Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 24 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Czerniejewo
62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8
tel. +48(61)4291310, fax +48(61)4291349
e-mail: urzad@czerniejewo.pl, http: www.czerniejewo.com.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2017-03-14
Uchwała XXX/189/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Nidom, Graby, Goranin, Gębarzewo, Rakowo, Pakszyn, Pawłowo, Goraniec na lata 2016 – 2026
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXX/189/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Nidom, Graby, Goranin, Gębarzewo, Rakowo, Pakszyn, Pawłowo, Goraniec na lata 2016 – 2026

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się przyjęcie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Nidom, Graby, Goranin, Gębarzewo, Rakowo, Pakszyn, Pawłowo, Goraniec na lata 2016-2026, stanowiące załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik nr 1  do Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr VI/43/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Rakowo, Sołectwa Żydowo i Sołectwa Kosowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/189/17

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 22 luty 2017 rok

w sprawie: przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Nidom, Graby, Goranin, Gębarzewo, Rakowo,  Pakszyn, Pawłowo, Goraniec na lata 2016 – 2026

W związku z przystąpieniem Gminy Czerniejewo do programu Wielkopolska Odnowa Wsi ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, konieczne stało się opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi dla Sołectw zgłoszonym do niniejszego programu, przy udziale przedstawicieli Grup Odnowy Wsi z udziałem moderatorów.

Sołecka Strategia  Rozwoju Wsi jest dokumentem otwartym, który ze względuna zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wsi może ulec zmianie. Zawiera analizę zasobów miejscowości, analizę SWOT (słabe i mocne strony, szansei zagrożenia w rozwoju miejscowości) potencjału rozwojowego wsi, plan i program odnowy wsi.

Sołeckie Strategie Rozwoju  Wsi na lata 2016 – 2026 zostały przyjęte Uchwałami Zebrań Wiejskich.

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi zawierają analizy potencjału danej miejscowości oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 10 lat. Strategie te obejmują i wykorzystują atuty oraz zasoby wsi eliminując bariery zewnętrzne i wewnętrzne.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 15 lutego 2017 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 
Data wytworzenia: 2017-03-14
Data udostępnienia: 2017-03-14
Ilość wyświetleń: 109
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Kamilla Staniszewska
Zatwierdzone przez: Jan Kulpiński
Opublikowane przez: Witold Nawrocki
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA