Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 17 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Grodziczno
13-324 Grodziczno,
tel. 564729710, fax 564729725
e-mail: ug@grodziczno.pl, http: www.grodziczno.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-08-16 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 110/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2017-08-09 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 109/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie z oddziałem przedszkolnym z siedzibą w Nowym Grodzicznie 83
2017-08-09 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 108/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie ˝Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez utworzenie miejsc w 
2017-08-09 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 107/2017 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. ˝Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Grodziczno przez utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego˝
2017-08-09 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 106/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami
2017-08-09 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 105/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-08-07 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 104/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2017-08-03 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 103/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Kierownika referatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-08-03 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 102/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-08-03 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 101/2017 w sprawie materiałów planistycznych dot. rodzaju i szczegółowości składanych materiałów i wniosków, planów rzeczowych,…
2017-08-03 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 100/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym powołanej Komisji Przetargowej
2017-08-02 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 99/2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodziczno za I półrocze 2017 r.
2017-07-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 98/2017 w sprawie zmian w składzie osobowym powołanej Komisji Przetargowej
2017-07-19 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 97/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2017-07-18 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 96/2017 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2017-07-18 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 95/2017 w sprawie powołania Komisji Socjalnej
2017-07-18 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 94/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za II kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
2017-07-18 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 93/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Kierownika referatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-07-18 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 92/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-07-18 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 91/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
2017-07-17 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 90/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2017-07-17 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 89/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2017-07-07 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 88/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
2017-06-30 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 87/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017-06-30 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 86/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-06-30 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 85/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017-06-29 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 84/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzicznie
2017-06-27 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 83/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
2017-06-23 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 82/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …
2017-06-22 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 81/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-06-20 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 80/2017 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości
2017-06-16 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 79/2017 w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Grodziczno
2017-06-16 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 78/2017 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Grodziczno
2017-06-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 77/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Grodziczno
2017-06-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 76/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2017-06-01 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 75/2017 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
2017-06-01 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 74/2017 w sprawie zmiany osobowej zespołu interdyscyplinarnego
2017-05-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 73/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 r.
2017-05-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 72/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 r.
2017-05-24 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 71/2017 w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny stanu faktycznego materiałów, wyposażenia i sprzętu OC
2017-05-23 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 70/2017 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na własność dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 59/30 położonej w obrębie Ostaszewo
2017-05-22 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 69/2017 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z ˝Funduszu Zdrowotnego˝
2017-05-22 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 68/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
2017-05-16 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 67/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających ...
2017-05-16 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 66/2017 w sprawie rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Grodziczno
2017-05-16 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 65/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania oceny złożonych ofert …
2017-05-15 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 64/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2017-05-12 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 63/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oceny złożonych ofert …
2017-05-10 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 62/2017 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Grodziczno, ustalonej przy ogłoszeniu I i II przetargu ustnego nieograniczonego
2017-05-08 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 61/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Budowa plaży w Rynku - etap II˝
2017-05-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 60/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok
2017-05-04 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 59/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-05-04 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 58/2017 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-05-04 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 57/2017 w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grodziczno oraz na stanowisko kierownicze jednostek organizacyjnych gmi
2017-04-28 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 56/2017 w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ...
2017-04-26 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 55/2017 w sprawie wprowadzenia planu kontroli na rok 2017 w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodziczno
2017-04-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 54/2017 w sprawie ustalenia stawek kosztów eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych w celu realizacji zadań e-klubów w ramach projektu ˝E-kompetencje bez barier˝ nr POPC.03.01.00-00-0007/16
2017-04-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 53/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017-04-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 52/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-04-25 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 51/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-04-24 / 2017-12-31
Zarządzenie Nr 50/17 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-04-24 / 2017-12-31
Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Grodziczno za I kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
2017-04-21 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 48/2017 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-04-21 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 47/2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017-04-11 / 2017-12-31
Zarządzenie Nr 46/17 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Grodzicznie
2017-04-06 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 45/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 138/7, 138/8, 138/9, 138/10, położonych w obrębie Rynek
2017-04-06 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 44/17 w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Grodziczno oraz na stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych gminy
2017-04-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 43/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu ˝Termomodernizacja Domu Ludowego w Mrocznie˝
2017-04-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 42/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu ˝Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zajączkowie˝
2017-04-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 41/2017 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości projektu ˝Termomodernizacja budynku administracyjnego UG Grodziczno˝
2017-04-05 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 40/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli
2017-04-03 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 39/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2017-04-03 / 2017-12-31
Zarządzenie NR 38/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego …
2017-03-30 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 37/17 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017-03-30 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 36/17 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na rok 2017
2017-03-24 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 35/17 w sprawie zmiany centralizacji w zakresie podatków od towarów i usług Gminy Grodziczno oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych
2017-03-24 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 34/17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych …
2017-03-24 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 33/17 w sprawie wprowadzenia druków arkuszy organizacyjnych publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziczno
2017-03-24 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 32/17 w sprawie aktualizacji zasad rachunkowości
2017-03-24 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 31/17 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu ˝Przebudowa drogi gminnej nr 183015N Sugajno – Boleszyn˝
2017-03-23 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 30/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2017-03-17 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 29/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
2017-03-09 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 28/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2017-03-06 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 27/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2016 rok
2017-03-01 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 26/17 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodziczno
2017-03-01 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 25/17 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2016 rok
2017-02-22 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 24/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/5 o pow. 0,56 ha
2017-02-22 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 23/17 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert oraz przyznania dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
2017-02-17 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 22/17 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno
2017-02-17 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 21/17 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-02-16 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 20/17 w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych …
2017-02-14 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 19/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok
2017-02-07 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 18/17 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Grodziczno na lata 2017-2019
2017-02-03 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 17/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
2017-01-27 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 16/17 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Grodziczno w 2017 roku
2017-01-25 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 15/17 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności i pożytk
2017-01-25 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 14/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
2017-01-19 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 13/17 w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Grodziczno w 2017 roku
2017-01-17 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 12/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2017-01-17 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 11/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2017-01-17 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 10/17 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert oraz przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy Grodziczno przez organizacje pozarządowe
2017-01-16 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 9/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej
2017-01-03 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 8/17 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2017 rok
2017-01-03 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 7/17 w sprawie sporządzenia planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2017 rok
2017-01-02 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 6/17 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
2017-01-02 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 5/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
2017-01-02 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 4/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
2017-01-02 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 3/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
2017-01-02 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 2/17 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie do prowadzenia postępowań w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin …
2017-01-02 / 2017-12-31
Zarządzenie nr 1/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na przyznanie dotacji z budżetu Gminy Grodziczno dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ...
 
Archiwalne

2016-12-29 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 164/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
2016-12-29 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 163/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016-12-29 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 162/16 w sprawie określenia proporcji zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów rozliczeń podatku VAT dla Urzędu Gminy w Grodzicznie, SP w Boleszynie, SP w Zajączkowie, SP w Zwiniarzu....
2016-12-29 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 161/16 w sprawie centralizacji w zakresie podatków od towarów i usług Gminy Grodziczno oraz jej samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych
2016-12-28 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 160/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
2016-12-28 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 159/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
2016-12-22 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 158/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
2016-12-22 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 157/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016-12-22 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 156/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno i powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Grodziczno
2016-12-19 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 155/16 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
2016-12-15 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 154/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
2016-12-15 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 153/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
2016-12-14 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 152/16 w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową, ...
2016-12-14 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 151/16 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy
2016-12-01 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 150/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej Obrony Cywilnej
2016-11-30 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 149/16 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Grodziczno odrębnymi ustawami na 2016 rok
2016-11-30 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 148/16 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki Urząd Gminy w Grodzicznie na 2016 rok
2016-11-30 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 147/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016-11-23 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 146/16 w sprawie Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Grodzicznie
2016-11-23 / 2016-12-31
Zarządzenie nr 145/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grodzicznie
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 72 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA