Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb URZĄD GMINY CZERWONKA
06-232 Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38
tel. 29 71-79-505 , fax 29 71-79-517
e-mail: urzadgminy@czerwonka.pl, http: www.czerwonka.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-06-14
Konsultacje społeczne projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
2017-05-25
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. ˝ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonka na lata 2017 - 2021 z perspektywą do 2023 roku˝ oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.
2017-04-27
Ocena obszarowa jakości wody Gminy Czerwonka za rok 2016.
2017-02-07
Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2017-02-07
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2016-12-27
Ocena jakości wody.
2016-07-20
Wójt Gminy Czerwonka ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonka.
2016-07-18
Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2016-05-04
Wójt Gminy Czerwonka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonka.
2016-03-16
Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
2016-02-10
Wójt Gminy Czerwonka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwonka.
2015-11-10
Wójt Gminy Czerwonka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
2015-11-03
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 27.10.2015 r.
2015-10-13
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży
2015-08-11
Informacja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2015/2016 roku.
2015-05-21
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających zdolności prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
2015-02-03
Wójt Gminy Czerwonka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
2014-12-10
Informacja Wójta Gminy Czerwonka w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2014-12-08
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2020
2014-11-24
Zawiadomienie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskach oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2013-10-28
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2013-07-15
Informacja dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
2013-06-28
Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Czerwonka
2013-06-11
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży
2013-02-26
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w Mijescowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka
2012-12-27
Postanowienie Nr 12/2012 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Czerwonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012-11-27
Protokół konsultacji projektu ˝Programu współpracy Gminy Czerwonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013˝
2012-10-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Czerwonka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2012-05-10
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czerwonce
2012-04-31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 50
2012-04-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ˝KAŁĘCZYN 1˝
2012-04-04
Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2012-02-15
Ogłoszenie Wójta Gminy Czerwonka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2011-09-07
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2011-09-07
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011-09-07
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarnii zwłok zwierzęcych i cih części
2011-09-07
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i /lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2011-09-02
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek wlasny˝
2011-09-02
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasów położonych na terenie gminy Czerwonka
2011-08-30
Informacja dla rolników o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
2011-08-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajajsego na zmianie sposobu uzytkowania częsci budynku inwentarskiego na suszarnię brykietu drzewnego
2011-07-22
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół
2011-07-18
Obwieszczenie
2011-06-27
POSTANOWIENIE Wójta Gminy Czerwonka
2011-06-03
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONCE Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DORADCA ZAWODOWY
2011-06-02
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czerwonka
2011-05-19
28-29 maja 2011 r. XIX Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej,
2011-04-04
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka.
2011-04-04
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka
2011-03-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce ogłasza nabór uczestników do udziału w 2011 r. w projekcie systemowym pn. ˝Razem możemy więcej˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 współfinansowany ze środków Unii E
2011-02-11
Animator Kultury
2011-01-26
Urząd Gminy Czerwonka poszukuje animatora kultury
2010-08-06
III przetarg ustny nieograniczony
2010-05-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2010-03-03
Informacja - zwrot podatku akcyzowego
2010-02-02
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce ogłasza nabór do udziału w 2010 r. w projekcie systemowym pn. ˝Razem możemy więcej˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europej
 
Archiwalne

2016-08-31 / 2016-09-30
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2015-12-22 / 2016-01-05
Obwieszczenie Starosty Makowskiego z dnia 09.12.2015r.
2015-10-23 / 2015-11-23
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2014-10-31 / 2014-11-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Czerwonka o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2014-05-06 / 2014-05-20
BIAŁA NIEDZIELA
2011-09-20 / 2011-10-04
OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Czerwonka z dnia 14 wrzesnia 2011 r.
2009-12-02 / 2010-01-04
OBWIESZCZENIE STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 23.11.2009 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej
2009-07-09 / 2009-07-23
INFORMACJA o zamknięciu wysypiska śmieci w Dąbrówce
2009-06-03 / 2009-06-17
INFORMACJA o dzierżawie szkoły w Budzynie Wal.
2009-05-15 / 2009-05-29
Informacja Wójta Gminy Czerwonka z dn. 14.05.2009r. o powołaniu OKW w Krzyżewie w wyb. do PE
2009-05-15 / 2009-05-29
Informacja Wójta Gminy Czerwonka z dn. 14.05.2009r. o powołaniu OKW w Gutach Dużych w wyb. do PE
2009-05-15 / 2009-05-29
Informacja Wójta Gminy Czerwonka z dn. 14.05.2009r. o powołaniu OKW w Czerwonce w wyb. do PE
2009-05-15 / 2009-05-29
Informacja Wójta Gminy Czerwonka z dn. 14.05.2009r. o powołaniu OKW w Budzynie Wal. w wyb. do PE
2009-04-17 / 2009-05-01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Usługi dla dzieci i młodzieży
2009-03-30 / 2009-04-13
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
2009-03-19 / 2009-04-02
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Krzyżewie Marki
2009-03-04 / 2009-03-18
Informacja o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
2009-01-20 / 2009-02-03
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Krzyżewie Marki
2008-11-25 / 2008-12-09
Wykaz nieruchomości mienia gminnego - na sprzedaż
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA