Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Nowa Sól
67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a
tel. (68) 387 20 16, 387 20 17, fax (68) 387 32 77
e-mail: sekretariat@gminanowasol.pl, http: www.gminanowasol.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 29 czerwca 2017 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 r. (pobierz)
 2. Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na 2017 r. (pobierz)
 3. Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Nowa Sól w trybie przetargu. (pobierz)
 4. Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Lubięcin, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
 5. Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmianydo Uchwały nr XXVI/153/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie współpracy Gminy Nowa Sól z Powiatem Nowosolskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1044F Nowe Żabno - Drwalewice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. (pobierz)
 6. Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2016 rok. (pobierz)
 7. Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowa Sól  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. (pobierz)

 

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Nowa Sól - 25 maja 2017 r.

 

1. Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Nowa Sól. (pobierz)

2. Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Wójta Gminy Nowa Sól dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Nowa Sól w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. (pobierz)

3. Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w roku 2017". (pobierz)

 4. Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie dopłat do taryfy WH1 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Nowa Sól. (pobierz)

 5. Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowa Sól na 2017 rok. (pobierz)

 

 XXXV Sesja Rady Gminy Nowa Sól – 27 kwietnia 2017 r.

 

1. Uchwała Nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. (pobierz)

  2. Uchwała Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nowa Sól na rok 2017. (pobierz)

 3. Uchwała Nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. (pobierz)

4. Uchwała Nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet sołtysom Gminy Nowa Sól. (pobierz)

5. Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowa Sól. (pobierz)

6. Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. (pobierz)

7. Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich  i restauratorskich w zabytkowym kościele cmentarnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zlokalizowanym w m. Lubięcin, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Nowa Sól – 30 marca 2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie (pobierz)
 2. Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól do nowego ustroju szkolnego (pobierz)
 3. Uchwała Nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pobierz)
 4. Uchwała Nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na rok 2017 (pobierz)
 5. Uchwała Nr XXXIV/209/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól na lata 2017-2026 (pobierz)
 6. Uchwała Nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położnych na terenie gminy Nowa Sól (pobierz)
 7. Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie udzieleniu dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego, zlokalizowanym w m. Rudno, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rodziny w Lubieszowie, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubuskiego. (pobierz)
 8. Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie rozpatrzenia skargi na  działanie Wójta Gminy Nowa Sól (pobierz)
 9. Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zasadności skargi na działanie Wójta Gminy (pobierz)
 10. Uchwała Nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017r w sprawie przekazania wniosku (pobierz)

 

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z dnia 13 marca 2017 r.

Uchwała nr XXXIII/203/2017 (pobierz)
Uchwała nr XXXIII/204/2017 (pobierz)

 XXXII Sesja Rady Gminy Nowa Sól – 28 lutego 2017r.

 •  Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso (pobierz)
 • Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Nowa Sól na lata 2015-2020 (pobierz)
 • Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 – 14+600” (pobierz)
 • Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól (pobierz).
 • Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017r w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy Nowa Sól i osób fizycznych (pobierz)

XXXI Sesja Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXXI/189/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/190/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/191/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/192/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/193/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/194/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/195/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/196/2017 (pobierz)

Uchwała nr XXXI/197/2017 (pobierz)

 

XIV Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2004r.

 

XV Sesja Rady Gminy z dnia 31 maja 2004r.

 

XVI Sesja Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2004

 

XVII Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2004r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/103/04

 

XVIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2004r.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/108/04

 
Data wytworzenia: 2012-04-28
Data udostępnienia: 2012-04-28
Ilość wyświetleń: 18438
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Krzysztof Stefański

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 34 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA