Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
tel. (86) 2755036, fax (86) 2755116
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl, http: www.umczyzew.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-08-16
RDOŚ - obwieszczenie dot. przedsięwzięcia ˝rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem i ul. Jaśminowa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej˝
2017-08-11 / 2017-11-30
Burmistrz Czyżewa zaprasza na spotkanie konsultacyjne projektu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czyżew
2017-08-09
Zawiadomienie - dot. ˝Przebudowy mostu w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka
2017-08-09
RDOŚ - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy dot. wydania dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia ˝rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem i ul. Jaśminowa (...)˝
2017-08-09 / 2017-08-23
Obwieszczenie - dot. ˝Przebudowy mostu w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka
2017-08-02 / 2017-08-16
Obwieszczenie RDOŚ Białystok postanowienie ws przedsięwzięcia ˝ rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie...˝
2017-07-31 / 2017-08-30
UWAGA o zmianie terminu konsultacji
2017-07-28
Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
2017-07-28
Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
2017-07-21
Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
2017-07-14
Zawiadomienie Wójta Wysokie Mazowieckie dot. dec. środowiskowej ˝Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powioatowej nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dąbrowa Wielka˝
2017-07-11
OBWIESZCZENIE RDOŚ dot. przedsięwzięcia ˝rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie: ul. Apoznańskich z sięgaczem i ul. Jaśminowa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej˝
2017-07-03
Obwieszczenie wójta gminy Wysokie Mazowieckie - ws. postępowania środowiskowego ˝Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie-Bryki-Dabrowa Wielka˝
2017-06-23
OBWIESZCZENIE - o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017-06-23
OBWIESZCZENIE - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
2017-06-21
Obwieszczenie
2017-06-19
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 899,64 kW, Rosochate Kościelne dz. 1179
2017-06-12
Zawiadomienie RDOŚ
2017-06-01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania dec. środowiskowej - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku obory Rosochate Kościelne, Wierzbowa 26
2017-06-01
Obwieszczenie - o wydaniu postanowienia ws budowy farmy fotowoltaicznej z wniosku ABKE Sp z o.o. Rosochate Kościelne
2017-05-25
Nabór anulowany: Lokalna Grupa Działania ˝Brama na Podlasie˝ informacja o Naborze nr 4/2017 dot. Przedsięwzięcia 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne (...)
2017-05-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem, ul. Mazowiecka o dł. str. prawa 380m, str. lewa 100m
2017-05-16
Obwieszczenie - informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: ˝budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną˝ dz. ew. 176, 177/1 Czyżew-Osada
2017-05-10
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany ˝Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew˝
2017-05-10
OBWIESZCZENIE o przystąeinu do sporządzenia mpzp dla fragmenut obszaru miejscowości Czyżew w rejonie ul. Zarzecze i ul. Zarębska
2017-05-05
Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ˝Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok˝
2017-05-05
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania admin. ws ustalenia lokalizacji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem, ul. Mazowiecka
2017-04-28
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji
2017-04-28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzebyu przeprowadzenie oos - przedsięwzięcia CLOVIN S.A budowa hali produkcyjno-magazynowej
2017-04-19
Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego dot. sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Nr 2/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. ˝Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś (...)˝
2017-04-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 899,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2017-04-13
Zawiadomienie o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew
2017-04-13
Zawiadomienie o wszczęciu postęowania admin. ws decyzji o środowiskowych uwarunkowań - rozbudowa dróg gminnych w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgnikiem i ul. Jaśminowa (...)
2017-04-10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środoiwska w Białymstoku - wszczęcie postępowania admin. ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białysto
2017-04-06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji środowiskowej - budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjlaną
2017-04-04
Pstanowienie - zawieszenie postęowania ws wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie instalacji odnawialnego źródła energii (...) Michałowo Wielkie II dz. 42, 41, 39/2
2017-03-31
Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
2017-03-15
Obwieszczenie - informujące o wydaniu decyzji środoiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego na terenie obejmującym działki 175/2, 175/ 25 (ul. Przemysłowa) Czyżew
2017-03-10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2017
2017-03-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 3/2017 zezwalające na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: ˝Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038 B Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo) (...)˝
2017-03-03
Obwieszczenie - dot stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy budynku produkcyjno-magazynowego na dz. 175/2, 174/25 (ul.Przemysłowa)
2017-02-28
Informacja - wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
2017-02-27
Obwieszczenie - o barku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 70 DJP (...) - Czyżew Sutki Majątek
2017-02-27
Kampania społeczna ˝Melanż.Oczekiwania vs. Rzeczywistość˝
2017-02-24
OGŁOSZENIE Burmistrza Czyżewa o przeznaczeniu do sprzedaży drewna opałowego
2017-02-13
Obwieszczenie - dot. zadania ˝Przebudowa mostu k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdó drogi powiatowej Nr 2040 B Czyżew - gr. woj. (Helenowo) (...)˝
2017-02-03
Zawiadomienie o wszczęciu postęowania administracyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW, Czyżew Chrapki dz. 2/1
2017-02-02
ZAWIADOMIENIE - dot. udzielenia gminie Czyżew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególneog korzystania z wód tj. wykonanie wylotu betonowego na działce na 1650 obręb Rosochate Koscielne
2017-02-01
Ogłoszenie Burmistrza Czyżewa otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
2017-01-18
ZAWIADOMIENIE - o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa budynku produkcyjno-magazynowego dz. 175/2, 174/25 Czyżew-Osada
2017-01-17
ZAWIADOMIENIE - dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 70 DJP - Czyżew Sutki Majątek
2017-01-17 / 2017-12-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017r
2017-01-17
OBWIESZCZENIE - dot. postępowania - wydanie decyzji o zezwolenia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2038B Czyżew-gr. woj. (Andrzejewo)
2017-01-17
OBWIESZCZENIE - dot. postępowania - wydanie decyzji o zezwolenia na przebudowę mostu k/m Czyżew Ruś Wieś wraz z rozbudową dojazdów drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew-gr. woj. (Helenowo)
2017-01-11
Obwieszczenie dot. wydania decyzji udzielającej Staroście Wysokomazowieckiemu pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
2017-01-09 / 2017-09-31
OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2016-12-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawi ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w m. Dmochy Mrozy
2016-12-27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Staroście Wysokomazowieckiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przydrożnych rowów (...) ˝Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew(...)
2016-12-21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ds. ustalenia likalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu sportowego w Rosochatem Kościelnem
2016-12-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ds. zmiany ustaleń lokalizacji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
2016-12-13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016-11-16
Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury
2016-11-08
Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powitowej Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
2016-10-31
Informacja o otrzymaniu dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czyżewie
2016-09-23
OGŁOSZENIE - o przygotowywaniu przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostęnieniem kanału technologicznego
2016-08-17
Zezwolenie PGK Zambrów Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016-07-19
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2016
2016-05-25
Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej nr 2072B ul. Mazowiecka w miejscowości Rosochate Kościelne
2016-04-21
˝Meble, graty wystaw z chaty˝ na terenie gminy Czyżew w dniach 19-20 maja 2016 r. - zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2016-03-17
Zarządzenie Burmistrza Czyżewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Czyżew
2016-02-19
Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
2016-01-19
OGŁOSZENIE - Burmistrz Czyżewa ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-01-12
Wykaz nieruchomości stanowiących włąsność Gminy Czyżew przeznaczonych do sprzedaży - ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Czyżewa z dnia 12 stycznia 2016 r.
2015-11-26
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury w 2015 r.
2015-10-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne / podział nieruchomości / wycinka drzew
2015-10-09
Dot. inwestycji - budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz wycinkę drzew
2015-09-17
Realizacja inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2083b Czyżew-gr. woj. (Godlewo Baćki) - gr. woj. Klukowo
2015-09-17
Realizacja inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2039B Czyżew - Ołdaki Magna Brok -gr. woj. (Żelazy Brokowo)
2015-09-16
Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2015 roku
2015-09-07
Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2015/2016
2015-08-26
Ogłoszenie - przyjmowanie wniosków - stypendium w ramach świadczenia dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015-08-26
˝Wyprawka szkolna˝ 2015/2016
2015-08-17
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew
2015-07-29
OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2015-04-15
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji wiosennej 2015
2015-02-19
Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
2015-01-29
OGŁOSZENIE - zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2015-01-22
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2015
2014-12-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie postępowania środowiskowego dot. budowy obory o obsadzie do 70 DJP (...) Kaczyn Stary dz. nr 92, 93, 94/1
2014-12-18
Obwieszczenie - przedużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wyd. decyzji środowiskowej dot. budowy turbiny wiatrowej Dmochy Wochy dz. 39
2014-12-15
Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach - postępowanie środowiskowe dot. budowy elektrowni wiatrowej na dz. 1231, 1232 Rosochate Kościelne
2014-12-15
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w postępowaniu środowiskowym dot. budowy elektrowni wiatrowej na dz. 1231, 1232 Rosochate Kościelne
2014-10-16
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014-09-10
OBWIESZCZENIE dot. budowy II odcinka drogi gminnej (ul. Przemyslowa) do pasa drogi krajowej nr 63 (ul. Nurska), budowie chodnika łączącego pas ul. Przemysłowej z ul. Kusocińskiego z placem nawrotowym dla samochodów (...)
2014-08-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
2014-08-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo) na terenie gminy Czyżew
2014-08-12
Realizacja zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew˝
2014-08-08
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013
2014-08-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
2014-07-30
Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środ. uwar. dla przedsięwzięcia polegającego na ˝ Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj.˝
2014-07-15
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 11.07.2014 decyzjii o środ. uwar. dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021 B Boruty-Goski - Goski Duże - do drogi 2020 B
2014-07-11
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew - część 2
2014-07-08
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania dec. o środ. uwar. dla przedsięwzięcia polegającego na ˝ Przebudowie drogi powiatowej Nr 2039 B Czyżew - Ołdaki Magna Brok - gr. woj. (Żelazy Brokowo)
2014-06-23
Obwieszczenie Urzędu Gminy Zambrów o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia ˝rozbudowy drogi powiatowej nr 2021B Boruty-Goski - Goski Duże do drogi 2020B˝
2014-06-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
2014-05-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2021 B Boruty-Goski - Goski Duże do drogi 2020 B
2014-05-08
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wniesieniu przez Wikar Sp. z o.o. odwołania od decyzji Burmistrza Czyżewa z dnia 14.04.2014 r. dot. Budowy pojedynczej elektrowni (...) w miejscowości Rosochate Kościelne na dz. ozn. 1207˝
2014-05-05
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 90 DJP (...) na dz. 3/2 obręb Michałowo Wielkie, gmina Czyżew
2014-04-29
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 55 DJP (...) na dz. 20/2, 21/2, 32/1 obręb Siennica Gizy
2014-04-14
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej (...) na działce nr 2 w obrębie Siennica Lipusy
2014-04-14
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu odmownej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej turbiny wiatrowej (...) na działce nr 1207 w obrębie Rosochate Kościelne
2014-04-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem
2014-04-14
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie do 100 DJP (...) na dz. 28 obręb Dmochy Wypychy
2014-04-10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Budowa obory do 55 DJP...˝ dz. nr 20/2, 21/2, 32/1 obręb Siennica Gizy
2014-04-07
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie stacji paliw płynnych na działce 179/9 w obrębie Czyżew-Osada˝
2014-04-02
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu z wniosku Wikar Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pojedynczej elektrowni wiatrowej dz. nr 2 Siennica Lipusy
2014-04-02
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o prowadzonym postępowaniu z wniosku Wikar Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pojedynczej elektrowni wiatrowej dz. nr 1207 Rosochate Kościelne
2014-03-19
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝ - obwieszczenie o wszczęciu postępowania
2014-03-19
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ˝Budowa farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝ - obwieszczenie o przedłużeniu terminu
2014-01-10
Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na ˝ Budowie farmy wiatrowej w gminie Czyżew˝
2013-11-28
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czyżew
2013-11-26
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko - Budowa stacji regazyfikacji LNG na działece 2/2 obręb Czyżew Ruś Wieś
2013-08-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝budowie budynku handlowo – usługowego/część usługowa – wulkanizacja opon / nr ew. 122 w obrębie Czyżew Złote
2013-07-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję z dnia 12.08.2011 nr GKM.7630.6.2011 dot. budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne
2013-05-21
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. Siennica Karasie-Siennica Lipusy-Siennica Pierce
2013-04-30
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Czyżew
2013-03-20
BURMISTRZ CZYŻEWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czyżewie inspektora ds. wypłaty wynagrodzeń
2013-03-19
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - działka 133/8 położona w obrębie Kaczyn Herbasy.
2013-03-19
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - działka 206 położona w obrębie Kaczyn Stary.
2013-03-08
Obwieszczenie dot. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Siennica Karasie - Siennica Lipusy - Siennica Pierce, gm. Czyżew
2013-03-05
Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
2013-02-21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew – część 1
2013-02-19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Czyżewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew – część 1
2013-02-06
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.
2013-01-03
OGŁOSZENIE - wnioski o zwrot podatku akcyzowego
2012-11-12
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2012-10-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
2012-05-23
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012-03-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 2.4 MW wraz z podziemnymi urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do
2012-03-06
Informacja z ustalenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. przez komisję konkursową
2012-01-26
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2012-01-12
Wzrost kosztów związnych z wywozemi i unieszkodliwianiem odpadów
2012-01-04
OGŁOSZENIE dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
2011-12-22
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od oceny oddziaływania
2011-11-23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Zaręby Święchy
2011-10-28
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2011-10-18
Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dnia 8 września 2011r. na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i funduszy strukturalnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Czyżewie
2011-09-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2.4 MW ,abonenckiej stacji elektroenergetycznej
2011-01-19
INFORMACJA
2010-11-29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2010-11-23
Dopłaty do materiału siewnego
2010-06-02
POMOC DLA POWODZIAN
2010-06-01
Informacja w sprawie ˝ Wsparcia stypendjalnego dla uzdolnionych uczniów 2010˝
2010-06-01
INFORMACJA
2010-05-19
Informacja o rocznej kwocie granicznej należnego podastku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
2010-05-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie-Osadzie informuje:
2010-05-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2010-05-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 6 maja 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
2010-05-06
Wnioski o płatności obszarowe - informacja
2007-03-07
Informacja na temat odbioru padłych zwierząt
 
Archiwalne

2017-07-31 / 2017-08-14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. wszczęścia postępowania - ˝PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną modernizację linii kolejowej E75[...]˝
2017-07-27 / 2017-08-11
Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego w ramach przebudowy ul.Nowej oraz budowy kanalizacji deszcowej na ul.Kusocińskiego
2017-07-25 / 2017-08-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. prac na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok
2017-07-21 / 2017-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew
2017-07-06 / 2017-07-20
Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej błędnego przyporządkowania numerów uchwał
2017-07-03 / 2017-07-17
Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. ˝Prace na lini E75 na odcinku Czyżew-Białystok˝
2017-07-03 / 2017-07-17
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr RR.6341.20.2013
2017-07-03 / 2017-07-17
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie istniejącego budynku obory [...] - Rosochate Kościelne
2017-03-16 / 2017-04-22
Zapytanie ofertowe - remont zabytkowej dzwonnicy w Zespole Kościoła Parafialnego w Rosochatem Koscielnem
2017-03-15 / 2017-03-29
Obwieszczenie - informujące o wszczęciu postępowania dot. wydania dec. środowiskowej dla budowy farmy fotowoltaicznej o łacznej mocy do 3 MW dz. 2/1 obręb Czyżew Chrapki
2017-02-23 / 2017-03-18
Zapytanie ofertowe - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem
2017-01-27 / 2017-02-10
Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV I slupowej stacji transformatorowej - obręb Dmochy Wypychy
2016-11-30 / 2016-12-14
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory wolnostanowiskowej o łącznej obsadzie nie większej niż 110 DJP - Krzeczkowo Szepielaki
2016-11-29 / 2016-12-13
Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.pobór wód podziemnych ze studni głębinowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego ˝Rosochate˝
2016-11-25 / 2016-12-09
Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki- Dmochy Wypychy w lok. rob. 0+000-2+140,00 na dług. 2,140 km
2016-11-25 / 2016-12-09
Obwieszczenie Burmistrza Czyżewa dot. przebudowy drogi gminnej w m.Dmochy Mrozy
2016-11-23 / 2016-12-07
ZAWIADOMIENIE dot. wszczęcia postępowania administracyjneg odotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi z korpusu drogi (...)
2016-11-07 / 2016-11-21
Obwieszczenie dot. zagospodarowania terenu sportowego w Rosochatem Kościelnem
2016-10-19 / 2016-11-09
ogłoszenie otwartego konkursu ofert - w zakresie kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrona dóbr kultury w 2016 r.
2016-10-14 / 2016-10-28
Postanowienie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B Dmochy Glinki - Dmochy Wypychy
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 27 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA