Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
27 lutego 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
tel. (86) 2755036, fax (86) 2755116
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl, http: www.umczyzew.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Czyżew
stan na koniec grudnia 2014

 

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 328,8604 ha , z tego :

 1. użytki rolne                                                                                   -                      40,3108 ha
 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone                       -                           6,7937 ha
 3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone                 -                      266,6617 ha

w tym:

a. tereny pod zabudową komunalną             - 20,0743 ha

b. zurbanizowane tereny niezabudowane     – 0,3690 ha

c. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe          – 1,9559 ha

d. drogi                                                             - 240,2491 ha

e. inne tereny komunikacyjne                         -  0,3144 ha

e. użytki kopalne                                                 - 3,6990 ha

 1. nieużytki                                                                                     -                          10,6171 ha
 2. grunty pod wodami                                                                   -                           4,1734 ha

 

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste:           8,0086 ha.

RAZEM                                                                                               -                     23.079.421,00 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

A.     Budynki mieszkalne                                                                        

 1. budynek: Agronomówka                                                          -                         9.828,00 zł
 2. budynek mieszkalny  ul. Krzywa                                             -                         3.208,00 zł
 3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości                               -                         3.814,00 zł
 4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego                                -                         3.147,00 zł
 5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza                                     -                        20.494,00 zł
 6. budynek mieszkalny POM                                                       -                        23.022,66 zł
 7. budynek mieszkalny  POM                                                       -                      12.300,00 zł
 8. budynek mieszkalny Ruś Wieś                                              -                      10.000,00 zł

      RAZEM                                                                                                -                      85.813,66 zł

B.      Budynki niemieszkalne                                                       -                   

 1. budynek gospodarczy POM  18/3/60                                   -                         8.592,00 zł
 2. budynek gospodarczy POM  18/3/61                                   -                         8.592,00 zł
 3. budynek gospodarczy POM  18/3/128                                 -                      13.729,00 zł
 4. budynek gospodarczy POM  18/3/129                                 -                      13.729,00 zł
 5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne                          -                   243.805,00 zł
 6. budynek hydroforni Czyżew                                                   -                      81.355,00 zł
 7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew                  -                         4.026,00 zł
 8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka                            -                      24.737,79 zł
 9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka      -                     1.336,37 zł
 10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70                    -                  397.340,01 zł
 11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne                -                 81.635,53 zł
 12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew                                         -            1.935.019,38 zł
 13. budynek gospodarczy murowany                                         -                       8.000,00 zł
 14. budynek gospodarczy drewniany                                         -                       7.000,00 zł
 15. budynek gospodarczy Siennica Święchy                             -                      1.271,00 zł
 16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego                                         -              1.298.743,37 zł
 17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś                   -                   71.053,35 zł
 18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś                       -                     3.065,83 zł
 19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy                            -                         931,16 zł
 20. budynek  + nieruchomość  przy ul. Andrzejewskiej             -                859.121,00 zł
 21. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty             -               245.471,14 zł
 22. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy           -             208.713,96 zł
 23. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy              -              122.297,91 zł
 24. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś     -            236.045,85 zł
 25. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy              -             453.948,80 zł
 26. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary                  -                358.334,76 zł
 27. wiata targowa w miejscowości Czyżew                                  -               577.469,89 zł         
 28. Muzeum Ziemi Czyżewskiej                                                       -              193.478,21 zł                          

 

     RAZEM                                                                                            -                   7.458.843,31 zł

 

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

Budowle stanowiące własność gminy to głównie:  studnie szamba, drogi, ogrodzenie nieruchomości , linie wodociągowe, sieć kanalizacyjna, boisko sportowe oraz  park zabaw i wypoczynku .

 

Na terenie gminy jest 369,02 km, dróg  zaliczonych do kategorii dróg gminnych 

w tym: drogi utwardzone 72,59 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 140,10 km.

Długość sieci kanalizacyjnej  wynosi 24,40 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew.

Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Czyżewie, gmina eksploatuje we własnym zakresie.

Budowle sportowe – to boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki oraz bieżnia sportowa

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

 1. drogi                                                                                         -                 27.517.473,65 zł
 2. sieć wodociągowa                                                                 -                   8.106.771,99 zł
 3. sieć kanalizacyjna                                                                  -                   9.562.912,67 zł
 4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253                   -                   2.665.731,29 zł
 5. sieć energetyczna , telefoniczna                                          -                           2.625,62 zł
 6. ogrodzenia                                                                               -                           9.553,68 zł
 7. boisko sportowe                                                                     -                   1.400.734,95 zł
 8. park zabaw i wypoczynku                                                       -                      923.412,72 zł
 9. pomnik Sybiraka                                                                     -                         85.531,40 zł
 10. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika

              retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym                   -                      189.140,25 zł

        11. strefa rekreacyjno sportowa                                                 -                        15.988,77 zł

RAZEM                                                                                                   -                 50.479.876,99 zł  

    

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

 

Gmina w 2014 r. posiadała następujące środki transportu:

 1. wóz asenizacyjny                                                                  -                        15.436,00 zł
 2. ciągnik MF 255                                                                      -                       49.179,00 zł
 3. przyczepa D-734                                                                   -                        17.745,00 zł
 4. sprzęt do odśnieżania                                                         -                          7.098,00 zł
 5. ciągnik gąsienicowy                                                             -                       11.830,00 zł
 6. koparko –ładowarka                                                             -                      31.251,00 zł
 7. przyczepa niskopodwoziowa                                              -                         8.822,00 zł
 8. równiarka DT 12217                                                             -                      39.276,00 zł
 9. samochód przeciwpożarowy  STAR                                  -                       93.035,00 zł
 10. ciągnik Zetor 7211                                                                -                       24.167,00 zł
 11. koparka gąsienicowa                                                           -                       21.862,10 zł
 12. dźwig 4T –żuraw                                                                   -                          8.180,00 zł
 13. koparko ładowarka Ostrówek                                              -                      49.500,00 zł
 14. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew                        -                      20.000,00 zł
 15. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne     -               77.575,00 zł
 16. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES                     -                    28.487,90 zł
 17. samochód przeciwpożarowy Jelcz                                        -                  292.860,00 zł
 18. samochód DAWEOO Lanos                                                 -                      44.261,19 zł
 19. przyczepa ciężarowa  rolnicza T-610                                    -                      25.500,00 zł
 20. orkan 35-urzadzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia    -                 32.269,00 zł
 21. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń                wysokociśnieniowych                                                           -                         2.020,32 zł
 22. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l              -                      21.380,00 zł
 23. ciągnik URSUS 4514                                                             -                      80.000,00 zł
 24. samochód ciężarowy                                                             -                      52.460,00 zł
 25. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem        -              791.691,00 zł
 26. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-                   70.552,80 zł
 27. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY                   -                      176.000,00 zł
 28. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo                                    -                    248.000,00 zł
 29. koparko ładowarka K408                                                     -                          9.000,00 zł
 30. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85                                       -                      130.081,30 zł
 31. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa                                  -                      26.016,26 zł
 32. koparko-ładowarka JCB 3 CX URBO PLUS                       -                   344.999,99 zł

RAZEM                                                                                                  -                  2.850.535,86 zł

 

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

 

Gmina w 2013 r. posiadała następujące  maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

 1. agregat pompowy                                                                  -                         7.320,00 zł
 2. agregat sprężarkowy                                                             -                         4.199,02 zł
 3. komputery (szt. 8)                                                                  -                        27.890,28 zł
 4. zestawy komputerowe (szt. 27)                                          -                       144.260,47 zł
 5. drukarki (szt. 9)                                                                        -                      16.730,07 zł
 6. laptopy (szt.6)                                                                          -                        37.729,65 zł
 7. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)                                             -                         8.906,00 zł
 8. serwer (szt.1)                                                                          -                         5.185,00 zł
 9. macierz dyskowa (szt.1)                                                       -                         7.879,38 zł

 

RAZEM                                                                                                 -                      260.099,87 zł

 

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2014r. posiadała następujące urządzenia techniczne :

 

 1. monitoring wizyjny :park zabaw i wypoczynku                                       -                      15.250,00 zł
 2. monitoring wizyjny : budynku dworca kolejowego, muzeum             -                      31.111,62 zł

RAZEM:                                                                                                                        -                    46.361,62 zł

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2013 r. posiada następujące urządzenia techniczne:

 1.  fax Panasonik                                                                      -                          3.087,82 zł
 2. kserokopiarka (szt. 3)                                                         -                        24.998,72 zł
 3. projektor (szt.1)                                                                     -                         8.670,54 zł
 4. zestaw inkasencki ( szt.1)                                                  -                        12.099,33 zł
 5. kosiarka rotacyjna                                                                -                         3.700,00 zł
 6. wał łąkowy                                                                             -                         5.490,00 zł
 7. sprzęt nagłośnieniowy                                                       -                        11.757,14 zł
 8. wiaty przystankowe (szt. 28)                                             -                      121.417,21 zł
 9. zgarniacz do śniegu                                                            -                         4.982,00 zł
 10. pług śnieżny                                                                        -                           5.412,00 zł
 11. zestaw nagłaśniejący                                                         -                        15.882,99 zł
 12. sprzęt wodny                                                                      -                           15.341,45 zł

               RAZEM                                                                                -                      232.839,20 zł

 


 
 
Data wytworzenia: 2010-12-01
Data udostępnienia: 2010-12-01
Ilość wyświetleń: 3201
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Magdalena Saniewska

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA