Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Dominowie
63-012 Dominowo, ul. Centralna 7
tel. +48.612859213, fax +48.616231533
e-mail: urzad@dominowo.pl, http: www.dominowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-06-19
Informacja z otwarcia ofert na ˝ Rozbudowę transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝ .
2017-06-02
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.
2017-06-02
Ogłoszenie o przetargu na ˝Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.
2017-05-22
Informacja z otwarcia ofert na ˝Rozbudowę infrastruktury transpotu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝ .
2017-05-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7˝.
2017-05-05
Zawiadomienie o unieważnieniu pisemnego przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ LO90M.
2017-05-05
Ogłoszenie o przetargu na ˝Rozbudowę infrastruktury transportu publicznego - zatoki i przystanki postojowe w Gminie Dominowo - przebudowa i utwardzenie˝.
2017-04-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji˝.
2017-04-18
Informacja z otwarcia ofert ˝Termomodernizacja budynku na ul. Centralnej 7˝
2017-04-11
Ogłoszenie o pisemnym przetragu na sprzedaż autobusu JELCZ LO90M.
2017-04-10
Zapytanie Nr 1 do przetargu ˝Termomodernizacja budynku na ul. Centralnej 7˝.
2017-03-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Budowę sieci gazowej Rusibórz - Orzeszkowo - Dominowo˝.
2017-03-29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
2017-03-29
Ogłoszenie o przetargu na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7˝.
2017-03-29
Informacja z otwarcia ofert na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7 ˝.
2017-03-29
Informacja z otwarcia ofert na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja c.o. oraz wykonanie wentylacji˝.
2017-03-28
Zapytanie do przetargu - poprawiony załącznik Nr 3 i 8.
2017-03-24
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ LO90M.
2017-03-14
Ogłoszenie o przetargu na ˝Termomodernizację budynku na ul. Centralnej 7˝
2017-03-13
Ogłoszenie o przetargu na ˝Termodernizację budynku na ul. Centralnej 7 - budowa kotłowni gazowej, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji˝.
2017-02-17
Informacja z otwarcia ofert na ˝Budowę sieci gazowej Rusibórz - Orzeszkowo - Dominowo˝.
2017-02-16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrstrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna, Wierzbowa˝.
2017-02-16
Plan zamówień publicznych Gminy Dominowo powyżej 30 000 euro zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia w 2017 roku.
2017-02-14
Zapytanie Nr 5 do przetargu ˝Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo˝.
2017-02-09
Zapytanie Nr 4 do przetargu ˝Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo˝.
2017-02-09
Zapytanie Nr 3 do przetargu ˝Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo˝.
2017-02-03
Zapytanie Nr 2 do przetargu: ˝Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo˝.
2017-02-03
Zapytanie Nr 1 do przetargu: ˝Budowa sieci gazowej Rusibórz-Orzeszkowo-Dominowo˝.
2017-01-31
Ogłoszenie o przetargu na ˝ Budowę sieci gazowej Rusibórz - Orzeszkowo- Dominowo˝.
2017-01-23
Informacja z otwarcia ofert na ˝Budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i  Wierzbowa.
2017-01-23
Informacja z otwarcia ofert na ˝Budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i  Wierzbowa.
2017-01-19
Zapytanie Nr 4 do przetargu:˝Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa˝.
2017-01-19
Zapytanie Nr 4 do przetargu:˝Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa˝.
2017-01-18
Zapytanie Nr 3 do przetargu:˝Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa˝.
2017-01-16
Zapytanie Nr 2 do przetargu: ˝Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową -miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa.˝
2017-01-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo˝
2017-01-12
Zapytanie Nr 1 do przetargu: ´´Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową -miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa.˝
2017-01-05
Ogłoszenie o przetargu na: ˝Budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową - miejscowość Dominowo ul. Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa.
2016-12-14
Ogłoszenie o zamówieniu na: ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo˝.
2016-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych˝.
2016-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych˝.
2016-04-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ;˝Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych - etap tłuczeń˝.
2014-06-27
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu jako terenu wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego
2014-04-18
Informacja uszczegóławiająca do przetargu ˝ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Poświątno, budowa nawierzchni na ul. Polnej w Dominowie, przebudowa drogi gminnej w m. Bagrowo ...
2014-04-03
Uzupełnienie do przetarg nieograniczonego ˝Budowa sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę miejscowości Rusibórz, Rusiborek, Kopaszyce, Gablin Bagrowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowościDomin
 
Archiwalne

2017-07-07 / 2017-07-21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-03-17 / 2016-03-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.....
2016-02-23 / 2016-03-28
Zapytanie nr 1 do przetargu ˝Zakup używanego autobusu podmiejskiego - międzymiastowego˝
2016-02-17 / 2016-03-23
Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym ˝Zakup używanego autobusu podmiejskiego- międzymiastowego˝
2015-11-02 / 2015-11-17
Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż samochodu strażackiego-oświetleniowego FS LUBLIN ŻUK A15.
2015-10-29 / 2015-11-20
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Autobusu SETRA S215 UL.
2015-10-20 / 2015-11-03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej.
2015-10-09 / 2015-10-25
Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej do obiektów Gminnych i jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2016-31.12.2017
2015-10-01 / 2015-10-15
Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego FS Lublin Żuk A15.
2015-09-21 / 2015-10-05
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
2015-09-21 / 2015-10-05
Ogłoszenie dzierżawa gruntów
2015-09-17 / 2015-10-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Zakup używanego autobusu-podmiejskiego-międzymiastowego˝
2015-09-16 / 2015-10-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych.
2015-09-10 / 2015-09-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty˝Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych -etap tłuczeń˝.
2015-08-28 / 2015-09-11
Zapytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego: ˝Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-etap tłuczeń˝
2015-08-21 / 2015-09-09
Ogłoszenie o przetargu na : ˝Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych etap tłuczeń˝.
2015-08-19 / 2015-08-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ˝ Zakup używanego autobusu - podmiejskiego-międzymiastowego˝.
2015-07-16 / 2015-08-20
Ogłoszenie o przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dominowie.
2015-06-18 / 2015-07-10
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
2015-06-18 / 2015-07-10
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 12 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA