Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
tel. (86) 2755036, fax (86) 2755116
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl, http: www.umczyzew.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
152668 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
14717 - Uchwały Rady Miejskiej, str. 1
13682 - Akty prawne, str. 1
12958 - Zarządzenia Burmistrza, str. 1
12531 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
8765 - Strategie, plany, programy rozwoju gminy, str. 1
8320 - Urząd Miejski, str. 1
7332 - Organy Gminy, str. 1
5410 - Gminne jednostki organizacyjne, str. 1
5244 - Finanse, str. 1
5172 - Protokoły posiedzeń rady i komisji, str. 1
4450 - Burmistrz Czyżewa, str. 1
4399 - Wybory powszechne, str. 1
4102 - Struktura organizacyjna, str. 1
3854 - Jednostki pomocnicze-sołectwa, str. 1
3466 - Majątek podmiotu, str. 1
3159 - Budżet, str. 1
3145 - Referaty, str. 1
3144 - Rada Miejska w Czyżewie, str. 1
3137 - Podatki i opłaty, str. 1
2664 - Dług publiczny, str. 1
2664 - Uchwały Rady Miejskiej, str. 2
2652 - Majątek jednostek podległych, str. 1
2644 - Uchwały Rady Miejskiej, str. 3
2555 - Zarządzenia Burmistrza, str. 2
2506 - Formularze do pobrania, str. 1
2061 - Uchwały Rady Miejskiej, str. 5
2054 - Dochody i straty spółek, str. 1
2036 - Wybory parlamentarne 2007, str. 1
2007 - Skorowidz Uchwał Rady Gminy, str. 1
2001 - Zarządzenia Burmistrza, str. 3
1923 - Prowadzone rejestry i ewidencje, str. 1
1877 - Sprawozdania z wykoniania budżetu, str. 1
1763 - Rejestr skarg i wniosków / Udostępnianie dokumentów, str. 1
1740 - Zarządzenia Burmistrza, str. 5
1728 - Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego, str. 1
1695 - Zarządzenia Burmistrza, str. 6
1662 - Zarządzenia Burmistrza, str. 4
1639 - Akty prawa miejscowego, str. 1
1612 - Uchwały Rady Miejskiej, str. 4
1607 - Wykaz spraw urzędowych, str. 1
1603 - System Zarządzania Jakością, str. 1
1592 - Uchwały Rady Miejskiej, str. 6
1506 - Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw, str. 1
1427 - Rządowe Centrum Legislacji, str. 1
1289 - Zarządzenia Burmistrza, str. 7
1286 - Statut Gminy, str. 1
1285 - Wybory samorządowe 2006, str. 1
1252 - Wybory samorządowe 2010, str. 1
1235 - Referendum, str. 1
1221 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2008, str. 1
1085 - , str. 1
1062 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, str. 1
949 - Wybory samorządowe 2006, str. 2
438 - Dziennik Ustaw, str. 1
419 - Monitor Polski, str. 1
382 - , str. 2
111 - Program 500+, str. 1
1 - Przetargi, str. 1
0 - Referat Gospodarki Komunalnej, str. 1
0 - Referat Finansowy, str. 1
0 - Ogłoszenia, str. 1
0 - Referat Rozwoju Gospodarczego, str. 1

aktualności
4069 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy parku zabaw i wypoczynku w Czyżewie - Osadzie
2796 - Przetargi: SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - nazwa zadania: Stawiamy na dobrą i beżpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie
2685 - Przetargi: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne
1169 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
968 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu ˝Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew˝ w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 ...
914 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
897 - Ogłoszenia: INFORMACJA
840 - Ogłoszenia: Postanowienie - ocena oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej
751 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym
745 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w Czyżewie wraz z poprawą odwodnienia i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych
731 - Ogłoszenia: Planowana inwestycja mieszkaniowa w Czyżewie
705 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dnia 8 września 2011r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i funduszy strukturalnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Czyżewie
687 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
662 - Ogłoszenia: Wnioski o płatności obszarowe - informacja
650 - Ogłoszenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie informuje:
646 - Wybory parlamentarne 2011: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - informacje
636 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci dróg gminnych
635 - Przetargi: przetarg nieograniczony - kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną
635 - Ogłoszenia: BURMISTRZ CZYŻEWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czyżewie inspektora ds. wypłaty wynagrodzeń
621 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwradzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz docieplenie budynku szkoły
617 - Ogłoszenia: Wzrost kosztów związnych z wywozemi i unieszkodliwianiem odpadów
617 - Przetargi: Przebudowa dróg gminnych ˝Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107995 B Siennica Lispusy - Siennica Pierce...
617 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - 1.Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 107955B Godlewo Piętaki – Siennica Klawy 2.Przebudowa dróg gminnych : ulic Kusocińskiego, Łąkowej, Okrężnej, Sybiraków położonych w msc. CzyżewC
583 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.4 MW ,abonenckiej stacji elektroenergetycznej
577 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.4 MW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elek
575 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa targowiska miejskiego w Czyżewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
575 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czyżew - Osada obrębu Czyżew Kościelny, oznaczonej nr geodezyjnym 133/33 o powierzchni 3678 m2 stanowiącej własność komunalną Gminy Czyżew-Osada.
550 - Przetargi: przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew - Osada
545 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - roboty budowlane: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy
539 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
526 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od oceny oddziaływania
523 - Ogłoszenia: Informacja na temat odbioru padłych zwierząt
523 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu piesz-jezdnego ulicy Piwnej i Krótkiej w miejscowosci Czyżew-Osada
520 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
515 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont budynku SUW w Czyżewie-Osadzie wraz z wymianą urządzeń technologicznych i budową zbiorników wyrównawczych
514 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym
507 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Klonowej w Czyżewie.
501 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Informacja o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
498 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie
494 - Przetargi: Zaproszenie do składania ofert (zamówienie poniżej 14tys euro) - Opracowanie koncepcji oraz projektu zagospodarowania parku podworskiego przy ul. Zambrowskiej w Czyżewie
491 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - przebudowa ulic: Słowackiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie oraz drogi gminnej do miejscowości Dmochy Mrozy
491 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
475 - Przetargi: Specyfikacja - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami.
474 - Przetargi: przetarg nieograniczony - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś
474 - Ogłoszenia: POMOC DLA POWODZIAN
471 - Przetargi: Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Mały Rynek w miejscowości Czyżew.
470 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na ˝ Przebudowę ulicy Polnej położonej w miejscowości Czyżew-Osada ˝
467 - Ogłoszenia: Informacja w sprawie ˝ Wsparcia stypendjalnego dla uzdolnionych uczniów 2010˝
464 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
463 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o uniewaznieniu czynności wyboru oferty, wykluczeniu wykonawcy i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej - sukcesywne dostawy paliw płynnych
460 - Przetargi: Przetarg nieogranicozny na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 107978B w miejscowości Czyżew Złote Jabłko
458 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej
458 - Ogłoszenia: INFORMACJA
454 - Ogłoszenia: Dopłaty do materiału siewnego
452 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
449 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
444 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
443 - Przetargi: przetarg nieograniczony - wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Kościelnej i Dworskiej w m. Czyżew - Osada
435 - Przetargi: Przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu . Przebudowa drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 - I odcinek 900,06m , II odcinek 408,00 m Przebudowa i rozbudowa drogi gminne
433 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew Stacja i Czyżew Złote Jabłko
432 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - dzierżawa hali
430 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.
428 - Przetargi: Przetarg na powierzchniowe utrwalenia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami dróg gminnych:Dmochy Mrozy, Jaźwiny Koczoty
426 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 6 maja 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
426 - Ogłoszenia: Informacja o rocznej kwocie granicznej należnego podastku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
423 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie centrum Czyżewa
423 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Czyżew - Osada
420 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie w ramach programu rządowego ˝Radosna Szkoła˝
420 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Norwida w Czyżewie.
419 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
418 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO GMINY CZYŻEW
416 - Ogłoszenia: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
414 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr. 107986 B Czyżew-Osada – Godlewo Kolonia o długości 2,084 km położonej na terenie gminy Czyżew-Osada. ˝
412 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. przez komisję konkursową
412 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝budowie budynku handlowo – usługowego/część usługowa – wulkanizacja opon / nr ew. 122 w obrębie Czyżew Złote
411 - Przetargi: Przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Siennica
407 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie utwardzenia nawierzchni części działki w centrum miejscowości Rosochate Kościelne
404 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew – część 1
404 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew wraz z wykonaniem map do celów projektowych
403 - Przetargi: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy.
402 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego w Czyżewie
400 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń GOK w Czyżewie
400 - Przetargi: Czyżew: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew - zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Czyżewie, w Rosochatem Kościelnym oraz w Dąbrowie Wielkiej,
399 - Przetargi: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie gminy Czyżew
399 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg gminnych
397 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew - Osada
396 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości Czyżew - Osada
390 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w m. Rosochate Kościelne
390 - Przetargi: Przebudowa i rozbudowa trzech odcinków dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zaręby Święchy
384 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie rynku w Czyżewie
384 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Krzeczkowo Szepielaki
378 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - roboty budowlane etap II zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
378 - Przetargi: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przebudowę ulicy Cmentarnej w miejscowości Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami.
371 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś
369 - Przetargi: Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew wraz z wykonaniem map do celów projektowych
368 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie gminy Czyżew
367 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży - ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Czyżewa z dnia 12 stycznia 2016 r.
359 - Przetargi: Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła
358 - Ogłoszenia: Producent Okien i Drzwi PCV w Starym Laskowcu koło Zambrowa poszukuje pracowników
358 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - roboty budowlane – etap II zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
356 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty - remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy
355 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
355 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ciągu pieszo – jezdnego ul. Mały Rynek w miejscowości Czyżew.
354 - Przetargi: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czyżew
354 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Czyżew: w miejscowościach Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki i Siennica Łukasze
354 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczo - gasniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie - Osadzie
352 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w miejscowości Szulborze Kozy oraz drogi dojazdowej Dmochy Mrozy
351 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na terenach zamkniętych (PKP)
349 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2011/2012
347 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2018r
347 - Przetargi: Modernizacja drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie o długości 945 m.
345 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na nawierzchnię na ul. Spokojnej i Strażackiej
345 - Przetargi: Przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje Boisko Orlik 2012˝
344 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi Dąbrowa Michałki - Dąbrowa Szatanki o dł. 1,095 km
344 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
344 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czyżew
343 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego oraz ul. Polnej i Piwnej w Czyżewie
341 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej we wsi Siennica Święchy
338 - Ogłoszenia: Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - Budowa stacji regazyfikacji LNG na działece 2/2 obręb Czyżew Ruś Wieś
338 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew - Osada
337 - Przetargi: SIWZ - Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dzwig osobowy
336 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie kompletnej projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzecze
334 - Ogłoszenia: Spotkanie aktywizujące z zakresu agroturystyki
334 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłączeniach
333 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: wybór najkorzystniejszej oferty - remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie nawierzchni części działki nr ew. 964/6, 966 we wsi Rosochate Kościelne
333 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu Zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
333 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Ogrodowej, Cmentarnej, Norwida w miejscowości Czyżew-Osada oraz drogi gminnej Dąbrowa Michałki położonej na terenie Gminy Czyżew-Osada
333 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew
333 - Ogłoszenia: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Czyżew
332 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - działka 133/8 położona w obrębie Kaczyn Herbasy.
331 - Przetargi: przetarg nieograniczony - remont budynku pawilonu handlowego w Czyżew
331 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - usługi - kształtowanie zieleni - etap I zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
331 - Przetargi: Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Czyżew w ramach projektu Razem do sukcesu
330 - Ogłoszenia: BURMISTRZ CZYŻEWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czyżewie podinspektora ds. gospodarki odpadami i funduszy strukturalnych
330 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg dojazdowych w Gminie Czyżew - Osada
330 - Ogłoszenia: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Czyżew
327 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE dot. budowy II odcinka drogi gminnej (ul. Przemyslowa) do pasa drogi krajowej nr 63 (ul. Nurska), budowie chodnika łączącego pas ul. Przemysłowej z ul. Kusocińskiego z placem nawrotowym dla samochodów (...)
327 - Przetargi: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w lokalizacji 0+000,00 – 0+263,60 w miejscowości Kaczyn Herbasy
326 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie stacji paliw płynnych na działce 179/9 w obrębie Czyżew-Osada˝
325 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
324 - Przetargi: Roboty budowlane wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie
323 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie
322 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty - dokumentacja projektowa na przebudowę dróg
321 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Czyżewie na odcinku ulicy Kolejowej od ulicy Ciechanowieckiej do granicy miasta – etap I 
320 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
320 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa sieci wodociągowejw m. Dąbrowa Nowa Wieś
319 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
319 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew
318 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont ośrodka zdrowia w Czyżewie - Osadzie
318 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czyżew
316 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zamontowanie wyposażenia sal przeznaczonych na Muzeum Ziemi Czyżewskiej
315 - Ogłoszenia: Burmistrz Czyżewa OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół w Czyżewie, 18-220 Czyżew ul. Polna 5
314 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Zaręby Święchy
313 - Ogłoszenia: Zarządzenie Burmistrza Czyżewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Czyżew
311 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew wraz z wykonaniem map do celów projektowych
310 - Ogłoszenia: Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.
310 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu ˝Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew ˝ w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 ....
310 - Ogłoszenia: PRZEDSIĘBIORCY ŚWIADCZĄCY USŁUGI NA TERENIE GMINY CZYŻEW
309 - Przetargi: przetarg nieograniczony - dostawa (zakup) energii elektrycznejna potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
308 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wniesieniu przez Wikar Sp. z o.o. odwołania od decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 14.04.2014 r. dot. Budowy pojedynczej elektrowni (...) w miejscowości Rosochate Kościelne na dz. ozn. 1207˝
307 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. budowy elektrowni wiatrowej w obrębie gruntów Czyżew Kościelny
307 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
307 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy
306 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- przebudowa dró gminnych
305 - Ogłoszenia: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
304 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję z dnia 12.08.2011 nr GKM.7630.6.2011 dot. budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne
304 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew - Osada
303 - Przetargi: Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew
303 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew – część 1
303 - Ogłoszenia: Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na ˝ Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
299 - Przetargi: przetarg nieograniczony - remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie nawierzchni części działki nr ew. 964/6, 966 we wsi Rosochate Kościelne
298 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.
296 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dzwig osobowy
294 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę ul. Przemysłowej w Czyżewie - Osadzie
294 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Szulborze-Kozy
294 - Przetargi: przetarg nieograniczony - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych
293 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
293 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na ˝ Opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie gminy Czyżew-Osada ˝
293 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zarzecze w Czyżewie – Osadzie.
293 - Ogłoszenia: Informacja o wolnym stanowisku pracy i ogłoszeniu naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Czyżew-Osada.
292 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - kształtowanie zieleni - etap I zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
292 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia na odcinku 658,27 m.
291 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Siennica Karasie - Siennica Lipusy - Siennica Pierce, gm. Czyżew
291 - Przetargi: Przetarg na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości (działek) zajętych pod modernizację dróg gminnych.
291 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
290 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii
290 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni ul. Kościelnej i ul. Dworskiej w miejscowości Czyżew – Osada.
289 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego włąsnością Gminy Czyżew w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31.03.2016r.
289 - Przetargi: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie gminy Czyżew
288 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Brok w ramach zadania ˝ Przebudowa ulic : Norwida, Słowackiego, Mickiewicza ,Konopnickiej w Czyżewie
288 - Przetargi: Dot. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki - Zaręby Bindugi
288 - Ogłoszenia: Uwaga właściciele psów
288 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty
287 - Przetargi: Ogłoszenie - Przebudowa dróg gminnych - Stawiamy na dobrą i beżpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie
284 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
284 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2014/2015
284 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego
284 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie II
283 - Przetargi: Przetarg na wykonanie nawierzchni na przepuście przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska
283 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkozystniejszej oferty
282 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - działka 206 położona w obrębie Kaczyn Stary.
282 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
282 - Przetargi: przetarg nieograniczony - dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepy dwuosiowej na potrzeby Gminy Czyżew
281 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare.
281 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. Siennica Karasie-Siennica Lipusy-Siennica Pierce
281 - Przetargi: Przetarg nieograniczony opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew wraz z wykonaniem map do celów projektowych
280 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zakup koparko - ładowarki
279 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty
279 - Przetargi: Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie zajęc pozalekcyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Czyżew w ramach projektu Razem do sukcesu
279 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: wybór najkorzystniejszej oferty - kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną
278 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E wszczęciu postępowania administracyjnego o  ustaleniu lokalizacji celu publicznego
276 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czyżew - Osada: inspektora ds. gospodarki komunalnej
275 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew - część 2
275 - Ogłoszenia: Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zgospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew
274 - Przetargi: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czyżew
274 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
273 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzecze
273 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 90 DJP (...) na dz. 3/2 obręb Michałowo Wielkie, gmina Czyżew
273 - Przetargi: Ogłoszenie- przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy.
273 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
272 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew
272 - Ogłoszenia: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝ - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
271 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. budowy elektrowni wiatrowej w m. Jaźwiny Koczoty
270 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew Osada przeznaczonych do sprzedaży
270 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg na wykonanie utwardzenia nawierzchni części działki w centrum miejscowości Rosochate Kościelne
270 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2012/2013
270 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie
269 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę (zakup) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynkówadministrowanych przez Gminę w Czyżewie
268 - Przetargi: SWIZ - zakup energii elektrycznej
267 - Przetargi: Dot. - przebudowa dróg gminnych - wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ
267 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Czyżewie – Osadzie.
266 - Przetargi: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświatlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
265 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2015/2016
265 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
264 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie przebudowy ulicy Apoznańskich w Czyżewie
264 - Przetargi: Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ -przebudowa dróg gminnych z dnia 25.02.2014 r
263 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew - Osada przeznaczonych do sprzedaży
263 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie programu rewitalizacji Gminy Czyżew
261 - Przetargi: Przetarg - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
261 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
261 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie wraz z niezbędną infrastrukturą
260 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej na terenie Gminy Czyzew - Osada
259 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Glinki o dł. 155 m, przebudowa drogi dojazdowej do ul. Zarzecze w  Czyżewie o dł. 35m.
259 - Przetargi: Postępownie poniżej 14 tys. euro - Wykonanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzecze Brok w Czyżewie - Osadzie
259 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Czyżew polegająca na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami.
258 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
258 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie podziałów geodezyjnych działek
258 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na nieruchomości nr 39 w obrębie Dmochy Wochy
258 - Przetargi: Pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 32
258 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 marca 2015 do 30 czerwca 2016r
257 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzedaż budynków
256 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew
256 - Przetargi: Przetarg nieograniczony Cz. I Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczo – usługowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską wraz z doziemną instalacją: elektroenergetyczną..
256 - Ogłoszenia: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
256 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia nawierzchni
255 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej (...) na działce nr 2 w obrębie Siennica Lipusy
253 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne
253 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem
252 - Ogłoszenia: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżewie
252 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie elektrowni wiatrowej - Czyżew Kościelny
251 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami.
251 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury w 2015 r.
250 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Siennica Lipusy nieruchomość nr 2
250 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czyżew
249 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 55 DJP (...) na dz. 20/2, 21/2, 32/1 obręb Siennica Gizy
249 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - wnioski o zwrot podatku akcyzowego
246 - Przetargi: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Czyżew
246 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
245 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w obrębie Siennica Szymanki gmina Czyżew na działkach nr 44/1 i 44/2
245 - Przetargi: Dotyczy: Robót remontowych wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie
244 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty
244 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na ˝Wykonanie robót remontowych przy budynku Ośrodka Zdrowia oraz utwardzenie części działki kostką brukową w miejscowości Rosochate Kościelne˝
242 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa parku zabaw i wypoczynku w Czyżewie - Osadzie
242 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
241 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
240 - Ogłoszenia: Informacja o unieważniueniu konkursu na stanowisko kierownika USC
240 - Przetargi: SIWZ - przebudowa dróg gminnych z dnia 25.02.2014
240 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś - Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew
240 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Nowej i Małej w miejscowości Czyżew
239 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 11.07.2014 decyzjii o środ. uwar. dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021 B Boruty-Goski - Goski Duże - do drogi 2020 B
238 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew-Osada
237 - Ogłoszenia: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
237 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert: utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czyżewie
236 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy bieżni łącznie ze skocznią w dal w miejscowości Czyżew - Osada
236 - Ogłoszenia: Komunikat
236 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dzwig osobowy
235 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej (...) na działce nr 1207 w obrębie Rosochate Kościelne
235 - Ogłoszenia: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2015
235 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetargu nieograniczonego na ˝Wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Kościelnej i Dworskiej w miejscowości Czyżew – Osada ˝
235 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: wybór najkorzystniejszej oferty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych dla zadania kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną
234 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Budowa obory do 55 DJP...˝ dz. nr 20/2, 21/2, 32/1 obręb Siennica Gizy
233 - Ogłoszenia: Odbiór odpadów z posesji
233 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
233 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej i Cichej w miejsowości Czyżew.
233 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie postępowania środowiskowego dot. budowy obory o obsadzie do 70 DJP (...) Kaczyn Stary dz. nr 92, 93, 94/1
232 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. elektrowni wiatrowej w miejscowości Czyżew Siedliska, nieruchomość nr 51/3
232 - Ogłoszenia: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝ - obwieszczenie o przedłużeniu terminu
232 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania
231 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
231 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej - ulicy Zarzecze w Czyżewie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kościelną do kładki na rzece Brok działki nr 179/2, 181/1 oraz przebudowa oświetlenia ulicznego
231 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - usługi transportowe
230 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu z wniosku Wikar Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pojedynczej elektrowni wiatrowej dz. nr 2 Siennica Lipusy
230 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg publicznych na terenie Gminy Czyżew - Osada
229 - Przetargi: SIWZ - Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki
229 - Ogłoszenia: Lista kandydatów
229 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
227 - Ogłoszenia: Zapytanie ofertowe - remont zabytkowej dzwonnicy w Zespole Kościoła Parafialnego w Rosochatem Koscielnem
226 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przedużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wyd. decyzji środowiskowej dot. budowy turbiny wiatrowej Dmochy Wochy dz. 39
226 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
226 - Ogłoszenia: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Czyżew - Osada: inspektor ds. ochrony środowiska
226 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
225 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulic na terenie miejscowości Czyżew - Osada
225 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń budynku Gminnego Przedszkola w Czyżewie – Osadzie
224 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie podziałów nieruchomości
224 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa o wszczęciu postępowania administracyjnego
224 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy do budynku ośrodka zdrowia w Czyżewie
223 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej ulicy Zarzecze w miejscowości Czyżew o długości 213 m
223 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na....
222 - Ogłoszenia: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
222 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w Czyżewie wraz z poprawą odwodnienia i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych
222 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania dec. o środ. uwar. dla przedsięwzięcia polegającego na ˝ Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo)
222 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości Czyżew – Osada.
220 - Przetargi: Dot. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświatlenia ulicznego i budynków admionistrowanych przez Gminę w Czyżewie.
220 - Ogłoszenia: Przerwy w dostawie energii elektrycznej
220 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - Osadzie
220 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew-Osada przeznaczonych do sprzedaży
219 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
219 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE
218 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo) na terenie gminy Czyżew
218 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - konserwacja stawów na terenie Gminy Czyżew: w miejscowościach Krzeczkowo Nowe Bieńki, Siennica Lipusy, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Dmochy Wochy, Brulino Piwki
218 - Ogłoszenia: Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013
216 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty
216 - Przetargi: Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych (Czyżew Sutki) - 24.02.2014
216 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE
216 - Przetargi: dostawa pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew.
215 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
215 - Ogłoszenia: Przerwy w dostawie prądu
214 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.5 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
214 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew - Osada
214 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew
213 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2011/2012
213 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dowóz uczniów do szkół
213 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu strefy przemysłowej w miejscowosci Czyżew-Osada
213 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy .
212 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa wiaty magazynowej i suszarni słomy przez firmę BIOMAZ Sp. z o.o.
212 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na dostawę specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie - Osadzie
212 - Przetargi: Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
212 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie gminy Czyżew
211 - Postępowania do 30 tyś. euro: zaproszenie do składania ofert - dostawa nowego samochodu osobowego dla Gminy Czyżew
211 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew
211 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czyżew
210 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2021 B Boruty-Goski - Goski Duże do drogi 2020 B
210 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert: Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Polną z ul. Mały Rynek w Czyżewie
210 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 100 DJP (...) na dz. 28 obręb Dmochy Wypychy
209 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości
209 - Przetargi: Dot. dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświatlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie - wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
209 - Przetargi: SIWZ - Remont nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych w miejscowości Dmochy Wochy
209 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
208 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
208 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont budynku pawilonu handlowego w Czyżewie
207 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. elektrowni wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, nieruchomość nr 103
207 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do skłądania ofert - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem
207 - Ogłoszenia: Wystąpienie do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji budowy zakładu produkcji płyt styropianowych w Czyżewie
207 - Przetargi: Pzetarg na sprzedaż budynkow przeznaczonych do rozbiórki
207 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  2005 r.
207 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty dot. Przebudowa dróg gminnych - nazwa zadania ˝Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem˝
206 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi Czyżew Złote Jabłko
206 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Czyżew - Osada
205 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
205 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE
205 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
204 - Przetargi: Przetarg - transport materiałów sypkich tj. żużlu na remonty dróg gminnych w 2008 roku
204 - Ogłoszenia: Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
204 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.4 MW ,wraz z podziemnymi urządzeniami służącym
203 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Rozstrzygnięcie przetargu na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
203 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
203 - Ogłoszenia: Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2015/2016
203 - Ogłoszenia: Zawiadomienia o wyborze ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne
203 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu z wniosku Wikar Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pojedynczej elektrowni wiatrowej dz. nr 1207 Rosochate Kościelne
203 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - dostawa ciągnika komunalnego na potrzeby Gminy Czyżew
202 - Ogłoszenia: Realizacja zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew˝
202 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ˝Moje Boisko - Orlik 2012˝
202 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E
201 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty - remont świetlicy wiejskiej we wsi Siennica Święchy
201 - Ogłoszenia: Infomracja o kandydatach na wolne stanowisko
201 - Ogłoszenia: Zapytanie ofertowe - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem
200 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
200 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Zarębska w pasie drogi powiatowej Nr 2040B w lokalizacji od km 0+340,00 do km 0+865,00
199 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji stacji wodociągowych
199 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Burmistrz Czyżewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko żyjących w 2015 r.
199 - Ogłoszenia: Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2015 roku
198 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego, Polnej, Piwnej w Czyżewie
198 - Ogłoszenia: Informacja o kandydatach, którzy spelniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze
198 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środ. uwar. dla przedsięwzięcia polegającego na ˝ Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj.˝
198 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miejscowości Czyżew Kościelny
197 - Przetargi: II przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew - Osada
197 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
197 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy
196 - Ogłoszenia: Usuwanie odpadów azbestowych
196 - Przetargi: Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Rosochate Kościelne odc. nr 1 w lok. 0+000 - 0+072,00, odc. nr 2 w lok. 0+000 - 0 + 138,60
196 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne / podział nieruchomości / wycinka drzew
196 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa do pojazdów i sprzętów będącego własnością Gminy czyżew - Osada
196 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Opracowanie dokumentacji projektowych ikosztorysowych na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie gminy Czyżew-Osada ˝
196 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siennica-Pierce
196 - Ogłoszenia: Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych woj. podlaskiego - Konsultacje społeczne
196 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Dot. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg na wykonanie Budowy odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie
195 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Organizacyjnych
195 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. inwestycji na działkach nr 44/1 i 44/2 w obrębie Siennica Szymanki
194 - Przetargi: Ogłoszenie: Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Czyżew polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami.
194 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Przemysłowej w Czyżewie
193 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy Czyżew – Osada i jednostek organizacyjnych gminy
192 - Wybory samorządowe 2014: Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie
192 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - wykonanie rozbudowy i przebudowy remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej
192 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Urzędu Gminy Zambrów o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia ˝rozbudowy drogi powiatowej nr 2021B Boruty-Goski - Goski Duże do drogi 2020B˝
192 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt przydomowych oczyszczalni ścieków
192 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę pojedynczej elektrowni wiatrowej
192 - Ogłoszenia: Zakmnięte wysypisko śmieci w Czyżewie - Siedliskach
191 - Przetargi: SIWZ- świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
190 - Ogłoszenia: Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w niepełnym wymiarze czasu pracy
190 - Przetargi: Przetarg ustny na sprzedaż budynku przeznaczonego do rozbiórki.
190 - Ogłoszenia: Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji
190 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - Burmistrz Czyżewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czyżew
189 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybujcji energii ele.
189 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert: utwardzenie terenu na działce nr 864/2 w Czyżewie
189 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
188 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego sezon 2013/2014
188 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu na przepust przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska w gminie Czyżew-Osada
188 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Szulborze Kozy na terenie gminy Czyżew-Osada
188 - Przetargi: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
188 - Ogłoszenia: Obwieszczenie
188 - Przetargi: Sprzedaż działek w Podstrefie Czyżew objętych granicami Suwalskiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej
188 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wznowieniu postępowania administracyjnego - budowa zakładu płyt styropianowych
188 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dmoch Wochy
188 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej opferty - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie gminy Czyżew
187 - Ogłoszenia: ogłoszenie otwartego konkursu ofert - w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury w 2016 r.
187 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji stacji wodociągowych w Czyżewie i w Rosochatem Kościelnem
187 - Ogłoszenia: Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora ds. gospodarki komunalnej
187 - Ogłoszenia: Komunikat
187 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert-przetarg niegogranicziony na przebudowę drogi gminnej Czyżew-Osada -Godlewo Kolonia
186 - Przetargi: Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
186 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew - Osada w sezonie grzewczym 2009/2010
186 - Przetargi: Przebudowa dróg gminnych ˝Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem ˝- wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
186 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami na ul. Andrzejewskiej, Zambrowskiej i Zarzecze w Czyżewie wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej
186 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew Stacja i Czyżew Złote Jabłko
185 - Ogłoszenia: ˝Modernizacja gospodarstw rolnych˝ - Nabór wniosków
185 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji - Budowa elektrowni wiatrowej Enercon E-40 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gmina Czyżew na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 53/2.
184 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
184 - Ogłoszenia: Otwary konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.
184 - Przetargi: Ogłoszenie - modernizacja drogi dojazdowej do pół we wsi Godlewo Kolonia
184 - Ogłoszenia: Obwieszczenie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego w Czyżewie-Osadzie o poj. około 50 tys.m3.
183 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie budowy fabryki styropianu w Czyżewie-Osadzie
183 - Ogłoszenia: Przerwy w dostawie energii elektrycznej
183 - Ogłoszenia: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy zakładu płyt styropianowych
183 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania
183 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w niepełnym wymiarze czasu pracy
182 - Ogłoszenia: Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej
182 - Przetargi: Dot. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświatlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie - zmiana treści SIWZ
182 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - projekt zbiornika retencyjnego w Czyżewie
182 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew - Osada
181 - Ogłoszenia: Bezpłatne szkolenia zawodowe
181 - Ogłoszenia: zawiadomienie o zebraniu dokumentów w sprawie wydania decyzji środowisk0wej na budowe elektrowni wiatrowej w m. Dmochy Wochy
181 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty - dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie
181 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa (zakup) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
181 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o włączeniach
180 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remonty dróg gminnych w 2011r.
180 - Przetargi: Wyjaśnienia I II III- dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
180 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o terminie publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Czyżewie
180 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach - postępowanie środowiskowe dot. budowy elektrowni wiatrowej na dz. 1231, 1232 Rosochate Kościelne
179 - Ogłoszenia: Projekt planu urządania lasu sporządzony na lata 2010-2019 dla obrębów......
179 - Ogłoszenia: Realizacja inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2083b Czyżew-gr. woj. (Godlewo Baćki) - gr. woj. Klukowo
179 - Ogłoszenia: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
179 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - dokumentacja na remont i modernizację Ośrodka Zdrowia w Czyzewie - Osadzie
179 - Ogłoszenia: Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew, krzewów
179 - Ogłoszenia: Ogłoszenia o wyłączeniach
178 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w Czyżewie od skrzyżowania od ul. Kościelnej do kładki na rzece Brok
178 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew Osada w sezonie grzewczym 2009/2010
178 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o Wyłączeniach
178 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu
178 - Przetargi: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
178 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
178 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
178 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy - dot. budowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Siennica Gizy
178 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w  sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w miejscowości Jaźwiny Koczoty
177 - Przetargi: SIWZ - Zakup energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyże
177 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remonty dróg gminnych w 2007r.
177 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ponowny wybór najkorzytniejszej oferty - dot. Modernizacji drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie
177 - Przetargi: II przetarg ustny na sprzedaż budynku kontenerowego typu ˝Pelis˝ przeznaczonego do natychmiastowej rozbiórki
177 - Przetargi: Przetarg – koncepcja i projekty systemu wodociągowego gminy
177 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do końca okresu grzewczego - 31-03-2008
177 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont szatni na boisku sportowym w Czyżewie ul. Zarzecze.
177 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. przez komisję konkursową
177 - Przetargi: Zmiany dot. - wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie Gminy Czyżew
176 - Ogłoszenia: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r
176 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - o wydaniu decyzji z dnia 11 lipca 2016r., znak: WI-II..7821.6.2016.AG, uchylającej w całości zaskarżoną decyzję
176 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Rosochate Kościelne
176 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o budowie stacji bazowej telefoni komórkowej ORANGE
176 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Poświątne w miejscowości Rosochate Kościelne
175 - Ogłoszenia: Odśnieżajmy chodniki
175 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E wszczęciu postępowania administracyjnego o  ustaleniu lokalizacji celu publicznego
175 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
174 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017
174 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pn. na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE
174 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
173 - Przetargi: dot. Przebudowy drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia na odcinku 658,27 m - wyjąsnienie i modyfikacja treści SIWZ
173 - Ogłoszenia: Powszechny Spis Rolny 2010
173 - Ogłoszenia: Protokół ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r. przez komisję konkursową
173 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew – Osada w sezonie grzewczym 2010/2011
173 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnijeszej - przebudowa drogi gminnej w lokalizacji 0+ 000,00 – 0+ 263,60 w miejscowości Kaczyn Herbasy.
173 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo miasta Czyżew
172 - Ogłoszenia: ˝Dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego˝,
172 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie gminy Czyżew
172 - Ogłoszenia: WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów
172 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
171 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
171 - Ogłoszenia: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2016
171 - Przetargi: Wykonanie remontu nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych w miejscowości Dmochy Wochy.
170 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy przebudowie dróg gminnych
170 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.5 MW
170 - Przetargi: Dostawa oleju opałowego do 31.12.2008 r. do komunalnych kotłowni olejowych.
170 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
170 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
169 - Przetargi: Przetarg nieogranizony na wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne
169 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bindugi w lokalizacji 0+000 – 0+235
169 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-modernizacji ulic: Niepodległości, Spokojnej, Akacjowej, Klonowej, Zarzecze
169 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
169 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.5 MW
169 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2016/2017
169 - Przetargi: dot. przetargu na wykonanie przebudowy dróg gminnych
169 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.5 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
168 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej ul. Mazowiecka w m. Rosochate Kościelne
168 - Przetargi: SIWZ - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie.
168 - Ogłoszenia: Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.15.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego dot. Dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew.
168 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czyżewie przeprowadzonego w dniu 25.11.2014 r.
168 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa dróg gminnych
168 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa i montaż dźwigu osobowego
168 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - budowa ronda w Czyżewie
168 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
167 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłączeniach
167 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
167 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont Ośrodka Zdrowia w Czyżewie
167 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dotyczące rozbudowy skrzyżowania na drogi krajowej nr 63 w Czyżewie - Osadzie
167 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie
166 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew
166 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - lokalizacja inwestycji celu publicznego - świetlica wiejsk w miejscowości Siennica Lipusy
166 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE
166 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.5 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
166 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Czyżew-Osada o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zaadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2006r.
165 - Ogłoszenia: Postanowienia na temat sporządzania raportów oddziaływania na środowisko
165 - Przetargi: Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ - 31.01.2014 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew
165 - Wybory parlamentarne 2011: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej -wyniki
165 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Dmochy-Wochy
165 - Ogłoszenia: Podlaska Marka Roku 2009
165 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy stacji paliw płynnych na dz. nr 179/9 obręb Czyżew Osada
164 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzytniejszej oferty - dot. Modernizacji drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie
164 - Ogłoszenia: Realizacja inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2039B Czyżew - Ołdaki Magna Brok -gr. woj. (Żelazy Brokowo)
164 - Ogłoszenia: ˝Meble, graty wystaw z chaty˝ na terenie gminy Czyżew w dniach 19-20 maja 2016 r. - zbiórka odpadów wielkogabarytowych
164 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi Rosochate Kościelne i podział nieruchomości
163 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi w miejscowości Szulborze Kozy oraz drogi dojazdowej Dmochy Mrozy-Dmochy Wochy położonych na terenie gminy Czyzew-Osada
163 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II Rozbudowa budynku Zespołu Szkół szkół w Czyżewie o dźwig osobowy
163 - Ogłoszenia: Ogólnokrajowy konkurs ˝Bezpieczne Gospodarstwo Rolne˝
163 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Siennica Lipusy działka nr 2
163 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - kształtowanie zieleni - etap I zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
162 - Postępowania do 30 tyś. euro: zaproszenie do składania ofert - Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Dąbrowa Nowa wieś, Krzeczkowo Nowe Bieńki, Siennica Lipusy i Zalesie Stare
162 - Ogłoszenia: Obwieszczenie
162 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej ˝ Budowa obory uwięziowej o obsadzie do 70 DJP... obręb Dąbrowa Cherubiny˝
162 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
162 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publizcnych i inwesycji w Referacie gospodarki Komunalnej i Spraw Organizacyjnych
162 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na rozbudowę zakładu produkcyjnego firmy P.P.˝CLOVIN˝ E.U. Żanowska i wspólnicy ul. Zarzecze 14, 18-220 Czyżew
162 - Ogłoszenia: Informacja o  wyłączeniach
162 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - Burmistrz Czyżewa ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
162 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty
162 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i modernizację budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie
161 - Ogłoszenia: Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie
161 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dróg
161 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie budynku obory o obsadzie do 80 DJP...˝ na dz. nr 64 i 65 obręb Zaręby Skórki
160 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kity - Dabrowa Nowa Wieś
160 - Ogłoszenia: Burmistrz Czyżewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
160 - Ogłoszenia: Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie
160 - Ogłoszenia: List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, skierowany do Pedagogów, Wychowawców i Opiekunów z okazji dnia Edukacji Narodowej
160 - Ogłoszenia: Podatek akcyzowy w 2009 roku
159 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem,
159 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydanym postranowieniu
159 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na drogach gminnych.
159 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego naprzebudowie drogi gminnej nr. 107994B Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś
159 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- na wykonanie remontu z przebudową budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie
159 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ˝Zakup i montaż urządzenia domielająco-dosuszającego oraz ładowarki teleskopowej na terenie nr ewid. 71/28 ul. Przytorowa 4
158 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Siennica Lipusy dz. nr 2
158 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy elektrownii wiatrowej w obrębie Zaręby Święchy na działkach nr 78 i 80
158 - Przetargi: WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA treści SWIZ
158 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnuch w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.4 MW
158 - Ogłoszenia: Obwieszczenie
158 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - o przygotowywaniu przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostęnieniem kanału technologicznego
158 - Ogłoszenia: Dot. inwestycji - budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz wycinkę drzew
158 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości
158 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert: Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr dz 455/2 z drogą powiatową nr 2074B oraz utwardzenie terenu na działce nr 129/2 w m. Dąbrowa Wielka
157 - Ogłoszenia: Obwieszcznie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN, słupa energetycznego, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej wolnostojącej e
157 - Ogłoszenia: Zezwolenie PGK Zambrów Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
157 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do m. Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej nr 63 do granicy gminy Andrzejewo i Czyżew.
157 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
157 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Przemysłowej w Czyżewie
157 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dzwig osobowy
157 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży
156 - Ogłoszenia: Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie terminu ogłoszenia listy osób którym będzie przysługiwała renta strukturalna w ramach naboru wniosków w 2010 r.
156 - Ogłoszenia: Wszczęcie postępowania administracyjnego z wniosku CONTINO Czyżew Sp. z o.o. wydanie decyzji środoiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
156 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego
156 - Ogłoszenia: Obwieszczenie – Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Czyżew Chrapki na działce nr 5/14
156 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej nr 2072B ul. Mazowiecka w miejscowości Rosochate Kościelne
155 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa małej elektrowni wodnej w Rosochatem Kościelnem
155 - Ogłoszenia: Urząd Gminy Czyżew – Osada uprzejmie informuje ,że od dnia 25 sierpnia 2010r. do dnia 15 września 2010r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
155 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie ciągu pieszo-jezdnego w pasie ulic Piwnej i Krótkiej w Czyżewie
155 - Przetargi: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont i modernizację budynku gminnego ośrodka zdrowia w Czyżewie – Osadzie
155 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego w 2007 roku
155 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Zaproszenie na IX Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
155 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie dot. decyzji o warunkach zabudowy na działkach nr 44/1 i 44/2 w obrębie Siennica Szymanki
154 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Czyżew - Osada
154 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.5 MW
154 - Ogłoszenia: Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę zakładu produkcji płyt styropianowych
154 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
154 - Ogłoszenia: Przetarg nieograniczomny na przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Glinki o dł. 155 m, przebudowa drogi dojazdowej do ul. Zarzecze w  Czyżewie o dł. 35m
154 - Ogłoszenia: Przerwy w dostawie energii elektrycznej
154 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości (części działek) zajętych pod modernizację dróg gminnych
154 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW OŚ PRIORYTETOWA IV. Społeczeństwo Informacyjne
154 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew
153 - Przetargi: Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż budynku przeznaczonego do rozbiórki
153 - Przetargi: Ogłoszenie - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew
153 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
153 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Kościelnej i ul. Dworskiej w miejscowości Czyżew – Osada.
153 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę ul. Przemysłowej z infrastrukturą w Czyżewie
153 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla ˝ Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Siennica Karasie-Siennica Lipusy – Siennica Pierce gm. Czyżew w lokalizacji 0+000,0 – 1+851,30˝
153 - Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
153 - Przetargi: Wykonanie modernizacji drogi powiatowej Nr 23748 Dąbrowa Wielka – Godlewo Baćki przez wieś Siennica Święchy o długości 520 m
152 - Przetargi: przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew
152 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Siennica Lipusy nieruchomość nr 149
152 - Ogłoszenia: Obwieszczenie
151 - Ogłoszenia: Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Czyżew - Osada
151 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na "Dowiezienie pospółki na drogi gminne".
151 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r.
151 - Przetargi: Zmiana SWIZ z dnia 11 grudnia 2012 r - na zakup energii elektrycznej
151 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty dot. zakupu energii elektrycznej
151 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Michałowo Wielkie od km 0.000 do km 0+408 o 
151 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Czyżew Chrapki
151 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji na modernizacje oczyszczalni zakładowej Zkładów Mięsnych Farm Food w Czyżewie
151 - Przetargi: Dostawa pospółki na modernizację i remonty dróg gminnych w 2007r.
151 - Ogłoszenia: LGD ˝Kraina Bobra˝- Pierwsze pieniądze
150 - Przetargi: Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew Osada w 2008r.
150 - Ogłoszenia: Zawiadomienie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 63 z drogą wojewódzką Nr 690 i drogą powiatową Nr 2040B w mieście Czyżew
150 - Przetargi: Przetarg "Dostawa żużlu na modernizację i remonty dróg gminnych w 2007r."
150 - Ogłoszenia: Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących
150 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie zakładów mięsnych ˝SOKOŁÓW S.A.˝ Oddział w Czyżewie
149 - Ogłoszenia: Zawiadomienie - wszczęcie postępowania admin. - realizacja inwestycji polegająca na budowie inwestycji drogowej w Czyżewie - ul. Norwida
149 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Strażackiej dł. 116 m oraz ul. Spokojnej 120 m
149 - Ogłoszenia: Informacja dot. konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Czyżewie
149 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o potrzebie wykonania raportu na budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Cherubiny
149 - Przetargi: Dostawa żużlu na modernizację i remont dróg gminnych 2004 r.
149 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego
149 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym
149 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. przez komisję konkursową
149 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej w miejscowości Czyżew RuśWieś w lokalizacji 0+000 – 0+350.0 na terenie o 
149 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie budynku obory o obsadzie do 100 DJP...˝ na dz. nr 28 obręb Dmochy Wypychy
149 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
149 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271.14.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego dot. Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem w ramach
148 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydanym postranowieniu
148 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - Budowa elektoenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Czyżewie przy ulicy Andrzejewskiej
148 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę drogi
148 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej
148 - Ogłoszenia: Prawa Pacjenta
148 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg na wykonanie projektu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew - Osada
148 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dot. inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej, ul.Norwida w Czyżewie
148 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Michałowo Wielkie
148 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej
148 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. budowy elektrowni wiatrowej w m. Dmochy Rodzonki
147 - Przetargi: Wyjaśnienie treści SIWZ - przetarg na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego oraz ul. Polnej i Piwnej w Czyżewie
147 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Rosochate Kościelne- Dąbrowa Moczydły
147 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa bieżni łącznie ze skocznią w dal w miejscowości Czyżew - Osada
147 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Czyżewie Osadzie II etap w ulicach: Zarębska, Polna, Cicha, Kwiatowa, Ogrodowa
147 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - realizacja inwestycji drogowej w miejscowości Rosochate Kościelne
147 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOWODACH PRZED WYDANIEM DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ NA BUDOWE ELEKTROWNI W M. ZAREBY ŚWIĘCHY
146 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty dot. ˝Przebudowy drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia˝
146 - Ogłoszenia: Informacja dla przedsiębiorców
146 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dot. Budowy stacji gazu płynnego LPG
146 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
146 - Ogłoszenia: I N F O R M A C J A  PODATEK AKCYZOWY W 2011 ROKU
146 - Przetargi: Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż budynku kontenerowego typu „Pelis”, przeznaczonego do natychmiastowej rozbiórki
146 - Ogłoszenia: Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, edukacji i sportu
146 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. przebudowy dorgi Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka
146 - Ogłoszenia: ˝Modernizacja Gospodarstw rolnych
146 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sienica Puziki
146 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czyżewie 2013: Miejska Komisja Wyborcza w Czyżewie - skład
146 - Ogłoszenia: Postanowienie w sprawie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
145 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
145 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie budowy drogi dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne
145 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie stacji regazyfikacji LNG na działce ozn. nr 2/2 w obrębie gruntów Czyżew Ruś Wieś˝
145 - Ogłoszenia: Komunikat GOPS
145 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia na prawach strony – budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Dmochy Wochy na działce nr 25
145 - Przetargi: Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew Osada w 2008r.
145 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i przyczepy dwuosiowej na potrzeby Gminy Czyżew
144 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przetarg na dokumentację zbiornika wodnego
144 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czyżew
144 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada.
144 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa skrzyżowania
144 - Przetargi: Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
144 - Ogłoszenia: obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od OOŚ
144 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa pospółki
143 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - budawa kanalizacji sanitarnej - Czyżew Stacja
143 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zaprojektowanie, wykonanie, dowóz i  zamontowanie wyposażenia sal przeznaczonych na Muzeum Ziemii Czyżewskiej
143 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na nadzór nad pracą układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie.
143 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości
142 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz rozbudowę o dźwig osobowy
142 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. wydania decyzji uchylającej - realizacja inwestycji drogowej w miejscowości Rosochate Kościelne
142 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w m. Rosochate Kościelne
142 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czyżewie przeprowadzonego w dniu 02.10.2015 r.
142 - Przetargi: Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia - przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy - przedłużenie terminu
141 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Siennica Lipusy
141 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w postępowaniu środowiskowym dot. budowy elektrowni wiatrowej na dz. 1231, 1232 Rosochate Kościelne
141 - Ogłoszenia: Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynety ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2010r.
141 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłączeniach
141 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory uwięziowej o obsadzie do 70 DJP (...) a działce nr ew. 74 obręb Dąbrowa Cherubiny, gmina Czyżew
141 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa budynku produkcyjno-magazynowego dz. 175/2, 174/25 Czyżew-Osada
140 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi w miejscowości Dmochy Glinki
140 - Ogłoszenia: Postanowienie dot. przebudowy drogi powiatowej Nr. 2074 B Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
140 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - remont pomieszczeń budynku Przedszkola w Czyżewie
140 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Czyżew - Osada o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Rosochate Kościelne- Jabłonka K
140 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w Rosochatem Kościelnem, modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie-Osadzie.
140 - Przetargi: Ogłoszenie na zakup energii elektrycznej
140 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Zabudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny samochodu strażackiego typu Mercedes Vito 108-furgon zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ."
140 - Ogłoszenia: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji wiosennej 2015
140 - Przetargi: Dot. przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej
140 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Zarzecze w Czyżewie
140 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Michałowo Wielkie
140 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wymianę c.o. i przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i GOK w Czyżewie-Osadzie. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Centrum Informacji.
140 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych
140 - Ogłoszenia: Badania Mammograficzne
140 - Przetargi: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 23747(modernizacja chodnika) w miejscowości Rosochate Kościelne.
139 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie pozwolenia na budowę pojedyńczej turbiny wiatrowej Kaczyn Stary
139 - Ogłoszenia: obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Zakupie i montażu urządzenia domielająco – dosuszającego oraz ładowarki teleskopowej
139 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - opracownia dokumnetacji projektowej potrzebnej do uzbrojenia terenu strefy przemysłowej w miejscowości Czyżew - Osada w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania
139 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego od początku sezonu grzewczego do 31.12.
139 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
139 - Ogłoszenia: Zaproszenie na VI Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
139 - Ogłoszenia: Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN
139 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na projekt i wykonanie mebli biurowych do Gminnego Centrum Informacji.
139 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wydania decyzji umarzającej postępowanie dot. wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
138 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt techniczny, przedmiar robót , kosztorys inwestorski ) ul. Polna w miejscowości Czyżew – Osada
138 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami (w niepełnym wymiarze czasu pracy) w referacie Gospodarki Komunalnej i Spraw Organizacyjnych
138 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zebraniu materialów przed wydaniem decyzji środowiskowej na budowe elektrowni wiatrowej w m. Siennica Gizy
138 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Dostawa oleju opałowego do końca sezonu grzewczego 31.03.2007 r. ..."
138 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Dmochy Mrozy
137 - Ogłoszenia: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
137 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: wybór najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na terenach zamkniętych (PKP)
137 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Czyżew - Osada o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
137 - Ogłoszenia: Przebudowa skrzyżowania w centrum Czyżewa - Wystapienie o opinię w spr. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
137 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłączeniach
137 - Przetargi: Pytania i odpowiedzi - dot. przetargu na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy
137 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Czyżewie Stacji
137 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę ciągu pieszo-jezdnego w pasie ulic Piwnej i Krótkiej w Czyżewie
137 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami Czyżew Złote Jabłko-Brulino Piwki
137 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa dróg gminnych
137 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew
137 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczyn 2012/2013
136 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych.
136 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie przebudowy ulicy Apoznańskich w Czyżewie
136 - Przetargi: Ogłoszenie: Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki
136 - Ogłoszenia: Informacja odnośnie projektu raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego cyklu przepisów Dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
136 - Ogłoszenia:
135 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych.
135 - Ogłoszenia: Przebudowa skrzyżowania w centrum Czyżewa - Wystapienie o opinię w spr. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
135 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Siennica Gizy dz. nr 69/1
135 - Przetargi: Dostawa pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew - SIWZ
135 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie - o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
135 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nN i telekomunikacyjnej
135 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie pozwolenia na budowę pojedyńczej turbiny wiatrowej Dmochy Wochy
135 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - podział nieruchomości
135 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej na drogach gminnych"
135 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. Budowy zbiornika wodnego w Czyżewie
135 - Ogłoszenia: Obwieszczenie – Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Zaręby Święchy na działkach nr 78 i 80.
134 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
134 - Ogłoszenia: Uwaga dostawcy bezpośredni!!!!
134 - Ogłoszenia: Obwieszczenie – Zawiadomienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony – budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Cherubiny na działce nr. 31/1
134 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - opracowanie koncepcji oraz projektu zagospodarowania parku podworskiego przy ul. Zambrowskiej w Czyżewie
134 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audio-wizualnego do Gminnego Centrum Informacji oraz budowę lokalnej sieci przewodowej.
134 - Ogłoszenia: Informacja dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone przyęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących
134 - Ogłoszenia: Ustalenie wyników konkursu ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
133 - Ogłoszenia: Uchwała XIII/100/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
133 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
133 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2013/2014
133 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie centrum Czyżewa
133 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa - budowa stacji transformacji słupowej wraz z budową elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej
133 - Ogłoszenia: ˝Wyprawka szkolna˝ 2015/2016
133 - Ogłoszenia: Obwieszczenie
133 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy w lok. rob. 0+000-2+140,00 na dług. 2,140 km
133 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dzwig osobowy - zmiana
133 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej i Cichej w Czyżewie
133 - Przetargi: UWAGA zmiany w przetargu - Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew Osada w 2008r.
132 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze oferty - remont w Gimnazjum i Szkołe Podstawowej w Czyżewie
132 - Postępowania do 30 tyś. euro: zaproszenie do składania ofert - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
132 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie dowozu dzieci do dzkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew-Osada
132 - Ogłoszenia: Aktywność mieszkańców wsi sposobem na rozwój małych ojczyzn
132 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji na budowę elektrowni wiatrowej w m. Siennica Szymanki
132 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej.
132 - Ogłoszenia: Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
131 - Ogłoszenia: Obiweszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej w Rosochatem Kościelnem
131 - Ogłoszenia: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
131 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Dąbrowie Cherubiny
131 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - nieruchomości stanowiące własność gminy przeznaczone do sprzedaży
131 - Ogłoszenia: Obwiszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowej w Kaczynie Starym dz. nr 206
131 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
131 - Przetargi: Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz rozbudowę o dźwig osobowy
131 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym 2004-2005
130 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Wesołej w Czyżewie w lokalizacji 0+000- 0+150.
130 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym w 2006 r. do komunalnych kotłowni olejowych.
130 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.
130 - Ogłoszenia: Postanowienie odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 63
129 - Ogłoszenia: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 „wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
129 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czyżew Chrapki
129 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym w 2005r. do komunalnych kotłowni olejowych.
129 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
129 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze Gmny Czyżew
129 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i  poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego
129 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa pomocy dydaktycznych
129 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Roboty rozbiórkowe, przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżewie"
129 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brulino Piwki o długości 877 m.
128 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa kanalizacji sanitarnej Czyżew stacja
128 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę i montaż komputerów.
128 - Przetargi: Pytania i odpowiedzi - dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy
128 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Przebudowę ulicy Polnej położonej w miejscowości Czyżew-Osada ˝
128 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia obręb Kaczyn Stary
128 - Ogłoszenia: Obiweszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej w Czyżewie Stacji
128 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych - wycinka przydrożnych drzew
128 - Wybory samorządowe 2014: OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa z dnia 2 września 2014 roku o podziale Gminy Czyżew na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
128 - Przetargi: Zakup samochodu na potrzeby Straży Pożarnej w miejscowości Rosochate Kościelne
127 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Miejskiej
127 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czyżewie-Osadzie.
127 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzetu będącego własnością Gminy Czyżew
127 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
127 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na montażu instalacji do temicznego wytwarzania energii w obrębie Czyżew Stacja
126 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Konopnickiej w Czyżewie
126 - Ogłoszenia: Przebudowa drogi Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Postanowienie w spr. przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
126 - Ogłoszenia: O g ł o s z e n i e - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 ˝Modernizacja gospodarstw rolnych˝ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2
126 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, nauki i sportu w 2007r.
126 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przerwach w dostawie energii elektrycznej
126 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie budynku obory o obsadzie do 80 DJP...˝ na dz. nr 64 i 65 obręb Zaręby Skórki
126 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej w ramach ˝Radosnej Szkoły˝
125 - Ogłoszenia: Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Czyżewie
125 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Siennica Lipusy 2
125 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Zawiadomie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do termicznego wytwarzania energii
125 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2004/2005 do kotłowni komunalnych.
125 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej w gminie Czyżew
125 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powitowej Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
125 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Rosochate Kościelne dz. nr 1231, 1232
125 - Ogłoszenia: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
124 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2004-2005.
124 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2004-2005.
124 - Przetargi: Przetargnieograniczony na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego do Gminnego Centrum Informacji.
124 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie z 7 października 2014r.
124 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym w 2005-2006 r. w budynkach Ośrodka Zdrowia w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Nowej Wsi.
124 - Ogłoszenia: Uwaga plantatorzy buraków cukrowych - odbiór akcji cukrowni
124 - Przetargi: Przetarg nieosgraniczony "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdaki Magna Brok"
124 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Siennica Gizy nieruchomość nr 69/1
124 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Rosochate Kościelne nieruchomość nr 1207
124 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2005/2006 do kotłowni komunalnych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Nowej Wsi i Ośrodka Zdrowia w Czyżewie.
124 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zalesie Stare
124 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ogłoszenie o wyborze oferty - remont ośrodka zdrowia w Rosochatem Kościelnem
123 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Kaczyn Stary
123 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postęowania administracyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW, Czyżew Chrapki dz. 2/1
123 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew - Osada
123 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. przez komisję konkursową
123 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Dostawa żużlu na modernizację i remonty dróg gminnych w 2006r."
123 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz rozbudowę o dźwig osobowy
123 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie pojedynczej turbiny (...) na dziłace nr 14/2 obręb Dąbrowa Michałki˝
122 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleu opałowego do 30.03.2008r.
122 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku ZS w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dzwig osobowy - zmiana
122 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji: Budowa elektrowni wiatrowej Enercon E-40 w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś gmina Czyżew na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 53/2.
122 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy czyżew - część 1
122 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Siennica Lipusy 149
122 - Ogłoszenia: Program„45/50 PLUS”
122 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻEW OSADA o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na przebudowę drogi powiatowej nr. 2082 B Dąbrowa Wielka- Siennica Święchy
121 - Ogłoszenia: Akcyza 2016 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
121 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY CZYŻEW OSADA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DRÓG GMINNYCH WYSZCZEGÓLNIONYCHW PONIŻSZYM ZAWIADOMIENIU
121 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Kaczyn Herbasy
121 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007r. przez komisję konkursową
121 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont kuchni w szkole podstawowej w Czyżewie.
121 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy elektrownii wiatrowej w obrębie Kaczyn Stary na działce nr 206
121 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż foteli widowiskowych do sali kinowo-widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie.
121 - Ogłoszenia: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZA II PÓŁROCZE 2011R.
121 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej
121 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Siennica Lipusy 2
120 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 107975 B - Dmochy Mrozy
120 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy - dot. budowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Dmochy Wochy
120 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew-Osada.
120 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Michalki 14/2
120 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czyżewie 2013: Harmonogram Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2013r.
120 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu wiejskiego we wsiach Szulborze Kozy-Brulino Piwki gm. Czyżew-Osada.
120 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydanym postranowieniu
119 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji zmieniającej decyzję środowiskową - Siennica Gizy dz. nr 69/1
119 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew
119 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa oleju opalowego
119 - Przetargi: Przetarg niograniczony na obsługę kotłowni w sezonie grzewczym w  2006 -2007 r.
119 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Dąbrowa-Nowa Wieś
119 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Rosochate Kościelne
119 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na zakup używanego samochodu bojowego pożarniczego.
119 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia - Siennica Szymanki dz. nr 44/1, 44/2
119 - Ogłoszenia: INFORMACJA dot. utrzymania porządku i czystości w gminach
118 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Siennica Gizy
118 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja drogi dojazdowej do pól wsi Godlewo Kolonia
118 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - budowa wodociagu Brulino Koski
118 - Ogłoszenia: Spotkanie aktywizujące w zakresie prowadzenia lub rozpoczynania własnego biznesu
118 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej we wsi Kaczyn Stary od drogi powiatowej Wysokie Mazowieckie - Czyżew.
118 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
118 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Dmochy Wochy
118 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy chodnika po lewej stronie ul. Polnej w czyżewie na długości 770 m.
118 - Ogłoszenia: Uwaga rolnicy poszkodowani przez huragan
118 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Góry Leśne na odcinku 630m "
118 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wiaty magazynowej oraz suszarni na terenie zakładu do produkcji brykietu energetycznego na działce nr. nr. 71/1
118 - Ogłoszenia: UWAGA PRZEDSIĘBIORCY
118 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni wiatrowej w w m. Dmochy Wochy
117 - Przetargi: Przetarg nieograniczony ,,Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) ul. Kwiatowej , Ogrodowej w Czyżewie-Osadzie,,
117 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Remont nawierzchni na ul. Niepodległości w Czyżewie- Osadzie w lok. 0+000-0+097"
117 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na budowę drogi dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości
117 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Rosochate Kościelne nr 1207
117 - Przetargi: Ogłodzenie o zmianie - Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Rosochate Kościelne odc. nr 1 w lok. 0+000 - 0+072,00, odc. nr 2 w lok. 0+000 - 0 + 138,60
117 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Dąbrowa Nowa Wieś
117 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu przez rzekę Brok w miejscowości Czyżew Chrapki w ciągu drogi gminnej km 0+180 Gmina Czyżew-Osada
117 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu komputerowego.
117 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz docieplenie budynku szkoły
117 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Siennica Karasie - Siennica Lipusy - Siennica Pierce
116 - Przetargi: Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ - 30.01.2014 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew
116 - Ogłoszenia: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wnisieniu odwołania dot. przedsięwzięcia na nieruchomości nr 39 w  obrębie Dmochy Wochy
116 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Dostawa oleju opałowego w okresie grzewczym do 31.12. 2006 r."
116 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Zaręby Święchy
116 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Nowa Wieś
116 - Ogłoszenia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew
116 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czyżewie 2013: Postanowienie nr 19/13 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie powołania miejskiej komisji wyborczej
115 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę żużlu na modernizację i remonty dróg gminnych w 2005 r.
115 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne
115 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XIV Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
115 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Województwa Podlaskiego dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie grogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne
115 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeprowadzonego w dniu 03.09.2015 r.
115 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Czyżew Siedliska dz. nr 51/3
115 - Ogłoszenia: zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Prowadzeniu punktu zbierania odpadów- skup złomu
115 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej na potrzeby ośietlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew
115 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
115 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu z wniosku Wikar Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pojedynczej elektrowni wiatrowej dz. nr 14/2 Dąbrowa Michałki
115 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot.wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na nieruchomości nr 69/1 w obrębie Siennica Gizy
115 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy o podjętej decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Siennica Święchy
115 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
114 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Siennica Lipusy dz. nr 149
114 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2004/2005 do kotłowni komunalnych.
114 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji środowiskowej na budowę elektrowni wiatrowej w m. Kaczyn Herbasy
114 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Siennica Lipusy dz. nr 149
114 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej ulic
114 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy elektrownii wiatrowej w obrębie Dąbrowa Cherubiny na działce nr 31/1
114 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydanym postranowieniu
113 - Ogłoszenia: Informacja o terminach przyjmowania wniosków na okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2011/2012
113 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesienu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Dabrowa Nowa Wieś dz. nr 103
113 - Ogłoszenia: INFORMACJA BURMISTRZA CZYŻEWA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
113 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
113 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2006/2007
113 - Ogłoszenia: Zwrot podatku akcyzowego
113 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa przy ZS w Czyżewie w ramach ˝Radosnej Szkoły˝
112 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czyżewie 2013: Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2013roku w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie
112 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew
112 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni wiatrowej w m. Siennica Szymanki
112 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa paliw do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew – Osada
112 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
112 - Przetargi: Dot. dostawy energii elektrycznej
112 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - Cz.1 Przebudowę z rozbudową drogi gminnej nr 107955B Godlewo Piętaki – Siennica Klawy Cz.2 Przebudowę dróg gminnych : ulic Kusocińskiego, Łąkowej, Okrężnej, Sybiraków...
112 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Siennica Lipusy dz. nr 142
112 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym w 2006 r. do komunalnych kotłowni olejowych.
111 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew
111 - Ogłoszenia: Obwieszczenie – Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Kaczyn Stary na działce nr 206
111 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa Czyżew Siedliska dz. nr 51/3
111 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym o wymiarach 12,0 m x 24,0 m w Rosochatem Kościelnem.
111 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XV Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
111 - Ogłoszenia: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.
111 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej
111 - Ogłoszenia: Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób poszukujących pracy
110 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Czyżew Siedliska 51/3
110 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino-Piwki – Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew
110 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Siennica Lipusy dz. nr 2
110 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
109 - Ogłoszenia: Postanowienie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
109 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej Kaczyn Herbasy – Zaręby Krztęki o dł. 1034m"
109 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury
109 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Dmochy Wochy nieruchomośc nr 39
109 - Przetargi: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 r.
108 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy elektrownii wiatrowej w obrębie Dmochy Wochy na działce nr 25
108 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - przyjmowanie wniosków - stypendium w ramach świadczenia dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym
108 - Przetargi: Przetarg nieograniczony ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święck Strumiany na odcinku 560m,,
108 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej Siennica Gizy - Siennica Pierce w lok. 0+000-1+105"
107 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - dot. zadania ˝Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdó drogi powiatowej Nr 2040 B Czyżew - gr. woj. (Helenowo) (...)˝
107 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Rosochate Kościelne
107 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - Siennica Gizy dz. nr 69/1
107 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Dmochy Wochy dz. nr 39
107 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej
107 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś - ˝Przebudowa drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo)˝
107 - Ogłoszenia:
107 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
107 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie jednej elektrowni wiatrowej w mjejscowości Siennica Gizy działka nr 69/1
107 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej
106 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Siennica Lipusy dz. nr 2
106 - Przetargi: Dostawa pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew - SIWZ
106 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w okresie grzewczym do 31.12.2005 r. do komunalnych kotłowni olejowych.
106 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Budowa obory do 90 DJP...˝ dz. nr 3/2 obręb Michałowo Wielkie I 
106 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2011 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne na działkach oznaczonych nu
106 - Przetargi: Dostawa pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew
106 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Dmochy Mrozy dz. nr 15
106 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy zbornika wodnego w Czyżewie
106 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni dróg i miejsc postojowych w miejscowości Dmochy Wochy
105 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Rosochate Kościelne dz. nr 1231, 1232
105 - Ogłoszenia: Unijne dotacje dla młodych rolników
105 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Przebudowy i budowa budynku obory o obsadzie do 80 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę na terenie obejmującym działki oznaczone nr 910/2, 910/4 - Rosochate Kościelne
105 - Ogłoszenia: Informacja o otrzymaniu dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czyżewie
105 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Rosochate Kościelne nr 1231, 1232
104 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Siennica Lipusy 149
104 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Czyżew Siedliska dz. nr 51/3
104 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie Stare
104 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej
104 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Rosochate Kościlene dz. nr 1207
104 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie ˝Budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej - Rosochate Kościelne 1231, 1232˝
104 - Wybory samorządowe 2014: Wyniki wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
104 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrany Środowiska dot. modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka,
104 - Ogłoszenia: Zwrot podatku akcyzowego
104 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
104 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Siennica Lipusy dz. nr 2
103 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego - Dąbrowa Nowa Wieś
103 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Rosochate Kościelne 1207
103 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego
103 - Przetargi: SIWZ - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie z dnia 30.01.2014r.
103 - Ogłoszenia: Obwieszczenie postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Czyżew Siedliska na działce oznaczonej numerem 51/3
103 - Wybory samorządowe 2014: O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Czyżewa z dnia 6 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
103 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach - Siennica Gizy dz. nr 69/1
103 - Ogłoszenia: Przebudowa drogi Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Obwieszczenie w spr. przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
103 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu z wniosku Wikar Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pojedynczej elektrowni wiatrowej dz. nr 103 Dąbrowa Nowa Wieś
102 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czyżewie 2013: Zarządzenie nr 83 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady miejskiej w Czyżewie
102 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy o podjętej decyzji środowiskowej na przebudowę dróg gminnych
102 - Ogłoszenia: D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
102 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie
102 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Dmochy Mrozy działka nr 15
102 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
102 - Ogłoszenia: Wnioski o przyznanie stypendium
101 - Ogłoszenia:
101 - Wybory samorządowe 2014: Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
101 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej
101 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Czyżew Siedliska dz. nr 51/3
101 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Rosochate Kościelne dz. nr 1207
100 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy elektrownii wiatrowej w obrębie Czyżew Chrapki na działce nr 5/14
100 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXX nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej
100 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 103
100 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Dmochy Wochy
100 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Rosochate Kościelne 1231, 1232
100 - Ogłoszenia: Obwieszczenieobwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dot. przebudowy dróg gminnych
100 - Ogłoszenia: Informacja w sprawie rozporządzenia MEN dotycząca zwrotu kosztów poniesionych na podręczniki szkolne
100 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dot. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Siennica karasie-Siennica Lipusy- Siennica Pierce
100 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Siennica Lipusy działka nr 149
99 - Ogłoszenia: obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Janczewo Wielkie składającej się z maksymalnie siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW
99 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 23/2
99 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZYŻEW OSADA o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na przebudowę dróg gminnych
99 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu przez RDOŚ w Białymstoku postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo)
99 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Rosochate Kościelne nieruchomości nr 1231, 1232
99 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Dąbrowa Nowa Wieś działka nr 23/2
99 - Przetargi: Zmiana SIWZ i OGŁOSZENIA - dot. zakup energi oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
98 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 103
98 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej
98 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Siennica Lipusy
98 - Sesje Rady Miejskiej: Zaprosznie na XXVII Sesję Rady Miejskiej
97 - Ogłoszenia: Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Białymstoku zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew
97 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wysokomazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2039B Czyżew-Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo)..
97 - Ogłoszenia: Obwieszczenie – Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Kaczyn Herbasy na działce nr 133/8
97 - Ogłoszenia: obwieszczenie o wniesieniu odwołania i przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - Rosochate Kościelne dz. 1231,1232
97 - Ogłoszenia: Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie pojedynczej turbiny (...) na dziłace nr 103 obręb Dąbrowa Nowa Wieś˝
96 - Ogłoszenia: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wnisieniu odwołania dot. przedsięwzięcia na nieruchomości nr 69/1 w  obrębie Siennica Gizy
96 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Siennica Gizy działka nr 69/1
95 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla pojedyńczej elektrowni wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś dział. nr 53/2
95 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Dąbrowa Michałki dz. nr 14/2
95 - Decyzje środowiskowe: Karta 20
95 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
95 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Dmochy Mrozy 15
95 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zazalenia - Dąbrowa Michałki dz. nr 14/2
95 - Przetargi: Ogłoszenie - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie.
95 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania - postępowanie środowiskowe - Siennica Lipusy 2
94 - Przetargi: Przetarg nieograniczony "Utwardzenia nawierzchni na ciągu pieszym łączącym ul. Niepodległości z ul. Kusocińskiego w Czyżewie Osadzie o dł. 174 m"
94 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Czyżew w ramach projektu Razem do sukcesu
94 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej
94 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej
94 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Dąbrowa Michałki działka nr14/2
93 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Dmochy Mrozy nieruchomość nr 15
93 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej dot. Zakupu i montażu urządzenia domielajaco dosuszającego oraz ładowarki teleskopowej na terenie ozn. nr. ewid. 71/28 Czyżew
93 - Wybory Prezydenckie 2015: Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
93 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Czyżewie-Osadzie.
93 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzędu będącego własnością Gminy Czyżew
92 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Rosochate Kościelne dz. nr 1231,1232˝.
92 - Przetargi: SIWZ poprawiona - dostawa energi elektrycznej oraz zapewnienie świadczeń usług dystrybucji energii elektrycznej
92 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy i budowy budynku obory - Rosochate Kościelne dz. nr nr 910/2, 910/4
92 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Rosochate Kościelne dz. nr 1231, 1232
92 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - Rosochate Kościelne dz. nr 1231, 1232,
92 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
92 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Wybór najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki - Zaręby Bindugi.
92 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Siennica Lipusy dz. nr 149
92 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowej w Dabrowie Cherubinach dz. nr 31/1
91 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Dąbrowa Michałki nieruchomość nr 14/2
91 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kwiatowa
91 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji -Rosochate Kościelne dz. nr 1231,1232
91 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Rosochate Koscielne dz. nr 1207
91 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory o obsadzie do 120 DJP - Dąbrowa Nowa Wieś
91 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kształtowanie zieleni – etap I zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
91 - Wybory samorządowe 2014: Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
90 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Dąbrowa Michałki dz. nr 14/2
90 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Nowa Wieś
90 - Wybory parlamentarne 2015: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa z dnia 25 października z dnia 25 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
90 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 103
90 - Decyzje środowiskowe: Karta 13
90 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Rosochate Kościelne działka nr 1231, 1232,
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny w miejscowości Czyżew Siedliska
89 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
89 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2014/2015
89 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2038 B Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo)
89 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzetu będącego własnością Gminy Czyżew
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Rosochate Kościelne na działce oznaczonej numerem 1207
89 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Dmochy Mrozy dz. nr 15
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - dot. budowy elektrownii wiatrowej w obrębie Kaczyn Herbasy na działce nr 133/8
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - informujące o wydaniu decyzji środoiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego na terenie obejmującym działki 175/2, 175/ 25 (ul. Przemysłowa) Czyżew
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Dmochy Mrozy na działce oznaczonej numerem 15
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Rosochate Kościelne na działce oznaczonej numerem 1231 i 1232
88 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rosochate Kościelne
88 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Rosochate Kościelne działka nr 1207
87 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej w obrębie Dąbrowa Michałki
87 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Wysokomazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2083B Czyżew- gr. woj. (Godlewo Baćki) -gr. woj. Klukowo ...
87 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Dmochy Mrozy dz. nr 15
86 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Staroście Wysokomazowieckiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przydrożnych rowów (...) ˝Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew(...)
86 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - obręb Dąbrowa Nowa Wieś nieruchomość nr 23/2
86 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ogrodowa
86 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Dmochy Mrozy dz. nr 15
86 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie jednej elektrowni wiatrowej w miejscowości Dmochy Wochy działka nr 39
85 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dąbrowa Michałki
85 - Przetargi: Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ - dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie - 4.02.2014
85 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej
85 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Dąbrowa Michałki dz. nr 14/2
84 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Siennica Lipusy
84 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. zagospodarowania terenu sportowego w Rosochatem Kościelnem
84 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Zalesie Stare - Zaręby Choromany na odcinku od wsi Zalesie Stare do granicy gminy Czyżew.
83 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - z wniosku PGE Dystrybucja
83 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2040 B
83 - Informacje o środowisku: Zawiadomieni o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetwórstwa butelek PET na płatki pet wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną
82 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝ - przedłużenie terminu
82 - Decyzje środowiskowe: Karta 1
82 - Ogłoszenia: obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Dmochy Wochy dz. 39
82 - Ogłoszenia: obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rosochate Kościelne dz. nr 1231, 1232
81 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV I slupowej stacji transformatorowej - obręb Dmochy Wypychy
81 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew
81 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko - dot. Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 23/2
81 - Ogłoszenia: Obwieszczenie postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś na działce oznaczonej numerem 103
81 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dąbrowa Nowa Wieś
81 - Postępowania do 30 tyś. euro: zaproszenie do składania ofert - sukcesywne dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czyżew
79 - Decyzje środowiskowe: Karta 4
79 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XVI Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
78 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - etap II zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
78 - Decyzje środowiskowe: Karta 2
78 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta RP Polskiej wyborów do parlamentu Europejskiego
78 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Czyżewa otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
78 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Czyżew Siedliska dz. nr 51/3
78 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś 23/2
78 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Siennica Lipusy dz. nr 149
78 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu
77 - Decyzje środowiskowe: Karta 15
77 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej - 30 października 2012 r.
77 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
77 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 103
77 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Dąbrowa Michałki dz. nr. 14/2
77 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Dmochy Wochy dz. nr 15
77 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2015/2016
77 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery - Przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy - Siennica Lipusy oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Siennica
77 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyzn. siedzibie Wojewódzkiej Komisji
76 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE dot. Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 23/2
76 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - postępowanie środowiskowe dot. budowy elektrowni wiatrowej na dz. 39 Dmochy Wochy
76 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa ulic Sławckiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie oraz drogi gminnej do miejscowości Dmochy Mrozy
76 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy zakładu przetwórstwa butelek PET na płatki PET wraz z towarzysząca infrastruktura techniczną
76 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie
75 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -Droga powiatowa Dmochy Glinki-Dmochy Wypychy
75 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji środowiskowej - budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjlaną
75 - Decyzje środowiskowe: karta 12
75 - Informacje o środowisku: zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania ujęcia wody - studni wierconej ˝SOKOŁÓW˝ S.A. Oddział w Czyżewie
75 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji -Rosochate Kościelne dz. nr 1207
75 - Wybory samorządowe 2014: Harmonogram Dyżurów Miejskie Komisji Wyborczej w Czyżewie w zakresie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń i rejestracji list kandydatów
75 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia - elektrownia wiatrowa - Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 23/2
74 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 176,5 DJP - Zaręby Góry Leśne
74 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wniesieniu przez Fundację Myśli Ekologicznej odwołania od wydanej decyzji dot. budowy pojedynczej turbiny wiatrowej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś 103
73 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania - postępowanie środowiskowe - Rosochate Kościelne 1207
73 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o nie ropzpatrzeniu podania - Dmochy Wochy działka nr 39
72 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej - 13 marca 2013 r.
72 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowe obory o obsadzie 75 DJP w Rosochatem Kościelnem
72 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dmochy Mrozy 15
71 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Miejskiej
71 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - Kształtowanie zieleni - etap I zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
71 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory o obsadzie do 176,50 DJP w miejscowości Zaręby Góry Leśne
70 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji omarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Rosochate Kościelne dz. nr 1207
70 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: przetarg nieograniczony - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Czyżew w miejscowościach Dąbrowa Miachałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki i Siennica Łukasze
70 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
70 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE dot. wszczęcia postępowania administracyjneg odotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z korpusu drogi (...)
70 - Ogłoszenia: Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury
70 - Wybory samorządowe 2014: HARMONOGRAM DYŻURÓW Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie
70 - Decyzje środowiskowe: Karta 16
69 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE - dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 70 DJP - Czyżew Sutki Majątek
69 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Siennica Lipusy dz. nr 2
69 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Dąbrowa Michałki dz. nr 14/2
69 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rosochate Kościelne 1207
69 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.˝Budowa obory do 120 DJP w Dąbrowie Nowej Wsi z wewnętrznym i zewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę.
69 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 3/2017 zezwalające na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: ˝Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038 B Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo) (...)˝
69 - Decyzje środowiskowe: Karta 9
68 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej:
68 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Janczewo Wielkie
67 - Wybory parlamentarne 2015: Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
67 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 1 kwietnia 2017r do 31.03.2019r
66 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Budowę obory o obsadzie 70 DJP. Docelowa obsada do 77 DJP.
66 - Ogłoszenia: obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Siennica Lipusy dz. nr. 2
65 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postepowaniadotyczacego wydania decyzji środowiskowej na Przebudowę i rozbudowę budynku obory o obsadzie docelowej do 95 DJP - Dąbrowa Nowa Wieś
65 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o wyborze oferty najkorztsniejszej - Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzetu będącego własnościa Gminy Czyżew
65 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew
65 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
65 - Decyzje środowiskowe: Karta 6
64 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE Burmistrza Czyżewa o przeznaczeniu do sprzedaży drewna opałowego
63 - Ogłoszenia: zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej o łącznej obsadzie nie większej niż 110 DJP - Krzeczkowo Szepielaki
63 - Decyzje środowiskowe: Karta 3
63 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia polegającego na ˝Prowadzeniu punktu zbierania odpadów - skup złomu˝ - Czyżew ul. Szkolna 52, 18-220 Czyżew
63 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyboerze oferty najkorzystniejszej - budowa kablowej linii oświeltlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Czyżewie etap I 
62 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rosochate Kościelne 1231, 1232
62 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Roboty budowlane – etap II zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie.
62 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: ˝budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną˝ dz. ew. 176, 177/1 Czyżew-Osada
62 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ds. ustalenia likalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu sportowego w Rosochatem Kościelnem
62 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej
62 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności sporządzania raportu - wykonanie ujęcia wody - studni wierconej nr 3 - SOKOŁÓW S.A Odział w Czyżewie
61 - Referendum 2015: Informacja Burmistrza Czyżewa o składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
61 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 899,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
61 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa dot. przebudowy drogi gminnej w m.Dmochy Mrozy
61 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dąbrowa Nowa Wieś 23/2
61 - Przetargi: Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
61 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej - 24 kwietnia 2013 r.
61 - Decyzje środowiskowe: Karta 14
61 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania - postępowanie środowiskowe - Dąbrowa Michałki 14/2
60 - Ogłoszenia: Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.pobór wód podziemnych ze studni głębinowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego ˝Rosochate˝
60 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy obory o obsadzie do 60 DJP -Rosochate Kościelne
60 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia ˝Przebudowa drogi gminnej Zalesie stare - Zaręby Choromany
60 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś - Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew
60 - Decyzje środowiskowe: Karta 17
60 - Decyzje środowiskowe: Karta 5.2015
60 - Decyzje środowiskowe: Karta 5
59 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Dmochy-Wochy
59 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 23/2
59 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej - 20 grudnia 2012
59 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dąbrowa Nowa Wieś dz. nr 103
59 - Informacje o środowisku: OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia ooś - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2040 B Czyżew - gr. woj. (Helenowo)˝
59 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - o barku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 70 DJP (...) - Czyżew Sutki Majątek
58 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - dot. postępowania - wydanie decyzji o zezwolenia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2038B Czyżew-gr. woj. (Andrzejewo)
58 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Jaźwiny-Piertki
58 - Decyzje środowiskowe: Karta 7
58 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kaczyn Stary dz. 92, 93, 94/1
58 - Wybory Prezydenckie 2015: OBWIESZCZENIE - obwody głosowania
57 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wydania decyzji udzielającej Staroście Wysokomazowieckiemu pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
57 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania - postępowanie środowiskowe - Dąbrowa Nowa Wieś 103
57 - Decyzje środowiskowe: Karta 8
56 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzebyu przeprowadzenie oos - przedsięwzięcia CLOVIN S.A budowa hali produkcyjno-magazynowej
56 - Informacje o środowisku: Obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zebraniu dokumentów i przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy wiatrowej w gminie Czyżew
56 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dąbrowa Nowa Wieś 103
56 - Wybory samorządowe 2014: Komunikat komisarza wyborczego z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach
56 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Czyżew
56 - Decyzje środowiskowe: Karta 11
55 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego gospodarstwa o planowaną oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego
55 - Przetargi: II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.
54 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obory w Rosochatem Kościelnem
54 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Czyżew-Chrapki
54 - Decyzje środowiskowe: Karta 18
54 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej 2083B Czyżew -Klukowo
54 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Siennica Karasie-Siennica Lipusy-Siennica Pierce
54 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 75 DJP - Rosochate Koście
54 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Godlewo Piętaki -Siennica Klawy
53 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany ˝Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew˝
53 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Czyżew Siedliska 51/3
52 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki- Dmochy Wypychy w lok. rob. 0+000-2+140,00 na dług. 2,140 km
52 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na Budowę obory wolnostanowiskowej o łącznej obsadzie nie większej niż 110 DJP
52 - Decyzje środowiskowe: Karta 3.2015
52 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - dot stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy budynku produkcyjno-magazynowego na dz. 175/2, 174/25 (ul.Przemysłowa)
51 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 110 DJP
51 - Ogłoszenia: Pstanowienie - zawieszenie postęowania ws wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie instalacji odnawialnego źródła energii (...) Michałowo Wielkie II dz. 42, 41, 39/2
51 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawi ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w m. Dmochy Mrozy
51 - Informacje o środowisku: Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 2083 B Czyżew - gr. woj. Godlewo Backi - gr. woj. - Klukowo na terenie gminy Czyżew
50 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- droga gminna Godlewo Piętaki- Siennica Klawy
50 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przedużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wyd. decyzji środowiskowej dot. budowy turbiny wiatrowej Dabrowa Nowa Wieś dz. 103
50 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kształtowanie zieleni - etap I zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie
50 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko żyjących w 2015 r.
50 - Decyzje środowiskowe: Karta 10
50 - Ogłoszenia: Informacja - wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
50 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Dąbrowa Michaki 14/2
49 - Informacje o środowisku: obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -la przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew - gr. województwa (Helenowo)
49 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przedużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wyd. decyzji środowiskowej dot. budowy turbiny wiatrowej Siennica Lipusy dz. 2
49 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o przystąeinu do sporządzenia mpzp dla fragmenut obszaru miejscowości Czyżew w rejonie ul. Zarzecze i ul. Zarębska
48 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przedużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wyd. decyzji środowiskowej dot. budowy turbiny wiatrowej Dąbrowa Michałki dz. 14/2
48 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Czyżew - gr. województwa (Andrzejewo)
47 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji
47 - Wybory samorządowe 2014: Komunikat komisarza wyborczego z dnia 25 sierpnia 2014 o miejscu i czasie przyjmowania zaświadczeń o utworzeniu komitetów wyborczych
47 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na I Sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Czyżewie 1.12.2014 r.
46 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew gr. województwa (Andrzejewo)
46 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - Prowadzenie punktu zbierania odpadów - skup złomu
45 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie Budowa nowego ujęcia -studnia nr 3 Rosochate Kościelne
45 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - przedużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wyd. decyzji środowiskowej dot. budowy turbiny wiatrowej Rosochate Kościelne dz. 1207
45 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dot. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do m. Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej nr 63 do granicy gminy Andrzejewo i Czyżew.
45 - Referendum 2015: OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
45 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji ds. zmiany ustaleń lokalizacji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
44 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie-obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie obory w Rosochatem Kościelnem
44 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej 2083B Czyżew - Klukowo
43 - Postępowania do 30 tyś. euro: Zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
43 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE - dot. udzielenia gminie Czyżew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególneog korzystania z wód tj. wykonanie wylotu betonowego na działce na 1650 obręb Rosochate Koscielne
43 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o złożeniu zażalenia przez Contino Sp. z o.o na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ˝Budowy farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
43 - Wybory Prezydenckie 2015: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
43 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wydaniu decyzji GDOŚ uchylającej decyzję RDOŚ w Białymstoku w sprawie Budowy farmy wiatrowej w gminie Czyżew
42 - Informacje o środowisku: zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie Budowy obory o obsadzie 75 DJP - Rosochate Kościelne ul. Kościelna 11
42 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie Rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie i Rosochatym Kościelnym
42 - Wybory Prezydenckie 2015: Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP w Gminie Czyżew
42 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wydaniu decyzji GDOŚ uchylającej decyzję RDOŚ w Białymstoku w sprawie Budowy farmy wiatrowej w gminie Czyżew
42 - Ogłoszenia: Obwieszczenie RDOŚ Białystok postanowienie ws przedsięwzięcia ˝ rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie...˝
41 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - świetlica miejska w Czyżewie
41 - Ogłoszenia: Zawiadomienie RDOŚ
41 - Ogłoszenia: Obwieszczenie
41 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2016/2017
40 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania postanowienia o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
40 - Ogłoszenia: Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ˝Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok˝
40 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o skompletowaniu akt sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej 2083 B Czyżew-Klukowo
40 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 18 grudnia 2014
39 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 9 marca 2015
39 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dot. Przebudowy drogi gminnej Zalesie Stare -Zaręby Choromany
39 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie - Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
38 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
38 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -Rozbudowa istniejącego gospodarstwa o planowaną oborę wielostanowiskową bydła mlecznego - Michałowo Wielkie
38 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem, ul. Mazowiecka o dł. str. prawa 380m, str. lewa 100m
38 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postęowania admin. ws decyzji o środowiskowych uwarunkowań - rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgnikiem i ul. Jaśminowa (...)
37 - Decyzje środowiskowe: Karta 4.2015
37 - Referendum 2015: Wyniki głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku w Gminie Czyżew
36 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środoiwska w Białymstoku - wszczęcie postępowania admin. ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białysto
36 - Ogłoszenia: Kampania społeczna ˝Melanż.Oczekiwania vs. Rzeczywistość˝
36 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: informacja o wyborze oferty - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Zarębska
36 - Decyzje środowiskowe: Karta 19
36 - Decyzje środowiskowe: Karta 21
36 - Decyzje środowiskowe: Karta 2.2015
36 - Ogłoszenia: Obwieszczenie wójta gminy Wysokie Mazowieckie - ws. postępowania środowiskowego ˝Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dabrowa Wielka˝
35 - Wybory samorządowe 2014: Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 3 września 2014 roku w sprawie podziału powiatu wysokomazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
35 - Decyzje środowiskowe: Karta 6/2015
35 - Wybory Prezydenckie 2015: Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP w Gminie Czyżew
35 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - dot. postępowania - wydanie decyzji o zezwolenia na przebudowę mostu k/m Czyżew Ruś Wieś wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew-gr. woj. (Helenowo)
34 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 899,64 kW, Rosochate Kościelne dz. 1179
34 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania dec. środowiskowej - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku obory Rosochate Kościelne, Wierzbowa 26
34 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
34 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
34 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE RDOŚ dot. przedsięwzięcia ˝rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem i ul. Jaśminowa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej˝
34 - Ogłoszenia: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2017
33 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie dotyczące rozbudowy budynku obory w m. Michałowo Wielkie
33 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Wysokie Mazowieckie dot. dec. środowiskowej ˝Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powioatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka˝
33 - Informacje o środowisku: zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej o łącznej obsadzie nie większej niż 110 DJP
32 - Ogłoszenia: Zawiadomienie - dot. ˝Przebudowy mostu w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka
32 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
32 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
31 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - informujące o wszczęciu postępowania dot. wydania dec. środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej o łacznej mocy do 3 MW dz. 2/1 obręb Czyżew Chrapki
31 - Decyzje środowiskowe: Karta 7/2015
31 - Informacje o środowisku: zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę istniejacego gospodarstwa o planowana oborę wolnostanowiskową dla bydła mlecznego - w m. Michałowo
31 - Wybory Prezydenckie 2015: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
30 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. prac na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok
30 - Ogłoszenia: Nabór anulowany: Lokalna Grupa Działania ˝Brama na Podlasie˝ informacja o Naborze nr 4/2017 dot. Przedsięwzięcia 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne (...)
30 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miejskiej
29 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
29 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory wolnostanowiskowe wraz z infrastrukturą techniczną w Michałowie Wielkim II
29 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino-Piwki – Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew, na odcinku w lokalizacji roboczej 0+000-0+570,90
29 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - o wydaniu postanowienia ws budowy farmy fotowoltaicznej z wniosku ABKE Sp z o.o. Rosochate Kościelne
29 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy nowego ujęcia wody - studni nr 3, na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem
29 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
28 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dot. sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Nr 2/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. ˝Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś (...)˝
28 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
28 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 2074B Dmochy Glinki-Dmochy Wypychy
27 - Ogłoszenia: Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ˝Prace na lini E75 na odcinku Czyżew-Białystok˝
27 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na V Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
26 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory o obsadzie do 70 DJP i  wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i zbiornikiem na nieczystości ciekłe w m . Czyżew Sutki
26 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa istniejącej kanalizacji w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem
25 - Informacje o środowisku: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem, gm. Czyżew
25 - Wybory parlamentarne 2015: Skład osobowy - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Czyżewie z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
25 - Wybory parlamentarne 2015: Skład osobowy - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżewie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie
24 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na VII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
24 - Zezwolenia na wycinkę drzew: karty informacyjne 51-60/2016 - wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew
23 - Referendum 2017: OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa z dnia 16 grudnia 2016 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
23 - Zezwolenia na wycinkę drzew: karty informacyjne 31-40/2016 - wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew
22 - Ogłoszenia: Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego w ramach przebudowy ul.Nowej oraz budowy kanalizacji deszcowej na ul.Kusocińskiego
22 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 19 października 2015
22 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. wszczęścia postępowania - ˝PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej E75[...]˝
22 - Informacje o środowisku: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowa nowego ujęcia wody - studni nr 3 w Rosochatem Kościelnem
22 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie - 25.03.2017 r.
21 - Wybory Prezydenckie 2015: Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu
21 - Ogłoszenia: Zawiadomienie ws postępowania administracyjnego - udzielenie Gmine Czyżew pozwolenia wodnoprawnego, w ramach przebudowy przedłużenie ul. Łąkowej
21 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania admin. ws ustalenia lokalizacji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem, ul. Mazowiecka
20 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wykoania małej elektrowni wodnej dz. 1083 i 1288/2 obręb Rosochate Koscielne
20 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 10 sierpnia 2015
20 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
19 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. przebudowa odcinka przydrożnego rowu otwartego (...)
19 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
19 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
19 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: informacja o wyborze oferty - dostawa energii
18 - Wybory parlamentarne 2015: Skład osobowy - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rosochatem Kościelnem z siedzibą w Zespole Szkól w Rosochatem Kościelnem
18 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze oferty - dostawa paliw
18 - Referendum 2017: Składy Obwodowych komisji do spraw Referendum - 15.01.2017
18 - Ogłoszenia: RDOŚ - obwieszczenie dot. przedsięwzięcia ˝rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem i ul. Jaśminowa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej˝
18 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
17 - Decyzje środowiskowe: Karta 1.2015
17 - Wybory parlamentarne 2015: Skład osobowy - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Czyżewie z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
17 - Ogłoszenia: Burmistrz Czyżewa zaprasza na spotkanie konsultacyjne projektu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czyżew
17 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miejskiej - 5 grudnia 2016
16 - Sesje Rady Miejskiej: XVII Sesja Rady Miejskiej - 19.12.2016 r.
16 - Ogłoszenia: Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej błędnego przyporządkowania numerów uchwał
16 - Ogłoszenia: Obwieszczenie - dot. ˝Przebudowy mostu w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka
15 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na X Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
15 - Zezwolenia na wycinkę drzew: karty informacyjne 11-20/2016 - wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew
15 - Wybory Prezydenckie 2015: Informacja dla mężów zaufania
15 - Referendum 2017: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 grudnia 2016 r.
14 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 18 listopada 2015
13 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 24 czerwca 2015
13 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 10 grudnia 2015
13 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr RR.6341.20.2013
12 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie 23.03.2017
12 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czyżewie ds. rolnictwa, infrastruktury i mienia komunalnego - 23 luty 2015
12 - Przetargi - Rozstrzygnięcia i unieważnienia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami na ul. Andrzejewskiej, Zambrowskiej i Zarzecze w Czyżewie...
12 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie - 16 grudnia 2015
11 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na IX Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
10 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na VIII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie
10 - Wybory parlamentarne 2015: Skład osobowy - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dąbrowie Wielkiej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
10 - Ogłoszenia: Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
9 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie istniejącego budynku obory [...] - Rosochate Kościelne
9 - Sesje Rady Miejskiej: Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Czyżewie - 31.05.2017 r.
8 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
8 - Ogłoszenia: RDOŚ - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia ˝rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem i ul. Jaśminowa (...)˝
7 - Wybory parlamentarne 2015: Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015
7 - Zezwolenia na wycinkę drzew: karty informacyjne 1-10/2016 - wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew
5 - Ogłoszenia: UWAGA o zmianie terminu konsultacji
2 - Zezwolenia na wycinkę drzew: karty informacyjne 21-30/2016 - wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew
2 - Zezwolenia na wycinkę drzew: karty informacyjne 41-50/2016 - wnioski o zezwolenie na usunięcie drzew
2 - Posiedzenia komisji Rady Miejskiej: Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Czyżewie 29.05.2017 r.

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA