Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Czempiniu
64-020 Czempiń, 24 Stycznia 25
tel. (61) 28 26 703, fax (61) 28 26 302
e-mail: ug@czempin.pl, http: www.czempin.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Czempiniu na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:

Objęcie patronatem inmprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Oświadczenie o stanie majątkowym
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnym przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie Urzędu, klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: ug@czempin.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Czempiniu na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie podpisu cyfrowego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.

  • Adresy elektronicznej skrzynki podawczej:
    • /UG_CZEMPIN/skrytka - dla osób prywatnych i firm
    • /UG_CZEMPIN/SkrytkaESP- dla instytucji finansowych

UWAGA!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,

  • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc .docx .gif .jpg (jpeg) .ods .odt .pdf.png .rtf .svg .tif (tiff) .txt .xls .xlsx .xml

Wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB, dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

 

ePUAP Urzędu Gminy w Czempiniu

 
Data wytworzenia: 2015-09-14
Data udostępnienia: 2015-09-14
Ilość wyświetleń: 693
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Damian Braszak
Zatwierdzone przez: Damian Braszak
Opublikowane przez: Damian Braszak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA