Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 maja 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Czerniejewo
62-250 Czerniejewo, ul. Poznańska 8
tel. +48(61)4291310, fax +48(61)4291349
e-mail: urzad@czerniejewo.pl, http: www.czerniejewo.com.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
65614 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
17374 - Stanowiska, str. 1
7323 - Podatki i opłaty, str. 1
7294 - Rada Gminy, str. 1
7249 - Jednostki pomocnicze, str. 1
4989 - Prawo lokalne, str. 1
4525 - Jednostki organizacyjne, str. 1
3877 - Udostępnianie informacji o środowisku, str. 1
3786 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
3235 - Komisje Rady, str. 1
2778 - Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo, str. 1
2204 - Strategia rozwoju, str. 1
1956 - Zagospodarowanie przestrzenne, str. 1
1927 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
1785 - 2013, str. 1
1750 - 2014, str. 1
1674 - WYBORY SAMORZĄDOWE 2014, str. 1
1548 - Statut, str. 1
1468 - 2015, str. 1
1386 - 2014, str. 1
1365 - Regulamin organizacyjny, str. 1
1320 - 2015, str. 1
1256 - 2009, str. 1
1224 - 2011, str. 1
1178 - 2013, str. 1
1170 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
1144 - 2012, str. 1
1130 - Decyzje, str. 1
1110 - 2010, str. 1
1057 - 2013, str. 1
1002 - Dane o wniosku, str. 1
951 - Postanowienia, str. 1
918 - 2008, str. 1
899 - Decyzje, str. 1
883 - 2012, str. 1
871 - Dane o wniosku, str. 1
865 - Decyzje, str. 1
860 - WYBORY PREZYDENTA RP, str. 1
818 - Postanowienia, str. 1
808 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
804 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
781 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
778 - 2010, str. 1
777 - Prawo lokalne, str. 2
768 - Raporty, str. 1
738 - 2010, str. 1
735 - Postanowienia, str. 1
733 - Postanowienia, str. 1
730 - Decyzje, str. 1
720 - 2012, str. 1
704 - 2014, str. 1
687 - Raporty, str. 1
680 - Wyboru do Sejmu i Senatu RP, str. 1
673 - Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r., str. 1
631 - 2011, str. 1
616 - 2009, str. 1
603 - Raporty, str. 1
586 - 2011, str. 1
577 - 2016, str. 1
573 - 2015, str. 1
567 - 2009, str. 1
560 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
553 - Dane o wniosku, str. 1
547 - Raporty, str. 1
529 - Plan nowego usytuowania placu targowego, str. 1
518 - 2008, str. 1
497 - Decyzje, str. 1
495 - Dane o wniosku, str. 1
491 - 2016, str. 1
468 - Postanowienia, str. 1
464 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
449 - Raporty, str. 1
432 - Decyzje, str. 1
405 - 2007, str. 1
405 - 2016, str. 1
396 - Dane o wniosku, str. 1
391 - Postanowienia, str. 1
345 - 2006, str. 1
339 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa, str. 1
284 - Dane o wniosku, str. 1
261 - 2007, str. 1
241 - 2008, str. 1
227 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, str. 1
205 - 2006, str. 1
198 - Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, str. 1
169 - Informacja o miejscach na umieszczanie plakatów wyborczych, str. 1
163 - Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, str. 1
149 - Spis wyborców, str. 1
146 - Składy obwodowych komisji wyborczych, str. 1
142 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, str. 1
123 - Obwieszczenie o obwodach głosowania, str. 1
122 - Warunki udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, str. 1
113 - Postanowienie o zarządzeniu wyborów i kalendarz wyborczy, str. 1
113 - Składy obwodowych komisji wyborczych - pełnione funkcje, str. 1
66 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, str. 1
60 - Postanowienia, str. 1
58 - Dane o wniosku, str. 1
58 - Decyzje, str. 1
55 - Raporty, str. 1
50 - Podziękowanie, str. 1
33 - 2017, str. 1
7 - 2017, str. 1
0 - 2008, str. 1
0 - Prawodawstwo Centralne, str. 1
0 - Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, str. 1

aktualności
3770 - Zamówienia publiczne: Przetargi publiczne
1188 - Przetargi: Przetargi - zamówienia
1162 - Aktualności: Ogloszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu -˝Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010˝
1018 - 2011: Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu na 2012 rok
991 - Aktualności: Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu -˝Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010˝
790 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2010
788 - 2013: Uchwała nr XXXIX/258/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014
768 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2011
753 - 2012: Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: budżetu na 2013 rok
738 - 2012: Uchwała nr XVII/107/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 marca 2012r. w sprawie: Statutu Gminy Czerniejewo
713 - Aktualności: Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - kadencja 2010 - 2012
619 - 2010: Uchwała nr XLIV/258/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia ˝Regulaminu
615 - 2012: Uchwała nr XXV/146/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
602 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2012
592 - Aktualności: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. wdrażania i rozliczania projektów unijnych w UMiG Czerniejewo
559 - 2011: Uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia ˝Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasts i Gminy Czerniejewo na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018˝ wraz z ˝Prognozą oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018˝
558 - 2012: Uchwała nr XXV/147/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie:ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położo
555 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2009
549 - Zarządzenia Burmistrza: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie - budowa sieci telekomunikacyjnej... do działek
529 - Zarządzenia Burmistrza: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego...
526 - 2012: Uchwała nr XXV/148/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
522 - Aktualności: Obwieszczenieo przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
511 - Zarządzenia Burmistrza: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego...
510 - Aktualności: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Czerniejewo
507 - 2011: Uchwała nr VII/42/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu gminy na zakup
499 - Aktualności: Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
496 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał-2006 - 2010
495 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2013
490 - 2012: Uchwała nr XXV/149/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda
478 - Zarządzenia Burmistrza: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerniejewo
469 - Zarządzenia Burmistrza: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
467 - Zarządzenia Burmistrza: REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
463 - Opinie RIO: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Miasta i Gminy Czerniejewo za 2010 rok
462 - Opinie RIO: Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czerniejewo.
457 - 2012: Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
450 - Zarządzenia Burmistrza: Postanowienie, o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
447 - Aktualności: OFERTA - Organizacji pozarządowej Realizacji zadania publicznego - ˝Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla życia kulturalno-oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego˝
442 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał-2010 - 2014
424 - Zarządzenia Burmistrza: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - obręb geodezyjny Rakowo gm. Czerniejewo
418 - Zarządzenia Burmistrza: Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniua - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerniejewo
417 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2006
412 - Opinie RIO: Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerniejewo na 2011 rok.
412 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2008
411 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2007
401 - 2013: Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
400 - 2010: Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 kwietnia 2010r. - w sprawie wykazu nieruchomości przenaczonej do sprzedaży
399 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej Realizacji zadania publicznego - ˝Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla życia kulturalno-oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego˝
398 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał-2002 - 2006
395 - 2013: Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
391 - Opinie RIO: Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: wyrażenia opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Miasta i Gminy Czerniejewo za 2011 rok.
375 - Opinie RIO: Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie: Wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerniejewo n 2012 rok.
372 - Opinie RIO: Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 września 2012r. w sprawie: wyrażenia opini o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r. Miasta i Gminy Czerniejewo.
367 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej(-ch) realizacji zadania publicznego
367 - Opinie RIO: Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo.
365 - Opinie RIO: Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za 2009 rok.
359 - 2013: Uchwała nr XXX/199/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/149/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu św
359 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2014
354 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał-1998 - 2002
352 - Aktualności: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2013 roku.
351 - Opinie RIO: Uchwała SO. - 0951/13/D/19/2013 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo
351 - Prawodawstwo Centralne: Rządowe Centrum Legislacji
348 - Opinie RIO: Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2011r. o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r. Miasta i Gminz Czerniejewo
347 - Aktualności: Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: ˝Wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie d
347 - Rejestr Instytucji Kultury:
346 - Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo: 2015
346 - Opinie RIO: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Miasta i Gminy Czerniejewo za 2010 rok.
341 - Opinie RIO: Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie: wyrażenia opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo.
340 - 2006: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - rok 2006
338 - Opinie RIO: Uchwała SO- 0954/42/17/2013 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietniaa 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo za 2012 rok
335 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - ˝Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla życia kulturalno-oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego˝
334 - 2008: Uchwała nr XXIII/129/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
329 - Opinie RIO: Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie: Wyrażenia opinii omozliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo
325 - Opinie RIO: Uchwała SO.-0950/4/19/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 marca 2012r. w sprawie: opini o możliwości spłaty kredytu długuterminowego
320 - Opinie RIO: Uchwała SO. - 0951/68/D/19/2012 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo
319 - Opinie RIO: Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie: Wyrażenia opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo
310 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej -Gra terenowa ˝Czerniejewo okiem badacza˝
310 - GOSPODARKA ODPADAMI: Analiza stanu Gospodarki
309 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/207/09 z 28 października r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo
307 - Opinie RIO: Uchwała SO. - 0952/33/19/2012 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2013
303 - Opinie RIO: Uchwała SO. - 0951/33/P/19/2013 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czerniejewo
302 - Opinie RIO: Uchwała SO. - 0957/32/19/2012 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo
300 - Opinie RIO: Uchwała SO-0957/48/17/2013 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast
300 - 2008: Uchwała nr XIX107/08 z 19 marca 2008 r. w sprawie powołania Mlodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i nadania jej statutu
300 - Aktualności: Oferta Ogranizacji Pozarządowej
299 - 2014: Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24.07.2014 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad udostępniania inf
298 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał-1994 - 1998
296 - 2008: Uchwała nr XXVIII/166/08 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009
294 - 2010: Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pani Danuty Elżbiety
293 - 2012: Uchwała nr XIX/121/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
290 - 2012: Uchwała nr XVI/104/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerniejewo
289 - 2011: Uchwała nr IV/19/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok
285 - 2012: Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
285 - 2010: Uchwała nr XLIV/261/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozmiar
284 - 2012: Uchwała nr XXV/150/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka
283 - 2008: Uchwała nr XXVIII/164/08 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Czemiejewo na lata2009 - 2013
283 - Petycje: Petycje
281 - 2010: Uchwała nr XLIIX/246/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: wystąpienia Gminy Czerniejewo ze Stowarzyszenia
281 - 2011: Uchwała nr VII/46/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
279 - 2010: Uchwała nr XLIV/255/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy
278 - Protokoły: Protokół z sesji XLV Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 maja 2009r
277 - Protokoły: Protokół nr XXXVII/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2009 roku.
276 - 2009: Uchwała nr XXXII/181/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i placówkach oświatowych, dla których
275 - 2008: Uchwała nr XXVII/157/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czerniejewo
275 - 2013: Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nowego usytuowania placu targowego w Czerniejewie
275 - 2011: Uchwała nr VI/37/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011
275 - 2008: Uchwała nr XXI/120/08 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
275 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał-1990 - 1994
275 - Protokoły: Protokół nr XXVII/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2008 roku.
273 - Opinie RIO: Uchwała SO-0953/35/17/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 września 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o orzebiegu wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za pirwsze półrocze 2013 roku
272 - 2010: Uchwała nr XLIIX/248/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
271 - 2011: Uchwała nr IX/66/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowaszenia zmian do budżetu na 2011 rok.
271 - 2014: Uchwała XLI/276/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania szystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
271 - 2009: Uchwała nr XLI/236/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu na 2010 r.
271 - 2008: Uchwała nr XXII/121/08 z 4 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
269 - 2010: Uchwała nr XLIIX/247/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: nadania nazw ulic oraz aktualizacji przebiegu
268 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - ˝Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla życia kulturalno-oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego˝
268 - 2008: Uchwała nr XX/109/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości .
267 - Opinie RIO: Uchwała SO-0950/39/17/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
267 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej...
266 - 2008: Uchwała nr XVII/100/08 z 30 stycznia 2008 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/290/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie gminy Cze
266 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej
266 - 2008: Uchwała nr XX/112/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Polnej w Czerniejewie, obejmującego działki nr ewid. 213, 224, 225, 226, 227,228.
266 - 2011: Uchwała nr IV/26/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
264 - Protokoły: Protokół nr XXXVI/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 sierpnia 2009 roku.
263 - 2008: Uchwała nr XXVII/158/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzani ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
262 - 2012: Uchwała nr XXV/154/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości
262 - 2012: Uchwała nr XXV/156/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia ˝Rocznego programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 us
260 - 2008: Uchwała nr XXVII/160/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. ˝System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie˝.
260 - 2004: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - rok 2004
260 - 2010: Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 marca 2010r. - w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.
259 - Protokoły: Protokół nr XII/06 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 wrzesnia
259 - 2008: Uchwała nr XXIII/131/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją nieszkaniową w Żydowie
258 - 2008: Uchwała nr XXVII/156/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: doplat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzeniew wodę a terenie Gminy Czemiejewo
258 - 2009: Uchwała nr XL/227/09 z 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/160/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w 
258 - Protokoły: Protokół nr III/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 roku.
257 - 2010: Uchwała nr XLVIII/278/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 13 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz udzielenie
256 - Protokoły: Protokół nr XVII/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2008 roku.
255 - Protokoły: Protokół z sesji XL Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 16 grudnia 2009r
255 - 2011: Uchwała nr V/27/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 lutego 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania
255 - 2011: Uchwała nr VII/39/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: przyjęcia opracowania ˝Wyniki analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
255 - 2010: Uchwała nr XLVIII/281/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
254 - Aktualności: OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ -
254 - Opinie RIO: Uchwała SO-0951/44/17/2014 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Czerniejewo
254 - 2008: Uchwała nr XXIII/132/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pani Danuty Elżbiety Grychowskiej Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
254 - Protokoły: Protokół nr XIII/06
254 - 2010: Uchwała nr XLIIX/253/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 r.
254 - 2011: Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 marca 2011r. - w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
254 - 2008: Uchwała nr XXVII/161/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: przekształcenia i nadania Statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie
254 - 2010: Uchwała nr I/3/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2010r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
253 - 2008: Uchwała nr XXVI/151/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie:okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości
253 - 2008: Uchwała nr XX/113/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Żydowie, działka nr ewid. 483
253 - 2010: Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
252 - Aktualności: ˝Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2014 roku˝.
252 - 2010: Uchwała nr XLVIII/286/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Gniezna
252 - 2008: Uchwała nr XXII/122/08 z 4 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty rolne stanowiące własność Gminy Czerniejewo
252 - 2009: Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie: Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Użędzie Miasta i 
252 - 2010: Uchwała nr XLII/245/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 r.
251 - 2010: Uchwała nr XLII/240/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/240/2002 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie: podziału miasta i gminy Czerniejewo na okręgi wyborcze, ich num
251 - 2011: Uchwała nr VII/40/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
250 - Protokoły: Protokół z sesji XLI Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2009r
250 - 2010: Uchwała nr XLVIII/280/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia herbu Gminy Czerniejewo
249 - 2008: Uchwała nr XX/111/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czerniejewie obejmującego działki nr ewid. 653 i 73/1, 73/2.
249 - 2012: Uchwała nr XX/127/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
248 - 2011: Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonej
248 - Aktualności: Oferta Organizacji Pozarządowej realizacji zadania publicznego
248 - 2010: Uchwała nr III/13/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa z 
245 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/209/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w PAWŁOWIE, dla obszaru części działki nr ewid. 15/1
245 - 2012: Uchwała nr XXI/133/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerniejewo
245 - Protokoły: Protokół nr XXV/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 października 2008 roku.
245 - 2008: Uchwała nr XXIII/126/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a także trybu ich pobierania.
244 - Protokoły: Protokół nr XXXII/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2009 roku.
244 - 2012: Uchwała nr XIX/120/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/5/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji
244 - 2010: Uchwała nr XLII/242/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzajów miejscowości oraz ustalenia granic miejscowości na terenie sołectwa Rakowo
244 - Protokoły: Protokół nr XXIX/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2009 roku.
244 - 2008: Uchwała nr XXV/146/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czerniejewo
243 - 2008: Uchwała nr XXV/148/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieżnieńskiemu na zakup łóżka kardiologicznego wraz z osprzętem
243 - 2009: Uchwała nr XXXII/180/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo
243 - Protokoły: Protokół nr XXIII/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 roku.
243 - 2010: Uchwała nr XLIV/257/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne
242 - 2010: Uchwała nr XLII/238/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w mieście i gminie Czerniejewo
241 - Protokoły: Protokół nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011 roku
241 - 2008: Uchwała nr XXVII/162/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerniejewo na lata 2009 - 2013
241 - 2008: Uchwała nr XXV/147/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmina do budżetu na 2008 rok
241 - 2008: Uchwała nr XVII/103/08 z 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/98/07 z dnia 28 grudnia 2007r. uchwalającej budżet gminy na rok 2008
240 - 2010: Uchwała nr XLIV/275/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
240 - Protokoły: Protokół nr XXVI/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2008 roku.
240 - Protokoły: Protokół nr XXI/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
240 - 2011: Uchwała nr XII/84/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok i sposobu jej poboru.
240 - 2008: Uchwała nr XXVI/149/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie:obniżenia sredniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok
239 - 2011: Uchwała nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/263/10 Rady Miasta i Gminy
239 - 2010: Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki
239 - 2008: Uchwała nr XX/114/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/89/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo terenu pod aktywizację gospodarc
239 - 2011: Uchwała nr IX/64/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr III/6/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i zwolnień z podatku od nieruchimości
238 - 2010: Uchwała nr XLVIII/284/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiana Uchwały Nr XXXII/180/09 Rady Miasta i Gminy
238 - 2013: Zarządzenie NR 77/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo
238 - 2010: Uchwała nr XLIV/256/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenie obwodu głosowania,
238 - Opinie RIO: Uchwała SO-0952/48/17/2013 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerniejewo na 2014 rok
238 - Protokoły: Protokół nr II/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 grudnia 2006 roku.
238 - Protokoły: Protokół nr V/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 luty 2007 roku.
238 - 2007: Uchwała IX/49/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia ˝Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2007-2032.
238 - Protokoły: Protokół nr XXVIII/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2008 roku.
237 - 2011: Uchwała nr VII/45/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
237 - 2008: Uchwała nr XXIII/130/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały XKI/243/2006 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
237 - 2010: Uchwała nr XLIV/270/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
236 - Protokoły: Protokół nr XXXV/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2009 roku.
236 - 2010: Uchwała nr XLIIX/250/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
236 - 2008: Uchwała nr XXII/148/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieżnieńskiemu na zakup łóżka kardiologicznego wraz z osprzętem
236 - 2012: Uchwała nr XIX/119/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerni
236 - 2010: Uchwała nr XLIIX/249/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
236 - 2010: Uchwała nr XLII/244/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: dopłat do taryfy Przdsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
236 - 2008: Uchwała nr XXVIII/165/08 z 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
235 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/211/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w PAWŁOWIE, działka nr ewid
235 - 2014: Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem
235 - 2011: Uchwała nr VIII/52/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe powierzenie Gminie Czerniejewo zadań własnych Gminy Niechanowo w zakresie wychowania przedszkolnego
235 - Protokoły: Protokół nr XXXI/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 kwietnia 2009 roku.
234 - 2008: Uchwała nr XVIII/104/08 z 05 marca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej do zasobów mienia gminnego, położonej w Czerniejewie.
234 - 2008: Uchwała nr XVIII/106/08 z 05 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok.
234 - 2010: Uchwała nr I/1/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2010r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej celem wyboru Przewodniczącego i 
234 - 2008: Uchwała nr XXIII/124/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Czemicjewo do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie
234 - 2012: Uchwała nr XVI/101/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Żydowie
234 - 2010: Uchwała nr XLIV/273/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
233 - Protokoły: Protokół nr XXXIII/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2009 roku.
233 - 2005: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - rok 2005
232 - 2009: Uchwała nr XXXII/184/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcam sołlectwa Goraniec w przedmiocie utworzenia
232 - Protokoły: Protokół nr XXXIV/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 czerwca 2009 roku
232 - Aktualności: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY CZERNIEJEWO W 2014 ROKU
232 - 2010: Uchwała nr XLIV/269/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czerniejewo do realizacji projektu pn. ˝Potrafię więcej˝ w ramach˝...
231 - Protokoły: Protokół nr XVIII/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 marzec 2008 roku.
231 - Protokoły: Protokół z sesji XLIV Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2009r
230 - 2011: Uchwała nr X/71/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 września 2011r. w sprawie: wprowaszenia zmian do budżetu na 2011 rok.
230 - 2012: Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
230 - 2011: Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
230 - 2008: Uchwała nr XXI/119/08 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2007r. dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
230 - 2012: Uchwała nr XXII/136/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Czerniejewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nimerów
230 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/210/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w PAWŁOWIE, dla obszaru czę
230 - 2012: Uchwała nr XX/126/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012 - 2022.
229 - 2010: Uchwała nr XLIV/274/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w czerniejewie od Agencji Nieruchomości Rolnych
229 - 2010: Uchwała nr XLVIII/283/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/160/08 Rady Miasta i Gminy
229 - 2010: Uchwała nr III/16/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
229 - Protokoły: Protokół nr VI/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marzec 2007 roku.
229 - 2008: Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 stycznia 2008r. - w sprawie: wprowadzenia regulaninu pracy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
229 - 2008: Uchwała nr XXIV/138/08 z 17 wrzesnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok.
229 - 2010: Uchwała nr XLIV/265/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim
229 - 2009: Uchwała nr XXXII/183/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
229 - 2011: Uchwała nr IV/20/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: Programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz
228 - 2008: Uchwała nr XXV/144/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali oraz udzielenie bonifikaty najemcom z tytułu wykypu zajmowanego lokalu mieszkalnego
228 - 2015: Uchwała XIII/80/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
228 - 2008: Uchwała nr XX/110/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w Czerniejewie
228 - 2010: Uchwała nr I/5/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2010r. w sprawie: powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta i Gminy
228 - 2009: Uchwała nr XXX/173/09 z 18 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLlV/258/06 z dnia 22 maja 2006r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad
227 - Protokoły: Protokół nr VIII/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 maja 2007 roku.
227 - 2011: Uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: zawarcia porozumienia samorządowego.
227 - 2008: Uchwała nr XX/115/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy Czerniejewo w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
227 - Protokoły: Protokół nr XXXVIII/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 października 2009 roku
227 - 2009: Uchwała nr XXXVII/203/09 z 30 września 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Graby.
227 - 2008: Uchwała nr XXIIV139/08 z 17 wrzesnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kedytu dlugoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.
227 - 2012: Uchwała nr XXVI/167/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022
226 - 2010: Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
226 - 2008: Uchwała nr XVIII/105/08 z 05 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej z Żydowie.
226 - 2010: Uchwała nr III/17/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
226 - 2008: Uchwała nr XXVI/150/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie: okreslenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok i sposobu jej poboru
226 - 2011: Uchwała nr XII/82/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
226 - 2008: Uchwała nr XXIII/125/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: uchylenia Uchwaly Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XXII/122/2008 z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty rolne stanowiące wlasność gminy Czerniejewo.
226 - 2011: Uchwała nr X/70/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 września 2011r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, w drodze sprzedaży, na rzecz dotychczasowych najemców, części nieruchomości budunkowych, stanowiących własność gminy Czerniejewo, zlokalizowanych w Czerniejewie i Pakszynie, będących lokalami mieszkalnymi wraz z pomiszczeniami przynależnymi do lokalu i odpowienim udziale w nieruchomości wspólnej
226 - 2012: Uchwała nr XVII/110/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012 - 2022.
225 - 2011: Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 20011 rok
225 - 2012: Uchwała nr XXII/135/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Odrobnego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
225 - 2007: Uchwała XVI/98/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 rok.
225 - 2010: Uchwała nr III/6/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
225 - Protokoły: Protokół nr XVI/06
225 - 2011: Uchwała nr IX/65/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/153/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie:okreslenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
224 - 2011: Uchwała nr VII/38/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
224 - 2012: Uchwała nr XV/96/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 1 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na 2012 rok
224 - 2009: Uchwała nr XXXV/193/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
224 - 2010: Uchwała nr XLII/237/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2010 rok.
224 - 2008: Uchwała nr XVII/102/08 z 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rakowie będącej własnością gminy Czerniejewo
223 - 2012: Uchwała nr XV/99/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 1 lutego 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie - działka ewidencyjna nr 686, gmina Czerniejewo
223 - 2012: Uchwała nr XXII/138/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki ewidencyjnej nr 5026/2 w Czerniejewie
223 - 2009: Uchwała nr XXXIX/221/09 z 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień z podatku od
223 - 2009: Uchwała nr XXXII/182/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
223 - 2016: Uchwała XXIV/149/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglow
222 - Protokoły: Protokół nr VI/2011 z VI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011 roku
222 - 2011: Uchwała nr IX/59/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie, w drodze zmiany z dopłatą, części nieruchomości budynkowej, stanowiącej własność gminy Czerniejewo, zlokalizowanej w Żydowie przy placu obrońców Żydowa 12
222 - 2008: Uchwała nr XXIV/141/08 z 17 wrzesnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestennego w Rakowie w gminie Czemiejewo obejmującego dzialkę nr ewidencyjny 22/3.
221 - 2010: Uchwała nr I/2/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2010r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
221 - 2010: Uchwała nr XLII/243/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu oraz udzielenie bonifikaty najemcy z tytułu wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego
221 - 2010: Uchwała nr XLVIII/277/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 13 października 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo Powiatowi
221 - 2009: Uchwała nr XL/229/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/09 z dnia
221 - 2009: Uchwała nr XXXIX/219/09 z 25 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
221 - Aktualności: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotyacji z budżetu w 2015r.
221 - 2008: Uchwała nr XVII/101/08 z 30 stycznia 2008 r.w sprawie zmiany nieruchomości
221 - 2009: Uchwała nr XXXIII/187/09 z 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
220 - 2013: Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem
220 - 2012: Uchwała nr XVI/103/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży, nieruchomości niezabudowanej - działki nr 129/4 w Rakowie, stanowiącej własność Gminy Czerniejewo
220 - 2010: Uchwała nr III/9/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok i sposobu jej
220 - 2008: Uchwała nr XVII/99/08 z 30 stycznia 2008 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2008 rok
220 - 2016: Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do
220 - 2008: Uchwała nr XXIII/133/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
219 - 2009: Uchwała nr XXXVII/205/09 z 30 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najema kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
219 - 2008: Uchwała nr XXII/123/08 z 4 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
219 - 2012: Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
219 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/251/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
219 - Protokoły: Protokół nr XXXVII/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2009 roku.
219 - 2010: Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania tekstu jednolitego Regulaminowi Organizacyjnemu Urzędu
219 - 2010: Uchwała nr XLIV/262/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami
218 - 2008: Uchwała nr XXVI/155/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmina do budżetu na 2008 rok
218 - 2008: Uchwała nr XXVII/159/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowvch na rok 2009
218 - 2015: Uchwała IV/25/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
218 - 2010: Uchwała nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy i zastępcy przedstawiciela
218 - Protokoły: Protokół z sesji XLIII Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2009r
218 - 2011: Uchwała nr IX/62/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głowowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zarzadzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP
218 - 2009: Uchwała nr XXXVI/197/09 z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: podziału sołectwa Goraniec na sołectwo Goraniec i sołectwo Kosmowo oraz zmiany statutu sołectwa Goraniec i nadania satutu sołectwu Kosmowo
217 - Opinie RIO: Uchwała SO-0954/55/15/2014 Składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mie
217 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/218/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 r.
217 - 2009: Uchwała nr XXIX/169/08 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
217 - 2009: Uchwała nr XXXIX/224/09 z 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok i sposobu jej poboru
216 - 2008: Uchwała nr XXVI/153/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie:okreslenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
216 - 2011: Uchwała nr XIII/92/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2011 - 2024
216 - Protokoły: Protokół nr IX/2011 z IX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011 roku
216 - Protokoły: Protokół nr VII/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 kwietnia 2007 roku.
216 - 2011: Uchwała nr X/69/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 września 2011r. w sprawie: ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy Czerniejewo, do korzystania, składników mienia komunalnego
216 - 2011: Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
216 - 2012: Uchwała nr XIX/115/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/181/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nau
216 - 2008: Uchwała nr XXIV/142/08 z 17 wrzesnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty dotychczasowemu najemcy z tytulu wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Czerniejewie przy Placu Wiosny Ludów 13/3.
215 - 2012: Uchwała nr XXVI/170/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023
215 - 2011: Uchwała nr VII/41/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi˝
215 - 2008: Uchwała nr XXIII/135/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoteminowego z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.
215 - 2008: Uchwała nr XXIV137/08 z 17 wrzesnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwaly Nr XI/64/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r dot. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czemiejewo na lata 2007 -2012.
215 - 2009: Uchwała nr XXXIV/190/09 z 16 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
214 - 2009: Uchwała nr XXXIX/223/09 z 25 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
214 - 2008: Uchwała nr XXV/143/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: ustalenia ekwiwalentu dla czlonków ochotniczej straży pożarnej w mieście i gminie czerniejewo
214 - Protokoły: Protokół nr XV/2012 z XV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 1 lutego 2012 roku.
214 - 2007: Uchwała XI/64/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Czerniejewo na lata 2007 - 2012.
214 - 2011: Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
214 - 2009: Uchwała nr XLI/233/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2009r. w sprawie: zgłoszenia kandydata do konkursu
214 - Protokoły: Protokół nr XV/06
214 - 2008: Uchwała nr XXIII/127/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: nieodplatnego przejęcia nieruchomości położonej w Żydowie.
214 - 2009: Uchwała nr XXXI/176/09 z 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
213 - 2007: Uchwała Nr V/29/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków.
213 - 2013: Uchwała nr XXXIII/225/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
213 - 2010: Uchwała nr XLIIX/252/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
213 - 2010: Uchwała nr XLIV/276/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 r.
213 - 2010: Uchwała nr XLVIII/282/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym
213 - 2011: Uchwała nr IV/21/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą
212 - 2007: Uchwała Nr VI/36/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: powiadomienia Skarbnika miasta i Gminy Czerniejewo o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
212 - 2012: Uchwała nr XV/97/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 1 lutego 2012r. w sprawie: zasad używania herbu Gminy Czerniejewo
212 - Protokoły: Protokół nr XX/2012 z XX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012 roku
212 - Protokoły: Protokół nr IV/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 roku.
212 - 2009: Uchwała nr XXXV/191/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat stanowiących częściową rekompensatę za usługi świadczone przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie gminy Czerniejewo
212 - 2011: Uchwała nr VI/33/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z 
212 - 2011: Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXV/193/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia diet dlz radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
212 - 2010: Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 maja 2010r. - w sprawie powołania
212 - 2010: Uchwała nr III/12/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
211 - 2008: Uchwała nr XX/117/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcian pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
211 - Protokoły: Protokół z sesji XLVIII Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r.
211 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/216/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statutach sołectw: Czeluścin, Gębarzewo, Goraniec, Goranin, Graby, Kąpiel, Kosowo, Nidom, Pakszyn, Pakszynek, Pawłowo, Rakowo, Szczytniki Czerniejewskie, Żydowo.
211 - 2010: Uchwała nr XLIV/263/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
210 - 2010: Uchwała nr XLII/241/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/239/2002 Rady Miejsliej Gminy Czerniejewo z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie: zmiany na obszarze gminy Czerniejewo obwodów głosowania w wybor
210 - 2008: Uchwała nr XXVII/163/08 z 17grudnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmina do budżetu na 2008 rok
210 - Protokoły: Protokół nr XX/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 kwietnia 2008 roku.
210 - 2010: Uchwała nr XLIIX/251/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 marca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
210 - 2012: Uchwała nr XXI/128/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania Tytułu ˝Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo˝
209 - 2011: Uchwała nr IX/63/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjecia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2011
209 - 2011: Uchwała nr XIV/94/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012 - 2022
209 - 2011: Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora gminnego programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi˝
209 - 2008: Uchwała nr XXVI/152/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie:okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
209 - 2009: Uchwała nr XL/226/09 z 16 grudnia 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
209 - Protokoły: Protokół z sesji XLVI Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwc 2009r.
209 - Protokoły: Protokół nr XII/2011 z XII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011 roku
209 - 2012: Uchwała nr XXV/160/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: zobowiązania Burmistrza do zawarcia umowy o uzupełnienie opinii prawnej
209 - 2011: Uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
209 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/215/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż| w drodze przetargu nieruchomości położonych w Czerniejewie stanowiących wlasność gminy
209 - 2010: Uchwała nr III/7/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek od środków transportowych na
208 - 2009: Uchwała nr XL/230/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/223/09 z dnia
208 - 2011: Uchwała nr VI/35/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie
208 - 2011: Uchwała nr XIII/89/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
208 - Protokoły: Protokół nr XXII/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 czerwca 2008 roku.
208 - 2011: Uchwała nr XIII/93/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
208 - 2011: Uchwała nr XII/83/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości.
208 - 2012: Uchwała nr XXI/129/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego ˝Moje Boisko - Orlik 2012˝ przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie
208 - Protokoły: Protokół nr XVI/2012 z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012 roku
208 - 2010: Uchwała nr XLIV/264/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XLIIX/251/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
208 - 2012: Uchwała nr XIX/114/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i lokopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych,
207 - 2012: Uchwała nr XX/124/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, na drodze sprzedaży, lokalu użytkowego zlokalizowanego w Czerniejewie, w budunku posadowionym na działce ewide
207 - 2009: Uchwała nr XXXII/185/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rakowo względem zmiany
207 - 2010: Uchwała nr III/8/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudniaa 2010r. w sprawie: obniżenia sredniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011
207 - 2017: Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na której zaistnieje podejrzenie spalania śmieci w piecach
207 - 2009: Uchwała nr XXXVII/204/09 z 30 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najema kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
207 - 2008: Uchwała nr XX/116/08 z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcian pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
207 - 2014: Uchwała XLI/277/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszc
207 - 2008: Zarządzenie Nr 10 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 20 lutego 2008r. - w sprawie: nadania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miasta i Gminy Czerniejewo
207 - 2011: Uchwała nr VI/34/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/180/09 rady
206 - 2003: Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - rok 2003
206 - Opinie RIO: Uchwała SO-0951/33/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 lutego 2015
206 - 2012: Uchwała nr XIX/116/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe powierzenia Gminie Czerniejewo zadań własnych Gminy Niechanowo w zakresie wychowania przedszkolnego
206 - 2012: Uchwała nr XX/125/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, w drodze sprzedaży, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Czerniejewie, w bu
206 - Opinie RIO: Uchwała SO-0953/42/18/214, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku G
206 - 2008: Uchwała nr XXV/145/08 z 29 pażdziernika 2008 r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
205 - 2012: Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu7 na 2012 rok
205 - 2009: Uchwała nr XXIX/170/08 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy społecznej w Czerniejewie
205 - 2013: Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza M i G Czerniejewo z dnia 25.06.2013 r. - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ..na zadanie-˝Przebudowa istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy UMiG
205 - 2009: Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 czerwca 2009 w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
205 - 2012: Uchwała nr XVII/111/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
205 - 2011: Uchwała nr XII/86/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu.
205 - Protokoły: Protokół nr XI/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007 roku.
205 - 2012: Uchwała nr XXI/132/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerniejewo spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Czerniejewo...
204 - 2012: Uchwała nr XXV/152/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
204 - 2011: Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
204 - 2010: Uchwała nr XLIV/267/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
203 - 2012: Rejestr uchwał Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w 2012r.
203 - 2011: Uchwała nr IX/67/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
203 - 2011: Uchwała nr VI/31/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej
203 - 2010: Uchwała nr XLIV/259/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu
203 - 2011: Zarzadzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. obrotu nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
203 - Aktualności: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY CZERNIEJEWO W 2015 ROKU
203 - 2009: Uchwała nr XXXVI/199/09 z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/27/99 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 9 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. O. Kopczyńskiego w Czerniejewie
202 - Protokoły: Protokół nr XXX/09 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 marca 2009 roku.
202 - Protokoły: Protokół nr XXIV/2012 z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2012 roku
202 - 2010: Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za grunty
202 - 2011: Uchwała nr VII/43/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnica 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
202 - 2012: Uchwała nr XXII/137/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 5026/2 w Czerniejewie
202 - 2010: Uchwała nr I/4/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2010r. w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
202 - Protokoły: Protokół nr X/2011 z X sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 wrześnis 2011 roku
202 - 2007: Uchwała IX/52/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach
202 - 2007: Uchwała XVI/94/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
202 - 2010: Uchwała nr XLIV/266/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
202 - 2013: Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i tereny zielone będące własnością Gminy Czerniejewo.
201 - 2012: Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Czerniejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
201 - 2012: Uchwała nr XXV/151/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo
201 - 2009: Uchwała nr XXXVII/206/09 z 30 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 r.
201 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/208/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w GRABACH obejmującego działkę nr ewidencyjny 161
201 - 2008: Uchwała nr XXVI/154/08 z 26 listopada 2008 r. w sprawie: programu współpracy na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
200 - 2008: Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 maja 2008r. - w sprawie: powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
200 - 2010: Uchwała nr XLIV/272/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu korzystania z boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Żydowie
200 - 2016: Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wysokości czynszu za dzierżawę gruntów podczas imprez plenerowych
200 - 2012: Uchwała nr XVI/106/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
199 - Protokoły: Protokół nr XIX/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 marzec 2008 roku.
199 - 2010: Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 września 2010r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do
199 - Protokoły: Protokół nr VII/2011 z VI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 kwietnia 2011 roku
199 - 2008: Uchwała nr XXIII/128/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Żydowie.
199 - Protokoły: Protokół nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 marca 2012 roku
199 - Protokoły: Protokół nr IX/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 roku.
199 - 2008: Zarządzenie Nr 7 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 11 lutego 2008r. - w sprawie: powołania Komisji do oceny złożonych ofert w otwartym konkursie na: ˝Realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
199 - 2010: Uchwała nr XLII/239/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 stycznia 2010r. w sprawie: przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązuwania Problemów Alkoholowych na rok 2010
198 - 2013: Uchwała nr XXXI/207/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023.
198 - 2008: Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 maja 2008r. - w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta ds gospodarki komunalnej w UMiG Czerniejewo
198 - 2009: Uchwała nr XXXV/196/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
198 - 2009: Uchwała nr XL/228/09 z 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 
198 - 2008: Zarządzenie Nr 18 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 20 marzec 2008r. - w sprawie: powolania Komisji Przetargowej w postęp. o udzielenie zam. publ. prow. w trybie przet. nieogr. o nazwie: ˝Sporządzenie studium uwerunkowań i kierunków - obrębów...Pawłowo i 
198 - 2012: Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
198 - 2009: Uchwała nr XXXIX/220/09 z 25 listopada 2009r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
198 - 2014: Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego ˝Szczepienia profila
198 - 2013: Uchwała nr XXVII/180/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
198 - Protokoły: Protokół nr XXIV/08 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 września 2008 roku.
197 - 2012: Uchwała nr XIX/118/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012
197 - 2013: Uchwała nr XXXIII/227/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XXXI/209/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uznan
197 - 2011: Uchwała nr V/28/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 lutego 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
197 - 2009: Uchwała nr XXXI/178/09 z 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia herbu Gminy Czerniejewo
197 - 2012: Uchwała nr XV/98/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 1 lutego 2012r. w sprawie: wyrazenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
197 - 2008: Uchwała nr XXIV/140/08 z 17 wrzesnia 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kedytu dlugoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.
197 - 2009: Uchwała nr XLI/235/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z 
197 - 2008: Uchwała nr XXIII/134/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoteminowego z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.
196 - 2007: Uchwała XI/60/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży or
196 - 2011: Uchwała nr X/68/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
196 - Protokoły: Protokół nr I/06 inauguracyjnej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 listopada 2006 roku.
196 - 2011: Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 stycznia 2011r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewona lata 20111 - 2020
196 - 2011: Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.
196 - 2011: Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
196 - 2012: Uchwała nr XVI/102/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Żydowie
196 - Protokoły: Protokół nr XXXVI/2013 z XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 14 listopada 2013 roku
195 - 2008: Zarządzenie Nr 38 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 15.06.2008r. - w sprawie: powołania Komisji do oceny zgloszonych przydomowych ogrodów w konkursie na: ˝Najpiękniejszy ogród przydomowy˝
195 - 2010: Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
195 - 2008: Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 listopada 2008r. - w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasibu gminy Czerniejewo
195 - 2011: Uchwała nr XIII/91/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
195 - Protokoły: Protokół nr XXII/2012 z XXII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012 roku
195 - 2012: Uchwała nr XIX/117/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012r. w sprawie: częściowego powierzenia Gminie Niechanowo zadań własnych Gminie Czerniejewo w zakresie wychowania przedszolnego
194 - 2010: Uchwała nr XLIV/254/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2009
194 - 2010: Uchwała nr XLIV/260/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 czerwca 2010r. w sprawie: ustalenia planu sieci, granic obwodów oraz stopnia organizacji
194 - 2012: Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
194 - 2010: Uchwała nr XLVIII/285/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
194 - 2010: Uchwała nr XLVIII/279/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 13 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
194 - 2013: Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: powolania Komisji Rekrutacujnej
194 - Protokoły: Protokół nr XI/2011 z IX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011 roku
194 - 2009: Uchwała nr XXXII/186/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,wyznaczenia inkasenta i określenia
194 - 2011: Zarządzenie Nr 18_2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 marca 2011r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Czerniejewo
193 - 2008: Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 października 2008r. - w sprawie: zatwierdzenia ˝Rregulaminu wynagradzania
193 - 2007: Uchwała XI/59/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Żydowiej.
193 - 2009: Uchwała nr XXIX/168/08 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie: planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2009 rok
193 - 2011: Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 lutego 2011r. - w sprawie: ustalenia opłaty za 1m sześcienny ścieków bytowych odprowadzanych przez przewoźników wozami asenizacyjnymi
193 - 2011: Uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Miasta i Gminy Czerniejewo
193 - Aktualności: Oferta organizacji pozarządowej
193 - 2012: Uchwała nr XXII/140/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czerniejewo do realizacji projektu systemowego pn. ˝Wiem, umiem, rozumiem˝
193 - 2010: Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 czerwca 2010r. - w sprawie wprowadzeniazmian do budżetu na 2010 rok
192 - Opinie RIO: Uchwała SO-0957/24/17/2014, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
192 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/214/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w RAKOWIE w gminie Czerniejewo obejmującego działkę nr ewidencyjny 22/3
192 - Protokoły: Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013 roku
192 - 2011: Uchwała nr VI/32/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z 
192 - 2012: Uchwała nr XVII/109/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 marca 2012r. w sprawie: zmiany ichwały Nr XXVII/160/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p
192 - Protokoły: Protokół nr XIV/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopad 2007 roku.
192 - 2011: Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego ˝ Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia˝ oraz powołanie Komisji konkursowej do wyboru ofert.
192 - 2011: Uchwała nr XI/73/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
192 - 2011: Uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: Uchwała XI/60/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerniejewo
192 - 2012: Uchwała nr XXII/141/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej trzech lat
192 - 2012: Uchwała nr XXV/153/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
191 - 2011: Uchwała nr VIII/48/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2010 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
191 - 2007: Zarządzenie nr 019/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
191 - 2011: Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Opiniowania kandydatów na Ławników Sądu Rejonego w Gnieźnie
191 - Protokoły: Protokół nr X/06 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2007 roku.
191 - 2012: Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerniejewo na lata
191 - 2011: Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej oraz procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
191 - 2012: Uchwała nr XXVI/169/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
191 - Protokoły: Protokół nr XXXI/2013 z XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013 roku
191 - 2010: Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 października 2010r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w 
191 - 2007: Uchwała IX/48/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w RAKOWIE gm. Czerniejewo obejmuje działki nr ewid 144 i 22/3.
191 - 2007: Uchwała IX/50/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.
191 - 2009: Uchwała nr XXXIV/195/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: zacągnięcia kredytu dlugoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego
191 - 2007: Zarządzenie nr 083/2007 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
190 - Protokoły: Protokół nr XXVIII/2013 z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013 roku
190 - 2007: Zarządzenie nr 073/2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Bumistrza Miasta i Gminy Czemiewo Nr 41/05 z 24 maja 2005r. sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
190 - 2007: Uchwala Nr VII/41/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 25 kwietnia 2007r. w spawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości polozonej w Czemiejewie będącej własnością gminy .
190 - 2013: Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Żydowie
189 - Protokoły: Protokół z sesji XLVII Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2009r.
189 - 2007: Uchwała Nr VI/35/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Czerniejewo.
189 - 2009: Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 lipca 2009 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego celem sprostania wymogom niezbędnym do opracowania Studium wykonalności dla inwestycji współfinansowanych ze Środków UE w ramach: Dzialan
189 - 2011: Uchwała nr XII/78/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
189 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/212/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w RAKOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13
189 - Protokoły: Protokół nr XXXIV/2013 z XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013 roku
189 - 2007: Uchwała XIII/69/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2007r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w Rakowie
189 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/217/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/165/05 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
189 - Protokoły: Protokół nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012 roku
189 - 2012: Uchwała nr XX/122/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
188 - 2011: Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 marca 2011r. - w sprawie: upoważnie nia dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
188 - 2007: Uchwała XIII/67/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2007r. w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kadencję obejmującą lata 2008-2011.
188 - Protokoły: Protokół nr XXIII/2012 z XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 października 2012 roku
188 - 2011: Zarządzenie Nr 15/1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: podziału referatów na stanowiska pracy.
188 - 2010: Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 maja 2010r. - w sprawie wdrożenia
188 - Protokoły: Protokół nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 maja 2012roku.
188 - 2007: Zarządzenie nr 017/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
188 - 2009: Uchwała nr XXXV/192/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Czerniejewo
188 - 2008: Zarządzenie Nr 4 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 24 stycznia 2008r. - w sprawie: nadania tekstu jednolitego Regulaminowi organizacyjnemu Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
188 - 2008: Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 sierpnia 2008r. - w sprawie: ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty rolne stanowiące własność gminy Czerniejewo.
188 - 2007: Uchwala Nr VIII/44/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 16 maja 2007r. w spawie: regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Czerniejewo.
187 - 2008: Zarządzenie Nr 17 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 20 marzec 2008r - w sprawie: sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie
187 - 2010: Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 maja 2010r. - w sprawie
187 - 2013: Uchwała nr XXIX/189/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
187 - 2011: Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 maja 2011r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
187 - 2010: Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
187 - 2013: Uchwała nr XXXI/208/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
187 - 2012: Uchwała nr XXV/159/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia zamiennego wykazu inwestycji drogowych podlegających uwzględnieniu w projekcie budżetu na rok 2013
187 - 2009: Uchwała nr XLI/234/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009
187 - 2011: Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: częściowego powierzenia Gminie Niechanowo zadań własnych Gminy czerniejewo w zakresie wychowania przedszkolnego
186 - 2013: Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25.07.2013 r. w sprawie: powołania Czerniejewskiej Rady ds. Seniorów
186 - 2007: Uchwała XIV/83/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w GRABACH obejmujący działkęi nr ewid. 1
186 - 2008: Zarządzenie Nr 16 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 20 marzec 2008r. - w sprawie: sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie.
186 - 2009: Uchwała nr XXXI/177/09 z 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
186 - Protokoły: Protokół nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 grudnia 2011 roku
186 - 2007: Zarządzenie nr 010/2007 w sprawie podziału referatów na stanowiska pracy
186 - 2007: Zarządzenie nr 80/1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28.12.2007 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007.
186 - 2011: Uchwała nr V/30/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 lutego 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
186 - 2009: Uchwała nr XL/232/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 16 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009
186 - 2007: Zarządzenie nr 032/2007 w sprawie rozłożenia na raty zaległości w czynszu i opłatach eksploatacyjnych najemcy lokalu mieszkalnego
186 - 2012: Uchwała nr XXI/131/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotych czasowymi dzierżawcami kolejnych umów, któtych przedmiotem jest ta sama nieruchomość, i odstąpie
186 - 2007: Uchwała XV/89/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod aktywizację gospodarczą - zabudowę usługowa z funkcją mieszkaniową w Czernieje
186 - 2012: Uchwała nr XXII/139/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wyrażenie zgody na zbycie, w drodze sprzedaży, nieruchomości niezabudowanej - działki nr 167/1 w Żydowie, stanowiącej własność
186 - 2007: Uchwała IX/55/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
185 - 2009: Uchwała nr XXXV/194/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Pani Danuty Elżbiety Grychowskiej Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
185 - 2009: Uchwała nr XL/225/09 z 16 grudnia 2009r. w sprawie: programu współpracy na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi
185 - 2011: Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2011 roku
185 - 2013: Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: Regulaminu udostępniania pomieszczeń Świetlic Środowiskowych
185 - 2011: Uchwała nr XI/75/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
185 - 2010: Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2010r. - w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo
185 - 2010: Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 maja 2010r. - w sprawie powołania
184 - Opinie RIO: Uchwała SO-0952/24/17/2014, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerniejewo na 2015 rok
184 - Protokoły: Protokół Nr XVIII/2012 z XVIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
184 - Protokoły: Protokół Nr IV/2014 z III sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej w dniu 28 stycznia 2014 roku
184 - 2009: Uchwała nr XXX/174/09 z 18 marca 2009 r. w sprawie: tworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców
184 - 2012: Uchwała nr XVI/105/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 lutego 2012r. w sprawie: współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Czerniejewo w 2012 roku.
184 - Protokoły: Protokół nr XII/2011 z XII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011 roku
184 - Aktualności: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
184 - 2007: Uchwała Nr VI/38/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: uchylenia uchwały nr V/26/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawoe maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrz
183 - 2007: Uchwała XIV/84/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr VI/32/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
183 - 2009: Uchwała nr XXXVI/198/09 z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/26/99 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 9 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. O. Kopczyńskiego w Żydowie
183 - 2009: Uchwała nr XXXIII/188/09 z 27 maja 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
183 - 2007: Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; w sprawie: dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Czerniejewo.
183 - 2013: Uchwała nr XXVIII/183/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, w drodze sprzedaży, na rzecz najemców, lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Czerniejewie, w budynku posadowi
183 - 2011: Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 stycznia 2011r. - w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych
183 - 2008: Uchwała nr XXI/118/08 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie analizy realizacji U*chwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr IX/
183 - 2007: Uchwała XV/92/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gmi
183 - 2013: Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości...
183 - 2011: Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.
182 - 2010: Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
182 - 2009: Uchwała nr XXXIII/189/09 z 27 maja 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
182 - 2009: Uchwała nr XXXII/179/09 z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2008 rok dla Burmistrza Miast i Gminy Czerniejewo
182 - 2011: Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 lutego 2011r. - w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
182 - 2012: Uchwała nr XXII/144/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu7 na 2012 rok
182 - 2012: Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia oplaty za 1 m 3 ścieków bytowych odprowadzanych przez przewoźników wozami asenizacyjnymi.
182 - Opinie RIO: Uchwała SO-0954/39/17/2015 - RIO w Poznaniu - w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Czerniejewo za 2014 rok
182 - Protokoły: Protokół nr XXVII/2013 z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013 roku
182 - 2011: Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2011r. - w sprawie: wykonania czynności kancelaryjnych w 
182 - 2007: Uchwala Nr VIII/42/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 16 maja 2007r. w spawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki o numerze ewidencyjnym 51 we wsi Żydowo - gmina Czerniejewo
182 - 2007: Uchwała IX/51/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n.: ˝System unieszkodliwiania odpadów ko
182 - 2011: Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 września 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 maja 2011 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
182 - 2016: Uchwała XVII/110/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów...
181 - 2012: Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
181 - 2012: Uchwała nr XVII/108/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 marca 2012r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, w drodze sprzedży, części nieruchomości niezabudowanej - działki 167 w Żydowie, stanowiącej własność Gminy Cze
181 - 2013: Uchwała nr XXX/192/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Czerniejewo
181 - 2013: Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czerniejewo na lata 2013-2016.
181 - 2010: Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na
180 - 2012: Uchwała nr XXII/142/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
180 - 2010: Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali
180 - 2011: Uchwała nr VIII/57/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2011 - 2024
180 - 2011: Uchwała nr IX/60/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXV/192/09 z 24 czerwca 2009 r. w sprawie: diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Czerniejewo
180 - 2007: Zarządzenie nr 048/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
180 - 2008: Zarządzenie Nr 9 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 19 lutego 2008r. - w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 9/2007 z dtria 1 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.
179 - 2007: Zarządzenie nr 013/2007 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia podinspektora ds obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej
179 - 2007: Uchwała XI/63/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały XLI/243/2006 r. Rady Miasta i Gminy Czeniejewo z dnia 16 marca 2006 r. w sparwie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zag
179 - 2008: Zarządzenie Nr 25 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 15 kwietnia 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
179 - 2010: Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy
179 - 2010: Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 marca 2010r. - w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzenia Spisu Powszechnego i Spisu Rolnego.
179 - 2007: Uchwała XIV/72/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: zasad nanagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreilającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjego, funkcyjnego i 
179 - 2011: Uchwała nr XIII/88/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustanowienia regulaminu nadania tytułu ˝Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo˝
179 - 2007: Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
179 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego
179 - 2012: Uchwała nr XV/100/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 1 lutego 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
178 - Protokoły: Protokół Nr VI/2015 z VI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 25 marca 2015 roku
178 - 2009: Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03 sirpnia 2009 w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym URSUS 3512, o numerze rejestracyjnym PGN 19MK, będącym wlasnością Gminy Czerniejewo.
178 - 2009: Uchwała nr XXX/172/09 z 18 marca 2009 r. w sprawie: sprzedży w drodze przetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Czerniejewie
178 - 2013: Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. nowego usytuowania placu targowego w Czerniejewie
178 - 2013: Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego
178 - 2010: Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 czerwca 2010r. - w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej
178 - 2009: Uchwała nr XXXIX/222/09 z 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
178 - 2007: Uchwała Nr V/28/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Czerniejewie stanowiącej mienie gminne.
177 - 2010: Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2010r. -w sprawie powołania Komisji Przetargowej
177 - 2011: Uchwała nr XII/81/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok.
177 - Protokoły: Protokół nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 grudnia 2011 roku
177 - 2008: Zarządzenie Nr 11 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 20 lutego 2008r. - w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Urządu Miasta i Gminy Czerniejewo.
177 - 2009: Uchwała nr XXX/171/09 z 18 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu oraz udzielenie bonifikaty najemcy z tytułu wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego
177 - 2010: Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
177 - 2010: Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminy wyboru opiekuna i sprawowania opieki nad
177 - 2008: Zarządzenie Nr 20 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 01 kwietnia 2008r. - w sprawie: powołania Rady Sportu Gminy Czerniejewo
177 - 2007: Zarządzenie nr 080/2007 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
177 - 2009: Uchwała nr XXX/175/09 z 18 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
177 - 2007: Zarządzenie nr 051/2007 w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.
176 - 2010: Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 lutego 2010r. - w sprawie: ustalenia stanowisk pracy, na których dopuszcza się
176 - 2010: Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2010r. - w sprawie Komisji Rekrutacyjnej dla
176 - 2007: Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości.
176 - 2010: Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2010r. - w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem przeprzowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
176 - 2013: Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
176 - 2012: Uchwała nr XXI/130/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 sierpnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
176 - 2007: Uchwała XVI/97/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
176 - 2008: Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 października 2008r. - w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
176 - 2009: Uchwała nr XXXVI/200/09 z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
176 - 2010: Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem
176 - 2007: Uchwała Nr IV/22/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
176 - 2013: Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca Wrześni na dzialalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
175 - 2009: Uchwała nr XXXVII/202/09 z 30 września 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
175 - 2007: Uchwała XV/87/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
175 - 2013: Uchwała nr XXXIII/224/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
175 - 2012: Uchwała nr XXV/155/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok i sposobu jej poboru
175 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/250/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia ˝Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerniejewo na lata 2014-2018˝
175 - 2011: Uchwała nr XII/80/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, w drodze sprzedaży, części nieruchomości niezabudowanej - działki nr 129/1 w Rakowie, stanowiącej własność Gminy Czerniejewo.
175 - 2007: Zarządzenie nr 041/2007 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
175 - 2010: Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 czerwca 2010r. - w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. wdrażania i rozliczania projektów unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
175 - 2013: Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25.stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ˝Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
175 - 2011: Uchwała nr XI/74/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
175 - 2007: Uchwała Nr V/25/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007r.
175 - 2013: Uchwała nr XXXI/209/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: uznania niewłaściwości organu do rozpatrzenia skargi
175 - 2012: Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
174 - 2014: Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,..
174 - 2007: Zarządzenie nr 078/2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
174 - 2011: Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 sierpnia 20011r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
174 - 2013: Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
174 - 2011: Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego celem sprostania wymogom niezbędnym do relaizacji projektu dla inwestycji wspołfinansowanej ze środków UE w ramach: Działanie 1.7. ˝Przygotowanie terenów inwestycyjnych˝
174 - 2012: Uchwała nr XXV/158/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012
174 - 2010: Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 czerwca 2010r. - w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz
174 - 2011: Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12.10.2011 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie w dniu 06.11.2010 r.
174 - 2011: Zarządzenie NR 39/A/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
173 - 2007: Uchwała IX/47/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej.
173 - 2009: Uchwała nr XL/231/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/09 z dnia
173 - 2013: Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Wywóz ziemi i gruzu wraz z jego zagospodarowaniem oraz uporządkowanie teren
173 - 2012: Uchwała nr XXV/157/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012 – 2022
173 - 2013: Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 r.
173 - 2008: Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 maja 2008r. - w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
173 - 2015: Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powolania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo
173 - Protokoły: Protokół nr XXVI/2012 z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012 roku
173 - 2013: Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 1 z dnia 1 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pra
172 - 2007: Uchwała IX/54/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
172 - 2013: Uchwała nr XXVII/177/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
172 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego
172 - 2008: Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 listopada 2008r. - w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej
172 - 2012: Uchwała nr XXII/143/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 10 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej
172 - 2009: Uchwała nr XXXVII/201/09 z 30 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
171 - 2008: Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 listopada 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
171 - 2013: Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia normy zuzycia paliwa w pojeździe służbowym ciągnik rolniczy Pronar Zefir 40K, o numerze rejestracyjnym PGN 2M51,
171 - 2007: Zarządzenie nr 056/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian po wprowadzeniu zmian do budżetu Miast i Gminy Czerniejewo na rok 2007.
171 - 2015: Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
171 - 2011: Uchwała nr VI/36/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 23 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia
171 - 2008: Uchwała nr XX/108/08 z 9 kwietnia r. w sprawie zopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gniźnieńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. ˝Zaspół Opieki Zdrowotnej˝ w Gnieźnie polegającej na lik
171 - 2008: Zarządzenie Nr 42 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 27.06.2008r - w sprawie: zwołania zebrania ogólnego Mieszkańców Miasta Czerniejewo celem wyboru Przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkanców Miasta Czerniejewo oraz uzupełnienia składu RM Czerniejewo
171 - 2008: Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 kwietnia 2008r. - w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie
170 - 2007: Uchwała XII/66/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 września 2007r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Poskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
170 - 2010: Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2010r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
170 - 2013: Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewa Nr 15/2011 z dnia 10.03.2013 r.
170 - 2013: Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomosci...
170 - 2012: Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 października 2012 r. w sprawie obowiązku przekazywania elektronicznego zapisu z przebiegu sesji i komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
170 - 2008: Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 sierpnia 2008r. - w sprawie: przeniesienia Pana Henryka Czarneckiego z Samorządowej Szkoly Podstawowej w Chociczy Wielkiej do Zespołu Szkół Publicznych w Czemiejewie oraz ustalenia dls w/w
170 - 2012: Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku
170 - 2011: Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30.09.2011 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywqania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników Urzędu Miasta I Gminy Czerniejewo
170 - Protokoły: Protokol_Nr XLV_2014 sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 października 2014r.
170 - 2011: Uchwała nr VIII/49/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 15 czerwca 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie, na wlasność, od Skarbu Państwa przez Gminę Czerniejewo nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa
170 - 2011: Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 lutego 2011r. - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozpatrzenia konkursu na stanowisko
170 - 2007: Uchwała XIV/81/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro
170 - 2009: Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2009r. - w sprawie: wdrożenia w życie ,Wytycznych instytucji Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2009r. - w sprawie: wdrożenia w życie ,Wytyc
170 - 2007: Zarządzenie nr 029/2007 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
170 - 2008: Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 września 2008r. - w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem na okres do 3 lat.
169 - 2012: Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanit.
169 - 2012: Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty do spraw pozyskiwania ..
169 - 2008: Zarządzenie Nr 13 Burmistrza MG Czerniejewo z dnia 10 marzec 2008r- w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu zamówienia publi. prowadzonego w trybie przet. nieogran. o nazwie: ˝Adaptacja zaplecza przyzienia budynku ginnego ośrodka kultury
169 - 2013: Uchwała nr XXXIII/226/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: uznania niewłaściwości organu do rozpatrzenia skargi
169 - 2016: Uchwała XXIV/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Ksiedza Onufrego Kopczyńskiego
169 - 2012: Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
169 - 2013: Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie: zmian w zasadach (polityce) rachunkowości.
169 - 2012: Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie: odłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu zdrowotnego ˝Szczepienia profi
169 - 2007: Uchwała XIV/80/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku na 2008 rok.
169 - 2008: Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 01 kwietnia 2008r. - w sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
169 - 2011: Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
169 - 2009: Uchwała nr XXXVIII/213/09 z 28 października 2009 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ŻYDOWIE dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 495 i 496
169 - 2010: Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
169 - 2013: Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2014
169 - 2010: Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 stycznia 2010r. - w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego
169 - 2013: Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 września 2013 r. w sprawie: powołania pełniącego obowiązki Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie
169 - 2013: Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości...
169 - 2007: Zarządzenie nr 84/2/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31.12.2007 w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości
168 - 2010: Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 października 2010r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Zadaniowego
168 - 2011: Uchwała nr XI/76/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
168 - 2011: Uchwała nr XI/77/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budetu naq 2011 rok
168 - 2011: Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22.11.2011 r. w sprawie: upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza
168 - 2011: Zarządzenie Nr 12_2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej - realizacja projektu ˝potrafię wiecej˝ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego˝.
168 - 2012: Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia dokumentacji opisującej spoób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochrone przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
168 - 2008: Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 sierpnia 2008r. - w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko ds księgowości budżetowej w referacie księgowości Urzędu Miasta i Gminy
168 - 2013: Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 13 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 maja 2011 r.
168 - 2009: Uchwała nr XXIX/167/08 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XLIX/290/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeh wodociągowych na terenie gmin
167 - 2011: Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośćgminy Czerniejewo
167 - Protokoły: Protokół nr XXV/2012 z XXV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 listopada 2012 roku
167 - 2010: Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola ˝Wrbelek
167 - 2010: Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
167 - 2007: Zarządzenie nr 081/2007 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
167 - 2010: Zarządzenie Nr 8/1 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 lutego 2010r. - w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie
167 - 2011: Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 luty 2011r. - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
167 - 2012: Uchwała nr XX/123/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 20 czerwca 2012r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2011 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
167 - 2013: Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Cz-wo.
167 - 2008: Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 listopada 2008r. - w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerniejewie
167 - 2013: Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 września 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 15/2011 zdnia 10 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Org. UMiG
167 - 2012: Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
167 - 2012: Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W  RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO- ORLIK 2012˝
167 - 2007: Zarządzenie nr 052/2007 w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
167 - 2012: Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Kapituły Konkursowej odpowiedzialnej za wstępne rozpatrywanie wniosków o nadanie Tytułu ˝Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo˝
167 - 2007: Uchwała XI/62/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Żydowo.
166 - 2012: Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.
166 - 2013: Zarządzenie Nr 51/2013 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miastai Gminy Czerniejewo
166 - 2010: Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 luty 2010r. - w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia
166 - 2007: Zarządzenie nr 042/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - Panu Zbigniewowi Sujak do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Czerniejewo
165 - 2013: Uchwała nr XXXVII/248/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: zgłoszenia Gminy Czerniejewo do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi˝
165 - 2011: Zarzadzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.03.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
165 - Protokoły: Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 marca 2013 roku
165 - 2010: Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 stycznia 2010r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do
165 - 2007: Zarządzenie nr 025/2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
165 - 2007: Uchwała XI/61/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Czeniejewie stanowiących własność gniny.
164 - 2007: Zarządzenie nr 071/2007 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
164 - 2013: Uchwała nr XXVII/178/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023
164 - 2012: Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości..
164 - 2007: Zarządzenie nr 059/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
164 - 2010: Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
164 - 2012: Zarządzenie Nr 16/1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Miasta i Gminy Czerniejewo
164 - Protokoły: Protokół nr XXX/2013 z XXX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013 roku
164 - 2009: Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2009r. - w sprawie: wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
164 - 2007: Uchwała XIV/76/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo.
164 - 2012: Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.
164 - 2007: Uchwała XIV/73/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Czerniejewo o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
164 - 2007: Zarządzenie nr 047/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007.
163 - 2012: Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek gminy Czerniejewo w roku budżetowym 2012.
163 - 2007: Zarządzenie nr 020/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
163 - 2007: Zarządzenie nr 027/2007 w sprawie upoważnienia dla Głównego Specjalisty ds. podatków w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie
163 - 2013: Zarządzednie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetarg.
163 - 2007: Uchwala Nr VIII/43/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 16 maja 2007r. w spawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żydowie obejmującego dzialki - nr ewid. 115/3 i 409.
163 - 2013: Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
163 - 2013: Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji dokonującej analizy złozonych ofert na uslugi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach ...
163 - 2010: Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej
163 - 2011: Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie : ˝Dowóz i odwóz dzieci z ZSP w Czerniejewie i w Żydowie˝
163 - 2008: Zarządzenie Nr 15 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 18 marzec 2008r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
163 - 2007: Uchwała XI/65/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
163 - Aktualności: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych
162 - 2011: Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Czerniejewo
162 - 2010: Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
162 - 2010: Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finanasowej Miasta i Gminy Czerniejewo
162 - 2014: Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
162 - 2007: Uchwała XIV/75/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przedłożenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo.
162 - 2008: Zarządzenie Nr 24 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 07 kwietnia 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
162 - 2008: Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2008r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
162 - 2007: Zarządzenie nr 011/2007 w sprawie rozłożenia na raty zaległości w czynszu i opłatach eksploatacyjnych najemcy lokalu mieszkalnego
162 - 2011: Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia stawek czynszu za zajecie nieruchomości stanowiących własdność gminy Czerniejewo pod cyrki, urządzenia zabawowe oraz wesołe miasteczka.
162 - 2007: Uchwała XIII/70/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2007r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
161 - 2011: Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14.12.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ˝Remont dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo˝
161 - 2013: Uchwała nr XXXV/240/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
161 - 2011: Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 07.09.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: Przebudowa drogi gminnej Gębarzewko - Pawłowo.
161 - 2014: Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
161 - 2011: Uchwała nr XI/72/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 października 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
161 - 2013: Uchwała nr XXX/196/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjecia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2013
161 - Protokoły: Protokół Nr XLI/2014 z XLI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej w dniu 2 marca 2014 roku
161 - 2007: Uchwala Nr VII/40/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 25 kwietnia 2007r. w spawie: wprowadzenia zmian do budżetu nr 2007 rok
160 - 2007: Uchwała XVI/96/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
160 - 2007: Uchwała IX/53/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/165/05 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów ze zmianą.
160 - 2011: Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22.06.2011r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
160 - 2007: Zarządzenie nr 076/2007 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Korkursowej celem wyłonienia kandydata na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
160 - 2010: Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 kwietnia 2010r. - w sprawie powołania Społecznej Komisji
160 - 2007: Uchwała XIV/82/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w PAWŁOWIE dla obszaru części działki nr
160 - 2013: Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości dotyczącego lokalu mieszkalnego...
160 - 2008: Zarządzenie Nr 27 Burmistrza MiG z dnia 15 kwietnia 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
160 - 2007: Uchwała Nr VI/37/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
160 - 2012: Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: powolania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie MiG Cz-wo.
160 - 2007: Uchwała XIV/74/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: programu współpracy na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
159 - 2010: Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zwołanie zebrań wiejskich dotyczących wyboru Sołtysa i 
159 - 2007: Uchwała XV/88/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: przyjęcia Programu Narkomanii dla Gminy Czerniejewo na lata 2008 - 2012.
159 - 2007: Uchwała XV/91/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rakowie dla obszaru działek o nr ewid. 80
159 - 2013: Uchwała nr XXVII/173/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą juest Gmina Czerniejewo
159 - 2012: Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok
159 - 2007: Uchwała XI/58/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowe przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup karetki reanimacyjnej.
159 - 2011: Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
159 - 2007: Zarządzenie nr 031/2007 w sprawie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego, powolanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
159 - 2007: Uchwała IX/57/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2007 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
159 - 2007: Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2007 rok.
159 - 2013: Uchwała nr XXXIX/257/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Czerniejewo na lata 2014-2022
159 - 2007: Zarządzenie nr 063/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na 2007 rok.
158 - 2010: Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
158 - 2011: Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia dnia 14 stycznia 2011r. - w sprawie: - powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez
158 - Protokoły: Protokół nr XXXV/2013 z XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013 roku
158 - 2007: Zarządzenie nr 004/2007 w sprawie określenia sposobu zagospodarowania mienia gminnego położonego na Osiedlu Działkowym 3/1 w Czeniejewie
158 - 2007: Zarządzenie nr 035/2007 w sprawie powołania komisji do dokonania wizji lokalnei w nieruchomości położonej przy Placu Wiosuy Ludów 13 w Czerniejewie
158 - 2012: Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 07.03.2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ˝Przebudowa ulicy Armii Poznań w miejscowości Czerniejewo˝
158 - 2010: Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 czerwca 2010r. - w sprawie powołania komisji do przygotowania przetargów na sprzedaż i dzierżawę
158 - 2011: Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie obiegu i archiwizowania dokumentów, zgodnie z ˝Wytycznymi IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetów I-VI˝
158 - 2007: Uchwała XVI/95/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
158 - 2013: Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w ..
157 - 2010: Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
157 - 2007: Zarządzenie nr 057/2007 w sprawie: konieczności przeprowazdenia inwentaryzacji
157 - 2008: Uchwała nr XXIII/136/08 z 9 lipca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu nr 2008 rok.
157 - 2011: Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.
157 - 2008: Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 września 2008r. - w sprawie: przygotowania materiałów do projektu budżetu gminy
157 - 2010: Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek i ośrodków
157 - 2007: Uchwała XIV/79/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok i sposobu jej poboru.
157 - 2007: Zarządzenie nr 034/2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
157 - 2007: Uchwala Nr VIII/46/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 16 maja 2007r. w spawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok
157 - 2011: Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 06.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania postępowania oraz oceny złożonych ofert w przetargu na sprzedaż następującego sprzętu: ciągnik C-360, pług do odśnieżania.
157 - 2008: Zarządzenie Nr 26 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 15 kwietnia 2008r.- w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
157 - 2010: Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 stycznia 2010r. - w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia
157 - 2007: Zarządzenie nr 022/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
157 - 2015: Uchwała XVI/108/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
157 - 2009: Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 marca 2009r. - w sprawie: powołania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
157 - 2013: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 9 września 2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
157 - 2013: Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gm. Cz-w
157 - 2012: Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z ˝Centrum Rekreacyjno-Sportowego˝ w Żydowie
157 - 2012: Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023
157 - 2014: Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzacych w skład gminnego zasobu nieruchomosci,..
156 - 2007: Zarządzenie nr 045/2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistra Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 9/2007 z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta i Gminy Czerniejewo
156 - 2011: Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 stycznia 2011r. - w sprawie:planu dofinansowania form doskonalenia
156 - 2011: Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 marca 2011r. - w sprawie: uchylenia zarzadzenia Nr 26_2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 kwietnia 2007r.
156 - 2013: Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia: ˝Regulaminu udzielania przez Gminę Czerniejewoi zamówień o wartości nie przekraczającej 14000 euro˝
156 - 2012: Zarządzenia Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 41/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
156 - 2007: Zarządzenie nr 070/2007 w sprawie: projektu budżetu gminy ma rok 2008
156 - 2013: Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia piątych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ....
156 - 2012: Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerniejewie
156 - 2012: Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Mieście i Gminie Czerniejewo
156 - 2012: Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem.
156 - 2007: Uchwała Nr V/30/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy i zastępcy przedstawiciela do Stowarzyszenia Wielkopolskiego Osrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
156 - 2012: Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok
156 - 2007: Zarządzenie nr 023/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dodatku mieszkaniowego
156 - 2010: Uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu korzystania z boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie
156 - 2007: Zarządzenie nr 016/2007 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia podinspektora ds ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej
155 - 2011: Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
155 - 2007: Uchwała XV/90/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Żydowie dla obszaru działek o nr ewid. 495
155 - 2007: Zarządzenie nr 055/2007 w sprawie: Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorzadowego
155 - 2013: Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek dla których Gmina Czerniejewo jest organem
155 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/249/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
155 - 2012: Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 września 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzacych w skład gminnego zasobu nieruchomości..
155 - 2009: Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 maja 2009 w sprawie: powołania Komisji do przygotowania postępowania oraz oceny złożonych ofert w przetargu na sprzedaż drukarki laserowej HP 8550N LaserColor.
155 - 2013: Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22.03.2013 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie MiG Czerniejewo...
155 - 2010: Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 października 2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu Urzędu Miasta
155 - 2007: Uchwała XIII/68/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2007r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Żydowie
155 - 2007: Zarządzenie nr 008/2007 w sprawie aktualizacji składu Gminnego Zespołu Reagowania
155 - 2012: Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla podratowania zdrowia.
155 - 2010: Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 czerwca 2010r. - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
155 - 2012: Uchwała nr XXVI/168/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 19 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok
155 - 2011: Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 lutego 2011r. - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozpatrzenia konkursu na stanowisko
154 - 2007: Zarządzenie nr 033/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
154 - 2013: Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie ..
154 - 2010: Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 października 2010r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
154 - 2008: Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 listopada 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
154 - 2007: Zarządzenie nr 018/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych
154 - 2009: Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2009 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzieri 07 czewca 2009 r.
154 - 2011: Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28.07. r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ˝remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich˝
154 - 2013: Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
154 - 2007: Uchwała XIV/85/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr VI/32/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
154 - 2007: Zarządzenie nr 053/2007 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowiskobibliotekarza
154 - 2009: Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 sirpnia 2009 w sprawie: zwolania zebrania wiejskiego dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kosmowo.
154 - 2013: Uchwała nr XXXV/236/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerniejewo.
154 - 2009: Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 kwietnia 2009r. - w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzieriawę i najem
154 - 2015: Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 11 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 stycznia 2012 roku
153 - 2007: Zarządzenie nr 077/2007 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Korkursowej celem wyłonienia kandydata na Zastępceę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
153 - 2010: Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 czerwca 2010r. - w sprawie upoważnienia Kierownika miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
153 - 2007: Uchwała Nr V/26/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczrń udzielonych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym 2007
153 - 2009: Zarządzenie Nr 8A Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 stycznia 2009r. - w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wykonuwania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
153 - 2013: Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2013 rok.
153 - 2012: Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.10.2012 r. w prawie powołania Komisji Przetargopwej na zadanie o nazwie ˝Zakup energii elektrycznej˝
153 - 2008: Zarządzenie Nr 14 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 17 marzec 2008r - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
153 - 2011: Zarządzenie Nr 19_2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.03.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie ˝Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim˝
153 - 2007: Zarządzenie nr 064/2007 w sprawie obniżenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
153 - 2007: Uchwała IX/56/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
153 - 2007: Zarządzenie nr 009/2007 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
153 - 2008: Zarządzenie Nr 3 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 24 stycznia 2008r - w sprawie: : zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 9/2007 z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG Czerniejewo
153 - 2011: Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powolania komisji stypendialnej do rozpartrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo
153 - 2012: Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
153 - 2007: Zarządzenie nr 028/2007 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerniejewie
153 - 2010: Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 lutego 2010r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
152 - 2012: Zarządzenie nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo
152 - 2008: Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
152 - 2012: Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości ...
152 - 2013: Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości ..
152 - 2012: Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchom...
152 - 2011: Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
152 - 2010: Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 września 2010r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego
152 - 2012: Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 33/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. ...
152 - 2012: Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych, wchodzacych w skład ...
152 - 2012: Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18.04.2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Przebudowa i modernizacja stołówki w ZSP w Czerniejewie˝
152 - 2013: Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1.03.2013 r. w sprawie: powolania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lata 2013 - 2014
152 - 2013: Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 luty 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerniejewo
152 - 2011: Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14.12.2011 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ˝Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z terenu Gminy Czerniejewo˝
151 - 2011: Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
151 - 2007: Uchwała Nr V/27/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcujnej z funk
151 - 2011: Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 lipca 2011 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
151 - 2013: Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Masta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się ...
151 - 2010: Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 kwietnia 2010r. - w sprawie powołania rzeczoznawców do
151 - 2007: Zarządzenie nr 038/2007 sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
151 - 2007: Zarządzenie nr 067/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
151 - 2009: Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2009 w sprawie: ustalenia ˝Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników
151 - 2007: Zarządzenie nr 80/2/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31.12.2007 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007.
150 - 2013: Uchwała nr XXXIV/228/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
150 - 2007: Zarządzenie nr 036/2007 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na samodzielne stanowisko ds kultury, sportu i pożytku publicznego
150 - 2008: Zarządzenie Nr 22 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 01 kwietnia 2008r. - w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia negocjacji na nabycie nieruchomości położonej w Czerniejewie do zasobów mienia gminnego
150 - 2008: Zarządzenie Nr 19 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 20 marzec 2008r.- w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
150 - 2010: Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 luty 2010r. - w sprawie: wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę
150 - 2008: Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 października 2008r. - w sprawie: spożądzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawe i najem na okres do 3 lat.
150 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/253/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
150 - 2013: Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
150 - 2011: Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
150 - 2013: Zarzadzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie...
150 - 2011: Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25.05.2011r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu ˝Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2011˝
150 - 2008: Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 sierpnia 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
150 - 2007: Zarządzenie nr 026/2007 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Referatu Rolnictwa i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie.
150 - 2009: Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie: ustalenia opłaty za 1m3 (metr sześcienny) scieków bytowych odprowadzanych przez przewoźników wozami asenizacyjnymi
150 - 2012: Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
150 - 2013: Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej MiG Czerniejewo o 
150 - 2012: Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w Gminie CzerniejewoII
149 - 2008: Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 październikaa 2008r. - w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
149 - 2012: Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2012 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonyzh do oddania w najem
149 - 2013: Zarządzenie nr 29/2013Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo II˝
149 - 2009: Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 lutego 2009r. - w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
149 - 2013: Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości -
149 - 2013: Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
149 - 2008: Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 07 maja 2008r. - w sprawie: powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przeta
149 - 2011: Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
149 - 2008: Zarządz. Nr 37 Burmistrza MiG Czerniejewo z dn.12.06.2008r. - w sprawie: Powołania Komisji konkursowej do przygotowania postępowania oraz oceny złożonych ofert w otwartym konkursie na realizacię zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
149 - 2011: Uchwała nr XII/79/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
149 - 2009: Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 września 2009 w sprawie: powierzenia stanowiska pelniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie.
149 - 2007: Zarządzenie nr 082/2007 w sprawie: wprowadzeniu zmian do budżetu 2007 rok
149 - 2015: Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do
149 - 2010: Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
149 - 2009: Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 02 lipca 2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
149 - 2013: Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 02.12.2013 r. w sprawie: powolania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka OSP w Czerniejewie
148 - 2008: Zarządzenie Nr 6 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 11 lutego 2008r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
148 - 2007: Uchwała Nr IV/24/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości za inkaso.
148 - 2012: Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Utworzenie centrum rekreacvyjno-sportowego w Żydowie˝.
148 - 2008: Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2008r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
148 - 2014: Uchwała XLVI/326/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po
148 - 2009: Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 stycznia 2009r. - w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w mieście i gminie Cze
148 - 2007: Zarządzenie nr 021/2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
148 - 2013: Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia szóstych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
148 - 2007: Uchwala Nr VIII/45/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 16 maja 2007r. w spawie: zaciągnięcia pożyczki dlugoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
148 - 2008: Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 listopada 2008r. - w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazy akt
148 - 2010: Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 czerwca 2010r. - w sprawie upoważnienia w formie pisemnej Kierownika Miejsko - Gminnego
148 - 2008: Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2008r. - w sprawie: projektu budżetu bminy na rok 2009
148 - 2012: Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ˝Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Czerniejewo˝
148 - 2012: Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrz miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2012 r.w sprawie: Regulaminu udostępniania pomieszczeń Świetlic Środowiskowych.
148 - 2010: Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 maja 2010r. - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
147 - 2007: Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i zwolni
147 - 2014: Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
147 - 2007: Zarządzenie nr 061/2007 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandudata na samodzielne stanowisko do spraw inicjatyw lokalnych i gospodarki mieszkaniowej.
147 - 2007: Zarządzenie nr 001/2007 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza
147 - 2013: Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości ...
147 - 2012: Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
147 - 2012: Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 40/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
147 - 2007: Zarządzenie nr 024/2007 w sprawie aktualizacji i powołania członków zespołu Kierowania Obroną Cywilną Miasta i Gminy Czerniejewo
147 - 2011: Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 lutego 2011r. - w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty
147 - 2008: Zarządzenie Nr 39 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 16 czerwca 2008r. - w sprawie: powolania Komisji Przetargowej do oceny ... ˝Adaptacja budynku domu socjalnego na przedszkole, świetlice srodowiskową i salę widowiskowo-sportową˝.
147 - 2008: Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 września 2008r. - w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na
147 - 2013: Uchwała nr XXXIV/231/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie - działki ewidencyjne n
146 - 2015: Uchwała IV/21/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie z filią w Żydowie
146 - 2007: Uchwała XIV/78/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
146 - Protokoły: Protokół nr XXXVII/2013 z XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013 roku
146 - 2008: Zarządzenie Nr 5 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 6 lutego 2008r. - w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek podległych gminy Czerniejewo w roku budżetowym 2008
146 - 2013: Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Masta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się ...
146 - 2015: Uchwała V/29/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimnazjów Gminy Czerniejewo
146 - 2010: Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 czerwca 2010r. - w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej
146 - 2013: Uchwała nr XXXI/201/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Żydowie
146 - 2013: Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca Wrześni na dzialalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
146 - 2008: Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2008r.
146 - 2011: Zarządzenie Nr 10_2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.02.2011r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lata 2010 - 2014
146 - 2007: Zarządzenie nr 049/2007 w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyboru opiekuna i sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły na terenie Gminy Czerniejewo
146 - 2009: Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 stycznia 2009r. - w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko księgowy/księgowa w referacie księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy Czerni
146 - 2007: Zarządzenie nr 003/2007 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących komputery
146 - 2007: Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i zwolni
145 - 2007: Zarządzenie nr 069/2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
145 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego - ˝Spotkanie wigilijne˝
145 - 2011: Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowanego
145 - 2008: Zarz. Nr 43 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 24 lipca 2008r. - w sprawie: powolania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez wykonawców warunków.... zamówienia publicznego... przetargu nieograniczonego na zadanie : ˝Dowóz i odwóz dzieci z Zes
145 - 2013: Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Masta i Gminy Czerniejewoo
145 - 2013: Uchwała nr XXVIII/182/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia, w drodze sprzedaży, nieruchomości niezabudowanej - działki nr 26/7 w Lipkach, stanowiącej własność gminy Czer
145 - 2007: Zarządzenie nr 058/2007 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej
145 - Protokoły: Protokół Nr III/2014 z III sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku
145 - 2007: Zarządzenie nr 043/2007 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
145 - 2009: Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - w opracowaniu
145 - 2008: Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2008r. - w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Żydowie
145 - 2008: Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2008r. - w sprawie: ustalenia opłaty za 1 metr sześcienny ścieków bytowych odprowadzanych przez przewoźników wozami asenizacyjnymi
145 - Protokoły: Protokół Nr XL/2014 z XL sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej w dniu 12 lutego 2014 roku
145 - 2008: Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 października 2008r. - wybór nowego składu Rady Sołeckiej Sołectwa Gębarzewo
145 - 2013: Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
145 - 2007: Uchwala Nr VII/39/07 Rady Miasta i Gminy Czemiejewo z dnia 25 kwietnia 2007r. w spawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia z tego tytułu absolutorium Bumistrzowi Miasta i Gminy Czemiejewo.
144 - 2011: Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012 - 2022
144 - 2007: Zarządzenie nr 079/2007 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
144 - 2013: Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
144 - Protokoły: Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 27 maja 2015 roku
144 - 2012: Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok
144 - 2013: Uchwała nr XXX/191/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/22/226/09 Rady Miaste i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: zarzadzenia poboru podatku od nie
144 - 2008: Zarządzenie Nr 12 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 10 marzec 2008r - w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegani o zagrożeniach oraz gminnego sytemu wykrywania i alrmowania w mieście i gminie Czerniejewo
144 - 2007: Uchwała Nr V/31/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r.; w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy i zastępcy przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
144 - 2007: Uchwała Nr VI/33/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
144 - 2013: Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia normy zuzycia paliwa w pojeździe służbowym Ford Transit, o numerze rejestracyjnym PZA 604K, będącym własnością Gmin
144 - 2007: Zarządzenie nr 007/2007 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
144 - 2013: Uchwała nr XXXIII/218/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żydowo
144 - 2012: Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchom...
144 - 2007: Uchwała Nr VI/34/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 marca 2007 r.; w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości, położonej w Czerniejewie.
144 - 2008: Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 maja 2008r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
144 - 2007: Uchwała XIII/71/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 października 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok
143 - 2009: Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 pażdziernika 2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
143 - 2015: Uchwała VI/42/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020˝
143 - 2011: Zarządzenia Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.
143 - 2011: Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzedu Miasta i Gminy Czerniejewo
143 - 2009: Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
143 - 2011: Zarządzenie nr 61/A/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.11.2011 r. w sprawie: powolania Komisji w celu przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości, na której prowadzona jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, celem sprawdzenia czy przedsięwzięcie realizowane jest prawidłowo.
143 - 2009: Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 listopada 2009 w sprawie: nadania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacujnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
143 - 2012: Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10.10.2012 r. w sprawie: ogloszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ...
143 - 2011: Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 stycznia 2011r. - w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez
143 - 2010: Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 9/2007
143 - 2011: Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Czerniejewo
143 - Protokoły: Protokół Nr XIV/2015 z XI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 25 listopada 2015 roku
143 - 2009: Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 stycznia 2009r. - w sprawie: organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
142 - 2007: Zarządzenie nr 065/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spelnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
142 - 2012: Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok.
142 - 2007: Zarządzenie nr 005/2007 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek podległych w roku budżetowym 2007.
142 - 2009: Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2009r. - w sprawie: wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
142 - 2011: Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30.09.2011 r. w sprawie: wyznaczenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
142 - 2015: Uchwała V/30/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
142 - 2013: Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Ubezpieczenie mienia i odpoweidzialności Gminy Czerniejewo˝
142 - 2009: Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 02 marca 2009r. - w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwarteg konkursu na dofinansowanie
142 - 2013: Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie: sporządzenia i ogloszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
142 - 2007: Zarządzenie nr 066/2007 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gębarzewie powołanej dla przeprowadzenia wyborów
142 - 2013: Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Czerniejewie
142 - 2013: Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
141 - Protokoły: Protokół Nr V/2015 z V sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 25 lutego 2015 roku
141 - 2012: Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.02.2012 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji w 2012 r.
141 - 2012: Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawod. naucz. mianowanego.
141 - Karty usług publicznych: Karty usług publicznych
141 - 2010: Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 8 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
141 - 2013: Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących
141 - 2007: Zarządzenie nr 068/2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
141 - 2013: Uchwała nr XXVIII/184/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
141 - 2011: Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
141 - 2015: Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
141 - 2010: Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 luty 2010r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
141 - 2007: Zarządzenie nr 062/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
141 - Protokoły: Protokół Nr XV/2015 z XV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 15 grudnia 2015 roku
141 - 2009: Zarządzenie Nr 17 Burm. MiG Czerniejewo z dn.20.02.2009r. - w spr.: powołania Komisji ... do oceny spełnienia przez wyk. warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ. prowadzonego...na zadanie o nazwie: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
141 - 2007: Zarządzenie nr 075/2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawó warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
140 - 2009: Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 pażdziernika 2009 w sprawie: ustalenia stanowisk pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego
140 - 2009: Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 września 2009 w sprawie: spoządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzieriawę i najem.
140 - 2013: Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku
140 - 2013: Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości dotycząych lokalu mieszkalnego, stanowiącego ...
140 - 2014: Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Żydowie
140 - 2011: Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru opiekuna i sprawowania opieki nad dziećmi realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach na terenie Gminy Czerniejewo
140 - 2008: Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 kwietnia 2008r. - w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie
140 - 2016: Uchwała XXVI/161/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2017 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości
140 - 2015: Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 11 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 05.05.2014 r.
140 - Protokoły: Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 26 czerwca 2015 roku
140 - 2011: Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obowodwych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
140 - 2015: Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11.03.2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerni
140 - 2012: Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 05.06.2012 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu ˝Wypoczzynek ...
140 - 2012: Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego..
140 - 2014: Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejrwo z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, obejmujaącego lokal użytkowy, przeznaczonych do ...
139 - 2009: Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 listopada 2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Urzedu Miasta i Gminy Czerniejewo
139 - 2009: Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 kwietnia 2009r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
139 - 2008: Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 maja 2008r. - w sprawie: powolania Komisji Przetargowej do oceny .... zadanie o nazwie: ˝Wykonanie termomodernizacji budynku UM i G Czerniejewo oraz zespołu Szkół Publicznych w Żydowie˝
139 - 2009: Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 01 lipca 2009 w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Czemiejewie
139 - 2013: Zarządzenie Nr 6/.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków bytowych odprowadzanych przez przewoźników wozami asenizacyjnymi
139 - 2012: Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola w Czerniejewie
139 - 2012: Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Jana Pawła II,..
139 - Protokoły: Protokół nr XXXIII/2013 z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013 roku
139 - 2013: Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: powołania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
139 - 2015: Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie Wprowadzenia procedury kontroli w zakresie rozliczenia dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych..
138 - 2007: Zarządzenie nr 037/2007 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian po wprowadzeniu zmian do budżetu Miast i Gminy Czerniejewo na rok 2007.
138 - 2013: Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości...
138 - 2013: Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 marca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkanki miejscowości Gębarzewko na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie
138 - 2013: Uchwała nr XXVII/175/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy
138 - 2013: Uchwała nr XXVII/176/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerniejewo oraz sposobu realizowania zadania
138 - 2008: Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 listopada 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
138 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/254/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
138 - 2013: Uchwała nr XXXVII/247/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 k
138 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/252/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023
138 - Protokoły: Protokół nr XLIII/2014 - sesja XLIII z 24 czerwca 2014r.
138 - 2009: Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i 
138 - 2012: Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 września 2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących
138 - 2013: Uchwała nr XXVII/172/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2013 rok
138 - 2009: Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 stycznia 2009r. - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonegow trybie przet
138 - 2010: Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 kwietnia 2010r. - w sprawie wyznaczenia osoby
138 - 2007: Uchwała XIV/86/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2007r w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
138 - 2009: Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 listopada 2009 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej
138 - 2007: Zarządzenie nr 060/2007 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
138 - 2007: Zarządzenie nr 050/2007 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
138 - 2012: Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawod. naucz. mianowanego.
138 - 2015: Uchwała VII/48/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki ewid. nr 404/17 w Żydowie
137 - 2009: Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03 sirpnia 2009 w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Ford Transit, o numerze rejestracyjnym PZA 604K, będącym wlasnością Gminy Czerniejewo.
137 - 2013: Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 08.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli ....˝
137 - 2013: Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa w pojeździe służbowym Volkswagen, o numerze rejestracyjnym PGN WX 12 będącym własnością Gminy
137 - 2009: Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 lutego 2009r. - w sprawie: nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
137 - 2012: Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022
137 - 2009: Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
137 - 2011: Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 01.04.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: Remont nawierzchni ul. Sienkiewicza, Mickiewicza i Reymonta w Żydowie oraz przepustu na drodze gminnej Goraniec - Pawłowo.
137 - 2009: Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 pażdziernika 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
137 - 2013: Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo - działki o numer
137 - 2007: Zarządzenie nr 044/2007 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
137 - 2012: Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Nidom skladnika mienia komunalnego - nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 137, zlokalizowanej w Nidomiu.
137 - 2007: Uchwała XV/93/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2007 rok.
137 - 2011: Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 września 2011 r. w sprawie: powołania przewodniczącego oraz składu komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej.
137 - 2007: Zarządzenie nr 039/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Publicznych w Żydowie do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących wynajmu sal szkolnych Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie
137 - 2013: Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
137 - 2007: Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r.; zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i zwolni
137 - 2013: Uchwała nr XXXII/213/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i odstąpien
137 - 2009: Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 pażdziernika 2009 w sprawie: powołania Komisji Świadczeri Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
136 - 2008: Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 czerwca 2008r. - w sprawie: rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt.
136 - 2007: Zarządzenie nr 054/2007 w sprawie: przygotowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2009 rok.
136 - 2009: Zarządzenie Nr 33 Burmistrza M i G Czerniejewo z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo
136 - 2011: Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.06.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
136 - 2012: Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013
136 - 2007: Zarządzenie nr 040/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkól Publicznych w Czerniejewie do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących wynajmu sal szkolnych
136 - 2011: Zarządzenie Nr 21/2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011rok
136 - 2015: Zarzadzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
136 - 2012: Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
135 - 2013: Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Remont dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo˝
135 - 2012: Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.10.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie
135 - 2010: Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 roku
135 - 2014: Uchwała XLI/273/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
135 - 2008: Zarządzenie Nr 23 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 07 kwietnia 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
135 - 2013: Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność gminy
135 - 2007: Zarządzenie nr 012/2007 w sprawie umorzenia odsetek od zaległości w czynszu i opłatach eksploatacyjnych najemcy lokalu mieszkalnego
135 - 2013: Uchwała nr XXX/198/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miasta i Gminy czerniejewo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez
135 - Protokoły: Protokół Nr X/2015 z X sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 30 czerwca 2015 roku
135 - 2013: Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2014 - 2022
135 - 2012: Zarządzenie Nr 38/12 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 lipca 2012 r. w sparwie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie upoważnienia do prowadzenia postępowań...
135 - 2010: Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2010r. - w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
135 - 2012: Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
135 - 2013: Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa, na własność, przez gminę Czerniejewo nieruchomości wchodzącej w skład Zaso
135 - 2009: Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 marca 2009r. - w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
135 - 2011: Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
134 - 2013: Uchwała nr XXX/193/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: nadanie nazwy rondu w Czerniejewie
134 - 2013: Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. ksiegowości budżetowej w Ref...
134 - 2009: Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 listopada 2009 w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2010
134 - 2010: Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej na
134 - 2009: Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 lutego 2009r. - w sprawie:wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
134 - 2013: Uchwała nr XXXV/235/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: nadania Tytułu ˝Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo˝
133 - 2013: Uchwała nr XXXI/206/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerni
133 - 2009: Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 marca 2009r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
133 - 2009: Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
133 - 2013: Uchwała nr XXXV/239/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
133 - 2009: Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lutego 2009r. - w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola w Żydowie
133 - 2011: Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2011 - 2024
133 - 2015: Uchwała XIII/81/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zam
133 - 2010: Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2010r. - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
132 - 2014: Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości dotyczącego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność
132 - 2007: Zarządzenie nr 074/2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poblicznego
132 - 2007: Zarządzenie nr 015/2007 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem wyłonienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
132 - 2014: Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 października 2014 w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 15/1/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
132 - 2009: Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie: powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
132 - 2015: Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie z filią w Żydowie oraz za .
132 - 2011: Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lutego 2011r. - w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie
132 - 2012: Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat na..
132 - 2015: Uchwała VII/54/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie
132 - 2010: Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 maja 2010r. - w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki
132 - 2009: Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie: sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora przedszkola w 
131 - 2013: Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości, wchodzacących w skład gminnego zasobu nieruchomości, ...
131 - 2012: Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: kontroli i monitorowania wykorzystania sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
131 - 2009: Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 sirpnia 2009 w sprawie: zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Czerniejewo w przedmiocie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerniejewo
131 - 2009: Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 stycznia 2009r. - w sprawie: organizacj Stanowiska Kierowania ... zagrożenia bezpieczeństwa
131 - 2009: Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnemu
131 - 2014: Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
131 - 2013: Uchwała nr XXX/195/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zwolnienia z obowiązkowego zbycia w drodze przetargu, na rzecz dzierżawcy, nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy
131 - 2009: Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2009 w sprawie: powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
130 - 2012: Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
130 - 2014: Uchwała III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2014
130 - 2009: Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 listopada 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
130 - 2008: Zarządzenie Nr 8 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 14 lutego 2008r. - w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
130 - Opinie RIO: Uchwała SO-0953/49/17/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2015 roku, w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za pierwsze pólrocze 2015
130 - 2009: Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 stycznia 2009r. - w sprawie: wprowadzenia ˝ Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo˝
130 - 2014: Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
130 - 2013: Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
129 - 2013: Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 04.06.2013 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu ˝Wypoczynek letni dzieci..
129 - 2009: Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 lipca 2009 w sprawie: upoważnienia starszego pracownika socjalnego Pani Hanny Maćkowiak do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
129 - 2013: Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
129 - 2009: Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 sirpnia 2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
129 - Rejestry uchwał: Rejestr uchwał kadencji 2014 - 2018
129 - 2014: Uchwała XLIII/296/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gminnej - działki ewidencyjnej nr 323, zlokalizowanej w Żydowie
129 - 2009: Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lutego 2009r. - w sprawie: opinii dotyczącej Regulaminu stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych
129 - 2011: Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budzetu gminy na rok 2012
129 - 2012: Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 października 2012 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy za odpracowaniem
129 - 2007: Zarządzenie nr 002/2007 w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza Czerniejewa w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
129 - 2012: Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 7 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 maja 2011 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
129 - 2015: Uchwała X/61/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok dla Burmistrza Miasta i gminy Czerniejewo
129 - 2013: Uchwała nr XXVII/17913 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
128 - 2013: Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się ...
128 - 2009: Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 pażdziernika 2009 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko ds księgowości budżetowej w Referacie Księgowości Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
128 - 2009: Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 września 2009 w sprawie: wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej.
128 - 2013: Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: ustanowienia dopłat, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
128 - 2011: Zarządzenie Nr 21/1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2011 - 2024
128 - 2015: Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynk
128 - 2013: Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ˝Programu współpracy Gminy Czerniejewo z org. pozarządowymi .....
128 - 2013: Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola ˝Wróbelek- Elemelek˝ w Czerniejewie
128 - 2012: Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych propozycji nazw ronda
128 - 2014: Uchwała I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
128 - 2009: Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2009r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
128 - Protokoły: Protokół Nr II z II sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej w dniu 10 grudnia 2014 roku
128 - 2007: Zarządzenie nr 072/2007 w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego po wprowadzeniu zmian do budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2007
127 - Protokoły: Protokół nr XLII/2014 z XLII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 7 maja 2014 roku
127 - 2013: Uchwała nr XXXIV/229/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych K
127 - 2009: Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lutego 2009r. - w sprawie: sprawie opinii dotyczącej Regulaminu stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Żydowie.
127 - Protokoły: Protokół z inauguracyjnej seji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 grudnia 2014r.
127 - 2012: Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie sporządzenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
127 - 2012: Zarządzenie Nr 37/12 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2.07.2012r. w sprawie: upoważnienia starszego pracownika socjalnego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i ...
127 - Aktualności: Oferta na realizację zadania publicznego pt: Pobudzanie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno - oswiatowego, naukowego, artystycznego i sportowego
126 - Protokoły: Protokół nr XXXIX/2013 z XXXIX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 grudnia 2013 roku
126 - 2009: Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 05 sirpnia 2009 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Czerniejewie
126 - 2014: Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich dotyczących wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Czerniejewo oraz wyboru Przewodniczace
126 - 2014: Uchwała XLIII/302/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2014
126 - 2009: Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 07 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
126 - 2010: Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
126 - 2015: Uchwała VII/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
126 - 2013: Uchwała nr XXXVII/242/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
126 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/255/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
126 - 2009: Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 06 kwietnia 2009r. - w sprawie: powołania Komisji konkursową doprzygotowania postępowania oraz oceny złożonych ofert w otwartym konkursie na realizacją zadań publicznych w zakresie wypoczynku
126 - Protokoły: Protokół nr XLIV/2014 z XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 września 2014 roku.
126 - 2014: Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
126 - 2015: Uchwała VI/43/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości dla Sołectwa Rakowo, Sołectwa Żydowo i Sołectwo Kosowo
126 - 2009: Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 czerwca 2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny spelniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetar
126 - 2013: Uchwała nr XXXII/216/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.
126 - 2008: Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 października 2008r. - w sprawie: powołania składu osobowego Komisji
126 - 2015: Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie: powołania Zespołu Redakcyjnego gazety Monitor Czerniejewski
126 - 2013: Uchwała nr XXXVIII/256/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 18 grudnia 2013r. w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Raday Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XXXIII/225/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawi
125 - 2013: Uchwała nr XXXIV/230/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/4/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji R
125 - 2012: Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
125 - 2007: Zarządzenie nr 014/2007 w sprawie umorzenia zaległości w czynszu i opłatach eksploatacyjnych wraz z odsetkami najemcy lokalu mieszkalnego
125 - 2009: Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 stycznia 2009r. - w sprawie: : powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerniejewie
125 - 2011: Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień nauczyciela mianowanego
124 - 2015: Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobist
124 - 2015: Uchwała VII/47/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/124/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo do Stowarzyszenia Światowid
124 - 2007: Zarządzenie nr 046/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
124 - 2013: Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013 - 2023
124 - 2012: Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 rok
124 - 2015: Uchwała X/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania i rozmiar prz
123 - 2012: Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24.07.2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej - przetarg nieograniczony na zadanie o nazwie: ˝Usługi przewozowe dzieci i mlodzieży z terenu...˝
123 - 2014: Uchwała XLIV/304/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gminnej na część nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
123 - 2009: Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 stycznia 2009r. - w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej.
123 - 2009: Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 sirpnia 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok.
123 - 2009: Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - w opracowaniu
123 - 2014: Uchwała III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czerniejewo a Miastem Poznań w zakresie współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego w Poznaniu dla uczniów - członkó
123 - 2013: Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 16 października 2013 r. w sprawie: zasad i trybu przyznanwania Medalu im. Księdza Onufrego Kopczyńskiego
123 - 2013: Uchwała nr XXX/200/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: uznania niewłaściwości organu do rozpatrzenia skargi
123 - 2015: Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: podziału referatów na stanowiska pracy oraz samodzielne stanowiska pracy
123 - 2013: Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10.04.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Budowa gazociągu PE dn 110/90/63 mm o cisnieniu MOP=0,5MPa w m. Żydowo
123 - 2014: Uchwała XLI/274/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok
122 - 2013: Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
122 - 2015: Uchwała X/64/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Gębarzewo do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020˝
122 - 2013: Uchwała nr XXXV/238/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej - prawa przejścia i przejazdu na nieruchomości gminnej - działce ewid
122 - 2012: Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022
122 - 2015: Uchwała VII/49/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Armii Poznań 35 w Czerniejewie
122 - 2015: Zrządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Przezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015
122 - 2009: Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 września 2009 w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo.
121 - 2013: Uchwała nr XXXIV/234/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
121 - 2015: Uchwała XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
121 - 2009: Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 stycznia 2009r. - w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
121 - 2007: Zarządzenie nr 006/2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
121 - 2007: Zarządzenie nr 065/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spelnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
121 - 2009: Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lipca 2009 w sprawie: ˝Dowóz i odwóz dzieci z Zespołu Szkół Publicznych
121 - 2009: Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 lipca 2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaninacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
121 - 2012: Zarządzenie NR 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 r. w spawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruch...
121 - 2014: Uchwała nr XL/259/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2014 rok
121 - 2015: Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Mejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie
121 - 2015: Uchwała X/65/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum
121 - 2014: Uchwała XLIII/301/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2014-2022
120 - 2011: Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011r. - w sprawie: Regulaminy Kontroli Wewnętrznej
120 - 2015: Uchwała V/28/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo
120 - 2009: Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 lipca 2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaninacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
120 - 2009: Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03 sirpnia 2009 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy bezprzetargowej na rzecz dotychcząsowych dzierżawców
120 - 2013: Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: częściowego powierzenia Gminie Niechanowo zadań własnych Gminy Czerniejewo w zakresie wychowania przedszkolnego
120 - 2013: Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Żydowie
120 - 2013: Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
120 - 2012: Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powolania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie
120 - 2009: Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 lipca 2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaninacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
119 - 2009: Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 sirpnia 2009 w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatk
119 - 2013: Uchwała nr XXXV/241/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 30 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
118 - 2013: Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023.
118 - 2014: Uchwała XLV/311/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo
118 - Protokoły: Protokół Nr XIII/2015 z XIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 października 2015 roku
118 - 2013: Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok
118 - 2014: Uchwała XLIV/305/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
118 - 2015: Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Promocji Gminy
118 - 2014: Uchwała XLIII/293/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo, stanowiącego działki ewidencyjne nr 46/27, 46/
118 - 2010: Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
118 - 2008: Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2008r. - w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 rok
117 - 2012: Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 r.
117 - 2015: Uchwała X/69/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ˝Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych˝
117 - Protokoły: Protokół Nr XVII/2016 z XV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 27 stycznia 2015 roku
117 - 2011: Zarządzenie Nr 33/1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 06.06.2011r. w sprawie: powołania Komsiji Przetargowej na zadanie o nazwie: Zakup energii elektrycznej
117 - 2008: Zarządzenie Nr 2 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 14 stycznia 2008r - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Zakup samochodu (mikrobusu)... .
117 - 2014: Uchwała II/11/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Tadeusza Józefa Szymanka Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
117 - 2015: Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 9 września 2013 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdys.
117 - 2015: Uchwała IV/22/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania i korzystania z sal sportowych w Czerniejewie przy Placu 21 Stycznia 4 i w Żydowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 34
116 - 2013: Zarządzenie nr 88/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komi. Stypen.
116 - 2013: Uchwała nr XXX/194/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym w Żydowie
116 - 2014: Uchwała XLIV/309/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
115 - 2015: Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awan
115 - 2015: Uchwała VI/44/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej
115 - 2009: Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 lutego 2009r. - w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek podległych gminy Czerniejewo w roku budżetowym 2009.
115 - Aktualności: Oferta na realizację zadania publicznego pt: ˝Dzień Kobiet˝ dla osób niepełnosprawnych i członków Stowarzyszenia Integracyjno - Rehabilitacyjnego w Czerniejewie˝
115 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego Organizacji Pozarządowej Stowarzyszenia Pelikan Wypoczynek Wakacyjny - ˝Śnieżna Przygoda˝
115 - 2015: Uchwała VII/50/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
115 - 2014: Uchwała XLIV/303/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
115 - 2014: Uchwała XLI/288/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok
114 - 2015: Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
114 - 2013: Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25.07.2013 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej
114 - Protokoły: Protokół Nr XIX/2016 z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 31 marca 2016 roku
114 - 2013: Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Zakup materiałów dydaktycznych dla zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie i Żydowie
114 - 2014: Uchwała XLV/320/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
114 - 2015: Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Gmina Czerniejewo jest organem
113 - 2014: Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ...
113 - 2014: Uchwała II/9/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
113 - 2013: Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie - działka ewidencyjna nr 686, gmina Czerniejewo
113 - 2014: Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo do załatwiania indywidyualnych spraw z zakresu administracji pu
113 - 2013: Uchwała nr XXXII/210/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
112 - 2015: Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Czerniejewie powolanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta
112 - Protokoły: Protokół Nr XVIII/2016 z XV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 24 lutego 2016 roku
112 - Protokoły: Protokół Nr XXI/2016 z XXI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 27 kwietnia 2016 roku
112 - 2014: Zarzadzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 8 września 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 9 września 2013 r. w sprawie: powolania Zespołu Interdyc.
112 - 2015: Uchwała V/31/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2015 r.
112 - 2015: Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości podatkowej
112 - 2009: Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
112 - 2015: Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów Gminy Czerniejewo
112 - 2014: Uchwała II/7/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości
112 - 2015: Uchwała X/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
111 - 2015: Uchwała VI/45/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/166/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Czerniejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia
111 - 2015: Uchwała X/63/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
111 - 2014: Zarządzenienr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03.06.2014 r. w sprawie: powolania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie ˝Przebudowa placu wewnętrznego na terenie ZSP w Czerniejewie˝
111 - 2015: Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
111 - 2013: Uchwała nr XXXVII/246/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli n
111 - 2014: Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie:określenia składu oraz trybu działania Czerniejewskiej Rady ds. Seniorów
110 - 2015: Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 sierpnia 2015 r.
110 - 2015: Uchwała IX/56/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
110 - 2015: Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Żydowie
110 - 2014: Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.08.2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Gminy Cz-w
110 - Protokoły: Protokół Nr XVI/2015 z XV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 30 grudnia 2015 roku
110 - 2013: Uchwała nr XXX/197/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniejew
110 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego - ˝10-lecie Stowarzyszenia RAZEM w Czerniejewie ˝
109 - 2014: Uchwała nr XL/263/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego Gminny Czerniejewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania
109 - 2013: Uchwała nr XXXII/211/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 26 czerwca 2013r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2012 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
109 - 2015: Uchwała X/60/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
109 - 2013: Uchwała nr XXVIII/185/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 6 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2
109 - 2013: Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023.
109 - 2015: Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerrniejewo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
109 - 2014: Uchwała XLV/314/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność gminy Czerniejewo
109 - 2011: Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie:przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
109 - 2014: Uchwała nr XL/271/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok
109 - 2015: Uchwała XV/98/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
109 - 2014: Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.07.2014 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Usługi przewozowe dzieci i młodzieży gminy Czerniejewo
109 - 2015: Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowegoo
109 - 2015: Uchwała VI/36/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulamin korzystania z sal sportowych w Czerniejewie przy Placu 21 Stycznia 4 i w Żydowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 34
108 - 2014: Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości , wchodzacych w skład gminnego zasobu nieruchomości, ...
108 - 2014: Zarządzenie Nr 87/14 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - Pani Grażyny Kulpińskiej do składania oświadczeń .
108 - 2013: Uchwała nr XXXIV/232/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej
108 - 2015: Uchwała VII/46/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2015 r.
108 - Protokoły: Protokół Nr XII/2015 z XI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 30 września 2015 roku
108 - 2015: Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 czerwca 2015 r. dotyczące sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżaw w trybie
108 - 2013: Uchwała nr XXXVII/243/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
108 - 2013: Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 28 sierpnia 2013r. w sprawie: utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Wsparcia Dziennego w Czerniejewie
107 - 2015: Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ˝Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
107 - 2015: Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 września 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
107 - 2015: Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: powołania przewodniczacego oraz składu komisji inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej
107 - 2015: Uchwała XII/79/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
107 - 2014: Uchwała II/10/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok i sposobu jej poboru
107 - 2015: Uchwała V/32/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XLVI/328/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodar
106 - 2015: Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powolania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016 - 2031
106 - 2015: Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezyden
106 - 2015: Uchwała VII/51/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2015-2022.
106 - 2014: Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejwo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 8/2014 z dnia 15 01. 2014 r.
106 - 2015: Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awan
105 - 2015: Uchwała XV/101/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
105 - 2014: Uchwała nr XL/265/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ˝Pomoc gminy w zakresie dożywiania˝ na lata 2014-2020
105 - 2015: Uchwała X/68/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozwiązania Spółki – Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie
104 - 2015: Uchwała IX/55/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
104 - 2013: Uchwała nr XXXIV/233/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 25 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023
104 - 2015: Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.02.2015 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Remont dróg i ulic na terenie miasta i gminy Czerniejewo˝
103 - 2015: Uchwała XIV/92/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2015-2022
103 - 2015: Uchwała IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2015 rok
103 - 2016: Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia jednolitego układu graficznego, zawartości elementów koniecznych, zasad obowiązujących przy sporządzaniu pism i proj
103 - 2014: Uchwała XLIII/290/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
103 - 2014: Uchwała XLI/278/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzątami bezdobnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2014 roku
103 - 2015: Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do dzierżawy
103 - 2016: Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 stycznia 2016 r. tw sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wsp
103 - 2015: Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane
103 - 2009: Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
103 - 2013: Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na częściowe powierzenie Gminie Czerniejewo zadań własnych Gminy Niechanowo w zakresie wychowania przedszkolnego
103 - 2014: Uchwała nr XL/260/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Czerniejewo
103 - 2015: Uchwała VI/38/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej Statutu
103 - 2015: Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
102 - 2015: Zarządzenie Nr 58/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 lipca 2015 r. dotyczące sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
102 - 2015: Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lipca 2015 roku dotyczące upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie oraz pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc
102 - 2014: Zaraądzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społacznych z mieszkańcami Gminy Czerniejewo
102 - 2015: Uchwała VI/39/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ˝Osiedle Sosnowy Zaułek˝ drogom wewnętrznym zlokalizowanym w Rakowie
102 - 2015: Uchwała XV/99/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
101 - 2015: Uchwała VI/41/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2015 roku
101 - 2013: Zarządzenie Nr 75/2013 - anulowano
101 - 2014: Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
101 - 2015: Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 08.06.2015 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo
101 - 2014: Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika M-GOPS w Czerniejewie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji admin. z zakresu przyznawa
100 - 2012: Zarzadzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w zasadach (polityce) rachunkowości.
100 - 2015: Zarzadzenie Nr 28/2015 Burmistrza Masta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
100 - Aktualności: Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerniejewo w 2016 roku
100 - 2014: Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13.08.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Różanej w Żydowie˝
99 - 2015: Uchwała X/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
99 - 2014: Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
99 - 2015: Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony
99 - 2015: Uchwała XI/70/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Goranin do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020˝
99 - 2014: Uchwała II/6/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawieuchylenia Uchwały Nr XLVI/327/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów sportowych i artystycznych d
99 - 2013: Uchwała nr XXXI/202/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 29 maja 2013r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze sprzedaży, nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
99 - 2015: Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z 21 września 2015 r. w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2011 r.
99 - 2013: Zarządzenie nr 76/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - ˝Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń na potrzeby Gminy Czerniejewo˝
98 - 2014: Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie, ul. T. Kościuszki 24
98 - 2014: Uchwała XLI/275/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia agody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Czerniejewo
98 - Aktualności: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
97 - 2015: Zarządzenie Nr 53/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola ˝Wróbelek-Elemelek˝ w Czerniejewie
97 - 2015: Uchwała VI/37/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/23/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo
97 - 2014: Zarządzenie nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 05.05.2014 r. w sprawie: powolania Komisji regulaminowej ds. opiniowania wniosków o przyznanie medalu im. ks. Onufrego Kopczyńskiego
97 - 2014: Uchwała XLI/283/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014
97 - 2014: Uchwała XLV/317/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
97 - 2014: Uchwała III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
97 - 2013: Uchwała nr XXXVII/245/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok i sposobu jej poboru
96 - 2014: Uchwała nr XL/267/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężne
96 - Protokoły: Protokół Nr XX/2016 z XX uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 kwietnia 2016 roku
96 - 2016: Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ˝Szczepienia profilaktyczne przeciwko .
96 - 2015: Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wsp..
96 - 2015: Uchwała XV/100/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
96 - 2014: Uchwała XLI/281/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie uznania niewłaściwości organu do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Poznaniu
96 - 2013: Uchwała nr XXXVII/244/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 27 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości
96 - 2015: Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ogloszenia konsultacji społecznych...
95 - 2015: Uchwała XV/94/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
95 - 2015: Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
95 - 2014: Uchwała XLIII/292/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Czerniejewo na lata 2014 – 2020
95 - 2015: Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokali
95 - 2015: Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lokali
95 - 2015: Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP
95 - 2011: Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2011r. - w sprawie: wprowadzenias do stosowania Instrukcji dotyczącej zasad wymiaru, ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych prz
95 - 2013: Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 r.
95 - 2015: Uchwała XVI/106/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
94 - 2014: Uchwała XLVI/328/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie - działki ewidencyjne 404/14 i 404/16
94 - 2015: Uchwała IX/59/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
94 - 2015: Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerniejewo
94 - 2015: Uchwała IV/23/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo i nadania jej statutu
94 - 2015: Uchwała VI/40/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie, stanowiącego działki ewidencyjne nr 321, 334, 335, 336
94 - 2014: Uchwała III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerniejewo na lata 2015-2020
93 - 2015: Uchwała VI/35/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/22/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania i korzystania z sal sportowych
93 - 2015: Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
93 - 2014: Uchwała XLI/286/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2014 r
93 - 2014: Zarządzenie Nr 84/14 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
93 - 2015: Uchwała V/27/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniejewo, o 
93 - 2015: Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób gminy Czerniejewo
93 - 2014: Uchwała XLIV/307/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2014
93 - Aktualności: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: ˝Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2016r.˝
92 - 2015: Uchwała XV/96/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium sportowego i artystycznego
92 - 2014: Uchwała XLI/279/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zarządonymi na dzień 25 maja 2014 r. wuborami posłów do Parlamentu Europejskiego
92 - 2014: Uchwała XLI/280/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/136/12 Rady Miasta i Bminy Czerniejewo z dnia 10 października 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Czerniejewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, us
92 - 2015: Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do pozyskiwania środków zewnętrznych ( UE i krajowych)
92 - 2014: Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo zdnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ˝Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .
92 - 2014: Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie: powolania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
92 - 2015: Uchwała XII/77/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Czerniejewo
91 - 2015: Uchwała XV/102/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie nadania nazwy drodze w Żydowie
91 - 2015: Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 17 sierpnia 2015 rokuw sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
91 - 2014: Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: sporządzenia wykazu i ogłoszenia nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
91 - 2015: Uchwała VI/34/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie z filią w Żydowie
91 - 2015: Uchwała IX/58/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo, stanowiącego działki ewidencyjne nr 46/27, 46/29, 46/30 i 46/31 oraz części dz
91 - 2015: Uchwała X/66/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2015-2022
91 - 2014: Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powolania Komisji Stypendialnej
91 - 2014: Uchwała XLV/312/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/303/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej na nieruchom
90 - 2015: Zarządzenie Nr 59/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 lipca 2015 r. dotyczące powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
90 - 2014: Uchwała III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy i zastępcy przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
90 - Rejestry umów: Rejestr umów 2016r.
90 - 2015: Uchwała XV/95/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów Gminy Czerniejewo
90 - 2014: Uchwała XLIII/295/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 323 zlokalizowaną w Żydowie
90 - 2014: Zarządzenie br 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19.03.2014 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Dla Mieszkańców oraz Gości Grobla pełna przyjemności˝
90 - 2015: Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr 1 z dnia 1 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pra
89 - 2015: Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czerniejewie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wybora
89 - 2015: Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wygaśnięcia czlonkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Żydowie powolanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydent
89 - 2015: Uchwała XVI/104/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
89 - 2014: Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
89 - 2014: Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Rozbudowa istniejacego budynku ZSP w Żydowie-dobudowa zaplecza do stołówki
89 - 2015: Zarządzenie Nr 54/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie
89 - 2014: Uchwała I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
89 - 2014: Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03 października 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
89 - 2015: Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży
88 - 2015: Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 września 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznazonych do sprzedaży
88 - 2014: Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok
88 - 2014: Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia ˝Regulaminu udzielania przez Gminę Czerniejewo zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro˝
88 - 2014: Uchwała nr XL/270/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2014-2022
88 - 2014: Uchwała nr XL/261/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Roln
88 - 2014: Uchwała nr XL/268/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie pr
88 - 2015: Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
88 - 2015: Uchwała VI/33/15 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/21/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania i korzystania z pomieszczeń
88 - 2014: Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie:˝Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czerniejewo˝
88 - 2014: Uchwała XLV/323/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
87 - 2014: Uchwała XLIV/308/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XLII/289/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrz
87 - 2015: Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
87 - 2015: Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, obejmującego lokal uzytkowy przeznaczony do sprzedaży
87 - 2015: Uchwała XVI/107/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
87 - 2015: Zarządzenie Nr 57/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobow
87 - 2016: Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
87 - 2014: Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejwo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 64/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.
86 - 2014: Uchwała XLVI/329/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2014
86 - 2015: Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetarg
86 - 2014: Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości ....
86 - 2014: Uchwała III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2014-2022
86 - 2014: Uchwała III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
86 - 2014: Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
86 - 2014: Uchwała XLV/322/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia zamiennego wykazu inwestycji podlegających uwzgl
86 - 2014: Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.05.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie
85 - 2014: Uchwała XLI/284/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerniejewo
85 - 2015: Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem
85 - 2015: Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów gimn
85 - 2014: Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Żydowie
85 - 2014: Uchwała nr XL/269/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
85 - 2014: Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o...
85 - Aktualności: UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
84 - 2015: Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
84 - 2015: Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok
84 - 2015: Uchwała XIV/86/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poż
84 - 2014: Uchwała II/8/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
84 - 2015: Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awan
84 - 2015: Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 25/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
84 - 2014: Uchwała XLV/324/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
84 - 2014: Uchwała nr XL/264/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Cz
84 - 2014: Zarządzenie nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Zakup energii elektrycznej˝
83 - 2014: Uchwała I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
83 - 2016: Zarządzenie Nr 2 /2016 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w UMi
83 - 2014: Uchwała XLV/321/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
83 - 2015: Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 90/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Społecz
83 - 2015: Uchwała XI/71/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewid. nr 244/16 w Czerniejewie
83 - 2014: Uchwała XLIII/298/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
83 - 2014: Uchwała XLIV/306/14 z dnia 3 września 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawieuchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2014-2022
83 - 2014: Uchwała XLIII/300/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia zamiennego wykazu inwestycji podlegających uwzględnieni
83 - 2015: Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu otwartego na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan
83 - 2015: Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem
83 - 2015: Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
83 - 2014: Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23.05.2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości obejmującego lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży
83 - 2014: Uchwała XLIII/297/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
83 - 2014: Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
82 - 2015: Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowym .
82 - 2015: Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20.11.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli problermowej wykonywania zadań obronnych w ZSP w Żydowie
82 - 2014: Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela...
82 - 2014: Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkal
82 - 2014: Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
82 - 2014: Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie, ul. T. Kościuszki 24
82 - 2014: Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powolania komisji przełargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkal.
81 - 2014: Uchwała XLI/272/14 z dnia 26 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Czerniejewo
81 - 2014: Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkal
81 - 2015: Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Gębarzewie˝
81 - 2015: Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: powołania członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo.
81 - 2016: Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kwot dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia na rok
81 - 2014: Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
81 - 2015: Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
81 - 2014: Uchwała XLI/282/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo - działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35,
81 - 2015: Uchwała XII/78/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
80 - 2014: Uchwała XLI/289/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie rozypatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
80 - 2015: Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 października 2015 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Czerniejewie powołanej do przeprowadzenia glosowani
80 - 2014: Uchwała XLVI/327/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów sportowych i artystycznych dla uczniów gimnazjów w Gminie Czerniejewo
79 - 2016: Uchwała XVII/109/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2016 rok
79 - 2015: Zarządzenie Nr 52/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Żydowie
79 - 2015: Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i zasad działania punktu kancelaryjnego z Żydowie
79 - 2014: Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
79 - 2014: Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w G. Cz-wo
79 - 2014: Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 6 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości , ...
79 - 2015: Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
79 - 2015: Uchwała XIII/83/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
79 - 2015: Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
78 - 2015: Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego
78 - 2015: Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
78 - 2014: Uchwała nr XL/262/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Roln
78 - 2015: Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
78 - 2014: Uchwała XLI/285/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Czerniejewo
78 - 2014: Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie, ul. T. Kościuszki 24
78 - 2015: Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
78 - 2014: Uchwała XLV/315/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia woli sprzedaży części działki gruntu stanowiącej własność gminy Czerniejewo
78 - 2014: Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: powolania komisji stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów gimnazjów w Gminie
77 - 2015: Uchwała IX/57/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2015r. programu polityki zdrowotnej pn. ˝Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 55 roku życia˝
77 - 2014: Uchwała I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
77 - 2015: Uchwała XV/97/15 z dnia 15 grudniaa 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
77 - 2014: Uchwała XLV/318/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
77 - 2014: Zarządzenie br 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.03.2014 r. w sprawie powolania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Renowacja przestrzeni i pamięci -przebudowa alejek na Rynku w Czerniejewie˝
77 - 2014: Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21.05.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie2
76 - 2014: Uchwała III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwolywania członków Zespołu I 
76 - 2014: Uchwała XLV/319/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
76 - 2015: Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
76 - Opinie RIO: Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej - Uchwała Nr SO/0954/41/17/2016
76 - 2014: Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń na potrzeby Gminy Czerniejewo˝
76 - 2014: Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela...
76 - 2014: Uchwała XLIII/299/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
76 - 2015: Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10.07.2015 r.w sprawie powolania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Budowa miejsc postojowych, jezdni i chodników na Placu Obrońców Żydowa w Ży
76 - 2014: Uchwała XLV/313/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność gminy Czerniejewo
75 - 2014: Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo do składania oświadczeń majątkowych w sprawach majątkowych...
75 - 2015: Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczn
75 - 2016: Uchwała XXVI/162/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok.
75 - 2015: Uchwała XIV/90/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
75 - 2014: Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących
75 - 2015: Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 09.03.2015 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
74 - 2015: Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Budowa miejsc postojowych, jezdni i chodników na Pl.Obrońców Żydowa w Żydow
74 - 2014: Uchwała I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacujnej celem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
74 - 2014: Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, wchodzacych w skład gminnego zasobu nieruchomosci,.
74 - 2016: Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyznania ryczałtów na rok 2016 dla osób funkcyjnych jednostek OSP na terenie Gminy Czerniejewo
74 - 2015: Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
74 - 2014: Uchwała XLIII/294/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego
74 - 2015: Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
74 - 2016: Uchwała XXVI/156/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia do wdrożenia ˝Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo˝
74 - 2014: Uchwała III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
73 - 2014: Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14.04.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie ˝Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli ...
73 - 2016: Uchwała XXVI/164/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
73 - 2015: Uchwała IV/24/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2015-2022
73 - 2014: Uchwała nr XL/266/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 12 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dl
73 - 2014: Zarządzenie Nr 42/2014 Burnistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania opiekuna Mlodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
73 - 2016: Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza MiG Czerniejewo z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cze
72 - 2014: Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie powolania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Remont dróg i ulic na terenie MiG Cz-wo˝
72 - 2015: Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
72 - 2014: Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie:powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka OSP w Czerniejewie
72 - 2014: Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie
71 - 2015: Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu ˝Wypoczynek letn
71 - 2014: Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnej
71 - 2014: Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 02 października 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej woadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
71 - 2014: Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok
71 - 2014: Uchwała XLV/310/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad p
71 - 2015: Uchwała VII/53/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Czernie
71 - 2014: Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ....
70 - 2015: Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
70 - 2014: Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25.06.2014 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu Wypoczynek letni
70 - 2014: Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek dla których Gmina Czerniejewo jest organem .
69 - 2014: Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie zwolania zebrania wiejskiego w Sołectwie Goraniec - uzupełnienie składu Rady Sołeckiej
69 - 2014: Uchwała XLI/287/14 z dnia 7 maja 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia zamiennego wykazu inwestycji podlegających uwzględnieniu w pr
69 - 2014: Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na lata 2014 - 2018
69 - 2015: Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok
69 - 2015: Uchwała XIV/93/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
69 - 2014: Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na 2014 rok
68 - 2014: Zarzędzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie:ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
68 - 2016: Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoi z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie:zasad przechowywania i użytkowania kluczy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
68 - 2015: Uchwała XIV/85/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
67 - 2015: Uchwała XIII/82/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVI/104/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodząc
67 - 2015: Uchwała XII/76/15 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości
66 - 2014: Zarzędzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Żydowie
66 - 2014: Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 03.10.2014 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu ˝Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi i 
66 - 2014: Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powolania komisji przetarg.
66 - 2015: Uchwała XIV/87/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości
66 - 2015: Uchwała XIV/89/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2016 rok i sposobu jej poboru
65 - 2014: Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10.03.2014 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wnioskow na wspieranie sportu na terenie miasta i gminy Czerniejewo
65 - 2014: Uchwała XLIII/291/14 z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
64 - 2014: Uchwała XLV/316/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
64 - 2015: Uchwała XVI/105/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
63 - 2015: Uchwała XIV/91/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
63 - 2016: Uchwała XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
62 - 2015: Uchwała XI/73/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie nadanie nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w Czerniejewie
62 - Lobbing: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 lipca 2016 r.
62 - 2015: Uchwała XI/72/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż działki ewid. nr 404/38 w Żydowie
62 - 2014: Uchwała XLVI/325/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wydania opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czerniejewo
61 - 2016: Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
60 - 2015: Uchwała XIV/84/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
59 - Opinie RIO: Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. - Uchwala nr SO-0957/52/17/2015
59 - 2015: Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Czerniejewo
59 - 2014: Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Przebudowa ulicy Żeromskiego i Kochanowskiego w Żydowie˝
58 - 2015: Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
57 - 2015: Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci ..
57 - Opinie RIO: Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2016 r. - Uchawła Nr SO-951/34/P/17/2016
56 - 2015: Uchwała XVI/103/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego
56 - 2016: Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17.02.2016 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo
56 - Opinie RIO: Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. - Uchwała SO - 0952/52/17/2015
56 - 2017: Uchwała XXX/189/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Nidom, Graby, Goranin, Gębarzewo, Rakowo, Pakszyn, Pawłowo, Goraniec na lata 2016 – 2026
56 - 2015: Uchwała X/74/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospol
55 - 2015: Uchwała XIV/88/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
55 - 2016: Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 11.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ˝Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere
54 - 2016: Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
54 - 2016: Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetarg
54 - Rejestry umów: Rejestr Umów za 2015r.
54 - 2014: Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczy
53 - Lobbing: Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejwo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawo
51 - 2016: Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
51 - 2016: Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika
51 - 2016: Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
50 - 2016: Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownik
50 - 2017: Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora ZSP w Czerniejewie i dyrektora Przedszkola ˝Wróbelek-Elemelek˝w Czerniejewie
50 - 2016: Uchwała XXVII/171/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/161/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień z podatk
50 - 2016: Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
49 - 2016: Uchwała XVIII/111/16 z dnia 24 lutego 2016 r. roku w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2016 r.
47 - Lobbing: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz.1414 ze zm.)
47 - Procedury: ZAPYTANIE OFERTOWE
47 - Rejestry umów: Rejestr umów 2017r.
46 - 2016: Uchwała XXVI/163/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości opłaty targowej na 2017 rok i sposobu jej poboru
46 - Aktualności: Zawiadomienie o wyborze oferty
46 - 2016: Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 września 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
45 - Aktualności: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15 grudnia 2016 r.
45 - 2016: Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
45 - 2016: Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjn
44 - 2016: Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. promocji w Referacie Spraw ...
43 - 2016: Uchwała XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
43 - 2016: Uchwała XXI/126/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
43 - 2016: Uchwała XVIII/113/16 z dnia 24 lutego 2016 r. roku w sprawie sprawie przyjęcia do realizacji w 2016r. programów polityki zdrowotnej
42 - 2016: Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika M-GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
42 - 2016: Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
42 - 2016: Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dotyczącego wyboru Sołtysa w Sołectwie Goraniec
42 - Aktualności: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 grudnia 2016 r.
41 - Aktualności: Informacja o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
40 - 2016: Uchwała XIX/118/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo do Spółdzielni Socjalnej ˝Pomocnik od zaraz˝
40 - 2016: Uchwała XIX/122/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Armii Poznań 31 w Czerniejewie
39 - Aktualności: Zawiadomienie o wyborze oferty
39 - 2016: Uchwała XIX/124/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/170/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społeczne
39 - 2016: Uchwała XXI/129/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2016 r.
39 - 2016: Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
39 - 2016: Uchwała XXIII/139/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czerniejewo na lata 2016-2031
38 - 2016: Uchwała XXVI/165/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022.
38 - 2016: Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie: ˝Rozbudowa przedszkola w Żydowie ul. Tadeusza Kościuszki 34˝
38 - 2016: Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
38 - 2016: Uchwała XVIII/115/16 z dnia 24 lutego 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
38 - 2016: Uchwała XXI/130/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
38 - 2016: Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ˝ Fluoryzacja zębów uczniów Gminy
38 - 2016: Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
38 - 2016: Uchwała XXIII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
38 - 2016: Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 kwietnian 2016 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytko
37 - 2016: Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu ˝Wypoczynek
37 - Aktualności: Unieważnienie Zapytania ofertowego z dnia 15.12.2016r. - w sprawieRealizacja projektu pn. ˝Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo˝
36 - 2016: Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie
36 - Procedury: ZAPYTANIE OFERTOWE
35 - 2016: Uchwała XVIII/112/16 z dnia 24 lutego 2016 r. roku w sprawie sprawie Tytułu ˝Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo˝
35 - 2016: Uchwała XXVII/173/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
35 - 2016: Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Nr 62/2016 z dnia 5.10.2016 r.
35 - 2016: Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
35 - 2016: Uchwała XVIII/114/16 z dnia 24 lutego 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
35 - 2016: Uchwała XXI/128/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze gminnej w 2016 r.
35 - 2016: Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie
35 - 2016: Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie
35 - 2016: Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: powołania opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
35 - Aktualności: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ˝Beskidzkie wędrówki˝
35 - Aktualności: Zawiadomienie o wyborze Oferty
34 - Protokoły: Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 31 maja 2016 roku
34 - 2016: Uchwała XIX/123/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2016 roku
34 - 2016: Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
34 - 2016: Uchwała XXIII/140/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Żydowie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 15
33 - 2016: Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
33 - 2016: Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
33 - 2016: Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 października 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ...
33 - Opinie RIO: Uchwała SO-0957/41/17/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dzia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gm
32 - 2016: Uchwała XVIII/116/16 z dnia 24 lutego 2016 r. roku w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
32 - 2016: Uchwała XIX/120/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych
31 - 2016: Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego na okoliczność planowanego ustanowienia roku 2017 Rokiem Księdza Onufrego Kopczyńskiego
31 - 2016: Uchwała XXIV/150/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/191/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolneg
31 - 2016: Uchwała XIX/117/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo do spółdzielni socjalnej ˝Razem być˝
31 - 2016: Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
31 - 2016: Uchwała XXVI/159/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa
31 - 2016: Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
31 - 2016: Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. ˝Fluoryzacja zębów uczniów Gminy
30 - Aktualności: Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w otwartym konkursi ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ˝Wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udziałem wsparcia finansowego w formie dotacji z 
30 - Protokoły: Protokół Nr XXVII/2016 z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 30 listopada 2016 roku
30 - 2016: Uchwała XXV/155/16 z dnia 28 września 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
29 - 2016: Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o ...
29 - 2016: Uchwała XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
29 - 2017: Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kwot dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli...
29 - 2016: Uchwała XXII/136/16 z dnia 31 majaa 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
29 - 2016: Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń od towarów i usług
29 - 2016: Uchwała XXV/152/16 z dnia 28 września 2016 r. roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie, stanowiącego działki ewidencyjne nr 321, 334, 335, 336 i 345/1 oraz część działe
29 - 2016: Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo a dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie gminy Czerniejewo
29 - 2016: Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo
28 - 2016: Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na której prowadzona jest realizacja inwestycji polegając
28 - 2016: Uchwała XXIII/141/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie dopłat do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Czerniejewo
28 - Protokoły: Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 30 sierpnia 2016 roku
28 - 2016: Uchwała XXII/135/16 z dnia 31 maja 2016 r. roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym
28 - 2016: Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług
28 - 2016: Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie ˝Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruch
28 - Opinie RIO: chwała SO-0951/77/D/17/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dzia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta
27 - 2016: Uchwała XIX/119/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie przystąpienia Gminy Czerniejewo do Spółdzielni Socjalnej ˝Domowe przysmaki˝
27 - 2016: Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo
27 - Opinie RIO: Uchwała SO-0952/41/17/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dzia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerniejewo na 2017 rok
27 - Protokoły: Protokół Nr XXV/2016 z XXV sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 28 września 2016 roku
27 - 2016: Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora ds. obsługi interesantów ...
27 - 2016: Uchwała XXIV/151/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
27 - 2016: Uchwała XXIII/137/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
27 - Protokoły: Protokół Nr XXVI/2016 z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 26 października 2016 roku
27 - 2016: Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
26 - 2016: Uchwała XXVIII/181/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
26 - 2016: Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejwo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące ....
26 - 2016: Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży
26 - 2016: Uchwała XXV/154/16 z dnia 28 września 2016 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2016 r.
26 - 2016: Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na okres do 3 lat
26 - Aktualności: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
25 - 2016: Uchwała XXVI/157/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
25 - 2016: Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przekazywania dokumentacji księgowej od jednostek organizacyjnych niezbędnej do scentralizowanych rozliczeń podatku
25 - Protokoły: Protokół Nr XXIII/2016 z XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 29 czerwca 2016 roku
25 - 2016: Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
25 - 2017: Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
25 - 2016: Uchwała XXII/133/16 z dnia 31 maja 2016 r. roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Miechowej 5 w Czerniejewie
24 - 2016: Uchwała XXIV/145/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Armii Poznań 20 w Czerniejewie
24 - Protokoły: Protokół Nr XXVIII/2016 z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 28 grudnia 2016 roku
24 - 2016: Uchwała XXVII/172/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy
24 - 2016: Uchwała XXII/134/16 z dnia 31 maja 2016 r. roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej pod adresem Graby 24
24 - 2016: Uchwała XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
24 - 2017: Uchwała XXIX/184/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
24 - 2016: Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości ...j
23 - 2016: Uchwała XXVIII/175/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Czerniejewo na 2017 rok
23 - 2016: Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko specjalisty - Pełnomocnik Burmistrza MiG Cz-wo
23 - 2016: Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok.
23 - 2017: Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/15 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
23 - 2016: Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
23 - 2016: Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Wykonawcy usługi obejmującej zorganizowanie i ..
23 - Aktualności: Oferta realizacji zadania publicznego
22 - 2016: Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku
22 - 2017: Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Czerniejewo
22 - 2016: Uchwała XXII/132/16 z dnia 31 maja 2016 r. roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Miechowej 5 w Czerniejewie
22 - 2016: Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
22 - 2016: Uchwała XIX/121/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/194/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Żydowie
22 - 2016: Uchwała XXI/127/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym
22 - 2016: Uchwała XXVI/158/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu ˝Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020˝
22 - 2016: Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
22 - 2016: Uchwała XXVIII/179/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
22 - 2016: Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego ....
22 - 2016: Uchwała XXIII/142/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie dopłaty do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerniejewo
21 - 2017: Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
21 - 2017: Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy
21 - 2016: Uchwała XXIII/138/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
21 - 2016: Uchwała XXIV/146/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego
21 - 2016: Uchwała XXV/153/16 z dnia 28 września 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/192/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednost
20 - 2017: Uchwała XXIX/185/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej
20 - 2017: Uchwała XXIX/187/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
20 - 2017: Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo
20 - 2016: Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z wyborem Wykonawcy usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadze
20 - 2017: Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach realizacji jednorazowego świadczenia, o którym mowa..
20 - 2017: Uchwała XXX/192/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czerniejew
20 - 2016: Uchwała XXVIII/178/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
20 - 2016: Uchwała XXVIII/177/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/284/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola...
20 - 2017: Uchwała XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017r
20 - 2016: Uchwała XXIII/143/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
18 - 2016: Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ˝Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowy
18 - 2017: Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo ds. Rodziny, Osób Niepełnosprawnych oraz Seniorów
18 - 2017: Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
17 - 2016: Uchwała XXVI/166/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
17 - 2016: Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
17 - 2016: Uchwała XXIV/148/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2016 r. programu polityki zdrowotnej
16 - 2016: Uchwała XXVII/174/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
16 - 2017: Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli,
16 - 2016: Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
16 - 2016: Uchwała XXVII/168/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Golimowo 2/3
16 - 2016: Uchwała XXVI/160/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o ch
16 - 2016: Uchwała XXVIII/176/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Czerniejewo
15 - 2016: Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu na rok 2017
15 - 2017: Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
15 - 2016: Uchwała XXVII/169/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego Golimowo 2/1
15 - 2016: Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
15 - 2017: Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu Gminy Czerniejewo
15 - Rejestry umów: Rejestr Umów za grudzień 2014r.
14 - 2016: Uchwała XXVII/170/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości gruntowej - dz. ewid. nr 81 w Czerniejewie
14 - 2017: Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ˝Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Czerniejewo
13 - 2017: Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
13 - 2016: Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
13 - 2017: Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
13 - 2016: Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
13 - 2017: Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
13 - 2017: Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 maja 2016 r.
12 - 2017: Uchwała XXIX/183/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jej komisji na 2017 rok
12 - 2016: Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
12 - 2017: Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierani
12 - 2017: Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych
12 - 2017: Uchwała XXX/191/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niechanowo do Porozumienia Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo - kanalizacyjnych zawartego w dniu 9 marca 1992 roku p
12 - 2017: Uchwała XXIX/186/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
12 - 2016: Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2015
11 - 2017: Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015 r.
11 - Protokoły: Protokół Nr XXX/2017 z XXX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 22 lutego 2017 roku
11 - 2017: Uchwała XXXII/201/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
11 - 2017: Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół...
11 - 2017: Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
11 - 2016: Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie o nazwie :˝Zakup energii elektrycznej˝
11 - 2017: Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo
11 - 2017: Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
11 - 2017: Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok
11 - Aktualności: Zawiadomienie o wyborze oferty
10 - 2017: Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok
10 - 2017: Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie
10 - 2016: Uchwała XXVII/167/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Czerniejewo na lata 2017- 2019
10 - 2017: Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo
9 - 2017: Uchwała XXX/193/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
9 - 2017: Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
9 - 2017: Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu wniosków na wspieranie sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.
9 - 2017: Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
8 - Protokoły: Protokół Nr XXIX/2017 z XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 25 stycznia 2017 roku
8 - 2017: Uchwała XXX/188/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/151/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
8 - 2017: Uchwala_XXXIII_206_17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
8 - 2016: Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
8 - 2017: Uchwała XXXII/194/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
8 - 2017: Uchwała XXXII/196/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w  postępowaniu rekruta
7 - 2017: Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, oraz sprzętu
7 - 2017: Uchwala_XXXIII_203_17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
7 - 2017: Uchwała XXX/190/17 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Czerniejewo w 2017 r.
7 - 2017: Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
7 - 2016: Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok
7 - 2017: Uchwała XXXII/197/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa przez gminę Czerniejewo nieruchomości gruntowych - działek ewidencyjnych nr 71/8, 71/9 i 71/12 w Czerniej
6 - 2017: Uchwała XXXII/195/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postęp
5 - 2017: Uchwala_XXXIV_205_17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 roku programów polityki zdrowotnejwprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
5 - Protokoły: Protokół Nr XXXIII/2017 z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 26 kwietnia 2017 roku
5 - 2017: Uchwala_XXXIII_204_17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
5 - 2017: Uchwała XXXII/199/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
5 - 2017: Uchwała XXXII/198/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2017r
5 - 2017: Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawe powołania Komisji Przetargowej - ˝Przebudowa ulic Osiedla ˝Pisarzy˝ w Czerniejewie i Osiedla ˝Przylesie˝ w Żydowie
4 - 2017: Uchwała XXXII/200/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerniejewo dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowej w 2017r
4 - Protokoły: Protokół Nr XXXII/2017 z XXXII sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbytej 29 marca 2017 roku
3 - Dane o wniosku: Budowa warsztatu samochodowego
2 - 2017: Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok.
2 - Dane o wniosku: Przebudowa drogi gminnej Gębarzewko – Pawłowo

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA