - Obwieszczenia: Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w miejscowości Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27 + 265 ...
113 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/314/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziczno
113 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy
112 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kuligi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11 o pow. 0,7700ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24407
112 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
112 - Przetargi: WYKAZ - części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Rynek zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24047 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104.
112 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy autodromu w Lorkach, na dz. nr 47, 58 i 126/1 obręb Lorki, gm. Grodziczno
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/165/2012 w sprawie podziału Gminy Grodziczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/25/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno, na rok 2014
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/31/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/36/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kuligi
112 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy Grodziczno zaprasza na XXXIX sesję Rady Gminy Grodziczno na dzień 14 lutego 2014 roku o godz. 9.00, która odbędzie się w Centrum Turystycznym w Ostaszewie
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/48/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
112 - Obwieszczenia: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzania lasów nie będących własnością Skarbu Państwa.
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
112 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Grodziczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 58/16 i 58/17 położone w obrębie Ostaszewo
112 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Grodziczno oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/1 i 278 położone w obrębie Kuligi
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XII/110/2004
112 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów budowlanych do budowy chodników
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/210/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/247/10 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
112 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/180/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
112 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/11 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa
112 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/11 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
112 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - ˝budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego˝
112 - Przetargi: Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2 - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
112 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ˝Rozbiórka istniejącego i budowa mostu przez rz. Wel ...˝
112 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
112 - Ogłoszenia: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
112 - Ogłoszenia: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 11/1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w obrębie Boleszyn
112 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 ...
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/135/08 w sprawie określenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodziczno
111 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 68/6 o pow. 0,0804ha położonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 30361
111 - Przetargi: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 128/1, położonej w obrębie Zwiniarz
111 - Ogłoszenia: INFORMACJA Projekt „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcin”
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/254/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Grodziczno na lata 2009-2015
111 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy
111 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 98/09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie ˝Przedszkole wokół Nas...˝
111 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy trzeciego budynku inwentarskiego (indyki, gęsi) o łącznej obsadzie inwentarza w gospodarstwie do 90 DJP˝ na nieruchomości oznaczonej numerem 178, w miejscowości Świniarc, gmina Grodziczno
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/37/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Linowiec
111 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kuligi oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1/1 o pow. ogólnej 0,7294ha zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00021015/3
111 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/6)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/6 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
111 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii oświetlenia ulicznego, na dz. nr 116, 117/3, 117/4 i 118 obręb Mroczno, gm. Grodziczno
111 - Organizacje pozarządowe: FUNDUSZE UNIJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LATACH 2007-2013
111 - Przetargi: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Grodziczno
111 - Ogłoszenia: Lokal mieszkalny nr 39/6 położony w budynku mieszkalnym 6 lokalowym w obrębie Grodziczno na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,3000-ha KW nr 28223 przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
111 - Organizacje pozarządowe: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
111 - System gospodarki odpadami: INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU UISZCZANIA ˝OPŁATY ŚMIECIOWEJ˝
111 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu - Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej nie związany z dowozem na zajęcia szkolne
111 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wynikach naboru na Animatora Moje Boisko – Orlik 2012
111 - Przetargi: Modyfikacja treści SIWZ (3) - dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Mrocznie
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/262/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lorki na lata 2010-2016
111 - Obwieszczenia: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
111 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/97/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze wojewódzkiej w Grodzicznie
111 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 8/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
110 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Mroczno pod Sugajenko i Nowe Miasto Lubawskie
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/181/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
110 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/223/09 w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gminy Grodziczno
110 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
110 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/89/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2008
110 - Wybory 2014: Informacja dot. oświadczeń lustracyjnych
110 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
110 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonych w obrębie Ostaszewo: działka nr 58/14, działka nr 58/16, działka nr 58/17
110 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów budowlanych do budowy chodników
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/212/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Nowe Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/16, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/78/2011 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
110 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2010r
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/209/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Grodziczno na lata 2009-2015
110 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 317/2 położoną na gruntach wsi Mroczno
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/45/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świniarc
110 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. odtworzenia – kształtowania koryta rzeki Wel na odcinku w km 15+000 – 23+500, w gminie Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/40/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Montowo
110 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/183/09 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków ...
110 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/35/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowaliki
110 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko – Mroczno z wyłączeniem Mroczno Kolonia.
110 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XX/169/04
110 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej z pomieszczeniami gospodarczymi oraz budowy zbiornika na gnojowicę
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/204/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/101/2016 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie
110 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w zabudowie szeregowej własność Gminy Grodziczno
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/177/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki geodezyjne nr 453/3 i 453/5 położone w obrębie obrębie geodezyjnym Nowe Grodziczno
110 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/288/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników ...
110 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2000000,00 PLN
110 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia do Publicznego Gimnazajum Nr 1 w Mrocznie
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/286/10 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2011
109 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych uczniów
109 - Przetargi: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - dot. udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/229/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
109 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/175/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/164/08 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/269/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
109 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
109 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostarczenie goroących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy Grodziczno
109 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/10 w sprawie przyznania środków finansowych dla jednostek podległych na 2011r
109 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
109 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kuligi oznaczonej w ewidencji jako działka nr 11 o pow. 0,7700 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 24407
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/231/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
109 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 28/2004
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/245/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
109 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/74/2011 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
108 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/116/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2012
108 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno – Trzcin
108 - Ogłoszenia: Zaproszenie na IX Sesję Rady
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/264/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/267/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/226/09 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105 o pow. 0,1300ha położonej w obrębie Rynek na własność Gminy Grodziczno
108 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 2/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu..
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/58/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011 - 2020
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/50/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: ˝Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin˝
108 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro
108 - Przetargi: OGŁOSZENIE O  PRZETARGU - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DOMKIEM LETNISKOWYM, Z PRZEZNACZENIEM NA HANDEL I GASTRONOMIĘ, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE RYNEK OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 105/1 O POW. 0,0389 HA
108 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
108 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - I 
108 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - działka nr 643/2 o pow. 0,0682 ha, działka nr 643/3 o pow. 0,0682 ha, działka nr 643/4 o pow. 0,0685 ha, działka nr 643/5 o pow. 0,0685 ha, działka nr 643/6 o pow. 0,1399 ha
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/38/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lorki
108 - Ogłoszenia: Wykaz niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Grodziczno położonej w Mroczenku przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/62/2011 w sprawie uchwalenia ˝Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grodziczno˝
108 - Obwieszczenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
108 - Ogłoszenia: Porozumienie Międzygminne pomiędzy gminą Lubawa a gminą Grodziczno
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/131/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 7 lat oznaczonej w ewidencji jako działka nr 59/69 o pow. 0,6605-ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28315
108 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Przebudowa drogi gminnej 183031N Ostaszewo – Gronowo
108 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/73/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno
107 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Mrocznie
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/272/10 w sprawie pomocy powodzianom
107 - Przetargi: Świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Grodziczno.
107 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy garażu dla OSP w Lorkach na granicy działki 125 z działką 126/1, na dz. nr 125 obręb Lorki, gm. Grodziczno
107 - Ogłoszenia: Wstępna selekcja na stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji gminy
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/191/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
107 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy słupowej stacji transformatorowej ˝Kuligi 5˝, kablowej linii oraz demontaż linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej ˝Kuligi 1˝ dla zasilania budynku mieszkalnego w Kuligach na działkach nr 135; 129; 119; 118/3;
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/53/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014
107 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 101/10 w sprawie ustalenia imiennego składu Rady Sportu działającej przy Wójcie Gminy Grodziczno
107 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy
107 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Termom modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/137/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno
107 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/61/2011 w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 643/2, 643/3, 643/4, 643/5, 643/6 położonych w obrębie Mroczno, własność Gmina Grodziczno
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/122/08 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziczno kontroli problemowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno
107 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/189/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/202/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/170/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2009
107 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
107 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy i rozbudowy stacji Montowo, na odcinku od km 182,345 do km 184,800 linii kolejowej E-65 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i budową wiaduktu ...
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/96/07 w sprawie: przyjęcia projektu wzoru herbu, flagi i pieczęci Gminy Grodziczno
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/234/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Grodziczno w 2014 roku
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/243/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej 85B/9 własność Gmina Grodziczno
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 listopada 2008r., w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/176/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/179/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
107 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn, w gminie Grodziczno
107 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/273/10 w sprawie pomocy powodzianom
107 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/17 o pow. 0,1085ha zapisanej w księdze wieczystej KW EL1N/000124
107 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - dot. zamiaru nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na boisko sportowe w miejscowości Grodziczno
107 - Ogłoszenia: Zawiadomienie – dot. budowy obiektu inwentarskiego do odchowu i tuczu indyków na nieruchomości oznaczonej numerem 16/2, obręb Świniarc, gmina Grodziczno
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/193/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: ˝Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin˝
106 - Przetargi: Informacja z otwarcia ofert - dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
106 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziczno
106 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - likwidacja konta bankowego
106 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/195/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
106 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujętych w ...
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/167/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
106 - System gospodarki odpadami: PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
106 - Ogłoszenia: Decyzja nr 12/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
106 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
106 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin
106 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXVII/212/2005
106 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy obiektu inwentarskiego do chowu i tuczu indyków na nieruchomości oznaczonej numerem 16/2, obręb Świniarc, gmina Grodziczno
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/261/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mroczno na lata 2010-2016
106 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy drogi powiatowej nr 1337N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leźno) na odcinku o dł. 2,439 km
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/140/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
106 - Ogłoszenia: Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy elektrycznej 1 MWel na działce nr 240, obręb Boleszyn
106 - System gospodarki odpadami: JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA INFORMACYJNA
106 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 08.07.2013r. na godz. 9:00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
106 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w zabudowie szeregowej własność Gminy Grodziczno
106 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych: działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha, działka nr 58/17 o pow. 0,1085 ha położone obręb Ostaszewo
106 - Przetargi: Wykaz nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na handel i gastronomię, położonej w obrębie Rynek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105/1
106 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/205/2013 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany
106 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu turystycznego AUTOSAN H-9. 21
105 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/173/08 w sprawie ustanowienia herbu, fagi i pieczęci Gminy Grodziczno oraz zasad ich używania
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/249/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/198/2013 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 104/1 i 105/4, położonych w obrębie Rynek ...
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/285/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/232/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/72/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XII/112/2004
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/217/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Nowomiejskim
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/283/10 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/181/09 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Grodziczno na lata 2009-2013
105 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego do Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno
105 - Organizacje pozarządowe: Wójt Gminy Grodziczno informuje, że można składać oferty na realizację zadań publicznych w zakresie uprawiania sportu w 2013 r. przez kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku.
105 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 88/09 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
105 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 2/2004
105 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/109/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/268/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszyn na lata 2010-2016
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/88/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
105 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy trzeciego budynku inwentarskiego (indyki, gęsi) o łącznej obsadzie inwentarza w gospodarstwie do 90 DJP˝ na nieruchomości oznaczonej numerem 178, w miejscowości Świniarc, gmina Grodziczno
105 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 125/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe …
105 - Przetargi: WYKAZ - lokal mieszkalny nr 14/3 położony w budynku mieszkalno-usługowym 10-lokalowym z udziałem wynoszącym 4208/48672 w obrębie Mroczno
105 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dot. dostawy oleju napędowego
105 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/197/09 w sprawie zmian w podziale gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania
105 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 92/09 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujętych w ...
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/164/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Ostaszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/67 o pow. 0,0099 ha, własność Gminy Grodziczno
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/175/08 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych
104 - Przetargi: Urząd Gminy Grodziczno Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż „PRZYCZEPY ASENIZACYJNEJ”
104 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 97/10 w sprawie organizacji ewakuacji ludności w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
104 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. informatyki i promocji gminy w Urzędzie Gminy Grodziczno
104 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/199/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2012
104 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu ofert - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
104 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/242/10 w sprawie podziału gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania
104 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 38/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/281/10 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Grodziczno...
104 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/11 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
104 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa lini kablowej oświetlenia ulicznego, na dz. nr 156, 213/16, 213/17, 219, 224, 349/2 obręb Zwiniarz, gm. Grodziczno
104 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/129/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
104 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leźno) na działkach nr 180, 132/1, 277/1, 275/3, 275/5, 276/1, 279/1, 283/1, 282/1, 329/2, 330/1
104 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/133/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/196/2002 z dnia 24 września 2002r
104 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Wójt Gminy podaje po publicznej wiadomości, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ˝Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Lorki, Gmina Grodziczno˝
103 - Praca: Protokół w sprawie dokonania wyboru Animatora Orlik 2012 na boisko Orlik 2012 w Nowym Grodzicznie z dnia 11 lutego 2015 r.
103 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 27/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/141/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011
103 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/11 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
103 - Ogłoszenia: Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w okresie opałowym 2005/2006 dla gminy Grodziczno
103 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Grodziczno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy
103 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy obiektu inwentarskiego do odchowu i tuczu indyków na nieruchomości oznaczonej numerem 16/2, obręb Świniarc, gmina Grodziczno
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/66/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2010
103 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy obiektu inwentarskiego do chowu i tuczu indyków
103 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Grodziczno.
103 - Przetargi: Ogłoszenie w sprawie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/103/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/290/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej de minimis
103 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha, działka nr 58/17 o pow. 0,1085 ha położone w obrębie Ostaszewo
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/110/2011 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Grodziczno
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/145/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/7/2014 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/277/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Nowomiejskim
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/231/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/151/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/147/08 w sprawie określenia sieci granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziczno
103 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu - przedmiotem zamówienia jest doposażenie jednostki OSP Grodziczno poprzez zakup i dostawę 1 szt. nowego lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego 4x2 o masie do 3,5 T.
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/102/2016 w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodziczno
103 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/208/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/129/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
103 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/177/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
103 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - „Budowa otwartego zbiornika na gnojowicę pojemności użytkowej 224,0 m3 na działce nr 204/2, obr. Linowiec”.
103 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
103 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie Ostaszewo, działki nr: 58/2 o pow. 0,3000 ha i 58/6 o pow. 0,9230 ha
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/192/09 w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Grodziczno a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie refundowania kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/207/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
102 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka położonej w obrębie Świniarc na działce oznaczonej nr 48/2 o pow. ogólnej 0,0327ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/82/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
102 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. świadczenia usług transportowych uczniów
102 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy
102 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (156)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 156 w obrębie ewidencyjnym Świniarc, w gminie Grodziczno.
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/140/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: ˝Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin˝
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/213/09 w sprawie zatwierdzenia projektu ˝Zadbaj o swoją przyszłość˝ ...
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/18/06 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2007r.
102 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/108/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
102 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265...
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/171/2012 w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie pracy z rodziną
102 - Przetargi: Modernizacja i rozbudowa świetlico – remizy OSP Grodziczno
102 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
102 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
102 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy ...
102 - Przetargi: Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie o kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Grodzicznie.
102 - Przetargi: Powiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/51/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/29/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
102 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
102 - Przetargi: Zakup materiałów biurowych
102 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy i rozbudowy linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia, obszar LCS Działdowo, stacja Montowo od km 182,345 do km 184,800 z budową wiaduktu drogowego w km 182,517
102 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego na działkach nr 117/3; 117/4; 116; 118 w obrębie geod. Mroczno, gmina Grodziczno
102 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIV/216/09 w sprawie: porozumienia między Gminą Grodziczno a  Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie ...
102 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy
102 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/138/08 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
102 - Ogłoszenia: Lokal mieszkalny nr 85B/8 położony w budynku mieszkalnym wielo-lokalowym w obrębie Nowe Grodziczno na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 221/6 o pow. 0,4800-ha KW nr 23311 przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
102 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej w ewidencji jako działka nr 59/33
102 - Ogłoszenia: Zaproszenie na spotkanie informacyjno-warsztatowe, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2008 roku o godz. 12:15 w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/193/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
102 - Organizacje pozarządowe: Zaproszenie NR 1/2010 do składania ofert na usługi integracji społecznej
102 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VII Sesję Rady
102 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - OLEJ NAPĘDOWY
102 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/183/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/13 o pow. 0,3117 ha, położonej w obrębie Linowiec
102 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy
102 - Organizacje pozarządowe: Nabór członków komisji konkursowych
102 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/234/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: ˝Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin˝.
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/237/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010-2016
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
101 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 409/2 obręb Trzcin, gm. Grodziczno
101 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/34/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Katlewo
101 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
101 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIV/214/09 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/46/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączkowo
101 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. dostawy oleju napędowego
101 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/185/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
101 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Statutowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 26 kwietnia 2013 roku na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/186/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
101 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/11 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2012
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/89/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
101 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. dostawy oleju napędowego
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/75/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010-2016
101 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warsztatu samochodowego z pomieszczeniami socjalno – magazynowymi i biurowymi (naprawa elektroniki samochód ciężarowych, osobowych, maszyn rolniczych)
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVII/233/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
101 - Przetargi: WYKAZ - nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Linowiec oznaczonej w ewidencji jako działka nr 32 o pow. ogólnej 0,6500 ha
101 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 90/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku ...
101 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy instalacji gazowej do budynku PZOZ w Grodzicznie, na dz. nr 271/5 obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno
101 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - działka niezabudowana nr 59/91 o pow. 0,0316 ha, nr 59/92 o pow. 0,0307 ha, nr 59/94 o pow. 0,0224 ha, nr 59/95 o pow. 0,0201 ha, działka zabudowana domkiem letniskowym nr 59/96 o pow. 0,0171 ha
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/122/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
101 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 446/15, obręb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno”.
101 - Ogłoszenia: W Y K A Z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej w ewidencji jako działka nr 59/85 o pow. ogólnej 0,0054-ha KW nr 19301 przeznaczonej do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
101 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVII/209/2005
101 - Obwieszczenia: Obwieszczenie „Budowa otwartego zbiornika na gnojowicę o pojemności użytkowej 243,20 m3 na działce nr 202 obr. Nowe Grodziczno”
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/127/08 w sprawie zbycia udziału 347/1000 części w działce oznaczonej nr 147/3 o pow. 0,0546-ha położonej w obrębie Linowiec
101 - Obwieszczenia: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/185/09 w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach gminy Grodziczno
101 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 137/16 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2017
101 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Zakup wyposażenia do nowowybudowanego Gimnazjum w Mrocznie
101 - Obwieszczenia: Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/199/09 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
101 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
101 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/155/08 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grodziczno na lata 2008-2018
101 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/2005
101 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
100 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
100 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania) ...
100 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/84/07 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
100 - Ogłoszenia: Dzień Edukacji Narodowej
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/100/07 w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego oraz przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tej pomocy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadz
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/116/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2008 – 2013
100 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 103/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
100 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/16 o pow. 0,1064ha zapisanej w księdze wieczystej KW EL1N/00012480/7
100 - System gospodarki odpadami: POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW BIO ZA ROK 2012
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/13/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝ reprezentanta Gminy Grodziczno
100 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej z pomieszczeniami gospodarczymi oraz budowie zbiornika na gnojowicę w ramach zwiększenia obsady zwierząt do 122,85 DJP, na nieruchomości oznaczonej numerem 299, obręb Montowo...
100 - Przetargi: WÓJT GMINY GRODZICZNO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MROCZNO: DZIAŁKA NR 643/2; 643/3; 643/4; 643/5; 643/6
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/214/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/312/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
100 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. odtworzenia – kształtowania koryta rzeki Wel na odcinku w km 15+000 – 23+500 - w gminie Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie
100 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
100 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości niezabudowane mienia komunalnego przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w ewidencji gruntów jako działki: nr 72/1, nr 278, nr 1/1, nr 248/6
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/69/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/106/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Grodziczno w 2012 roku
100 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy garażu dla OSP w Lorkach na granicy działki 125 z działką 126/1, na dz. nr 125 obręb Lorki, gm. Grodziczno
100 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 104/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
100 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 miesięcy: działka nr 92/23 o pow. 2,0000 ha, położonej w obrębie Mroczno
100 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko - Mroczno z wyłączeniem Mroczno Kolonia
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/114/2004
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/206/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/87/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr 48/2 o pow. 0,0327-ha położonej w obrębie Świniarc zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059 na własność Gminy Grodziczno
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/279/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/71/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
100 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/276/10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
99 - Przetargi: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zwiniarz, działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha
99 - Przetargi: WYKAZ - części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 260/4 o pow. ok. 130m², położonej w obrębie Nowe Grodziczno
99 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: pomocy powodzianom
99 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/79/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2011-2020
99 - Ogłoszenia: Lokal mieszkalny nr 39/1 położony w budynku mieszkalnym 6 lokalowym w obrębie Grodziczno na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,3000-ha KW nr 28223 przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/260/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2010-2016
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
99 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/15/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014
99 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/153/04
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Grodziczno w 2011 roku
99 - Obwieszczenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/77/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/79/2015 w sprawie uchwały Nr X/97/03 Rady Gminy Grodziczno z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej
99 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy autodromu w Lorkach, na dz. nr 47, 58 i 126/1 obręb Lorki, gm. Grodziczno
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/274/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/265/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
99 - Wybory 2014: Obwieszczenie – składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
99 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu w 2014 r. przez kluby sportowe
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym gminnych jednostek budżetowych
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/09 w sprawie wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby
99 - Wybory 2014: Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Grodziczno
99 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/67/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2010
99 - Ogłoszenia: Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
99 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/174/08 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/224/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/187/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku
99 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVI/182/09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Grodziczno na lata 2009-2015
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/115/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/102/2016 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjó
98 - Przetargi: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 € na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/120/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/68/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/81/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
98 - Przetargi: Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Boleszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 132/4 o pow. 0,0129 ha, własność Gmina Grodziczno
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę sieci ...
98 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
98 - Uchwały Rady: Uchwała nr XV/142/2004
98 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - IV
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu ...
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/141/08 w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/13
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie wyznaczenia osób do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w szkołach podległych Gminie Grodziczno
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 98/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujętych w ...
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/128/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki geodezyjne nr 150 i 151 położone na gruntach wsi Mroczno
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/10 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
98 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowie drogi gminnej wraz z kolektorem deszczowym na drodze gminnej i części dróg powiatowych w m. Boleszyn
98 - Praca: Informacja o wyniku I etapu selekcji – dot. naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
98 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/106/08 w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Mrocznie
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 102/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
98 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47 o pow. 0,9200 ha, położonej w obrębie Lorki
98 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie wszczęcia postępowania z urzędu w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas ćwiczeń zawodów strażackich
98 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. udzielenia i obsługi kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
98 - Ogłoszenia: Lokal mieszkalny nr 39/2 położony w budynku mieszkalnym 6 lokalowym w obrębie Grodziczno na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,3000-ha KW nr 28223 przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/253/10 w sprawie pomocy powodzianom
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/169/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
98 - Ogłoszenia: W Y K A Z nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ostaszewo oznaczonych w ewidencji jako działki nr 15/5 i 15/7
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/94/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
98 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/101/07 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych
97 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/80/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
97 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105/1 o pow. 0,0389 ha, położonej w obrębie Rynek, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
97 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy
97 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 18/2004
97 - Przetargi: Unieważnienie postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację i rozbudowę świetlico – remizy
97 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
97 - Przetargi: WÓJT GMINY GRODZICZNO OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MROCZNO: DZIAŁKA NR 643/2; 643/3; 643/4; 643/5; 643/6
97 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy instalacji gazowej do budynku PZOZ w Grodzicznie, na dz. nr 271/5 obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/173/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Grodziczno w 2012 roku
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/168/2012 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno w Nowym Grodzicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Grodziczno
97 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 104/16 w sprawie wyboru sołtysa wsi Linowiec
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/156/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grodziczno
97 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Budowa zamkniętego zbiornika na gnojowicę o pojemności użytkowej 64,0 m3 na działce nr 174, obr. Lorki
97 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy
97 - Organizacje pozarządowe: Wyniki dot. Zaproszenia Nr 1/2010 do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej w ramach PPWOW
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/118/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/250/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/256/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
97 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie udzielania godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych oraz uzupełnienia etatów w szkołach podstawowych i zespołach szkół Gminy Grodziczno
97 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej: 'Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Montowo – Tuszewo przez rzekę Wólkę'
97 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Przebudowa drogi gminnej 183031N Ostaszewo – Gronowo
97 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: pomocy powodzianom
97 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ: Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanym nad budową i przekazaniem do użytkowania sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko – Mroczno z wyłączeniem odcinka Mroczno Kolonia
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/76/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
97 - System gospodarki odpadami: MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH PRZEZ UPRAWNIONE PODMIOTY
97 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy
97 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy
97 - Projekty uchwał: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZICZNO ZA ROK 2009
97 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
97 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczno
97 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/205/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
97 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/270/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/139/08 w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkół
96 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
96 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych dla uczestników projektu ˝Indywidualizacja nauczania szansa dla dzieci˝
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/33/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grodziczno
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/10 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w § 1 Zarządzenia Nr 16/10
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIII/118/04
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/126/08 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 – 2011
96 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dowożenie do poszczególnych szkół kanapek
96 - Przetargi: Modyfikacja treści SIWZ - dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/144/08 w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
96 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wybory najkorzystniejszej oferty na rozbudowę świetlicy w Mrocznie
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/130/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/119/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/206/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
96 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2015
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/225/09 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2010
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/197/2013 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/10 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/213/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
96 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/09 w sprawie ustalenia stanowisk pracy, na których pracownicy będą otrzymywać posiłki profilaktyczne i napoje
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/93/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
96 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy instalacji odwadniania i przetwarzania pozostałości fermentacyjnej z biogazowi rolniczej w Boleszynie
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/92/07 w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach gminy Grodziczno
96 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIV/217/09 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Nowomiejskim
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/188/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/214/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/172/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Zwiniarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 56/1 o pow. 1,7200ha, właściciel Gmina Grodziczno
96 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/98/07 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Grodzicznie z/s w Ostaszewie
96 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w zabudowie szeregowej w obrębie Rynek gm. Grodziczno
95 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyborze oferty na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej nie związany z dowozem na zajęcia szkolne
95 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno, na rok 2015
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania Rady Gminy Grodziczno
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/282/10 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/143/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/248/10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝
95 - Przetargi: OGŁOSZENIE O  PRZETARGU - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych nr 59/91 o pow. 0,0316 ha; nr 59/92 o pow. 0,0307 ha
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/10 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/141/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
95 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biskupiec
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/233/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/248/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
95 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark, od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w m. Lubawa (bez tego skrzyżowania), do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w km 27+265 (bez tego skrzyżowania) ze zmianą trasy
95 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 32, powierzchnia ogólna – 0,6500 ha, położona w obrębie Linowiec
95 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn – gr. woj. (Wielkie Leźno) na działkach nr 180, 132/2, 277/1, 275/3, 275/5, 276/1, 279/1, 283/1, 282/1, 329/2, 330/1
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/32/2011 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziczno
95 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/83/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
95 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/10 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów zabudowanych, dzierżawę budynków gospodarczych oraz dzierżawę garaży stanowiących własność Gminy
95 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XX/168/04
95 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 32, powierzchnia ogólna – 0,6500 ha, położona w obrębie Linowiec
95 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
95 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVII/190/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grodziczno umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Mrocznie gm. G
95 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 72/1, powierzchnia ogólna – 3,2055 ha, położona w obrębie Zajączkowo
95 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/85/2011 w sprawie zatwierdzenia projektu ˝Edukacyjna Przygoda˝ współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ...
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/196/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
94 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ (2)– dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
94 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin
94 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Grodziczno
94 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
94 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/60/2011 w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 32 położonej w obrębie Linowiec własność Gmina Grodziczno
94 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ: Wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Grodziczno
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/111/2011 w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji o RLM 8000
94 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIX/123/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/118/2016 w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/258/10 w sprawie zatwierdzenia projektu ˝Przedszkole wokół Nas-edycja II˝ ...
94 - System gospodarki odpadami: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRODZICZNO
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/263/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku na działce oznaczonej nr 420/21 położonej w obrębie Montowo
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/211/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
94 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów
94 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na bankową obsługę budżetu Gminy Grodziczno i podległych gminnych jednostek organizacyjnych
94 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/90/07 uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia ...
94 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/203/2013 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: ˝Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin˝
94 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
94 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/150/08 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Szkoła dla Ciebie-zadbaj o swoją przyszłość!” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach ...
94 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowa elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (14)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 14 w obrębie ewidencyjnym Świniarc, w gminie Grodziczno
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/246/10 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę dojazdową
94 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. udzielenia i obsługi kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno
94 - Przetargi: Przetard na świadczenie usług transportowych: dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 na terenie gminy Grodziczno woj. warmińsko - mazurskie
94 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 111/16 w sprawie Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
94 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLI/ /2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
94 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/216/09 w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Grodziczno a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie w zakresie refundowania kosztów dotacji ...
94 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
94 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 6 /2004
94 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXII/184/05
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/201/09 w sprawie zaopiniowania Projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012 przyjętego uchwałą Nr 14/10/08 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝ z dnia 20 stycznia 2009 r.
93 - Ogłoszenia: Wykaz części nieruchomości gruntowej mienia komunalnego przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/62
93 - Przetargi: Dostawa chemicznych środków czystości i artykułów sanitarno-higienicznych
93 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy
93 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
93 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 17.06.2013r. na godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
93 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno – IV
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/212/09 w sprawie przystąpienia Gminy Grodziczno do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą ˝Drwęca˝
93 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy budynku inwentarskiego do chowu i tuczu indyków i gęsi w ramach rozbudowy fermy do obsady 413,2 DJP˝ na nieruchomości oznaczonej numerem 178, obręb Świniarc, gmina Grodziczno
93 - Przetargi: Informacja o umożeniu postępowania w sprawie termomodernizacjii budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie.
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/11 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2011 roku
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/109/2016 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/110/2016 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133/1 położonej w obrębie Boleszyn
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wybory najkorzystniejszej oferty na adaptację szkoły na centrum turyst
93 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy trzeciego budynku inwentarskiego (indyki, gęsi) o łącznej obsadzie inwentarza w gospodarstwie do 90 DJP na nieruchomości oznaczonej numerem 178, w miejscowości Świniarc, gmina Grodziczno
93 - Przetargi: Wykonanie czynności związanych z wyceną nieruchomości na terenie gminy Grodziczno
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno
93 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w okresie opałowym 2005/2006 dla gminy Grodziczno; woj. warmińsko – mazurskie
93 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/257/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
93 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/135/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
93 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego zalegającego na części działki 436, obręb Nowe Grodziczno
93 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
93 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIV/215/09 w sprawie: przejęcia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/5 o pow. 0,1000 ha ...
93 - Ogłoszenia: W Y K A Z nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej zlewni mleka położonej w obrębie ŚWINIARC na działce oznaczonej nr 48/2 o pow. 0,0327-ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 5059 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lub.
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości: wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spła
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
93 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/09 w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w § 1 Zarządzenia Nr 27/09 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 23.03.2009 r.
93 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. budowy wiaty z paleniskiem
92 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 21/2004
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/10 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, ...
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/241/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
92 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu
92 - Ogłoszenia: Wykaz - Lokal mieszkalny nr 16/2 położony w budynku mieszkalnym 2 lokalowym w obrębie Ostaszewo
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/96/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/253/2014 w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Grodziczno do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/246/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
92 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. 33,60 m² z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 9,40 m² i udziałem wynoszącym 43/191 w obrębie Montowo
92 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie - dot. podziału gminy Grodziczno na stałe obwody głosowania
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/11 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej
92 - Przetargi: Sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Nowym Grodzicznie
92 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV zasilającej przebudowywaną podstację trakcyjną PT Zajączkowo Lubawskie wraz z linią światłowodową …
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/102/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/110/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
92 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Grodzicznie.
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie powołania komisji celem weryfikacji wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
92 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ nr 2 - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/166/08 w sprawie w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Grodziczno ...
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/172/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
92 - Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do budowy chodników na terenie Gminy Grodziczno
92 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę środków czystości
92 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 227/1 o pow. 0,2601-ha położonej w obrębie Mroczenko
92 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 4 w obrębie ewidencyjnym Mroczno
92 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 4 w obrębie ewidencyjnym Mroczno, w gminie Grodziczno
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/207/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/112/2011 w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy Grodziczno
92 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mroczenko
92 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/222/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie wprowadzenia planu kontroli finansowej Urzędu Gminy i jednostek podległych
91 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świniarc oznaczonej w ewidencji jako działka nr 82/2 o pow. ogólnej 0,9759 ha
91 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zajączkowo oznaczonej w ewidencji jako działka nr 72/1 o pow. ogólnej 3,2055 ha
91 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/124/08 w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 58/14, 58/16, 58/17 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno
91 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVI/205/2005
91 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXVII/210/2005
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/09 w sprawie ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz powołania zespołu powypadkowego
91 - Uchwały Rady: Uchwała NR XXVI/201/2005
91 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/170/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2013
91 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w sprawie budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno - Trzcin
91 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
91 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 35/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2014 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
91 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/160/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
91 - Obwieszczenia: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1270 N Radomno – Rakowice - Zajączkowo Lubawskie – dr. Woj. Nr 538 w miejscowości Zajączkowo Lub
91 - Przetargi: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 32,26 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki/punktu aptecznego, znajdującego się w budynku tzw. ˝Domu Ludowego˝ w miejscowości Mroczno
91 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIX/236/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszyn na lata 2010-2016
91 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 82/2, powierzchnia ogólna – 0,9759 ha, położona w obrębie Świniarc
91 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
91 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/158/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/10 w sprawie powołania biegłego do prac komisji przetargowej wskazanej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki gmina Grodziczno ...
91 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych: nr działki 105, powierzchnia ogólna - 6,5600 ha; nr działki – 108, powierzchnia ogólna - 0,6600 ha
91 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej udział 347/1000 części w działce oznaczonej nr 147/3 o pow. 0,0546 ha
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2008r
91 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy
91 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 20/2004
91 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
91 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/09 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
90 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
90 - Przetargi: Wójt Gminy Grodziczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Grodziczno działka nr:59/91, 59/92, 59/94, 59/95, 59/96, 59/93 położone w obrębie Ostaszewa
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/215/09 w sprawie przejęcia w drodze przetargu darowizny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 248/5 o pow. 0,1000 ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 18540
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/257/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 150 i 151 położone na gruntach wsi Mroczno
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/163/08 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
90 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/107/08 w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Mrocznie
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIII/216/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
90 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
90 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
90 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. budowy wiaty z paleniskiem
90 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Montowo – Tuszewo przez rzekę Wólkę”
90 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/114/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/83/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok
90 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
90 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - ”Budowa budynku inwentarskiego hodowli drobiu - indycznika”
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/244/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2009
90 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy instalacji odwadniania i przetwarzania pozostałości fermentacyjnej z biogazowi rolniczej w Boleszynie
90 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/10 w sprawie upoważnienia Pani Annie Browarskiej do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, których organem właściwym jest Wójt Gminy Grodziczno
90 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na zakup materiałów biurowych, gminy Grodziczno; woj. warmińsko - mazurskie
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/152/08 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/88/2011 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego
90 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/240/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
90 - Praca: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/192/2013 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat,
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/133/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/103/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mrocznie, nadania statutu i określenia granic obwodu
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/91/07 w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
90 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: zakup notebooka i kopiarki dla Urzędu Gminy w Grodzicznie
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/130/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku ˝Gmin Działdowszczyzna˝
90 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIII/115/2004
90 - Ogłoszenia: UCHWAŁY ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN ˝DZIAŁDOWSZCZYZNA˝ W SPRAWIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY GRODZICZNO
90 - Przetargi: Modyfikacja treści SIWZ - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/156/08 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2009
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/95/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
90 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/251/10 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
89 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/142/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2011
89 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. świadczenia usług transportowych uczniów
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/10 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
89 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/135/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
89 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXII Sesję Rady Gminy
89 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXI/174/05
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/93/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na 2008 rok
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
89 - Uchwały Rady: Uchwała NR XIV/127/2004
89 - Przetargi: Zapytanie o cenę poniżej 60.000 euro : wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Grodziczno
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/90/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzicznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych..
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/91/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
89 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
89 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Grodziczno i podległych gminnych jednostek organizacyjnych.
89 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy
89 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/99/07 w sprawie : zbycia działki oznaczonej nr 40 o pow. 0,6104-ha położonej w  obrębie Zajączkowo księga wieczysta KW 21194 własność Gmina Grodziczno
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/209/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212 o pow. 0,2100 ha, położonej w obrębie Nowe Grodziczno
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/67/07 w  sprawie : sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej nr 137 o pow. 0,2200-ha położonej w  obrębie Boleszyn zapisanej w księdze wieczystej KW nr 27887
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej ...
89 - Przetargi: Przetarg na dostawę artykułów chemicznych i higienicznych
89 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/5)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/5 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
89 - Obwieszczenia: Budowa instalacji zbiornikowej oleju napędowego wraz z układem rurociągowy i dystrybucyjnym do tankowania zbiorników samochodowych i maszyn drogowych na działce nr 446/15 obręb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/271/10 w sprawie pomocy powodzianom
89 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/11 w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pt: ˝Edukacyjna Przygoda˝ ...
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 96/09 w sprawie wprowadzenia przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu obowiązujące w Urządzie Gminy
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/162/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
89 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - V
89 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/11/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
89 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/1 o pow. 0,0116 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy
89 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/09 w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych ˝Moje boisko-Orlik 2012˝ oraz wzoru wniosku na udostępnienie boiska
89 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 19 grudnia 2014 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
89 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2011/2012 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
88 - Projekty uchwał: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-38/10 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 marca 2010 roku
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 99/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wybory najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Ostaszewo
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/10 w sprawie warunków uzyskania zgody na używanie w miejscach publicznych wyrobów pirotechnicznych
88 - Projekty uchwał: Uchwała Nr RIO.VIII-0120-27/10 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 19 marca 2010 roku
88 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu –dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 17/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/10/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
88 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziczno w sprawie przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych w 2006 roku
88 - Ogłoszenia: Zawiadomienie – w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lub. w terminie od 05.01.2009r. do 23.01.2009 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji budynków i lokali dla obrębów od 1 do 16..
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/194/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/280/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
88 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/236/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boleszyn na lata 2010 - 2016
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/142/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 59/33
88 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Nowe Grodziczno (Wenecja), gmina Grodziczno, powiat nowomiejski
88 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/6 o pow. 0,0336 ha i 59/4 o pow. 0,0166 ha, położonych w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
88 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 41/12 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w § 1 Zarządzenia Nr 27/12 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/105/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
88 - Ogłoszenia: Projekt „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno -Trzcin”
88 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 24 maja 2012 roku na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy, na które serdecznie zaprasza.
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVI/227/09 w sprawie przyjęcia współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
88 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XL/244/10 w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej 85B/9 własność Gmina Grodziczno
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/208/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/87/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia ˝Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/202/09 w sprawie zaopiniowania projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000
88 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXVII/211/2005
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/09 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym gminnych jednostek budżetowych
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/12 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na rok 2013
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/125/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
88 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/119/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
88 - Ogłoszenia: Zaproszenie nr XXVII sesję Rady Gminy Grodziczno
88 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/11 w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy Grodziczno
87 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
87 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Grodzicznie.
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/74/07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie obowiązku niezwłocznego zgłaszania zaistniałego wypadku przy pracy
87 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106 o pow. 0,0700 ha, położonej w obrębie Rynek
87 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. świadczenia usług transportowych uczniów
87 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 16/2004
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/52/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w rejonie jeziora Kiełpińskiego, obejmujących tereny budownictwa letniskowego, mieszkaniowego i rekr
87 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportowych: dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 na terenie gminy Grodziczno woj. warmińsko - mazurskie
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/112/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/198/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
87 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy
87 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza nabór na ˝Animatora – Moje Boisko – Orlik 2012˝
87 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy wiaty z paleniskiem
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/82/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
87 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski, województwo warmińsko – mazurskie.
87 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - V
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/111/08 w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Grodzicznie z/s w Ostaszewie
87 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działki nr 58/16, 58/17 obręb Ostaszewo, działka nr 133/1 obręb Boleszyn
87 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 109/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/133/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grodziczno
87 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na kierowanie i nadzorowanie raobotami budowalnymi i przekazaniem do użytkowania sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczenko - Mroczno z wyłączeniem odcinka Mroczno Kolonia
87 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej w m. Grodziczno
87 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 10/2004
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/84/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodziczno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej ...
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/157/08 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za ...
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/159/08 w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach gminy Grodziczno
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/106/2016 w sprawie oddania w użytkowanie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie budynku Ośrodka Zdrowia
87 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/126/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 317 / 2 położoną na gruntach wsi Mroczno.
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/13 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowści
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/168/08 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
87 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/259/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2013
87 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
87 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 -2020
87 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie ustalenia treści Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
87 - Przetargi: Zamówienie publiczne na kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanym nad budową i przekazaniem do użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczno – Trzcin; gmina Grodziczno; woj. warmińsko – mazurskie
86 - Organizacje pozarządowe: Wójt Gminy Grodziczno w dniu 12 grudnia 2011 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Grodziczno w 2012 roku
86 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boleszyn gmina Grodziczno - etap I 
86 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/239/10 w sprawie: przyjęcia ˝Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/26/06 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych.
86 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy
86 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup materiałów biurowych wraz z dostawą do budynku Urzędu Gminy w Grodzicznie
86 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 11/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
86 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zmiany sposobu użytkowania stodoły na chlewnię wraz z jej rozbudową˝ na działce nr 200, obręb Kuligi, gmina Grodziczno
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/115/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2007 rok
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/128/2012 w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodziczno na konserwację i renowację zabytków znajdujących się na terenie gminy Grodziczno.
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/115/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno lata 2012-2022
86 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - rozbudowa istniejącej biogazowni o mocy 2,0 MW, o moc 0,99 MW, do mocy 2,99 MW, wraz z instalacjami technologicznymi w miejscowości Boleszyn, działka nr 240/1, 240/2, obręb Boleszyn
86 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/200/09 w sprawie sprzedaży lokalu Nr 4 znajdującego się w budynku 4-lokalowym po byłej szkole z udziałem 13794/38431 części we własności działki oznaczonej nr 301 o pow. 0,1400ha położonej w obrębie Mroczenko zapisanej w księdze wieczystej
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXV/169/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/259/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010-2016
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 93/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/09 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Grodzicznie oraz zespołu spisowego
86 - Ogłoszenia: WYKAZ nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w zabudowie szeregowej będącej własnością Gminy Grodziczno położonej w obrębie Rynek przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/148/08 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkół na terenie Gminy..
86 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na dostawę materiałów do budowy chodników na terenie Gminy Grodziczno.
86 - Projekty uchwał: WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZICZNO DOTYCZĄCY ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GRODZICZNO
86 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Dyżury w Urzędzie Gminy Grodziczno w dniu 25 maja 2014 roku
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/143/08 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/98/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno
86 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (3)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 3 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz, w gminie Grodziczno
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2010 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
86 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/09 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Grodziczno ustalającego organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/48/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
86 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ – dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
86 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/9/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 - 2020
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 63/2004
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/14 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 25/16 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/86/2011 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Boleszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 132/4 o pow. 0,0129 ha własność Gminy Grodziczno
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/112/08 w sprawie w sprawie : zbycia działki zabudowanej oznaczonej nr 48/2 o pow. 0,0327-ha położonej w obrębie Świniarc księga wieczysta KW 5059 własność Gmina Grodziczno
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/09 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie
85 - Ogłoszenia: Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
85 - Organizacje pozarządowe: UCHWAŁA NR XXXVII/233/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
85 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIX/163/04
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/107/2016 w sprawie oddania w użytkowanie Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Mrocznie
85 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej 183007N Mroczenko – Mroczno
85 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. dostawy oleju napędowego
85 - Ogłoszenia: Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Grodziczno
85 - Ogłoszenia: Lokal mieszkalny nr 39/5 położony w budynku mieszkalnym 6 lokalowym w obrębie Grodziczno na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76 o pow. 0,3000-ha KW nr 28223 przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
85 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 22/2004
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/195/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
85 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie boisk sportowych ...
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/54/2007 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2006
85 - Przetargi: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. użytkowej 38,60 m, wraz z udziałem wynoszącym 3860/9100 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie, oznaczonym jako działka nr 123/6 o pow. 0,0535 ha, w obrębie Boleszyn
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/247/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXII/142/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
85 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego ...
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości: wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg...
85 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/155/04
85 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/09 w sprawie ustalenia miesięcznego maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Grodziczno
85 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VI Sesję Rady
85 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy
85 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 11/2004
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/258/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno
85 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 19/2004
85 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na dz. 178, 180/1, 180/3, 180/4 i 188 obręb Zwiniarz, gm. Grodziczno
85 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/237/10 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostaszewo na lata 2010 - 2016
85 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XL/243/10 w sprawie: podziału Gminy na stałe obwody głosowania
85 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy świetlicy w miejscowości Katlewo
85 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 27/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
85 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na Animatora Moje Boisko – Orlik 2012
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/184/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/136/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
85 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/219/09 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85 - Ogłoszenia: Wynik przetargu na kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcin
85 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
84 - Wybory 2014: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/96/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/103/2016 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grodziczno oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
84 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLI/ /2010 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
84 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boleszyn gmina Grodziczno - etap I 
84 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XL/241/10 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
84 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
84 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy biogazowi o mocy 100 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 195/16 obręb Lorki, gmina Grodziczno
84 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/132/08 w sprawie nabycia działki oznaczonej nr 304/5 o pow. 1,0000 ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 6290 na własność Gminy Grodziczno
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/11 w sprawiepowołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
84 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/154/04
84 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Grodziczno, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: nr działki – 124/2 obręb Boleszyn; nr działki – 59/67 obręb Ostaszewo
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno
84 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. przebudowy Podstacji Trakcyjnej PT Zajączkowo Lubawskie do zasilania napięciem 110 kV wraz z infrastrukturą
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/134/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Grodziczno oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/62/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/128/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
84 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XVII/148/2004
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/104/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie, nadania statutu i określenia granic obwodu
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/08 w sprawie nagradzania pracowników Urzędu Gminy Grodziczno zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/252/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/20/06 w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Grodziczno do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝
84 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/129/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kuligi na lata 2012 – 2018.
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/210/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/117/2011 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ostaszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/96, własność Gminy Grodziczno
84 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
84 - Praca: Protokół w sprawie wyboru osób na Lokalnego Animatora Sportu z dnia 30 marca 2016 r.
84 - Ogłoszenia: Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy
84 - Wybory 2014: Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie
84 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - zakup i dostawa materiałów biurowych
84 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
84 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVI/200/2005
84 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/23/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na 2007 rok.
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
84 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/114/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
84 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73/10 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
84 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 111/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
84 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/102/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/89/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/95/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
83 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej: działka nr 56/1, powierzchnia ogólna – 1,7200 ha, położona w obrębie Zwiniarz
83 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIII/116/2004
83 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
83 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2011r.
83 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
83 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na dz. nr 178, 180/1, 180/3, 180/4, i 188 obręb Zwiniarz
83 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia obszar LCS Działdowo, szlak Rybno Pomorskie – Montowo ...
83 - Przetargi: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/17/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/49/07 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/238/06 z dnia 21 września 2006r. w sprawie: zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/54, 59/55, 59/56, 59/59, 59/60, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9 położonych w obrębie
83 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rynek: nr 138/7 o pow. 0,3008 ha, nr 138/8 o pow. 0,3039 ha, nr 138/9 o pow. 0,3154 ha, nr 138/10 o pow. 0,3995 ha
83 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/151/04
83 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
83 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 25/2004
83 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany będącej własnością Gminy Grodziczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1
83 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
83 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/08 w sprawie zasad zagospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
83 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 104/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/28/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/139/2012 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 108, własność Gminy Grodziczno
83 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
83 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLI/ /2010 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę dojazdową
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/149/08 w sprawie przystąpienia Gminy Grodziczno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno
83 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/238/10 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę
83 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt na termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie.
83 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Trzcin
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/153/08 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/203/09 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 235/9 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 15750 na własność Gminy Grodziczno
83 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transporotwych dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Grodziczno
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/52/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Grodziczno za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2014
83 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konkursie - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoly podstawowej w MONTOWIE
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020
83 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/10 w sprawie przyjęcia aktualizacji ˝Planu Działania na lata 2008 – 2009 – 2010˝ w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW.
83 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/92/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
83 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno - Trzcin
83 - Uchwały Rady: Uchwała NR XXVI/204/05
83 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 50/3 o pow. 0,0114 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
82 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
82 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIV/131/2004
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/81/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 30/16 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 33/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie Gminy Grodziczno
82 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXX/229/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
82 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniarc
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 66/16 w sprawie wytypowania do wydawania tabletek jodowych oraz opracowania planu dystrybucji tabletek jodowych
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/154/08 w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11 o pow. 0,7700 ha położonej w obrębie Kuligi zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24407 własność Gmina Grodziczno
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/137/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/2004
82 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/232/10 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
82 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXV/220/09 w sprawie: zatwierdzenia projektu ˝Przedszkole wokół Nas...˝ współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...
82 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - ”Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 446/15, obręb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno”
82 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Grodziczno
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/10 w sprawie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/11 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w §1 Zarządzenia Nr 23/11 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30.03.2011r.
82 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/6)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/6 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/109/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zatwierdzenia wysokości jednego punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach na terenie gminy Grodziczno
82 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/188/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1 o pow. 0,0232 ha, położonej w obrębie Linowiec
82 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIX/162/04
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/ 98/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/108/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zatwierdzenia wysokości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzicznie
82 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
82 - Organizacje pozarządowe: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie uprawiania sportu w 2014r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Grodziczno
82 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działki 58/16 i 58/17 obręb Ostaszewo, działka 133/1 obręb Boleszyn
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi ...
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/08 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/167/08 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 89
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Boleszynie
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/09 w sprawie wytypowania punktów do wydawania tabletek jodowych oraz opracowania planu dystrybucji tabletek jodowych
82 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas ćwiczeń strażackich
82 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIII/119/2004
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/120/08 w sprawie powierzenia Gminie Grodziczno prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/101/2011 w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej kościołom i związkom wyznaniowym mającym, uregulowane stosunki z Państwem, na cele działalności sakralnej
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/24/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/120/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 w Gminie Grodziczno
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/09 w sprawie wszczęcia postępowania z urzędu w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, doznanego podczas ćwiczeń OSP Świniarc
81 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 160/23 o pow. 0,3435 ha, położonej w obrębie Montowo
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę długoterminow
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/92/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
81 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 227/1 o pow. 0,2061-ha położonej w obrębie Mroczenko
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/10 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
81 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy
81 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi wew. Montowo (dr. pow. 1252N Mroczenko-Montowo) – Montowo (dworzec PKP) na odcinku 0,85 km na działkach nr 64/55, 68, 70/2 obręb Montowo, gmina Grodziczno
81 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XL/240/10 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
81 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Boleszyn, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
81 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 3/2004
81 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin
81 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVI/198/05
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2012 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
81 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy
81 - Wybory 2014: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie o przyznaniu numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Gminy Grodziczno
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych..
81 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXI/171/05
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr IV/31/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzcin
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/145/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2017
81 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
81 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 40/2004
81 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn
81 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLI/ /2010 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za rok 2009
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXXI/236/06 w sprawie wystąpienia Gminy Grodziczno ze Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 110/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/10 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane ...
81 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/09 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/53/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
81 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/1/2014 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
81 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy świetlicy w miejscowości Katlewo, na dz. nr. 416/9 i 416/10
81 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/22/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 180/1 o pow. 0,0324 ha, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/189/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/1 o pow. 0,0053 ha, położonej w obrębie Linowiec
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lub. – Iława DN 300 oraz gazyfikacji gmin ...
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/51/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/152/2012 w sprawie uchwalenia ˝Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grodziczno˝
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/134/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVIII/138/2012 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105, własność Gminy Grodziczno
80 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) – modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73/2007
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/105/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 102/08 w sprawie przyjęcia aktualizacji ˝Planu Działania na lata 2008-2009˝ w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 na dz. 147/3, obręb Kuligi, gm. Grodziczno
80 - Uchwały Rady: Uchwała NR XIV/132/2004
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/124/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012 – 2022.
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warsztatu samochodowego z pomieszczeniami socjalno – magazynowymi i biurowymi (naprawa elektroniki samochód ciężarowych, osobowych, maszyn rolniczych)˝ na nieruchomości oznaczonej numerem 100/1, obręb Kuligi
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
80 - Ogłoszenia: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
80 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. remontu budynku nr 27 w Białobłotach wraz z zasiedlonymi lokalami mieszkalnymi w tym budynku
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/127/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno na rok 2012.
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/204/2013 w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny nieruchomości przyjętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, będące własnością Gminy Grodziczno
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn i Mroczno, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej o docelowej mocy 2,99 MW, zlokalizowanej w miejscowości Boleszyn
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/255/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/8/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn, w gminie Grodziczno
80 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
80 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: pomocy powodzianom
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi gminnej Nr 183017N Boleszyn - Kowaliki
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/132/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, stanowiące własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Iława
80 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość przeznaczoną do oddania w  dzierżawę na okres do 5 miesięcy, działka nr 92/23 o pow. 2,0000 ha, położoną w obrębie Mroczno
80 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno woj. warmińsko-mazurskie
80 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 27/16 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
80 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/72/2007 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Montowo.
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/13 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodziczno na rok szkolny 2013/2014.
79 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy świetlicy w miejscowości Trzcin, na dz. nr 63/7 obręb Trzcin, gm. Grodziczno
79 - Ogłoszenia: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
79 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ – modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/10 w sprawie przekazania uprawnień do dokonania przeniesień w planie finansowym gminnych jednostek budżetowych
79 - Organizacje pozarządowe: Program współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/118/2011 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Ostaszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/93, własność Gminy Grodziczno
79 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie – składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania do Parlamentu Europejskiego
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/113/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/85 o pow. 0,0054-ha-ha położonej w  obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW 19301 własność Gmina Grodziczno
79 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanym nad budową i przekazaniem do użytkowania sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mroczno – Trzcin
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/09 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz z 
79 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXV/222/09 w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/108/2016 w sprawie przyjęcia ˝Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziczno˝.
79 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy
79 - Ogłoszenia: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/21/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godzi
79 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy - dot. projektu ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
79 - Uchwały Rady: Uchwała NR XV/136/2004
79 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ostaszewo, oznaczonej działką nr 58/17 o pow. 0,1085 ha
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
79 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXV/218/09 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/86/07 w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziczno na lata 2008-2012”
79 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie
79 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy chlewni o docelowej obsadzie 73,5 DJP, na działce nr 64/2, w obrębie ewidencyjnym Zajączkowo
79 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/132/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
79 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług szkolnictwa ...
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/10 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2010r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie ...
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej nr 148/2 o pow. 0,2485ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 25491 własność Gmina Grodziczno
79 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/11 w sprawie utworzenia Regulaminu Organizacyjnego dla Punktów Przedszkolnych w Nowym Grodzicznie i Mrocznie ...
78 - Uchwały Rady: Uchwała NR XV/141/2004
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej nn wraz z złączami kablowo – pomiarowymi, na dz. nr 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 obręb Rynek, gm. Grodziczno
78 - Przetargi: Kosztorys ofertowy - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
78 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie
78 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
78 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy
78 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 12 kwietnia 2013 roku na godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
78 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/85/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
78 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rynek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka nr 138/7, 138/8, 138/9, 138/10
78 - Praca: Zarządzenie NR 59/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
78 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
78 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVI/ 206 /2005
78 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/80/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
78 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/55/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
78 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zawiadamia, że termin XLIII sesji Rady Gminy Grodziczno został przesunięty na dzień 18 czerwca 2014 roku
78 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy Grodziczno zaprasza na II sesję Rady Gminy Grodziczno na dzień 19 grudnia 2014 roku o godz. 11:00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami na dz. nr 39/1; 53; 54/5 i 54/4 obręb Świniarc, gm. Grodziczno
78 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 76, w obrębie Grodziczno
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
78 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/45/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączkowo
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno ...
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/11 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe i sprzęt napędzany silnikiem spalinowym, eksploatowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Grodziczno
78 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/20/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/1 o pow. 0,0753 ha, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno
78 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 15 stycznia 2013 roku o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy
78 - Obwieszczenia: Zawiadomienie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 1700 sztuk tuczników i warchlaków, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
78 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
78 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIII/117/2004
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy instalacji odwadniania i przetwarzania pozostałości fermentacyjnej z biogazowi rolniczej w Boleszynie
78 - Przetargi: Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 138/5 o pow. 0,1512 ha
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/09 w sprawie przyznania środków finansowych dla jednostek podległych na 2010r.
78 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/6)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/6 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
78 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/08 w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń powiatowo-gminnych z zakresu pozamilitarnych zadań obronnych i obrony cywilnej
78 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 454 w obrębie ewidencyjnym Mroczno
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/70/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/266/2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/1 i 46/2 położonych w obrębie Wąpiersk
77 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Ogłoszenie – dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
77 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wyposażenia do nowowybudowanego Gimnazjum w Mrocznie
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/09 w sprawie powołania gminnej komisji do sprawdzenia stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków komunalnych dla których Gmina Grodziczno jest właścicielem
77 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno, województwo warmińsko – mazurskie
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 96/08 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z „Funduszu Zdrowotnego”
77 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
77 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/313/2014 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝
77 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
77 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XVI/144/04
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa przeznaczone pod drogę
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/254/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020
77 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/61/07 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Ostaszewo, jako działka nr 56/12 o  pow. 0,5000-ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 12538
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/60/07 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania w imieniu Rady obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
77 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XVI/145/04
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/10 w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Grodziczno
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy budynku inwentarskiego – obory, na działce nr 10, obręb Lorki, gmina Grodziczno
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2012r.
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Grodziczno
77 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/09 w sprawie przyjęcia aktualizacji ˝Planu Działania na lata 2008-2009˝ w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/269/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
77 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. remontu i modernizacji istniejącego obiektu inwentarskiego – chlewni oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego na potrzeby hodowli drobiu, na działce nr 388/12, obręb Montowo
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu na ...
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
77 - Przetargi: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Wąpiersk: udział do 1/4 części działki nr 46/1, 46/2
77 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/64/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Lubawa w sprawie zasilenia w wodę części wsi Mortęgi z wodociągu publicznego Gminy Grodziczno.
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/16/ 2006r w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grodziczno
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Gminie Grodziczno
77 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zakupu, dostawy i montażu czterech hybrydowych kolektorów słonecznych na terenie Gminy Grodziczno
77 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIV/125/2004
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg ...
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
77 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 3 czerwca 2013 roku na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/46/07 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
77 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. dostawy oleju napędowego do Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno
77 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/133/2004
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/113/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno lata 2011-2020
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
77 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o pow. 0,0949 ha, położonej w obrębie Świniarc
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boleszynie
77 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 30/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2012 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
77 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy
77 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/51/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo, gmina Grodziczno
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/09 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 235/9 o pow. 0,0094ha położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 15750 na własność Gminy Grodziczno
77 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
76 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Grodziczno
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/251/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ˝Pomoc gminy w zakresie dożywiania˝ na lata 2014-2020
76 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/140/2004
76 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/117/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grodziczno umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska piłkarskiego 32x64 w miejscowości Mroczno gm. Grodziczno”
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu ˝Przedszkole wokół Nas – edycja II˝
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/190/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/03 z dnia 27 maja 2003 roku, w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie, oraz nadania statutu
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
76 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Nowe Grodziczno: nr działki – 105 o powierzchni - 6,5600 ha; nr działki – 108 o powierzchni - 0,6600 ha
76 - Ogłoszenia: Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy
76 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy
76 - Przetargi: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej 16,50 m, wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,20 m i udziałem wynoszącym 187/2711 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym jako działka nr 76 o pow...
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/66/07 w sprawie : zamiany nieruchomości gruntowych.
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/10 w sprawie zmiany Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/09 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/105/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
76 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
76 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 2 marca 2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
76 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIX/159/ 04
76 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykonywania
76 - Uchwały Rady: Uchwała NR XIV/129/2004
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/2005
76 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 42/2004
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę – inspektora nadzoru remont
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/08 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Emilii Jakubowskiej do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, których organem właściwym jest Wójt Gminy Grodziczno
76 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/148/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
76 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grodzicznie.
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 114/13 w sprawie przystąpienia do likwidacji i wyznaczenia likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny Gminy Grodziczno
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/94/2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
76 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy świetlico-remizy w miejscowości Trzcin
76 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn, w gminie Grodziczno
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
76 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/143/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
76 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIX/165/04
76 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej nn wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 obręb Rynek, gm. Grodziczno
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
76 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ – dot. budowy wiaty z paleniskiem
76 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/156/04
76 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
76 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/08 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł ...
75 - Przetargi: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 80, położona w obrębie Ostaszewo oraz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Rynek oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/3
75 - Obwieszczenia: Obwieszczenie- dot. remontu i modernizacji istniejących obiektów inwentarskich na potrzeby hodowli drobiu˝, na działce nr 388/12, obręb Montowo
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/36/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Linowiec
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/09 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/09 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Grodziczno gminnych jednostkach organizacyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
75 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boleszyn gmina Grodziczno - etap I.
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/99/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
75 - Ogłoszenia: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania ˝Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju˝ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
75 - Ogłoszenia: Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Grodziczno
75 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 109/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Mrocznie
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2009 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/10 w sprawie udzielenia upoważnienia
75 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
75 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 14/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaln
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
75 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/157/04
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/131/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/07 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/123/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/15 w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
75 - Przetargi: Wykaz w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Rynek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, własność Gminy Grodziczno
75 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 21/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/144/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 38/04 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego
75 - Wybory 2014: Obwieszczenie – dot. podziału Gminy Grodziczno na okręgi wyborcze
75 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warsztatu samochodowego z pomieszczeniami socjalno – magazynowymi i biurowymi (naprawa elektroniki samochód ciężarowych, osobowych, maszyn rolniczych)
75 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 42 / 2007 w sprawie: powołania członków komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Grodziczno
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/25/06 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/245/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/08 w sprawie powołania Komisji konkursowej i zasad oceniania złożonych przez podmioty uprawniające sport kwalifikowany
75 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Rynek: nr 138/7 o pow. 0,3008 ha, nr 138/8 o pow. 0,3039 ha, nr 138/9 o pow. 0,3154 ha, nr 138
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 86/08 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym gminnych jednostek budżetowych
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
75 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do miejscowości Świniarc.
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/79/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol w Powiecie Bartoszyckim
75 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zakup wyposażenia do Publicznego Gmnazjum nr 1 w Mrocznie
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/08 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/19/06 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie przyjęcia aktualizacji ˝Planu Działania na lata 2008-2010˝ w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/93/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/09 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
75 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynków inwentarskich przeznaczonych do tuczu bydła opasowego i tuczu trzody chlewnej, o łącznej obsadzie zwierząt w gospodarstwie 193,15 DJP, na działce nr 298, 302/3...
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/6/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Grodziczno
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
75 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 41/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 58/2 i 58/6, położonych w obrębie Ostaszewo
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/165/08 w sprawie przejęcia na własność Gminy Grodziczno - obiektu 3 dróg dojazdowych do wiaduktu z odwodnieniem i przepustami w ciągu miesiąca po upływie pięcioletniego okresu monitoringu liczonego od ...
75 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/113/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
75 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lub. – Iława DN 300 oraz gazyfikacji gmin ...
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z „Funduszu Zdrowotnego”
75 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Boleszyn, działka nr – 124/2
75 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
74 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
74 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
74 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Grodziczno
74 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
74 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gm. Grodziczno
74 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa
74 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy
74 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy biogazowi o mocy 100 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 195/16 obręb Lorki, gmina Grodziczno
74 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 na dz. nr 147/3, obręb Kuligi, gm. Grodziczno
74 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/09 w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2009r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
74 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/10 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
74 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/311/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/274/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/21
74 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/161/08 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grodziczno do podpisania Umowy Partnerskiej z Powiatem Nowomiejskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
74 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
74 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wynikach naboru na animatora Moje Boisko – ORLIK 2012
74 - Przetargi: Wykaz nieruchomości położonych w obrębie Nowe Grodziczno, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: nr działki – 105, powierzchnia - 6,5600 ha; nr działki – 108, powierzchnia - 0,6600 ha
74 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
74 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/152/04
74 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 10/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grodziczno
74 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/57/07 w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/238/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 21 września 2006r. w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/54, 59/55, 59/56, 59/59, 59/60, 59/61, 58/7, 58/8, 5
74 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
74 - Wybory 2015: Ogłoszenie – dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
74 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
74 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
74 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
74 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLII/ /2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Grodziczno na lata 2009 -2015
74 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE nr 65/07 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
74 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu
74 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu na działce nr 157/6, obręb Ostaszewo, gmina Grodziczno
74 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno
74 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/47/2015 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Grodziczno jest organem prowadzącym
74 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 101/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
74 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXII/180/05
74 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
74 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/158/04
74 - Przetargi: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Wąpiersk, działki nr 46/1 i 46/2
73 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 30 stycznia 2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183017N Boleszyn - Kowaliki,
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/11 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Grodziczno
73 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXV/219/09 w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
73 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 4/2004
73 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR l/2004
73 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVII/149/2004
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego ...
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/18/2015 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zwiniarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/139/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Nowe Grodziczno
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu nagłaśniającego
73 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXII/181/05
73 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXII/183/05
73 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ – dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn
73 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXV/195/2005
73 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. ˝Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
73 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostwę chemicznych środków czystości i artykułów sanitarno - higienicznych
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 107/16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 54/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony na dzień 10 maja 2015 roku
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/21/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 181/1 o pow. 0,0332 ha, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno
73 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXV/223/09 w sprawie: przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Gminy Grodziczno
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujętych w ...
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów biurowych, toneró
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/10 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Grodziczno
73 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno zawiadamia mieszkańców Gminy Grodziczno o wyłożeniu w Urzędzie Gminy Grodziczno do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, należących do Gminy Grodziczno
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 79/07 w sprawie projektu budżetu gminy na 2008r
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej 183007N Mroczenko – Mroczno
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/09 w sprawie utworzenia regulaminu dla Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Grodziczno utworzonych w ramach Projektu ˝Przedszkole wokół Nas…˝
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/08 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 39/1 wraz z pomieszczeniem przynależnym i częściami wspólnymi położonego w budynku mieszkalnym 6 lokalowym na działce oznaczonej nr 76 w obrębie Grodziczno
73 - Obwieszczenia: Zawiadomienie – dot. remontu i modernizacji istniejących obiektów inwentarskich na potrzeby hodowli drobiu
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi gminnej Nr 183005N Linowiec (DW 538 – Montowo (DW 541) na odcinku 0,8 km na dz. nr 324, 281/1, 282/1, 148 obręb Linowiec
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 20/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert ...
73 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013/2014
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XV/104/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
73 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XIX/122/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Grodziczno za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2015
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 36/16 w sprawie zmiany zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/294/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Rynek...
73 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIV/128/2004
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 1700 sztuk tuczników i warchlaków, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie wyboru lekarza na przeprowadzenie badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Grodziczno
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
73 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Grodziczno
73 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 9 października 2013 roku na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/274/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/21, o pow. 0,2174 ha, położonej w obrębie Montowo
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/09 w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r
73 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLII/ /2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do miejscowości Świniarc
73 - Przetargi: Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zwiniarz, działka nr 128/1
73 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIV/130/2004
73 - Obwieszczenia: Zawiadomienie – dot. budowy i modernizacja zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno, woj. warmińsko – mazurskie
73 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych..
73 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/135/2004
73 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/278/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/09 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat ...
73 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 1700 sztuk tuczników i warchlaków, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
72 - Organizacje pozarządowe: Dotacje na sport w 2012r.
72 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy zwołuje na dzień 12.06.2013r. na godz. 9:00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
72 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Zarządzenie Nr 43/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy wiaty, na dz. nr 248/6 obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 103/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy obiektu radiokomunikacyjnego LE65S Kuligi P2027 systemu GSM-R PKP
72 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/201/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/12 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
72 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/33/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Katlewo
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w m. Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki ...
72 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 30 kwietnia 2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
72 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/255/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy wiaty drewnianej z paleniskiem i infrastrukturą na działce nr 260/4 obręb Nowe Grodziczno
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warsztatu samochodowego z pomieszczeniami socjalno – magazynowymi i biurowymi (naprawa elektroniki samochód ciężarowych, osobowych, maszyn rolniczych)˝ na nieruchomości oznaczonej numerem 100/1, obręb Kuligi, gmina Grodziczno
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 97/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/09 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 15/5 i 15/7 o ogólnej pow. 0,1638ha położone w obrębie Ostaszewo
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy chlewni o docelowej obsadzie 84 DJP, na działce nr 64/2, w obrębie ewidencyjnym Zajączkowo, gmina Grodziczno
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
72 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rynek: nr 138/7 o pow. 0,3008 ha, nr 138/8 o pow. 0,3039 ha, nr 138/9 o pow. 0,3154 ha, nr 138/10 o pow. 0,3995 ha
72 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XVI/147/04
72 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/29/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwiniarz
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych..
72 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ (2) - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wójta o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Grodziczno
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za III kwartał 2014 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie: powołania Stałej Komisji likwidacyjno-kasacyjnej materiałów i pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu OSP, Urzędu Gminy oraz w pozostałym mieniu komunalnym
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę drukarki
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego i op
72 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/179/05
72 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/11 w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pt: ˝Przedszkole wokół Nas – edycja II˝
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zbierania i przetwarzania opadów poprzez mieszanie popiołów z cementem przy produkcji wyrobów budowlanych z betonu, na działce nr 292/5, obręb Boleszyn
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/08 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Grodziczno ustalającego organizację i porządek w procesie pracy związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/13 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
72 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLII/ /2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku ...
72 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. remontu i modernizacji istniejącego obiektu inwentarskiego – chlewni oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego na potrzeby hodowli drobiu, na działce nr 388/12, obręb Montowo
72 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty – dot. świadczenia usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenia zajęć dydaktycznych-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu ...
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę wiaduktu kolejowego w km 182,517 w zakresie budowy tymczasowego przejazdu w km 182,489 linii kolejowej E-65 zgodnie z projektem zamiennym
72 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowych 100kV; przebudowy podstacji trakcyjnej; przebudowy linii kablowych zasilaczy trakcyjnych 3kV; budowy przyłącza sieci wodociągowej
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 183006N
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/12 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów, aktywów finansowych, należności, aktywów pieniężnych, a także druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Grodz
72 - Przetargi: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 260/4 o pow. ok. 130m², położonej w obrębie Nowe Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW 28204
72 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczestników projektu Edukacyjna Przygoda ...
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
72 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/09 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działką nr 40 o pow. 0,6104ha położoną w obrębie Zajączkowo
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/48/07 w sprawie : zbycia działki oznaczonej nr 59/8 o pow. 0,0098-ha położonej w  obrębie Ostaszewo księga wieczysta KW 19296własność Gmina Grodziczno
71 - Uchwały Rady: Uchwała Nr IV/47/07 w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/22/06 w sprawie uchwalenia regulaminu określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród, oraz w sprawie przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/08 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w § 1 Zarządzenia Nr 21/08 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 19.03.2008 r
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 106/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/09 w sprawie : sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/14 o pow. 0,0634ha położonej w obrębie Ostaszewo
71 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIX/160/04
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/07 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
71 - Uchwały Rady: Uchwała NR XVIII/150/04 - zmiany w budżecie
71 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
71 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Mrocznie na dz. nr 226/5 i 159/10 obręb Mroczno
71 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno zaprasza do składania ofert dla osób fizycznych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku ˝Lokalny Animator Sportu˝ na rok 2016 na terenie kompleksu Orlik 2012 w Nowym Grodzicznie
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie do przeprowadzenia nabory na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego praz zawarcia umowy o pracę w ramach projektu ...
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/09 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/65/07 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXX/231/06 RADY GMINY GRODZICZNO z dnia 01 sierpnia 2006r.
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/2004
71 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Boleszyn, działka nr – 124/2, powierzchnia ogólna - 2,7000 ha
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2022
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/09 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Anny Łożyńskiej do przyjmowania, ewidencjonowania oraz rozliczenia przyznanych stypendiów szkolnych
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/40/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczenko
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/2007 - powołanie komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
71 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/224/2006 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącego przyznania nagrody rocznej
71 - Ogłoszenia: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 18 czerwca 2013 roku na godz. 10:00 w Centrum Turystycznym w Ostaszewie posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
71 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy z remizą, działka nr 133/1 o pow. 0,0359 ha, położonej w obrębie Boleszyn
71 - Przetargi: Wykaz - nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha, położonej w obrębie Zwiniarz
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/32/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świniarc
71 - Przetargi: Uprzejmie informujemy, że całość dokumentacji dotycząca zamówień publicznych, która do tej pory ukazywała się w zakładce przetargi od 24.09.2015 r. jest zamieszczana w zakładce zamówienia
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/94/2015 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym ...
71 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie zbycia lokalu użytkowego nr 11/1 znajdującego się w budynku mieszkalno-użytkowym na działce oznaczonej nr 123/6 położonej w obrębie Boleszyn
71 - Uchwały Rady: Uchwała NR XV/139/2004
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/272/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu ˝Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grodziczno˝
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/08 w sprawie zbycia udziału 347/1000 części oznaczonej nr 157/3 o 0,0546 ha położonej w obrębie Linowiec
71 - Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie
71 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 39/4, o pow. użytkowej 16,50 m, wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,20 m znajdującego się w budynku na dz. nr 76, obręb Grodziczno
71 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIV/191/2005
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 92/16 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
71 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXIII/187/2005
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
71 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXIII/188/05
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/268/2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Grodziczno lub jej jednostko
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/289/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/8 o pow. 0,0930 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
71 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 1700 sztuk tuczników i warchlaków, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
71 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno
71 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działka nr 274/1 o pow. 0,6700 ha, położonej w obrębie Nowe Grodziczno i działki nr 126, nr 30 położonych w obrębie Zajączkowo
71 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/138/2004
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/23/2015 w sprawie ustalenia delegatów Gminy Grodziczno na Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
70 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/5)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/5 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/69/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/262/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
70 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 11 października 2013 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 37/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za rok 2015 i innych określonych przepisami z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/293/2014 w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy na 2014 r.
70 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - I 
70 - Wybory 2014: Gminna Komisja Wyborcza w Grodzicznie
70 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, działka nr 212 o pow. 0,1300 ha, położonej w obrębie Nowe Grodziczno
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
70 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy Grodziczno zaprasza na III sesję Rady Gminy Grodziczno na dzień 30 stycznia 2015 roku o godz. 12:00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę pełnienia nadzoru nad ...
70 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/227/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/210/05 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/24/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grodziczno na lata 2007 – 2010.
70 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVII/230/09 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/218/2006 w sprawie ustalenia zasady i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno
70 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/75/07 w sprawie : zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 59/54, 59/55, 59/59, 59/61, 58/7, 58/8, 58/9, 59/29, 59/83 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno
70 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/8 o pow. 0,0930 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
70 - Przetargi: Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Wąpiersk, działka nr 46/1 i działka nr 46/2
70 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn i Mroczno
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI /238/ 06 w sprawie : zbycia działek oznaczonych nr 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/54, 59/55, 59/56, 59/59, 59/60, 59/61, 58/7, 58/8, 59/9 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno
70 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Rynek: nr 138/7 o pow. 0,3008 ha, nr 138/8 o pow. 0,3039 ha, nr 138/9 o pow. 0,3154 ha, nr 138
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 12/2007 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
70 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/233/10 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę geodezyjną nr 145 położoną na gruntach wsi Zajączkowo
70 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
70 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy wiaty, na dz. nr 248/6 obręb Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/244/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 47/2007 w spawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/250/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 21/2005
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIX/146/2012 w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
70 - Uchwały Rady: Uchwała NR XXVI/199/05
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/88/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
70 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii lektroenergetycznej SN – 15 kV wraz z wymianą instniejącego słupa w linii napowietrznej SN – 15 kV, budowie słupowej stacjitransformatorowej...
70 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego – chlewni bezściółkowej na rusztach, o obsadzie 73,5 DJP i zbiornika wewnętrznego na gnojowicę na działce nr 64/2, obręb Zajączkowo
70 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/7/2006 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno.
70 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXV/196/2005
70 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 51/2007 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku określonych ...
70 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia i wyboru do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
69 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi gminnej Nr 183024N Rynek – Kiełpiny
69 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie NR 124/2014 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytk
69 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 48/2007 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/60 o pow. 0,0204-ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 29/16 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/08 w sprawie określenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów zatrudnionych na terenie gminy Grodziczno
69 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 23 lipca 2013 roku na godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
69 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 56/1, położonej w obrębie Zwiniarz.
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 96/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/54 o pow. 0,0159-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu
69 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy wytwórni masy betonowej wraz z systemem grzewczym oraz recyklingiem przeznaczonym do przetwarzania nieużytego betonu płynnego celem odsperowania kruszywa i cementu z resztek betonu
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych..
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/ 97/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011-2020
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 86/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVI/114/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia ˝Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno˝
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/2005
69 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLIV/ /2010 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/273/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/55/2007 w sprawie: zaopiniowania wniosku Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącego przyznania nagrody rocznej
69 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno, położonej w obrębie Ostaszewo, działka nr 59/67 o pow. 0,0099 ha
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/163/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Boleszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/2 o pow. 2,7000 ha, własność Gminy Grodziczno
69 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 17 maja 2013 roku na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/59/07 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Grodziczno do gminnego zasobu nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa przeznaczone pod drogi
69 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/151/2012 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Rynek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, własność Gminy Grodziczno
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
69 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy Podstacji Trakcyjnej PT Zajączkowo Lubawskie do zasilania napięciem 110 kV wraz z infrastrukturą
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XL/256/2014 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 lutego w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/77/07 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel
69 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/217/2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Gminą Lubawa w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Grodziczno
69 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów zabudowanych, dzierżawę budynków gospodarczych oraz dzierżawę garaży stanowiących własność Gminy
68 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie wyjazdowe na dzień 18 maja 2015r. na godz 9:00
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/155/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Komunalnego w Grodzicznie
68 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVI/224/09 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
68 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXI/177/05
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2010 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
68 - Wybory 2014: Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych ...
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 101/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 58/8 o pow. 0,0202-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
68 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty ..
68 - Uchwały Rady: Uchwała Nr VI/63/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78 / 2006 w sprawie licytacji przetargowej na sprzedaż koparko-spycharki JUMZ-6M (Białoruś)
68 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 8.01.2014 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na, które serdecznie zaprasza
68 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy fermy drobiu o dwa budynki wychowu drobiu z wentylacją mechaniczną
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/14/06 w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych.
68 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
68 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XIX/164/04
68 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
68 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/08 w sprawie premiowania pracowników Urzędu Gminy Grodziczno zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi
68 - Przetargi: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 128/1, położonej w obrębie Zwiniarz
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
68 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 7 sierpnia 2013 roku na godz. 09:00 w świetlicy OSP w Grodzicznie posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XX/130/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
68 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Rolnictwa, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołują na dzień 19 sierpnia na godz 9:00 posiedzenie
68 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 17/3, obręb Montowo, gmina Grodziczno
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/78/07 w sprawie Buchnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/146/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
68 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego – chlewni bezściółkowej na rusztach, o obsadzie 73,5 DJP i zbiornika wewnętrznego na gnojowicę
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 57/2005
68 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/45/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziczno
68 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ostaszewo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
68 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/234/10 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu: ˝Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin˝.
68 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty - dot. zakupu, dostawy i montażu czterech hybrydowych kolektorów słonecznych na terenie Gminy Grodziczno
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/05
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo, gmina Grodziczno
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92 w sprawie: w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczyst
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/2005
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
68 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w m. Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki ...
68 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy dwóch linii kablowych, przebudowy podstacji trakcyjnej PT Zajączkowo Lubawskie, przebudowy linii kablowych zasilaczy trakcyjnych 3kV oraz budowy przyłącza sieci wodociągowej ...
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63 /2005
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/37/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczenko
68 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/223/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie
68 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 79/2005
68 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. zakupu, dostawy i montażu czterech hybrydowych kolektorów słonecznych na terenie Gminy Grodziczno
68 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXX/232/06 Rady Gminy Grodziczno w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie.
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/12 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodziczno na rok szkolny 2012/2013
67 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/50/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
67 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/221/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na wycenę nieruchomości
67 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha, położonej w obrębie Ostaszewo
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/10 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12/4 znajdującego się w budynku 4-lokalowym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301 położonej w obrębie Mroczenko
67 - Ogłoszenia: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 27 maja 2013 roku na godz. 9.00 w świetlicy wiejskiej w Kuligach posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy, na które serdecznie zaprasza
67 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XX/166/04
67 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 56/1, położonej w obrębie Zwiniarz
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie ˝Przedszkole wokół Nas – edycja II˝
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/11 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: ...
67 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 16 kwietnia 2013 roku na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
67 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
67 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVI/197/05
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę mydła i ręczników
67 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XVII/131/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
67 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami na dz. nr 54/5 obręb Świniarc, gm. Grodziczno
67 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Grodziczno
67 - Uchwały Rady: Uchwala Nr XIX/161/04
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/2004
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 68/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/08 w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
67 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/226/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr XXI/226/06 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/8/2005
67 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLII/ /2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Grodziczno
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/8 o pow. 0,0098-ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wybory najkorzystniejszej oferty na remont świetlicy wiejskiej ...
67 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/71/07 w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziczno na lata 2008-2012”
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 27/2005
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/13 w sprawie powołania Stałej Komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych będącymi, na wyposażeniu OSP oraz Urzędu Gminy w Grodzicznie
67 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy obiektu radiotelekomunikacyjnego LE65S Kuligi P2027 systemu GSM-R PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na dz. nr 246/2, 220, 238 obręb Kuligi
67 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIV/193/2005
67 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/280/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2009 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
67 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/27/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
67 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi geodezyjne
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/11 w sprawie projektu budżetu gminy na 2012r.
67 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/137/2004
67 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/08 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304/5
66 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/225/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Grodziczno do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna
66 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zawiadamia, że termin posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Gminy Grodziczno został przesunięty na dzień 18 czerwca 2014 roku
66 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 4 w obrębie ewidencyjnym Mroczno
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/08 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę przez Gminę Grodziczno części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23 o pow. 0,1300 ha
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/82/2015 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/80/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
66 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XVI/146/04
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI /237/06 w sprawie : nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 59/69 o pow. 0,6605-ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28315
66 - Wybory 2014: Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalnych obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do ...
66 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie
66 - Wybory 2015: Zarządzenie nr 54/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony na dzień 10 maja 2015 roku
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXVIII/213/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
66 - Przetargi: Wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2 o pow. 0,0073 ha, zapisanej w księdze wieczystej EL1N/00029879/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków ...
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/ 186/2005
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/49/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia ˝Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy Grodziczno
66 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/2006 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 35/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami
66 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (14)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 14 w obrębie ewidencyjnym Świniarc
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/17/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/48 o pow. 0,0175-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
66 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXV/221/09 w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
66 - Przetargi: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rynek: nr 138/7 o pow. 0,3008 ha, nr 138/8 o pow. 0,3039 ha, nr 138/9 o pow. 0,3154 ha, nr 138/10 o pow. 0,3995 ha
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/07 w sprawie przyznania środków finansowych dla jednostek podległych na 2008r
66 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/08 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 98/14 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
66 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy przyłącza energetycznego napowietrzno – kablowego dla elektrowni słonecznej na dz. nr 311, 440, 644/2, 644/3 obręb Mroczno, 159, 160/1, 259, 280 obręb Trzcin
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/58/07 w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1 o pow. 0,5600-ha położonej w obrębie Grodziczno zapisanej w księdze wieczystej KW nr 29942 własność Gminy Grodziczno
66 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
66 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 41 /2007 w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym gminnych jednostek budżetowych
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/73/07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu.
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/13 w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów zatrudnionych na terenie gminy Grodziczno
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 110/16 w sprawie wyboru sołtysa wsi Katlewo
66 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/282/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 - 2020
66 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/240/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
66 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie powołania do likwidacji urządzeń stacji uzdatniania wody położonej w Mrocznie gmina Grodziczno
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/10 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę dojazdową
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 86/11 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 85/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny ...
65 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 30 września 2013 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/265/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Kuligi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka: nr 259/3
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
65 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Nowe Grodziczno: nr działki – 105; nr działki – 108.
65 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie uprzejmie informuje, iż zaplanowana na dzień 14 lutego sesja Rady Gminy odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
65 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
65 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2016 w Gminie Grodziczno
65 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi Wólka (DW 538)
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/08 w sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań przedstawionych w § 1 Zarządzenia Nr 80/2007 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 19.11.2007r
65 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
65 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVII/228/09 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na 2010r
65 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 242, obręb Montowo, gm. Grodziczno
65 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
65 - Organizacje pozarządowe: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu..
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/87/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno, na rok 2016
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
65 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. remontu i modernizacji istniejących obiektów inwentarskich na potrzeby hodowli drobiu, na działce nr 388/12, obręb Montowo
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/214/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Grodzicznie za rok 2005r.
65 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Wąpiersk
65 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 108/16 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 75/2007 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
65 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 32/2005
65 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 17/3, obręb Montowo, gmina Grodziczno
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/50/07 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na lata 2008 i 2009 na inwestycję współfinansowaną z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt. ˝Program badań przesiewowych dla wczesn
65 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 154 DJP, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
65 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 5/2004
65 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 19 /2005
65 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIV/190/2005
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/34/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostaszewo
65 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Grodziczno
65 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XL/242/10 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/30/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączkowo
65 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXX/230/06 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Grodziczno
65 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego zalegającego na części działki 436, obręb Nowe Grodziczno
65 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dot. budowy wiaty z paleniskiem
65 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
65 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/219/2013 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i usług Centrum Turystycznego w Ostaszewie
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
65 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
65 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/175/05
65 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o ...
65 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
65 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
65 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XII/89/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/217/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na remont drogi gminnej Montowo-Grodz
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Grodziczno
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej nr 1181 o pow. 0,0620-ha położonej w Zwiniarzu
64 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/15 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
64 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - dot. V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 124/2, położonej w obrębie Boleszyn
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIV/100/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/2005
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/83/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34 /2005
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/13 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Grodziczno w 2013 roku
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/39/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Montowo
64 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110kV zasilającej przebudowaną podstację trakcyjną PT Zajączkowo Lubawskie wraz z linią światłowodową ...
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/42/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ostaszewo
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/08 w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/162/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
64 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku świetlicy wiejskiej w Rynku na dz. nr 130/2 obręb Rynek, gmina Grodziczno
64 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zakupu, dostawy i montażu czterech hybrydowych kolektorów słonecznych na terenie Gminy Grodziczno
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/43/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rynek
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/38/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzcin
64 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno
64 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działek nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/50 o pow. 0,0093-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/76/07 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich
64 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 22 kwietnia 2013 roku na godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
64 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71 /2006 w sprawie: procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w Urzędzie Gminy Grodziczno.
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR V/56/07 w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXII/245/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 października 2006r. w  sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/29, 59/83 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno
64 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
64 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 35/2004
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/178/05
64 - Obwieszczenia: Obwieszczenie- dot. przebudowy drogi gminnej 183007N Mroczenko – Mroczno, na działkach 373/2, 357/1, 356, obręb Mroczenko, 298/1, 159/10
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/221/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
64 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
64 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczno
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/56/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/13 w sprawie wyznaczenia pracownika do obsługi kancelarii informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Grodziczno
64 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Wąpiersk: działka nr 46/1, działka nr 46/2
64 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko-Mroczno
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/92 o pow. 0,0307 ha, położonej w Obrębie Ostaszewo, własność Gminy Grodziczno
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/51 o pow. 0,0122-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
64 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 17/3, obręb Montowo, gmina Grodziczno
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
64 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/2006
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/23/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na 2007 rok.
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/287/2014 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Grodzicznie oraz zespołów spisowych
64 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
64 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLII/ /2010 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 34/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie
64 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 55/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną do oddania w dzierżawę
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/14 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Grodziczno na lata 2014-2016
63 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 39/2004
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/64/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno
63 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy zwołuje posiedzenie wyjazdowe na które serdecznie zaprasza
63 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Boleszyn, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 49/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/2007 w spawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 103/11 w sprawie: polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
63 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (156)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 156 w obrębie ewidencyjnym Świniarc
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXI/138/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie
63 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 27 października 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na, które serdecznie zaprasza
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/09 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2009 roku
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 95/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/53 o pow. 0,0136-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
63 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego – chlewnia segment porodowy, o obsadzie do 35,4 DJP, na istniejącym siedlisku rolnym, na działce nr 148/1, obręb Mroczenko
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/12 w sprawie wprowadzenia planu kontroli na rok 2013 w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/49 o pow. 0,0160-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
63 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr II/15/2006 w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Grodziczno.
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/170/05
63 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 154 DJP, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 28/16 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
63 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXI/176/05
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy Grodzicznie na 2013 rok
63 - Wybory 2014: Obwieszczenie – składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
63 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 50/2007 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/52 o pow. 0,0218-ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/235/06 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego
63 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/2005
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/8/2006 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno.
63 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVIII/216/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego.
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/11 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia w instytucjach użyteczności publicznej oraz infrastruktury wyposażenia w agregaty prądotwórcze
63 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
63 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/281/2014 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Grodziczno
63 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Boleszyn, działka nr – 124/2, powierzchnia ogólna - 2,7000 ha
63 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 242, obręb Montowo, gm. Grodziczno
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/57/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XX/147/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
62 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXI/173/05
62 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE nr 46/2007 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXV/222/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/159/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w m. Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki ...
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 28/05
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33 /2005
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/2005
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/2005
62 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 42/2005
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn i Mroczno, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej o docelowej mocy 2,99 MW ...
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/12 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Grodziczno
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn i Mroczno, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej o docelowej mocy 2,99 MW, zlokalizowanej w miejscowości Boleszyn
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 12/2006
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIV/161/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 77/2007 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu ...
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/44/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn
62 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/3/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno.
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grodziczno oznaczonej nr 1 o pow. 0,5600-ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 4 / 07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 99/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/61 o pow. 0,0388-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
62 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 23.02.2016 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na, które serdecznie zaprasza
62 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/08 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Grzonkowskiej-Mocny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
62 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXIX/220/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/2004
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/4/2006 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i  Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno.
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 95/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/2006
62 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Rynek, stanowiących własność Gminy Grodziczno
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/14 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
62 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/44/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świniarc
62 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/12 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
62 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 30 kwietnia 2013 roku na godz. 9.00 w Centrum Turystycznym w Ostaszewie posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy, na które serdecznie zaprasza
62 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 14 kwietnia 2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
62 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu przeprowadzonej czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert części nr IV przedmiotu zamówienia - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
61 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn i Mroczno, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej o docelowej mocy 2,99 MW, zlokalizowanej w Boleszynie
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/11 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
61 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 9 sierpnia 2013 roku na godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIX/249/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności …
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 116/14 w sprawie wyboru sołtysa i rad sołeckich na terenie gminy Grodziczno
61 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot.budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (14)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 14 w obrębie ewidencyjnym Świniarc
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 95/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/1/2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 98/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/59 o pow. 0,0297-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 105/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
61 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVI/225/09 w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2010.
61 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie Nowe Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/16 o pow. 0,0036 ha
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
61 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa
61 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynków inwentarskich przeznaczonych do tuczu bydła opasowego i tuczu trzody chlewnej o łącznej obsadzie zwierząt w gospodarstwie ok. 193,15 DJP, na działkach nr 298 i 302/3 obręb Boleszyn
61 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 25 marca 2014 roku na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/16/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
61 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/04
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67 /2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/68/07 w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
61 - Obwieszczenia: Zawiadomienie – dot. zmiany sposobu użytkowania części magazynowej budynku magazynowo-usługowego na zakład masarski, na działce nr 194/2, obręb Mroczno
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/34/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowaliki
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/12 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2012 roku
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 14/2006
61 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015
61 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę systemów komputerowych d
61 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51 /2005
61 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 4 w obrębie ewidencyjnym Mroczno
61 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie Gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki
61 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy - dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/243/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, na której zlokalizowany jest cmentarz
61 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 98/2005
61 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy Grodziczno zaprasza na V sesję Rady Gminy Grodziczno na dzień 15 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
61 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn, w gminie Grodziczno
61 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/41/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kuligi
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
61 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/07 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej nr 137 o pow. 0,2200-ha położonej w obrębie Boleszyn zapisanej w księdze wieczystej KW nr 27887 własność Gmina Grodziczno
60 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 49/2007 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/56 o pow. 0,0172-ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/08 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr85B/8
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 29/2006
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/2004
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/6/2006 w sprawie powołania Komisji Oświaty i  Kultury Rady Gminy Grodziczno.
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36 /2005
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/2005
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/2/2006 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grodziczno
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/2005
60 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 20/05
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 103/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/29 o pow. 0,0189-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/2004
60 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXI/172/05
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/42/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kowaliki
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/08 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2008r. oraz informacji o przebiegu wykonani planów finansowych ...
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów zabudowanych, dzierżawę budynków gospodarczych oraz dzierżawę garaży stanowiących własność Gminy
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/2005
60 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 11 września 2013 roku na godz. 09:00 w świetlicy wiejskiej w Zwiniarzu posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
60 - Wybory 2014: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkowstwa w komisjach wyborczych
60 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. uruchomienia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 308/1, obręb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/160/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Grodziczno
60 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy dwóch słupów oraz budowa linii napowietrznej SN i słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV w miejscu słupa do demontażu na dz. nr. 232/14 i 248 obręb Mroczenko
60 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr: 206 o pow. 0,1900 ha, 207 o pow. 0,0300 ha, położonych w obrębie Kuligi
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/15 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/154/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 45/16 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 69/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/261/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020
60 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Grodziczno
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/15 w sprawie wyznaczenia osób do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w szkołach podległych Gminie Grodziczno
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/158/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
60 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/12 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych i infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek klęski żywiołowej w Gminie Grodziczno
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2012 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości budżetu za 2013 rok i innych określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/12 w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania przedstawionego w § 1 Zarządzenia Nr 27/12 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24
60 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (3)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 3 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
60 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
60 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy warchlakarnio – tuczarni o docelowej obsadzie 1700 sztuk tuczników i warchlaków, na działce nr 392, obręb Nowe Grodziczno
60 - Przetargi: Wykaz – lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 33,60 m2, wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 9,40 m2 działka nr 61/26, położony na działce nr 61/26 w obrębie Montowo
60 - Przetargi: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
60 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183024N Rynek - Kiełpiny, na działce nr 180, obręb Rynek, gmina Grodziczno
60 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
60 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: nieruchomość położona w obrębie Zwiniarz, nr działki – 56/1, powierzchnia ogólna - 1,7200 ha
60 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług transportowych uczniów
60 - Przetargi: Wykaz nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Ostaszewo, działka nr 59/17 o pow. 0,0233 ha
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 130/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/149/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w roku 2013 zadania publicznego z zakresu i rozwiązywania problemów uzależnień
60 - Przetargi: Zarządzenie Nr 25/15 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie Pani Rogowskiej Barbarze
60 - Przetargi: Zarządzenie Nr 76/13 w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/13 w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy Grodziczno
60 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/95/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
60 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXI/150/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
59 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
59 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIV/189/2005
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 68/2006 w sprawie organizacji służby „Stałego Dyżuru” w Gminie Grodziczno
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/12 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków ...
59 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/222/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, na której zlokalizowany jest cmentarz
59 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu ofert - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50 /2005
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 86/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
59 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVI/227/09 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
59 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 56/1 o powierzchni – 1,7200 ha, położona w obrębie Zwiniarz
59 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/40/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Linowiec
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/13 w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/12 w sprawie projektu budżetu gminy na 2013r.
59 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. świadczenia usług transportowych uczniów
59 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
59 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa chlewni, na działce nr 64/2, w obrębie ewidencyjnym Zajączkowo, gmina Grodziczno
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
59 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/270/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014-2020
59 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/11/2006 w sprawie Rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007r.
59 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Grodziczno
59 - Przetargi: I przetarg ustny ograniczony dla dzierżawców na sprzedaż na współwłasność nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodziczno, położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/3  pow. 0,0734
59 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcin
59 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXII/182/05
59 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 6/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
59 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 4/12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ujętych w ...
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90 / 06 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe
59 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/37/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lorki
59 - Przetargi: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, działka nr 304/5 o pow. 0,4000 ha, w tym: grunty orne kl. RIVa - 0,4000 ha, w obrębie Nowe Grodziczno, KW EL1N/00031529/2
59 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 36/2004
59 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy fermy trzody chlewnej o parterowy budynek o obsadzie 126 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 200, obręb Kuligi, gmina Grodziczno
59 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 15.05.2015 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na, które serdecznie zaprasza
59 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy 2 parterowych budynków o łącznej obsadzie 20 tys. sztuk indyków to jest 480 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 100, obręb Boleszyn
59 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy fermy drobiu o dwa budynki wychowu drobiu z wentylacją mechaniczną obsada docelowa fermy drobiu po rozbudowie wynosić będzie 252 DJP, lokalizacja inwestycji – nr 321/5, Mroczno
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/08 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań przedstawionych w § 1 Zarządzenia Nr 80/2007 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 19.11.2007r
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/12 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn.: ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
59 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/33/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rynek
59 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XV/134/2004
59 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/12 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ...
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/13 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Grodziczno oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia ...
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 112/16 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych ...
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
58 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/39/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lorki
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2007r
58 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXVIII/215/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/12 w sprawie składania wniosków w roku szkolnym 2012/2013 na wyprawkę szkolną
58 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I 
58 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy wytwórni masy betonowej wraz z systemem grzewczym oraz recyklingiem przeznaczonym do przetwarzania niezużytego betonu płynnego celem odseparowania kruszywa i cementu z resztek betonu, ...
58 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/9/2006 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno.
58 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno -V
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/2004
58 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 2 kwietnia 2014 r. w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/12 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2012r ...
58 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013/2014 – rejon Mroczno
58 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 5 grudnia 2013 roku na godz. 09.00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie
58 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 10 lutego 2014 roku na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 70/2005
58 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/2004
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 82/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 72/2005
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
58 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/302/2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi ...
58 - Projekty uchwał: Projekt uchwały Nr XLII/ /2010 w sprawie: pomocy powodzianom
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 81/06 w sprawie projektu budżetu gminy na 2007r.
58 - Przetargi: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno – V
58 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/194/05
58 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVII/229/09 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
58 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/08 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną jako działka nr 59/85 o pow. 0,0054 ha położoną w obrębie Ostaszewo zapisaną w KW nr 19301 własność Gmina Grodziczno
58 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. 33,60 m² z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 9,40 m² i udziałem wynoszącym 43/191 w obrębie Montowo
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 49/2005
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/12 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Grodziczno w 2012 roku
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/12 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 82/2006 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na kierowanie i nadzorowanie robót
58 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II
58 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno zawiadamia o wyłożeniu w Urzędzie Gminy Grodziczno do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, należących do osób fizycznych położonych na terenie gminy Grodziczno
58 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. remontu budynku nr 27 w Białobłotach wraz z zasiedlonymi lokalami mieszkalnymi w tym budynku
58 - Wybory 2015: Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/13 w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/13 w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ˝zastrzeżone˝ oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony ...
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/95 o pow. 0,0201 ha, położonej w obrębie Ostaszewo, własność Gminy Grodziczno
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 97/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/55 o pow. 0,0191-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
58 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - III
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 16/2006
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/12 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodziczni
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 21/2006
58 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg ...
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie przetargu na dostawę artykułów przemysłowych dla Urzędu Gminy w Grodzicznie.
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 70/16 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i usług Centrum Turystycznego w Ostaszewie
57 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183017N Boleszyn – Kowaliki
57 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 88/16 w sprawie określenia procedury likwidacji Szkoły Podstawowej w Montowie prowadzonej przez Gminę Grodziczno
57 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działek nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Zofii Grzonkowskiej-Mocny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do podpisywania umów w zakresie zadań realizowanych przez ...
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 121/13 w sprawie prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego
57 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 17/2005
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osi
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup zestawów komputerowych, op
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 26/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2006r
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31 /2005
57 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
57 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/43/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Katlewo
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/2005
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/2005
57 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/35/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grodziczno
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 37/2005
57 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58 /2005
57 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy zwołuje na dzień 12 sierpnia na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na, które serdecznie zaprasza
57 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/04
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
57 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII / 244 / 06 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej nr 118/1 o pow. 0,0620-ha położonej w obrębie Zwiniarz zapisanej w księdze wieczystej KW nr 25179 dotychczasowym użytkownikom wieczystym
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/12 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/2004
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 19/06
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
57 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy fermy trzody chlewnej o parterowy budynek o obsadzie 126 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 200, obręb Kuligi, gmina Grodziczno
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 99/2005
57 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 25.03.2015 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Grodziczno na, które serdecznie zaprasza
57 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/32/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowe Grodziczno
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/2005
57 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2017
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 15/2006
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 106/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73/11 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Grodzicznie oraz zespołów spisowych
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 58/7 o pow. 0,0300-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 97/2005
57 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie
57 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej ˝Rynek (154)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,6 MW, na działce nr 154 w obrębie ewidencyjnym Rynek, w gminie Grodziczno
57 - Przetargi: Zawiadomienie nr 2 o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
57 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
56 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/2006 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych
56 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy świetlicy wiejskiej w Rynku na dz. 130/2 obręb Rynek
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/268/2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Grodziczno lub jej jednostko
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 36/2005
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/36/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczno
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/263/2014 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 135, 140 położonych w obrębie Grodziczno, na własność Gminy Grodziczno
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
56 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Grodziczno
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/28/2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Wąpiersk, oznaczonych w ewidencji jako działki: nr 46/1, 46/2
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 9/16 w sprawie zmian w składzie członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VI/54/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
56 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy boiska sportowego z bieżnią, szatni z zapleczem, trybun sportowych, parkingu oraz ogrodzenia na działce nr 92/93 obręb Mroczno
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 126/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/2004
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/2004
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/2004
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 110/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie wyboru sołtysa i rad sołeckich na terenie gminy Grodziczno.
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/96 o pow. 0,0171 ha, położonej w obrębie Ostaszewo, własność Gminy Grodziczno
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/2005
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/26/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/46/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwiniarz
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/08 w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 112/13 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Grodziczno
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 91/16 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/08 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów zatrudnionych na terenie gminy Grodziczno
56 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 78/2005
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/2004
56 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 80/16 w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,...
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia prawidłowości złożonych wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru ˝A˝ programu pn. ˝Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia
56 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 7/2006 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2005
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/291/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 59/6 i 59/4, położonych w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
56 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działek oznaczonych nr: 206, 207, o ogólnej pow. 0,2200 ha, położonych w obrębie Kuligi
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/286/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 71/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR I/5/2006 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Przemysłu Handlu i Planowania Rady Gminy Grodziczno.
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/12 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
56 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
56 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy w Grodzicznie zwołuje posiedzenie Komisji na, które serdecznie zaprasza
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/08 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2008 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/12 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gminnego ćwiczenia obronnego w ramach ćwiczenia powiatowego pod kryptonimem ˝Nowomiejska Jesień 2012˝
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 17/06
56 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pazabudżetowych i promocji gminy
56 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013/2014
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy przyłącza energetycznego napowietrzno kablowego dla elektrowni słonecznej na dz. nr 311, 440, 644/2, 644/3 obręb Mroczno, ...
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, położonej w obrębie Montowo, stanowiącej wł
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodziczno
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcyc
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 83/2005
55 - Obwieszczenia: Ogłoszenie/Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku Świniarc - Zwiniarz
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 242, obręb Montowo, gm. Grodziczno
55 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zwiniarz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeży jeziora Hartowiec, obejmującego części gruntów wsi Ostaszewo, gmina Grodziczno
55 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 15 /2005
55 - Wybory 2014: Gminna Komisja Wyborcza w Grodzicznie informuje, że od dnia 30 września 2014 roku przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych i kandydatów na wójta
55 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Gminy zwołuje na dzień 23 października na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na, które serdecznie zaprasza
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLI/264/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie Kuligi, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka: nr 206 i 207
55 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem technicznym murowanym (hangarem) z przeznaczeniem na działalność handlową i gastronomiczną, położonej w obrębie Rynek, działka nr 104/5
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/2005
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 28/2006
55 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno – III
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/2006
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 25/06
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/277/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zwiększenia obsady w istniejącym gospodarstwie zlokalizowanym na działce o nr 48/3, obręb Grodziczno, gmina Grodziczno
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68 /2005
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/2007 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki oznaczonej nr 496 o pow. 0,0806-ha połozonej w obrębie Świniarc
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Grodzicznie
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/35/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kuligi
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie przetargu na dostawę środków czystości i artykułów sanitarno - higienicznych dla Urzędu Gminy w Grodzicznie.
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR II/13/2006 w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów Gminy Grodziczno.
55 - Przetargi: Wynik III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującym się w budynku mieszkalnym, położonym w obrębie Montowo, na działce nr 61/26
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/15 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Grodziczno w 2015 roku
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 12/2005
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 42/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Wąpiersk
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy chlewni, na działce nr 64/2, w obrębie ewidencyjnym Zajączkowo, gmina Grodziczno
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 6/2005
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 81/16 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/2005
55 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 62/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2007r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie i Publicznego Zakładu Opieki Z 
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/12 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Drumińskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych ...
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/2004
55 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na dzień 18.10.2013r. na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
55 - Przetargi: Zawiadomienie – dot. wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 124/2, położonej w obrębie Boleszyn
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/12 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2013-2020
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/13 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/2004
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/13 w sprawie dokonania amin w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/13 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2013 roku
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie
55 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/85/2015 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 59/17, położonych w obrębie Ostaszewo
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty ..
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 97/16 w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
55 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi gminnej Nr 183015N Sugajno – Boleszyn na działkach nr 132/5 i 270 obręb Boleszyn
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
55 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/93 o pow. 0,0037 ha, położonej w obrębie Ostaszewo, własność Gminy Grodziczno
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 62/2005
54 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zwiększenia obsady w istniejącym gospodarstwie zlokalizowanym na działce o nr 48/3, obręb 0002 Grodziczno, gmina Grodziczno
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/2005
54 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013/2014
54 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/276/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 - 2020
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/14 w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
54 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy chlewni o docelowej obsadzie 73,5 DJP˝, na działce nr 64/2, w obrębie ewidencyjnym Zajączkowo
54 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. świadczenia usług transportowych uczniów
54 - Przetargi: Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: 104/1 o pow. 0,0524 ha; 105/4 o pow. 0,0136 ha, położonych w obrębie Rynek
54 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/275/2014 w sprawie poparcia apelu o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu referencyjnego
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/2005
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/2004
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie za 2012 rok
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/2006
54 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy zwołuje posiedzenie wyjazdowe na które serdecznie zaprasza
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, ..
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
54 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII /245/06 w sprawie zbycia działek oznaczonych nr 59/29, 59/83 położonych w obrębie Ostaszewo własność Gmina Grodziczno
54 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. uruchomienia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 308/1, obręb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 47/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie za rok 2015
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 89 /2006 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
54 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXIX/235/10 w sprawie: partnerstwa na rzecz realizacji projektu ˝Wieś kobietami malowana˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ...
54 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/168/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania przyznania Karty Dużej Rodziny
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
54 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. uruchomienia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 308/1, obręb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno
54 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie na działce nr 147/14 obręb Zajączkowo
54 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/288/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/1 o pow. 0,0116 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
54 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 17/3, obręb Montowo, gmina Grodziczno
54 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 14 listopada 2013 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 75/2005
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 17/2007 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 73/2005
54 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. zakupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 107/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oceny złożonych ofert
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 2/2005
54 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 8 kwietnia 2014 roku w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie za 2013 rok
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 37/2004
54 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/2005
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej ...
54 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 12/2005
54 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 16 /2005
54 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 35 / 2005
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 43/2007 w spawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
54 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/27/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 21/16 w sprawie dokonania zamian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 104/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 59/83 o pow. 0,0071-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
54 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 82/2 o pow. 0,9759 ha, położonej w obrębie Świniarc, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 68/2004
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 51/16 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
53 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 14 marca 2014 roku na godz. 9:00 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 71/2005
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 65/2004
53 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Wójta Nr 58/2006 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w związku z uszczerbkiem na zdrowiu , doznanego podczas działań ratowniczych
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 76/2005
53 - Przetargi: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. 33,60 m², wraz z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 9,40 m i udziałem wynoszącym 43/191 położonym w Montowie
53 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zakupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 51/2004
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/2005
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/12 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Drumińskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ...
53 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. remontu i modernizacji istniejącego obiektu inwentarskiego – chlewni oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego na potrzeby hodowli drobiu, na działce nr 388/12, obręb Montowo
53 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIX/223/06 Rady Gminy Grodziczno z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w zabudowie szeregowej znaczonej nr 84/4 o pow. 0,0300 - ha położonej w obrębie Rynek
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/2004
53 - Wybory 2015: Obwieszczenie – składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
53 - Ogłoszenia: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Grodzicznie Pan Józef Zieliński przyjmuje interesantów w dniu 28.06.2016 r. (wtorek) w godz. od 10:00 do 13:00, I piętro Urzędu Gminy.
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku ...
53 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: nr 126 o pow. ok. 0,1000 ha położonej w obrębie Zajączkowo, nr 30 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Zajączkowo
53 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 16 marca 2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
53 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/301/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 w Gminie Grodziczno
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 79/16 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/2006
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
53 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/5)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/5 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 69/2005
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31/2004
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/12 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/13 w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75 /2006 w sprawie przetargu na kierowanie nadzorowanie robót budowlanych nad budową i przekazaniem do użytkowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mroczenko - Mroczno.
53 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 10/2005
53 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 29 lipca 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
53 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 29 listopada 2013 roku na godz. 09.30 w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64 /2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej z przyległościami obręb Nowe Grodziczno
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 94/2005
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/2005
53 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 101/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na powierzenie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
53 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (156)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 156 w obrębie ewidencyjnym Świniarc
52 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno
52 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLV/292/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 - 2020
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/2004
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów budowlanych d
52 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 7 lutego 2014 roku na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/2005
52 - Przetargi: Wykaz - nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/5 o pow. 0,5600 ha, położonej w obrębie Montowo
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 18/2006
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 93/2005
52 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy w Grodzicznie zwołuje posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów na, które serdecznie zaprasza
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
52 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. wymiany słupa w linni napowietrznej SN 15 kV, budowy abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowie linii kablowych ...
52 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XIII/97/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Grodziczno
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
52 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
52 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 40 / 2007 w sprawie : nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 59/69 o pow. 0,6605-ha położonej w obrębie Ostaszewo zapisanej w księdze wieczystej KW nr 28315
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 57/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na powierzenie zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/12 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy napędzane silnikiem spalinowym, eksploatowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Grodziczno
52 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXII/153/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2012-2020
52 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy dwóch słupów oraz budowa linii napowietrznej SN i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscu słupa do demontażu na dz. 232/14 i 248 obręb Mroczenko
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/12 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu ˝Edukacyjna Przygoda˝
52 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/29/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 119/16 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Przebudowa drogi gminnej nr 183024 N Rynek – Kiełpiny˝
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 33/2006
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/2004
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/2005
52 - Obwieszczenia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013/2014
52 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/41/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mroczno
52 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy
52 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zbierania i przetwarzaniu opadów poprzez mieszanie popiołów z cementem przy produkcji wyrobów budowlanych z betonu, na działce nr 292/5, obręb Boleszyn
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/12 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Wiechowskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjny
52 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku Świniarc – Zwiniarz
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie przetargu na dostawę artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy w Grodzicznie
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na administrowanie, bieżące utrzyma
52 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 45/2007 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
52 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR III/19/2015 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2, o pow. 0,0073 ha, położonej w obrębie Zwiniarz,
52 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/2005
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 26/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/2 położonej w obrębie Boleszyn
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 73/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133/1 położonej w obrębie Boleszyn
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie przetargu na wykonanie zasilania i montaż przepustnic na hali sportowej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Mrocznie.
52 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczno
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań przedstawionych w § 1 Zarządzenia Nr 89/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 4.12.2006r.
52 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 115/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/1 o pow. 1,7200 ha, położonej w obrebie Zwiniarz
52 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 13 czerwca 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
52 - Przetargi: Informacja – dot. I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem technicznym murowanym (hangarem) z przeznaczeniem na działalność handlową i gastronomiczną, położonej w obrębie Rynek, działka nr 104/5 o pow.
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32 o pow. 0,6500 ha, położonej w obrębie Linowiec, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 132/4, o pow. 0,0129 ha, położonej w obrębie Boleszyn, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7 /2004
51 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/31/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grodziczno
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 102/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostaszewo oznaczonej nr 58/9 o pow. 0,0387-ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr ../2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystnie
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/2007 - w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, na której zlokalizowany jest cmentarz
51 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie wyjazdowe na dzień 17 czerwca 2015r. na godz 10:00
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi wewnętrznej Montowo (dr. pow. 1252N Mroczenko – Montowo) – Montowo na odcinku 0,85 km
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 10/2006
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. częściowej rozbiórki istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie budynku obory, na działce nr 155/1, obręb Zajączkowo, gmina Grodziczno
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 22/2006
51 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
51 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXI/233/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
51 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy w Grodzicznie zwołuje posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów na, które serdecznie zaprasza
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 77/2005
51 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania - dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 150/15 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2016
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 54/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie przetargu na wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Grodziczno.
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/2004
51 - Wybory 2014: Kalendarz Wyborczy
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi Wólka (DW 538)
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 3/2005
51 - Uchwały Rady: Uchwała nr XXIV/192/2005
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 4/2005
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego (parkowego) w Mrocznie na dz. 226/5 i 159/10 obręb Mroczno
51 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. remontu budynku nr 27 w Białobłotach wraz z zasiedlonymi lokalami mieszkalnymi w tym budynku
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 113/13 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2014 r.
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 65/2005
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/2004
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/2005
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/2005
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 89/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) – Truszczyny – Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do miejscowości Świniarc
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za I kwartał 2014r.
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (3)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 3 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/2005
51 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2005
51 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/38/07 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Montowo
51 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - ˝Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodziczno˝
51 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/1, położonej w obrębie Linowiec
51 - Projekty uchwał: Projekt uchwały NR XXXVI/226/09 w sprawie: nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 105 o pow. 0,1300 ha położonej w obrębie Rynek na własność Gminy Grodziczno
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/13 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
51 - Przetargi: Zawiadomienie – o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 124/2, położonej w obrębie Boleszyn
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 79/2006 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 125/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2014 przez organizacje pozarządowe …
51 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
51 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 124/2, położonej w obrębie Boleszyn
51 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/2004
51 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/308/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 – 2020
51 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 259/3, o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie Kuligi
51 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 5 / 2006
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/2004
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/2005
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73 /2004
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o pow. 3,2055 ha, położonej w obrębie Zajączkowo, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 31/16 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
50 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - zwiększenie obsady w istniejącym gospodarstwie zlokalizowanym na działce o nr 48/3, obręb 0002 Grodziczno, gmina Grodziczno
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 31 /2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zmian miejscowych pla
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno oraz organizacje pozarządowe
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 89/05
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 27/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
50 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 9 /2005
50 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynków inwentarskich przeznaczonych do tuczu bydła opasowego i tuczu trzody chlewnej, na działce nr 298, 302/3, w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 118/13 w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 15/2007 w spawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/2004
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na rok 2014 rok
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/2004
50 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. remontu i modernizacji istniejącego obiektu inwentarskiego – chlewni oraz budowa nowego obiektu inwentarskiego na potrzeby hodowli drobiu, na działce nr 388/12, obręb Montowo
50 - Wybory 2015: WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE GRODZICZNO
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 7/16 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
50 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr II/12/2006 w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Grodziczno.
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/2004
50 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/159/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziczno
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złoŜonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej w 
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 66/2007 w spawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r.
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/2004
50 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/283/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 139/16 w sprawie wyznaczania osób do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w szkołach podległych Gminie Grodziczno
50 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/1, położonej w obrębie Linowiec
50 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanych do zbycia w drodze zamiany: działki nr 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 643/5, 643/6, 643/8 na działkę nr 92/23 własność Beneficjum Proboszczowskie w Mrocznie
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 76/16 w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 marca 2016 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomoś
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 78/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
50 - Przetargi: Informacja o odmowie podpisania umowy przez wybranego wykonawcę i wyborze kolejnego wykonawcy - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów zabudowanych, dzierżawę budynków gospodarczych oraz dzierżawę garaży stanowiących własność Gminy.
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30 /2006
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie przetargu na zawody sportowe i inne wyjazdy nie związane z dojazdem na zajęcia szkolne.
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77 /2006 w sprawie przetargu na wykonanie kart do głosowania na Wybory Samorządowe 2006r.
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 11/2006
50 - Wybory 2014: Komunikat – dot. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
50 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/285/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biskupiec
50 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Grodziczno
50 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia skarg złożonych na pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz pracownika socjalnego
49 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 29/2007 w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mroczenko oznaczonej nr 227/1 o pow. 0,2601-ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
49 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) – Boleszyn
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów budowlanych
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69 /2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatację
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 17 lutego 2006r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o u
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80 /2006 w sprawie przetargu na administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatację gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Grodziczno.
49 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy
49 - Wybory 2015: Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, ...
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej.
49 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/84/2015 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 58/2 i 58/6, położonych w obrębie Ostaszewo
49 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
49 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy 2 parterowych budynków o łącznej obsadzie 20 tys. sztuk indyków to jest 480 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 100, obręb Boleszyn
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63 /2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 32/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 113/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Mrocznie
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 40/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 17 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przygotowywania i dostarczania posiłków.
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 57/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie
49 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
49 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. dostawy oleju napędowego do Zakładu Komunalnego Gminy Grodziczno
49 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. remontu i modernizacji istniejących obiektów inwentarskich na potrzeby hodowli drobiu, na działce nr 388/12, obręb Montowo
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/14 w sprawie ustalenia wytycznych dot. organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Grodziczno na rok szkolny 2014/2015
49 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwołują na dzień 8.04.2015r. o godz. 14:00 posiedzenie na które serdecznie zapraszają
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 24/06
49 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 5 lutego 2014 roku na godz. 09:00 w Ekologicznym Związku Gmin ˝Działdowszczyzna˝ posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 12/14 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 106/13 w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
49 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 17 stycznia 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84 /2005
49 - Przetargi: Zawiadomienie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działek oznaczonych nr: 206, 207, o ogólnej pow. 0,2200 ha, położonych w obrębie Kuligi
49 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 87/2005
49 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015
49 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE NR 90/2005
49 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 26 lutego 2015 roku w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2013 r.
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/2004
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 30/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej ...
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71 /2004
49 - Przetargi: Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmiany treści SIWZ - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych, zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/13 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodziczno
49 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zakupu, dostawy i montażu czterech hybrydowych kolektorów słonecznych na terenie Gminy Grodziczno
49 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 120/13 w sprawie wprowadzenia planu kontroli na rok 2014 w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
48 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy Fermy drobiu w Grodzicznie zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego Paweł Marchlewski, na działce nr 108/3 obręb Grodziczno
48 - Obwieszczenia: Zawiadomienie – dot. na rozbudowy fermy drobiu o dwa budynki wychowu drobiu z wentylacją mechaniczną - działka nr 321/5, obręb Mroczno, gmina Grodziczno
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 28/13 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów zabudowanych, dzierżawę budynków gospodarczych oraz dzierżawę garaży stanowiących własność Gminy
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/12 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Wiechowskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/91 o pow. 0,0316 ha, położonej w Obrębie Ostaszewo, własność Gminy Grodziczno
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/12 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Wiechowskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
48 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
48 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 13/06
48 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 6/15 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
48 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy linii SN-15 kV, istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, instniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV ...
48 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XXXII/242/06 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr XXII/30/2006 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 27 września 2006 r.
48 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno (21 lamp oświetleniowych)
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33 /2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na wywóz nieczystości
48 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (3)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 3 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
48 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 164/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 99/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za II kwartał 2016 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 105/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2016 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykon
48 - Przetargi: Ogłoszenie – dot. V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działek nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 45/2005
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/13 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie przetargu na na dostawę benzyny bezołowiowej 95 dla samochodów eksploatowanych przez Urząd Gminy i jednostki OSP z terenu Gminy Grodziczno.
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/2004
48 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 11 lutego 2014 roku na godz. 11.30 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2014 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
48 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2007 roku
48 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (14)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 14 w obrębie ewidencyjnym Świniarc
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/2004
48 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/59/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23 /2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystni
48 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ nr 1 - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 10 sierpnia 2006 roku.
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 22/15 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
48 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno – V
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48 /2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystn
48 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 46/2005
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 97/15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/13 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu służby ˝Stałych Dyżurów˝ w Gminie Grodziczno na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
47 - Przetargi: Wyjaśnienie - dot. zakupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 85/2005
47 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ (2) - dot. zakupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/14 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Grodziczno
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 24/15 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 86/2005
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 43/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
47 - Wybory 2014: Obwieszczenie – Gminna Komisja Wyborcza w Grodzicznie wzywa wyborców okręgu nr 6 w granicach sołectwa Zajączkowo do zgłaszania kandydatów na randych
47 - Przetargi: Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Wąpiersk gmina Lidzbark, działki nr: 46/1 i 46/2, stanowiących współwłasność Gminy Grodziczno
47 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLII/271/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/2004
47 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego drobiu o obsadzie 34,2 DJP wraz z infrastrukturą, lokalizacja inwestycji – działka nr 219, obręb 0009 Mroczno
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 33/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/94 o pow. 0,0224 ha, położonej w obrębie Ostaszewo, własność Gminy Grodziczno
47 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie - przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec – Montowo
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91 /2005
47 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/6)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/6 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
47 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 w  sprawie : planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
47 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 4 w obrębie ewidencyjnym Mroczno
47 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy słupa linii napowietrznej SN oraz budowy linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza kablowego ...
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 122/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Mrocznie
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 95/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
47 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Boleszyn: działka nr – 124/2, powierzchnia ogólna - 2,7000 ha
47 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 55/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za I kwartał 2015 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
46 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. wyposażenia Centrum Turystycznego w Ostaszewie
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 106/16 w sprawie wprowadzenia procedury przekształcania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyr
46 - Przetargi: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1, o pow. użytkowej 46,94 m², wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 4,59 m², oraz w budynku gospodarczym o pow. 29,68 m² i udziałem wynoszącym 326/1000 części
46 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/284/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 43/2004
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 72/2004
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68/14 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy linii SN-15 kV, istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV ...
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/13 w sprawie ustalenia Regulaminu Wypożyczalni Rowerów przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie
46 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. świadczenia usług zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 44/2005
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy 2 parterowych budynków o łącznej obsadzie 20 tys. sztuk indyków to jest 480 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 100, obręb Boleszyn
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 21/2007 w spawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 60/2004
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 23/2007 w  sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów zatrudnionych na terenie gminy Grodziczno
46 - Przetargi: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującym się w budynku mieszkalnym, położonym w obrębie Montowo, działka nr 61/26
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. częściowej rozbiórce istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie budynku obory, na działce nr 155/1, obręb Zajączkowo, gmina Grodziczno
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowośi Nowe Grodziczno
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) – Boleszyn
46 - Przetargi: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80, położonej w obrębie Ostaszewo
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 52/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7 /2005
46 - Wybory 2015: Obwieszczenie – w sprawie do podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/12 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn.: ˝Edukacyjna Przygoda˝
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy istniejącej biogazowni o mocy 2,0 MW, o moc 0,99 MW, do mocy 2,99 MW, wraz z instalacjami technologicznymi, zlokalizowanej w miejscowości Boleszyn, działka nr 240/1, 240/2, obręb Boleszyn
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 3/15 w sprawie powołania sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
46 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzyst
46 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
46 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. częściowej rozbiórce istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie budynku obory, na działce nr 155/1, obręb Zajączkowo
46 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 130/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
46 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Grodziczno
46 - Praca: Zarządzenie NR 92/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
46 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
46 - Przetargi: Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem technicznym murowanym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na działalność handlową i gastronomiczną, położonej w obrębie Rynek działka 104/5
45 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
45 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy
45 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zakupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 29/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 63/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej na kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych nad modernizacją i rozbudową oraz przekazaniem do użytkowania świetlico – remizy OSP Grodziczno.
45 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu na działce nr 157/6, obręb Ostaszewo
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/14 w sprawie zmian w składzie członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
45 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (248/4)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 248/4 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 76/2004
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 103/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 96/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
45 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -- modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65 /2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych nad przebudową istniejącego odwodnienia drogi powiatowej z przyległościami obręb Nowe Grodziczno.
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 92/2005
45 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (268/7)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 268/7 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 77/15 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe ...
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu dróg
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 41/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
45 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 22/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na powierzenie zadania publicznego
45 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do odchowu drobiu na działce nr 242, obręb Montowo, gm. Grodziczno
45 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. na rozbudowy fermy drobiu o dwa budynki wychowu drobiu z wentylacją mechaniczną - działka nr 321/5, obręb Mroczno, gmina Grodziczno
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 27/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za rok 2014 i innych określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 86/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
45 - Wybory 2015: Zarządzenie nr 127/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów ...
45 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Grodziczno
45 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 26.02.2016 r. o godz. 10:00 posiedzenie na które serdecznie zaprasz
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 11/16 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 213/12, 213/16, 213/17, położonych w obrębie Zwiniarz
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 60/2006 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mrocznie.
45 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczno
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup artykułów biurowych.
45 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług transportowych uczniów
45 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 19 maja 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
45 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVII/174/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
45 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny - Mroczno
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50 /2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 52/14 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji
45 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - V
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 64/2004
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/14 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 114/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
45 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu ...
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie wypoczynku
44 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Świniarc (156)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 156 w obrębie ewidencyjnym Świniarc
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 109/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39 /2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 11 LIPCA 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystn
44 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu w 2015 r. realizowane przez kluby sportowe
44 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Zwiniarz (313/5)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 313/5 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz
44 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa boiska sportowego z bieżnią, budowa budynku szatni z zapleczem, budowa trybun sportowych ze stanowiskiem komentatora, budowa parkingu oraz ogrodzenia obiektu na działce nr 92/23 obręb Mroczno
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 88/2005
44 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 35/13 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/67 o pow. 0,0099 ha
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/2006 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjów zatrudnionych na terenie gminy Grodziczno.
44 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/304/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 160/23 o pow. 0,3435 ha, położonej w obrębie Montowo
44 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dot. Zimowego utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 63/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/13 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zwiniarz
44 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie wyjazdowe na dzień 19 maja 2015r. na godz 9:00
44 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/12 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu ˝Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci˝
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 24/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 2/16 w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 68/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów budowlanych
44 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IV/30/2015 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boleszyn
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 56/16 w sprawie powołania biegłego do wykonania czynności określonych w toku prac Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
44 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 74/2005
44 - Przetargi: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, działka nr 260/4 o pow. ok. 130 m, położona w obrębie Nowe Grodziczno
43 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 28/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2014 r.
43 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183017N Boleszyn – Kowaliki na działce 177 obręb Boleszyn i działce nr 79 obręb Kowaliki
43 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Boleszyn (243)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW , na działce nr 243 w obrębie ewidencyjnym Boleszyn
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 62/2004
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 31/06 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszynie
43 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/13 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 57/2013 Wójta Gminy Grodziczno ...
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 62/16 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gminnego ćwiczenia obronnego w ramach kompleksowego ćwiczenia obronnego powiatu nowomiejskiego
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 65/16 w sprawie zmiany w planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 44/2004
43 - Ogłoszenia: Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 należy składać od dnia 01-09-2016 r. do 15-09-2016 r.
43 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno na odcinku 0,6 km na dz. nr 228 obręb Nowe Grodziczno
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 52/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup oprogramowania i sprzętu
43 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/63/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych ...
43 - Praca: Zarządzenie Nr 50/17 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/2006 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrocznie.
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 100/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/2006 w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 r.
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 94/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
43 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi Wólka (DW 538)
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 53/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostarczanie gor
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67 /2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 53/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
43 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy słupów w liniach napowietrznych SN i nn, budowa lini kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejsce słupa do demontażu i przyłącza kablowego
43 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. świadczenia usług transportowych uczniów niepełnosprawnych
43 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/15 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Grodziczno
43 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183024N Rynek - Kiełpiny, na działce nr 180, obręb Rynek
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 82 /2005
42 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi gminnej Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) – Boleszyn na działkach nr 132/5 i 270 obręb Boleszyn
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/14 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Grodziczno
42 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy Grodziczno zaprasza na IV sesję Rady Gminy Grodziczno na dzień 16 marca 2015 roku o godz. 10:00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 165/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 20/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - prowadzenie pozaszkolnych ...
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 50/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
42 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 12.06.2015 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Grodziczno na, które serdecznie zaprasza
42 - Wybory 2014: Zarządzenie Nr 84/14 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do rad gmin, powiatów, sejmików województw ..
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2014r.
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 136/16 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/12 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Drumińskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społec
42 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 26 września 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie oceny złożonych ofert
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 8/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 32/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
42 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 22/15 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
42 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczno
42 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny
42 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - koncepcja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej 538 na odcinku Tylice (granica gminy Grodziczno) – Kuligi
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 78/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na rok 2013-09-26
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 98/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
42 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/62/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kurzętnik
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 46/16 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/17 położonej w obrębie Ostaszewo
42 - Wybory 2015: Informacja dot. spisu wyborców
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 99/15 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zajączkowie
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/13 w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 117/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
42 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej w gminie w 2007 roku
42 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - dot. rozbudowy istniejącej obory w miejscowości Kuligi, gm. Grodziczno, na działce ewidencyjnej nr 235/3
42 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 11.02.2016 roku na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 127/13 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodziczn
42 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, znajdującym się w budynku mieszkalnym, położonym w obrębie Montowo, na działce oznaczonej nr 61/26
42 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Katlewo
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 70/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, um
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 70/2006 w spawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r.
42 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 94/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa linii kablowych elektroenergetycznych SN wraz ze światłowodami, rozdzielniami SN, transformatorami dla potrzeb elektrowni wiatrowych (1)
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy chlewni o docelowej obsadzie 84 DJP, na działce nr 64/2, w obrębie ewidencyjnym Zajączkowo, gmina Grodziczno
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy elektrowni wiatrowej ˝Mroczno (454)˝ wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 4 w obrębie ewidencyjnym Mroczno
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 19/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniarc
41 - Wybory 2015: Obwieszczenie – składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boleszynie
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy i modernizacji zespołu budowli wodnych zlokalizowanych na rzece Wel, gm. Grodziczno, województwo warmińsko-mazurskie
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy słupa w linii napowietrznej SN oraz budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przyłącza kablowego nn z szafką pomiarową na działkach nr 147/3 i 147/5
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy z przebudową istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zajączkowo na działce nr 147/14 obręb Zajączkowo
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 64/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/13 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 152/15 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
41 - Wybory 2015: Obwieszczenie - składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 153/15 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu OC
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 124/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 42/14 w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania …
41 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy nowego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu na działce nr 157/6, obręb Ostaszewo
41 - Ogłoszenia: Szkolenie z ˝Zasad przyznawania wsparcia w ramach płatności bezpośrednich w latach 2015-2020˝ (22.09.2014)
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 44/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 25/14 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego …
41 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 36/14 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 58/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 65/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów
41 - Przetargi: Wykaz nieruchomości położonych w obrębie Linowiec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy; działki nr: 465, 466, 460, 467, 461
41 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 44/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
40 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa obiektu inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 48/3, obręb Grodziczno, gmina Grodziczno
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 116/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/2007 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złoŜonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
40 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy zwołuje posiedzenie na dzień 23 lutego 2016 roku o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy na które serdecz
40 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVII/173/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodziczno na lata 2017-2019
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 53/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
40 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Wąpiersk: działka nr 46/1 o pow. 0,0900 ha, działka nr 46/2 o pow. 0,2900 ha
40 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIV/290/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 50/3 o pow. 0,0114 ha, położonej w obrębie Trzcin na własność Gminy Grodziczno
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 83/13 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 21/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/3 o pow. 0,0734 ha, położonej w obrębie Rynek
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/13 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Grodziczno dla samorządowej instytucji kultury
40 - Przetargi: Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Grodziczno, działki nr: 206 i 207, powierzchnia ogólna – 0,2200 ha, położone w obrębie Kuligi
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 51/14 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
40 - Wybory 2014: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie o przyznaniu numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Gminy Grodziczno
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 64/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
40 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183024N Rynek – Kiełpiny (granica gminy) na działce nr 180 obręb Rynek
40 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/306/2014 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 59/6 i 59/4 położonych w obrębie Trzcin
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Mrocznie
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 58/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
40 - Wybory 2015: WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH W GMINIE GRODZICZNO
40 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego – dot. nieruchomości położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 104/3 o pow. 0,0734 ha
40 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 1/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 75/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
39 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Linowiec
39 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy
39 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/158/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 47/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, ..
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 91/15 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 43/16 w sprawie dokonania w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na rok 2016
39 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działki nr 58/16 obręb Ostaszewo,
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 77/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72/13 w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Grodziczno, ...
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/14 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych, projektów planów finansowych i innych materiałów kalkulacyjnych ...
39 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanych obręb Kuligi, stanowiących własność Gminy Grodziczno, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: działka 259/3, 206 i  207
39 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/86/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodziczno, położonej w obrębie Kuligi
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/14 w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 90/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
39 - Praca: Informacja o wyniku I etapu selekcji w sprawie zakwalifikowania kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodziczno
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 72 /2006 w sprawie zasad przeprowadzania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy
39 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 17 marca 2014 r. w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 133/16 w podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za III kwartał 2016 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/14 w sprawie nabycia na własność Gminy Grodziczno budynku technicznego murowanego stanowiącego nakład Miasta Mława, znajdującego się na działce nr 104/2 położonej w obrębie Rynek
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 1/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
39 - Przetargi: Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76, w obrębie Grodziczno
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
39 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 48/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
38 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLIII/279/2014 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 123/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/14 w sprawie ustalenia Regulaminu Noclegów przy Centrum Turystycznym w Ostaszewie
38 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Rolnictwa, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołują na dzień 7 lipca na godz. 10:00 posiedzenie
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 10/17 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73 /2006 Wójta Gminy Grodziczno w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty [...]
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 54/16 w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych
38 - Ogłoszenia: Przewodnicząca Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 15 kwietnia 2014 roku na godz. 09:00 w sali narad Urzędu Grodziczno posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 74/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 10/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
38 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy fermy trzody chlewnej o parterowy budynek o obsadzie 126 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 200, obręb Kuligi, gmina Grodziczno
38 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zapraszam do złożenia oferty na dostawę materiałów do remontu i utrzymania dróg na terenie Gminy Grodziczno
38 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy Grodziczno zaprasza na VI sesję Rady Gminy Grodziczno na dzień 28 maja 2015 roku o godz. 11:00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy
38 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 25 maja 2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
38 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183024N Rynek - Kiełpiny
38 - Organizacje pozarządowe: Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 77/13 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 14/16 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe ...
38 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 59/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 23/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zwiniarz
37 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 13/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
37 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/12 w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Drumińskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...
37 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy
37 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 1/16 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Grodziczno w 2016 roku
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 4/15 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Grodziczno
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 93/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 86/13 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków ...
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 102/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
37 - Organizacje pozarządowe: Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert na zadanie pn. Kolonie Letnie (z zakresu profilaktyki alkoholowej) realizowane przez organizacje pozarządowe
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 119/13 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnej
37 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/165/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno na rok 2017
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 167/15 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku..
37 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014/2015
37 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 88/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
36 - Przetargi: Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofert - dot. modernizacji 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno - II
36 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie nadania statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie
36 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I 
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 135/16 w sprawie zmiany w planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 127/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów ...
36 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje na dzień 16.10.2015 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na, które serdecznie zaprasza
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/14 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2014 roku
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 84/14 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
36 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 53/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
36 - Przetargi: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 39/4, o pow. użytkowej 16,50 m, wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,20 m i udziałem 187/2711 i w gruncie oznaczonym nr 76 o pow. 0,3000 ha,
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
36 - Ogłoszenia: Szkolenie z ˝Zasad przyznawania wsparcia w ramach płatności bezpośrednich w latach 2015-2020˝ (07.10.2014)
36 - Przetargi: Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Grodziczno, położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 104/3 o pow. 0,0734 ha
36 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 8 grudnia 2014 roku na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
36 - Przetargi: Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 15 sierpnia 2017 r., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 92/23 o pow. 2 ha, położonej w obrębie Mroczno
36 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - świadczenie usług transportowych uczniów
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 80/13 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i usług Centrum Turystycznego w Ostaszewie
36 - Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 69/07 w  sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych w  celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 81/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 19/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 72/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 58/16 i 58/17, położonych w obrębie Ostaszewo
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 58/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 66/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
36 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) – Boleszyn, na działce nr 132/5, 270 obręb Boleszyn
36 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 18/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2013 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...
36 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 14/16 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe ...
36 - Przetargi: Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziczno
36 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - świadczenie usług transportowych uczniów
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 41/14 w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania …
35 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183017N Boleszyn – Kowaliki
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 60/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 5/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 40/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wybory najkorzystniejszej oferty na
35 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi Wólka (DW 538)
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 8/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 206 o pow. 0,1900 ha i 207 o pow. 0,0300
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/13 w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych
35 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny - Mroczno
35 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowych elektroenergetycznych SN wraz ze światłowodami, rozdzielnicami SN, transformatorami dla potrzeb elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na dz.: 248/4 obręb Boleszyn, 454 obręb M
35 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. Budowy lini kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mroczno
35 - Wybory 2015: Zarządzenie nr 135/15 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 138/16 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z ˝Funduszu Zdrowotnego˝
35 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 48/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
35 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 77/15 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe ...
35 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
34 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - zwiększenie obsady w istniejącym gospodarstwie zlokalizowanym na działce o nr 48/3, obręb 0002 Grodziczno, gmina Grodziczno (chów trzody chlewnej na rusztach o obsadzie do 277,2 DJP)
34 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 19/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty ..
34 - Wybory 2015: Zarządzenie nr 104/15 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w celu przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 76/13 w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do wydawania decyzji administracyjnych
34 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
34 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa drogi gminnej Nr 183005N Linowiec (DW 538) – Montowo (DW 541) na odcinku 0,8 km na działkach nr 324, 282/1, 282/1, 148 obręb Linowiec
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/14 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
34 - Przetargi: Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w obrębie Wąpiersk Gmina Lidzbark, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka: nr 46/1 i nr 46/2.
34 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/305/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie Rynek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/5 o pow. 0,0257 ha, stanowiącą własność Gminy Grodziczno
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 59/14 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przyznawania Karty Dużej Rodziny
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 3/16 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
34 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zapytanie ofertowe – przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 116 w Mrocznie
34 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/61/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
34 - Przetargi: Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha, położonej w obrębie Zwiniarz
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 92/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 22/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
34 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 12/15 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 91/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
34 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 124/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
33 - Organizacje pozarządowe: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku na wspieranie sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Grodziczno
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 110/15 w sprawie udzielenia pracownikowi GOPS w Grodzicznie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania
33 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. przebudowy drogi gminnej Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) – Boleszyn
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 98/15 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zajączkowie
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 6/14 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Grodziczno w 2014 roku
33 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 12.01.2016 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 67/14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/1, 46/2
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 129/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/17 o pow. 0,1085 ha
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 160/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 44/14 w sprawie Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Grodziczno w 2015 roku
33 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 29.12.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 40/14 w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Grodzicznie upoważnienia do: podejmowania działań dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania …
33 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa powiązania SN (linia kablowa SN 15-kV) pomiędzy odgałęźnikiem w kierunku łącznika 06-1452 (ciąg liniowy GPZ Lidzbark Welski – Lubawa nr 0030/19) ...
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 157/15 w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 14/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
33 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Grodziczno
33 - Przetargi: Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 259/3, powierzchnia ogólna – 0,3000 ha, położona w obrębie Kuligi
33 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 87/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
32 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VII/60/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 85/14 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 40/16 w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową, ...
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowści
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 39/16 w sprawie powołania członków komisji do odbioru robót związanych z wycinką drzew przy drogach gminnych realizowanych w ramach umowy Nr ZP 271.9.117.2015 z dnia 22.12.2015r.
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 4/16 w sprawie udzielenia pracownikowi GOPS w Grodzicznie upoważnienia do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ...
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 56/14 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i usług Centrum Turystycznego w Ostaszewie
32 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa linii kablowych elektroenergetycznych SN wraz ze światłowodami, rozdzielniami SN, transformatorami dla potrzeb elektrowni wiatrowych (2)
32 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy 2 parterowych budynków o łącznej obsadzie 20 tys. sztuk indyków to jest 480 DJP, wraz z infrastrukturą, na działce nr 100, obręb Boleszyn
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 151/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 161/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
32 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/66/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
32 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie
32 - System gospodarki odpadami: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z GMINY GRODZICZNO
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 69/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 47/15 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Grodziczno.
32 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. wymiany słupa linii napowietrznej SN – 15 kV, budowy abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz budowy linii kablowych 15 i 0,4 kV
32 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
32 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 116/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 44/17 w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grodziczno oraz na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych gminy
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 2/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 95/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych i osiedlowych ciagów pieszo-jezdnych w Gminie Grodziczno
31 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publiczn
31 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
31 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Grodziczno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
31 - Przetargi: Wyjaśnienie SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I 
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 73/15 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ˝Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Boleszyn˝
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 74/13 w sprawie zmiany składu Zespołu Zarządzającego projektem pn. ˝Edukacyjna Przygoda˝
31 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie Nr 17/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 70/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za II kwartał 2014r. oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
31 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa linii kablowego oświetlenia drogowego w miejscowości Linowiec na dz. nr 339, 340, 341, 342, 343, 344 obręb Linowiec
31 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 22.06.2015 r. o godz. 10:00 posiedzenie na które serdecznie zaprasza
31 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 45/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
30 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 19.06.2015 roku na godz. 9:30 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie na które serdecznie zaprasza
30 - Przetargi: Zawiadomienie - dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I 
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 61/16 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za I kwartał 2016-06-08
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 17/14 w sprawie regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych ˝Orlik 2012˝ w Nowym Grodzicznie
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/14 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 93/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
30 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. częściowej rozbiórki istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowie budynku obory, na działce nr 155/1, obręb Zajączkowo, gmina Grodziczno
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 15/15 w sprawie odwołania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyj
30 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/299/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 104/15 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w celu przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego
30 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 122/16 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec-Montowo
29 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Grodziczno
29 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ - przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi – Kuligi Wólka
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 128/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy z remizą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133/1 o pow. 0,0359 ha
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 102/11 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Grodziczn
29 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 148/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
29 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/77/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 156/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
29 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 24.06.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
29 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy
29 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Grodziczno, gm
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 73/14 w sprawie zmiany składu Zespołu Zarządzającego projektem ˝Edukacyjna Przygoda˝
29 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa wiaty drewnianej z paleniskiem
29 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie Dolnej Wisły wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko ...
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/11 w sprawie wprowadzenia planu kontroli na rok 2012 w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
29 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/307/2014 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/8 położonej w obrębie Trzcin
29 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 97/14 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej ewidencji oraz poboru podatków i opłat lokalnych
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 87/15 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 260/4,
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 96/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 259/3 o pow. 0,3000 ha, położonej w obrębie Kuligi
29 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 99/11 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów, aktywów finansowych, należności, aktywów pieniężnych ...
29 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 155/16 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
28 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Grodziczno
28 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn i Mroczno, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej o docelowej mocy 2,99 MW, zlokalizowanej w Boleszynie
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 57/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
28 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy zwołuje w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 61/15 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 92/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 r
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 72/15 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ˝Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lorki, Linowiec i Trzcin˝
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 75/15 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
28 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
28 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 03.08.2015 r. o godz. 10:00 posiedzenie na które serdecznie zaprasza
28 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
28 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego – obory, przeznaczonej do tuczu bydła na głębokiej ściółce, na działce nr 179, 180, obręb Kowaliki
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 94/15 w sprawie określenia okresu grzewczego w budynkach administrowanych przez Gminę Grodziczno
28 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/78/2015 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 61/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
28 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Grodziczno
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 90/16 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 118/16 w sprawie aktualizacji zasad polityki rachunkowości
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 120/16 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn-Kowaliki
28 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVI/296/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 46/17 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
28 - Ogłoszenia: Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe dot. Rządowego Programu wspierania w 2015r. ˝KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ˝
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 12/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
28 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 159/15 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 274/1, obręb Nowe Grodziczno oraz 30 i 126, obręb Zajączkowo
27 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 26.01.2015 r. o godz. 10:00 posiedzenie na które serdecznie zaprasza
27 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 82/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
27 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/70/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 5/16 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 68/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
27 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – przebudowa słupów w liniach napowietrznych SN i nn, budowa linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejsce słupa do demontażu
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 63/15 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 98/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 101/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
27 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z linią światłowodową do przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci publicznej oraz zasilania odbiorców w miejscowości Kuligi i Zajączkowo
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 51/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 48/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
27 - Organizacje pozarządowe: Oferta realizacji zadania publicznego
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 127/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 121/16 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Przebudowa drogi wewnętrznej Montowo
27 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 96/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za II kwartał 2015
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 55/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
26 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 65/15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2 o pow. 0,0073 ha, położonej w obrębie Zwiniarz
26 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/167/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi ...
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 98/13 w sprawie zmiany składu Zespołu Zarządzającego projektem pn.: ˝Edukacyjna Przygoda˝
26 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 91/15 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 39/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 117/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 82/14 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku mieszkalnym, na nieruchomości oznaczonej działką nr 95/1, położonej w obrębie Kuligi
26 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
26 - Praca: Informacja w sprawie wyboru osób na Lokalnego Animatora Sportu
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 16/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości na współwłasność
26 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 95/13 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2013 rok
26 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 79/16 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
25 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 167/15 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku..
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 88/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 124/16 w sprawie zmiany osobowej składu zespołu interdyscyplinarnego
25 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie na dzień 25 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 123/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
25 - Przetargi: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha, położonej w obrębie Ostaszewo
25 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy istniejącej obory w miejscowości Kuligi, gm. Grodziczno, na działce ewidencyjnej nr 235/3
25 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/67/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem ...
25 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii napowietrznej SN 15 kV i budowy stanowiska słupowego z rozłącznikiem dla przyłączenia w energię elektryczną elektrowni biogazowej rolniczej ˝BIOGAL˝
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 115/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
25 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/298/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 – 2020
25 - Ogłoszenia: Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 38/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
25 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków i placów zabaw należących do Gminy Grodziczno
25 - Obwieszczenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 89/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 63/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
25 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 22.10.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 46/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na d
25 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 71/14 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 135, 140
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 99/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oceny złożonych ofert
24 - Przetargi: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138/7, 138/8, 138/9, 138/10 stanowiących własność Gminy Grodziczno
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 103/13 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 102/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 101/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 39/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 31/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 181/1, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 134/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
24 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 131/16 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 125/6, położonej w obrębie Mroczenko
24 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Grodziczno
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 15/16 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2016 roku
24 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 19.11.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
24 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 95/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
24 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w Gminie Grodziczno
24 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii napowietrznej SN 15 kV i budowy stanowiska słupowego z rozłącznikiem dla przyłączenia w energię elektryczną elektrowni biogazowej rolniczej ˝BIOGAL˝
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/13 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 104/1 i 105/4, położonych w obrębie Rynek
24 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 158/15 w w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Montowie
24 - System gospodarki odpadami: NOWE ZASADY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DZIAŁEK LETNISKOWYCH I REKREACYJNYCH
23 - Praca: Wójt Gminy Grodziczno zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na wykonanie zlecenia jako animator sportu na terenie kompleksu Orlik 2012 w Nowym Grodzicznie w 2017 roku
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 37/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie
23 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 28 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Grodziczno na, które serdecznie zaprasza
23 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – wycinka drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno
23 - Organizacje pozarządowe: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w celu wspierania i rozwoju sportu przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Grodziczno
23 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 26/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 176/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 52/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 67/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
23 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem po byłej szkole i budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Montowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/5 o pow. 0,5
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 64/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1 o pow. 0,0258 ha, położonej w obrębie Zwiniarz
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 80/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
23 - Ogłoszenia: Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna
23 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 101/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
23 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn
22 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 92/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
22 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno
22 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku świetlicy wiejskiej w Rynku na dz. nr 130/2 obręb Rynek
22 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVIII/309/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
22 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 16.12.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
22 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Planowania przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 69/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 103/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za i półrocze 2015 r.
22 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 8/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 126/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 89/15 w sprawie składu i zasad powołania członków Rady Sportu w Gminie Grodziczno oraz nadania Radzie Sportu regulaminu działania
22 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 84/15 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ˝Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Grodziczno˝
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 155/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
22 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 43/15 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
21 - Ogłoszenia: Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy
21 - Przetargi: Wykaz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Ostaszewo, dz. nr 59/30 o pow. 0,0185 ha
21 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVI/295/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 – 2020
21 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
21 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Grodziczno
21 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/303/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1 o pow. 0,0949 ha, położonej w obrębie Świniarc
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 96/13 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/16, położonej w obrębie Nowe Grodziczno
21 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zapytanie ofertowe – przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 116 w Mrocznie
21 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
21 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIII/207/2017 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno, gmina Grodziczno
21 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR VIII/65/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 41/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 49/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 67/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
21 - Organizacje pozarządowe: Sprawozdanie
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 81/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 r
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 85/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 r
21 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji
21 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - uruchomienie eksploatacji kruszywa naturalnego na działce nr 317/2, obręb Mroczno
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 130/16 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 126/4, 130/3 położonych w obrębie Mroczenko
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 125/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
21 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 162/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
21 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – usługi geodezyjne
21 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/72/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
21 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno
21 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 5.11.2015 roku na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
21 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2016/2017
20 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 25.09.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
20 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja z otwarcia ofert – przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 116 w Mrocznie
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 74/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
20 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 59/16 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 83/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na powierzenie zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 90/15 w sprawie ustalenia imiennego składu Rady Sportu działającej przy Wójcie Gminy Grodziczno
20 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu w 2016 roku
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 106/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
20 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 69/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 15/17 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytk
20 - 2017: Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok
20 - Ogłoszenia: Przewodniczący Rady Gminy w Grodzicznie zwołuje na dzień 24.08.2015 roku na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie Wspólnych Komisji na które serdecznie zaprasza
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 100/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
20 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – dostawa kruszywa
20 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/74/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 154/15 w sprawie Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Grodziczno w 2016 roku
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 97/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oceny złożonych ofert
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 105/13 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2014 – 2020
20 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie na dzień 2 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Grodziczno na, które serdecznie zaprasza
20 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
20 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – przebudowa drogi wewnętrznej Montowo
20 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 176/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
20 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
20 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541
20 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 75/14 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
20 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy powiązania SN (linia kablowa SN 15-kV) pomiędzy odgałęzieniem w kierunku łącznika O6-1452 (ciąg liniowy GPZ Lidzbark Welski – Lubawa nr 0030/19),...
20 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 155/16 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
19 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zmianie umowy – świadczenie usług transportowych uczniów
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 76/15 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/1, 46/2
19 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – zakup wraz z dostawą kruszywa do remontu dróg
19 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 62/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
19 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy zwołuje w sali Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
19 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług transportowych uczniów
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 23/17 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 120/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie n a 2015 rok
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 34/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
19 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje na dzień 10.09.2015 r. o godz. 10:00 posiedzenie na które serdecznie zaprasza
19 - Przetargi: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rynek: dz. nr 138/7 o pow. 0,3008 ha; dz. nr 138/8 o pow. 0,3039 ha; dz. nr 138/9 o pow. 0,3154 ha; dz. nr 138/10 o pow. 0,39
19 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 15/17 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytk
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 45/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie na 2014 rok
19 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 132/16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
19 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zmiana ogłoszenia - przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn
19 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/193/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Grodziczno i Nowe Grodziczno
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 6/16 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
18 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
18 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu w 2016 r. realizowane przez kluby sportowe
18 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy
18 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 35/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
18 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 10/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 59/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
18 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zwiększenia obsady w istniejącym gospodarstwie zlokalizowanym na działce o nr 48/3 obręb Grodziczno
18 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
18 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
18 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 7/16 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 104/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
18 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja z otwarcia ofert - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji
18 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 89/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
18 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn – Kowaliki
18 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego na działce nr 317/2, obręb Mroczno
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 62/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
18 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 86/15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 78/15 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) na terenie gminy Grodziczno
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 79/15 w sprawie powołania Drużyny Wczesnego Alarmowania, Gminnego Posterunku Alarmowania i Punktów Alarmowania
18 - 2017: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - aktualizacja
18 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 56/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/5, o pow. 0,0257 ha, położonej w obrębie Rynek
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 135/15 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015
17 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
17 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja z otwarcia ofert – dostawa materiałów do remontu i utrzymania dróg dla Gminy Grodziczno
17 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 50/15 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
17 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 29/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 113/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
17 - Przetargi: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha, położonej w obrębie Ostaszewo
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 163/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
17 - Ogłoszenia: Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Grodziczno
17 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 125/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
17 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi wewnętrznej Montowo
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 149/15 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
17 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
17 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 131/15 w sprawie wytypowania punktów do wydawania tabletek jodowych oraz opracowania planu dystrybucji tabletek jodowych
17 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – dot. zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
16 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 114/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
16 - Przetargi: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, własność Gminy Grodziczno, działka nr 58/16 o pow. 0,1064 ha – położona w obrębie Ostaszewo
16 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi – Kuligi Wólka
16 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVII/300/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grodziczno, na rok 2015
16 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – wycena nieruchomości
16 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno – etap II
16 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 31/16 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
16 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/73/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziczno
16 - Organizacje pozarządowe: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie uprawiania sportu w 2016 r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Grodziczno
16 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy świetlicy wiejskiej w Rynku
16 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 19/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
16 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno w sezonie zimowym 2016/2017
16 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – budowa plaży w Rynku – etap II
16 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
16 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/71/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
16 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie NR 60/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok
15 - 2017: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
15 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie nr 2 SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II
15 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa kruszywa
15 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 134/15 w sprawie przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2015, z pominięciem otwartego konkursu ofert
15 - Przetargi: Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, działki nr: 138/7 o pow. 0,3008 ha, 138/8 o pow. 0,3039 ha, 138/9 o pow. 0,3154 ha, 138/10 o pow. 0,3995 ha, położonych w obrębie Rynek
15 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
15 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/68/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
15 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 128/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
15 - Projekty uchwał: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
15 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XI/76/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
15 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych, obręb Kuligi
15 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Gminy Grodziczno
15 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 26/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
15 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR X/75/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Grodziczno nieruchomości oznaczonych jako działki nr 213/12, 213/16, 213/17, położonych w obrębie Zwiniarz
15 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 16/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
15 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 129/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
14 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR IX/69/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 122/15 w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych
14 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541, obręb Grodziczno
14 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/201/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 42/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
14 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 105/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 112/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
14 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIV/211/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
14 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 115/15 w sprawie organizacji ewakuacji ludności w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państw i wojny
14 - Organizacje pozarządowe: Informacja o wyborze ofert i przyznaniu dotacji w zakresie sportu w 2017 r realizowane przez kluby sportowe
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 79/14 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2014/2015 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
14 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 36/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert ...
14 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Informacja o treści złożonych ofert – dot. przebudowy drogi gminnej nr 183005 N Linowiec - Montowo
13 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/185/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dn
13 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z linią światłowodową do przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci publicznej oraz zasilania odbiorców w miejscowości Kuligi, Zajączkowo …
13 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych, obręb Grodziczno, gmina Grodziczno
13 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 102/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
13 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie nr 1 SIWZ - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II
13 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 130/15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonych działkami 466, 460 ...
13 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno
13 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
13 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 116/15 w sprawie materiałów planistycznych dotyczących rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków
13 - Organizacje pozarządowe: Informacja w sprawie wyboru osób na Lokalnego Animatora Sportu
13 - 2017: Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok
12 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
12 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 93/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Kierownika referatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
12 - Zamówienia do 30 tys. euro: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 116 w Mrocznie
12 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 8/17 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
12 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
12 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty – przebudowa drogi gminnej nr 183003N Mortęgi – Kuligi Wólka
12 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 109/15 w sprawie zmian w składzie członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
12 - Organizacje pozarządowe: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Grodziczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
12 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. zwiększenia obsady w istniejącym gospodarstwie zlokalizowanym na działce o nr 48/3, obręb Grodziczno
12 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 50/17 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
12 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi wewnętrznej nr dz. 116 w Mrocznie
12 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na dz. o nr. 206/1, obręb Mroczno
12 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy przepustu na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach i Trzcinie
12 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 108/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
12 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 166,3 DJP wraz z infrastrukturą, lokalizacja inwestycji – działka nr 139/9, obręb 0015 Zajączkowo
12 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 107/15 w sprawie udzielenia pracownikowi GOPS w Grodzicznie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ...
11 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – wykonanie dokumentacji na rozbudowę, remont i termomodernizację budynków administrowanych przez Gminę Grodziczno
11 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – termomodernizacja i remont budynku domu ludowego w Mrocznie
11 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIII/209/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Boleszyn
11 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie
11 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II
11 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie wyjazdowe na które serdecznie zaprasza
11 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
11 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej na budowę boiska sportowego, piłkarskiego wraz z bieżnią oraz zapleczem sportowym w miejsowości Mroczno
11 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego drobiu o obsadzie 34,2 DJP wraz z infrastrukturą, lokalizacja inwestycji – działka nr 219, obręb 0009 Mroczno
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 126/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
11 - Uchwały Rady: UCHWAŁA NR XLVI/297/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
11 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje w sali narad Urzędu Gminy posiedzenie, na które serdecznie zaprasza
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 32/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/1, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno
11 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 123/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 33/15 w sprawie upoważnienia pracownika ds. ewidencji ludności do aktualizacji bazy PESEL w systemie rejestrów państwowych
11 - Ogłoszenia: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Grodziczno
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 118/15 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/1, położonej w obrębie Zwiniarz
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 58/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
11 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 60/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 17/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
11 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2016-2022
11 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 78/2017 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Grodziczno
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 57/2017 w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grodziczno oraz na stanowisko kierownicze jednostek organizacyjnych gmi
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 12/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 27/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2016 rok
10 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno przy drodze powiatowej Nr 1252N
10 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. rozbudowy z przebudową oraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku ZS w Nowym Grodzicznie
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 77/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 152/16 w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową, ...
10 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 23/17 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
10 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ (1) - przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn
10 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przy Radzie Gminy Grodziczno zwołuje posiedzenie wyjazdowe na które serdecznie zaprasza
10 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – świadczenie usług transportowych uczniów
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 30/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/1, położonej w obrębie Grodziczno na własność Gminy Grodziczno
10 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 10/17 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
10 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 1/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
10 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy przepusty na cieku wodnym Rynkówka w Lorkach i Trzcinie
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 119/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
10 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie – dot. przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
10 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
10 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej o docelowej mocy 2,99 MW, zlokalizowanej w miejscowości Boleszyn
10 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541
10 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXI/197/2017 w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu, i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno
10 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przy Radzie Gminy w Grodzicznie zwołuje posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów na, które serdecznie zaprasza
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 4/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
10 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIV/215/2017 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 141/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie NR 56/2017 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
10 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 111/15 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłacie zasiłków dla opiekunów
9 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
9 - Zamówienia do 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
9 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 9/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
9 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 7/17 w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
9 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Informacja o treści złożonych ofert - przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn
9 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/192/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/08 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grodziczno do Stowarzyszenia LGD na Rzecz Rozwoju
9 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 14/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
9 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn
9 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, obręb Mroczno
9 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn
9 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa budynku inwentarskiego – obory, przeznaczonej do tuczu bydła na głębokiej ściółce, na działce nr 179, 180, obręb Kowaliki
9 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
9 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 5/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
9 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termomodernizacja i remont budynku domu ludowego w Mrocznie
8 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
8 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 94/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za II kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
8 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXI/195/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Informacja o treści złożonych ofert - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno
8 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, na własność użytkownika wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/30, położonej w obrębie ...
8 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXI/196/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych gminy Grodziczno
8 - Ogłoszenia: Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury zwołuje posiedzenie na które serdecznie zaprasza
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zamówieniu – świadczenie usług transportowych uczniów
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 108/6 w miejscowości Mroczno
8 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup wraz z dostawą kruszywa do remontu dróg
8 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 18/17 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Grodziczno na lata 2017-2019
7 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – świadczenie usług transportowych uczniów
7 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/186/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jes
7 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/187/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017 – 2023
7 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z DW 541, obręb Grodziczno, gmina Grodziczno
7 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Modyfikacja SIWZ - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno
7 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
7 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi wewnętrznej Montowo
7 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
7 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/202/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 117/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
7 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 6/17 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
7 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Informacja o treści złożonych ofert – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno
7 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
7 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016
7 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
7 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 75/2017 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
7 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ – przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny
7 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie NR 67/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających ...
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług transportowych uczniów
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Informacja o treści złożonych ofert - świadczenie usług transportowych uczniów
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 121/15 w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 97/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 95/2017 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przebudowa drogi gminnej nr 183005 Linowiec - Montowo
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 138/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
6 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – dot. budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniarc
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 76/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
6 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIII/206/2017 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 11/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Informacja o treści złożonych ofert – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SWIZ - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
6 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/204/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
6 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 34/17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych …
6 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/203/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn-Kowaliki
6 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny
6 - Organizacje pozarządowe: Zarządzenie NR 75/2017 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
5 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 67/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających ...
5 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 147/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – świadczenie usług trans-portowych uczniów
5 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXI/198/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodziczno
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec – Montowo
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Modyfikacja treści SIWZ (2) – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Grodziczno
5 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 68/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
5 - Zamówienia do 30 tys. euro: Zawiadomienie o wynikach postępowania – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Grodziczno
5 - Zamówienia do 30 tys. euro: Wyjaśnienie nr 1 zapytania ofertowego – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji
5 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIII/208/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kowaliki
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Modyfikacja nr 1 treści SIWZ – świadczenie usług transportowych uczniów
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Modyfikacja treści SIWZ - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
5 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/200/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016
5 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXII/199/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Grodziczno za 2016 r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za rok 2016
5 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 56/2017 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn-Kowaliki
5 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 33/17 w sprawie wprowadzenia druków arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno
4 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXI/194/2017 w sprawie przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
4 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Modyfikacja nr 2 treści SIWZ – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
4 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ – przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn-Kowaliki
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 2/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 13/17 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Grodziczno w 2017 roku
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 29/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
4 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIV/213/2017 w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie
4 - Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Grodzicznie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/239/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia ˝Programu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na lata 2010 – 2032 dla Gminy
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 87/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 3/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 86/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
4 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
4 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 74/2017 w sprawie zmiany osobowej zespołu interdyscyplinarnego
4 - System gospodarki odpadami: INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 84/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzicznie
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 83/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 16/17 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2017 roku
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 37/17 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
3 - System gospodarki odpadami: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
3 - Zamówienia powyżej 30 tys. euro: Wyjaśnienie SIWZ – dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 35/17 w sprawie zmiany centralizacji w zakresie podatków od towarów i usług Gminy Grodziczno oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 71/2017 w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny stanu faktycznego materiałów, wyposażenia i sprzętu OC
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 72/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 r.
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 137/15 w sprawie opracowania Planu Ochrony Cywilnej Gminy Grodziczno
3 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIII/210/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2017-2023
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 22/17 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
3 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 144/15 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno
3 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIV/214/2017 w sprawie przyjęcia ˝Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Grodziczno˝
3 - Uchwały Rady: Uchwała Nr XXXIV/212/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowomiejskiemu
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 30/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 63/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oceny złożonych ofert …
2 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodziczno przy drodze powiatowej Nr 1252N na dz. nr 37 obręb Grodziczno
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 66/2017 w sprawie rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 79/2017 w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Grodziczno
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 41/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu ˝Termomodernizacja budynku administracyjnego UG Grodziczno˝
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 145/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grodzicznie
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za I kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 32/17 w sprawie aktualizacji zasad rachunkowości
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 133/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 150/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej Obrony Cywilnej
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 89/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2 - Obwieszczenia: Obwieszczenie - budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania...
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 85/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 26/17 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 80/2017 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 82/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …
2 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 28/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 7/15 w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy Grodziczno na 2015 rok
1 - Obwieszczenia: Obwieszczenie – budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami i infrastrukturą, w miejscowości Boleszyn, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 147/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 39/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 128/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 43/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu ˝Termomodernizacja Domu Ludowego w Mrocznie˝
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 145/15 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2015 rok
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 157/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 36/17 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na rok 2017
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 114/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/1, położonej w obrębie Trzcin
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 90/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 96/2017 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 24/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/5 o pow. 0,56 ha
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 142/15 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Grodziczno oraz kontroli obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materia
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 140/15 w sprawie zmiany osobowej składu zespołu interdyscyplinarnego
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 25/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2016 rok
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 81/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 55/2017 w sprawie wprowadzenia planu kontroli na rok 2017 w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 42/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu ˝Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zajączkowie˝
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 54/2017 w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w celu realizacji zadań e-klubów w ramach projektu ˝E-kompetencje bez barier˝ nr POPC.03.01.00-00-0007/16
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 132/15 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 142/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 45/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 40/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 73/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 r.
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 64/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 65/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert …
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 69/2017 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z ˝Funduszu Zdrowotnego˝
1 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 70/2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 59/30 położonej w obrębie Ostaszewo
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 100/14 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2015-2020
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 101/14 w sprawie projektu budżetu Gminy Grodziczno na rok 2015.
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 102/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości na współwłasność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla dzierżawców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/3
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 105/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 104/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 107/14 w sprawie wprowadzenia planu kontroli na rok 2015 w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 106/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 103/14 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 120/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 132/14 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Grodzicznie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 131/14 w sprawie zasad gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 129/14 w sprawie ustalenia zasad oraz określenia wysokości wydatków na jubileusze urodzin oraz jubileusze pożycia małżeńskiego
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 133/14 w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Grodzicznie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 127/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 125/14 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 124/14 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 126/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 123/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 104/5, położonej w obrębie Rynek
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 121/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 108/14 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 119/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 118/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 117/14 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Gminę Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 115/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/3, położonej w obrębie Trzcin
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 113/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 112/14 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji jako działka nr 59/8 położonej w obrębie Trzcin
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 111/14 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 59/6, 59/4, położonych w obrębie Trzcin
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 110/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 109/14 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 122/14 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 73/2013 w sprawie polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 151/16 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 149/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 148/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 146/16 w sprawie Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 144/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 143/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 159/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 140/16 w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Grodziczno w 2017 roku
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 156/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 61/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Budowa plaży w Rynku - etap II˝
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 62/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno, ustalonej przy ogłoszeniu I i II przetargu ustnego nieograniczonego
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 31/17 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno – Boleszyn˝
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 136/15 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 139/15 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku budżetu Gminy Grodziczno za III kwartał 2015
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 143/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 146/15 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2015 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 141/16 w sprawie polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Grodzicznie oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 163/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 91/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 38/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 47/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 48/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 51/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 88/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 52/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 153/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 164/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 154/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 162/16 w sprawie określenia proporcji zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów rozliczeń podatku VAT dla Urzędu Gminy w Grodzicznie, SP w Boleszynie, SP w Zajączkowie, SP w Zwiniarzu....
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 161/16 w sprawie centralizacji w zakresie podatków od towarów i usług Gminy Grodziczno oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 160/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 21/17 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 158/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie nr 20/17 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych …
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie Nr 99/14 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2014 rok
0 - Zarządzenia Wójta: Zarządzenie NR 53/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok

Procedury
821 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek od nieruchomości od osób prawnych
803 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
649 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek leśny od osób fizycznych
641 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo: Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego
598 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo: Zmiany w obowiązujących planach miejscowych
591 - Podatki i opłaty lokalne: Łączne zobowiązanie pieniężne
529 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek rolny od osób prawnych
529 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo: Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym
529 - Ochrona Środowiska: Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.
521 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo: Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
519 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek leśny od osób prawnych
460 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek rolny od osób fizycznych
438 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek od środków transportu
417 - Mieszkania: Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Grodziczno.
405 - Mieszkania: Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
400 - Gospodarka komunalna: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
397 - Meldunki: Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
395 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Sporządzenie aktu urodzenia
394 - Nieruchomości: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
389 - Meldunki: Wymeldowanie z pobytu stałego
388 - Gospodarka komunalna: Zezwolenie na świadczenie usług wielu zakresach (koncesje)
384 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa
375 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
368 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
368 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo: Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych
364 - Udostępnianie danych: Udzielanie informacji publicznej na wniosek
346 - Podatki i opłaty lokalne: Podatek od posiadania psów
341 - Podatki i opłaty lokalne: Opłata targowa
339 - Gospodarka komunalna: Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
330 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności
322 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat
318 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą
315 - Meldunki: Zameldowanie na pobyt stały
308 - Inne: Dodatki mieszkaniowe
304 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
304 - Nieruchomości: Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic
300 - Nieruchomości: Prawo pierwokupu
299 - Meldunki: Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)
297 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych.
295 - Inne: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
294 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
294 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
292 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
290 - Nieruchomości: Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
290 - Małżeństwa, narodziny, zgony: Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
284 - Nieruchomości: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Grodziczno w drodze bezprzetargowej
280 - Nieruchomości: Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
279 - Nieruchomości: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy
277 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
275 - Inne: Udzielanie informacji publicznej na wniosek
272 - Dowody osobiste: Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia.
271 - Nieruchomości: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
263 - Dowody osobiste: Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat.
254 - Nieruchomości: Przygotowanie umów użyczenia
236 - Inne: Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
232 - Meldunki: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
228 - Rolnictwo: Zasady zgłaszania szkód w rolnictwie
227 - Inne: Wniosek o wydanie zezwolenia na używanie petard
189 - Meldunki: Meldowanie po nowemu
83 - Działalność gospodarcza: Działalność gospodarcza
63 - Koncesje alkoholowe: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
49 - Koncesje alkoholowe: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
47 - Dofinansowanie kosztów kształcenia: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
30 - Dofinansowanie kosztów kształcenia: Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA