Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Czermin
39-304 Czermin, Czermin 140
tel. +48 177741922, +48 17 7741923, +48 17 5843585, fax +48 177741921
e-mail: ug@czermin.pl, http: www.czermin.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Wszystkie uchwały ogłoszone w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Wojowództwa Podkarpackiego od 2009r. ( prawo lokalne Gminy Czermin )

 

Organ wydający
Typ aktu
Data aktu
Data. publikacji(Descending)
Tytuł aktu
Rada Gminy CzerminUchwała2013-06-272013-07-09uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Czermin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
Rada Gminy CzerminUchwała2013-04-262013-05-06uchwała nr XXVII/142/2013 Rady Gminy Czermin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Rada Gminy CzerminUchwała2013-03-212013-04-18uchwała nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Czermin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Rada Gminy CzerminUchwała2013-01-302013-02-26uchwała nr XXV/129/2013 Rady Gminy Czermin z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czermin na rok 2013
Rada Gminy CzerminUchwała2012-12-282013-01-31uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2012-12-282013-01-09uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czermin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Gminy CzerminUchwała2012-12-142013-01-08uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-27uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów uzdolnionych
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-07uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-07uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-07uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na obszarze gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-06uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-06uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Rada Gminy CzerminUchwała2012-11-232012-12-05uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czermin.
Rada Gminy CzerminUchwała2012-10-302012-11-07uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czermin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rada Gminy CzerminUchwała2012-10-302012-11-07uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Rada Gminy CzerminUchwała2012-04-202012-04-30uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin.
Rada Gminy CzerminUchwała2012-04-202012-04-25uchwała nr XVII/82/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2012
Rada Gminy CzerminUchwała2012-03-162012-03-26uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czermin na rok 2012 
Rada Gminy CzerminUchwała2012-01-312012-03-26uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalania budżetu gminy Czermin na rok 2012
Rada Gminy CzerminUchwała2011-12-122011-12-15uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Rada Gminy CzerminUchwała2011-12-122011-12-15uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Rada Gminy CzerminUchwała2011-11-182011-12-05uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2011-11-182011-12-05uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2011-11-182011-12-05uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Rada Gminy CzerminUchwała2011-07-262011-08-17uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2011-06-292011-08-09uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody
Rada Gminy CzerminUchwała2011-05-272011-08-05uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych
Rada Gminy CzerminUchwała2011-01-282011-04-04uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Rada Gminy CzerminUchwała2011-02-232011-03-16uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji
Rada Gminy CzerminUchwała2011-02-232011-03-16uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Rada Gminy CzerminUchwała2011-02-232011-03-16uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/128/05 Rady Gminy w Czerminie z dnia 11 lutego 2005 roku dotyczącego zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rada Gminy CzerminUchwała2011-02-232011-03-16uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czerminie z dnia 18 listopada 2008r. Nr XXIV/129/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Rada Gminy CzerminUchwała2011-02-232011-03-16uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Czermin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Rada Gminy CzerminUchwała2010-09-232010-11-27uchwała nr XLIII/228/2010 Rady Gminy Czermin z dnia 23 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości gminnej- Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2010-11-102010-11-19uchwała nr XLV/241/2010 Rady Gminy Czermin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2010-11-102010-11-19uchwała nr XLV/240/2010 Rady Gminy Czermin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Rada Gminy Czerminuchwała2010-09-232010-10-19uchwała nr XLIII/226/2010 Rady Gminy Czermin z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czermin wprowadzonego Uchwałą Nr XXVIII/158/2009 Rady Gminy w Czerminie z dnia 29 kwietnia 2009r.
Rada Gminy CzerminUchwała2010-01-252010-08-23uchwała nr XXXV/182/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
Wojewoda PodkarpackiRozstrzygnięcie Nadzorcze2010-04-272010-04-30rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-58/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2010r. dotyczące uchwały XXXVII/199/2010 Rady Gminy Czermin z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości gminnej – Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2010-01-252010-04-23uchwała nr XXXV/186/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli
Rada Gminy CzerminUchwała2010-03-192010-04-02uchwała nr XXXVII/197/2010 Rady Gminy Czermin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2010-02-172010-03-15uchwała nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Czermin z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czermin na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Rada Gminy CzerminUchwała2010-01-252010-03-15uchwała nr XXXV/191/10 Rady Gminy Czermin z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Czermin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Rada Gminy CzerminUchwała2009-04-292009-07-01uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy Czermin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Rada Gminy CzerminUchwała2009-04-292009-06-05uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Czermin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku i meszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czermin
Rada Gminy CzerminUchwała2009-04-292009-05-22uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Czermin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/129/2008 Rady Gminy w Czerminie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 
Data wytworzenia: 2012-12-11
Data udostępnienia: 2012-12-11
Ilość wyświetleń: 1156
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Paweł Rec
Opublikowane przez: Paweł Rec

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA